Sahasrara Puja – Bereik de perfecte staat

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share

Sahasrara Puja – Bereik de perfecte staat – Cabella, Italië – 09/05/1993

Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.

Vandaag zijn we hier om Sahasrara dag te vieren. Het was niet moeilijk voor mij om de Sahasrara de openen omdat er zovele zoekers in de wereld waren. Omdat Ik, natuurlijk, ook de permutaties en de combinaties is hebt bestudeerd waarvan jullie in zekere zin onder lijden. Ook was die tijd gekomen, omdat ik voelde dat vreselijke goeroes, die werkelijk duivels waren, de zoekers probeerden in de palmen.

Ik bedacht dat het de hoogste tijd was dat de Sahasrara zou geopend worden. Het was niet zoals de kruisiging van Christus of één van de andere werken. In die dagen moest iemand zeer veel boetedoening verrichten, en dat was waar hij doorheen ging. Maar in deze moderne tijden, is wat je weet veel belangrijker dan wat je doet. Het is nu zo’n universeel bewustzijn, misschien door de media, door communicatie of door reizen dat de menselijke geest nu zoveel weet. Soms weet hij zoveel dat zijn brein het nog nauwelijks kan dragen. Het is zo overladen met ideeën, en de menselijke geest is steeds verlangend om alles wat hij denkt dat kennis is, te grijpen, absorberen en op te nemen.

Maar het ontbreekt hem aan onderscheidingvermogen, dus alle soorten van zaken worden opgestapeld in zijn brein, speciaal in deze moderne tijden, door de opkomst van alle soorten media zoals tv en computers. En de mens verlangde ernaar om al de technieken van al die dingen de begrijpen, veel meer dan zijn voorvaders konden doen. Dit materialisme begon zich te ontwikkelen in het brein van de mensen.

Toen ik voelde dat de Sahasrara moest geopend was materialisme op dat ogenblik de vloek van menselijke wezens. Daarvoor waren mensen onschuldig en eenvoudig, zij geloofden allen in God, ze hadden daarover geen twijfels, en zochten niet eens naar de waarheid.

Maar dit materialisme creëerde een zodanige competitie onder menselijke wezens, zulke schijnheiligheid dat mensen begonnen te ontdekken dat dit niet oprecht was. Materialisme is niet vreugdegevend. Je kan geen vrede onttrekken uit materialisme. Zo begon het in hun bewustzijn te ontwikkelen dat dit niet het einde van onze doelstellingen kon zijn, dit is niet wat me moeten weten, dit is niet hetgene dat ons vreugde en vrede zal geven.

Speciaal na een oorlog begon dit bewustzijn zich sterk te ontwikkelen bij jonge mensen. Dat komt ook doordat het menselijk bewustzijn het niveau van het brein heeft bereikt. Daardoor begonnen ze alles beter te weten, te absorberen en onthouden. Neem een klein kind van vandaag en je ziet dat hij veel meer weet dan jij op een leeftijd van 25 jaar. Omdat hij verondersteld wordt kennis te hebben over alles en nog wat, en daardoor is er dus geen beweging om de waarheid te kennen.

Maar meer en meer toenemen van dit bewustzijn, werden vele bezoekers gecreëerd op deze aarde. Vele zoekers die niet wisten dat ze zoekers waren, werden plots zoekers. Het is een atmosferisch effect, zou ik zeggen. Een nieuwe kattenvoer die van mensen werd al zo geboren, bewust wordend dat zij de waarheid moesten zoeken.

Het gebeurde allemaal tegelijkertijd, in overeenstemming met de tijd dat de Sahasrara geopend zou worden. En zo gebeurde het. Voor ons, Sahaja yogi’s, is de Sahasrara natuurlijk de grootste gebeurtenis. We kunnen zeggen dat dit het hoogtepunt was van al het werk dat alle incarnaties, alle zieners, heiligen en profeten gedaan hebben.

Zij deden het voor het individu, maar om dit te doen voor de massa, dat het zich zou uitstrekken naar elke hoek van deze wereld, dat is het ultieme einde van onze spirituele groei in het algemeen. In elke religie hebben alle grote incarnaties en profeten, wanneer ze spraken over de toekomst, aangegeven dat je jezelf moet kennen, jezelf moet vinden, dat je een gerealiseerde ziel moet worden, dat je absoluut moet worden, en heiligen moet worden (wali). Zelfs de Boeddhisten weten dat Maitreya. Maitreya betekent moeder drie maal. Trigunatmika. Zelfs de Grieken hadden Athena met drie krachten in haar. Allen hebben zij deze tijd voorspelt. In deze tijd is gekomen en daarom noem ik het de bloeitijd, en het fruit, dat zijn jullie. We zouden kunnen zeggen dat dit alles gebeurt in de kosmische cyclus van verschillende seizoenen.

Deze mooie tijd is aangebroken. En zoals het wiel van de tijd moet het verder en verder ronddraaien. Natuurlijk starten Sahaja yoga op een kleine schaal, maar is nu zo veel gegroeid over heel de wereld.

Hier is nu een andere zaak gebeurd die eerder merkwaardig is, namelijk dat tot dusver, mensen gewoon waren om alleen te mediteren.

En misschien verkreeg een van hen zijn realisatie, maar er was geen fenomeen van massa realisatie, of massa meditatie in die tijd.

Ze verdwenen gewoonlijk in een gezellig groepje van een stille plaat, waar ze gingen zitten en mediteren.

Maar deze massa realisatie, massa meditatie en massa begripsvermogen over je eigen wezen was kon ik mezelf niet voorstellen. Dat het zover en zo grensverleggend zou gaan. Speciaal dit jaar heeft het een zeer nieuwe dimensie gekregen. In de meeste landen is alles ontmaskert wat negatief was.

Op die manier, wanneer de Sahasrara geopend is, beweegt de kundalini zich naar deze goddelijke kracht, verbindt er zich mee, en vloeit heel de tijd in je, waardoor de Nirvikalpa staat wordt bereikt. Wanneer de kundalini doorheen de Sahasrara stroomt, moet men weten dat de Sahasrara moet gezuiverd worden, zodat de vloed van goddelijke kracht doorheen je kan penetreren zonder enige obstakels, zonder onzuiver te worden, zonder in moeilijkheden raken. Dus, om tot die staat te geraken, om tot dat niveau te komen, proberen alle Sahaja yogi’s, en ik ben blij omdat te weten, het ook uit te werken in hun eigen individuele meditatie, zodanig dat hun groei zou blijven voortgaan.

Je krijgt dus volledige verlichting, maar men zou zich moeten afvragen: “waarom? Waarvoor? Wat is het doel? Wat is het streven?”

Het streefpunt is, dat het streefpunt er niet meer is. Je zoekt niet meer naar streefpunten. Deze tent was gebouwd met zo’n grote bekwaamheid, waar we niets voor moesten betalen. Iedereen was hier aan het werken, dag en nacht, in het regenseizoen, en ik was vrij bezorgd over hen. Ik zei: “wat gebeurt er?” “Moeder, we genieten er zo van, we genieten van de regen, we genieten van de kou, het opheffen van deze zware gewichten, we genieten van alles!”

Ik was zo verbaasd, niemand was aan het klagen, iedereen was op het oorlogspad om deze tent voor jullie te bouwen. Dus eens je Sahasrara server is, laat deze vloed van vreugde je niet meer toe om zelfs maar te denken dat je je inspant, of dat je aan het werken bent. Normaal als je tegen iemand zegt: “dit moet opgezet worden”, zullen sommigen reeds flauw vallen! Anderen zullen zeggen: “dat duurt zeker een jaar”.

Ze zullen uit vluchten beginnen te zoeken: “deze paal is niet goed, dat is niet goed, dat zal niet blijven staan, dat werkt niet.” Uiteindelijk merk je dat er niets gedaan is, het zal er jaren zo blijven liggen.

Je zo beter iemand anders, als wordt steeds uitgesteld en niets wordt gedaan. Maar hier voel je niet dat je iets doet. Wanneer je niet voelt dat je iets doet, hoe kan je dan zeggen: “waarom?” Dat is de staat waar je werkt in het goddelijke plan. Je doet een heleboel werk, maar niemand voelt dat hij iets doet. Dit soort van staat is de zegening van de Sahasrara, omdat je enkel in je brein deze dingen denkt, werk-besparende uitvluchten. Bijvoorbeeld, je zegt tegen iemand:”Telefoneer eens naar die persoon”, en als deze zo een persoon is zal hij zeggen:”Hij is er misschien niet, zijn telefoon werkt misschien niet”. Maar kijk, waarom zie je niet of zijn telefoon werkt, hij geeft 101 verklaringen over wat er niet in orde zou kunnen zijn, de werk besparende dingen eerst. Dat is één van de trucs van het brein. Dan is er die intelligentie je de hele tijd bedriegt, het geeft je rationaliteit voor alles. Zoals, als je vraagt aan een persoon die zijn vader gedood heeft: “waarom heb je hem gedood?” Antwoordt hij: “waarom niet?

Hij was oud, hij leed veel, hij wilde alle eigendommen voor zichzelf, dus dacht ik dat het beter was om hem te doden.” Zoals toen koningin Victoria zeer oud begon te worden, haar zoon dacht: “als deze dame zo blijft voortgaan, word ik nooit koning!” En dan begint het brein vele verklaringen en misleidingen te geven, omdat rationaliteit, rationaliteit voortbrengt. En rationaliteit is niets anders dan je ego en conditioneringen. Je ego vertelt je: “nee, dat is niet goed!”, Dus hou je je daar aan.”En als iemand je vraagt:” Waarom? “, Zeg je:”Het is niet goed, ik denk dat het niet goed is, of, ik geloof dat het niet goed is”.

Maar waarom? In Sahaja yoga is het antwoord eenvoudig. Als men vraagt: “waarom doe je dat?” Is het antwoord: “ik geniet er van”. ” Waarom ben je bezorgd?” ” Ik geniet er van. Maar mensen kunnen dit ook zeggen door hun conditioneringen. Iemand kan zeggen dat hij van zijn drank geniet. Een andere kan zeggen dat hij geniet van naar de kerk te gaan, of zulke zaken meer. Ze genieten van dingen waar wij, overeenkomstig met Sahaja yoga, nooit van kunnen genieten, omdat dat plezier niet verbonden is. Het wordt door niemand ondersteund. B.v., iemand zegt: “ik geniet van drinken. ” Niemand heeft ooit een tempel of een standbeeld opgericht voor een dronkaard! Heb je dat al ooit ergens gezien? Dus, hij kan zeggen dat hij ervan geniet, maar daardoor is het nog geen zegening voer de samenleving. Mensen kunnen zeggen: “ik geniet van stelen, ik geniet om te doden…” maar dat is zeer willekeurig, het is zeer individueel en nooit ondersteund door de samenleving, zelfs deze moderne samenleving, en er zullen altijd reacties tegen zijn.

Maar Sahaja yoga is niet zo. Wanneer je zegt dat je er van geniet, zeg je dit omdat je geen ego of conditioneringen hebt. Het is nu een andere situatie omdat de Sahasrara geopend is. Aan de ene kant is je ego verminderd en aan de andere kant zijn nieuwe conditioneringen verdwenen. Toen ik laatst met een katholiek begon te praten over Christus, zij deze onmiddellijk: “moeder, stop alstublieft” ik zei: ik spreek over Christus, niet over het katholicisme, waarom ben je zo bang om over Christus te spreken? “Ze antwoorden:” Moeder, we moeten toch niet opnieuw katholieken worden? “Maar Christus heeft nooit het katholicisme gestart. Ze zijn met een soort van deconditionering van hun brein begonnen, waardoor ze beginnen te zien dat al wat deze mensen tot dusver gedaan hebben verkeerd is een dat alles wat zij gedaan hebben absoluut verkeerd was, en nu zouden ze dat terug gaan doen. Dit komt veel voor. Ik heb mensen gezien die Christus vereerden, maar nu verkiezen om Ganesha te vereren. En ook andersom.

Het is net hetzelfde! De naam is verschillend, maar dat vinden ze beter omdat zij Christus relateren naar priesters, biechten, rozenkransen en begrafenissen. Dat willen ze niet hebben.

Deze conditioneringen op zichzelf beginnen hun duivelse vormen te laten zien, en Sahaja yogi’s willen die vermijden, ze willen er niets mee te maken hebben. Ik herinner me het begin, we hadden toen zes of zeven Sahaja yogi’s uit Engeland die vroeger hippies geweest waren.

Zij kwamen naar Rahuri, en we hadden daar een programma, waar vijf of zes echte hippies aanwezig waren. Toen ik daar zat hoorde ik plotseling:” Oh, neen!”Ik zei: wat is er gebeurd? Is er een slang binnen gekomen? Er waren hippies! Door hun deconditionering van hun conditioneringen, komen ze niet verdragen dat dezelfde hippies die zij eens waren, binnen kwamen. Omdat je heel duidelijk begint te zien, zeer duidelijk, dat al deze conditioneringen ons volledig hebben verblind, en ons hebben misleid naar de wildernis. Maar over ego zijn westerse mensen uiterst bewust. Toen ik eens aan de vrouw van een leider vroeg:” Waarom help je je echtgenoot niet? “, Antwoordde ze:” Moeder, ik ben bezorgd voor mijn ego, als ik dat werk zou beginnen te doen, zou dit ego zich misschien terug beginnen te ontwikkelen, en zo hoef ik heb me er geen zorgen over maken. “Ze zijn zich zo bewust dat dit ego niet zou terugkomen. Een man waarmee ik praatte die naar me toegekomen was, liep plots weg. Toen ik vroeg wat er aan de hand was, kwam ik te weten dat hij zei:” Al die mensen die dicht bij moeder komen, ontwikkelen altijd een groot ego, dus wil ik niet dicht bij haar komen.” Zo’n geest die krankzinnigheid ziet, die waanzin ziet, onvolwassenheid, vulgariteit, bedrog, schijnheiligheid, die alles zo duidelijk ziet, wordt verward. Het is zo absurd. Van zulke mensen zou men moeten weglopen. Dan hebben we ook nog Sahaja yogi’s die zo’n grote problemen hebben, die naar Sahaja yoga komen met problemen.

Ook bij het zien van dat, blijven deze mensen op dezelfde manier reageren. De Sahasrara wil je niet aanvaarden. Het is verschrikkelijk!” Ik was ook zoals hem! Nee, nee, niet meer, ik wil niet meer zo zijn! “Zij verfoeien de persoon die net zoals hun is. Ze kunnen niet verdragen. Ze kunnen het niet tolereren. Dan zou ik zeggen dat ze nog moeten groeien, nog steeds moeten groeien. Je Sahasrara moet gezuiverd worden met zulke snelheid, op zo’n niveau en in zo’n stadium, dat het zoals zeep alles reinigt, het zou al het andere moeten reinigen.

Het zou van niets bevreesd mogen zijn. Het zou geen zorgen mogen hebben over het ego of de conditioneringen van anderen. Dat is de staat die we nu moeten bereiken. Vandaag is de 23ste Sahasrara dag, en ik zou niet veel mogen verwachten, ik zou er niet te veel over willen zeggen, maar ik wens en ik hoop dat al de duizend petalen van je Sahasrara zo gezuiverd mogen worden, zodat je nooit meer door iemand kan beschadigd worden of dat je nooit meer bang van iemand zult zijn. Jullie zullen meesters worden van alle soort van geneeswijzen.

Jullie zullen degenen zijn die vertroosting en vrede aan anderen zult geven. Jullie zullen degenen zijn die programma’s zullen organiseren, die verantwoordelijk zullen zijn voor Sahaja yoga, en wanneer dat gebeurt, kunnen we zien dat deze duizend petalen van de Sahasrara zijn geopend. Deze duizend petalen zijn nog niet ontwaakt.

Zijn duiden de duizend verschillende krachten van de godin aan, dit is het minimum van het minimum. Deze duizend kan jezelf openen door introspectie, door naar jezelf te kijken, door met jezelf te lachen. “Ken je zelf “betekent jezelf kennen met al de fouten die je hebt, maar ook het potentieel en al de goede punten je hebt. Maar, voor zover het jullie betreft, wanneer je naar jezelf kijkt, zou je moeten zien welke fouten je hebt. Waarom gedraag ik me zo? Waarom zoek ik zo erg? We is het probleem? Waarom kan ik mezelf niet de duidelijk zien door de doorzichtigheid van de Sahasrara? Ik kan je hart zien, je kan je geest zien, je kan volledig en duidelijk zien wat er verkeerd is met je.

Deze doorzichtigheid kan enkel komen wanneer je werkelijk het zuivere verlangen hebt, Shuddha Ichha. Dan is er geen competitie tussen A en B. Dan zeggen we niet:”Jij krijgt de eerste prijs omdat je Sahasrara open is” of niet “jij krijgt de tweede prijs.” Het gaat er niet om, om eerste of tweede te zijn in Sahaja yoga, we doen geen wedstrijd.

Er is geen competitie tussen ons.

Alles wat we doen is voor onze eigen tevredenheid. Stel je voor, dat er vijf mensen aan het lopen zijn. Zij moeten denken, wie van de vijf zal de eerste worden. Hier is het tegenovergesteld. De vijf mensen mediteren. En iedereen moet individueel voor zichzelf uitmaken of hij tevreden is met zichzelf of niet. Niemand anders zal hem een attest geven.

Het ben jij, je zelf eerlijk een attest zult moeten geven. Er zijn vele verschillende posities. Het ben jij, je Sahasrara en je aandacht, en jij moet naar binnen kijken: “In hoeverre heb ik mijn eigen krachten gerealiseerd, mijn eigen mededogen, mijn eigen persoonlijkheid?” Je moet jezelf onderwijzen, jij bent degene die beslist. Wanneer jij het bent die aan het lopen is, ben jij het ook die beslist om te stoppen.

Dus waar is de vraag van competitie? Alles verdwijnt in het niets.

Zoals ik jullie reeds verteld heb, wanneer je in de spiegel kijkt, ben jij degene die observeert. Je reflectie is het geen de dat ge observeert wordt een er is ook de actie van het zien. Dus, je bevindt je in drie dimensies. Maar veronderstel dat jezelf de spiegel wordt.

Dan wordt het hele proces omgekeerd, dan zie je jezelf. Je hoeft te er niet meer naar te kijken, je ziet het de hele tijd, het gebeurt spontaan. Op dezelfde manier, wanneer het de Sahasrara bereikt, is het de Sahasrara zelf je volledig laat zien wie je bent.

De diagnose komt van je eigen Sahasrara.

Je eigen Sahasrara vertelt je welk je centra blokkeren, omdat al de pitha’s ( zetels) zich in de Sahasrara bevinden, en alsof de Sahasrara je nu gadeslaat, en aan jou rapporteert wat er verkeerd met je is.

Dus, doorheen de Sahasrara is de beste manier om de juiste informatie over jezelf te verkrijgen, en het beste is om jezelf te corrigeren en zo die perfecte staat te bereiken. Dat is wat je moet doen. Maar eens je de die perfecte staat bereikt hebt en je je doel bereikt hebt, heb je geen doel meer over. Net zoals de lichten. Om lichten te maken, moet je hard werken. De lichten fabriceren, ze op de juiste plaats zetten, alles doen wat nodig is. Maar eens het gemaakt is en het licht begint te schijnen, is het werk van het licht enkel nog licht geven. De eerste functie is afgelopen. Nu is de tweede functie om het terug te geven. Je bereikt je doel, de eindbestemming. Bijvoorbeeld, ik moest naar hier komen, dus ik kom de hele week vanaf mijn huis, stap in de auto, loopt tot hier en zet me neer. Dat gedeelte heb ik gedaan, nu hoef ik niet meer te lopen, anders zou ik niets anders doen dan lopen. Dus die gekke wedloop van dit brein stopt. Waar kan het nu voor gebruikt worden?

Om van de vrede te genieten. Om van de vreugde te genieten.

Om van de collectiviteit te genieten. Dus de inspanning van het harde werk, of je kan ook zeggen, de planning van de toekomst eindigt. Het enige dat je nog rest is om ervan te genieten. Het is zoals je van buiten komt, je hebt gelopen, je bent hongerig, en je wilt thuis komen. En als thuis komt, en het eten is voor je geserveerd, wat is je doel dan nog? Niets anders dan van het eten te genieten waar je voor gelopen hebt. Maar als je daarna terug begint te lopen, zou men kunnen zeggen dat dit absolute domheid is. Maar de bekwaamheid van het genieten komt enkel wanneer je Sahasrara volledig geopend is, anders is die bekwaamheid om te genieten veel minder. En je wordt als een persoon die heel de tijd achter iets aan het lopen is wat hij nooit bereikt.

Zo zijn er velen. Heel hun leven zijn ze als bezeten, ze werken van ’s morgens tot ’s avonds, elke dag, en ze bereiken niets, ze blijven rennen totdat ze zelfs reeds een voet in hun graf hebben. Maar eens je naar Sahaja yoga komt, stop je al deze activiteiten en laat je het aan de Sahasrara over om het uit te werken. En het werkt uit, je hoeft je niet te haasten, je hoeft niet zeer bekwaam te zijn, je hoeft niet alles meer te schrijven. Je hoeft niet alles te plannen. Het werkt gewoon uit op een mooie manier. Het enige dat men moet doen, is aanvaarden dan alles gebeurt voor je eigen welzijn. Zelfs in zeer kleine zaken.

Maar de vertraging vandaag in de Puja is te wijten aan het verlangen van bepaalde mensen die jullie een soort van schouw wilden geven.

En ze wilden geen licht hebben. Dus begonnen ze te denken wat er zou gebeuren.

De Puja het zou gedaan zijn rond vijf of zes uur, dan zouden we eten hebben, maar de zon zal er nog tot 9.00u zijn, dus hoe kunnen we dit nu doen? In orde, doe het dan in de nacht. Dan zal je elk klein detail kunnen zien. Een aantal mensen kwam van India en zij brachten twee grote dozen van mij met zich mee. Op de luchthaven wilden ze deze twee dozen niet toelaten, ze zeiden dat het overgewicht was.

De mensen wisten niet wat te doen. Ze dachten dat ze ze terug moesten sturen. En later zouden ze ze dan naar de Guru Puja sturen. Maar ze bedachten dat er toch een soort van plan, een soort van drama achter zou zitten. Het vliegtuig was 19 uur te laat, dus moest er een soort van spel zijn. Ze werden voor één nacht in een soort van toeristenhotel geplaatst. De volgende morgen, ontmoetten ze twee Sahaja yogi’s van Poona, twee jongens. En zo werd het opgelost, mijn bagage konden ze registreren en inchecken op hun naam.

Maar gedurende die negentien uren hebben ze zich nooit verveeld.

Ze vertelden dat ze samen praatten een ervan genoten. Niemand voelde dat de tijd verstreek. Iemand anders zou reeds lang al het luchthavenpersoneel hebben uitgescholden en alle telefoons afgebroken hebben. Negentien uren wachten! Mijn God, het zou in de dagbladen hebben kunnen staan als de grootste misdaad, maar zij genoten rustig van het leven. We hebben het gevoel verloren om naar een doel toe te leven we willen. We hebben geen doelen meer. We willen enkel nog vreugde beleven. Hetgeen er gebeurd is, is een zeer belangrijke zaak, omdat, zoals je weet, de vreugde in de Sahasrara, Nirananda genoemd wordt. Zoals je weet is Nira mijn naam, wat betekent, absoluut vreugde. En deze vreugde heeft geen andere keuze, het is enkel vreugde, zuivere vreugde. Zonder te denken vloeit het. Want uiteindelijk dient alle activiteit om een soort van plezier of van sensatie te verkrijgen.

De sommige mensen denken ook dat het om vreugde te verkrijgen is. Het is enkel na het openen en zuilen van de Sahasrara dat je zult weten wat vreugde is. Je kan het niet uitleggen. Je zou het uren kunnen proberen, mensen zouden het niet begrijpen. Zoals onze burgemeester me vertelde doel: “wij kunnen in de kerk niet langer dan 15 min blijven zitten, hoe kunnen jullie daar zo vele uren blijven zitten? Wat doen zij daar? Waar amuseren zij zich mee? Hoe kunnen ze daar uren blijven zitten, zonder iets te zeggen en zonder zeuren. Wat heb je hun gegeven? Wat is er met hen gebeurd?”Het is verrassend en merkwaardig dat mensen, die zelfs geen Sahaja yogi’s zijn, duidelijk kunnen zien dat dit jullie onberoerd laat. Jullie genieten volledig van het leven. Wat je ook mag doen is niet belangrijk. Jullie zijn vol vreugde en genieten van alles. Dit is het belangrijkste in het leven, wat je enkel kan hebben door Sahaja yoga, omdat je Sahasrara reeds geopend is.

Er is nog één zaak die ik je moet vertellen. Het is zeer belangrijk voor jullie om dit te onthouden. Dat terwijl we in deze oceaan van vreugde leven, we moeten onthouden dat er nog velen zijn die daar nog niet zeggen ingesprongen. We moeten ze er dus inbrengen, en het is zo’n plezier, en het geeft zoveel vreugde om iemand realisatie te geven.

We hebben mensen nodig die naar voren treden, en eens dit gebeurt zal je verbaasd zijn om te zien hoe de zaken uitwerken. Er zijn er reeds vele, dat weet ik, die naar overal gaan en Sahaja yoga verspreiden.

Het is voor jullie zeer belangrijk om te weten dat je het licht hebt gekregen om aan anderen door te geven. Treedt naar voor, wees niet bevreesd voor je ego, Je conditioneringen, of iets anders. Kom maar voor! Je allen de kracht, je hebt alles in je en je zal alles doen met zo’n grote geluk en vreugde. Overal, in elk land, doen mensen het. Sommigen doen het in sommigen niet. Maar jullie zijn allemaal bekwaam om het te doen. Dus treedt naar voren en zien voor jezelf waar je bekwaam voor bent. Eerst en vooral moeten we geloof in ons zelf hebben. Als je geen geloof in jezelf hebt, kan je niets doen.

Heb geloof. Je zou geen enkele soort van angst mogen hebben. Wees ook introspectief. Zie binnenin jezelf wat er gebeurt. Om eerlijk te zijn, ontdek Ik dat mijn brein absoluut leeg is. Hoe spreek ik vanuit die leegheid? Ik weet het niet. Ook jullie zullen merken dat je brein volledig leeg is, maar dat je zelfs met dat lege brein zoveel kunt bereiken. Het is zeer merkwaardig om te zien, dat je zelfs van een kaars, een koele bries kan ontvangen. Hoe kan dat? Maar het gebeurt. Dus is het belangrijk om jezelf te herkennen als een Sahaja yogi en in te zien wat je reeds gedaan hebt voor Sahaja yoga. Zonder te handelen voor Sahaja yoga kun je niet van het leven genieten. Onmogelijk. Veronderstel dat ik gekomen ben om op deze troon te zitten, en ik ga er niet op zitten, waarom moet ik dan naar hier komen? Ik ben naar hier gekomen om jullie iets te vertellen over de Sahasrara; maar als ik het jullie niet vertel komen wat is dan de zin om naar hier te komen en Sahasrara dag te vieren. Op dezelfde manier, wanneer je nu deze staat bereikt hebt, moet je het niet gebruiken voor je eigen voordeel. Je hebt het reeds veel gebruikt komen voor je gezondheid, voor je welzijn er nog meer.

Wat ga je nu doen met Sahaja yoga? Wat heb je reeds gedaan voor Sahaja yoga? Na enige tijd, zal je veel doen en toch niet weten wat je hebt gedaan hebt voor Sahaja yoga. Zeer verrassend, dat is reeds bij velen van jullie gebeurd en het zou met jullie allen moeten gebeuren.

Ik hoop dat jullie allen zullen beseffen dat jullie Sahasrara ’s volledig zuiver zijn, ze zijn perfect in orde. Je hoeft er je geen zorgen over te maken en je kan er volledig uitgaan om Sahaja yoga te verspreiden.

Moge God jullie allen zegenen.