Shri Ganesha Puja – De bron van wijsheid Berlin (Germany)

Shri Ganesha Puja – De bron van wijsheid – Berlijn, Duitsland – 21 juli 1993 NlTVD 2019-0520 Vandaag gaan we Shri Ganesha eren. Je weet dat in heel Europa, Amerika, Engeland, mensen hun geloof in Shri Ganesha verloren hebben en evenmin iets geven om zijn krachten of zijn zegeningen. Als gevolg daarvan krijgen deze landen niet al zijn zegeningen. De eerste zegening van Shri Ganesha, volgens mij de belangrijkste, is wijsheid. Zo leren we wat goed en slecht voor ons is, wat constructief en destructief is en wat we moeten doen om onze zelfrealisatie te verkrijgen. Zij die wijsheid bezitten, hebben veel geluk, maar wijsheid komt uit geen andere bron dan je eigen begrip van het leven. Als iemand begint te denken: “Waarom doe ik zoiets? Wat is het effect van mijn handelingen? Wat is het gevolg van mijn gedrag? Is het goed of slecht voor mij?” … Dan komt de wijsheid. Zelfs als sommige mensen weten dat iets slecht voor hen is hebben ze niet de kracht om zichzelf onder controle te houden. Ze doen nog altijd een hoop slechte dingen die ze niet zouden mogen doen. De reden is dat de kracht van de wijsheid niet aanwezig is. Iemand die wijs is, weet niet alleen wat goed en slecht is, maar kent ook heel goed zijn eigen kracht om iets verkeerds niet te doen. Hij doet het gewoon niet. Wijsheid is een totale kracht binnen in ons, waardoor we niets doen. Ze werkt spontaan door ons en we Read More …