Shri Adi Shakti Puja – Vrouwen zijn shakti’s

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Shri Adi Shakti Puja – Vrouwen zijn shakti’s – Cabella Italië – 26/06/1994

Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.

Vandaag vieren we de Adi Shakti-Puja.

Er is een verschil tussen een Kundalini, Shakti of Adi Kundalini Puja en een Adi Shakti-Puja. Het verschil is dit: enerzijds is de Kundalini in jullie weerspiegeld door de Adi Kundalini, anderzijds hebben we de kracht van de Adi Shakti die de Paramchaitanya (Allesdoordringende Kracht) is.

Alles samengenomen zijn er dus twee aspecten: het ene is haar kracht als Paramchaitanya en ook de weerspiegeling in de mensen als Kundalini.

De derde taak van de Adi Shakti was het scheppen van dit gehele universum: zoals jullie gisteren reeds zagen; te beginnen met de kosmos en dan hoe deze speciale planeet Moeder Aarde geschapen werd.

Wat ik jullie vertelde over Adam en Eva werd ook door Johannes neergeschreven in zijn gnostisch evangelie. Dit is zeer merkwaardig.

Ik heb jullie altijd gezegd dat Christus veel verteld heeft dat niet in de bijbel staat. Jullie weten dat de Adi Shakti kwam als een slang, haar Adi Kundalini aspect, en dat Ze Adam en Eva, zeker Eva, opdroeg om de vrucht van de kennis te eten.

De reden die ik opgeef, staat daar exact neergeschreven, namelijk dat de Moeder-kracht, de vrouwelijke kracht, niet wilde dat haar kinderen zouden leven zoals dieren, zonder besef van hogere sferen, zonder hen een kans te geven hoger te rijzen via hun vrijheid en zo tot hoger en hoger bewustzijn te komen. Dat was de zorg van de Moeder.

Er werden dus twee soorten van werelden geschapen: de ene was de Goddelijke en de andere begon pas te evolueren. Hiervoor te zorgen lijkt een enorme taak: duizenden en duizenden, biljoenen en biljoenen jaren gingen voorbij om dit werk te kunnen doen. Maar zoals jullie zien, gaan we in de moderne tijd naar de maan in zulke kleine… met zulke kleine inspanning en ook… in zo weinig tijd ben je daar. Niemand had gedacht dat we daar ooit zouden geraken. Dit gebeurt allemaal door het menselijk verstand. Maar wat is het menselijk verstand eigenlijk?

Het menselijk verstand kan helemaal niet vergeleken worden met het brein van de Virata. Het wordt ook niet volledig gebruikt.

De mensen gebruiken slechts een zeer klein gedeelte, waarmee ze deze vlucht naar de maan verwezenlijkt hebben. Natuurlijk dat daar geen doel in zit. Ik weet niet waarom ze het doen. Maar ze deden het.

De hele natuur werd door haar geschapen. Wat je ook ziet rondom jezelf, werd door haar geschapen, het is allemaal haar werk. Jullie zullen verrast zijn – pas geleden zei ik dat ik een zware sari wilde dragen en ik zei: “Het is zeer heet, het is beter een lichtere te nemen!” Ik kleedde mij om en toen ik buiten kwam, ontdekte ik dat het koeler geworden was. De natuur weet dus alles en het is de Paramchaitanya die de natuur inlicht. De Paramchaitanya is nooit zó actief geweest. Het begon van bij mijn geboorte. Ik zou zeggen sinds de Kruta Yuga begon. In deze tijd moet je je realisatie krijgen. Dat was zo beslist door de Goddelijke Collectiviteit, zoals je dit kan noemen. Alle Goden en Godinnen beslisten dit werk op te dragen aan iemand van wie ze dachten dat Ze hiervoor zeer bekwaam was. Ze zeiden dus: “We zullen allen met U zijn, volledig met U, al onze krachten zullen bij U zijn, maar U neemt deze taak nu op, in deze Kali Yuga om de menselijke wezens te transformeren.”

In zekere zin zijn mensen moeilijker dan dieren, omdat ze hun eigen vrijheid hebben. Deze vrijheid werd hen gegeven opdat ze hun uiteindelijke vrijheid zouden kunnen bereiken. De manier waarop ze zich binnen die vrijheid gedragen, is zeer verwonderlijk: hoe ze volledig hun controle verliezen en zaken proberen te doen die zeer destructief zijn. Natuurlijk, (dit gebeurt) in Kali Yuga, zoals het was voorspeld in India, maar ik denk dat ze niet konden voorspellen wat er zou gebeuren in Amerika of in de westerse landen waar de mensen de vrijheid hebben om zichzelf te vernietigen. En ze vinden (voortdurend) nieuwe methoden om elkaar te vernietigen. Deze tendens kan niet omgebogen worden, kan niet stopgezet worden door de Adi Shakti of door God Almachtig, omdat je de vrijheid gekregen hebt jezelf ten gronde te richten, jezelf te schaden en naar de hel te gaan. Dat kan door geen enkele Goddelijke Kracht gecontroleerd worden. Ook de Goddelijke Kracht respecteert jullie vrijheid.

De Goddelijke Collectiviteit dacht dus: “Zullen we de schepping van de Adi Shakti volledig ten gronde richten? Zullen we al wat Ze gemaakt heeft, volledig vernietigen en dan iets anders scheppen?” Dit was de discussie.

De meesten onder hen hadden zo genoeg van de mensen, vooral met de westerse vrijheid, dat ze zeiden: “Deze mensen willen de hel! Waarom zouden we hen dan de hemelen schenken? Dat is niet juist.”

Het eerste wat de Adi Shakti in hen creëerde was (de drang tot) “zoeken”.

Zij schiep dit verlangen om te zoeken, en daarom begonnen de mensen, die tot deze destructieve cultuur behoorden, te zoeken. Toen het zoeken begon, kwamen zoals gewoonlijk vele anderen op de markt om antwoorden te geven op dit zoeken.

Ze richten zich naar vele religies en dat soort dingen en valse mensen, omdat ze de weg naar kennis niet kenden. Als ze sommige boeken van verlichte mensen zoals Kabir, zoals Nanak, zelfs de geschriften van de gnostici, dingen zoals dat, zouden gelezen hebben, zouden ze begrepen hebben wat de waarheid is, waar ze te vinden is en hoe ze kan gevonden worden. Het is een groot gevecht, vind ik, tussen de zoekers en degenen die helemaal geen zoekers zijn. Ze willen niet weten en kunnen nooit zoekers worden! Ik kan jullie verzekeren dat sommigen onder hen nooit aan zoeken denken. Ze zullen bezeten geraken, ze zullen kwalen krijgen, ze zullen aardbevingen krijgen, ze zullen eender wat krijgen… maar ze zullen nooit zoeken. Zelfs als ze kwalen krijgen, zullen ze zeggen: “Ho, we zijn martelaren, we doen belangrijk werk.” Zulke stupiditeit is er in hun hoofden opgedoken, dat ze denken: “We zullen gered worden door het doen van deze verkeerde zaken.”

En deze stupiditeit komt van het verkeerd gebruikte brein. En dit perverse brein ageert, als de mensen vrij zijn het te gebruiken. Ik weet het niet, waarom kijken ze niet rond en zien ze zelf wat er gebeurt? Verwachten dat de hele wereld naar de hemel zal gaan, is zeker niet mogelijk. Het is niet mogelijk. Het kan niet. Ze hebben van alles geprobeerd. Ik heb mensen gezien, drugs en alcohol, enzomeer. Iemand werd PHD (doctor in filosofie) door te beschrijven hoe hij door drinken meer spiritueel werd. En ze gaven hem zijn PHD. Dus zelfs aan de top en aan de universiteiten, ik weet niet vanwaar zoveel domme mensen komen, vanuit welke schepping. Het is onmogelijk te begrijpen. Hoe kunnen ze denken dat dit soort vernietiging hen tot hun redding zal leiden. Ze zien het elke dag, ze kunnen het elke dag waarnemen. Ze weten wat er gebeurt. Maar toch luisteren ze niet.

Maar de zoekers zoeken zo ijverig, dat ze allen hun zelfrealisatie zullen krijgen. Dit is natuurlijk mijn job. Ik ben op de aarde gekomen voor dit werk. Ik word verondersteld dit te doen. Ik probeer mijn uiterste best te doen. Geen enkele incarnatie heeft geleefd zoals ik geleefd heb, gedurende zoveel jaren met zulk medevoelen, datgene wat Me echt doet leven, zodat ik voel dat we meer sahaja yogi’s moeten hebben.

We moeten velen redden! Met dit medevoelen en liefde kunnen we eender wat aan. Ik denk niet dat niet-zoekers dit zullen bereiken.

Waarom zijn sommigen zoekers en anderen niet?

Als de Adi Shakti alle menselijke wezens geschapen heeft, zou men kunnen zeggen dat ze ook allemaal zoekers zouden moeten zijn. Omdat ze door de vrijheid hun weg verloren zijn.

Ze zoeken iets anders en ze denken dat ze gelijk hebben. Ze hebben het recht te denken dat ze gelijk hebben. Zelfs iemand die dom is, een gek, denkt dat hij gelijk heeft. Als je hem zou zeggen: “Je bent gek” dan zal hij antwoorden: “Jij bent gek.” En ze zijn niet bekwaam tot zoeken, al is het hun gegeven.

Velen bereiken het op de juiste manier, want hiervoor moet je je overgeven. Niet je vrijheid, niet je verstand, maar het ego dat ontwikkeld is in de mensen… Met dit ego… Ik heb zelfs bezeten mensen gezien. Ze willen het ego intact houden en langs het ego willen ze de bezetenheid gebruiken. Kun je je dat voorstellen? Onderworpen aan negatieve krachten! Zulke mensen willen dat niet veranderen, zodat ze het voor hun eigen doel kunnen aanwenden. Ze halen dat niet, ze willen er niet van af, maar ze willen het behouden, enkel en alleen omdat ze zelf gebruik maken van deze bezetenheid. Het zoeken is bij hen minder vertegenwoordigd.

Er zijn er velen die niet aan zoeken toekomen, hoe kan je ze noemen? Slechte mensen. En ze willen niet, nimmer of nooit, dat deze wereld zou veranderen. Onze media worden beheerst door deze boosaardige mensen. Ze willen niet dat de wereld verandert. Ze willen niets goeds tonen. Ze willen niet zien waar het om gaat: wat helpt de mensen, wat is goed voor de mensen!

Enerzijds zien we zulke collectieve, zulke collectieve negativiteit, anderzijds vinden we zoekers, echte zoekers. Sommigen zouden we halfbakken kunnen noemen en sommigen zijn pseudo-zoekers.

Als ze (onder het mom van zoeker) wat we een soort opoffering kunnen noemen, gedaan hebben, dan voelen ze zich geweldig.

Ze zijn ook betrokken bij mensen die rechten opeisen… Ik heb nooit ergens aanspraak op gemaakt. Ze zijn niet onder de indruk van mij.

Ik heb geen ander kleed aangedaan, ik leef zoals een huisvrouw. Ze zijn dus niet onder indruk. Ik heb geen twee hoorns ontwikkeld om iets machtigs over Mezelf te tonen, dus zullen ze niet onder de indruk zijn.

Maar aan de andere kant, zie je, dit is maya. Dit is Mahamaya, waarbij de Adi Shakti alles doet zoals gewone mensen, alles! Jullie zijn niet in staat te ontdekken dat Ze Goddelijk is. Mijn familieleden hebben dit niet ontdekt tot ik met dit werk begon. Geen enkele, uitgezonderd mijn vader en moeder. Niemand kon ontdekken dat ik sommige krachten had. Zulke ongevoeligheid voor het Goddelijke kan gecreëerd worden door de Mahamaya-Kracht van de Adi Shakti… die zeer belangrijk is, anders kan je niet oordelen, kan je niet begrijpen.

Desondanks heb ik de mensen dikwijls verkeerd beoordeeld, omdat ze dingen weten te verbergen, voor een tijdje toch, maar dan ontdek ik het. Als ze ijverige zoekers zijn, als ze echt de waarheid zoeken, zullen ze die vinden, zonder twijfel dat ze die zullen vinden.

Want de hele schepping is er voor hen, het hele universum is er voor hen, ze kijken allemaal naar hen uit. Het is belangrijk, dat we zoveel sahaja yogi’s hebben. Niemand had zoveel sahaja yogi’s gedurende zijn leven. Want we moeten kanalen hebben. Ik heb kanalen nodig en deze kanalen moeten zeer zuiver zijn, moeten mooi zijn, onschuldig en vol medevoelen.

Ze moeten zich enkel overgeven aan het feit dat ze hier zijn als instrument voor God Almachtig en dat ze goed zijn voor anderen, en ik zeg jullie dat minstens zeventig percent van het werk al gedaan is.

Zelfs indien ze hun realisatie gekregen hebben, zoals het ei dat uit de schaal komt, blijven sommige vogels een deel van het ei meedragen en anderen geraken nooit volgroeide vogels.

We moeten onszelf beoordelen, we moeten onszelf begrijpen.

Iets anders: jullie weten dat ik zeer zacht ben, zeer zacht. De mensen denken dat ik veel vergeef. Dat doe ik met iedereen. Niet dat ik het niet weet, maar ik laat toe: “Al goed, ga zo ver je kan.” Ondervinding is de enige weg die een mens kan doen begrijpen. Ongetwijfeld. Als je het hem enkel vertelt, begrijpt hij het niet. De ervaring van de zelfrealisatie heeft jullie doen begrijpen. Maar ik wil nogmaals zeggen dat we geen zelf realisatie kunnen geven aan de hele wereld. We kunnen dat niet.

Ze zijn zoals stenen, vreselijke mensen.

Wat er ook gebeurt: degenen die vals zijn, zullen ontmaskerd worden. En iedereen weet dat, ze zullen ontmaskerd worden.

Deze ontmaskering zal hen natuurlijk redden van die wreedaardige mensen, maar ik weet niet of ze naar Sahaja Yoga zullen komen, of ze gerealiseerd willen worden.

Ik vertel jullie dit, omdat ik ook ervaring heb met mensen en al de jaren dat ik aan het werk ben, heb ik mensen, en mensen en mensen gezien. De zoekers zijn trots op hun zoektocht. En sommigen onder hen willen het zoeken niet opgeven. Het is een soort job. Je kan het een hobby noemen. Ze zijn zoekers! Ze hebben een attest van zoeker te zijn. Zij dragen dikke kleren, hebben gekke huizen, gek haar, alles. Kluizenaars. Ze kunnen agressief zijn, eender wat. “Wij zijn zoekers!” Ze nemen een certificaat op zichzelf: “Wij zijn zoekers.” Dit is ook een andere kwaliteit van zoekers. Het is een soort levensstijl voor hen: “We zijn zoekers!” En waar ze ook gaan, ze gaan er om te zoeken, ze zullen naar tien of twintig plaatsen gaan. Elke keer argumenteren ze: “Moeder, er moeten meer wegen zijn.” “Ja, mogelijk. Ik weet niet of die er zijn.

Jullie kunnen gaan.”

De belangrijkste taak van de Adi Shakti is nu realisatie geven aan mensen. Dat is mijn belangrijkste taak. Voor al de rest wordt gezorgd, dat is reeds geregeld. Ik zou zeggen het is zoals een computer.

Ik moet er me geen zorgen over maken, het reageert vanzelf.

Wat er ook gebeurt, het is een reflexbeweging. Ik moet me geen zorgen maken over deze zaken. Zoals mensen die zeggen: “Moeder, ik bid tot U, en hoe kan het dat U me zoveel helpt?” Het gebeurt allemaal vanzelf. In die tijd is het mogelijk dat een gedachte een oordeel wordt, maar het is een reflexbeweging. Ik doe echt niets. In werkelijkheid ben ik Nishkriya, ik doe helemaal niets. De meest luie persoon die je kunt indenken

Echt waar, want als er een complete organisatie aan het werk is voor mij, waarom zou ik dan werken? Niet nodig! Maar er is één ding: ik ben getuige. En wanneer ik getuige ben, werkt dat op de reflex, het werkt uit: de Allesdoordringende Kracht. Als dit de kracht van de Adi Shakti is, dan wordt alles wat ik meemaak, overgebracht op die kracht. Het werkt net andersom met elektrische kracht. Iets stroomt hier rond, het wordt niet teruggekaatst naar die kracht. Iets stroomt hier rond en loopt hier en hier dood. Het is omgekeerd: als ik iets verkeerds merk, moet ik er niet op ingaan, enkel getuige zijn, enkel kijken. Het werkt allemaal door deze enorme kracht van de Paramchaitanya.

Deze kracht kennen jullie niet. Jullie kennen de Kundalini, jullie weten alles over chakra’s, maar deze Allesdoordringende Kracht bevindt zich in elke deeltje, in elk atoom. En het werkt zo dat het leidt, het stuwt jullie, het handelt voor jullie bestwil.

Soms zeggen de mensen: “Moeder, ik wou deze winkel kopen, maar het lukte niet…” Enzomeer. Het is voor jullie bestwil dat jullie hem niet konden krijgen. Dank God. Na tien dagen komen ze af: “Godzijdank dat ik hem niet heb!”

Door ondervinding leer je stapsgewijs dat we ons geen zorgen hoeven te maken. Als ze onderweg verloren lopen, geraken normale mensen van streek, maar sahaja yogi’s niet: “O, leuk, hier moet iets zijn, dat God ons hier bracht!” Stilaan word je daardoor ouder, de overactieve persoon begint te denken:

“Overgave, islam, overgave!” Geef het probleem aan de Allesdoordringende Kracht en het werkt. Zulke enorme zaken gebeuren in deze wereld, enkel door bandhans; het is ongelooflijk hoe deze dingen gebeuren. Veronderstel dat je vindt dat er zoveel moorden zijn, dit gebeurt en dat gebeurt. Ook dat is er om de aanwezigheid van de Paramchaitanya uit te drukken.

Het is Kruta: het werkt, de manier waarop het werkt. Kruta betekent hetgeen gedaan wordt. Dan word je je ervan bewust dat je deze kracht sterker kan maken door je Kundalini.

Het opstijgen van de Kundalini is ook een weerspiegeling van de Adi Shakti. Zoals we één kant van de maan zien en de andere kant zien we niet.

Op dezelfde wijze word je versterkt als deze kracht binnen in jullie oprijst en de Paramchaitanya raakt. Zo zijn sahaja yogi’s. Maar jullie zijn God niet. De incarnaties kunnen zeggen: “Ik ben God.” Jullie zijn geen incarnaties. Maar geen enkele van de incarnaties heeft ooit gezegd dat ze de Adi Shakti zijn. Dat kunnen ze niet. Deze kracht van de Adi Shakti, die we de Allesdoordringende kracht noemen, is de kracht die jullie liefheeft, die volledige controle heeft over de natuur. Zij begrijpt, zij denkt, ze weet alles. Zij weet alles over jullie. Ze werkt in elke hoek, in elk onderdeel van jullie leven. Het is volledig met jullie zoals…

Veronderstel dat je in een rivier valt die zeer vlug stroomt en je kan niet meer zwemmen en je begint mee te drijven met de rivier en dan stel je vast dat samenstromen met haar beter is dan proberen eruit te geraken. Stroom met haar, geniet van de natuur rondom je. Je zal niet verdrinken. Integendeel je voelt je verheven en je stroomt met haar mee.

Dan begrijp je: “Is het nodig dat ik iets doe, als de Paramchaitanya het voor mij doet?” Maar je moet vertrouwen op je Kundalini, die dat uitgewerkt heeft, die je op die oever gezet heeft, die je in dat mooie Koninkrijk van God heeft gebracht.

Je begrijpt dus dat er twee zaken gebeurd zijn: ten eerste dat jullie Moeder, jullie Kundalini, die zich in jullie bevindt, die jullie eigen Moeder is, die steeds bij jullie was, jullie deze geboorte heeft geschonken.

Nadien heeft ze jullie die kracht gegeven, die Kracht die jullie zelf kunnen gebruiken. Jullie zijn door haar gemachtigd.

Jullie zouden verbaasd zijn hoe deze kracht helpt. Ik bedoel, zie je.

Ik ben… Ik zou niet zeggen dat jullie al de krachten kunnen verkrijgen. Dat zou ik niet zeggen, maar vandaag kloegen ze over iemand. Onmiddellijk zei ik de naam van die persoon. Nu zullen jullie vragen: hoe wist ik dat? Ik weet het, dat is alles. Ik weet. Veronderstel dat jullie tapijten verkopen. Dan weten jullie welk patroon dit is, welk patroon dat is, waar het vandaan komt, alles. Als die Kracht overal is, dient men alles te weten. De verbinding is zo, dat als jullie iets willen weten, jullie eender wat kunnen weten.

Boeddha werd ook Sarvalokatheswara genoemd, hij die al de loka ziet. Hoe ziet hij dat? Sarvalokatheswara! Omdat zijn ego, het Param-ego is, zo zou je het kunnen noemen, Mahatahamkara. Dat weet alles, terwijl jullie ego’s niets weet. Omdat het niets weet, word je erdoor bevangen. Als het had geweten, als het ego de waarheid had gekend, zouden jullie vrije mensen zijn, totaal vrij. Maar jullie willen je ego niet overgeven, jullie willen je niet met de rivier laten meevoeren, zoals Tao, hij heeft het gezegd. Neen, jullie willen niet genieten, jullie willen je eigen specialiteit hebben. Individualiteit is totaal verschillend van het ego (dat zegt): “Ik ben dit, ik ben dat.”

Jullie moeten beginnen met onderscheid maken. Na de realisatie, in het licht van de realisatie, moeten jullie dit beginnen in te zien.

Het eerste dat jullie moeten doen, is jullie ego vertellen neer te zitten, rustig te zijn. Jullie weten niets. In de moderne tijd is dit de grote mode. Je vraagt (iets aan) iemand: “Ik weet het niet.” – Je vraagt iemand: “Wat is je naam?” – “Ik weet het niet.”

Hij kent zelfs zijn naam niet. En het is mode om dom te zijn, te tonen dat je zeer dom bent. Ze denken dat ze zo tonen dat ze zeer onschuldig zijn, maar dat is niet zo, het is domheid. Deze domheid. Ik zou niet weten welke dieren die nog hebben. Zelfs ik ken de oorzaak hiervan niet. Ik moet nog uitzoeken welk dier deze domheid voortgebracht heeft in de evolutie. Maar ik weet één ding: het is jullie ego! Ego maakt een mens helemaal dom. In Marathi – God dank, is die taal zo rijk dat ze aan eender wie die zijn ego toont, zullen zeggen: “Hij klimt op een struik.”

Er is een kleine struik en hij klimt erop. Al dit ego komt door je eigen zogenoemde gedachten, verwezenlijkingen. Maar wat zijn deze verwezenlijkingen? Jullie weten niets. En dit moet ik jullie vandaag vertellen: als er vandaag iets uitwerkt, is het de overgave van jullie ego. Als jullie weten hoe je ego over te geven, zullen jullie het uitwerken.

Iets anders dat mij soms verwondert, vooral in het westen… Ik denk dat de vrouwen de Kracht, de Shakti zijn, maar in het westen, vind ik, gebruiken de vrouwen de Adi Shakti niet. Neen! Eerst en vooral zijn ze nog zeer erg bezeten door hun emoties en ideeën enzovoort. Aan de ene kant heb je de man met het ego, maar de vrouwen zijn ook zeer egoïstisch. Het is zeer moeilijk.

Als je bijvoorbeeld een westers meisje uithuwelijkt met iemand. Ze zal zeer gelukkig zijn, springen, al de geschenken en gelukwensen in ontvangst nemen, al de kleren dragen, alles. Na tien dagen zal ze komen zeggen: “Moeder, ik ben verward.” “Verward? Hoezo?” “Ik ben nu verward.” “Ben je nu verward of eerder ook al?” “Ik ben nu verward!” “Goed, je geeft al je versieringen terug, alles.” “Nee, nee, laat me dan nadenken.” Dit is niet het niveau van een sahaja yogini.

Een sahaja yogini is de shakti en ze moet uitdagingen aanvaarden: “Ik zal het je tonen, ik doe het beter.” Daartegenover staat dat ze zeer bazig zijn, vind ik. Ik ben verbaasd. Waarom moet een shakti domineren?

Als ze een shakti is, zal ze niet bazig zijn. Degenen die dat niet zijn, die zullen domineren. Als je in India naar het huis van eender welke beambte gaat, zal de beambte nederig zijn, maar de dienaar zal dominerend zijn.

Op dezelfde manier vind ik deze tirannie-business zeer laag en ook een soort temperament zoals van…een non. Ze kleden zich als een non, gedragen zich zoals een non, ze kunnen niet lachen..Zijn jullie sahaja yogini’s? Of wat zijn jullie? Zijn jullie nonnen? Ga dan in een klooster!

Waarom vertel ik jullie dit, terwijl ik over de Adi Shakti spreek?

Ik spreek over de shakti, hoe de shakti zich moet gedragen. Ik was verwonderd dat vrouwen niet meehelpen aan het verspreiden van Sahaja Yoga. Iemand zei mij dat de leiders niet willen dat vrouwen Sahaja Yoga verspreiden. Dat is verkeerd.

Als een leider dit zegt, is dat niet juist.

Maar eerst en vooral moeten de vrouwen echte sahaja yogini’s zijn.

Als je probeert eender welke vrouw het leiderschap te geven, stopt ze ermee, niet allemaal, maar sommigen.

De taak van een sahaja yogini is zichzelf te ontwikkelen door meditatie, door zichzelf te begrijpen en door zelf achting:

“Ik ben een sahaja yogini, ik ben die shakti. Ik heb de mogelijkheid hiervoor. ik ben zelf die mogelijkheid. Wat doe ik? Niets! Ik heb dit niet geleid, ik heb dat niet gearrangeerd, niets van dat alles. Ik zit hier lekker te praten. Maar potentieel ben ik. Ben ik bekwaam?”

Dit moeten de sahaja yogini’s beslissen. Anders zijn ze bezeten, dagdromen ze, denken ze dat ze God-weet-wat te betekenen hebben. Het is zeer moeilijk! Ik zou graag enkele lieve sahaja yogini’s tot leider hebben. Ik zou dit echt willen, maar zo vlug ze leider worden, zitten ze op hun paard en lopen te hard. Word nederig! Enkel en alleen als er ruimte is in de kan, kan er water in vloeien. Heb een groot hart.

Iemand komt naar je huis, je houdt er niet van, je wil niet voor andere sahaja yogi’s zorgen. Echt, ik zeg het telkens weer dat de vrouwen shakti moeten worden in het westen, en shakti betekent niet: je man domineren en er een dwaas van maken. Het betekent: geef hem krachten. Jullie zijn de krachtbronnen van de hele familie. En dit is onze familie! Dit is allemaal mijn familie. Ik ben zo bezorgd over iedereen. Zelfs over kleine dingen maak ik mij druk. Ik heb nooit de voldoening dat mijn werk nu gedaan is en dat ik vannacht zal slapen en aan niemand zal denken. Nooit! Bezorgd over dit en bezorgd over dat. De ganse tijd stroomt ze, deze kracht en mijn bekommernis: deze kracht die werkt omdat mijn bezorgdheid echt is. Ik ben niet bekommerd over mezelf. Nooit. Je zal verbaasd zijn, als ik al deze vrouwen zie, die van alles doen om zichzelf te beschermen. Ik ben verwonderd. Hetgeen nodig is, is bekommernis en eens dat je die ontwikkeld hebt, een echte liefdevolle, medevoelende bezorgdheid over anderen. Zelfs met kinderen. ik heb gemerkt dat ze nooit zorgen voor elkanders kinderen. Ze helpen de anderen nooit. Iemands tanden moesten getrokken worden. Ze moest haar kind meenemen. Ik bedoel, dit is al te gek!

Als je niet bekommerd bent, zal je geen collectieve geest hebben, zal je niet de collectieve kracht hebben. En het is belangrijk dat jullie allemaal proberen om zeer collectief te zijn! Zorg voor elkaar…

Nu, dit zou ik niet moeten zeggen, ik was van plan het aan de Cabella-dames te vertellen dat Cabella een ashram is en de mensen die van andere ashrams komen, zelfs van Australië, zijn verbaasd dat ze hier leven zoals in een hotel. Ze betalen ervoor.

Wij betalen allemaal, maar wij hebben tuinen, we zorgen voor de tuinen, we zorgen voor de buitenkant. Hier maakt niemand er zich druk om.

Ze gebruiken alles, maken zich niet druk. Het is verbazingwekkend waarom ze zo zijn, terwijl ik toch hier leef. Je gaat naar Australië, je gaat naar Amerika, eender waar er een ashram is, werken ze op zondag. Hier heb ik dit nog niet gezien, ze verdwijnen allemaal.

Dit is jullie ashram, jullie verblijven hier. En nu vandaag, moet ik dit vertellen omdat ik voel dat Sahaja Yoga faalt door de shakti’s. Sommigen weten zelfs niet hoe ze moeten glimlachen en sommigen zijn zeer bazig. Ik moet jullie dit vertellen omdat jullie zo belangrijk zijn. Maar geen enkele man zou dit werk kunnen gedaan hebben. Geen enkele mannelijke incarnatie zou deze taak opgenomen hebben. Ze worden netjes gekruisigd op zulke jonge leeftijd. Zeer aardig! Gekruisigd worden op zulke jonge leeftijd! Een andere neemt gif in. Nog een andere wordt door iemand gedood. Zo gaat dat, niemand wilde dit werk doen. Ik bedoel dat ze er genoeg van hadden. Wij hadden Gyaneshwara, die in “samadhi” ging op de leeftijd van 23 jaar. Kan je je dat voorstellen? Hij had echt genoeg van de mensen. Nu, het is voor jullie mensen, dat de vrouwen dat geduld van jullie Moeder moeten ontwikkelen, die genegenheid, die liefde, en dan zal je zien hoe je shakti-principe zal uitwerken. Steeds opnieuw heb ik hierover gesproken.

En op Adi-Shakti niveau moet ik zeggen: “In je familie ben je als een shakti, en je moet wijs zijn, je moet gevoelig zijn, je moet je echtgenoot begrijpen, je moet je kinderen begrijpen, je moet geduld oefenen.”

Integendeel, ze bederven hun kinderen. Jullie moeten eerst weten wat goed voor hen is. Als ik vandaag bijvoorbeeld zeg dat de schoolgaande kinderen van school moeten veranderen, dan is dit voor hun goed. Wat kunnen de mensen erbij winnen? En toch zegt iemand: “Nee”-“Goed, ga eruit!” Wat zal je doen? Zulk een gehechtheid aan je eigen kinderen toont dat je zwak bent. Jullie moeten alle kinderen graag zien, jullie moeten voor alle kinderen zorgen. Jullie moeten van alle kinderen genieten. Ze moeten vertrouwen hebben, maar wat gebeurt er? Dat ze enkel geïnteresseerd zijn in hun eigen kinderen.

Wij zijn samen een familie, we leven allemaal samen.

We moeten alles delen.

Het is dit soort ongevoeligheid in jullie collectief gedrag dat ook je kinderen zal bederven. Hetgeen je moet overbrengen naar de ganse wereld is deze Sahaj-manier van leven.

De vrouwen maken de maatschappij. Als de Indische samenleving goed is, ligt dat aan de Indische vrouwen en hun wijsheid. Onze mannen zijn dom in India. Ze hebben de politiek, de economie, alles naar de vaantjes geholpen. Maar de maatschappij houdt stand en ze zijn nog altijd op het goede pad.

Dit is alleen het gevolg van de wijsheid van de vrouwen. Als de vrouwen zich bezig houden met zich op te kleden, gedurende uren, denken aan hun kleding, wat ze zullen dragen…gedaan!

Dit is de dag van de Kundalini, die de Moeder is. Zij is de Moeder en jullie zijn de moeder. Jullie moeten alles weten over jullie kind. Iemand komt naar mij toe en zegt me: “Mijn kind is drugverslaafde.” Hoe is dit mogelijk? In India worden kinderen geen drugverslaafde, omdat de moeder de ganse tijd als een kloekhen op hen let. Ze weet het zeer goed. Ik bedoel, zelfs toen we op de universiteit waren, zelfs als ik gehuwd was, zou mijn moeder nog vragen: “Waar ga je naartoe?” We durfden het niet zeggen. “Kom terug om zes uur!” Zelfs toen we gehuwd waren, werden we verondersteld het hen te zeggen. Dat is het werk van de moeder: waar gaat het kind naartoe, wat doet hij? En dan te zeggen dat de kinderen niet luisteren. Waarom luisteren de kinderen niet? Omdat jullie geen onderscheidingsvermogen hebben. Ik geef toe dat de atmosfeer hier zeer slecht is, de kinderen zijn zeer slecht. Ik geef toe dat dat allemaal zo is, maar als jij een sterke moeder bent in je liefde, zullen je kinderen zich niet misdragen.

Zelfs nu, weet je, zijn ze de ganse tijd hier, al deze leiders hangen rond mij. Waarom? Ik heb geen honing bij Me of iets anders. Ze zitten daar maar, enkel en alleen zitten, dicht bij mij. Al de leiders. Maar dit gebeurt na de realisatie. Zelfs mijn neven, zie je, zouden allemaal naast mij willen zitten. Al mijn schoondochters willen naast mij zitten. Ze willen mij niet verlaten en mensen vragen gewoonlijk; “Wat is er verkeerd?” Wat is er mis met jullie? Jullie klitten de ganse tijd aan jullie tante. Wat is dat? De bezorgdheid. En ze begrijpen dat het voor hen goed is wat je verteld. Maar je Zelf moet in orde zijn.

Als Moeder moet men verdraagzaam zijn, vol begrip, maar als je hen iets moet zeggen, moet je het hen ook zeggen als je denkt dat je het hen scherp kan zeggen, of op de goede manier, maar het kind moet weten dat je van hem houdt en dat je van alle kinderen houdt. Het is zeer subtiel, zoals ik zag… Eens nam ik het kind van een sahaja yogi mee naar de markt en hij vroeg: “Ik ga dit kopen, en dat kopen.” Hij wilde alles kopen! Ik was verwonderd. “Wat is er verkeerd met deze jongen?” Als ik mijn eigen kleinkinderen meeneem, zouden zij dit niet doen. Niets daarvan. Zelfs al zou je twee paar schoenen willen kopen:

“Neen, nee, nee, één is genoeg.” Alsof de verkwisting is. Ze zullen nooit iets vragen. Het is een vorm van zelfwaardering. Ze willen het niet. Hetzelfde met de vrouwen, de vrouwen vragen nooit iets aan hun echtgenoot. Neen, niets. Niets! De man zal vragen: “Vraag me alsjeblieft iets. Vraag iets!” “Neen we willen dit niet.” Dat wordt een sahaja yogini-moeder en een vrouw en een shakti. Ze heeft geen eisen. Ze vraagt niets. Degene die de gever is, wat moet die vragen? Degene die bevoorraadt, wat zal hij vragen?

Ik voel soms dat de linkerkant, of de vrouwelijke kant in Sahaja Yoga, een klein beetje naar beneden gaat.

En ze moeten juist stijgen: eerst meditatie, respect voor Moeder, de kinderen leren hoe Sahaja Yoga uit te werken, hen spreken over Sahaja Yoga en niet alleen over voedsel, over reinheid, lief zijn voor de anderen, hoe dingen te delen met anderen en mooie verhaaltjes vertellen die je gehoord hebt, hen vertellen wat dharma is, met hen praten en verslag uitbrengen. Dit moet je begrijpen om Sahaja Yoga sterk te maken. Jullie zijn de shakti van Sahaja Yoga, neem het van mij aan en jullie moeten het op die manier uitwerken in plaats van je zorgen te maken over kleine pietluttige zaken. Soms ontvang ik brieven van de vrouwen en sommige zaken doen me werkelijk pijn. Ik kan niet begrijpen hoe ze sahaja yogi’s zijn. Ons hele Sahaja-systeem moet een modelsysteem zijn, zodat anderen zien en begrijpen wat we bereikt hebben in ons dagelijks leven.

Adi Shakti werkt in het dagelijks leven, van de kleinste zaken tot de hoogste. En de ganse tijd moet je leren, de ganse tijd moet je leren, of je nu een leider of geen leider bent, de ganse tijd moet je weten wat je moet weten. “Ik wist dit niet, ik wist dat niet.” Enkel en alleen als je dit soort houding van: “Ik moet leren”, die nederige houding, die nederigheid: “Ik moet leren, ik moet leren, ik moet nog leren”, dan zal het ego niet opkomen. Door het ego ben je voldaan over jezelf. Dat is het teken van ego. Jullie weten niet hoeveel jullie anderen kwetsen, wat jullie stuk maken, niets. Maar jullie voelen je uiterst tevreden met jezelf. Zulk een zorgeloos persoon leeft soms op lucht. Wat heb ik vandaag voor een ander gedaan? Hoe heb ik gesproken tot iemand anders? Wat heb ik aan een ander gegeven? Het is niet nodig dat ik jullie geschenken geven. Waarom zou ik jullie geschenken geven? Maar ik geef jullie geschenken voor mijn eigen voldoening. En als ik geschenken aanneem van jullie, is het voor jullie eigen voldoening.

Wat moeten we doen? Waarin vinden we voldoening? Waarin vind jij voldoening? Denk even na. Waarin vinden we voldoening? mijn huis moet in orde zijn, mijn man moet O.K. zijn. Mijn kinderen moeten goed zijn: mijn, mijn, mijn!

Tot dit “mijn” wordt overgedragen op een andere persoon ben jij in de band van de maya. Dit moet je leren. Elke dag eraan denken of opschrijven. Jullie moeten allemaal dagboek houden: wat heb ik voor anderen gedaan? Wat heb ik anderen gezegd?

Wat doet een ander plezier? Kleine, kleine dingen kunnen het leven zo mooi maken. En er zijn ook grote zaken voor jou. Als je niet denkt dat je groot bent, zijn al deze grote dingen ook voor jou. Het is zo: de hele hemel kan afgedekt worden met één blad. Als je het blad tegen de hemel ziet, toont het blad zijn bestaan. Op dezelfde wijze kan de hele visie van Sahaja Yoga volledig waargemaakt worden door één persoon, die het gehele terrein bestrijkt, één persoon hier en één persoon daar. Het is zo merkwaardig dat zoveel sahaja yogi’s deze taak niet opnemen. Er zijn mensen hier en daar. Zo merkwaardig, dat je hun namen zou moeten noteren.

Ik voel dat ik ondergedompeld wordt in de oceaan van vreugde. Ik ben enkel één persoon… Wat jullie betreft? Waarom kunnen jullie dat niet doen, als de Adi Shakti met jullie is, weerspiegeld, als al haar krachten met jullie zijn? Hoeveel kunnen we doen in de uitgestrektheid van mijn visie? Ik wil meer en meer mensen, die zelf een visie hebben, maar geen kleine mensen, die enkel aan hun kinderen, aan voedsel, denken. Neen, neen, zij worden niet gewenst. Nutteloos! Die zullen allemaal wegvallen. Ik hoop dat jullie begrijpen waar jullie staan, wat jullie hebben. Wat er in jullie geschapen is, is de Kundalini, die jullie al de kennis heeft gegeven, alles. Maar, ik weet dat er zovelen zijn die zelfs niet weten wat deze chakra is. Ze weten het niet. Ik bedoel, als je tot de limiet van onwetendheid gaat. Jullie moeten al deze zaken weten. Jullie moeten begrijpen wat het is, omdat het voor jullie is, allemaal voor jullie, al deze kennis. En het grootst van alles is het geloof, dat jullie nu één zijn met die Goddelijke Kracht. Dit moet zich in jullie echt volledig vestigen. Dit is, denk ik, één van de belangrijkste puja’s. Maar ik denk dat het zeer belangrijk is je eigen krachten van de Kundalini, de krachten die je ter beschikking staan en de werking van de Allesdoordringende Kracht te begrijpen. Dat zal je vertrouwen geven en medevoelen, het zal je een visie geven en het zal een zeer grote persoonlijkheid van je maken. Zeer grote persoonlijkheid!

Wat was George Washington? Ze zeiden dat hij zeer groot was. Wat was Abraham Lincoln? Hij was zeer groot. Maar jullie hebben allemaal je zelf realisatie. Jullie moeten denken aan het hele universum, de hele kosmos. Als deze gedachten zich niet in je (brein) ontwikkelen, ben ik er zeker, zeer zeker dat de vooruitgang van Sahaja Yoga naar binnen en naar buiten minder zal zijn. Begrijp dus dat deze krachten mét jullie zijn, jullie moeten ze nederig gebruiken.

Moge God jullie zegenen.