Shri Vishnu Puja – De basis van het dharma

Paris (France)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Shri Vishnu Puja – De basis van het dharma – Parijs, Frankrijk – 13 juli 1994

Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.

In geen enkel land waar vrijheid en bevrijding

heerst, heeft het zo vlot gewerkt als verwacht werd. Dit geldt ook voor Frankrijk. De bevrijding door haat. Haat is de basis van deze revoluties en de zogenaamde bevrijding. Als de bevrijding plaatsvindt binnenin jezelf, zodat je geen slaaf meer bent van deze vreselijke destructieve en negatieve krachten, dan is er echte bevrijding.

De tweede zaak die in Frankrijk plaatsvond en voor de eerste maal in Europa, is dat het als dharma erkend werd. Dat is heel belangrijk en verdient een applaus. Sahaja Yoga is als dharma erkend. Het is dharma, maar nu is het erkend. Dit is een zeer belangrijke zaak. Ik moet zeggen dat het een enorme verdienste is voor jullie leider en al de Franse Sahaja Yogi’s die zo hard werkten om dit te verkrijgen, deze erkenning.

Het is een belangrijke zaak.

Vandaag zullen we een puja doen voor Shri Vishnu, die de basis is van het dharma. Tot nu toe hebben we nog nooit iemand van de basisgodheden vereerd, met uitzondering van Shiva. We vereerden enkel de incarnaties, omdat ze als incarnatie kwamen: Ganesha kwam als incarnatie, de godin kwam als incarnatie, Rama, Shri Krishna, Guru’s, Christus, Boeddha kwamen als incarnatie, ze kwamen allemaal als incarnatie op deze aarde en we vereerden speciaal de incarnaties die op aarde kwamen. Maar nu Sahaja gevestigd is als dharma, moeten we meer weten over Shri Vishnu, die de basis van dharma is. Later kwam hij op aarde als Shri Rama, dan als Shri Krishna en uiteindelijk als Kalki. Het is een prachtige evolutie van Shri Vishnu.

We moeten begrijpen wat de basis van dharma is. Zoals jullie weten, zijn er acht valenties in de materie: negatieve, positieve en neutrale. Maar in menselijke wezens zijn er tien valenties en deze tien valenties zijn in ons gecreëerd door Shri Vishnu en ze worden beschermd, verzorgd en gevoed door Shri Vishnu. Als hij vindt dat het dharma naar beneden gaat bij menselijke wezens, incarneert hij op deze aarde. De uiteindelijke staat is de Virata. Op dat niveau splitst het Vishnu-principe in twee: het ene gaat naar de Virata, het andere naar Viratangana.

Maar het derde principe is hetgeen Mahavishnu genoemd wordt, die incarneerde als de Heer Jezus Christus.

In deze tijd werken al deze drie principes hoofdzakelijk in de Sahasrara. De Virata is het principe waarin je kan zien dat de boodschap van het inwendige dharma zich verspreidt over de ganse wereld. Het is niet enkel dat in de moderne tijd gezegd wordt: “Dit mag je niet doen, doe dat niet, doe dat niet …”. Neen, geen tien geboden. Deze tien geboden moeten je eigen natuur worden. Jullie moeten volledig één worden met deze natuur. In het evolutieproces was dit het werk van de guru’s, om deze dharma’s in jullie te vestigen en daardoor werden jullie dharmische mensen.

Maar als je de wereld bekijkt, merk je dat wat er ook gezegd, geschreven of mondeling uitgelegd wordt, lippendienst wordt.

Daarom is het dat alle godsdiensten die dezelfde zaken verkondigden, allemaal andere richtingen zijn uitgegaan: sommige geraakten georiënteerd op geld, andere op macht, sommige zijn gewelddadig en andere helemaal vals. Als je dit ziet, ben je erover verwonderd hoe het dharma-principe vernield is door de mensen. Waarom konden ze het dharma niet aanvaarden?

In ons zijn er twee genen aanwezig die bedoeld zijn om ons te beschermen van de zonden tegen de Moeder en zonden tegen de Vader. Deze twee genen begonnen te veranderen en de mensen begonnen te handelen naar eigen believen. Er is geen controle.

Dit is wat er gebeurde tijdens onze evolutie. In India zijn de mensen dharmisch uit traditie, zeer dharmisch. De reden is dat wij sinds mensenheugenis gepraat hebben over dharma, wij hadden heiligen en dan werd gedurende duizenden jaren een soort traditie opgebouwd. In die tijd was Egypte ook met ons. Maar in Egypte en ook in Griekenland ging er iets mis. Laten we het geval van Griekenland nemen waar ze de Goden vermenselijkten. Ze brachten het niveau van de Goden van dharma naar adharma. En in Egypte waren de koningen vooral geïnteresseerd in de dood, in graven, in het bouwen van piramiden en al deze zaken, niet in het uitbouwen van inwendig dharma. Dat is de reden waarom in Egypte het dharma snel naar beneden ging en de Islam hier uiteindelijk gevestigd werd.

De islam kwam omdat de mensen adharmisch waren. Ook in Griekenland aanvaarden ze de orthodoxe kerk omdat de mensen adharmisch geworden waren. Maar deze godsdiensten waren zelf adharmisch. Ze konden het dharma niet laten doordringen in zichzelf, hoe zouden ze het dharma dan kunnen laten doordringen bij deze mensen? Dit gebeurde veelvuldig in deze landen en Vishnu’s… alteran … Narasimha kwam zeer dicht, zeer dicht bij Griekenland en zeer dicht bij Egypte, in Peshawar. In Peshawar gebeurde dit.

Dat was dus zeer dicht bij Egypte en bij Griekenland. Ze waren erg tegen Vishnu, omdat ze dachten dat hun koning door hen vermoord was. Al deze rakshasa’s trokken dus naar de streek van Afghanistan en daarna gingen ze naar Egypte en Griekenland en trachten al de goden en godinnen ten gronde te richten.

Heel lang geleden, tenminste tienduizend jaar terug, als pralada de incarnatie van Shri Vishnu voortbracht.

Deze rakshasa’s, asura’s genaamd, Assyriërs werden ze genoemd, maar het waren asura’s. En als je naar Egypte gaat, zul je daar een sfinx vinden, die juist het tegenovergestelde is van wat Narasimha was.

De man is het bovenste gedeelte, en de leeuw het onderste gedeelte. Maar Narasimha is juist het tegenovergestelde: Narasimha is de leeuw in het bovenste en de mens in het onderste deel. Zo maakten ze dit soort beeld, dat juist het tegengestelde van Vishnu was. Enkel om te tonen dat we een andere grote incarnatie hebben die het tegenovergestelde is en die Vishnu zeer goed kan bestrijden.

De rakshasa’s namen bezit van hen en deze mensen werden zeer agressief: een vechtlustige, agressieve natuur. In Griekenland ontwikkelden ze hun spieren sterk en de hele Griekse geschiedenis is gekkenspel. De ene vecht tegen de andere, de andere vecht tegen de een, ze vermoordden elkaar… er komt geen eind aan. Totdat Alexander naar India kwam en een dharmische cultuur zag. Hij was verbaasd hoe deze mensen met symbolen enzomeer leefden. Hij zei: “Goed, ik heb er genoeg van.” Hij ging terug. Maar ook in Egypte konden ze dharma helemaal niet begrijpen omdat ze in de dood en allerlei vormen van zwarte magie geloofden.

Toen de islam kwam, aanvaardden ze de islam. Hier kwam dus het christendom en daar de islam. In Rusland wilde de tsaar ook een religie. Hij koos voor het christendom. Eerst vroeg hij de katholieken om iedereen te bekeren, omdat hij een godsdienst wenste. De kern is Vishnu. Maar deze perverse vishnuswarupa’s waren daar. Ze gingen één voor één naar Rusland. Eerst kwamen de katholieken en de katholieken zeiden: “Jullie mogen niet zoveel vrouwen hebben, jullie mogen maar één vrouw hebben.” Toen zeiden ze: “Dat bevalt ons niet.” – Vishnu had slechts één vrouw. In Rama’s leven is dat hetzelfde. Toen vroegen ze de moslims. En de moslims zeiden: “Goed, jullie mogen veel vrouwen hebben, maar niet drinken, geen vodka!” Toen zeiden  ze: “Hoe kunnen wij leven zonder vodka!”

In al deze godsdiensten is er een klein beetje dharma. In de eerste: slechts één vrouw. In de tweede, de islam: niet drinken. Ze zeiden: “Neen, neen, neen, daar kunnen we niet mee leven.” Toen vroegen ze de orthodoxe christenen, “orthodox” is het woord.

En de orthodoxen zeiden: “Jullie kunnen zoveel vrouwen hebben als jullie willen en jullie mogen zoveel drinken als jullie wensen.” Ze zeiden: “Dat is goed voor dharma!” en ze aanvaardden.

Welke beperkingen je de mensen ook oplegt, zonder realisatie zullen ze juist doen wat verboden is. Laatst zag Ik moslims. Ik kwam van Rijadh en ging naar Londen. Ik ging slapen en toen Ik ontwaakte, zag Ik allemaal zeer modieuze vrouwen met halfnaakte lichamen en zeer modieuze mannen met vlinderdassen. Ik vroeg: “ Wat is er gebeurd? “ Ik vroeg de air-hostess: “ Waar zijn we gestopt?” Ze zei: “ Nergens.” Ik vroeg: “

Waar komen deze mensen dan vandaan?” Ze antwoordde: “Het zijn dezelfde!” In Rijadh zouden ze hun gelaat bedekken! Ze zouden zichzelf bedekken met dit ding. Mijn schoonzoon zei me: “ Ik mag niet zeggen dat ik met U reis, want U is mijn schoonmoeder, Ik kan aangehouden worden!” Zelfs met een schoonmoeder kan je niet reizen.

Alleen met je eigen moeder. Godzijdank zijn onze familienamen dezelfde, dus niemand arresteerde ons. Zulke domme dingen: de vrouwen apart, mannen apart. En dan zeggen ze aan de vrouwen: “Jullie mogen dit niet, en dat niet…” En mannen mogen alles. Dit resulteert in zware schijnheiligheid. Ook bij de christenen vinden we dit. Wat Christus gezegd heeft, is formidabel. Bijvoorbeeld: “Je mag niet overspelig zijn.” Maar hij zegt: “ Je mag zelfs geen overspelige ogen hebben en het mag zelfs niet in je geest opkomen.” Kan je je voorstellen, een christen.

Nu, vertel me over al die christelijke landen, waar de vrouwen naakt lopen en de mannen bekijken hen en al deze onzin overal.

Kan jij geloven dat dit christenen zijn? En dan ’s zondags: je hoed op en naar de kerk. Hoe kan je hen christenen noemen? Er is helemaal geen dharma. Naar de kerk gaan is een andere vorm van schijnheiligheid, en de losbandigheid in westerse landen grenst aan het ongelooflijke.

Ze doen wat zelfs dieren niet doen. De hele levensstijl is zo: Hoe naar onze ondergang gaan? Ze willen zichzelf vernietigen.

Waarom gebeurt dit niet zoveel in India? Omdat zij weten dat het zondig is, ze weten dat het zonde is. En dan krijg je hier van die zaken zoals een priester die kinderen misbruikt. Hoe kan dat? Je bent een priester. Je moest je schamen. Zelfs in India zijn er zulke priesters, maar niet in die mate, zoals de hogere autoriteiten van de katholieke kerk zich in universiteiten en scholen gedragen. Kijk naar deze katholieke kerk, wat voor katholieke kerk is dit? “Katholiek” betekent “sanatan”, het komt van het oude sanatan, “die de eerste komt”. Waar is het? Hoe kunnen ze zichzelf katholieken noemen? Ze zijn de modernste rioolbewoners, dat zijn ze. Wat doen ze voor goeds? Als ik over de katholieke kerk lees, denk ik dat deze mensen echt zouden moeten verdwijnen in de  Arabische Zee, want ze vermoorden mensen. Ze kloppen overal geld uit en ze zijn één met de maffia, ze kennen prijzen toe aan de maffialeider.

Is dat de katholieke kerk? Is dat wat Christus verlangde? Zet ze naast elkaar! Christus is hier en dit is een totaal andere zaak. Wat ook dharma is, niets van dat alles is er. Waar gaan we naar toe? Als je denkt dat je juist zit door een Boeddha, boeddhist te worden… je weet helemaal niet hoe boeddhisten zijn. Ze zijn de grootste bedelaars en de begerigste mensen, echte geldwolven. Ik weet hoeveel mensen al hun bezit verloren door deze Dalai Lama.

Waar is dan het dharma? Het dharma bevindt zich vanbinnen en daarom moet dit Vishnu-principe ontwaken in jezelf en dan breidt dit principe uit in veel richtingen, want Vishnu is degene die geneest. Noem hem een  “danvantari,” wat dokter betekent. Hij is degene die geneest, want hij is onze beschermer. Hij is de “instandhouder” van de menselijke wezens. Als je dus je dharma in stand houdt, word je niet ziek en als je ziek wordt, is het Vishnu die je beschermt, die je zal helen. Hij is “danvantari,” een dokter. Hij is ook Yama. Yama betekent: degene die verantwoordelijk is voor de dood. Shiva noemen we het principe van het bestaan. De Spirit moet eerst weggaan en dan komt Yama om voor het lichaam te zorgen. Hij beslist waar je heen moet gaan. Ga je in de limbo hangen of wordt je naar de hel gestuurd, of kan je naar de hemel, elke beslissing wordt door hem genomen met de hulp van Mahavishnu, dat is Christus. Als er iemand dood is, is het zijn werk om de Spirit weg te nemen, de Spirit te beoordelen en naar zijn juiste plaats te sturen.

Van een adharmisch persoon neemt hij de Spirit weg en stuurt hem naar de hel. Maar vooraleer dit gebeurt, komen soms zwarte magiërs, nemen de schedel van het dode lichaam weg, want als je verbrand wordt, blijft de schedel of de beenderen, en proberen de spirit te beheersen voordat Yama op het toneel verschijnt. Ze gebruiken die persoon zijn Spirit en manipuleren hem om anderen kwaad te doen of te lokken, ze controleren hem.

Dit is de grootste adharma, het ergste dat men kan doen; de Spirit wegnemen en hem gebruiken voor mesmerisme (magnetisme) of als lokmiddel. Maar als zo’n tantrika sterft, bezorgt Yama hem de vreselijkste dood, in die zin dat de Spirit niet gemakkelijk los kan en de persoon lijdt, lijdt en wenst los te laten maar hij kan niet loskomen. Sterven is een zeer grote beproeving voor zo iemand. Het is een straf omdat hij zulk een vreselijke tantrika geweest is, en zoveel levens gekweld heeft.

De idee van de zonde kwam door dharma en adharma. Soms is ons begrip over zonde zeer oppervlakkig. Bijvoorbeeld, toen Arjuna vocht in de oorlog, vroeg hij: “ Hoe kan ik deze mensen doden? Ze zijn mijn broers, ze zijn mijn zussen, mijn verwanten, ooms. Hoe kan ik hen doden?” Shri Krishna zei: “ Ze zijn al dood! Jij doodt hen niet!”  “Hoe, ze zijn dood?” – “Ze zijn al dood omdat ze adharmisch zijn.

Maar jij staat aan de kant van het dharma en als je vecht voor het dharma dan zal je gered worden, zelfs als je sterft.”

In veel geschriften gaat men hierin te ver. Het is absurd te zeggen dat als je sterft en je wordt begraven, je lichaam na vijfhonderd jaar zal herrijzen en je gered zal zijn. Wat blijft er over van je lichaam na vijfhonderd jaar? Zulke absurde ideeën vindt men bij deze drie religies: christenen, joden en moslims. Daarom begraven ze deze mensen.

Om mensen te begraven palm je grond in en houd je de bhoots daar. Toen Ik voor de eerste maal in Parijs kwam, was Ik verbaasd dat er een groot kerkhof in het centrum van Parijs ligt. Vanzelfsprekend dat de mensen hier drinken, want de meeste dronkaards zitten daar in de graven en ze zetten hen aan tot drinken. Het is verbazend dat ze in het westen zulke absurde ideeën hebben: dat je zal verrijzen zoals Christus als je begraven wordt. Beeld je in: Christus verrees na drie dagen. Hij stierf op vrijdag en verrees op zondagmorgen, zelfs geen drie dagen. Maar als je iemand, die geen Christus is – Christus lichaam is anders – vijfhonderd jaar bewaart, wat zal daar uit komen? En daarom begraven ze mensen. Alleen gerealiseerde zielen zouden begraven mogen worden, niet eender wie, omdat ze nog hun verlangens hebben, ze hechten zich nog aan dingen, hun zielen zouden daar kunnen ronddwalen, rond hun lichaam. Waarom zou je dan je lichaam jaren samenhouden op één plaats? En na enige tijd graven ze het op en bouwen daar huizen en al de bhoots gaan in het huis.

Om het dharma te verstaan, moeten we ook begrijpen hoe we met de dood van gewone mensen en de dood van Sahaja Yogi’s moeten omgaan. Het is niet voldoende alleen dharmisch te zijn.

Er zijn vele mensen die niets verkeerds doen, het zijn zeer strenge mensen, maar over het algemeen zijn ze niet in evenwicht – ze zijn heetgebakerd. En als ze niet heetgebakerd zijn, zijn het eenzaten, die in de Himalaya’s zitten. Maar enkel de mensen die dharmisch zijn in de echte zin van het woord, die tot het niveau van de Virata opstijgen, zouden bewaard moeten blijven, hun lichaam zou bewaard moeten blijven. Want het dharma van de nabhi gaat naar het brein en het brein voorziet al de zenuwen met de energie van de Spirit.

Het hele lichaam van een gerealiseerde ziel is vol van vibratorisch bewustzijn.

Als zo iemand begraven wordt, kan hij zelfs een fijne geur geven, en van op afstand zal je voelen dat hier een heilige begraven is.

Als je je herinnert, er zijn zeven foto’s van Mij waar het licht op Mij valt. Dat was in het dorp Miakitakali.

Men vertelde Mij dat Mia, een Soufi heilige, hier stierf en begraven werd. Ik voelde onmiddellijk de vibraties en toen Ik daar zat, zag Ik hem in de vorm van licht en hij begon licht op Mij te stralen en Ik was zeer gelukkig, maar toen Ik stopte, hield hij ook op. Hij werd geen bhoot, neen, hij werd het licht en hij toonde zijn aanwezigheid wanneer het nodig was.

Wij volgen dus dharmaprincipes. In Sahaja Yoga word je verondersteld het Vishnuprincipe te volgen. Je kan niet zeggen: ”Moeder, dat kunnen we niet doen.” Bijvoorbeeld, Vishnu houdt niet van roken, tabak, hij houdt er niet van. Hij houdt niet van alcohol, hij houdt niet van drugs, hij haat drugs. Hij houdt niet van de meeste medicijnen, die de mensen maken, bijvoorbeeld antibiotica. Als een Sahaja Yogi ze neemt, zal hij overgeven als het een echte Sahaja Yogi is. Wat ook de hoeveelheid, wat ook de kwaliteit is, hij kan veel geneesmiddelen niet nemen.

Automatisch word je als een Brahmin, die ontwijkt: ”Neen, neen, dit niet.” Je zal niet willen eten op een plaats waar de mensen tegen yoga zijn of die helemaal niet dharmisch zijn, je zal er niet van houden. Ik moet jullie niet vertellen: ”Kijk niet naar de vrouwen.” Jullie doen het niet, jullie kijken niet naar hen, automatisch. Jullie ogen zullen door het dharma standvastig worden. Evenmin zal Ik de vrouwen moeten vertellen, (niet) de mannen niet achterna te zitten. Slechts enkelen, die nog moeite hebben, zijn zo. Maar de meesten onder jullie lieten al deze slechte gewoonten vallen en bereiken een niveau waar je automatisch dharmisch wordt. Als de Kundalini opstijgt en je brein inneemt, begrijp je wat goed en wat fout is door je vibraties. Als het niet goed is, zal je het niet eten. Je zal zeggen: “neen” tegen alles wat niet voldoet. Ik moet jullie niet zeggen: “Doe dit niet, doe dat niet.” Jullie zullen nooit iemand vermoorden. Jullie zullen nooit zondigen, automatisch. Ik moet jullie niet zeggen: “Bega deze fout niet, doe die fout niet.” Als jullie nog geen ontwikkelde Sahaja Yogi’s zijn, zou dit natuurlijk wel kunnen.

Maar als jullie tot rijpheid gekomen zijn, denk Ik niet dat jullie de verkeerde zaken zullen doen en dat jullie van je deugdzaamheid zullen genieten. De zaken, die deugden genoemd worden, zijn Vishnuprincipes. Als je zegt: ”Die man is deugdzaam,” is dit zeer beperkt. Het is mogelijk dat “hij is deugdzaam” in gewone omgangstaal betekent dat hij goed is in tekenen of iets anders. Niets meer dan dat. Maar als jij zegt “deugdzaam”, betekent het dat hij een Sahaja Yogi is.

Christus ging zo ver dat hij zei: ”Als iemand je op de linker wang slaat, biedt hem dan de rechter aan.” Denk eraan hoe fijngevoelig Hij is in geduld en verdraagzaamheid. Denk aan de christelijke naties, die de hele wereld rondgingen en plunderden: de Spanjaarden gingen naar Amerika en doodden alle mensen daar. De Engelsen gingen naar India en doodden daar zoveel mensen, toen gingen de Fransen naar verschillende Afrikaanse landen en maakten er korte metten mee.

Ze worden allemaal verondersteld christenen te zijn!

Om welke redenen noemen ze zich christenen? Niet alleen dat je niet mag aanvallen, dat is niet het enige punt.

Als iemand je aanvalt, moet je die persoon je andere wang bieden.

Dat zei Christus. Hij heeft geprobeerd om elk gebod op het niveau van de Sahaja Yogi’s te brengen: hoe de schoonheid van Sahaja Yoga door jullie heen zal schijnen en hoe je je Spirit kan uitdrukken – dit vind je bij Mattheus, in het tweede hoofdstuk, denk ik. Het staat duidelijk neergeschreven hoe je moet zijn: hoe verdraagzaam, hoe geduldig, hoe meevoelend, hoe liefdevol. Het is merkwaardig hoe zulk een grote incarnatie als die van Jezus Christus tot zulk een laag niveau gebracht is door de christenen. Ze hebben niet het recht zich christenen te noemen. Ze zijn de grootste heidenen die ik ken. De wijze waarop ze hun cultuur, alles, hebben stuk gemaakt!

Hoe staat het met de islam? Zoals Paulus in de Bijbel voor misleiding heeft gezorgd. Ik weet niet, hij zal een andere rakshasa zijn zeker?

Ook de islam. De Koran werd geschreven door een verschrikkelijke kerel. Mohammed Sahib heeft nooit kunnen lezen of schrijven en Goya was een verschrikkelijk man. Hij herschreef de Bijbel, juist zoals Paulus. Daarin bracht hij zijn sjariat (Heilige Oorlog).

Sjariat was bedoeld voor Germaya. Hij heeft geschreven dat als Mozes komt, Adi Guru, als hij met de boodschap van de tien geboden van de berg van Tur kwam, hij de Joden zag evolueren naar een volledig decadente maatschappij, zoals wij ze nu ook rond ons zien en hij was zo boos dat hij zei:”Dat is jullie straf.”

Maar Mozes gaf ze voor de Joden van toen, niet die van nu.

Maar de moslims namen het recht in eigen handen en zijn zo twistziek geworden dat ze onder elkaar vechten. Ik denk dat ze elkaar nog zullen vermoorden en gedaan.

Er is geen dharma van liefde, geen dharma van medevoelen. De niet-moslim  moet om één of andere reden gedood worden en de moslim wordt ook gedood, want een moslim kan niet van godsdienst veranderen. Als hij moslim is, blijft hij het en moet hij sterven als moslim. Als hij iets anders probeert, zal hij gedood worden. Als hij de islam de rug toekeert, wordt hij gedood. Het is een gevangenis en in die gevangenis moet men leven. Je kan niets in vraag stellen, je mag geen vragen stellen. Op een keer toen Ik wachtte in de hut, zag Ik die kerel van Soedan. Hij zag eruit zoals Hitler, sprak zoals Hitler. Ik vroeg iemand om het Arabisch te vertalen. Hij spoot gif uit. Hij noemde iedereen heidens. “Ze kennen de waarheid niet. Wij hebben de waarheid!” Welk soort waarheid? Wat doe je voor goeds? Welke waarheid heb je? “We zouden al degenen die de waarheid niet hebben, moeten doden.” Hij kraamde al deze onzin uit in mijn aanwezigheid. Ik bekeek het. Hij zegt dit allemaal in mijn aanwezigheid en Ik vroeg me af wat er met al deze mensen zou gebeuren. De volgende dag was er een stormloop van 30.000 mensen, die voor de “hadj” gekomen waren.

Deze domme mensen zullen al de moslims doden in naam van de godsdienst, ze maken er korte metten mee en denken dat ze veel bereikt hebben.

Dan de Joden. Ze hielden niet van Christus. Maar ze doodden Christus niet, dat moet ik zeggen, ze doodden hem niet. Dit was een idee van Paulus. Maar de Joden beseften nooit wat het dharma is.              Ze hebben het zich nooit gerealiseerd, ze sluiten de sjariat uit en zeiden: “Goed, niets aan te doen, we laten dat niet toe.” En ze werden uitzonderlijk geldzuchtig, gierig, vreselijk geldgericht. Ze lenen geld uit aan iemand. Deze betaalt interest, interest, interest tot hij niet meer kan betalen. Dan wordt zijn huis verbeurd verklaard en verkocht. Ze werden zeer, zeer, zeer, zeer wrede mensen en ook losbandig, zeer wreed.

De rakshasa Freud werd in hun gemeenschap geboren. Freud was een jood. En de mensen begrijpen wat de zwakheden van menselijke wezens zijn en hij werd zeer goed aanvaard in dat domme Amerika.

Zo sterk dat ze alle gevoel voor dharma verloren. Hoe kan er dharma inzitten, als hij zulke onzin over de moeder uitkraamt? Nu schrijft men “Ondergang van het Freudiaanse rijk”, “Frauduleuze Freud” en nu verschijnen er vele boeken. Omdat jullie niet zo traditioneel gebonden zijn en al deze stupide godsdiensten in het westen kwamen, hebben jullie alle vertrouwen verloren door deze destructieve mensen.

Het is in orde, ga naar de kerk, kom thuis, hoe kan je dan zo praten. De priesters, de “mullahs” en dergelijke, die zulk een verschrikkelijk leven leiden! Deze mensen verloren hun geloof, en als ze hun geloof verliezen, verliezen ze hun persoonlijkheid. Ze verloren hun persoonlijkheid en het verbaast me dat ze zo slaafs de mode volgen, zoals ik jullie reeds vertelde, ze volgden de mode. Als eender wie zegt: “Jullie zouden kaal moeten zijn,” dan zullen ze hun haar afsnijden. Morgen zegt iemand: “Snij je neus af.” Ze zullen allemaal hun neus afsnijden. “Kleed je zo!”

Ze zullen zich zo kleden. Je zegt: “Scheur je klederen!” O.K., gescheurde klederen. Eén persoon, de ondernemer, begint en iedereen volgt.

Als je vindt dat een kleed je goed staat, zou je je daaraan moeten houden. Maar wat deze ondernemers je ook vertellen, je neemt het aan zonder nadenken, alsof je niet het vermogen hebt te begrijpen.

Iemand die dharmisch is, zal zeggen: “Hoepel op!” Hij zal het niet betalen. Waarom zou ik mijn geld verkwisten en al deze onbenullige zaken opstapelen?

Toen ik met Sahaja Yoga begon, deed ik het met tegenzin, maar Ik vertelde iedereen: “Jullie zouden beter wat olie op je hoofd doen.”

De volgende dag kan je het wassen, maar ‘s nachts doe je er olie op. Zoniet zullen de mannen na enige tijd kaal zijn en de vrouwen pruiken dragen. Ik ben jullie Moeder en zal jullie dus de waarheid zeggen.

De Sahaja Yogi’s aanvaardden het met veel moeilijkheden.

Ik zeg: “Jullie kunnen het de volgende dag wassen. Het is noodzakelijk voor jullie en zo eenvoudig”. Ik vroeg hen dit te doen, omdat het eenvoudig is en omdat haar op olie groeit. En ze wilden het niet aanvaarden, ze wilden niet veranderen. Maar God zij dank gebruiken ze nu een beetje hun verstand en doen ze enkele dingen. Sahaja Yogi’s moeten maar weinig dingen doen om gezond en welvarend te worden. Ze moeten niet veel doen, omdat ze leven in dharma en ze zijn in Gods Koninkrijk, ze worden beschermd door de Virata. Maar er zijn nog altijd bepaalde zaken die jullie moeten doen. Ik zal niet zeggen: “Rook niet.” Jullie hebben zelf alcohol, al deze zaken achter jullie gelaten. Je gaf ze zelf op, omdat je het licht hebt, en ondanks het feit dat je uit een cultuur komt waar geen persoonlijkheid is – de mensen zijn er als schapen – ben jij dat niet meer. Nu ben jij een persoonlijkheid. In het westen is het onmogelijk om persoonlijk te zijn, omdat je je moet kleden zoals iedereen het doet. Als ze punk zijn, wordt iedereen punk. Als één vrouw een bepaalde haarstijl heeft, doe jij dezelfde. Vooral het haar! Ik weet niet waarom, misschien is het de kracht van de Virata, die het meest op het haar werkt. Dan op de klederen, en alles…Jullie beseffen dat kuisheid een deel van het dharma is. Het betreft niet enkel vrouwen, het is niet de kuisheid van de vrouwen, Maar de kuisheid van mannen en vrouwen is hun kracht, is Ganesha’s kracht.

Dat is het dharma dat je aanvaard hebt. Ik heb jullie er niets over verteld, maar jullie aanvaarden het, jullie hebben het opgenomen en genieten ervan.

Wat is er zo belangrijk aan, nu ze ons aanvaarden als dharma?

Dat wij alleen dharmisch zijn en al de rest is adharmisch. Ze noemen zichzelf dharmisch, maar ze hebben geen dharma in zich. Zolang het dharma, dat je evenwicht en wijsheid geeft, er niet is, kan je niet spiritueel opstijgen. Maar Sahaja Yoga is zo prachtig, zelfs als je vooruitgaat zonder dharma. Ik heb mensen geweten die tamelijk adharmisch waren en toch hun realisatie kregen. Als je Kundalini rijst, sijpelt het dharma binnen, ze worden dharmisch. Velen proberen  Me over hun verleden te schrijven. Ik verscheur het, gedaan.

Nu zijn jullie lotussen geworden. Waarom Mij iets vertellen dat Me niet interesseert? Je realisatie hebben is de beste manier. Het schoot Me juist te binnen, zeker als Ik de toestand van de wereld in deze Kali Yuga zag. In deze chaos kan het dharma enkel en alleen gevestigd worden als je Kundalini oprijst.

Hetgeen Ik verwezenlijkt heb, is dit: een methode vinden om realisatie te geven “en masse” en het probleem wordt opgelost. Je hoeft hen niets te vertellen: ”Niet doen, niet doen.” Niets, leg je er alleen op toe. Ik was succesvol moet Ik zeggen, zeer succesvol. In jullie vind Ik mijn droom gerealiseerd.

De zorgen die Ik had, de bezorgdheid over Parijs, is nu voorbij. Vroeger kwam Ik gewoonlijk driemaal per jaar en iedereen vroeg: ”Moeder wat is dat? Waarom verplicht je hen zoveel?” Dan antwoordde Ik: ”Dit is de poort naar de hel, laat Me komen.” En nu is dit de poort naar de hemel geworden. Het Vishnu-principe in ons vestigen is niet moeilijk, maar erkennen dat we het hebben! Ik vind dat Sahaja Yogi’s plotseling uiterst nederig worden en ze willen niet weten wat ze bezitten. Jullie kunnen mensen genezen! Jullie zijn een danvantari (dokter). Jullie kunnen realisatie geven.  Alle Vishnuprincipes zijn nu in jullie ontwaakt en jullie moeten ze gebruiken. Ik wenste dat we Vishnu-aksha (Vishnu-discriminatie) hadden. Ik zou willen dat jullie nu de duizend namen zouden zeggen: Jullie kunnen minstens enkele namen van Vishnu zeggen.

Jullie zullen begrijpen hoe dit Vishnu-principe ontwaakt is in jullie, in die mate dat iemand zei: ”Moeder, neen, ik wil niet werken in het openbaar.” Ik vroeg: “Waarom niet?” “Ik wil dat ego niet terug.” Ze zijn zo zacht, ze zijn bang dat hun ego opkomt. Neen, neen, neen, het zal nu niet terug komen, want hier zit Vishnu als Virata. Hij zal voor jullie zorgen en jullie hebben de Vishnupada in jezelf.

Er kan nog zoveel over gezegd worden, maar Ik denk dat jullie de duizend namen van Vishnu zouden moeten lezen en jullie zullen beseffen hoeveel kwaliteiten jullie kunnen hebben.

Moge God jullie allen zegenen.