Shri Ganesha Puja – Onschuld is de grootse kwaliteit

Moscow (Russia)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Shri Ganesha Puja – Onschuld is de grootse kwaliteit – Moskou Rusland – 11/09/1994

Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.

Shri Ganesha verblijft in de Mooladhara, op de chakra, de Mooladhara chakra, en niet in de Mooladhara. In de Mooladhara bevindt zich de Kundalini. Zij is de moeder van Shri Ganesha. We noemen haar Gauri. Gisteren zagen jullie de vertoning, het drama, hoe Shri Ganesha zijn olifantenhoofd heeft verworven. Al deze zaken gebeurden in een andere wereld. Er bestaan vele die we kennen (en ook) deze wereld. Het is een kwestie van ons bewustzijn. Nu zijn we nog op een niveau van menselijk bewustzijn en we zijn naar een hoger bewustzijn gestegen dat we de vierde dimensie noemen. Zonder Shri Ganesha is dit niet mogelijk. Zoals je weet, is hij het symbool van de onschuld binnen in ons. Deze onschuld kan men niet vernietigen, want zij is eeuwig, maar het kan gebeuren dat zij bedekt wordt met de wolken van onze fouten. Maar eens dat je je realisatie krijgt, wordt die onschuld opnieuw gevestigd en je wordt onschuldig, je aandacht wordt onschuldig.

Het is onmogelijk je godsdienst te volgen, zij het Christus of Mohammed of joden, als je geen verlichting hebt gekregen. Dat is iets waar zij zich niet van bewust waren, want zij waren van een heel hoog niveau.

Zij wisten niet wat de toestand was van menselijke wezens, zoals in de Bijbel staat geschreven: dat als je rechteroog zondigt tegen Shri Ganesha, je het moet uitrukken, of als je rechterhand iets misdoet tegen Shri Ganesha, dat je ze dan beter afhakt. Stel je voor dat christenen het christendom werkelijk zouden beoefenen, dan zouden ze allen zonder handen of zonder ogen lopen, want er werd gezegd dat je het beter verwijdert als je fouten maakt. Christus zei dat je het moet doen en ook voor mannen was hij heel streng, niet zozeer voor vrouwen.

Daarom dacht Mohammed: waarom niet iets zeggen over vrouwen, waarom ze niet inperken, waarom alleen mannen? En daarom maakte hij eveneens strenge regels voor vrouwen. In dit geval zei hij dat je de vrouw mag kwetsen of slaan of mag trachten kort te houden. De echtgenoot zelf moet dat doen, maar daarvoor moet hijzelf onschuldig zijn.

Als hijzelf zo’n fouten begaat, welk recht heeft hij dan strikt te zijn met zijn vrouw of met zijn zuster? Het ergste was het voor de joden, toen Mozes de 10 geboden bracht, vond hij dat de joden een decadente maatschappij handhaafden, zoals ze nu nog hebben. Tegenwoordig hebben we zo’n decadente maatschappij in Amerika en overal.

Er is geen moraal en niemand spreekt nog over moraal. Naar mijn gevoel is Sahaj de enige weg waarlangs mensen onschuldig kunnen worden. De joden ontvingen de shariat en (bij die gelegenheid) is er geschreven dat je je handen moet afhakken als je een dief bent, en dit afhakken … zeer zwaar!

Hen navolgen is onmogelijk, omdat zij te zuiver zijn, te belangrijk.

Als je een christen bent, kan je (eigenlijk) geen twee ogen hebben of twee handen en als je een moslim bent, verkeren vrouwen en dochters en zusters constant in gevaar en als je jood bent, zijn er allerlei straffen voor je neergeschreven. Het tegendeel is waar: alle heiligen werden gestraft, alle goede mensen werden gestraft, want er zijn zoveel mensen die zich extreemagressief en zondig gedragen en zij beseffen niet wat er met hen verkeerd is: iets dat sterk tegen het dharma ingaat, tegen de godsdienst. Enkel met Sahaja verkrijg je het licht van de Spirit.

Shri Ganesha is de Spirit in ons en hij incarneerde op deze aarde als de Heer Jezus Christus. Maar tegen deze grote mensen werd van alles ondernomen. Er werden afzonderlijke (van elkaar afwijkende) religies gemaakt. Geen enkel van deze (heilige) boeken is zomaar vanzelf afgeweken van de andere. Mohammed bijvoorbeeld sprak over Mozes, Abraham, Christus, de Moeder van Christus … hij heeft nooit een andere godsdienst gesticht. Hij sprak over alle godsdiensten: alle godsdiensten (verenigd) in een. Maar tegenwoordig geloven de mensen niet meer dat alle godsdiensten ontstaan zijn uit één enkele boom van spiritualiteit. Ze vechten niet enkel met andere godsdiensten maar ook onder elkaar. Ze doden vele mensen in de naam van God.

Onschuld is de bron van liefde, zoals kleine kinderen, als je hen zo mooi ziet dansen, voel je zo ontzettend veel liefde voor hen.

Als je een baby ziet, een lieve baby die naar je lacht, dan voel je ontzettend veel liefde voor dat kind. Als je je onschuld niet respecteert, kan je onmogelijk liefde voelen en zonder liefde kan je de waarheid niet kennen. Maar soms voelen we er ons niet tegen opgewassen, hebben we angst om van de onschuldigen te houden, want de onschuldige mensen zijn erg ongevaarlijk.

Ik zie niet graag dat ouders hun kinderen slaan. Ze doen iets (verkeerds) in volle onschuld … je moet dus vriendelijk met hen zijn en hen begrijpen. Tegenwoordig worden ook in Rusland veel gerealiseerde kinderen geboren, omdat jullie allemaal gerealiseerd zijn.

Vele grote heiligen willen nu graag geboren worden, maar jullie moeten (vooral) zelf onschuldig zijn. In landen waar kinderen niet gerespecteerd worden, willen ze niet geboren worden. In deze landen is er een negatieve aangroeicurve. Maar in een land als India, waar de mensen heel veel van kinderen houden, daar willen ze geboren worden, ook al is er veel armoede.

Kinderen hebben geen begrip van geld en materiële zaken, maar ze begrijpen wel liefde. Als er geen liefde aanwezig is in je hart, kan Shri Ganesha in je niet verlicht worden.

Het verschil tussen een moeder (die van haar kinderen houdt) en een moeder die kwaad is op haar kinderen is: de moeder die van haar kind houdt, beleeft vreugde aan al wat ze voor het kind doet, terwijl de moeder die niet van haar kind houdt, ervan uitgaat dat ze teveel doet. Als je haar vraagt wat er aan de hand is, zal ze zeggen: “Ik moet dit wassen. Ik moet dat zuiver maken, ik moet daarvoor zorgen” … en meer van dat soort zaken. Maar die moeder die verlicht is, zal dat met liefde doen en ervan genieten. Zij zal respect hebben voor haar kinderen en hen respectabel grootbrengen. Je hoeft niet ruw te zijn met je kinderen. Kinderen zijn heel gevoelig en intelligent. Misschien vind je ertussen duizenden eentje dat niet zo goed is, maar later nemen ze zaken over van ouderen, vooral van hun ouders en van de (gehele) atmosfeer en dan worden ze herrieschoppers. Dit betekent niet dat je ze niet moet in het oog houden en binnen de perken houden. De beste methode daarvoor is zelf onschuldig en dharmisch te zijn.

Ganesha is de basis van moraliteit. Als het moreel besef van een gemeenschap verloren gaat, stevent die gemeenschap af op haar eigen vernietiging. Wat ook de economische of financiële of politieke voordelen mogen zijn, zij worden van binnenuit vernietigd. Neem bijvoorbeeld Amerika, zo te zien, een welvarend land, wat ik betwijfel, want ze hebben schulden. Wat gebeurt er? Kleine kinderen van 12 jaar moorden en verkopen drugs. In sommige westerse landen worden vele kinderen gedood door de ouders. Alle welvarende landen hebben een of andere aparte vorm van immoraliteit. Het zijn echt gewelddadige, arrogante en egoïstische mensen. Onschuld zal in de allereerste plaats het ego transformeren en als je met kinderen praat, geven ze zo’n fijne commentaar, zo’n intelligent commentaar, dat je er verbaasd over bent hoe ze dat allemaal kunnen zeggen. Ze zijn zeer hartelijk en uiterst lief. Ik zal je een verhaaltje vertellen over een paar vrienden die het graf van de president van Amerika, Kennedy, wilden bezoeken.

Het kind kijkt ernaar, zie je, en iedereen was erg stil. Dan keerde het kind zich naar zijn vader en moeder en zei: “Moeder, waarom hebben ze de president onder de aarde gestopt? De wormen zullen hem opeten! Waarom zo’n straf?”

Er is zoveel op te merken aan kinderen als ze praten, hoe ze andere mensen beschrijven. Op een dag waren we naar de luchthaven gereden en één van de kinderen deed zo … en zo … Ik vroeg: “Wat ben je aan het doen?” Hij zei: “Ik probeer deze mensen opnieuw samen te binden, want ze hebben allemaal hun hoofd verloren.” Zoals gisteren, toen ze de Swadishthan chakra droegen, zo zijn kinderen in staat om het spel te zien, het hele absurde drama. Ze zijn heel onschuldig, daarom is het gemakkelijk om hen goede manieren bij te brengen.

In het geval van Shri Ganesha kennen we het verhaal dat de ouders, vooral de vader … zei: “Hij die rond moeder Aarde kan gaan, krijgt een geschenk.” En Ganesha dacht: “Kijk eens aan, Kartikeya kan vlugger gaan omdat hij zijn pauw gebruikt, een vogel die kan vliegen.

Wat moet ik doen, ik heb enkel een kleine rat?” Maar omdat hij de bron van alle wijsheid is, dacht hij in zijn wijze wijsheid:”Mijn Moeder is groter dan moeder Aarde.” Dus ging hij drie keer rond zijn moeder en kreeg het geschenk.

Iemand die onschuldig is, is zeer nederig. Hij probeert niet op te vallen. Hij weet niet hoe hij dat moet doen. Shri Ganesha heeft bijvoorbeeld een kleine rat als rijdier, maar mensen die willen opvallen, kopen auto’s boven hun mogelijkheden, met hoge leningen, enkel om te laten zien hoe rijk ze zijn. Dit is een ziekte van mensen die niet onschuldig zijn en dit is iets waar mensen in deze wereld gretig gebruik van maken. In het westen hebben ze ontwerpers en die zetten hun merkteken als ontwerpers en daarvoor moet je veel betalen. Als bijvoorbeeld de naam van de ontwerper op een jas staat – zo proberen ze op te vallen als ze op straat lopen. Maar tegenwoordig zetten ze dat merkteken … van de ontwerper hier. Vooral in het westen, minder in Rusland, maar dat zal nog komen en de ‘entrepreneurs’ (de ontwerpers) maken daar misbruik van. Ik moet zeggen dat Indiërs zeer, zeer wijs zijn, niet allemaal, maar de meesten, en omdat ze in Shri Ganesha geloven, zullen ze hun geld niet verkwisten om op te vallen. De ontwerpers misbruiken dus de mensen die willen opvallen. Iemand die onschuldig is, zal niet (de hele tijd) met zijn lichaam bezig zijn, met mode, of om zaken te dragen met als enige doel op te vallen. Ik vertel dit omdat al deze onzin ook naar jullie land komt. Ik hoop dat jullie begrijpen dat de grootste kwaliteit van een mooie persoonlijkheid onschuld is.

Als de onschuld verloren gaat, doen de mensen precies wat deze ontwerpers willen, die gekke kleren maken. Zij maken voor vrouwen kleren die het lichaam bloot laten en hoe meer bloot er is, hoe duurder en ondanks de koude proberen ze kleren te dragen die schandalig zijn. Je kan er zelfs niet naar kijken, maar zij hebben een hoge dunk van zichzelf. Alle films in het westen zijn tegenwoordig zo afschuwelijk dat je ze niet willen zien.

Als ze films zouden maken over onschuldige kinderen, zouden ze veel geld verdienen. Het fundament van het dharma is Shri Ganesha. Kinderen weten niet hoe ze moeten liegen, (of toch maar) erg moeizaam, en soms zeggen ze vervelende dingen. Zo vertelde een moeder aan haar man in het bijzijn van hun kind dat de man die ’s avonds kwam eten, at als een havik, als een havik. De jongen hoorde dat en toen de man kwam en begon te eten, keek hij naar hem en zei: “Moeder, hij eet niet als een havik. Waarom zei je dat hij eet als een havik? Je mag geen leugens vertellen.” En de moeder was zeer verlegen. Ze minimaliseren ook. Iemand die onschuldig is, zal precies door die onschuld, het oordeel en de kritiek van anderen minimaliseren, want zij zien niet wat iemand die immoreel is, wel ziet of wat iemand die niet onschuldig is, kan zien.

Ik herinner me dat mijn eigen kleindochter ooit iemand in een badpak zag. Een echt schilderij. Daarom zei ze: “Ga je liever behoorlijk aankleden, anders zal mijn grootmoeder boos op je worden.”

En als je al deze kleine kinderen ziet praten, de wijze waarop ze zich gedragen, de wijze waarop ze onschuldig zijn, je kan er echt van genieten, want onschuld is de bron van liefde en de bron van vreugde. Omdat je de liefde niet hebt, kan je van niets genieten en dan begin je te bekritiseren en oordelen en je energie aan zinloze zaken te verspillen.

Op een dag was ik naar mooie muziek aan het luisteren en een meneer was aan het zingen en maakte daarbij nogal gevoelige gebaren, met gesloten ogen en de muziek was zeer mooi.

Ik werd er helemaal door in beslag genomen, maar een paar dames waren aan het praten over zijn kleren en over de wijze waarop hij zijn handen bewoog, over al die oppervlakkige zaken die ze te zien kregen, maar niet de essentie. Onschuld gaat naar de essentie en essentie is liefde. We moeten begrijpen dat we moeten doordrenkt zijn met die kwaliteit van Shri Ganesha. Die kwaliteit, de onschuld, die reeds in ons aanwezig is, moet zichtbaar gemaakt worden.

Zo was ik eens in het huis van een Sahaja Yogi en we hadden een bijeenkomst met ongeveer 25 mensen en toen de vergadering gedaan was, wachtte ik tot iedereen weg was, want ik had begrepen dat ik daar kon blijven eten. Hij was in de keuken terwijl ze weggingen.

En toen hij terugkwam, zei hij: “Moeder, wat hebt U nu gedaan?

Ze zijn allemaal weg en ik heb voor allemaal gekookt!”

En de tranen kwamen in zijn ogen. Ik was zo overweldigd door zijn vrijgevigheid, door zijn vriendelijkheid … en als vrijgevigheid onschuldig is, besef je zelfs niet wat je doet. Je geniet van je eigen vrijgevigheid en je maakt je niet bezorgd over de mogelijke reactie van de andere.

In onze shastra’s [niet-religieuze teksten] staan beschrijvingen van zulke mensen, zoals Shri Rama.

Hij ging het woud in en daar ontmoette hij een zeer oude vrouw uit een stamgebied, een zeer oude vrouw die nog maar twee tanden had. Haar naam was Shawari. Ze kwam tot bij Shri Rama en bood hem enkele pruimen aan en vertelde hem heel onschuldig: “Zie je, ik heb ze allemaal met mijn eigen tanden geprobeerd en de zure heb ik weggegooid, omdat jij niet van zure pruimen houdt. Ze zijn allemaal zoet.”

Normaal gesproken eet je in India niets dat door een andere mond is aangeraakt, maar Shri Rama zei: “O, heb je dat allemaal gedaan!

Mag ik ze dan alsjeblieft allemaal hebben …”

Maar zijn broer Laxmana was boos: “Wat is er met deze vrouw?

Zij heeft geen manieren!” En als ze de pruimen in zijn mond stak, werd hij nog kwader. En zij zei: “Ik heb ze heel zorgvuldig getest en jij geniet ervan. Anders zou je er niet van genoten hebben.”

En Laxmana werd zeer, zeer boos. Daarom zei Shri Rama: “ Wat een heerlijke vruchten! Zo’n fruit heb ik in heel mijn leven nog niet gegeten.”

En zijn vrouw Sita zei: “Waarom geef je me er niet een paar?”

Hij zei: “Neen, neen, deze zijn voor mij. Die kan ik je niet geven.”

En Sita zei: “Ik ben toch je vrouw en je moet alles met mij delen.”

Hij zei: “Goed, omdat je er recht op hebt, zal ik je er geven.”

En hij gaf haar de pruimen.

Sitaji zei: “Wat? Ze smaken lijk ambrosia. Zo’n heerlijke vruchten heb ik nog nooit gegeten.” Ze zegt tegen haar schoonbroer: “Kijk eens wat een vruchten. Hemels zijn ze.”

De verleiding was groot. Daarom zei Laxmana: “Geef er mij een paar om te proeven.”

Sitaji zei: “Nee, nee, nee, ik deel niet met iemand anders, want tenslotte heb ik ze slechts met heel veel moeite van je broer gekregen.”

Daarom zei Shri Rama: “Goed, geef er hem een paar.”

En toen zei die onschuldige vrouw: “Nee, ik heb er nog wel enkele. Die zal ik hem geven. Houd jij ze maar. Neem er nog wat. Ik zal er hem geven.” En ze gaf enkele pruimen aan Laxmana. Hij at ervan en vond ze werkelijk zeer goed en hij zei: “Lieve hemel, ik heb nog nooit zo’n heerlijk fruit gegeten.”

Zelfs Shri Krishna verbleef niet bij de koning Duryodhana als hij naar Hastinapur ging, maar bij Vidura, de zoon van een van de meiden, want Vidura was een verlichte en hij had meer respect voor Vidura dan voor iemand anders. Maar soms maken we een fout, geraken we te zeer gehecht aan onschuldige kinderen, betonen we hen te veel belangstelling.

Onschuld is als een stromende rivier, maar als je ze tracht tegen te houden, verwen je de kinderen. Je moet ze respecteren, maar je mag ze er niet uitzonderlijk doen uitzien. Ze zijn allemaal gelijk, ze hebben verschillende aspecten, maar ze zijn gelijk.

Eerst en vooral, ze vervelen zich nooit. Als je onschuldig bent, verveel je je nooit, je ziet altijd schoonheid en zelfs als je alleen bent, geniet je. Enkel de volwassenen vervelen zich.

Veronderstel dat je op de luchthaven bent en het vliegtuig heeft vertraging. Alle andere mensen geraken opgewonden, maar kinderen beginnen te spelen met iets dat ze in de luchthaven vinden, om het even wat: ze kunnen lezen, er zijn trappen, ze kunnen op en neer lopen.

Ze maken het leven niet moeilijk door voor alles een precieze definitie (functie) te zoeken. Ik heb in de luchthaven al vele keren verveelde mensen gezien – afschuwelijk – terwijl de kinderen op en neer lopen, spelen en ervan genieten, ze sluiten vriendschap met andere kinderen die ze nog nooit gezien hebben.

Enkel door onschuld kan je je eigen begrensde ideeën overstijgen.

Ik heb extreem racistische ouders meegemaakt, wiens kinderen in geen tijd met anderen contact maken. Iemand die onschuldig is, handelt zo. Hij kan met iedereen over de baan zonder zelfs maar aan huidskleur te denken, of de vorm van het gezicht of het soort haar.

Dat doet er allemaal niet toe, dat zijn oppervlakkige zaken, maar kinderen hechten geen belang aan oppervlakkige zaken. Ze willen enkel het hart van die persoon zien. Als dan iemand die liefde geeft – tot welk ras of religie hij ook mag behoren – zullen de kinderen springen.

Ik heb jullie reeds verteld dat onschuld het ego wegneemt.

Onschuldige mensen kunnen niet agressief zijn en als er agressie is, zal dat liefdevolle agressie zijn, zoals een kind dat komt aangelopen en zegt: “Waarom geef je mijn kleren niet aan die jongen?”… En als je zegt: “Lieve hemel, ik heb er zoveel geld voor betaald en jij wil ze aan deze jongen geven! …” zal hij zeggen: “Goed, de volgende keer koop je opnieuw iets voor mij, maar laat me ze nu aan deze jongen geven.” Onschuldig. Onschuldige kinderen hebben niet die bezitsdrang.

Ze aarzelen ook niet om mee te delen als ze onschuldig zijn, maar als ze grootgebracht worden om te tonen: “Dit is van mij!” en om het ook te behouden, als er in hun hoofd gehamerd wordt: “Dit is van mij”, dan worden ze bezitterig. Het beste dat je kan doen om van het leven te genieten, is met kinderen meeleven, zijn zoals zij en van hen genieten. Zo krijgt de onschuld voeding.

Ik heb in Sahaja Yoga mensen werkelijk onschuldig zien worden. Shri Ganesha, die zich op je achterhoofd bevindt, en die hier ook Mahaganesha is, werkt eerst op de ogen; de lust en de hebzucht van de ogen verdwijnt want je aandacht wordt onschuldig. Je hoeft dus je ogen niet uit te rukken, zoals Christus zei, of je handen af te hakken, want je wordt deugdzaam.

Ik weet niet hoevelen onder jullie beseffen dat jullie heiligen worden. Jullie werden geschapen zoals Ganesha, als onschuldige heiligen.

Probeer je onschuld te respecteren. Ze maakt je jong en blij.

In India, in Maharashtra, zijn er acht Swayambu-Ganesha’s, en de mensen van Maharashtra zijn erg onschuldig. Het is op de een of andere manier een zeer oud land en in dat gebied wordt Shri Ganesha speciaal vereerd. Daarom worden de mensen zo onschuldig. Ze maken een Ganeshabeeld – gedurende een bepaalde tijd, nu is de tijd, of 10 dagen – uit klei en dat laten ze later in het water zakken, de zee of de rivier … Maar de coca-cola-cultuur is ook naar India overgewaaid en ze zongen vulgaire liederen en dronken in zijn aanwezigheid. Het waren allemaal publieke Ganesha’s, zie je.

Ik waarschuwde hen in twee toespraken om dit niet te doen, want als Shri Ganesha kwaad wordt, komen er aardbevingen. Ze wilden het niet geloven, maar het derde jaar gingen de mensen in een dorp, in een grote plaats, naar de Ganesha, lieten Ganesha in het water zakken en kwamen terug, ze waren allemaal dronken en dansten ’s nachts en plotseling was er die zware aardbeving en ze werden allemaal begraven, behalve de Sahaja Yogi’s en het Sahaja Yoga centrum. Die werden door de aardbeving niet geraakt en er was een groot gat rond het centrum. Daarom renden de mensen naar het centrum om gered te worden, maar ze vielen allen in dat grote gat en kwamen om.

Anderzijds is onschuld zeer krachtig. Iemand die de onschuld van iemand anders probeert aan te vallen of te vernietigen, wordt tenslotte zeer zwaar gestraft door Shri Ganesha. Mensen die Shri Ganesha niet vereren in hun hart, kunnen rechts of links worden. Als ze rechts worden, krijgen ze allerhande fysieke ziekten en als ze links worden, krijgen ze ongeneesbare psychosomatische ziekten.

Er waren in ons land enkele verschrikkelijke mensen die predikten dat je via de Mooladhara chakra, via seks, de Kundalini kunt doen opstijgen en zij werden Tantrika’s. Deze Tantrika’s deden verschrikkelijke dingen in de tempel, een belediging voor Shri Ganesha en ze werden allen vernietigd. Iemand die onschuldig is, mag men dus niet uitdagen, iemand die de zegeningen bekomen heeft van Shri Ganesha. Enkel door verlichting kan men Shri Ganesha binnen in zichzelf doen ontwaken.

Moge God jullie allen zegenen.