5th Day of Navaratri – Onbevreesd en verlicht geloof

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share

Navaratri Puja – Onbevreesd en verlicht geloof – Cabella, Italië – 9/10/1994

Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.

Vandaag gaan we Navaratri Puja vieren. Gisteren zag je een heel mooie beschrijving van Navaratri en hoe de Moedergodin allerlei krachten heeft geschapen binnenin je. Het is niet zo dat alleen zij de krachten heeft, maar jullie hebben ze allemaal en jullie kunnen het allemaal uitwerken, jullie kunnen allemaal uitzoeken of deze krachten er zijn of niet.

Bij ons is de realisatie heel belangrijk, maar de Kundalini heeft je dan ook deze realisatie gegeven. Natuurlijk kunnen we zeggen dat de Kundalini een deel of een reflectie is van de Adi Shakti en de Jagadamba is ook een deel van de Adi Shakti. Ze bevindt zich in het centrum van twee harten, wat een heel belangrijk punt is. Nu bevinden al deze krachten zich in die chakra; stel je dus voor hoeveel van deze krachten er moeten zijn en haar krachten komen tot uiting in het centrale hart in al de Gana’s die je rondom je lichaam hebt. Deze Gana’s geven je bescherming, geven je slaap, geven je energie, geven je zegeningen. Allemaal zijn ze de hele tijd aan het werk en deze lichamen zijn uiterst toegewijd en constant verbonden met de Moeder Amba, die we Jagadamba kunnen noemen.

Zij is de Moeder van het universum; je kan je dus wel voorstellen hoe druk zij bezig moet zijn om voor het hele universum te zorgen.

Als dit centrum zwak wordt, betekent dat haar verbinding met de Gana’s verminderd is, dat de Gana’s ook zwak zijn en al de krachten die uitgeoefend zouden kunnen worden, kunnen door deze zwakheid niet aangewend worden. Het is een heel subtiel centrum, omdat het Moeders centrum is. Het is onmogelijk de liefde van Moeder te begrijpen.

Het is absoluut onmogelijk! Als de meisjes trouwen en ze moeders worden, dan beginnen ze pas te begrijpen hoeveel hun moeder wel voor hen gedaan moet hebben om hen vooruit te laten komen.

Op dezelfde manier, beseffen Sahaja yogi’s, als ze goede Sahaja yogi’s worden, zoals de Gana’s, hoeveel geduld de Gana’s moesten hebben, hoeveel liefde en intelligentie ze moesten hebben om de negativiteit te bevechten. Dus alle krachten van de Jagadamba werken om alle soorten negativiteit te verslaan.

Dat is haar eerste en belangrijkste natuur: alle negativiteit in deze wereld, die tegen Sahaja Yoga gericht is, die tegen jullie gericht is, te vernietigen.

Deze vernietiging gebeurt op verschillende manieren. Eerst en vooral moeten we beseffen dat er, als wij zondigen tegen de Godin, allerhande fysieke problemen beginnen te ontstaan, zoals allerhande psychosomatische ziekten, zoals kanker, aids, enzovoort.

Maar sommige van deze ziekten hebben ook te maken met Ganapati. Ganapati is de koning van al de Gana’s; Ganapati heeft een Moeder en zij controleert al deze Gana’s via haar zoon Ganapati. Het is zo verbonden. Dus de zonde die we tegen de Moeder bedrijven, betekent dat we immoreel worden; immoreel betekent: wanneer we ons dingen beginnen te permitteren die niet toegestaan zijn door het dharma.

Alles wat door het dharma toegelaten is, is ook wettelijk toegestaan.

Jullie verstaan Sahaj-dharma omdat het aangeboren is, het komt van binnenuit. Ik moest het jullie niet vertellen. Je weet wat verkeerd is en wat goed is. Als je dergelijke zaken probeert te doen, neemt de Godin tijd om je te straffen omdat zij een Moeder is, zonder twijfel, maar als je een zonde begaat tegen de Vader, zoals bluf, grootspraak, wreedheid, ruwheid, dan volgt de straf onmiddellijk. Maar als het om haar gaat, die de oceaan van mededogen is, wordt de straf eerder uitgesteld en er wordt aan de zondaars een volwaardige kans gegeven om zich te verbeteren en zichzelf op het juiste pad te leiden, maar als de straf begint te werken, dan krijg je zeer ernstige ziekten. Het komt dus van wat we angst noemen. Als iemand je bang maakt, je aanvalt of plaagt als een mug, dan zal iemand die onderdrukt wordt door agressieve mensen of die bedreigd wordt of geïntimideerd, het geloof in de krachten van Moeder verliezen.

Er moet dus voor dit middenhart gezorgd worden. Door angst wordt iemand naar links geworpen, weg van de Moeder, omdat zij degene is die ons vertrouwen geeft, die ons moed geeft en dapperheid. Maar als je bang bent, als je heel angstig bent, dan kan je naar links geworpen worden en kan je zeer ernstige ziekten krijgen, ongeneeslijke ziekten.

Iets anders is het als je door je zinnen gedreven wordt, in vermakelijkheden zonder enig dharma, dan stuwt dit centrale kanaal je ook naar de linkerkant omdat je niet waardig bent om aan de lotusvoeten van je Moeder te zitten. Dit centrum nu is het dat het borstbeen doet zoemen als we bang zijn, als een afstandsbediening en dat alle Gana’s inlicht dat de aanval op komst is.

Maar als je opzettelijk naar de linkerkant gaat en jezelf van alles permitteert, dan trekken zij er zich niets van aan. Dan zeggen ze: “O.K., ga je gang, doe maar wat je wilt, je kan je gedragen zoals je wilt.”

Al deze verschillende soorten van bewegingen naar de linkerkant halen je weg van je Moeder.

Ik  zal jullie een verhaal vertellen over iemand in Amerika. Hij is een heel oude Indiaanse Sahaja yogi. Hij kwam uit zijn winkel waar hij werkt en hij stapte in zijn auto. Er  zat iemand in met een dolk en die trof hem op het middenhart en de man begon te bloeden. Hij zei “Ik weet niet wat er met me gebeurde, Moeder, ik kreeg zoveel kracht, ik greep hem vast en ik begon met hem te vechten en pakte de dolk van hem af. Hij had het heft vast en de dolk kwam in mijn hand terecht en de man liep weg.

Maar nog was ik niet ongerust over het bloeden. Wat deed ik? Ik riep mijn collega die uit de auto kwam en ik liep achter hem en hij nam me een half uur mee in zijn auto op zoek naar die man.” Ze gingen niet naar de politie. En toen ze naar de politie gingen, waren ze verbaasd omdat zijn hele hemd onder het bloed zat. Hij zei: “Niemand wilde het geloven, zelfs de politie was geschokt.” Een half uur lang zochten we naar deze man. “Waarom kwam je niet naar de politie?” Hij zei: “Het zou voor jullie een half uur geduurd hebben om te komen, daarom dachten we dat het beter was om de klus zelf te klaren.” Zie je de moed! Dan werd hij natuurlijk naar het ziekenhuis gebracht en hij was in orde. Ze naaiden zijn wonden dicht, maar verder was hij in orde. Dat is het kenmerk van iemand die nooit één van deze vreselijke ziekten kan krijgen: omdat er geen angst is in zijn geest, van geen enkele soort. En – hij is een Indiaan – hij zei: “Ik heb zelfs nog nooit één van mijn eigen kinderen een klap gegeven, ik heb nog nooit met iemand gevochten, ik ben ook helemaal geen worstelaar, niets van dat alles, maar het gebeurde.” Hij zei:  “Ik weet niet vanwaar ik deze kracht kreeg en hoe ik het deed. Ik weet het gewoon niet.”

Er zijn vele verhalen zoals dit die ik je over Sahaja yogi’s kan vertellen en over zovele heiligen: hoe ze nooit bang waren om iemand aan te vallen als iemand hen aanviel, of zichzelf te beschermen door hun moed tegen allerlei soorten verschrikkelijke dingen. Dit is iets dat men soms niet kan geloven, maar het gebeurt, elke dag krijg ik brieven van mensen om te vertellen hoe moedig ze geweest zijn. Als je in de Godin gelooft, weet dan dat Ze uiterst krachtig is, dat Ze heel intelligent is, en als ze je moet beschermen, dan zal ze je tot het uiterste beschermen op een zodanige wijze dat je niet zal weten hoe je beschermd bent geworden.

Maar dit vertrouwen moet ontwikkeld worden, vertrouwen moet ook ontwikkeld worden door ervaring: hoe je altijd beschermd bent geworden, hoe je altijd geholpen bent geworden, hoe je uit zovele crisissituaties kwam. Maar als je ondanks dat overstuur geraakt, bezorgd, als er wolken verschijnen aan de hemel van je leven en als je dan overstuur geraakt, betekent dat dat je nog steeds zwak bent.

Als je de Godin werkelijk wil vereren, dan zou je vooral geen enkele bezorgdheid, van gelijk welke aard ook, mogen hebben en zou je geen enkele angst mogen hebben.

Ga er tegenaan, zonder angst!  Wat je ook doet, doe het zonder angst. Maar tegelijkertijd moet ik je ook over de andere kant vertellen: dat je niet moet rondlopen als een zombie, dat betekent niet dat je allerhande nonsens vertelt over de rechterkant. Maar als je iets moet doen, doe het dan vanuit een zuivere opvatting en ook zonder enige angst.

Al  Haar krachten zullen dan in je beginnen te werken. Iemand die zonder angst is, hoeft zich geen zorgen te maken over zijn slaap, over zijn welzijn, over niets. Hij is zonder angst! Nogmaals zeg ik dat “vrij van angst” niet betekent dat je iedereen moet beginnen slaan en allerlei dingen moet gaan zeggen, nee. Het betekent dat jijzelf zonder vrees bent en dat, als iemand je aanvalt, je jezelf altijd kan beschermen. Ik bedoel, ik heb jullie dit verhaal verteld omdat het geen bescherming was van binnenuit, zoals wanneer de Godin hen beschermt, maar hij beschermde werkelijk zichzelf. Dus de kracht was door hem beginnen werken. We zouden onze geest en ons lichaam moeten toelaten deze krachten te projecteren, anders zeggen we hier puja’s enzovoort en dat is goed, en de kracht is er, maar je geest zegt: “Nee, nee, nee, dat is niet zo.”

Er zijn zoveel verhalen, zovele mirakels die de mensen in dit verband hebben beschreven. Eerst en vooral zou je dus nergens angst voor moeten hebben. Als je niets verkeerd hebt gedaan, als je op de juiste weg bent, zal je altijd beschermd worden. Onthoudt dit: Je zal altijd beschermd zijn. Onthoudt het en geloof erin: “Ik ben altijd beschermd.” Dit is iets heel moeilijk, want misschien brengt onze geest ons op gedachten: “ O God, wat zal er nu gebeuren, wat gaat er gebeuren, dit en dat.” Eerst en vooral, zoals ik reeds zei, moeten we dus onbevreesd zijn, zodat de Godin zich kan uitdrukken. Veronderstel nu, zie het zo: alle Gana’s volgen je. Als de leider van een leger angstig is, wat zullen de anderen dan doen? Zo krijg je vertrouwen in jezelf. Dit geloof moet ook ontwikkeld worden. Ik heb mensen gezien die ziek waren, die denken dat ze naar mij moeten komen, omdat ze zichzelf niet kunnen behelpen. Ze kunnen zichzelf genezen en het is helemaal niet nodig dat ze naar mij toe komen. Er zijn veel gevallen van mensen die zichzelf genezen hebben, genezen hebben, alleen door het gebed! Maar als het vertrouwen niet ontwikkeld is, dan denken ze dat ik hen zou moeten behandelen, hen aanraken, dat ik dit en dat zou moeten doen. Ik ben daarmee opgehouden. Ik heb dat ooit gedaan, maar ik ben ermee gestopt, omdat jullie nu van jezelf afhankelijk zijn. Niet enkel zullen jullie nu jezelf kunnen helpen, maar je kan ook anderen bijstaan.

Maar als je geen vertrouwen in jezelf hebt, en gelooft dat je kan genezen, dat je voor jezelf kan zorgen, dat je jezelf kan beschermen, dan komt het er op neer, dat dat de Moeder de hele tijd het werk maar moet doen.

Eerst en vooral moet je de kleine baby natuurlijk voeden, O.K., dat kan je doen, hem helpen, voor hem zorgen, alles doen, maar wanneer hij opgroeit dan wil hij niet meer dat zijn Moeder hem voedt! Op dezelfde wijze geldt dit voor Sahaja yogi’s. Hoeveel jaar heb ik nu gewerkt? Jullie moeten volwassen worden, waardig worden en jullie zouden zodanig moeten ontwikkelen dat jullie de dingen zelf naar behoren kunnen doen. Deze maturiteit is er omdat jullie Moeder jullie gezegend heeft.

Ze heeft jullie al haar krachten gegeven, allemaal, maar één kracht, die van geduld, is moeilijk. Je moet geduldig zijn zoals je Moeder. Het kan zijn dat je dat moeilijk vindt, maar probeer het tenminste. Je moet eerst en vooral geduld hebben met jezelf. Ik heb veel mensen gekend die denken dat ze spiritueel niets betekenen en niets bereikt hebben.

Dit is absoluut een soort van ontsnappingsmethode, namelijk dat je aan je persoonlijkheid wil ontsnappen. Bekijk het maar, als je aan introspectie doet, zal je zien dat je je ontwikkeld hebt tot een echte spirituele reus. Niemand kan je raken, je kan alles doen, je kan voor jezelf zorgen, je kan anderen ondersteunen, wat ook je krachten zijn waarover men hier gisteren gezongen heeft, al deze krachten manifesteren zich.

Maar nog steeds laat je het aan het toeval over, je laat het over aan anderen, niet jezelf.

Dit is nu één punt dat niemand tot hiertoe ooit gedaan heeft, namelijk alle volgelingen te verbinden met de goddelijke kracht. Omdat het de goddelijke kracht is van de liefde, moet je weten hoe je anderen liefhebt. Dat is zeer belangrijk. Maar nogmaals, als het op liefde aankomt, zullen ze hun vrouw liefhebben, van hun kind houden; ik bedoel, het is heel algemeen verspreid in Sahaja Yoga. Ze zijn te gehecht aan hun kinderen. Voorheen waren ze heel egoïstisch en hadden ze geen enkele gehechtheid aan hun kinderen of aan hun vrouw of aan eender wat. Maar nu is het als lijm. Kinderen klitten aan hen,   hun vrouw willen ze steeds bij zich en de familie is heel belangrijk.  Dit is een andere verleiding waarvan je je moet bevrijden. Ik zeg niet dat je je familie of kind moet opgeven, maar nogmaals zeg ik: onthechting! De onthechting is je kracht. Bekijk alles met onthechting. Denk nu niet: “Oei, ik kwam pas enkele dagen geleden in Sahaja Yoga.”  Nee, Denk ook niet:

“Die persoon is hoger dan ik, ik ben niet goed.” Nee, je moet enkel aan introspectie doen en voor jezelf zien hoeveel krachten je reeds hebt!

En hoe meer je weet, hoe nederiger je wordt.

Het is heel verrassend, je zal nederig worden, zonder enige angst. Je zou angst kunnen hebben laat ons zeggen, als je veel geld hebt, of als je heel goed opgevoed bent, zou je angst kunnen hebben van jaloezieën.

Als je andere rijkdommen hebt, zoals sierraden enz., kan je bang zijn dat er dieven op afkomen.

Als je een politicus bent, kan je angst hebben dat iemand je plaats inneemt terwijl je weg bent. Maar wanneer het over Sahaja Yoga gaat, dan is het net andersom. Wie kan je je zelfrealisatie afnemen, zeg me, wie kan je krachten stelen, wie kan je vibraties stelen? Denk erover na. En wie kan je liefde stelen?

Omdat het van de Spirit komt, die eeuwig is en omdat de doorstroming constant is. Alleen als je je van de Spirit verwijdert, dan alleen voel je al die dingen die men in het duister voelt.

Dan is er nog een andere kracht van Moeder die een sakshi van je maakt, een getuige die alles gadeslaat. Je hebt enorm veel geduld, ongelooflijk veel geduld. Wat er ook gebeurt, O.K., laat het. Dit zal in orde zijn, dat zal O.K. zijn, dit en dat….. Dus je bevrijdt je van een verschrikkelijk iets, dat woede genoemd wordt. En dit brengt je in zo’n vredige toestand van getuige dat je jonger en jonger begint te worden.

Ik zal je vertellen van sommige Sahaja yogi’s die ik laat ons zeggen, vorig jaar de realisatie gegeven heb en die ik dit jaar opnieuw ontmoette en ik herkende hen niet. Ze zijn ineens tien jaar jonger geworden. Het is heel verrassend! En ikzelf moest bekennen, dat ik hen niet herkende: “Zijn jullie dezelfde mensen of ben jij de zoon van die kerel?” Dus, wat er met jullie gebeurt, is dat jullie een vredevolle persoonlijkheid worden. Waarom? Omdat je Moeder steeds aanwezig is. Dit vertrouwen dat zij er altijd is, dat zij steeds bij ons is, dat zij ons altijd beschermt.

Maar nu zijn we volwassen. Ze heeft ons al de krachten gegeven. Al haar eigendommen heeft ze ons gegeven en wat dan? Wat is er om bang voor te zijn? Maar dit vertrouwen mag geen blind vertrouwen zijn, maar een verlicht vertrouwen. Het verschil is: in blind geloof heb je geloof maar geen krachten, in verlicht geloof heb je geloof en alle krachten.

Als dit je overkomt, begin je heel snel te groeien, eerst in je dharma en je bent niet bang  van je deugden. Je vertelt het aan mensen, je spreekt overal over Sahaja Yoga en het werkt. Eens dat je geen vrees meer hebt, zal het hele beeld heel duidelijk voor je zijn, want je wordt een “ziener,” wat we in ‘t Sanskriet “rushtas” noemen. Kijk bijvoorbeeld hoe C. S. Lewis onze tocht kon zien. Hoe kon William Blake onze toekomst voorspellen? Hoe kon Gyaneshwara de (Passeidan?) beschrijven, wat een beschrijving is van al de Sahaja yogi’s. Maar de hele tijd zegt hij: “Sta nu op en ga!” En: “ Doe dit! Je bent dat! Je hebt het!”

Hij probeert de mensen de hele tijd gerust te stellen. Hoe kon Rabindranath Tagore voorzien dat wij naar Ganapatipule zouden gaan? Hoe kon dat gebeuren?

Het gebeurt enkel als de mensen verlicht geloof hebben. In verlicht geloof geeft je Moeder je nog een andere grote kracht, namelijk die van het onderscheidingsvermogen.

Iemand kwam naar me toe: Moeder, deze heer is heel goed, enzovoort, en weet je, niemand heeft voor hem gezorgd. Hij is heel goed opgevoed en heel welvarend.”

Ik zei: “O.K., laat me zijn foto zien.”

Ik zag zijn foto en ik zei:” Nee, het is beter dat je hem buiten houdt. Hou hem in alle geval buiten.” Hij was verbaasd toen ik zei: ”Hou hem absoluut buiten.” Ik zag de foto en met alleen de foto, hoe kon Moeder dat zeggen? Ik kon de vibraties voelen. Onmiddellijk zei ik: “Het is verkeerd.” Er kwam een heer naar hier en hij zei me dat enkele Nigerianen hem een brief hadden geschreven: ”Als je dertigduizend pond op de bank zet, of zoiets, en wij zullen er dan ons geld ook opzetten, nogal veel in miljoenen, en dan kan je daar één derde van hebben.” Hij kwam me dit verhaal vertellen. Ik zei: ”Echt? Hou je erbuiten.” Hij vroeg “waarom?” Ik zei:

“Dit is oplichterij!” Toen hij terug ging naar Amerika ontdekte men dat het oplichterij was. Hij zei: “Moeder, maar hoe wist U dat toch?”

Ik zei: “Voel de vibraties, zo heet! Dus is het oplichterij!”

Jullie hebben vibraties. Jullie kunnen de vibraties voelen. Als jullie dit nieuwe bewustzijn niet willen gebruiken, wat is dan het nut van naar Sahaja Yoga te komen? Hij was heel ontdaan toen ik zei: “vergeet het.” Hij dacht: waarom zegt Moeder dat? Ik zei: “Waar heb je geld voor nodig? Heb je geld nodig? O.K. we hebben het, maar doe deze dingen niet.” Toen ik hem vertelde dat het oplichterij was, was hij geschokt.

En toen hij terugging, kwam hij te weten dat het oplichterij was, zodanig dat hij op de luchthaven aan mijn voeten neerviel.

Ik zei “ Wat is er gebeurd?” “Moeder, U bent het einde! Wat U gezegd hebt, was juist.” Maar ik zei: “De vibraties vertelden me dat hij een oplichter was. Dus als hij zegt dat hij je zoveel geld zal geven, is dat niet juist, aangezien zijn vibraties zo slecht waren.”

Op deze manier kan je geleidelijk aan ervaring opdoen. Probeer die ervaring in je hart te bewaren en heb vertrouwen in die ervaring. Wat was je en wat ben je nu geworden? Hoeveel Sahaj ervaringen heb je al gehad van Moeders aandacht die op jou gevestigd is? Welnu, als je dit verlicht geloof hebt, verlicht geloof in jezelf, dan wordt je krachtig! Je hebt geen kracht omdat je vertrouwen maar zozo is.

Maar als je werkelijk een ontwikkelde, volgroeide gerealiseerde ziel wordt, dan zullen je krachten werken.

Er is een visser in India. Hij heeft een  (universitair) diploma, hoewel hij visser is. En op een dag ging hij per boot naar een ander eiland om Sahaja Yoga te doen en toen hij uit zijn huisje kwam, zag hij dat er grote zwarte wolken voorbij gierden en dat Vishnumaya aan ‘t spelen was.

Hij stond op de oever en zei tegen de Vishnumaya: “Alsjeblieft, zeg tegen deze wolken dat ze zich gedragen.

Ik ga werken voor Moeder en durf me onderweg niet lastig te vallen!” Stel je dat even voor! De mensen die bij hem waren vertelden me dat deze Hari Chandra op die manier had gesproken. Ze gingen in de boot, deden het programma en kwamen naar huis. Net als hij in zijn boot stapte, begon het te regenen.

Je hebt dus zelfs controle over alle vijf de elementen, door je verlicht geloof, waarvoor je zelfs niets hoeft te zeggen. De krachten zijn zo groot dat ze handelen. Kijk; vandaag toen de puja moest beginnen, werd het plots aangenaam. Ik heb het niet gevraagd. Het werd gewoon aangenaam. Veel beter dan gisteren. Het had heel koud kunnen zijn. Maar dit zou nogmaals een vertrouwen moeten worden dat realiteit is.

Als je je de laatste maal herinnert, toen hadden we verschrikkelijke regenbuien en alles waaide omhoog en de mensen moesten deze steunpalen neerhalen. Zo gauw ze mijn lof begonnen te zingen, stopte het. Deze ervaring zou je moeten leren dat het niet nodig was om de palen te laten zakken, maar je moest alleen mijn lof bezingen. Dat was alles. Maar in plaats daarvan waren jullie zo druk bezig met dat ding te laten zakken. Ik was gewoon naar jullie aan ‘t kijken. Ik wist niet wat ik moest zeggen. Ik zei: “Laat ze maar proberen.” Deze beproevingen vinden plaats om je volwassen te maken. Als deze beproevingen niet komen, zal je ze niet overwinnen en als je ze niet kunt overwinnen dan zal je ook niet weten hoever je vertrouwen reikt.

Iemand die op de oever staat, zal zeggen: “Ik weet niet hoe ik moet zwemmen.” Maar veronderstel dat je hem in het water duwt en hij zwemt, dan weet hij dat hij kan zwemmen. Omdat je niet weet wat je geworden bent. Je weet niet dat je kan zwemmen. Je weet niet dat je anderen kunt redden. Je bent nog steeds bezig met hele kleine zaken hier en daar. Maar als je weet wat je geworden bent, dan zal je je eigen kleinheid helemaal veranderen en wat eruit ziet als een klein onderdeeltje zal de hele wereld bedekken. Maar deze kracht die binnen in jou zit, zal je geen ego geven. Eén ding: de proef is dat het je nederig maakt.

Dit is één van die dingen: het maakt je nederig en extreem liefdevol en medelevend. Je zal andere mensen geen pijn doen met deze kracht.

Dat is het teken dat het Moeders liefde is, de kracht van Moeders liefde. Het is een psychologisch feit dat iemand die een heel liefdevolle, vriendelijke Moeder heeft, een hele aardige persoon wordt.

Het is een psychologisch feit. Je moet je realiseren wat je nu bent, wat je nu geworden bent! Daarom is Navaratri Puja een heel krachtige Puja, op een bepaalde manier, omdat het de kanalen van je kracht manifesteert, opent. Daarom is het heel erg belangrijk en sinds deze ochtend wordt ik gewoon overspoeld door vibraties, enorm, het was als een waterval van vibraties. En de hele tijd zag ik licht, licht, licht. Ik was aan ‘t denken dat ik zelfs nog niet wist waarover ik zou spreken. Daarom sloot ik mijn ogen omdat Ik anders de hele tijd iets anders zou zien en niet jullie en dus dacht ik dat ik beter mijn ogen kon sluiten. Maar nu zijn jullie het licht, jullie zijn het licht! Licht is niet bang van de duisternis, is het wel?

Omdat het de duisternis kan verdrijven. Dat is wat jullie zijn, maar jullie weten niet wat jullie zijn en jullie leven met heel kleine, heel kleine ideeën over jezelf. Ik zeg niet dat je zou moeten worden als guru’s die overal grootse praat verkopen met twee horens op hun kop, nee. Je nederigheid, je vriendelijkheid, je zachtheid en de manier waarop je met de mensen omgaat, dat is je ornament. Je zult verbaasd zijn. Ik zeg het ook tegen de mensen als ik vindt dat er iets verkeerd met hen is, dat doe ik ook, zonder twijfel, maar op een manier dat die persoon begrijpt dat het voor zijn eigen welzijn is.

Dus, de hele persoonlijkheid, het hele temperament, alles verandert. Het hele gezicht verandert, het hele gedrag verandert, de manier van praten verandert automatisch, alsof het mechanisme binnenin veranderd is.

Zo ontwikkel je de kwaliteiten van een echte Mahayogi. Deze Mahayogi staat werd ook voordien door vele mensen bereikt, maar die moesten dan vele ontberingen doorstaan. Zij moesten alles opgeven, niet voor de schijn, maar werkelijk vanuit het hart moesten zij zich onthechten.

Zij moesten weggaan en naar een afgelegen plek gaan en leven van heel eenvoudig voedsel. Alle soorten menselijke Boeddha’s leden zoveel. Christus leed zoveel. Zij waren incarnaties, maar moesten toch lijden. Rama leed zoveel, Shri Krishna leed zoveel, stel je voor! Maar jullie moesten niet lijden, integendeel! Jullie werden uit het lijden verlost: vreugde, muziek, alles, om van Sahaja Yoga te genieten in Nirananda, absoluut, zonder iets anders dan vreugde. Dan moet men weten dat men alle mythen zal moeten opgeven waarmee men leeft.

Allerhande mythen zijn er: sommige mensen denken dat ze heel arm zijn, sommige denken dat ze heel rijk zijn, anderen dat ze heel ongelukkig zijn, weer anderen dat ze heel gelukkig zijn. Allerhande mythen zijn er.

Dit zijn allemaal mythen. De realiteit is de volledige leegte.

Volledige leegte: dat is vreugde. Deze leegte is gevuld met vreugde. Volledige leegte. Dan verwacht je van niemand iets. En deze innerlijke leegte is reëel, in een uitnodiging tot medeleven en liefde om binnen te komen.

Veronderstel dat er reeds iets in een pot zit. Wat kan je er dan nog bij doen? Wat kan je nog toevoegen? Dus, als je vanbinnen volledig leeg bent, als er niets is van die onzin van verlangens en ambities in verband met het verleden of de toekomst, al die zaken, al die leugens. Als je gewoon leeg wordt, dan wordt die leegte gevuld met louter vreugde, vreugde van eeuwigdurende aard. Je vraagt het niet en je kijkt er niet naar uit. Het is er de hele tijd. En dit is wat ik vandaag wens dat jullie zouden voelen.

Zoals je weet, is alles wat met de Devi te maken heeft zeer diep en subtiel: hoe ze de vorm van een Moeder aannam en hoe ze voor haar bhakta’s zorgde met liefde, hoe ze demonen en negativiteit bevocht.

Maar nu zijn de demonen in jullie hart binnengekomen. De valse guru’s zijn jullie hersenen binnengedrongen en door deze vreselijke boeken zijn er zovele dingen die jullie de hele tijd aanvallen. Zelfs als je die demonen doodt, zullen ze nog in jullie hoofden ronddwalen. Ze zouden dood moeten zijn eens dat hun reflectie in jullie brein verdwenen is. Alleen dan is het mogelijk om hen te elimineren. Anders zullen zij wel weggaan, maar hun bhoots in je hoofd laten zitten.

Deze negativiteit komt van de verkeerde leer die je gevolgd hebt en van de verkeerde boeken die je gelezen hebt. Ook als je naar Sahaja Yoga komt, kan je misleid worden door sommige mensen. Dat is mogelijk.

Ook in dat geval: vergeef die persoon. Die persoon kan vooruitgaan, maar jij kunt met dezelfde vreemde ideeën en rare dingen blijven zitten die plots weer opduiken.

Dus de kwaliteit bestaat uit medeleven en liefde, onverschrokkenheid en moed en de volledige leegte. In deze leegte ben je niet bezorgd over wat je moet bereiken, hoeveel mensen je bijeen moet brengen, hoeveel mensen er naar Sahaja Yoga moeten komen. Je bent daar niet bezorgd om. Automatisch zal het uitwerken, maar je zal er niet naar verlangen en je zal niet hunkeren: “Oh, mijn God, er zijn er zo weinig, wat moet ik doen?” Enzomeer. Eigenlijk is dat goed voor ons, want waar is er plaats in de hemel voor zoveel domme mensen? Dus moeten we niet achter mensen aanlopen die negatief en nutteloos zijn, maar we moeten zeker en vast die mensen aanspreken die echt goed zijn.

Eén ding wil ik jullie nog zeggen: dat zulke mensen automatisch uit Sahaja Yoga gezet worden. In één klap zullen ze weggaan.

Ze blijven niet, want ze verdienen het niet van er te zijn. Ze verdienen niet van Moeders krachten te hebben. Dus gebeurt dit op een zeer mooie, subtiele manier en als ik dat zie dan kom ik altijd heel laat naar een programma zodat diegenen die nutteloos zijn, gewoon verdwijnen en sommigen verdwijnen halfweg in het programma omdat er niets in hun hoofd gaat. Ze verstaan niets, dus gaan ze weg.

Degenen die nu overgebleven zijn, zijn dus de werkelijke zoekers naar de waarheid en zij krijgen allemaal de realisatie.

Dit is een natuurlijke selectie die plaatsgrijpt.

En het is heel interessant om te zien hoe mensen weggaan en terugkomen naar Sahaja Yoga. Dit is gewoon in Sahaja Yoga, weet je, je moet daar niet ongerust over worden. Als je bijvoorbeeld te veel mensen zou krijgen uit bv. Rusland en niet zoveel uit Zwitserland, dan kan je dat denken, maar zo erg is het niet, dan moeten we ons niet ongerust maken, want we zijn niet langer Russen of Zwitsers, we zijn supermensen, we zijn Sahaja yogi’s. Of het nu Russen zijn of Indiërs of  mensen van één of ander Afrikaans land, zolang het Sahaja yogi’s zijn, zouden we blij moeten zijn. Als de Zwitsers naar Sahaja Yoga komen, zouden we blij moeten zijn. Deze gehechtheid is dus op een manier goed, nl. dat je meer Zwitsers mee wil brengen omdat je meer gezelschap wil hebben.

Je kan niet alléén in de jungle leven, terwijl alle anderen niet-yogi zijn, zie je. Het is moeilijk. Daarom wil je gezelschap hebben, meer en meer en meer. Maar dat geeft niet, er zijn er genoeg en we moeten ons geen zorgen maken over dat soort zaken, het aantal, maar als we onze liefde willen delen, dan voelen we heel goed het vuil, niet omdat we Zwitsers zijn, maar omdat we niet kunnen delen. Op dat moment komt er een nieuwe persoonlijkheid boven en deze nieuwe persoonlijkheid werkt.

Ik bedoel, we geven jullie geen geld, geen prijzen, er is in geen geval veel aanmoediging, zoals jullie foto hier aan de muur hangen. Niets van dat alles. Kan je je dat voorstellen dat in eender welke vereniging iemand zo zou willen werken als jullie dat doen? Niemand zou dat doen! Ze geven je prijzen, ze geven je premies, ze geven je promoties, ze doen van alles, zie je, om je aan de gang te houden. Maar wij doen niets in Sahaja Yoga. Dus, wat maakt dat je zo hard werkt in Sahaja Yoga? Waardoor ga je Sahaja Yoga verspreiden? Enkel dat je wil delen. Je kan het niet helpen. Het is als een dronkaard, zie je, als hij een fles heeft, dan moet hij minstens één persoon hebben om mee te delen omdat hij denkt: ”Ik zondig. Waarom zou ik dat dan niet delen met iemand, dan is het nog maar een halve zonde?” Maar in Sahaja Yoga deel je, wil je het verspreiden omdat je collectief bent. Je bent collectief geworden.

Dat is waarom je wil dat er meer mensen bijkomen, meer om mee te delen, om te genieten. Je wordt een heel nobele persoon, zie je, zoals dronkaards. Maar veronderstel dat iemand een winnend loterijbriefje heeft of een hele grote zaak kan afhandelen, dan zal hij niet graag delen. Maar jullie denken: “Waarom niet, als ik zoveel vreugde ken, waarom dan anderen niet? Waarom zouden de mensen niet dezelfde gelukzaligheid mogen hebben als ik?” Dus word je extreem nobel, je werkt zo hard, zo ongelofelijk hard om dat te bereiken.

Ik bedoel: geen woorden kunnen mijn vreugde beschrijven als ik jullie er zo spontaan aan zie werken. Gisteren zag ik de film en het hele drama en ik was werkelijk heel erg verbaasd en geroerd dat deze marathimuziek naar Cabella is gekomen. Kan je je voorstellen dat er één Italiaan aan zou kunnen denken? Zelfs in de honderd volgende jaren zou het niet in zijn hoofd opkomen! Maar het is zo spontaan gekomen en het werk nu uit, omdat er een gevoel van collectiviteit is.

De New-Age mensen praten hier zonder twijfel over. Dit is een New-Age en een nieuw bewustzijn is het ook. Maar wat nieuw is, is de nieuwe collectiviteit en die collectiviteit werkt, zodat je het wil verspreiden. Het werkt zoals je honger. Het is een ander soort honger, nl. dat je meer Sahaja yogi’s wil maken. Je wil meer broers en zussen hebben en je wil hen helpen zodat ze naar de Puja’s kunnen komen en goede Sahaja yogi’s zouden worden. Dus deze ambitie of vreugde of hoe je het ook mag noemen, het hele schema, toont dat de collectiviteit tot bloei komt in je hart en dat is de reden waarom je niet van Sahaja Yoga kan genieten als je alleen in de Himalaya’s zit. Nee, je wil andere mensen hebben. Dit is nu het teken van hoe de moederlijke liefde zich vastgezet heeft in je hart en hoe jullie allemaal Sahaja Yoga zullen gaan verspreiden.

Natuurlijk, er is mij gezegd dat iemand in Australië er geld aan verdient, Australië is altijd een probleem geweest, ze verdienen hier geld aan! Ik weet niet wat ik moet zeggen, omdat ik dat gewoon niet kan begrijpen. Hoe kunnen ze er nu aan denken om er geld aan te verdienen of allerhande zaken te doen, allerhande niet-Sahaj dingen? Het is om hoofdpijn van te krijgen. Maar het geeft niet, laat het maar aan mij over. Ik zal de klus wel klaren, wat het ook is. Zorgen jullie er maar voor dat je als grote lichten wordt van jullie Moeder

Dat moet ik jullie vanavond vragen: jullie hebben alle krachten die door je heen stromen, jullie hebben het licht dat ontstoken is, maar jullie moeten het uitbreiden, het meer en meer uitbreiden en jullie zullen verbaasd zijn wat Tukaram gezegd heeft: “Ik ben zoals een heel klein stofdeeltje en ik ben ook de gehele hemel.”

Dat is hoe jullie persoonlijkheid is.

Moge God jullie allen zegenen.