Wereldcongres over vrouwen – Recht op respect – Peking Asian Games Village, Beijing (China)

Wereldcongres over vrouwen – Recht op respect – Peking, China – 13 september 1995 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Broeders en Zusters van de (gehele) Wereld. Het is een grote eer voor mij om voor deze hoge vergadering te spreken over de problemen van vrouwen in de wereld. Eerst en vooral zou ik graag mijn gemeende dank willen aanbieden aan de regering en de bevolking van ons gastland, de Volksrepubliek China. Ik heb het voorrecht gehad om bij twee voorgaande gelegenheden China te bezoeken en ik ben een groot bewonderaar van de wijsheid en cultuur van deze grote natie. Dit is buiten mijn verwachting de prachtigste tijd in de geschiedenis van de wereld omdat wij ons in deze tijd zo bewust zijn van de problemen van vrouwen. Vrouwen hebben als groep beslist geleden door de tijden heen, omdat we niet beseften wat hun belang is en wat hun juiste rol is in de menselijke samenleving. De samenleving zelf, die haar schepping is, tracht de vertrouwelijkheid te controleren of te onderwerpen. In het oosten zouden we kunnen zeggen dat, onder fundamentalistische invloed, vrouwen onder grote druk gestaan hebben en dat hun moraal eerder op vrees dan op vrijheid gebaseerd is. In het westen hebben ze gevochten voor hun vrijheid, maar wat ze bereikt hebben, is onechte vrijheid. De vrouwen in het westen hebben de vrijheid om alle sociale en morele waarden overboord te Read More …