Christmas Puja – Conditioneringen en reactie’s

Ganapatipule (India)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Kerst Puja – Ganapatipule, Indië – 25 december 1995

NlTVD 2019-0312

Het was een grote dag toen Christus op aarde kwam. Jullie weten hoe hij speciaal gecreëerd werd om als mens op aarde te komen om de mensen te redden. Er wordt verteld dat hij naar India kwam, naar Kasjmir en er koning Shalivahan ontmoette. Ik las dat het gesprek tussen Christus en Shalivahan in het Sanskriet gevoerd werd. Shalivahan was een groot volgeling van de Moeder. En hij vroeg hem: “Wat is uw naam?” Het is allemaal in het Sanskriet opgeschreven. Hij antwoordde: “Ik kom van een land waar de mensen in vuiligheid geloven en ik denk dat dit mijn echte vaderland is. Shalivahan zei: “U bent zo’n belangrijk persoon en u bent op deze aarde gekomen. U moet teruggaan naar die landen en hen redden en hen over het Zuivere Principe van het leven vertellen.” ’Nirmala Tatwa’ stond er in het Sanskriet. En Christus keerde terug en nog geen drie en een half jaar later werd hij gekruisigd. Dit waren speciale dagen. Ik noem ze de dagen van ‘tapasya’. In dezelfde periode werden Boeddha en Mahavira geboren op dezelfde hoogte van het voorhoofd van de Virata. Zoals je weet zijn er volgens de Veda’s 7 niveaus van bewustzijn.

We kunnen alle subtiele kwaliteiten die we in onszelf hebben, overlopen. De eerste was ‘Bhu’. ‘Bhu’ is Ganesha. De tweede is ‘Bhurvah’. ‘Bhurvah’ wil zeggen: al wat rondom ons gecreëerd wordt. De derde is ‘Swaha’ in de Nabhi chakra. ‘Swaha’ is de plaats waar alles vergaat. Zoals in de moderne tijden, zie je, waar mensen voortdurend alles consumeren. Alle soorten boeken lezen ze; ze gaan naar alle soorten dingen. En als je hen zegt: “Waarom doe je dit?” “Wat is daar verkeerd aan?” “Waarom kleed je je zo?” “Wat is daar verkeerd aan?” En zo gaat de consumptie maar door. Maar op dat moment is er in ons ook een andere grote kwaliteit die Swadha genoemd wordt, waardoor we het dharma in ons ondersteunen – ‘Swadha’: het dharma van alles. Zie je, die mensen die zeggen dat er geen blind geloof moet zijn en zo … Het is niet blind, maar het is een innerlijke drang. Waarom houden we van onze ouders? Omdat er dharma in ons is. Waarom leven we in ons land? Omdat er dharma in ons is. Al deze dharma’s zijn er. Waarom houdt een vrouw van haar man? Omdat er dharma is. Waarom houdt een man van zijn vrouw? Omdat er dharma is. Als dit dharma in je is – we noemen het geen religie, omdat dit iets anders kan betekenen – dan wordt het ondersteund. DHARAITI. Eens het in jezelf gevestigd is, wordt het swadha. Dat is onze capaciteit, dat is onze kwaliteit. We kunnen het een aangeboren begrijpen noemen.

Sommigen daarvan komen zelfs in dieren voor, zoals gehechtheid aan de ouders, gehechtheid aan hun meesters. Dan volgt een hoger bewustzijn, waar je bent. Dit is geen verstand. Er is veel verwarring. Er is een grote verwarring in verband met (het begrip) verstand. Zie je, de Engelse taal is erg verwarrend. ‘Mana’ betekent: datgene waardoor je emoties hebt. Onlangs las ik dat men tegenwoordig niet enkel over I.Q. maar ook over E.Q. spreekt, wat emotionele coëfficiënt betekent. Dat betekent dat iemand die alleen intelligentie heeft, niet oké is. Hij moet ook nog emotioneel evenwichtig zijn. Zover is men nu gekomen. Eerst kende men alleen waarde toe aan mensen die l.Q. hadden. Dat is nu niet meer het geval. Nu is het anders. Misschien realiseert men zich nu dat mensen door intelligentie, chaos, geweld en alle soorten van vernieling op deze aarde gecreëerd hebben. Nu spreekt men van een hogere capaciteit in ons, E Q. genoemd: onze emotionele capaciteit. Deze emotionele capaciteit komt tot je als een innerlijke drang, als een innerlijk vermogen dat je niet uit de weg kan gaan. Iemand kan van alles zijn in het leven, maar als hij geen liefde heeft, als hij geen emotionele gevoelens heeft, is hij niet compleet. Nu kunnen deze emotionele zaken, zonder twijfel, erg begrensd zijn. Soms kan er iets aan iemand gaan kleven, of er kan iets gebeuren. Zoals ook met het I.Q, waarbij we aan een bepaald idee gehecht geraken. Zoals Hitler een idee had en hij geloofde dat dit de waarheid was en dat hij dat moest doen.

Als je dus aan zo’n idee gehecht geraakt, dan kan je dingen doen die de realiteit niet helpen ondersteunen of voeden. Al deze dingen zijn gebeurd: oorlogen, vernietiging. Je kan ook zien dat mensen de anderen in het geheim proberen te vernietigen. Dit alles komt als een anti gevoel, waarbij het MANAH een dominantie van de intelligentie heeft ontwikkeld, waarbij emotie door intelligentie en rationaliteit wordt gedomineerd. Er is een ander bewustzijn in ons, een ander vermogen, een andere drang die ons aangeboren is, namelijk ‘JANA’ ‘JANA’ betekent: de mensen, de communicatie. Je kan niet alleen leven. Stel je een man voor die de gevangenis ingaat: hij is erg gelukkig, hij leeft comfortabel, hij moet niet werken. Alles wordt voor hem gedaan. Als hij zich kalm houdt, leeft hij goed, veel beter dan buiten. Maar één ding kan hij niet: andere mensen ontmoeten. Hij kan niet communiceren. En als deze mogelijkheid tot communicatie, die in ons aanwezig is, die deel uitmaakt van het menselijk bestaan, wordt weggenomen, dan voelt iemand in de gevangenis zich erg gefrustreerd en ongelukkig. Hij vindt het niet erg om goedkoop te leven, om ondergeschikt werk te doen, zolang hij maar niet afgesneden wordt van de communicatie met anderen.

Communicatie is een innerlijke drang in ons. Ook hierin gaan sommige mensen te ver en negeren ze andere DHARMA’S. Ze zijn meer bezorgd over communicatie dan over andere DHARMA’S die ook zeer belangrijk zijn. Er is dus geen evenwicht in zo iemand. Vervolgens komt het zesde bewustzijn in ons, dat erg interessant is, namelijk waar we onze conditioneringen vandaan halen. Bijvoorbeeld: als ik een Indiër ben, dan ben ik erg trots op Indiërs. Ik kan nooit iets verkeerds in hen zien, of ik zal alles verkeerd in hen zien. Het kan op twee manieren. Het gaat om hoe we geconditioneerd zijn. Deze conditionering komt tot ons door ons zesde centrum, de Agnya, en een ander ding dat we ontwikkeld hebben. Als iemand ons probeert te conditioneren of te controleren, dan proberen we eruit te geraken, of soms proberen we zelf te domineren. Deze dominerende capaciteit is ons ook aangeboren. Beide dingen zijn ons aangeboren. We gaan steeds verder met ons te conditioneren. Ik zou bijvoorbeeld zeggen dat mensen op een stomme, gekke manier geconditioneerd geraken Het is onmogelijk om hen eruit te krijgen. Het komt altijd voort uit zelfgerichtheid dat een persoon geen zin voor begrip heeft. Iemand komt bijvoorbeeld naar jouw huis. Hij is een vegetariër. Goed, hij blijft bij je logeren. Dus : “Ik ben een vegetariër en jij moet nieuw keukengerief halen om te koken omdat ik niet kan eten uit potten waarin vlees gekookt is.” Goed, dan moet jij je dienaar dus op pad sturen. Stuur hem dan naar een plaats waar hij bronwater kan halen. De dienaar moet volledig nat worden (van de regen).

Dit is typisch Oudindische stijl. Hij moet water gaan putten uit de bron en het meebrengen om te drinken en te koken. Als de dienaar sterft ten gevolge van een longontsteking, is dat niet erg. Al deze stomme conditioneringen hebben wij. Niet alleen in het Oosten vind je deze conditioneringen. In het Westen is het nog erger. Zij hebben bijvoorbeeld clubs. Er zijn clubs waar de mensen een speciaal soort van kledij dragen. Het is een club. Als ze iets anders aandoen, dan lacht iedereen met hen. Of hoe je mes en vork moet gebruiken. Dat is erg belangrijk in het Westen. Vooral de Engelsen hebben deze onzinnige conditionering. Als iemand mes en vork op een verkeerde manier gebruikt, dan is hij verloren. Hij is nergens, hij is niet ontwikkeld. Deze ideeën in verband met ‘ontwikkeld zijn’ en ‘zo meer’ komen door jarenlange conditionering. Misschien waren ze in het begin primitief. Zij hadden geen kledij, geen eigen kleding om aan te doen. Misschien beschermden zij zich met enkele bladeren of zoiets. Ik bedoel: honderden jaren geleden. Nu zijn ze aan de andere kant terechtgekomen: erg speciaal wat hun kledij betreft, erg speciaal wat mes en vork betreft. En zij kunnen niet verdragen dat iets anders is. “Ik hou daar niet van” is daar zeer gewoon. “Ik hou daar niet van. Ik hou daar niet van”. Zij kwamen naar India: “Wij houden niet van”. “Waar hou je niet van?” “We houden niet van de manier waarop Indiërs zich kleden.” Ook goed. Jullie kleden je op de manier die jullie willen. Laat de Indiërs zich op hun manier kleden. Waarom denken jullie dat jullie Engelse kledij in India geschikt is? India is een warm, zeer warm land. Maar zo zijn we. Vreemd toch.

En deze conditionering gaat zo diep dat niemand de domheid erachter ziet. Als de koningin je bijvoorbeeld uitnodigt, moet je een jacquet aandoen. Zo’n jacquet is erg duur. Ze gaan naar een speciale winkel om het te huren. Soms zijn ze los. Soms zijn ze strak. Ik heb mensen naar zo’n party weten komen, de party’s van de koningin. Ik kon ze nooit herkennen, omdat de ene op Charlie Chaplin leek en de andere eruit zag als Laurel of iemand anders als Hardy. Ik kon niet uitmaken wie deze mensen waren. Vervolgens werd me verteld dat het die en die ambassadeur was. Mijn God, ik ken hem goed. Wat is er met hem gebeurd? Ze kunnen niet rechtop gaan. Hun gang verandert omdat hun kleding soms te strak en soms te los is. Maar je moet ze aandoen. Al deze formele ideeën gaan bij ons horen, omdat we al deze conditioneringen aanvaarden. Aan de andere kant willen we dit allemaal opgeven. We willen dit allemaal niet meer, we behoren tot de anti-cultuur. Ik ontmoette een mijnheer die een broek met veel gaten aanhad. Stel je voor dat je zo’n broek draagt in de kou van Londen. Ik zei dus: “Waarom draag jij een broek met zoveel gaten?”. Hij zei: “Het is een holeypant”. Vol gaten? Lieve hemel! Het zal je spataders bezorgen. Verschrikkelijk! “Wat is er verkeerd aan?” Wij zijn anti-cultuurmensen. Daarom doen we ‘holey-pants’ aan.” Ik bedoel: het gaat niet enkel om domme, onopgevoede mensen; het zijn erg goed opgevoede, hooggeplaatste mensen die zo geconditioneerd zijn.

En deze conditioneringen hebben bij de mensen zoveel stuk gemaakt. Bijvoorbeeld : het accepteren van Freud is in het Westen echte religie geworden. Freud is verheven tot op het niveau van Christus, ondanks het feit dat hij een jood was. Hij domineerde de westerse cultuur zo sterk dat ik de impact van deze domme man niet kan begrijpen. Men had hem in zee gegooid als hij naar India gekomen was. Maar de conditionering wil: dat wat geschreven is, is wet. En ze accepteren deze man zo sterk dat de westerse cultuur absoluut zelfvernietigend werd, geen respect, geen moraal, niets was nog verheven, heel het waardensysteem lag aan diggelen, daar ze dit soort nonsens accepteerden omdat het neergeschreven was. Zelfs vandaag nog hoor ik dat dit in dit boek of in dat boek geschreven is. “In dat boek staat dit en dat geschreven!” Dit is een verschrikkelijke conditionering. In de Bijbel staat bijvoorbeeld geschreven dat de joden Christus kruisigden. Nonsens! Gebruik toch eens je verstand! Hoe kunnen de joden Christus gekruisigd hebben? Zij waren in de meerderheid! Heb je al eens horen spreken over een land waar iemand kan gekruisigd worden door de algemene opinie van het volk? Het was de regering, de Romeinse regering die dat deed. De schuld op de joden steken, was een heel goed idee van een erg sluwe man, genaamd mijnheer Paul. En de mensen accepteerden dit omdat het hun paste de joden te haten. En zo brachten de joden mensen voort zoals Freud. En al dit soort conditioneringen brengen ook reacties teweeg. En deze conditioneringen groeien. En als ze groeien, groeien ook de reacties en zo krijg je een land vol van alle soorten chaos, angst, geweld en vernietiging.

Die conditioneringen hebben ook te maken met het idee van bezit: “Dit is mijn land. Dit is mijn betrekking. Dat is dit, dat.” Het gaat zo verder tot op een punt waar mensen die in een vormeloze God geloofden, ook voor hun land gaan vechten. Waarom? Zij geloven immers in een vormeloze God! Waarom zouden ze dan voor het land vechten? Maar ze gaan door met vechten voor dat land. Dit vechten voor land kan uitmonden in erg gruwelijke zaken die het hele land dan moet uitwerken. Er bestaan alle mogelijke soorten van conditioneringen die je ogen verblinden. Bijvoorbeeld : geloven in de Koran. Nu werd de Koran niet door Mohammed Sahib geschreven. Hij kon niet lezen of schrijven. Dit is een feit. Gedurende veertig jaar werd het niet neergeschreven. Er was een kerel, genaamd MUA’WIYA of zoiets, die Hazrat Ali – de zoon van Mohammed, die tweede kalief was – doodde. De eerste stierf vroeg. Vervolgens doodde hij ook de derde. Tenslotte doodde hij de vierde, zodat hij zelf kalief kon worden. De lever van deze vierde kalief werd opgegeten door de moeder van deze afschuwelijke kerel, die vrouwen haatte. Dus schreef hij al die dingen tegen vrouwen in de Koran. En de mensen accepteerden dit omdat het in de Koran staat. Iemand heeft de Koran belachelijk gemaakt en neergeschreven wat er verkeerd is, alle stommiteiten en zo. Ik vroeg hem: “Wat voor zin heeft het om dit boek te schrijven? Wat voor zin heeft het?” Hij zei: “Ik heb nooit over de zin nagedacht.” “Waarom schreef je het dan? Het moet toch enige zin hebben? Het is een zinloos boek.” Ik zei: “Het is alleen zinvol dat door het boek te lezen al de mensen die geen moslim zijn, zullen lachen met de Koran.

En diegenen die moslim zijn, zullen zeggen: Wel, het is ons boek. Wat het ook zegt, we geloven het. We zijn zo geconditioneerd.” Zo los je dus het probleem niet op. Hij zei: “Wat moet ik doen? “ Ik zei: “Schrijf een ander boek waarin je zegt dat je al die stommiteiten over de Koran geschreven hebt omdat je weet dat het niet door Mohammed Sahib werd geschreven. Schrijf niet iets dat tegen Mohammed Sahib gericht is. Hij is de incarnatie van Dattatreya. Dit is een feit. Schrijf dus dat hij dit nooit geschreven heeft, dat al deze mensen deze dingen gedaan hebben. Deze conditioneringen kunnen weggenomen worden als je weet wat soort leven Christus geleid heeft. Dit is erg belangrijk.” Eerst en vooral werd hij in een stal geboren. In een stal geboren worden, betekent armoede. Dit betekent dat hij toonde dat het niet nodig is om geld te hebben, dat het niet nodig is om een zeer grote eigendom of wat dan ook te hebben om indruk te maken op anderen. In die tijd verwachtten de mensen “TAPASWIS”, degene die tapasya deed.(boetedoening) Dat was de tijd om tapasya te doen. Hij kwam op deze aarde en leefde als een Tapaswi. De christenen daarentegen zijn de meest genotzuchtige mensen die je je kan inbeelden. Ga naar eender welk christelijk land en je zal verbaasd zijn over hoe zij slaven zijn van geld en van hun horloge. Je zal geschokt zijn als je ziet hoe zij leven. Zij volgen Christus! “Ja, wij volgen Christus.” ‘’Volgen” wat betekent dat dan? Hij is aanwezig en jullie gaan voortdurend achteruit? Is dat volgen? Als je de katholieke kerk of zelfs de protestanten ziet, zal je geschokt zijn. Hoe volgen zij Christus? Ik versta het niet. Tot nu toe verstond ik het nooit. Omdat de katholieke kerk alleen maar op geld gericht is.

Het enige wat ze van Christus overgenomen hebben, is dat hij naar een bruiloft ging en wijn maakte uit water en het ronddeelde. Deze wijn is sap van druiven. Dat wordt in het Hebreeuws ook wijn genoemd. Godzijdank heb ik de Bijbel gelezen in een directe vertaling uit het Hebreeuws. Het wordt “DRAKSHARAS” genoemd. Je kan niet onmiddellijk alcohol maken. Het moet rotten, rotten en rotten. hoe rotter, hoe beter, zeggen ze. Ze schrijven het op. Deze is vijfentwintig jaar oud, dus is de prijs zoveel. Maar als hij driehonderd jaar oud is, is de prijs buitensporig hoog. Het moet dus rotten en verschrikkelijk ruiken. Alleen dan is het goede alcohol. Zo gaat dat! Hoe kon Christus op dat moment zelf alcohol maken? Maar wat ik nu merk, is dat ze als er iemand sterft, champagne drinken. Om wat te vieren? Echte bevrijding van waardeloze afval? Of als er iemand geboren wordt. Maar op kerstdag, vooral als ze thuiskomen van de kerk, moet je geen enkel christelijk huis binnengaan. Zelfs de Indische christenen beginnen de westerse te volgen, omdat de Indische christenen geloven dat Christus in Engeland geboren werd. Vanwaar al deze ideeën komen? Omdat de Engelsen, de Portugezen en de Fransen het christendom tot bij ons brachten. Zijn zij nu misschien christenen? Waarom brachten zij het christendom naar hier toe? Zij brachten het christendom overal mee naartoe. Vooral de Spanjaarden.

De Spanjaarden en de Portugezen gingen de hele wereld rond om het christendom te verspreiden. En vandaag kan je zien wat een knoeiboel het geworden is. Dronkaards zijn het! Toen ik gisteren terugging, was de zee vol geluk en vreugde. Het water bereikte een hoog niveau. Dit gebeurt met mij. Maar wat ik vond, waren vier of vijf christenen die liedjes zongen. Zij waren helemaal dronken. Ik dacht: “Zij zullen vlug in het water verdrinken.” Dit was de grote zegen van het christendom voor de mensen: dat je zoveel kan drinken als je maar wilt. Waar komt dit drinken vandaan? God, ik weet het niet, maar het komt ook van de christenen. En de moslims drinken zeker en vast ook, maar zij verstoppen het en zij drinken. Zij drinken niet openlijk en zij beweren niet dat het een religieuze plicht is om te drinken. Stel je voor dat ze in de kerk de communie geven, met een of andere afschuwelijk ruikende wijn. Hoe kan je nadien communiceren? Eens dat je dronken bent, is het met je gedaan. Maar al deze dingen gebeuren werkelijk. Vandaag praten we over Christus. Hij bevindt zich in de Agnya chakra en controleert de pijnappelklier en de hypofyse. Hierdoor controleert hij onze conditioneringen. Als we hem volgen, kunnen we door niets geconditioneerd geraken, omdat hij alleen over de Spirit sprak. De Spirit kan niet door iets geconditioneerd worden. Wat goed is, goed en verwant met de Spirit, zal geaccepteerd worden. Iemand die spiritueel is, gedraagt zich anders. Zoals de mensen hier.

Het is hier niet comfortabel en sommigen worden erg oncomfortabel ondergebracht, maar ze genieten ervan omdat ze van de spirituele atmosfeer genieten. Het kan hun niet schelen waar ze slapen, waar ze leven, wat ze hebben. Dit kan allemaal omdat we in het Koninkrijk van God zijn binnengegaan. Maar diegenen die dat niet helemaal hebben, maken zich zorgen. “Dit is niet goed, ik wil het op die manier, op deze manier.“ Ze zoeken allemaal materieel geluk. Het probleem is dat iedereen, iedereen bekritiseert, kwaad wordt op iedereen, maar eigenlijk hebben zij geen spirituele vreugde en zij kunnen niet echt genieten, tenzij ze volledig spiritueel worden. Christus heeft openlijk gezegd dat je jezelf moet kennen. Hetzelfde zei Mohammed in de Koran. Alleen als je jezelf kent, zal je God kennen. Er staan heel wat waarheden in de Koran, die MUA’WIYA er dus in gelaten heeft, en ook in de Bijbel. Ook bij de joden in hun Tora en zo vind ik veel waarheden, maar ze zijn bedekt door al dat denken, door rationaliteit en al die aanpassingen die ze voor hun eigen doel doorgevoerd hebben. We moeten verstaan dat Christus nooit een exclusieve religie begon. Neen. Geen van hen allen. – Vooral Mohammed Sahib sprak over Abraham. Hij heeft verteld over Mozes, over Christus en zijn Moeder, veel meer dan in de Bijbel. Hij respecteerde haar. En hij zei dat er vroeger meer dan één LAKHWALIS was, dit betekent gerealiseerde ziel. Maar nog altijd zijn de moslims een soort van unieke mensen omdat ze zichzelf moslim noemen. Of zij drinken doet er niet toe. Of zij achter de vrouwen aanzitten, heeft geen belang. Zij doden mensen, het doet er niet toe. Zij lopen achter de dingen aan die voor hen verboden zijn, maar nog altijd zijn ze moslims. Hetzelfde met de christenen. Het is moeilijk om iemand te vinden die voor de zelfrealisatie een echte christen is, die Christus volgt.

Na de zelfrealisatie zijn we natuurlijk verschillend. Maar daarvoor moet je voorbij de Agnya geraken. Agnya is er om je ego te controleren. Christus liet ons in zijn leven zien hoe het ego werkt. Zijn kruisiging zelf toont hoe Christus – zo een grote incarnatie van zuiverheid – werd gekruisigd. Ze toont aan hoe mensen zijn, wat ze hem aangedaan hebben, hoe men hem opgejaagd heeft, hoe hij door deze domme mensen gefolterd werd en hoe hij door de regering gekruisigd werd. Ik moet zeggen dat er in het begin veel Sahaja yogi’s waren. Ze werden gnostici genoemd. “Gno”betekent “kennis” in het Sanskriet, hij die de kennis van het Zelf had. Christus heeft gezegd: “Ken jezelf”. Je moet op de deur kloppen, wat betekent dat je “Shuddha Ichha”moet hebben, anders werkt het niet. Niemand kan je forceren. Hij controleert het ego. Hij is degene die evenwicht geeft. Maar als je naar het Westen gaat, dan weet je dat de mensen slechts domme ezelachtige ego mensen zijn. De manier waarop zij spreken, de manier waarop zij zich onder elkaar gedragen, opent je ogen. Zij zijn ontwikkeld. Hoe zijn zij ontwikkeld? God alleen weet het! 0, ze zijn erg vooruit, “gesofisticeerd en zo”, met een Agnya die catcht. Christus zei in zijn Onze Vader: “Vergeef ons onze zonden, zoals wij vergeven aan hen die tegen ons gezondigd hebben.” Hoe groots om zoiets te zeggen! Wat ik in het Westen gemerkt heb, is dat de mensen niet weten hoe ze moeten vergeven. Zij zijn vervuld van haat.

En ze kunnen geen vergiffenis vragen, omdat ze vol zijn van dat verschrikkelijke ego. Ondanks het feit dat ze zich schuldig voelen, zullen ze nooit om vergeving vragen. Nooit zullen ze zeggen: “God, vergeef me voor wat ik gedaan heb.“ Het is zo gewoon in deze tijd. Bijvoorbeeld : de nazi’s hebben zoveel mensen gedood en nog altijd zie je, zelfs in Italië, de neonazi’s opkomen. Ze zijn niet verlegen voor wat ze gedaan hebben. Dit gebeurt omdat er geen echte verbinding is met Christus. Als je verbonden bent met Christus, dan zal eerst en vooral je ego definitief verdwijnen. En dit ego, dat ontstaat uit verschillende bronnen is een mythe. Met dit ego trachten de mensen de anderen voor de gek te houden en op te vallen. Zo is er het verhaal van SHAHPESH. Ik weet niet of je over hem gelezen hebt. Hij ging naar een koning en vertelde hem: “Ik ben een groot architect en ik zal voor u een groot paleis bouwen en zo.” De koning geloofde hem door de manier waarop hij zich gedroeg. Hij zei: “Goed, doe maar. Ik zal je zoveel geld sturen.” Door zijn manier van doen en de wijze waarop hij zichzelf beschreef met veel gebaren vol van ego, was deze koning totaal misleid en hij gaf hem veel geld. Zes maanden later kwam hij terug en zei: “Ik heb uw paleis gebouwd. Kom maar kijken.” Hij ging er naar toe en hij zag hetzelfde land.

Er was geen paleis, niets. De koning dacht dat er met hem iets mis was of zo. Hij bleef kijken en wat zag hij? Hij zag geen paleis, niets. Onmiddellijk realiseerde hij zich dat zijn ego hem voor de gek gehouden had. De koning was erg slim. Op deze manier realiseerde hij het zich. Hij zei: “Zie je, dit is de hoofdweg, die nemen we en daar is het paleis. Nu gaat de deur open.” Er is niets! Het is allemaal slechts een verhaaltje. “En hier is nu je troon. Neem plaats alstublieft.” Hij zei: “Ga jij er maar eerst opzitten.” Hij liet SHAHPESH op de troon zitten die niet bestond. Bedenk hoe pijnlijk dit is. Hij zei: “Ga jij maar zitten. Ik wil je hier zien zitten. Ik wil dit erg graag.” Hij liet hem één uur zitten. Hij liet hem twee uren zitten. Uiteindelijk viel SHAHPESH aan zijn voeten en zei: “Het spijt me dat er geen paleis is, geen troon, niets van dit alles.” Maar de koning was zijn geld kwijt. Hij liet hem opsluiten. Hij kreeg slagen en nog veel meer. Dit is dus het einde van valse ideeën over jezelf. Tot zo’n hoogtepunt van domheid kan ego je brengen. En de cultuur waar dit wordt ingewilligd, is de ergste cultuur. Ik heb reclame gezien waarin ze zeiden dat je dat soort van sigaret moet roken om je ego te laten zien. Maar volgens de Indische cultuur is je ego tonen iets heel dom. De mensen lachen met iemand die zijn ego toont. Als iemand zich doet opmerken, zeggen ze in het Marathi: Hij klimt op een kleine struik van “Chana”.

Het hele systeem is zo. Niemand kan ego ontwikkelen. Als zij het toch ontwikkelen, dan worden zij gecorrigeerd. Vooral in Maharashtra is het heel moeilijk om ego te ontwikkelen. Onmiddellijk word je terechtgewezen als je groots begint te doen over jezelf. Maar in het Noorden is het wel toegestaan, denk lk. Zij zijn grote politici die groots praten: “Ik zal dit doen. Ik ga dat doen. We gaan dit project en dat project uitvoeren.” Zo! Christus zei nooit zulke dingen. Hij sprak nooit op die manier. Als je zijn toespraken ziet. Hij is zo diep, zo helder. Ondanks al de (vergeefse) moeite van deze mijnheer Paulus zie je Christus spreken tot de mensen, hun op verschillende manieren uitleg geven over wat er gebeurt na de realisatie, hoe een zaad kan kiemen en hoe het kan bederven. Hij legde dit heel mooi uit aan de mensen. Maar ik denk dat hij in die tijd niet veel effect had. Zijn leven was zo aantrekkelijk en zo mooi. Als een vallende ster kwam hij op deze aarde, maar hij liet zo’n opvallende indruk op de mensen na. Zijn kruisiging was een deel van het spel, omdat hij de weg in de Agnya chakra moest vrijmaken, om voorbij de Agnya chakra te kunnen gaan. Hij werd gekruisigd, maar zijn boodschap is niet de kruisiging. De mensen dragen het kruis en dit doet mij erg pijn. Hij liet zichzelf kruisigen, maar dat is niet de boodschap. Je moet niet vieren dat hij gekruisigd werd. Er zijn mensen die dit vieren. Je moet zijn wederopstanding vieren, de wederopstanding, omdat de mensen moeten her opgewekt worden.

In Sahaja Yoga wordt niemand gekruisigd en is niemand verrezen omwille van één kruisiging van Christus. Dat was genoeg, dat volstond. Je kan het kruis niet op je schouder dragen. Je moet het ook niet doen, omdat hij het voor jou gedragen heeft. Hij heeft alles voor jou gedaan. Hij zei ook dat hij stierf voor alle zondaars. Dit is een feit. Als hij dat niet gedaan had, dan zou het moeilijk geweest zijn om jullie Agnya te openen omwille van twee problemen waarover ik jullie al verteld heb: conditioneringen en ego. Zijn kruisiging heeft bijgedragen tot het vrijmaken van deze twee afschuwelijke capaciteiten van de mensen. Zijn leven heeft een erg diepe, diepe betekenis. Maar als je te werk gaat als een journalist: “Waarom liet hij zich kruisigen? Als hij God was, waarom werd hij dan gekruisigd?” De vraag is, waarom hij gekruisigd werd. Hoe vertel je dit aan journalisten die niets van chakra’s weten? Omdat er het tijdperk van tapasya, van opoffering en zo was. Boeddha, Mahavira en Christus, alle drie, verzaakten aan alles (gingen in volledige onthechting). Ze leidden een leven van veel tapasya. Zij deden dit voor ons, niet voor zichzelf. Zij hadden dit niet nodig. Zij wilden dit ook niet, maar zij moesten dit doen om ons te zuiveren, om ons gepaste ‘medha’s’ te geven, zoals dit genoemd wordt, Ekadesha Rudra’s om uitgeklaard te worden. En zij offerden hun leven op. Zij offerden al de geneugten van het leven op. Voor hen was dit echter geen opoffering. Het was precies dit soort van leven dat ze wilden. Voor zulke mensen is dit geen kwestie van opoffering maar van iets te doen om de chakra’s van de mensen in de toekomst te helpen openen. Zonder hen zouden we Sahaja Yoga niet kunnen uitwerken. Het was nodig voor hen, om deze drie chakra’s voor ons te zuiveren, die een deel zijn van de ene chakra van Christus Zij hebben dit allemaal uitgewerkt en daarom is Sahaja Yoga vandaag zo mooi, wordt het zo mooi verspreid, werkt het uit. We moeten hen erg danken.

Natuurlijk hebben ook al de andere incarnaties geholpen. Je kan het zien: Vishuddhi, dan ook het hart, rechterhart en linkerhart. Al deze engelen, zoals ze genoemd worden in de Bijbel, hebben ons geholpen om er voorbij te geraken. Al deze incarnaties zijn in ons evolutieproces verantwoordelijk voor het creëren van ladders zodat we verder kunnen. Uiteindelijk bereik je de toestand van ‘ TAPAH ‘ in het zesde centrum en dan de toestand van waarheid of ‘SATYA’. Vervolgens komt de waarheid tot jou, door Sahaja Yoga, in de hersenen, in het limbisch gebied waar de kundalini arriveert. Zij brengt er licht, zij creëert verlichte persoonlijkheden en vervolgens vervoegt ze de allesdoordringende kracht van goddelijke liefde en door de kracht van deze goddelijke liefde, verander je totaal en word je getransformeerd. Hun bijdrage tot de vooruitgang van de mensen was groot, maar die van Christus was het grootste. Als we zeggen dat we Christus volgen, dan moeten we toekijken hoe onthecht we zijn. Er wordt verteld dat zijn broers en zusters naar hem toekwamen. Er wordt beweerd dat hij broers had. Hij zei: “Wie zijn mijn broers? Dit zijn mijn broers. Dit is mijn familie”. Gyaneshwara zei hetzelfde, namelijk dat zij je verwanten worden. [Marathi, SO ERIKO, TE CHEEZ SO ERIKO TE]. Zij zullen je verwanten zijn. Zij zullen je broers en zussen zijn en niet degenen die niet verlicht zijn. Zij zijn je verwanten niet omdat ze je niet begrijpen. Zij zijn het Koninkrijk van God niet binnengegaan. Zij zijn dus niet je verwanten.

Hij leidde een eenvoudig leven. Hij maakte zich niet druk om kleren of zo. Al die conditioneringen van wereldse dingen had hij niet, maar hij was niet het type mens om schaamteloos naaktheid en zo te accepteren. Ook omtrent Mahavira bestaat er zo’n misverstand. Hij was eens aan het bidden in de tuin waar er veel struikgewas stond. We noemen ze “kunja’s”. En zijn enige kleed dat hij droeg, bleef aan het struikgewas hangen. Hij sneed de helft ervan af en bedekte zichzelf. Shri Krishna ging naar hem toe om hem te testen. Hij zei: “Ik heb niets. Ik ben naakt. Waarom geef je mij je kleding niet? Want jij bent tenslotte toch een koning.” Hij gaf zijn kleed aan Shri Krishna en nam enkele takken om zich te bedekken. Hij was in zijn eigen tuin en hij ging zijn eigen paleis binnen. Nu moet je eens de Jains zien. Zij maken alles altijd zo lelijk en beledigend. De meeste mensen die zo’n grote incarnaties volgen, beledigen hen voortdurend. Zij volgen hen niet, zij beledigen hen en door hun gedrag vormen zij een negatieve mening over al deze mensen. Ik ontmoette een man in Chicago. Het was erg koud. Hij was het hoofd van Hare Rama Hare Krishna.

Hij droeg zo’n dunne DHOTI dat hij voor me stond te bibberen. Ik zei: “Wat is er?” Hij zei: “Ik heb het erg koud.” En ik zei: “Waarom draag je een DHOTI?” Hij zei: “Mijn guru vertelde me dat als je een DHOTI draagt, je naar de hemel gaat.” Ik zei: “Echt waar? In India draagt 80% van de bevolking niets dan DHOTI’S. Gaan zij allemaal naar de hemel? En velen moeten al gegaan zijn. Waar zal jij zijn?” Hij vond dit niet prettig. En ik zei: “Waarom heb je je hoofd geschoren en deze kleuren op je SHINDI (lichaam) gedaan? Ik weet niet hoe jullie het hier noemen: varkensstaart.” Hij zei dan: “Omdat mijn guru me zei dat ik mijn hoofd moet scheren en dit ding hebben.” Dus denk ik dat hij wellicht opgehangen wordt aan een touw en naar de hemel wordt getrokken of zo. Ik zei dat Kabir degene was die probeerde al onze conditioneringen uit te houwen. Hij zei: “Als je naar de hemel gaat, door je kaal te scheren, wat gebeurt er dan met het schaap dat tweemaal per jaar geschoren wordt? Het zal er vlugger zijn dan jij.” Het is een feit. Het zijn zulke domme dingen. En er zijn Jain saddhu’s die helemaal naakt blijven en hun haar uittrekken. Het wordt hun bij wet toegestaan naakt op de straat te lopen en iedereen te beledigen. Al deze domme dingen gebeuren in de naam van godsdienst. Ook zo met Boeddha, Mahavira en Christus.

Zij proberen ons van het (al te) rationele weg te houden omdat je er voorbij moet zien te komen. Al deze begrenzingen zijn er omwille van dit denken en deze conditioneringen. Wij moeten dit overstijgen, want wat bewerkstelligen we door denken? Wij bewegen lineair vooruit en daar zit geen waarheid in. Het hele ding komt terug als een boemerang. En dan heb je afgedaan. We moeten dit brein overstijgen, we moeten dit brein begrijpen. Christus heeft dit gedaan zodat we ons brein kunnen overstijgen. Als je niet weet hoe je dit brein moet overstijgen, dan ga je beter zitten mediteren. Werk het uit. Door dit brein ontstaan allerlei dingen: boosheid, intriges, jaloezie. Al de zes vijanden die we hebben, zullen door ons brein tot ons komen. Dit betekent: denken, rationaliteit. Alles kan gerationaliseerd worden. Waarom vermoordde je je vrouw? “Omdat ik haar haatte. Zij was zus. Zij was zo.” Maar je kan niet zomaar moorden! Waarom vermoordde je je man? “Omwille van dit. Omwille van dat.” Door dit brein doen we dingen die totaal fout zijn, die zondig zijn. Vervolgens proberen we dat te rationaliseren, gaan we tegen de Agnya in, tegen de realiteit in en dan gebruik je je conditioneringen, je ego om te verklaren waarom je dat deed. Zolang we zo tewerk gaan, kunnen we het brein niet overstijgen. We zijn zo tevreden over onszelf. We denken aldoor goeds van onszelf. Hoe geraken we eruit? Introspectie, maar dat is heel moeilijk omdat de mensen bang zijn van zichzelf. Zij willen niet aan introspectie doen, want eens ze aan introspectie beginnen, zullen ze beseffen hoe zondig ze zijn, wat voor verkeerde dingen ze gedaan hebben. En dan zullen ze zichzelf haten. Dus willen ze niet aan introspectie doen. Maar het is heel belangrijk dat je aan introspectie doet. Introspectie helpt om deze twee hindernissen van je Agnya te overstijgen.

Ik heb je al verschillende keren gezegd dat je niet met anderen moet argumenteren, omdat de andere enkel argumenten vraagt. Hij heeft veel ego. En dat ego werkt op jou. Actie – reactie begint dan en we ontwikkelen de gewoonte van op alles te reageren. Ik heb gemerkt dat ze vooral in het Westen op alles reageren. Bijvoorbeeld : dit ding is hier uitgespreid. Zij hebben er niets mee te maken, maar ze hadden beter kunnen hebben: “Waarom is het zo dun?” “Wel, je betaalt ervoor. Nu moet je het ook doen! ” Ze wandelen aan de overkant. Ze komen die man tegen en ze vragen zich af wat voor iemand hij is. Als hij een bedelaar is, zullen ze kritiek beginnen te geven. Zij zullen de regering bekritiseren. Zij zullen iedereen bekritiseren. En jullie zelf? Waarom begin je daar niets aan te doen, in plaats van hiermee bezig te zijn. Als je het niet kan helpen, als je er niets aan gaat doen, waarom dan reageren? Dit reageren is de slechtste gewoonte die we ontwikkeld hebben. En we denken dat we alle recht hebben om te reageren. Dit is ook zo, maar dit recht is zelfvernietigend. Het is niet goed, op alles te reageren. Jij hebt geen bevoegdheid om te reageren. Zo zit dat. Je moet alleen maar getuige zijn, getuige zijn van het hele gedoe. Eens je getuige bent, zal je erover verbaasd zijn dat je het spel van de maya kunt doorzien en je zal merken dat je er middenin staat. Getuige zijn moet ontwikkeld worden. Je moet de hele tijd getuige zijn.

Ben ik getuige? Vele mensen zeggen dat ik een erg goed geheugen heb omdat ik de hele tijd getuige ben. Alles wordt zoals een beeld in mij opgenomen. En als ik iets moet zeggen, iets moet verbeteren, dan komt alles waar ik getuige van was, mij ter hulp. Eerst en vooral zouden we niet mogen reageren, niet op alles reageren. Sommige mensen zijn gebonden aan, laat ons zeggen, aan geld. Zij reageren. Zij zullen geen geld geven. Zij zullen al het geld voor zichzelf houden. Dit gebeurt ook in Sahaja Yoga. Ik heb mensen gezien die erg schraapzuchtig zijn met geld. En anderen die anderen willen plezieren en dan hun geld verkwisten aan waardeloze rommel. Je moet niet verkwisten. Reactie kan door eender wat komen. Je kan reageren als je iets ziet. Je kan zo door iets gefascineerd geraken dat je je niet realiseert dat je je hersenenergie verspilt aan onzinnige dingen. Deze reactie ontstaat als je je oordeelsvermogen totaal verloren hebt. Je weet niet wat je zal verliezen, wat je zal winnen door dit soort van reactie. En deze reactie zal je innerlijk wezen totaal vernietigen, omdat je de hele tijd hier en daar bent en je bent daar en je bent daar. Je bent nergens. Als je een criticaster bent, probeer dat dan volledig te stoppen. Bekritiseer jezelf. Dirigeer deze energie naar jezelf toe. Wie ben ik om anderen te bekritiseren? Wie ben ik om op alles te reageren? Bezorg jezelf een uitdaging en je zal zien dat je ego gaat slinken. Op een dag kwam iemand naar me toe en zei: “Moeder, ik ben zo boos dat ik iedereen zou kunnen slaan.” Ik zei: “Goed, weet je wat? Neem een chappel (Indische sandaal) en sla ermee op je hoofd. Gedaan. Dit is de enige manier waardoor je je gewoonte van anderen te willen slaan, kan verhelpen.” Hij vond het niet fijn, maar ik denk dat hij hierdoor verbeterde.

Conditioneringen moeten ook ontleed worden. Ben ik geconditioneerd? Als dit mijn conditionering is, is het dan een goede conditionering of een slechte conditionering? Je zou tenminste een goede conditionering moeten hebben, maar zelfs als je daarin naar het extreme toegaat, kan je een probleem voor jezelf en de anderen creëren. De meeste van deze rituelen en zo begonnen als een goede conditionering, maar werden een val. En ze konden er niet uit geraken. Het was een deel van het geheel en je moet het accepteren. Wat moeten we dan doen? We zouden niet mogen reageren. Kijk gewoon naar het drama en je zal verbaasd zijn dat je elk moment het drama voor je zal zien gebeuren zonder ervoor te betalen, zonder naar een theater te gaan, of het aangenaam is of absurd of stom, of het is zoals in de film, van het soort waar je iemand, iemand anders ziet slaan en zo meer. Je ziet het alleen , maar je speelt niet mee. Kijk niet naar alles wat erg pervers is, lelijk, immoreel. Het is gedaan, weg. Belast je brein niet te veel, dit zogenaamde brein is eigenlijk de Agnya chakra in het centrum van je optisch chiasma. Kijk eens wat voor een centrale plaats het is en probeer je voor te stellen wat elke storing in je Agnya kan teweegbrengen en in je brein dat niets dan een klomp vet is. Dat wil zeggen: hoe deze Agnya je kan aantasten, hoe hij werkt en hoe hij perverse beelden creëert, dat moet je beseffen.

Je weet hoe de mensen door hun conditioneringen van streek geraken en degenereren, maar de zuivere natuur van Christus is onschuld. Dat weet je. Hij is Shri Ganesha. Shri Ganesha is een eeuwig kind. Christus is ook volledige onschuld omdat hij niet reageert, omdat hij niet geconditioneerd is. Kinderen zijn niet zo erg geconditioneerd zoals wij. Als je de kinderen tegenhoudt en met hen spreekt, dan zal je er verbaasd over zijn hoe onschuldig ze zijn en hoe onschuldig ze praten. Mijn kleindochter vroeg me eens: “Wat denk jij van de arme kinderen van de tijger?” “Waarom?” vroeg ik. “Weet je, hun vader vertelt hen dat ze mensen moeten opeten. Wat kunnen zij doen? Zij moeten tenslotte wel mensen opeten.“ Zo onschuldig. Ik vertelde haar dan dat zij onder de volledige controle van God staan. Zij zijn niet verantwoordelijk, wat ze ook doen. Alleen aan de mensen geeft God deze vrijheid. Alleen de mensen kunnen op deze manier reageren. Wat de dieren betreft, zij zijn in ‘PASHUS’. Dat wil zeggen dat zij onder de volledige controle van de Almachtige God staan. Ze zijn zo gemaakt (SWABHAVAS). Een slang is geschapen om slang te zijn. Een tijger moet tijger zijn, een leeuw moet een leeuw zijn. Maar de mens kan een slang zijn en tegelijkertijd een schorpioen, een leeuw, hij kan van alles zijn.

Bijvoorbeeld : plotseling komt een kleine kever achtige man voor je staan te brullen als een leeuw. En dan zeg je: “Waar komt dit vandaan, dit geschut?” Zo is het. Je weet niet hoe ze er komen en hoe de kameel gaat zitten. Je weet het niet. De mens heeft dit soort van reacties omdat hij niet verbonden is met het Goddelijke. Als hij verbonden is met het Goddelijke, dan ziet hij het drama en laat hij alles aan het Goddelijke over. Door één bandhan kan hij zijn problemen oplossen. Hij kan al de problemen oplossen met alleen maar een bandhan, maar dan moet hij volledig verbonden zijn met het Goddelijke. Het werkt, het werkt. Dit is niet de tijd dat Christus op de wereld kwam. Dit is de tijd waarin de PARAMCHAITANYA in actie komt, geactiveerd is en alles uitwerkt. Er wordt mij iets gevraagd over Shri Ganesha: of hij al dan niet melk dronk. Ik zei: “Alles is mogelijk.” In deze tijd doet de PARAMCHAITANYA dergelijke dingen, ongelooflijke dingen die we niet kunnen begrijpen. Alles is een CHAMATKAR, dus is het mogelijk. Ik heb nooit gehoord dat Ganesha zo veel van melk houdt, maar hij zou het kunnen nemen voor zijn kleine rat. Weten we niet. “Maar waarom dronk Shiva?” Ik zei: “Laat maar, als Shiva wil drinken, laat hem melk hebben.” We hebben nu teveel melk productie. Ze willen dus wel wat consumeren. Het gaat om de manier waarop je naar de dingen kijkt, zie je, als alles door de PARAMCHAITANYA gedaan wordt. Dat geeft zulke mooie resultaten. Ik bedoel dat ik nooit aan hen gevraagd heb om iets te doen. Zij doen het zomaar. Bijvoorbeeld toen ik in Brisbane was. Ik sliep in de ashram en er verscheen een regenboog. Ik hou natuurlijk veel van de schilderijen van Raphaël, vooral omdat hij het gezicht van de moeder en het gezicht van het kind zo precies schilderde en zo de emotie van moeder en kind weergaf.

Stel je voor dat dit schilderij in de lucht verscheen en ik hun niet gevraagd had deze Raphaël te tonen. Terwijl ik sliep, zou ik er niet naar kijken. Maar toen was de stralenkrans, die normaal aan Maria’s rugzijde voorkomt, op haar hoofd. Was het Raphaël zelf die dat deed? Ik weet niet hoe ik moet uitleggen dat de PARAMCHAITANYA dit allemaal doet en het doet dit alles alleen maar om jullie van Sahaja Yoga te overtuigen, omdat er nog zovelen zijn die verondersteld worden van erg rationeel, intelligent, ontwikkeld te zijn, die dit niet willen accepteren. Als die goddelijke kracht bestaat en als ze actief is, hoe kan je ze dan uitdagen? Hoe kan je er neen tegen zeggen? Deze kracht is oneindig en daarom is ze in elk atoom, in elke molecule aanwezig. Ze haalt geen trucs uit, zoals het verplaatsen van dingen van hier naar daar. Ze doet wel iets dat absoluut onmogelijk is. Ze doet dit voor ons, om ons in deze geactiveerde Paramchaitanya te laten geloven. Dat is de enige mogelijke verklaring. Laat het over aan deze oceaan (van liefde) en geef de hele situatie over aan deze grote kracht. Reageer zelf niet. Ze is zo efficiënt, zo vlug, is overal in aanwezig, verstaat alles en ze houdt van jullie, respecteert jullie omdat jullie Sahaja yogi’s zijn. Dat moeten we beseffen als we Kerstmis vieren. Wat we vieren, is werkelijk onze eigen groei, onze eigen verwezenlijkingen, onze eigen grote hoogte en wat we nog moeten bereiken.

We moeten alleen streven naar het spirituele. Alle andere verlangens moeten aan de PARAMCHAITANYA overgelaten worden. Zij zal ervoor zorgen. En hoe meer je dat kunt, hoe meer je deze gewoonte van niet te reageren ontwikkelt doorheen je eigen Agnya: niet boosheid, niet stilte, maar een vrolijk temperament. De mensen denken dat ik jullie gezegd heb niet te praten. Neen, jullie moeten praten. Jullie moeten met de mensen praten. Jullie moeten lachen. Jullie moeten genieten, maar dit alles moet vervuld zijn van gelukkige gevoelens. Daarom zeggen ze dat Kerstmis een blije atmosfeer creëert. Zij slagen er niet in om het zo te doen, dus drinken ze. Tenslotte moet je hun het voordeel van de twijfel geven betreffende de vraag waarom zij drinken. Zij drinken. Door te drinken, trachten ze blij te worden. We moeten vooral onszelf begrijpen. De mensen mediteren niet. Zij mediteren gewoonweg niet. Zij willen niet groeien. Zij zijn Sahaja yogi’s, maar ze mediteren niet. Dit is verrassend. Ik weet wie wel en wie niet mediteert, omdat er geen diepte is. Zij willen dit hebben, zij willen dat hebben. Goed! Maar wat met meditatie? Als jullie niet mediteren dan zal jullie Agnya volledig overwoekerd worden met gedachten en jullie zullen verloren zijn. Jullie moeten mediteren. Als jullie niet mediteren, lijd ik ook. Als jullie niet naar Sahaja Yoga verlangen, zouden jullie beter weggaan, want dan zijn jullie zaden die ontspruiten maar verloren gaan. Sommige mensen zijn in Sahaja Yoga omdat ze een podium willen, wat publiciteit, sommigen om geld te verdienen met Sahaja Yoga. Sommigen zoeken contact: rond de wereld reizen zonder een frank te betalen.

Al dit soort mensen zijn van geen nut voor zichzelf. Je kan nochtans rijk zijn! Al deze hemelse rijkdom ligt voor je (voor het grijpen) en je accepteert hem niet. Je zal er niet in verdrinken! Hoe moet ik het zeggen? Het is niet verstandig zo te handelen. Zoals ik zei, je moet jezelf niet laten kruisigen, je moet niets opgeven, je moet niet leven zoals Christus, of in een stal geboren worden. Dat is allemaal al in jullie plaats gedaan. Kom op. Als je in de DARBAR van het Goddelijke komt, dan moet je het waard zijn. Je moet het waard zijn en dan zal je erover verbaasd zijn dat al je problemen zullen opgelost worden. Je zal je zelfrespect behouden. Zoveel dingen zijn zo al gebeurd. Maar als je geen zelfrespect hebt, respecteer je je realisatie niet. Je bent niet diep genoeg betrokken bij je eigen vooruitgang en het helpen van anderen. Het zal niet uitwerken. Ik ben hier om jullie te vertellen wat Christus jullie niet kon vertellen. Ik moet volbrengen wat hij predikte. Al wat ik jullie nu vertel, is al uitgewerkt. Jullie hebben allemaal jullie zelfrealisatie gekregen. Ontwikkel (nu ook) respect voor jezelf als Sahaja yogi’s. Heb geen rare ideeën over jezelf. Jullie zijn Sahaja yogi’s en Sahaja yogini’s. Dat is wat je nodig hebt als je de geboorte van Christus viert. Hij kwam op deze aarde, als Christus: helemaal onschuldig. Hij was de incarnatie van Shri Ganesha. Ik heb jullie getoond hoe het koolstofatoom eruit ziet en daarbij heb ik duidelijk gemaakt dat Christus de alfa en de omega is, omdat hij gemaakt is uit de omkara en de swastika. We hebben dit proefondervindelijk aangetoond.

We hebben gezien dat het zo is. Maar het hoogste dat je kan bereiken, is het respecteren van je onschuld. Je moet je eigen onschuld respecteren, dat is wat er vandaag van je gevraagd wordt. Wees onschuldig. God zorgt voor al de onschuldige mensen. Je moet je geen zorgen maken. Ik heb kinderen van de zevende verdieping weten vallen. Er gebeurde niets met hen. Ze bleven ongedeerd. Hoe? Wie zorgt er voor hen? Engelen! Je hebt foto’s gezien waarop zich engelen rondom jullie bevinden. Probeer dus onschuldige mensen te zijn en reageer niet. Blijf rustig en vredevol, want nu hebben we het over een transformatie van de gehele wereld, waar mensen vrede vinden in hun hart. Wij zullen een nieuwe wereld van vrede, vreugde en spiritualiteit stichten.

Moge God jullie allen zegenen.