Shri Shiva Puja – Motiveer je aandacht

Sydney (Australia)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Mahashivaratri Puja – Motiveer je aandacht – Sydney, Australië, 3 maart 1996

Vandaag doen we een puja voor Shiva, Shri Shiva. Zoals je weet, is Shiva de reflectie van Sadashiva in ons.  lk heb het al meer over die reflectie gehad. Sadashiva is God Almachtig, die toekijkt op het spel van Adi Shakti. Hij is de Vader die toekijkt op ieder onderdeel van zijn schepping… of van haar schepping.  Hij steunt Adi Shakti met zijn totale kracht. Hij twijfelt niet aan het vermogen van de Adi Shakti. Maar als hij merkt dat de mensen die het spel van de Adi Shakti spelen, proberen haar werk te hinderen of te beschadigen, wordt hij kwaad en vernietigt hij al deze mensen… en misschien wel de hele wereld.  Enerzijds is hij wraakzuchtig, maar anderzijds is hij ook de oceaan van mededogen en vreugde. De reden waarom wij onze zelfrealisatie krijgen, is dat hij in ons aanwezig is als reflectie. Onze Spirit wordt verlicht en wij worden een deel van deze oceaan van vreugde.

Hij is ook de oceaan van kennis. Wie gerealiseerd is, ontvangt de goddelijke kennis, die heel subtiel is en in ieder atoom en in iedere molecule doordringt. De kracht van deze kennis is daar aanwezig. Zijn stijl bestaat erin dat hij in al zijn medevoelen zelfs zeer wrede rakshasa’s vergeeft als ze zich aan hem toewijden, want zijn medevoelen kent geen grenzen. En soms proberen diezelfde mensen, die door hem gezegend worden, de toegewijden van Adi Shakti te hinderen. Dat gebeurt om een drama, een gebeurtenis te creëren. Zonder drama begrijpen de mensen het niet. Wij hadden de Ramayana nodig, wij hadden de Mahabharata nodig, Christus moest gekruisigd worden, Mohammed moest gefolterd worden… al die drama’s moesten gebeuren, omdat wij de gewone gebeurtenissen niet aanvaarden. De mensen herinneren ze zich niet.  In hun spirituele leven hebben de mensen vele drama’s beleefd die zich afspelen tussen de zegeningen van Shiva en de krachten van Adi Shakti. Maar de tijd gaat voort en in de geschiedenis van de spiritualiteit werd in deze tijd een grote ontdekking gedaan, namelijk dat de mensen collectief, “en masse”, kunnen gerealiseerd worden. Duizenden krijgen hun zelfrealisatie.  Wij moeten goed beseffen wat deze realisatie betekent. Wat betekent ze? En wat is het hoogtepunt?  Eerst en vooral moet ik jullie zeggen dat het verstand waarover wij het hebben en waarop wij steunen, een mythe is. Er bestaat niet zoiets als “verstand”. Het brein is een realiteit, het verstand niet. Ons “verstand” werd gevormd door onze reacties op de buitenwereld: ofwel reageren we via onze conditioneringen ofwel via ons ego. Dat wil zeggen dat het “verstand” ontstaat als een soort van luchtbellen in de oceaan van de realiteit, maar ze zijn zelf geen realiteit.

We weten dat wat we met ons verstand beslissen, zeer begrensd is, illusoir en soms schokkend. Het verstand beweegt zich altijd lineair vooruit en omdat het niets met de realiteit te maken heeft, plooit het zich terug op zichzelf en komt het terug als een boemerang. AI wat we ondernemen, al onze projecties, komen weer op ons eigen hoofd terecht. Wat we ook ontdekken, komt opnieuw op onze eigen hoofden terecht als een grote, vernietigende kracht of een zeer grote schok.  Men moet dus iets vinden om uit die val van het verstand te geraken. Kundalini is de oplossing! Als zij ontwaakt is, brengt ze je voorbij je verstand. Je moet eerst en vooral voorbij je verstand geraken.  Met het verstand kan je allerhande dingen doen, maar dat zal je niet bevredigen, het zal geen oplossing brengen, het zal je niet vooruithelpen. En als we teveel afhankelijk worden van ons verstand, ontwikkelen we allerhande mentale, fysieke en emotionele problemen. Het laatste is stress en voor stress, zo wordt beweerd, is er geen oplossing. Maar in Sahaja Yoga hebben we een oplossing gevonden door voorbij het verstand te gaan. Het is een soort van barrière voor onze groei.  Als je je zelfrealisatie krijgt, neemt de Kundalini je aandacht mee voorbij het verstand. Deze reactie op de buitenwereld ontstaat omdat wij mensen een brein hebben dat werkt als een prisma, of een schedel die is als een prisma. En als de energie er instroomt – ik heb dit uitgelegd in mijn boeken – splitst zij zich, of breekt zij, waardoor onze aandacht naar buiten geleid wordt en wij reageren.

Als wij te sterk reageren, ontwikkelen deze ballons (ego en superego) zich tot een vreselijk brein dat tot alles kan leiden. Het verrechtvaardigt zichzelf, het streelt je ego. Het ego en de conditioneringen die het brein creëert, gebruiken dit brein om hun doelen te bereiken, voor een opeenstapeling van ideeën en gedachten zonder achtergrond, die niet verwijzen naar iets dat werkelijk bestaat.  Het is zoals met de computer… uiteindelijk worden we slaven van de computer. We maken zelf horloges en dan worden we slaven van die horloges. Dat is hoe het ego mensen domineert. En als iemand met een zeer sterk brein besluit om anderen te vernietigen, zoals Hitler deed, dan heeft dat verreikende gevolgen voor onze cultuur, voor onze spiritualiteit.  De eerste stap bestaat erin dat we gedachteloos bewust moeten worden, zodat we voorbij het verstand gaan. Je gaat hoger dan het verstand. Het brein kan je dan niet meer raken. Dat is het eerste niveau, dat we aanduiden als gedachteloos bewustzijn.  De tweede stap bestaat erin dat je de werking van de Paramchaitanya, van deze allesdoordringende kracht, begint waar te nemen en dat veel van wat Mataji zegt, inderdaad waar is en dat deze kracht, die zoveel zaken helpt uitwerken echt bestaat. Op even miraculeuze wijze werkt zij allerhande zaken uit voor jullie. Zij geeft je zegeningen, zij leidt je, zij helpt je op verschillende manieren. Zij geeft je een goede gezondheid, welvaart en een goede gemeenschap van zeer mooie mensen in de collectiviteit. In dit stadium zie je duidelijk dat dit allemaal zo gebeurt. In gedachteloos bewustzijn geraken, is zeer eenvoudig en gemakkelijk, maar in die toestand blijven, is moeilijk. Wij reageren nog altijd en wij gaan door met denken. Wij reageren op alles wat we zien. Om in gedachteloos bewustzijn te geraken, moet je eerst je aandacht veranderen.  Op een keer klommen wij bijvoorbeeld op een heel hoge berg om een tempel te gaan bekijken, Kolpolitana: ikzelf, mijn schoonzoon en mijn dochter.

Wij waren echt moe, want we moesten ik weet niet hoeveel treden op. Wij waren moe en daar stond een kleine bank die uit heel mooi marmer gehouwen was. Wij gingen zitten. Ze waren heel moe en vroegen: “Wat voor een tempel is dit?” Toen ik omhoog keek, zag ik een heleboel gebeeldhouwde olifanten. lk zei tegen mijn schoonzoon: “Kijk eens naar die olifanten. Zij hebben allemaal verschillende staarten.” Hij zei: “Mammie, wij zijn doodmoe. Hoe kunnen we ons dan bezighouden met de staarten van olifanten”. Maar het was precies om hun aandacht af te leiden van hun vermoeidheid dat ik hun sprak over de staarten van olifanten. Dat is iets heel anders. Wat gebeurt er dus als je je aandacht voortdurend op de buitenwereld richt? Dan moet je eerst je aandacht afleiden. Je ziet bijvoorbeeld al deze mooie dingen hier. Probeer van hun schoonheid te genieten. Kijk bijvoorbeeld naar deze mooie tapijten. Kijk ernaar zonder te denken. Ze behoren je niet toe; je zal er dus geen hoofdpijn van krijgen. Ze zijn van iemand anders en dat is goed zo. Anders… als ze van jou zijn, dan denk je: “O God, wat zal ermee gebeuren? lk had ze moeten verzekeren.” Of iets in die aard. Dat is een gebruikelijke reactie. Als iets je niet toebehoort, kan je er goed naar kijken (zonder te reageren). Kijk zonder na te denken en je zal verwonderd zijn als je merkt hoe schoon ze zijn. Je zal merken dat de maker er zijn vreugde, zijn enthousiasme in verweven heeft.

En na je zelfrealisatie zat je nog meer verwonderd zijn dat dit enthousiasme in jou overvloeit en een koele relaxtoestand teweegbrengt. De Kundalini zal opstijgen en je zult standvastig worden in dit gedachteloos bewustzijn.  Als je naar iets kijkt, naar iets moois… zelfs als dat de verkiezingen van vandaag zijn… Kijk naar de man die verkozen werd. Door naar hem te kijken alleen al bezorg je hem zegeningen, bezorg je hem betere ideeën. Jullie eigen ideeën komen uit de realiteit: hoe deze man succesvol maken, hoe dit land doen uitgroeien tot een succesvolle democratie?  Dit kan allemaal gebeuren als je aandacht niet langer gericht is op bekritiseren, reageren. Kijk toe, word getuige. Probeer bij alles aanwezig te zijn als een getuige. Het komt nog niet zoveel voor dat we begrijpen dat we na onze zelfrealisatie getuigen moeten worden. Als je vanuit de Spirit getuige bent, dan zie je de slechte kanten van iemand anders niet. Dan zie je enkel de goede kanten. Eens dat je dit doorhebt, word je meer en meer getuige en kan je van die andere genieten. Je geniet van alles wat er is. Als je die capaciteit hebt, kan je zelfs van een klein grassprietje genieten. In Japan werkt het Zensysteem op deze wijze. Veditama, die dit systeem introduceerde, legde een tuin aan met mos, verschillende soorten mos, en kleine bloemen. Nauwelijks één voet hoog. Het lijkt op een vraagteken. Je moet een lift nemen en dan kom je op een platform boven op een heuvel, of een berg, en dan zie je dit: allemaal verschillende soorten mos die gerangschikt zijn in een prachtige tuin.

Als je dat ziet, stopt je denken omdat het zo prachtig is. Als je die creatie ziet, hou je op met denken.  Je moet dus oefenen en proberen uit te vissen waardoor je je denken kunt stoppen, waardoor je getuige wordt.  Eens dat je deze gewoonte ontwikkeld hebt, voel je je goed in gedachteloos bewustzijn. Dan merk je hoe Sahaja Yoga je helpt, hoeveel zegeningen je krijgt, wat je bereikt hebt door Sahaja Yoga. Je zal verbaasd zijn als je merkt hoe de Paramchaitanya overal aan het werk is.  De Paramchaitanya is nu actief geworden omdat dit het Krita Yuga is. Je kan het zien aan de wijze waarop ze met vibraties speelt rondom mij. Je hebt al zoveel foto’s van mij gezien waarop deze vibraties aanwezig zijn. Je hebt ook al zoveel foto’s gezien van yogi’s die voor mij zitten terwijl mijn naam op hun hoofd geschreven is in het Arabisch. Je hebt al zoveel zaken gezien om je duidelijk te maken dat het goddelijke spel bestaat.  Maar het brein zal toch nog proberen tussen te komen. Luister niet, kijk alleen maar. Kijk naar het effect van Sahaja Yoga op jezelf, op je eigen lichaam. Denk er niet over na, observeer en je zal verwonderd zijn over de verandering. Om heel eerlijk te zijn: ik kom elk jaar naar Australië, en soms herken ik jullie niet. Jullie zien er veel jonger uit, veel beter, veel gelukkiger en ik herken al deze mensen niet. Het is die toestand van getuige zijn die je verplaatst naar een ander domein, die we namelijk aanduiden als twijfelloos bewustzijn. In die toestand word je zo krachtig dat je anderen hun realisatie kunt geven. [Shri Mataji spreekt Hindi] Je kunt anderen realisatie geven, je kunt de volledige kennis over Sahaja Yoga meedelen. Je kunt met hen praten. Je straalt het ook uit.  [Shri Mataji spreekt Hindi] Weet je, terwijl ik kijk, absorbeer ik hitte. Dat is mijn werk. [Shri Mataji lacht] Je volledige toestand, je spirituele toestand wordt er een van zegeningen. Je wordt heel krachtig.

Je wordt heel mededogend, liefdevol, evenwichtig, helemaal gezuiverd van alle destructieve ideeën, van alle depressieve ideeën. En dan ben je werkelijk een grote sahaji die reusachtige dingen kan doen.  Onlangs hoorde ik dat de Duitsers en de Oostenrijkers naar Israël gaan, omdat de Joden door hun voorvaderen vermoord werden. Er wordt nu in Israël een groot centrum opgestart. Stel je voor hoe deze mensen, eens ze deze toestand bereikt hebben, zonder hulp naar dit land gaan… Ze hebben zoveel gedaan! Hetzelfde gebeurt in Turkije en in zeer afgelegen plaatsen in Zuid Afrika… Omdat ze van binnenuit heel veel vertrouwen verkrijgen en gedachteloos bewustzijn, evenals twijfelloos bewustzijn.  Wat er gebeurt, eens je door meditatieve aandacht begint te groeien, is dat je aandacht verlicht wordt. Het gaat er nu om die aandacht te richten. Niet enkel ervan genieten, maar ook richten. Je aandacht richten op problemen. Je hebt bijvoorbeeld een nationaal probleem. Als je allemaal je aandacht daarop vestigt, zal alles opgelost geraken, omdat jullie de kanalen zijn van deze allesdoordringende kracht, die probeert voor jullie een nieuwe wereld te creëren met nieuwe mensen. Dit kan heel snel gebeuren als jullie beslissen je aandacht daarop te richten en deze aandacht nuttig aan te wenden.

Hij mag niet verspild worden. Hoeveel voorspoed we ook hebben, we mogen onze aandacht niet verspillen.  Het belangrijkste onderwerp waarover ik het vandaag wil hebben, is echter: wat is Godsrealisatie? Eerst komt de zelfrealisatie en er zijn vele ambitieuze mensen die Godsrealisatie willen verwerven.  Eerst en vooral moeten we beseffen dat mensen geen god kunnen worden. Het gaat niet om ‘worden’. Jullie zijn ook niet de Spirit geworden want de Spirit openbaart zich door jullie, geeft jullie zegeningen, zorgt voor jullie. Als je de Spirit wordt, is er geen lichaam meer, dan blijft er niets meer over. De Spirit werkt doorheen dit lichaam zolang het er is en geeft je al het licht.  Maar je kunt niet God Almachtig worden, dat moet je goed begrijpen. Wat is Godsrealisatie dan? Dat is: God kennen. God kennen betekent: weten hoe zijn krachten werken, hoe hij controle uitoefent… door een onderdeel te worden van God Almachtig. Mijn vinger bijvoorbeeld ‘weet’ niets van mijn brein, maar hij werkt wel volgens de impulsen van mijn brein.

De vinger kan niet het brein worden, maar hij moet volgens de instructies van mijn brein werken, omdat hij er zo mee verbonden is. Ze zijn één. Met de godsrealisatie kan je het brein, kén je God, kén je zijn krachten, weet je alles over hem. Voor zover ik kan zien, is dat erg moeilijk voor jullie, omdat ik Mahamaya ben. Het is erg moeilijk om alles over mij te weten. lk ben erg misleidend, zoals jullie wel weten. Wat ik ook doe, wat ik ook tot stand breng, gebeurt om jullie te tonen, om jullie te laten begrijpen dat zij de Adi Shakti is… omdat zij dit allemaal kan. Dat kunnen jullie ook allemaal, maar jullie kunnen niet mij worden. Maar jullie moeten weten dat jullie door liefde en door devotie en door gebeden Gods krachten kunnen kennen en dat dat de weg is waarlangs je godsrealisatie kunt bereiken.  Dan kan je de natuur controleren, dan kan je alles controleren. Om God volledig te kennen, is totale nederigheid vereist. Maar je kunt niet God worden, je kunt niet God Almachtig worden. Jullie kunnen geen Godheden worden, maar je kunt wel godsrealisatie bereiken. Dit betekent dat hij doorheen jullie werkt. Hij kiest jullie om zijn krachten, om zijn kanalen te zijn… en jullie wéten, jullie wéten wat hij met jullie doet, wat zijn boodschap, welke zijn visie is… welke informatie van God komt. Dat is de connectie die ik aanbreng.

Vele yogi’s hebben zegeningen verkregen, maar zij weten niet hoe dit gebeurde, wat het uitwerkte, welke relatie hen geholpen heeft. Eens je dat beseft, wéét je duidelijk hoe de dingen uitwerken, met welke kracht je dit kon tot stand brengen. Dat is godsrealisatie. Deze mensen worden zeer krachtig, in die zin dat ze zoveel zaken kunnen controleren.  Vele heiligen konden dit, maar soms duikelden ze weer naar beneden en ontwikkelden hun ego. Zij hadden niet de nodige nederigheid, die devotie, die toewijding, die overgave. Zij gingen opnieuw naar beneden. Ze zijn erg fier op wat ze bereikt hebben en ze willen dit met niemand delen. Zij gaan er van uit dat zij dit met grote inspanningen bereikt hebben. Waarom zouden ze het dan zomaar aan anderen geven? Zulke mensen zullen niet veel hoger geraken. Maar jullie, die gerealiseerd zijn, die nederig zijn, die weten dat je enkel vanuit nederigheid tot overgave kunt komen. ‘Islam’ betekent ‘overgave’. Mohammed Sahib sprak over ‘islam’, wat ‘overgave’ betekent.  Als je die overgave niet kunt bereiken, zal je God nooit kennen. Hij zei klaar en duidelijk dat je God nooit zult kennen als je niet eerst jezelf leert kennen.  Als sahaji’s moeten jullie dus alle kleine en grote dingen kennen en al de grote… dat je het kunt doen door de gunst van God, door Gods zegen, door Gods liefde, doordat je in het Koninkrijk van God bent binnengegaan. lk kan zeggen dat jullie inderdaad in het Koninkrijk van God zijn binnengegaan, dat jullie dat stadium bereikt hebben. Maar je bent er nog niet helemaal. Het is zoals wanneer ik (hier en nu) tegen iemand zeg: “Je bent in Australië “. Hij is niet in Australië, maar ik kan zeggen “Je bent in Australië.”

Hij gelooft dus dat hij in Australië is. Zo gaat het niet. Je moet in Australië zijn en je moet een aantal zaken weten over Australië: over het klimaat en andere zaken.  De ouders die hier zijn, moeten met hun kinderen praten. De ouders hebben niet veel contact met hun kinderen. Er wordt goed voor hen gezorgd in de school en ze doen veel, maar ook de ouders moeten er zich mee inlaten als de kinderen naar hier komen en er op letten dat ze de gepaste discipline volgen, maar zich niet aan hen hechten en ze niet verwennen. Als je je teveel aan hen hecht, beschadig je ze.  Eén van de kwaliteiten van Shiva is totale onthechting en dat is wat jullie moeten ontwikkelen: totale onthechting.  Onthechting betekent niet verwaarlozing.  lk heb al verschillende keren uitgelegd dat het sap in de boom opstijgt, naar iedere tak gaat en dan verdampt of terug naar Moeder Aarde gaat. Zo moet ook jullie onthechting zijn. Als je gehecht geraakt, omdat hij je zoon is, of omdat hij Australiër is, of omdat hij tot een bepaalde familie of klasse behoort, dan ben je nog altijd begrensd.  Als je verder wil geraken, moet je al deze beperkingen laten varen. Deze beperkingen creëren zo’n zwaar gewicht, dat ze je beletten, hoe je ook probeert,  in gedachteloos bewustzijn te blijven. En in die prachtige toestand zouden jullie allen moeten verblijven. In die toestand domineer je niet en sluit je geen compromissen. Je staat op je eigen benen en je weet dat je niet omvergegooid wordt door om het even welk idee of dominantie of poging tot onderwerping door wie dan ook.  Je wordt een vrije vogel, een absoluut vrije vogel die als taak heeft zijn vlucht te volbrengen.  Eén vlucht gaat naar het gedachteloos bewustzijn. De tweede gaat naar het twijfelloos bewustzijn en de derde naar godsrealisatie.

Sommige mensen, die heel dicht bij mij staan, begrijpen dit niet. Zij gedragen zich alsof ze goden geworden zijn. Ze zijn zo egoïstisch dat ik er echt verbaasd over ben. In dat geval moeten zij Sahaja Yoga verlaten.  Zie je, zelfs als ik jullie teveel prijs, als ik teveel goeds zeg, moet je je niet al teveel laten koesteren. Dit is een test. Ook als ik zeg: Dit is niet goed. Je moet er iets aan doen, moet je opletten, want ik moét dit doen. Dat is mijn taak en het is jullie opdracht om naar mij te luisteren. lk wil dus niets van jullie, ik vraag niets. Wat ik wens, is dat jullie al mijn krachten zouden verwerven. Jullie kunnen nooit worden wat ik ben. Akkoord, maar probeer alsjeblieft alle krachten te verwerven die ik heb. Dat is niet zo moeilijk.  Dat is godsrealisatie. Dat is de betekenis van Shiva en Sadashiva kennen. Door Shiva ken je Sadashiva. Je ziet de reflectie en vanuit de reflectie ken je… wie de Originele is, van de reflectie leer je. Zo bereik je de toestand waarin je op een andere wijze gevestigd bent in het Koninkrijk van God en dat je God kunt zien, dat je God kunt voelen, dat je God kunt begrijpen en dat je van God kunt houden.

Moge God jullie zegenen