Sahasrara Puja – Identificatie

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Sahasrara Puja – Identificatie – Cabella Italië – 5 mei 1996

Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.

Vandaag vieren we de opening van de Sahasrara. Ik moet zeggen dat dit een belangrijke gebeurtenis was voor de gehele mensheid. Vroeger ben Ik Me er nooit van bewust geweest dat dit zulk een verwezenlijking was.

Nu zie Ik dat het onmogelijk zou geweest zijn om tot de mensen te spreken zonder zelfrealisatie. Toen dit gebeurde, dacht Ik: “Hoe zal Ik de mensen hierover spreken?” Niemand zou het begrijpen en het zou een grote fout geweest zijn van mijn kant om iets over de Sahasrara te zeggen, want nergens in de geschriften is er iets over de Sahasrara te vinden.

Het was ook heel dubbelzinnig, want de mensen konden niet vermoeden dat er een gebied is boven de Sahasrara en dat men moet binnentreden in dit gebied, waar zich de realiteit bevindt.

Wat Ik toen rond mij voelde, was duisternis en zonder veel lichtjes zullen de mensen nooit begrijpen hoe belangrijk licht is.

Een andere menselijke vergissing is dat iemand die iets bereikt op een ander niveau geplaatst wordt. Bijvoorbeeld Christus, o.k. Hij was Christus, wij zijn Christus niet; Mohammed Sahib was Mohammed Sahib, wij zijn Mohammed Sahib niet, Rama was Rama, Krishna was Krishna, wij niet.

Hoe kan je verwachten dat menselijke wezens handelen zoals zij! Goddelijke persoonlijkheden zijn dus volledig geïsoleerd, staan zeer ver af van menselijke wezens. Er was alleen de bewondering, het lot, maar als ze vroegen om hen na te volgen, dan konden ze dat niet. Ze konden hen niet navolgen, want menselijke handelingen doen zich voor op evenwijdige lijnen ten opzichte van de goddelijke. Deze lijnen zullen elkaar nooit raken zonder zelfrealisatie.

Het menselijk niveau beweegt zich op een ander vlak en het moet tot een hoger niveau komen om te begrijpen dat hetgeen zij weten, geen realiteit is. Ik kan niet zeggen wat hiervoor nodig is, want volgens mijn eigen ervaring kwamen er allerlei soorten mensen naar Sahaja Yoga: sommigen werden zeer slecht, wreed genoemd, anderen verdorven en ook bedriegers.

Men zei: “Moeder, ze zijn verschrikkelijk.”

Maar Ik heb gemerkt dat de Spirit van elk menselijk wezen op dezelfde manier gemaakt is. Uiterlijk kunnen ze verschillen, hun manier van praten kan anders zijn, hun stijl kan verschillen, ze kunnen houden van andere zaken, maar van binnen zijn ze allemaal zeer mooi. Bij de één na de andere ontdekte Ik dit. Jullie beseffen niet hoeveel vreugde Mij dit gaf, niet enkel vreugde, maar ook moed, ondersteuning en geduld.

Nu zie je dat Sahaja Yoga gegroeid is. Het belangrijkste wat nu gebeurd is en waar Ik zeer blij om ben, is dat Sahaja Yogi’s zich verantwoordelijk voelen voor Sahaja Yoga en dat ze aanvoelen, dat ze deze verlichting overal moeten verspreiden. Het is hun aangeboren verlangen om Sahaja Yoga te verspreiden.

Eerst moesten ze de Spirit worden. Voordien waren er enkele mensen die eigenlijk niet de Spirit zochten, maar het werden ook Sahaja Yogi’s en Ik ben verbaasd over sommigen onder jullie, omdat Ik nooit verwachtte dat jullie zo ver zouden komen. Plots hoor je dat die of die persoon daar naartoe is, dit gedaan heeft, dat gedaan heeft…

Ik weet niet welk principe jullie eerst aanvaardden, toen jullie in het rijk van de waarheid kwamen -het is aan jullie om dat uit te maken-, maar jullie beseffen dat jullie definitief verbonden zijn met het goddelijke. Sommige mensen hadden enorme ervaringen, anderen hadden zachtere ervaringen, maar de meesten begonnen in zichzelf te geloven, zichzelf te begrijpen en kregen vertrouwen in zichzelf. Omdat er zoveel mythes zijn over God, godsdienst, goeroes, gaf het licht van de Spirit, toen ze het zagen, het gevoel voor de werkelijkheid en maakte hun geest standvastig, ze werden rustig. Dit gebeurde allemaal op zeer korte tijd.

Ik zeg niet dat het lang duurde of dat Ik door veel moeilijkheden moest, want voor Mij betekenen deze ervaringen niets. Als een schip zeewaardig is, kan het hoge tij of schokken aan zonder moeilijkheden, want het is zeewaardig. Ik voelde het dus niet zo, maar hetgeen Ik voelde dat als jullie voor het menselijk niveau naar het spirituele, naar het goddelijke niveau gaan, er nog iets blijft hangen. Het moet gezuiverd worden, het moet verhelderd worden of totaal verlicht.

Maar wat is het belangrijke in Sahaja Yoga?

Dat jullie het allemaal zelf gedaan hebben. Het is vriendelijk te zeggen: “Moeder U hebt dit gedaan; u hebt dat gedaan.” Misschien is dit aan de verlichting te danken. Hoe kunnen de lichtjes blijven branden, nu ze er zijn, als ze niet verzorgd worden en geolied worden met liefde? Dat is iets wat Ik jullie moest zeggen…

Jullie beseffen hoe belangrijk het is om goede Yogi’s te worden, misschien door introspectie, misschien sprak iemand anders erover, misschien hebben jullie het nu begrepen.

Wat het ook was, jullie probeerden allemaal goede Sahaja Yogi’s te zijn. Natuurlijk zijn er mensen die soms kwaad zijn op Mij.

“Waarom geneest U mijn zuster niet?” of: “Waarom geneest U mijn vader niet?” “Als U God bent, …dit, dat….”

Voor Mij maakt het geen verschil. Omdat ze zo ontdaan zijn of gefrustreerd vertellen ze nonsens. Hier en daar kom je er zo enkele tegen. Er zijn hier echter duizenden mooie mensen. Ik ben er zeker van dat een complete emancipatie van deze wereld, van de hele aarde zal plaatsvinden, als jullie allemaal je verantwoordelijkheid opnemen. Deze verantwoordelijkheid roept zeker problemen op die wij onder ogen moeten zien. Als je je verantwoordelijk voelt, moet je ten eerste weten dat je niet zelf de touwtjes in handen hebt; ten tweede moet je ook beseffen, dat er zovele andere krachten zijn, zoveel engelen en Gana’s helpen jullie; jullie zijn echt niet alleen.

Denken dat je zelf iets doet, kan je misschien egoïstisch maken. Wat je dan best doet, is zeggen; “Goed ik doe niets, het Goddelijke werkt alles uit.” Niet dat het Goddelijke iets verlangt van mij, maar door dit te zeggen zal de ballon van het ego niet zwellen, je zal nederig worden en deze nederigheid zal de grote boom van spiritualiteit binnenin je doen groeien.

Uiteindelijk maakt het je ongetwijfeld tot een zeer geëvolueerd iemand. Maar eerst en vooral moeten we zelf zeggen: “Ik doe zelf niets.” Het is zeer belangrijk dit te begrijpen, als je het spirituele gezag hebt om dingen te doen, dat dit geen testcircuit is. Veel mensen denken: “Moeder stelt ons op de proef.” Ik stel jullie niet op de proef. Jullie stellen jezelf op de proef. Ik zeg niet: “Doe dit niet, doe dat niet.” Jullie stellen jezelf op de proef en nu moeten jullie weten dat jullie in de mooie tuin van de waarheid zijn, waar nog maar weinigen zijn binnengetreden. En als jullie de tuin binnengaan, zie je dat alles vol schoonheid is. Iedereen krijgt iets zachts, want alle Sahaja Yogi’s ervaren deze waarheid op dezelfde manier, die niet in woorden kan beschreven worden. Maar je begint het te voelen: die eenheid, die nabijheid, die vriendschap. Zonder enige verwachting begin je te voelen. “Oh het is een Sahaja Yogi.” Je wordt een soort volledig geïntegreerd organisme, je wordt een organisatie, zou Ik zeggen, een levende organisatie. Daar voel je je niet als iets afgescheiden.

Eender welke Sahaja Yogi, of hij nu hooggeplaatst is of niet veel doet in het leven… deze integratie, deze eenheid, dit gevoel van identificatie met anderen maakt je zo ruim, zo groot, zo machtig. Je bent niet alleen en je zegt: “Ik doe niets.” Je wordt zo nederig dat je alle valse ideeën over klassenbewustzijn of godsdienstbewustzijn of Ik weet niet welke andere soorten van bewustzijn vergeet.

Ik weet niet veel over deze vormen van bewustzijn waaraan menselijke wezens lijden, maar Ik heb gezien hoe het gebeurt en wanneer deze nederigheid een deel van je karakter wordt. Niet dat je nederig wordt omdat er iets moet gebeuren. Je bent nederig.

Mensen zijn soms uitzonderlijk nederig en lief als ze zaken doen, terwijl ze anders zeer onvriendelijk zijn. Hier word je echt nederig. Er is geen dualiteit meer in je persoonlijkheid. Dit wil echter niet zeggen dat je zwak wordt. Alleen sterke personen kunnen nederig zijn, omdat ze geen reacties, geen bescherming nodig hebben. Hun nederigheid beschermt hen zeer goed. Je denkt of je voelt -denken is een raar woord- je voelt dus dat je een klein stofdeeltje bent. Terzelfder tijd voel je je het hele uitspansel. Het hangt af van waar je bent, wat je doet, wat je ziet, waar je getuige van bent. Soms voel je dat al deze grote machtige “heren” waardeloos zijn. Je kan je om hen geen zorgen maken, want ze zijn zo klein. Die flexibele aard zou je moeten ontwikkelen. Dat maakt je fijngevoeliger en fijngevoeliger, omdat je op een zeer subtiele manier overal kan binnendringen, in elk voorwerp, elke persoonlijkheid, elk begrip, elk boek, eender wat, elke onderneming. En omdat je zo fijngevoelig bent, zal je onmiddellijk zien wat er moet gebeuren. En als je dan erg “groot” wordt, begin je te denken -Ik zou moeten zeggen”voelen”- wat je kan doen om zoveel mensen te helpen, om dit grote werk te doen. Als dit met je gebeurt, moet je niet denken dat je egoïstisch bent, of dat je zeer klein bent. Nu ben je de Spirit, dat is het enige. Mijn Spirit is zeer gevoelig, een subtiel licht, maar het kan overal in doordringen, het kan zich in alles uitbreiden, het kan eender waar verblijven of eender waar verdwijnen. Deze fijne persoonlijkheid, die je nu bent, is je Spirit. Je gebruikt het zelfs niet, maar het gebruikt jou, de hele tijd, zonder dat je ‘t weet gebruikt hij je.

De tweede zaak is dat jij niet zou moeten bepalen wat je gaat doen. Als ik beslist heb om iets te doen, moet ik het doen. Wat je ook beslist hebt, is goed, maar als het niet lukt, moet je je geen zorgen maken, of overstuur raken, of zeer zenuwachtig worden. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ging eens naar Amerika en je weet hoe het is als de Sahaja Yogi’s zeer bezorgd worden: “Moeder moet naar Amerika.” Iedereen was overstuur. Ze keken naar het uur: “Nu is het zo laat, nu is het zo laat.” Glimlachend zei Ik: “Ik moet naar Amerika, waarom zijn jullie bezorgd?” Plotseling viel er een kind van één van de Yogi’s en brak haar hand, maar ze kon haar vingers bewegen. Zodra hij het kind bracht, zei Ik: “Goed, Ik ga nu niet naar de luchthaven.” Ze waren zeer overstuur: “Hoe, Zij gaat niet naar de luchthaven?” Of de hele hemel instortte. Maar Ik zei: “Laat Mij het kind zien.” Ik behandelde het kind en het was in orde. “Goed, laten we nu naar de luchthaven gaan.” En ze zeiden: “Moeder, het vliegtuig zal vertrokken zijn.” Ik antwoordde: “Het is in orde, laten we naar de luchthaven gaan.” We gingen naar de luchthaven en het vliegtuig dat Ik zou nemen, kwam juist aan, omdat er iets mis was met dat vliegtuig.

Er was wel een ander vliegtuig dat naar Washington ging en eigenlijk wilde Ik naar Washington. Zo zat ik gezellig in het vliegtuig naar Washington.

Maar je moet beseffen, dat jij het niet doet. Alles is gepland en geregeld, mooi, met zorg. Jij beslist iets, goed. Als je beslissing goed is, als jij het moet doen, zal het uitwerken. Als het niet uitwerkt, moest het ook niet uitwerken. Dit is het verschil tussen iemand die gerealiseerd is en iemand die niet gerealiseerd is. Een gerealiseerde ziel maakt zich geen zorgen om wat hij wil, wat hij graag heeft, waar hij dol op is. Wat hij ook krijgt, is goed. Ik zie dat jullie onder dit dak verblijven… verschrikkelijk… zonder comfort, niets. Ik weet niet hoe jullie hier leven. Ik weet niet wat Ik moet doen. We proberen het terrein te kopen. De eigenaar is zo hebzuchtig. Ik trek Mij de hebzucht niet aan, maar hij heeft ons de grond nog niet gegeven. Ik weet niet wat Ik moet doen. Maar jullie genieten ervan, jullie trekken het je niet aan.

Gewone mensen zouden zeggen: “Ik wil zulk een kamer en zo’n huis en dit en dat…” Jullie kunnen leven onder alle omstandigheden, omdat jullie je geen zorgen meer maken over je fysieke comfort. Jullie denken aan je spirituele comfort.

Ik ken Sahaja Yogi’s, zo mooi, zelfs kinderen… als er gedurende een film iets gebeurt, sluiten ze onmiddellijk hun ogen, ze willen het niet zien. Niemand moet hun dat vertellen, want die subtiele persoonlijkheid die geen nonsens verdraagt, is ingebouwd. Er wordt niets gezegd, ze zijn niet ruw, maar ze verdwijnen en gaan weg van zulke plaatsen, automatisch.

Hoe de nieuwe persoonlijkheid te beschrijven?

In de natuur zien we het duidelijk. We zien dat de boom groeit en dan moet uitbreiden, maar hij kan het niet, hij doet het niet. Als het mogelijk is, zal de boom uitbreiden en zodanig dat ook alle bladeren licht opvangen. Ik denk niet dat bomen zoveel intelligentie hebben om dit te regelen, maar er is iets dat hen zo mooi organiseert. Nu is het niet één boom, maar duizenden en duizenden en duizenden. Degene, die dat allemaal doet is degene met wie jullie in verbinding staan.

De bomen volgen enkel de natuur, ze kunnen deze Goddelijke kracht niet manipuleren, hanteren, begrijpen. De dieren en zelfs de mensen kunnen dat niet, maar jullie kunnen dat wel omdat jullie de grens van deze menselijke beperkingen overschreden hebben. Jullie zijn nu belangrijke burgers van het machtige Goddelijke rijk. De Goddelijke kracht helpt jullie en werkt alles uit; zij leidt en bestuurt jullie. Hetgeen jullie moeten doen, is openstaan voor deze begeleiding. Tegelijkertijd moeten jullie handelen, want deze begeleiding komt ook van binnenuit zodat jullie weten wat je moet doen.

Veronderstel dat je voelt dat je mislukt en dat je nog altijd niet weet waarom je niet kreeg wat je wenste, tracht dan te begrijpen dat dat het beste is voor je. Dat betekent nooit dat je moet opgeven, wel dat je geen verlangen mag hebben. Ik heb gemerkt dat de verlangens van de Yogi’s zoveel krachtiger zijn dan de Mijne. De reden hiervan is, dat Ik zonder verlangens ben. Ik heb geen verlangens.

Ik heb geen enkel verlangen, van welke aard ook. Ik verwacht echt niets. Jullie kunnen zeggen dat dit frivool is, maar bij jullie mensen ligt het anders. Jullie zijn anders gemaakt, want jullie hebben al iets bereikt. Ik heb niets bereikt. Ik ben wat Ik ben. Omdat jullie iets bereikt hebben, weten jullie wie jullie waren en wie jullie zijn.

Al wat jullie verlangen werkt uit. Ik denk dat dit een geschenk is voor wat jullie verwezenlijkt hebben. Jullie krijgen al wat jullie wensen als geschenk of als bijzondere zegening omdat jullie zo hard werkten. Ik heb jullie al gezegd om geen ongepaste dingen te wensen, want al wat je wenst werkt uit en het werkt doeltreffend.

Tracht je te realiseren dat jullie geen gewone mensen meer zijn. Jullie overstegen de grens en nu verblijven jullie zelfs niet meer in de Sahasrara, maar erboven. De Sahasrara bevindt zich in de limbische zone, die afgesloten is zoals een lotus, maar als de Kundalini erdoor komt, dan opent de lotus zich zo.

Dat is wat in de Bijbel geschreven staat: “Ik zal voor U verschijnen als vurige tongen.”

Het is het Goddelijke, deze bloemblaadjes zijn enkel de zenuwuiteinden, die op deze manier verlicht worden. Ze zien eruit als vlammen, maar deze vlammen geven geen hitte. Het wordt “tapohina” genoemd: geen hitte, uitzonderlijk verkoelend, kalmerend, verzachtend, mooi…

Als de Sahasrara-lotus zich opent, boort de Kundalini zich door je fontanel heen en je krijgt je zelfrealisatie. Dit is met jullie gebeurd. Nu moeten we deze lotus openhouden en dat mislukt soms omdat sommige menselijke gevoelens in ons blijven hangen. Het kan ten eerste afgesloten worden door twee ballonnen: die van het ego en de conditioneringen of het superego. Deze twee ballonnen proberen telkens opnieuw om de Sahasrara af te sluiten. Je moet waakzaam zijn voor hetgeen je Sahasrara afsluit.

Het eerste is ego. Hoe moet je dat aanvallen? Want je wil je ego aanvallen en dat kan enkel door ego, dat is de enige manier.

We hebben dus deze toestand van nirvichara, van gedachteloos bewustzijn, waar we moeten zijn. De eenvoudige aanpak is zeer praktisch. Tracht te begrijpen waarom je egoïstisch was, op wie je boos bent, waarom je boos bent. Wat zet je ertoe aan om iemand te domineren, te controleren of te beheersen en waarom?

Het verstand zal niet antwoorden.

Tracht dit te begrijpen: wat je ook stoort of wat je je groot doet voelen, vergeleken met je zelf is er niets groter, vergeleken met jouw liefde is er niets groter, vergeleken met jouw medevoelen is er niets groter, want hierin schuilt het licht van de Goddelijke Waarheid.

Je moet weten dat je moet houden van de persoon die je haat of waar je kwaad op bent. Hoe kan je van zo iemand houden? Er bestaat geen maat om dit te meten, maar de liefde zelf zal aangeven, hoe je aan dit gevoel kan voldoen, door het geluk dat je voelt. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ontving een brief van iemand uit Polen, die Me erg uitdaagde. Haar moeder was ziek, kanker, en ze daagde me uit. “Als U God bent, moet U scheppen, mijn moeder genezen; als U God bent, moet U dit, dat…” Erg amusant. Ik zei: “Goed”, en richtte mijn aandacht op deze vrouw. Misschien is haar moeder beter, maar in plaats van kwaad te worden zei Ik: “Ze is zo teleurgesteld, ze is zo ontdaan, ze is zo bezorgd. Zelfs door te zeggen: “U bent God” daagt ze Me uit. Oké, het maakt geen verschil. Of ze Me nu God of niet-God noemt, maakt geen verschil voor wat Ik ben. In plaats van kwaad te worden voelde Ik heel veel mededogen voor haar. Ze is een mens, haar moeder is zo ziek en ze is de enige bron van haar leven. Ik kan begrijpen waarom ze zo ontdaan is. Je moet het dus proberen en je kan het gemakkelijk, zeer gemakkelijk. Het is niet moeilijk, want jullie zijn gerealiseerde zielen.

Ik spreek tot heiligen. Als jullie je aandacht vol liefde op iemand zetten, begrijp je die persoon. Alsof je met die persoon geïdentificeerd wordt. Je beseft: “Als ik in haar plaats was, wat zou ik dan gevoeld hebben? Deze wanhoop, boosheid? Als het mij overkwam, als ik dezelfde soort persoon, met dezelfde problemen was, wat zou ik dan doen?”

Dat lost het probleem op.

Tot zover de identificatie. Jullie hebben zulke kracht. Ik zei jullie, dat jullie kunnen binnengaan, één worden met de andere is belangrijk en jullie kunnen het, want jullie zijn gerealiseerde zielen. Plaats jezelf in dezelfde situatie als de andere en je zal beseffen hoeveel kracht je liefde heeft. Identificatie is de enige manier om de liefde te begrijpen. Als je je liefdevolle aandacht op iemand zet, zal het ego onmiddellijk verdwijnen. In je leven zal je zoveel dergelijke ervaringen opdoen, dat je verbaasd zal zijn over jezelf: “Hoe kan ik dit allemaal doen?” Omdat je een gerealiseerde ziel bent. Door je te identificeren met de andere persoon, breng je die persoon onder de hoede van het Goddelijke, door dat gevoel van éénheid. We hebben soms ook een zeer verkeerd beeld van onszelf en de anderen.

Ook over heel kleine zaken hebben we een eigen idee, een soort levensstandaard zou je kunnen zeggen: “Dat hebben we graag.” “Daar houd ik niet van.” Een heilige zegt nooit: “Ik heb dat graag.” “Ik heb dat niet graag.”

Als je dat zegt, identificeer je je op een verkeerde manier met de anderen. Bijvoorbeeld: veronderstel dat iemand mooie bloemen geschikt heeft. In plaats van het te waarderen en ervan te genieten, zeg je: “Ik zie dat niet graag, het had beter gekund.” Juist om te… Ik weet niet waarom mensen dat zeggen. Maar als je jezelf identificeert met de man of de jongeman, die het gemaakt heeft, zal je genieten van de manier waarop die persoon genoten heeft. Omdat je enkel aan jezelf denkt, eigendunk doet je denken: “Dit is niet zo goed, dit zou beter gekund hebben, dat zou beter gekund hebben.” Wie ben jij dat je over eender wie mag oordelen? Kritiek geven is het gevolg van een groot misverstand over jezelf. Wie zijn wij? Waarom zouden wij iemand beoordelen?

Worden we ervoor betaald? Oordelen we nog over anderen? We zouden moeten zien wat er goed is in anderen, want in het rijk van de waarheid is alles goed, alles is in orde, alles is eerste klas. Maar als je probeert te zien wat er fout is bij anderen, dan ben je nog niet in de realiteit.

Je kan het bekijken, je kan getuige zijn, maar je mag er niet overstuur van raken of iets zeggen waarvan anderen overstuur raken. Je bekijkt het: het is mooi, amen! Alleen al de vreugde van degene die het maakte, al deze mooie dingen van al die mensen borrelt naar boven.

Enkel en alleen als je jezelf identificeert met degene die het gemaakt heeft, zou je misschien kunnen zeggen: “Dit zou beter kunnen, dat kan beter.” Veronderstel dat jij iets doet en een ander zegt: “Je zou het beter anders gedaan hebben.” Onze energie verspillen voor niets, onze spirituele energie! Dan worden jullie opnieuw lichtjes aan de hemel… groot. Jullie zijn te groot om je met deze (kleine) zaken bezig te houden, je energie te verspillen voor onbeduidende en nutteloze zaken en jezelf klein te maken. Jullie moeten je spirituele energie gebruiken.

De bomen en de bloemen kunnen ze niet gebruiken, jullie zijn de enigen die het kunnen en zo creëren jullie oceanen van vreugde.

Zo komen we tot Sahaj. Wat Sahaj jullie gegeven heeft is in orde. Maar wat hebben jullie aan Sahaja Yoga gegeven? Wat heb ik aan Sahaja Yoga gegeven? Heb ik oceanen van vreugde gecreëerd voor anderen? Heb ik vriendschap, medevoelen, liefde getoond? Wat Sahaja Yoga jullie gegeven heeft, vinden jullie vanzelfsprekend. Als ze naar Sahaja Yoga komen, denken ze dat er een getekend contract is. En als de zaken niet uitwerken, wat gebeurt er dan? We hebben toch een contract me God en we krijgen niet alles waar we recht op hebben, voor wat we zijn…

Of staan jullie nog uit te kijken aan de kant? Jullie zijn in staat om zoveel vreugde te scheppen, enorm veel vreugde en vrede. Zie in welke toestand de wereld tegenwoordig is: volledige verwarring en ontreddering, allerlei vormen van corruptie en destructie, de wereld is zo lelijk geworden. Kunnen jullie hem mooier maken? Jullie kunnen dat, want jullie kunnen de mensen transformeren.

Maar hoe kan je dat, als je niet jezelf bent, een mooie Sahaja Yogi? We moeten dus onze aandacht op onszelf zetten als we anderen in dit koninkrijk van de waarheid willen brengen. Dit is een aspect van onszelf, dat we onze eigen subtiele kant moeten leren begrijpen. De andere kant is dat we ons nog steeds identificeren met zaken waarmee we ons niet moeten identificeren. We kunnen het uitzoeken: geïdentificeerd met ideeën, geïdentificeerd met een soort bewustzijn.

Al deze zaken maken jullie krankzinnig. Al de gekken, die geconditioneerd zijn, zijn als een trein zonder bestuurder. God weet wanneer hij zal botsen, want deze mensen die zich identificeren… Kijk naar mensen die naar de kerk gaan. Ze maken zich gereed, ze gaan naar de kerk, ze zitten daar, zingen liederen, ze komen thuis en maken opnieuw ruzie en vechten. In het theater zullen ze buigen, maar niets gaat er binnen.

Of heb je de Joden gezien? Ze weeklagen, de klaagmuur met God ervoor, ze doen allerlei zaken en wat gebeurt er met hen? Niets.

Hetzelfde met de moslims, ze zijn zo geconditioneerd. Je kan hun conditioneringen onmogelijk beschrijven, zo gek zijn ze en ze maken hen steeds gekker. Ik heb zo veel mensen gekend van dat soort.

Ik was eens samen met een bekende. Deze man stond gewoonlijk op om vier uur. Ik wilde net beginnen een soort Rama raksha te zingen. Het hele huis sliep nog, de kinderen sliepen en hij riep zo hard als hij kon. “Wat gebeurt er!” Zelfs Rama sliep nog op dit uur. Maar hij wilde roepen, zijn bad was nog iets anders. Iedereen wist wanneer hij een bad nam, omdat hij dan gewoonlijk een andere shloka zong.

Eens was Ik in de aanpalende kamer, Ik hoorde: “bang, bang, bang” en Ik vroeg: “Wat is er?” Ik dacht dat hij aan epilepsie leed en snelde naar de anderen en zei: “De man heeft een aanval van epilepsie.” “Neen, hij heeft niets.” “Waar komt dat geluid dan vandaan?” “Neen, neen, hij wrijft die chandan,” sandelhout, met zulk een sterke slag, dat elke keer dat de steen de grond raakte, Ik dacht dat hij epilepsie had. “Wat je hem ook zegt, hij luistert toch nooit en doet dat elke dag opnieuw? Wat is dat? “ Dit aanzien we als domheid.

Als we anderen zien, mensen en zelfs gerealiseerde zielen: jullie zijn in het koninkrijk van de waarheid. Jullie aanvaarden soms nog onwaarheden als gevolg van eeuwenoude conditioneringen. Je voorouders waren zo, je ouders waren zo en de voorvaderen van je voorouders waren zo. Het zit in je genen.

Maar in Sahaja Yoga veranderen deze genen ook. Jullie moeten dit soort conditioneringen die nog achterblijven in jullie lichaam, in jullie geest of in jullie emoties zien en opruimen. Want ze doden de vreugde, ze verhinderen dat je ten volle van de realiteit kan genieten.

Als je ten volle van de schoonheid van de realiteit wil genieten, moet je alle zaken die je moreel gek maken opzij zetten.

Sommige mensen, bijvoorbeeld ondernemers, (entrepreneurs), profiteren van zulke mensen. Ze bepalen de mode, iedereen zal… Maar wij zijn mensen met verstand, niet enkel verstand maar verlicht verstand. We volgen de dingen niet alleen omdat ze mode zijn. We volgen onze eigen mode. Dit is geen ego, dit is identificatie met je eigen Spirit.

Als je de wijsheid van de Spirit in je hebt, zal je je niet bezighouden met gekke of onzinnige zaken. In het koninkrijk van de realiteit zijn dus alle zeven chakra’s volledig verlicht, ze zijn geïntegreerd en worden gevoed. Hier zien we onszelf niet als iets beperkts, maar volledig onbegrensd. Zelfs als we zeggen dat we binnendringen, dan is het zo, we kunnen uitzetten en inkrimpen. Een persoonlijkheid die volledig flexibel is en die vrede, vreugde en evenwicht schept. Ik ben er zeker van dat met het openen van de Sahasrara de hele wereld één wordt.

Eens zal Ik de problemen, die het gevolg zijn van domheid, begrijpen. Ik ben er zeker van dat de eenheid er zal komen. En als dat gebeurt, zal je merken dat het leven van het Goddelijke volledig buiten deze duisternis en vernietigende krachten ligt. Het zal gebeuren als er vele Sahasrara’s geopend kunnen worden voor echtheid en waarheid. Waarom dan de Sahasrara van de wereld ook niet? Het zal gebeuren!

Vandaag is dus een belangrijke dag voor ons, in de geschiedenis van de spiritualiteit is het een zeer belangrijke dag, omdat we beseffen dat we verlicht zijn. We zijn het licht van de vreugde, het licht van het medevoelen, het licht van de liefde zoals deze stille vlammen van de Sahasrara, die mooi dansen in verschillende kleuren. Dan zullen we weten wat genieten van de realiteit is.

Moge God jullie allen zegenen.