Shri Ganesha Puja, Vorm één geheel

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Shri Ganesha Puja, Vorm één geheel, Cabella, Italië, 06/09/1998

Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.

Vandaag vereren wij Shri Ganesha. Ik heb jullie al veel over hem en over zijn aard verteld. Toch realiseren velen onder ons zich nog altijd niet welke zijn krachten zijn en wat hij wil. In de eerste plaats moet je Shri Ganesha respecteren en het belang van zuiverheid begrijpen. Zuiverheid is niet alleen voor vrouwen. Het zijn eerder de mannen die dit in acht moeten nemen. Als je zelfrespect hebt in de echte betekenis van het woord, dan word je zonder moeilijkheden zuiver. Heb je echter geen zelfrespect, dan loop je achter lage en degraderende dingen aan.

Het is dus belangrijk dat zuiverheid gerespecteerd, begrepen en verheerlijkt wordt. Deze gewoonte om het juiste protocol van de zuiverheid niet in ’t oog te houden, ontwikkelt zich al vanaf de kindertijd. We moeten erg voorzichtig zijn als we de Ganesha-staat bereikt hebben. We zouden zo’n verschrikkelijke dingen niet tot ons mogen nemen.

Ik weet niet vanwaar de mensen deze ideeën krijgen. Zoals je merkt, is er vandaag in de hele wereld een crisis van de zuiverheid.

Vooral in het westen hoor je veel over gevaren van kindermisbruik. In een tempel van God zouden we zelfs de naam van deze vieze verlangens die bezit nemen van de mensen, niet mogen noemen.

We hebben hier nog nooit van gehoord in India.

We kennen het niet. Natuurlijk zullen sommigen van die mannen innerlijk verwoeste mensen zijn. Ze kunnen het niet helpen tenzij ze in de gevangenis gezet worden. Voor een Sahaja yogi is het van belang zijn zuiverheid in het oog te houden.

Zoals ik jullie gisteren vertelde, is het niet nodig een jongen of een meisje voor jezelf te zoeken. Dat is tegen de regels van de zuiverheid. lk zeg niet dat je je ouders moet laten beslissen.

Laat Sahaja Yoga beslissen om dat jullie Sahaji’s zijn. Jullie zijn geboren naar het beeld van Ganesha, die uiteindelijk Christus wordt.

Jullie houding ten opzichte van de zuiverheid is erg belangrijk.

Het allerbelangrijkste is het volgende: als je zuiverheid vernietigd wordt, dan is Sahaja Yoga heel moeilijk. Het geeft je dan niet de zegeningen die je zou moeten hebben.

Je zag gisteren de mensen van Roemenië en van Oekraïne. Ze zongen zo mooi omdat ze van nature zo’n nederige mensen zijn. Ze zijn nederig geworden, zo nederig zelfs dat ze alle domme ideeën betreffende seksleven en zo hebben opgegeven.

De nederigheid zal je leren dat je niet voldoende zelfrespect bezit. In de Islam hechtte men een groot belang aan zuiverheid. Dat ging zelfs zo ver dat Mohammed Sahib zei dat je vijf of vier vrouwen mocht hebben, zolang die vrouwen maar geen prostituees waren.

Eens de zuiverheid ons begint te verlaten, vinden we niets onder de zon nog erg. We zien de resultaten daarvan bij hooggeplaatste mensen. Deze hooggeplaatste mensen denken dat ze groot zijn en vinden dat ze de binding met Jezus Christus kunnen overstijgen. Zij denken dat ze kunnen doen wat ze willen. Ze misdragen zich ten opzichte van de vrouwen die onder hen staan. Ze kunnen het in het geheim doen. Ze doen het toch, maar Shri Ganesha houdt hen in het oog en hij straft hen voor wat ze doen.

Het is verschrikkelijk om zo’n avonturen te beginnen die niet tot de geplogenheden van Sahaja yogi’s behoren.

De Sahaja yogi’s moeten eerst hun ogen controleren omdat dit verband houdt met de kracht van Jezus Christus. Maar de mensen in deze christelijke landen hebben dwalende ogen.

Het is verrassend dat ondanks het feit dat Christus hun leider is, dat ze Christus aanbidden, dat ze naar de kerk gaan, dat ze lof zingen van Christus, ze toch dwalende ogen hebben Deze dwalende ogen kunnen de zuiverheid van Christus niet vertegenwoordigen.

Het tweede belangrijke punt is dat de kracht van Ganesha alleen maar kan ontwaken als je wijs bent, want hij geeft je wijsheid. De mensen begrijpen echter niet wat deze wijsheid betekent. En dat is een groot probleem. De zogenaamde intelligentie is geen wijsheid. Ze kan je erg sluw, erg agressief en soms zelfs een erg subtiel persoon van je maken die maar doorgaat met mensen te bedotten, leugens te vertellen en allerhande dingen… En zij geloven van zichzelf dat ze erg succesvol zijn.

Succes is nooit een criterium voor een Sahaja yogi. Succes in Sahaja Yoga betekent zichzelf op een heel subtiele manier overgeven aan Sahaja Yoga. Dit is erg zeldzaam, tenzij je iedere dag mediteert. Het is heel belangrijk dat je mediteert. Diegenen die niet mediteren, zullen verloren gaan voor Sahaja Yoga, want wijsheid kan alleen groeien door innerlijke inspiratie. En deze inspiratie krijg je alleen als de kracht van Shri Ganesha zich manifesteert.

Het geeft je wijsheid. En door deze wijsheid vind je oplossingen die vredevol zijn, die je tevreden stellen, die je verzachten. Hij is het die je aan het werk zet.

Gisteren vertelde men mij dat er een wervelwind was en dat veel mensen last hadden met die wind omdat hij de tenten wegblies. Je hebt geen tenten nodig in dit klimaat. Waarom ook? Ik begrijp het niet. Ze kunnen niet zonder een tent leven, zie je. Ik kan heel goed buiten slapen, zelfs op straat.

Het is niet nodig om je druk te maken over al deze dingen en je hele huishouden hierheen te slepen. We zouden niet bang mogen zijn van een beetje te weinig comfort. Als je een comfortabel leven wil leiden en veel comfort wil, dan ben je niet geschikt voor Sahaja Yoga. Vroeger gingen de mensen naar de Himalaya, stonden op één been en baden tot God en zij konden geen zelfrealisatie krijgen. Terwijl jullie allemaal je realisatie kregen… Men moet dus niet proberen te veeleisend te worden.

Het is niet nodig om je bezorgd te maken over comfort. Ik kan in comfort leven. Ik kan om het even waar leven, zelfs op mijn leeftijd.

Jullie moeten geen ascetisme beoefenen, maar asceet worden. Oefenen betekent problemen. Maar als je probeert om van binnenuit een asceet te worden, dan maak je geen problemen van deze kleine dingen hier en daar. Onze stijl wordt echter nog altijd door de buitenwereld gevormd.

We hebben nog altijd niet onze eigen wereld. We doen nog altijd zoals de mode het ons voorschrijft. En als je met de mode meegaat, verdwijnt de wijsheid. Ik zeg nooit tegen iemand dat hij deze of gene mode niet moet volgen. Het is je eigen wijsheid die je dat zal leren. De wijsheid zal je leren hoe je je moet reguleren, want je bent naar hier gekomen om te evolueren, om een zeer speciale plaats te bereiken in het koninkrijk van de spiritualiteit. Ik moet opnieuw de kracht van de wijsheid testen. Voor je iets doet, moet je beroep doen op je wijsheid en nagaan of het wijs is van zo te zijn. Met deze oefening zal je zeker je temperament milderen. Je zal je lust doen afnemen. Je zal je schuldgevoelens zeker doen veranderen. Eens je begrijpt dat er geen wijsheid zit in je schuldig te voelen, zal je schuldgevoel verdwijnen.

Het slechtste is dat we een groot verlangen hebben om dit te hebben, om dat te hebben.

We geven toe aan alle soorten van hebzucht. Deze hebzucht verdwijnt als je begrijpt dat dit niet nodig is. Anders zal je de hele tijd aan jezelf denken: aan je gezondheid, aan je kinderen, aan je huis, aan alles wat verondersteld wordt van jou te zijn… Maar de dood bewijst dat niets jouw bezit is. Je bent alleen gekomen en je zal alleen moeten gaan… Dit is de wijsheid die je je moet eigen maken. Je kan het niet oefenen. Je kan het niet forceren. Je moet dit leren inzien door je spiritualiteit.

Het grootste wat er dan ontstaat is de vreugde, vreugde van de dans van Shri Ganesha. Je ziet hem dansen zoals een kind danst. Kijk hoe vreugdevol hij zich voelt en jij je ook voelt.

Op dezelfde wijze wordt er een kind binnen in je geboren. En je begint je te gedragen zoals een klein kind. Normaal gezien heeft het geen gevoel van lust, hebzucht, niets. Het weet hoe hij moet delen. Dit is dan het moment dat je een Gana wordt.

Het leger van Shri Ganesha bestaat uit Gana’s. Zij zijn erg krachtig. En zij doen al het werk van de wereld. Zij leven in deze wereld, maar al hun bron van energie komt van het Goddelijke.

Shri Ganesha is de Omkara. Hij is de eerste van de Goden die door de Godin werd gecreëerd omdat hij voorspoed betekent. Voorspoed werd eerst gecreëerd voor ons welzijn. Wij zijn voorspoedig dank zij Shri Ganesha. Er zijn mensen die (in het huishouden) altijd problemen creëren. Zij creëren altijd problemen uit het niets.

Zij zijn geen voorspoedige mensen. Diegenen die vredestichters zijn, diegenen die liefde geven, dit zijn diegenen die door Shri Ganesha gezegend worden. Welke wijsheid zit er in vechten? Je zou moeten proberen na te gaan welke wijsheid er in vechten zit. Waarom vechten we? Waarom? Voor kleine, kleine dingen? Dingen die je zelf kan veranderen? Waarom zou je dan vechten? Als je veel ruzie maakt, betekent dat dat Shri Ganesha tegen je is. Je Ganesha-principe slaapt dan. Zijn kracht zit niet in je. Er is geen wijsheid.

Al de grote mensen die in deze wereld sinds eeuwen gerespecteerd werden, zijn erg wijze mensen, geen heetgebakerde mensen. Het waren geen mensen die ruzie maakten of die lust tot doel van hun leven hadden gemaakt. Zo’n mensen worden niet herdacht door hun nageslacht. Dat is niet zo belangrijk. Jullie zijn erg belangrijk als Sahaja yogi’s. Jullie zijn op de aarde om de hele mensheid te emanciperen. Het doel van jullie leven moet dus zijn dat jullie diep in je spiritualiteit gaan. Jullie doel is jullie te verdiepen in spiritualiteit. Ik denk dat jullie dat allemaal wel weten, maar dat jullie dit niet uitwerken.

Ik vertelde jullie laatst dat jullie aandacht naar binnen gericht moet zijn en niet naar buiten. Je zou ook niet mogen reageren. Al deze methodes zouden jullie moeten helpen om wijs en gevoelig te worden. Maar iemand die alleen gevoelig is wat zijn eigen comfort betreft, wat geld betreft, wat gezondheid betreft, alles wat alleen zichzelf betreft, is niet wijs. Hij is niet wijs. Als je naar een klein kind kijkt -als het tenminste goed opgevoed is- dan zie je dat het altijd bezorgd is om anderen. Het komt altijd te weten wat de anderen nodig hebben, wat hen gelukkig maakt. Alle eenvoudige methodes… Het zal proberen hen te behagen. Het is niet vrijgevig om er voordelen uit te halen of om te laten zien dat het vrijgevig is. Het is vrijgevig in de echte betekenis van het woord.

Dat geeft hem vreugde. Dat is collectiviteit. Vandaag vertel ik jullie meer omtrent dit collectief karakter dat tot jullie komt door de inspanningen van Shri Ganesha of, laten we zeggen, door zijn krachten.

lemand vertelde me dat Einstein ook al zo’n verhaal vertelde. Het is de ontdekking dat als we allemaal ‘cool’ worden door de zegeningen van Shri Ganesha, we dan allen één worden. Dat is zijn theorie. Maar wij hebben hier ook Phil Ward die bewees dat heliumgas en al de moleculen – of je kan ze atomen noemen – beginnen te bewegen op een collectieve manier als je rustig wordt. Anders slaan ze elkaar en bewegen van hier naar daar.

Het gaat net zo als we de zegeningen van Shri Ganesha in ons hebben,

in de echte betekenis van het woord, met onze wijsheid: dan worden we sterk ontwikkelde Sahaja yogi’s. Dat betekent dat ontwikkelde Sahaja yogi’s één geworden zijn. Wat betekent dat ‘één’? ‘Eén’ wil zeggen dat ze allemaal voor elkaar leven. Ze genieten van elkaar.

Ze zien wat goed is voor anderen. Bijvoorbeeld : mensen die heel rijk zijn, mensen die heel arm zijn, mensen die ziek zijn, die gezond zijn, allen verenigen zich samen tot één geheel. Dat wordt in het Sanskriet ‘Ekakarita’ genoemd. Zij worden één.

En deze eenheid uit zich in jullie vieringen.

Jullie zijn allen naar hier gekomen, en jullie proberen elkaar de hele tijd te helpen. Ik heb het al opgemerkt. Niemand vindt het erg om anderen te helpen. Ik heb gemerkt dat mensen van elkaar genieten.

Ze willen niemand kwetsen. Integendeel, ze willen behulpzaam zijn voor mekaar. Ze zijn gevoelig met mekaar. De meeste van jullie leiders die ik gekozen heb, zijn erg wijs. Zij vermijden problemen en geraken niet in paniek. Ik zou zeggen de meesten van hen… Zelfs wanneer jullie proberen Sahaja Yoga te vernietigen, weten ze dat jullie het doen.

Om deze Ekakarita te ontdekken moet je diep in jezelf gaan zodat je voelt dat je allemaal één bent. Of je nu hier bent of je bent in Japan of in Amerika, overal… Jullie denken allemaal op dezelfde manier.

Jullie hebben allen hetzelfde doel. Jullie proberen allemaal volgens dezelfde stijl te leven.

Ik heb zoveel mensen van mekaars aanwezigheid zien genieten als ze naar de Puja komen en mekaar proberen te helpen.

Iemand die, laat ons zeggen, in Rusland of in Bulgarije leeft, van waar ook, zal naar me schrijven over het probleem dat hij heeft. Een Amerikaan zal me schrijven zonder dat ik het vraag. Zonder dat ik het vraag schrijft hij mij: “Moeder deze en deze persoon is daar in Rusland. Is het mogelijk hem naar Amerika te sturen?”

Meestal gebeurt het op deze manier. Ik zeg het hen nooit. Ik vraag het hen nooit. Als ik het vraag, komt er plots respons van zoveel mensen, van zoveel landen: ” Moeder, is dit het probleem?

OK we zullen het doen.” Wat deze Ekakarita betreft, zijn de Oostenrijkers erg gevoelige mensen.

Weet je ze gingen naar Jeruzalem om mensen te helpen met het geven van realisatie. Ik wilde naar Jeruzalem gaan, maar dat bommengedoe liet het me niet toe.

Maar ik vond dat de mensen van Jeruzalem nog collectiever waren, omdat ze naar Egypte kwamen. ” Waarom ben je naar hier gekomen?” “Om vriendschap te sluiten met de Moslims van Egypte.” Stel je voor!

Ik was verrast. Hoe konden ze naar hier komen?

Alleen om vriendschap te sluiten! Zij zijn moslims. Wij willen vrienden maken. Dus vrienden maken zonder terughoudendheid, zonder winstbejag is één van de tekenen van jullie Ekakarita.

Niet alleen voel je je goed met andere Sahaja yogi’s, maar je wil ook anderen in Sahaja Yoga brengen. Zovelen hebben dat al gedaan. Dit is iets zeer voedend omdat je verlicht bent en je geeft verlichting aan iemand anders. Dat schenkt zoveel vreugde. Als je iemand zijn zelfrealisatie geeft, dan voel je je heel gelukkig. Zovelen schrijven me: nu hebben we dertig personen, twintig personen. Ze voelen zich heel gelukkig dat ze zo veel Sahaja yogi’s hebben.

Als je dit doet, mag je geen ego ontwikkelen, want dan ga je weer tegen Shri Ganesha in, omdat Christus daar niet van houdt. Hij houdt niet van egoïstische mensen. En hij is Shri Ganesha. Hij houdt niet van mensen die vanuit hun ego hun eigen organisatie willen creëren en anderen proberen te domineren.

Van dit soort mensen houden zij niet. Ze zijn beiden dezelfden.

Er is een complete Ekakarita tussen hen. Op dezelfde manier ontwikkelen wij ook deze speciale kwaliteit van Ekakarita. We vergeten de zogezegde godsdiensten. We hebben gemerkt hoe vele van hen vechten. Al de godsdiensten vechten onder mekaar. Zij zijn oneerlijk.

Zij doen allerlei verkeerde dingen. Jullie weten dat heel goed. Elke dag staat het in de kranten, hoor je wat ze verkeerd doen. Ze hebben een beetje succes, maar niet voor lange tijd omdat ze ontmaskerd zullen worden. Dit is de tijd van de ontmaskering. Ze zullen het grote terrein waarop ze werken, verliezen. AI deze valse ideeën over superioriteit van elke godsdienst zullen moeten verdwijnen. Hoe kan eender welke godsdienst superieur zijn ten opzichte van een andere die gecreëerd is door de voorspoed brengende kracht van Shri Ganesha?

Het is helemaal niet voorspoedig dat je vecht met een andere religie, dat je vecht onder elkaar. Hebzucht! Of dat je zegt dat dit ras minderwaardig is of dat we een hoger ras zijn.. Deze valse ideeën verdwijnen omdat ze voor problemen zorgden. In Amerika frustreerden ze bijvoorbeeld de zwarten. Nu geven de zwarten de blanken een lesje. Er is daar heel wat opschudding gaande.

Ook in India hadden we mensen die ‘onaanraakbaren’ werden genoemd. Zij werden gefolterd, zij kregen problemen.

Zij deden verschillende slechte dingen die ze nooit hadden mogen doen. Dit staat niet in de Shastras geschreven.

En dat is de reden waarom men nu reageert tegen degenen die niet tot deze klasse behoren en men zet ze nu op hun plaats. Dit brengt natuurlijk conflicten met zich mee. Het is Shri Ganesha die, als hij je wijsheid geeft, je laat verstaan dat niemand superieur is aan iemand anders. Jullie zijn allemaal door God geschapen en wat door God geschapen is, is ook heilig en mooi.

Eens je dat begint te begrijpen, verspreidt deze Ekakarita zich naar buiten toe. Het verspreidt zich naar andere mensen. Het heeft niets te maken met sociaal voelen of sociale verheffing dat je goed probeert te zijn voor anderen.

Nee, het is van binnenuit dat je het doet. Deze Ekakarita moet eerst in de familie werken. Dat is erg belangrijk. Een gezin dat altijd verstoord wordt, kan geen kinderen voortbrengen die in deze toestand van Ekakarita zijn. Daarom zeg ik hen ook altijd: maak geen ruzie.

Als er in een gezin geruzied wordt, dan kunnen ze geen Sahaja yogi’s zijn. Als er ruzie is in een familie, is het beter van uit zo’n familie te gaan. We staan echtscheiding toe. Eender welke man die met andere vrouwen flirt of verkeerde dingen doet, vragen we uit Sahaja Yoga te gaan. De reden is dat één rotte appel vele appels kan bederven.

Zo een man of zo een vrouw moet volledig uit Sahaja Yoga gehouden worden zodat er betere familierelaties in Sahaja Yoga zijn. En dat is erg belangrijk in Sahaja Yoga. De familierelaties moeten absoluut perfect zijn. Ik begrijp het niet: als je niet kan genieten van het gezelschap van je vrouw, waarvan ga je dan in deze wereld genieten?

Als je niet kan genieten van de zegeningen van je gezin, dan kan je van niets anders genieten. Deze hechte band tussen man en vrouw wordt stuk gemaakt alleen omwille van een Shri Ganesha- probleem.

Als de Ganesha in orde zou zijn, dan zou er een perfecte eenheid, perfect begrip tussen man en vrouw zijn. Als dat ontbreekt, dan is er zeker iets verkeerd met de Shri Ganesha.

Probeer je eigen Ganesha te corrigeren in plaats van naar de anderen te kijken. Je moet mediteren en nog eens mediteren op Shri Ganesha. Je moet op de grond zitten en mediteren. Als we van Moeder Aarde weglopen en we raken haar niet aan en we respecteren haar niet, dan respecteren we op een bepaalde manier Shri Ganesha niet. Hij is gemaakt uit Moeder Aarde. Hij controleert Moeder Aarde. Hij controleert de vijf elementen. En niet alleen dat, hij controleert ook jou. Ik vond de film van gisteren heel mooi. We zagen een Shri Ganesha die met iemand meewandelde en hem de raad gaf van dit of dat niet te doen.

Het is een heel mooie film omdat hij suggereert dat Shri Ganesha altijd aanwezig is om je te vertellen van dit, dat niet te doen.

Maar als je het toch doet, dan ontwikkel je alle mogelijke soorten verschrikkelijke ziekten, alle soorten van verschrikkelijke gezichten, alle soorten van gezinsproblemen.

Je kan ook nationale problemen ontwikkelen.

Het is dus heel belangrijk te begrijpen dat zo’n gevoel van, ik zou zeggen dat erg onzuivere karakters vermeden moeten worden. Ik kan niet begrijpen hoe mensen slechte gevoelens kunnen hebben ten opzichte van kleine, kleine kinderen, ten opzichte van kinderen van twee jaar of kinderen van vijf jaar oud. Als je een foto ziet van een kind, dan voel je liefde voor dat kind, dan wil je dat kind kussen. Hoe kan je de waarde van Shri Ganesha begrijpen als je geen kinderen kunt respecteren? Kijk eens hoe lief ze zijn! Hoe lief ze zich gedragen! En hoe ze je begrijpen. Ze begrijpen jullie. Zij begrijpen mij. lk ken heel jonge kinderen, erg jonge pasgeboren baby’s die me begrijpen. Dat is hen aangeboren.

Een soort gevoel om liefde te begrijpen is hen aangeboren.

Het is heel moeilijk voor egoïstische mensen om liefde te begrijpen omdat zij van zichzelf houden. Zij houden niet van iemand anders. Als ze van iemand anders houden, is dat uit lust en hebzucht, misschien zelfs uit een soort van associatie (vergelijking). Maar liefde omwille van de liefde is alleen mogelijk als je Shri Ganesha volledig gezuiverd is. We zijn van zo ver gekomen. En we hebben zoveel Sahaja yogi’s over heel de wereld. Ik moet wel zeggen dat ik hard gewerkt heb. Maar ook jullie steunden me. Ik ben jullie daar dankbaar voor.

Het is niet mogelijk in deze Westerse wereld, vooral daar waar er geen aandacht is voor het Shri Ganesha-principe dat jullie naar buiten moeten treden zodat………. en Sahaja Yoga accepteren als een leven voor jezelf. Het belangrijkste in Sahaja Yoga is dat je Shri Ganesha van binnenuit vereert. De kwaliteit van Shri Ganesha is erg verzachtend, is vrede gevend, is een veilige, veiligheid creërende kracht. Als je Shri Ganesha in orde is, kan niemand je raken. Niemand kan je vernietigen, niemand kan je verstoren, omdat Hij diegene is die vrede geeft.

De wereldvrede is verstoord omdat we Shri Ganesha niet geëerbiedigd hebben. Ik heb mensen gekend die een hoge positie hebben, die aan het hoofd staan van het leger, die aan het hoofd staan van dit of dat, maar die zich niet verantwoordelijk voelen voor zichzelf. Hun Shri Ganesha is totaal geruïneerd en kapotgemaakt.

AI deze mensen zijn heersers over landen en de mensen moeten hen volgen op hun manier. Zelfs al doen ze dingen in het geheim, het is niet erg. De mensen weten dit.

Want als je de kracht verliest die spirituele voorspoed brengt (auspiciousness), dan komt de hele wereld dat te weten.

Op de één of andere manier zal alles naar buiten komen omdat het Satya Yuga-tijdperk nu aangebroken is.

In deze nieuwe Yuga is het licht van de waarheid in ons. En deze waarheid kan alle onnozele dingen die we gedaan hebben, onthullen.

Waarheid is de kwaliteit van Shri Ganesha zelf. Hij is het die ons de waarheid in ons brein geeft. Deze waarheid komt tot ons door Jezus Christus. Jezus Christus heeft zo hard gewerkt, Hij heeft zoveel gedaan.

Maar kijk eens naar de conditie van de mensen die verondersteld worden Hem te volgen. Kijk eens hoe ze zich gedragen.

Laat ons eens tonen dat als je Shri Ganesha en Jezus Christus volgt, dat je dan het evenbeeld van deze persoonlijkheid wordt. En dat is heel spiritueel. Een spiritueel leven is vol vreugde. Je kan niets anders dan echte vreugde verwerven van spiritualiteit. Je kan tevredenheid verkrijgen, je kan ego krijgen, je kan denken dat je groots bent, maar de enige manier om innerlijke vrede en vreugde te verkrijgen, is door de manifestatie van Shri Ganesha in al je chakra’s. Als al je chakra’s in een goede staat zijn, dan manifesteert Hij zich in al je chakra’s en dan krijg je. En deze vreugde komt tot je door Shri Ganesha.

Tegenwoordig zijn er mensen die verschrikkelijke boeken, verschrikkelijke dingen schrijven. Maar er zijn er ook die lieve dingen proberen te schrijven over het Shri Ganesha-principe, over het begrijpen van het principe van “auspiciousness” (spirituele groeikracht), erg lief ik heb het al gemerkt.

Enkele mensen hebben heel lieve verhalen over hem geschreven. Het gaat niet alleen om liefdesverhalen. Tot op een bepaald moment schreven ze liefdesverhalen, liefdesverhalen, liefdesverhalen….. Nu moet er iets méér komen.

En dit méér is het Shri Ganesha-principe dat totale vrede, volledige vreugde en begrijpen van liefde is. De waarde van de zuivere liefde van het geven en ook het ontvangen. Eenieder die je zuivere liefde geeft, moet op de juiste manier begrepen worden.

Ik weet dat Shri Ganesha gisteren wat kwaad werd. Ik weet niet waarom Hij zo was, maar men moet begrijpen dat ertussen ons sommigen zijn die het principe van Shri Ganesha niet volgen. Dat is de reden waarom deze problemen er zijn.

Als je met een eerlijk hart en met een eerlijke geest de zegeningen van Shri Ganesha vraagt, dan is Hij altijd klaar om ze te geven. Maar als je niet naar Hem luistert en als je je kuisheid vernietigt, dan zal Hij je straffen. Hij zal je niet sparen. Hij kent de ‘idee’ van sparen niet. Op het niveau van Christus dacht Hij aan vergeven, jullie vergeven. Maar vergeven wil niet zeggen dat elke zonde kan worden vergeven, nee, het is een soort van controlerende kracht.

Christus zei dat jullie zullen worden vergeven. Maar Shri Ganesha probeert van de mensen op een bepaald punt te straffen als

Hij ziet dat hen vergiffenis wordt geschonken. Dat is het grenspunt waar Hij denkt dat het niet goed is van zo iemand te vergeven. Maar voor Christus is het in orde van te vergeven. Shri Ganesha echter moet die persoon ontmaskeren en straffen. Je moet dus beseffen dat Jezus Christus heel groot is, want Hij geeft ons de kracht van de vergiffenis en Shri Ganesha is zo krachtig omdat Hij ons vermogen tot vergeven beperkt. Hij kan éénieder vergeven. Je mag zeggen dat je wil vergeven, maar we weten niet of Shri Ganesha dat toelaat. En Christus accepteert het. Ze zijn hetzelfde. Ze zijn zoals de twee helften van een munt.

We mogen niet te veel rekenen op de kracht tot vergeven van Christus, omdat Shri Ganesha altijd daar zit.

En zoals je gezien hebt, heeft hij in zijn hand een heel krachtig wapen. Hij is degene die enkel vrede en koelte is. Hij geeft je koelte na je zelfrealisatie. Je krijgt de koele bries door Shri Ganesha, omdat het ongetwijfeld Brahmachaitanya is. Diegene die dit uitstraalt, is Shri Ganesha. Hij brengt je tot rust. Hij brengt je tot rust, tot een erg koele, tevreden en heel rustige persoon. Door deze rust worden jullie allen één, wordt deze Ekakarita gevestigd, wordt de eenheid gevestigd. In welk land je ook gelooft, op welk land je ook fier bent, je zal de slechte dingen van het land zien en je zal proberen deze te verbeteren.

Je zal je niet met het slechte identificeren. En dat is één van de grootste dingen in deze Satya Yuga. Het ontmaskert je. En je steunt niet iets dat verkeerd is, iets dat voortkomt uit agressie. Je accepteert het niet. En vanaf het moment dat je het niet meer accepteert, word je één met de mensen die één zijn met jou. Zij geloven in dezelfde dingen.

Hun ideeën zijn dezelfde. Hun denken, hun vreugde is hetzelfde. En ze genieten zeer veel van elkaar. Zij worden één en deze eenheid moet zich volledig in Sahaja Yoga vestigen. Diegenen die geïnteresseerd zijn in het verdienen van geld, diegenen die geïnteresseerd zijn in het bijeenkrijgen van een menigte, in iets van een laag niveau, kunnen het niet. Diegenen die in Sahaja Yoga komen om voor zichzelf een vrouw of een man te vinden, zijn daar geen deel van.

Deze spiritualiteit groeit vanuit nederigheid. En de nederigheid van Ganesha wordt verhaald in één van zijn ondernemingen. Zijn moeder zei dat diegene die drie keer rond de wereld zou kunnen gaan, een geschenk van haar kreeg. Shri Ganesha dacht: ” Wie is groter dan mijn Moeder? Niet deze aarde.” Hij had een kleine rat op wie Hij reed. Dit toont aan dat hij nederig is. Hij kon zich verplaatsen op een rat. Er was geen druk op de rat.

Zijn broer Kartikeya had een pauw en die kon vliegen.

Hij besefte dat Hij niet vlugger rond de aarde kon reizen dan zijn broer.

Hij ging dus drie keer rond zijn Moeder en Hij kreeg het geschenk. Dit toont aan dat snelheid niet de weg is tot succes. Je moet je snelheid matigen.

Verder moet je begrijpen wat het belangrijkste is. Hij begreep dat het allerbelangrijkste is van je Moeder houden, Haar respecteren en beseffen dat Zij de hoogste, de grootste is.

Op deze manier komt Hij tot uiting in ons. Als dit gebeurt, groeit je spiritualiteit.

Ik hoop dat jullie nu op deze manier Shri Ganesha uitwerken en de Ekakarita vestigen.

Ik hou niet van mensen die mij brieven schrijven tegen de leider, tegen deze of gene Dat is niet goed. Dat is niet nodig. Als je maar kan vergeven en een eenheid met elkaar kan opbouwen… Probeer meer en meer mensen erbij te krijgen. Je kan niemand uitsluiten en zeggen dat ze veroordeeld zijn, dat ze niemand zijn. Probeer ze erbij te krijgen.

Met je vergevingsgezindheid en je gevoel voor zuiverheid zullen al de dingen wel uitwerken. Deze exclusiviteit moet worden opgegeven. Misschien is deze exclusiviteit het gevolg van een gevoel van onveiligheid. Het is Shri Ganesha die een verkeerd type van mensen eruit probeert te krijgen. Heb dus geen angst voor hen.

Maak geen ruzie met hen. Probeer één te zijn. Probeer meer mensen naar je toe te trekken. Probeer ze erbij te houden. Probeer ze te begeleiden, houd een oogje in het zeil.

Ik hoop dat je nu zal mediteren en dat je Ganesha-kwaliteit zich ontwikkelt.

Ontwikkel deze kracht van zuiverheid, vrede en veiligheid.

Moge God jullie zegenen.