Adi Shakti Puja, Sahaja Yogis moeten anderen transformeren

(United States)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Adi Shakti Puja. Canajoharie, USA. 20 Juni 1999.

Het doet me zo’n plezier jullie hier allemaal samen te zien. Het is hier zo afgelegen, ver weg van de rumoerige menigten. Het is zo’n mooie locatie die ook vibraties heeft.

Ik selecteerde deze plaats onverwacht uit een zeer dikke Amerikaanse krant. De vibraties schoten er gewoon uit en ik zei: “Wat is dit, waar komt het vandaan?“ En er was een kleine aankondiging en ik zei: “Dit is de plek waar we naartoe moeten.“ Deze plek geeft zoveel vibraties, zelfs in een aankondiging.

Je kan je dus voorstellen hoe je geleid wordt. Dat komt door de vibraties en zo kwam ik hier en werd deze plaats geselecteerd door de goddelijke kracht. Het gebeurde in slechts één dag, het is een mirakel dat zoiets in één dag kan gebeuren. Het duurde zo lang voor ze het begrepen en plots zei ik hen dat we het moesten kopen. Het werkte allemaal uit en nu bevinden we ons hier in deze prachtige omgeving.

Je weet natuurlijk dat de rode Indianen werden verdreven en zich hier kwamen verbergen. Ze verborgen zich hier op deze plek om niet verdrukt en voor altijd vernietigd te worden. Dit tijdperk is nu voorbij, dit tijdperk van dominantie, van het indringen en veroveren van een ander land en het dan te beschouwen als een heldendaad. Dat is nu allemaal over, het menselijk begrip heeft dat nu overstegen en ze begrijpen nu dat dit zondig en verkeerd is. Wat we daar gedaan hebben, was verkeerd. Maar die mensen zijn er nu niet meer en de kinderen en kleinkinderen van deze mensen, die de kinderen van God waren, dat dachten ze tenminste, houden hier helemaal niet van God.

Want je hebt het recht niet om op die manier iemand zijn land af te nemen en te bezetten. Het land behoort natuurlijk niemand toe, maar toch is de plaats waar je geboren bent, je land en dat land behoort toe aan diegenen die er geboren zijn.

Maar dit soort van agressie is al eeuwen gangbaar geweest. De tijd is nu rijp om eens en voor altijd komaf te maken met dit avontuurlijk gedrag, waarbij men het land of huis van iemand anders betreedt en bezet. Maar ik zie nu een andere soort van agressie waarbij men binnendringt in het brein van de mensen, door woorden en allerlei agressieve houdingen en het brein wordt zelf een slaaf.

Tegenwoordig gaat het zo, denk ik, dat mensen niet de vrijheid hebben om uit te maken wat juist of verkeerd is en ook niet om het juiste te kiezen. Ze moeten alles accepteren wat rondom hen gebeurt, of het immoreel is of destructief. Ze moeten het accepteren. Want ik denk dat we nog altijd niet voldoende Sahaja yogi’s hebben om het hoofd te bieden aan al de risico’s van deze moderne tijd.

Aan de andere kant zijn er ook deze valse guru’s die meer bepaald Amerika aanvallen. Op dit vlak is Amerika vervloekt, omdat het geld had kwamen alle oplichters van de wereld dus naar hier, stel je voor! Het bezitten van geld is op zichzelf geen zegen.

Ze kwamen allemaal naar hier, plunderden rijke mensen en verdienden zo zelf hopen geld. Dit soort van uitbuiting is veel gevaarlijker omdat het brein wordt beschadigd. Ik heb gezien hoeveel mensen, in het bijzonder veel zoekers, volledig in het verderf werden gestort. Ik hoop dat ze opnieuw geboren worden en hun zelfrealisatie krijgen. Het zoeken is er, zonder twijfel, maar er zijn tal van hindernissen en verleidingen. Zo komt het dat ze, ondanks het zoeken, het ernstig en eerlijk zoeken, in valkuilen zijn gelopen. Ik kan niet uitleggen waarom het gebeurd is , maar zo is het. We moeten het onder ogen zien. Het maakt je erg ellendig en ongelukkig.

Toch zijn er nog zovelen. Zoals jullie, jullie zijn hier, gered in dit laatste oordeel. Jullie zijn van dát niveau naar dit nieuwe niveau opgestegen van waar jullie er nog veel meer kunnen redden: iedere persoon kan tenminste duizend mensen redden. Als velen onder jullie dat proberen dan zal dat een verstrekkende emancipatie betekenen voor deze wereld, die we willen redden. We moeten dus beseffen dat de belangrijkste taak van elke Sahaja yogi er nu uit bestaat anderen te redden, over Sahaja Yoga te praten, Sahaja Yoga op verschillende plaatsen uit te werken. Het was bijvoorbeeld een verrassing te horen dat er nu gewerkt wordt met misbruikte kinderen. In India wordt er nu ook op verschillende plaatsen gewerkt in gevangenissen, in het leger.

Je kan opkomen in allerlei activiteiten, in allerlei bedreigde regio’s en mensen redden.

Ik denk dat de onschuld het meest van al wordt aangevallen in de westerse landen en in Amerika in het bijzonder. De onschuld wordt aangevallen en dit is zeer gevaarlijk, want de kinderen ondergaan deze mutatie op zeer jonge leeftijd en wat zal er met hen gebeuren? We moeten dus aan al deze onschuldige kinderen denken en zien wat we voor hen kunnen doen, hoe we hen kunnen redden, hoe we het kunnen uitwerken. De zorg moet nu van jezelf naar anderen uitgaan. Je hebt je zelfrealisatie gehad, je hebt jezelf verbeterd, je bent je absoluut zeker aan het vervolmaken, dat is er nu allemaal. Maar wat moet er nu gebeuren? Waarom werd dit licht hier aangestoken? Voor anderen.

Nu moeten Sahaja yogi’s dus voor anderen leven en niet voor zichzelf. Ze zullen de nodige energie, de nodige ondersteuning en zegeningen krijgen. We moeten dus voor anderen leven en hoe we dat doen, is zeer eenvoudig: door bezorgdheid. Zorg voor alles: voor Moeder Aarde, je buren, de mensen die overal ter wereld lijden. Als je de krant leest, zal je versteld staan over wat er allemaal gebeurt en hoe mensen lijden. We moeten fundamenteel begrijpen dat we deze wereld niet kunnen veranderen, tenzij er een transformatie gebeurt. En jullie allemaal kunnen anderen transformeren. Het is dus je plicht, je opdracht om andere mensen te transformeren en hen te vertellen wat goddelijke liefde is.

Liefde is de enige manier om het uit te werken. Het is als een groot baken dat de duisternis van deze agressie doorboort en veel plaatsen, harten en mensen zal verlichten. Het is als een oceaan van edelmoedigheid, deze goddelijke liefde is zo enorm, zo krachtig en tegelijkertijd zo zacht. In de natuur kan je zien hoe de bomen groeien, elk blad zonlicht krijgt, elke boom zijn eigen plaats heeft. We moeten zoveel van de natuur leren, want de natuur is verbonden met die liefde. De natuur is niet agressief en wordt volledig gecontroleerd door de goddelijke liefde. Met dit begrip zou je ook moeten weten wat je houding moet zijn tegenover niet-Sahaja yogi’s, hoe je te bewegen, hoe hen toe te spreken, hoe hen te begrijpen, hoe je liefde uit te drukken.

Dit is nu zeer goed mogelijk, het is niet moeilijk. Wees niet bang of verlegen, je kan op een zachte manier met hen praten, met hen communiceren en het hen zeggen, want dit is het juiste moment, dit moet gebeuren.

Daarom moest de Adi Shakti komen. Zonder haar was het onmogelijk. Alle andere incarnaties zijn er ook geweest, maar ze kwamen ten eerste maar voor één chakra en ten tweede om zich bij de mensen rondom hen te vestigen. Ze probeerden het echt en ze werkten het uit, maar het “werkte” niet in de echte zin van het woord. De Adi Shakti, die ze allen in zich draagt, moest dus komen. Ze zijn allemaal met ons en zijn steeds klaar om jullie te helpen, om alles te volbrengen wat jullie willen bereiken.

Samen met de heilige vibraties staan ze achter je. Bij al het goede werk dat je wil uitvoeren, om het even welk Sahaj werk dat je wil doen, zijn deze vibraties er om je te leiden, te helpen, te ondersteunen en je lief te hebben. Je zal verstomd staan te zien hoe mensen van alle kanten gezegend worden eens ze voor Sahaja Yoga iets doen. Je moet dus voor jezelf uitmaken dat al jullie dromen waar moeten worden. Het enige wat je dus moet doen, is weten dat Sahaja Yoga verspreiden je levensdoel is. Zelfs nu, schrijven Sahaja yogi’s naar mij over: “Moeder, dit of dat is mij overkomen, mijn vader is zus, mijn moeder is zo …”, maar het zijn er weinig, het gebeurt bijna niet meer.

Vroeger schreven ze allerlei brieven van die aard, nu denk ik dat ze beter geworden zijn, ik weet niet wat er gebeurd is. Dit is een zeer unieke periode, er is overal licht en de natuur staat je onvoorwaardelijk bij, je kan zien hoe de natuur ageert, hoe ze probeert je te helpen en te steunen en hoe ze alles voor je tracht uit te werken.

Je moet begrijpen en aanvoelen dat jullie zeer speciaal zijn en dat jullie alle hulp krijgen. Elk van jullie. Het gaat niet om één of twee personen. Het zijn er ook geen tien, maar allemaal, alsof de hele oceaan er is om jullie te helpen, om jullie te helpen overzwemmen om er zovelen te redden. Je hebt zo’n oceaan nog niet gezien die zo’n diepte heeft en zoveel manieren aanwendt om jullie te redden, om jullie te laten drijven in het domein van de vreugde. Dit is je allemaal overkomen omdat het een doel heeft, het is niet gewoon omdat je punya’s en zo meer hebt verkregen. Veel mensen zeggen dat ze het gekregen hebben omwille van vorige levens. Dat is waar, dat kan de oorzaak zijn, maar het gevolg is dat jullie nu in staat zijn mensen zelfrealisatie te geven.

En dat is wat jullie moeten doen. Jullie hebben een hele weg afgelegd in deze wildernis, en uit deze wildernis zullen jullie opstijgen en alle mensen in deze wereld zegenen. Amerika in het bijzonder zou steeds weer gezegend moeten worden omdat het de Virata is, omdat het het land van Shri Krishna is, omdat mensen altijd zullen proberen jullie te volgen en na te bootsen. Alles zal beter gaan als je de zegeningen krijgt van de verschillende lotussen [chakra’s] binnen in jezelf, zonder twijfel, maar wat als je zelf iets zou doen, wat als je er zelf iets zou aan doen? En dit is zeer belangrijk. Het enige wat je voor jezelf moet doen, is uit te maken welke je eigen activiteiten zijn. Welke zijn je activiteiten geweest?

Je moet uitmaken wat je gedaan hebt en wat je kan doen. Als je mediteert, denk je aan jezelf. Hoeveel ben je gegroeid, wat heb je gedaan, wat heb je anderen gegeven? Wat je ook hebt, tenzij je het uitdeelt, zal het niet vermeerderen. Dat is de fundamentele wet en zo werkt het. Ik heb mensen gekend, die gerealiseerde zielen zijn, die zeer goed zijn, die alles over Sahaja Yoga weten, maar die nog niet voldoende zelfvertrouwen of niet zoveel diepgang hebben.

Dit alles is slechts mogelijk als je zelf nieuwe Sahaja yogi’s creëert, meer Sahaja yogi’s, niet omwille van populariteit, maar voor hun bestwil en de bestwil van het geheel.

Er werd mij gevraagd om naar Amerika te komen en er te verblijven zodat het land er veel beter van kon worden. Hier ben ik dus. Ik ben hier gekomen en heb er verbleven en ik zet er zeker mijn aandacht op, want Amerika is een zeer belangrijke, zeer belangrijke chakra. Dit zeer belangrijke land doet soms zeer domme dingen. Ik wil niet zeggen dat je in de politiek zou moeten gaan, dat niet. Ik wil niet zeggen dat je in de oppositie moet gaan en een groepering moet vormen, dat niet.

Maar jullie moeten weten dat jullie krachten hebben, zelfs jullie gedachten en verlangens hebben krachten. Probeer daarmee te experimenteren. Eens je ermee experimenteert, zal je zien dat het zal uitwerken, alleen al door de aandacht die je op deze zaken vestigt. Ik ben er zeker van dat het zal uitwerken. Het is een land dat zeker kan bijdragen tot de emancipatie van de mensheid, maar het werkt momenteel andersom. Ik begrijp de Amerikaanse cultuur helemaal niet. De Amerikaanse cultuur is zoiets van: ze zeggen iets en doen iets anders, maar er is geen degelijk waardesysteem dat door iedereen aanvaard wordt, dat traditioneel in de tijd werd opgebouwd. Het waardesysteem is zo ondoorzichtig en verwrongen dat alleen een Sahaja yogi door zijn edelmoedigheid en grootsheid in staat is deze mensen te ontwarren.

Ze houden er rare ideeën op na en die rare ideeën zouden jullie niet mogen ontmoedigen of afremmen, want jullie weten dat ze dom en destructief zijn en alle goede kwaliteiten zullen vernietigen. Jullie moeten weten dat de verantwoordelijkheid van de Amerikaanse yogi’s veel groter is dan van alle andere Sahaja yogi’s, want ze worden door de goddelijke kracht aanzien als de meest competente mensen, de meest efficiënte mensen. De goddelijke kracht denkt dat jullie nu vooruit kunnen, dat jullie zoveel kunnen.

Zo hebben we het instrument en de energie, maar wat is het nut van de energie als instrument niet werkt? Ze is nutteloos. De machine moet dus werken en ze werkt, ze deint uit, maar we moeten onze inspanningen verdubbelen. Ik dacht eraan hier een sociaal werk te starten zodat het in de aandacht van veel mensen zou komen. We hebben op een subtiel niveau gewerkt, maar nu moeten we het aan de oppervlakte uitwerken. Op het subtiele niveau zijn we er, hebben we wat bereikt en kunnen we veel meer bereiken. Maar we zouden eruit moeten komen en denken: “Wat kunnen we aan de oppervlakte doen, zodat de mensen kunnen zien wat Sahaja Yoga is en wat het met mensen kan doen?”

Je persoonlijk gedrag, je collectief gedrag, je gedrag op nationaal vlak zullen de atmosfeer, die verondersteld wordt oppervlakkig te zijn, veranderen zodat deze ook subtieler wordt.

Ik heb dit al op vele plaatsen gezegd, maar ik denk dat het voor deze puja belangrijk is om te zeggen dat als je echt voor de Adi Shakti zit, je krachten onbegrensd zijn. Je moet ze alleen doen gelden. Het is geen stationaire kracht, er zit beweging in en het is het juiste soort beweging. Ze weet wanneer ze in actie moet komen, hoe ze het moet uitwerken. Kijk nu naar dit gebied. Kan je je voorstellen dat ik aan een plek zoals deze zou denken? Het zat gewoon ergens in mijn hoofd dat we hier zo’n plek zouden moeten hebben omdat de Amerikaanse Sahaja yogi’s geen ontmoetingsplaats hadden, dat is alles.

En kijk hoe ik het kreeg. Maar het verlangen om zoiets te doen, zou er op een subtieler niveau moeten zijn en dan werkt het, dan werkt het als toverkracht, echt. Heb zelfvertrouwen en neem een beslissing. Ik ben zo gelukkig dat het met zoveel gemak bereikt werd. Het is ongelooflijk: met zoveel gemak, er werd absoluut niets geweldigs gedaan. De manier waarop we dit kregen was zo simpel. De verkoper kwam naar beneden, net zoals een Sahaja yogi, hij was zo opgewonden, hij verkocht het ons en dat was het dan. We moesten niets doen om hem te overhalen, met hem te praten of de prijs te verlagen, niets, en hij verkocht het ons.

Op dezelfde manier gebeurt het met alles wat je verlangt, het wordt een enorme kracht die uit zichzelf beweegt. Ze weet waar ze naartoe moet, hoe in werking te treden in welk gebied, en ze klaart de klus. Het is iets dat jullie allemaal zouden moeten ervaren en met volle vertrouwen uitwerken. Het is de liefde die we hebben, de zorg die we hebben.

Dit is de kracht die ons zelfrealisatie heeft gegeven en dit is de kracht die ons verrijkt heeft met die ervaringen. Ik ben er zeker van dat al diegenen die hier aanwezig zijn, beseffen hoe het gebeurde, zo snel. Dit is slechts één van de zaken die je moeten tonen waartoe we in staat zijn, wat we kunnen bereiken. En als je denkt aan zoveel mensen die verloren lopen in de illusie van de onwetendheid, zou je echt van binnenin die zorg moeten voelen en die hunkering: “Hoe kan ik deze mensen helpen?”

Eens je zo denkt, zal je versteld staan hoe deze goddelijke kracht, deze energie in actie zal komen. Vergeet onbeduidende dingen en problemen, ze hebben geen betekenis. Je hebt zoiets machtigs achter je staan. Het is waar dat dit universum werd geschapen, alles werd geschapen en dan werden jullie geschapen en zo meer, maar het grootste wat deze kracht heeft gecreëerd, zijn Sahaja yogi’s. Dat is het hoogste: dat ze die de kennis bezitten, ze die de zuivere kennis bezitten en ze die de goddelijke liefde in hun hart dragen. Wat een fantastische persoonlijkheid is dat! Denk daar eens aan en jullie zullen alle gelegenheden krijgen om die liefde uit te drukken.

Moge God jullie zegenen.