8e dag van Navaratri, de machten van Shri Mahakali

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Navaratri puja – Cabella Ligure (Italië) – 17 oktober 1999.

NlTVD2020-0921

Vanavond zijn we hier samengekomen om een Puja op te dragen aan de Devi, we kunnen haar Mahakali noemen of Durga. Zij heeft zoveel gedaanten aangenomen om de negatieve krachten te doden die de groei van goede en zachtaardige mensen proberen te verstoren en tegen te houden.

We kennen van haar verschillende soorten vormen waarin zij zoveel rakshasa’s vernietigde. Zij vernietigde zoveel boosdoeners. We weten ook niet dat zij tijdens de twee wereldoorlogen aanwezig was om de juiste soort van mensen te beschermen. Daarom overleefden ze allemaal het kwaadaardige plan, het onrechtmatige plan van zeer wrede en slechte mensen.

Slechte mensen zijn in staat te haten en die haat op alle mogelijke manieren uit te drukken. Ze worden echt slecht geboren en er zijn er die ook slecht worden. Als ze slecht geboren zijn, kan je ze herkennen. Omdat hun hele gedrag, waar het ook om gaat, zo agressief en zo wraakzuchtig is. Maar haat kent geen grenzen, helemaal geen grenzen. Want als ze haten, als ze iemand haten, dan zeggen ze allerhande dingen om die haat te verrechtvaardigen. Gewoon om te verrechtvaardigen, maar soms doen ze dat zelfs niet. Ze voelen gewoon dat ze ‘haten’ en dat ‘haten’ voor hen een fundamenteel recht is.

Maar deze krachten bundelen zich soms om een samengestelde kwade persoonlijkheid te vormen die mensen gaat kwellen en verstoren. Ze kunnen eender welke naam gebruiken. Ze kunnen zich om het even wat noemen, maar ze zijn absoluut honderd percent kwaadaardig en voor deze persoonlijkheden heeft God Almachtig geen erbarmen of medelijden. Ze moeten vernietigd worden. En hen vernietigen is de taak van de Godin die een Moeder vol medeleven en liefde is.

Deze mensen doden is een erg contradictorisch werk dat de Godin moet volbrengen, want in het algemeen belang is het belangrijk dat zo’n slechte mensen volledig vernietigd worden. Maar dat gebeurt niet. Ze gaan bijvoorbeeld een tijd de gevangenis in, ze gaan een tijd naar de hel, ze lijden, ze komen sterker weer terug en proberen weer goede en heilige mensen te kwellen. Het is een veel voorkomende trend, ze bestaan overal ter wereld.

Ze kunnen voorkomen als een heel goede man, als een heel vriendelijke man of een man die “veel over God weet” of ze kunnen ook zeggen dat ze jou zelfrealisatie kunnen geven. Ze zijn tot alle leugens in staat want ze bezitten die kracht van het kwaad, de kracht om kwaad te doen. Dus leggen ze zich toe op alle mogelijke leugens en ze verkondigen: “We zijn dit of dat” en “We kunnen jou dit of dat geven”.

In feite zijn ze op deze aarde gekomen om mensen in het verderf te storten. We hebben veel van deze valse mensen gehad en veel domme mensen zijn hen gevolgd. Ze spreken nooit kwaad van elkaar. Christus zei: “De duivel zal nooit tegen zijn eigen huis spreken.” Alsof ze in ‘één’ huis verblijven. Ze leven in ‘één’ huis en ze kunnen niet spreken, ze kunnen niet spreken over iets wat de collectiviteit of broederschap zou kunnen verstoren. De broederschap is zo groot dat ze, waar ze ook zijn, ‘weten’ dat ze samen zijn. Stel je voor. Het is verrassend dat alle slechte mensen zich verenigen en zich zo gedragen. Op die manier zijn ze zeer collectief.

Veronderstel dat één een deel van het land bezet en daar heerst. Een andere neemt een ander deel. Een derde eveneens. Er is niet echt een competitie. De ultieme poging is op één of andere manier de volledige schepping van God te vernietigen, alle goede mensen in de wereld die uiteindelijk hun zelfrealisatie zullen krijgen en de kennis van de realiteit zullen bezitten.

Dit soort atmosfeer is het ergst tijdens Kali Yuga en er zijn zoveel domme, domme mensen die misschien eenvoudig zijn, misschien goedaardig zijn, maar aangetrokken worden door het kwaad van deze mensen. Terwijl goede mensen soms ook gepaste zaken volgen, proberen ze ook hen te volgen. Zeer verrassend. Waarom begrijpen goede mensen niet wat goed en slecht is? Maar bij veel goede mensen ontbreekt dit onderscheid en daarom gaan ze verkeerde dingen doen. En dan gaan ze altijd verrechtvaardigen dat wat ze doen het juiste is, het beste is en dat ze er het bewijs van hebben.

Zoals je weet zijn er in de Kali Yuga velen geweest en velen zijn nu van de aarde verdwenen en kunnen ons geen problemen meer geven. Maar er zijn er nog meer die ontmaskerd worden. Mensen hebben hen op zo’n manier ontmaskerd zoals niemand iemand anders zonder bewijzen kan ontmaskeren. Maar ze hebben zoveel moed en ze hebben zoveel zelfvertrouwen dat ze kunnen doen wat ze willen en wie hen probeert te ontmaskeren zullen ze zeker en vast vernietigen.

Ze doen zo een aantal zaken. Eerst en vooral steken ze verkeerde ideeën in je hoofd. Ze zeggen: “We zijn grote mensen, we zijn dit en dat. God heeft ons gezonden.” Ze zullen allerlei dingen zeggen. Maar er is geen bewijs van. En mensen vragen nooit om het bewijs, zoals: “Wat zeg je? Wat is het bewijs?”

De oplossing is dus Sahaja Yoga. In Sahaja Yoga heb je de ervaring, heb je het bewijs. Dan geraak je ingewerkt. Je kan niet ineens een grote Sahaja Yogi zijn, dat is een feit. Je moet groeien. Voor sommige mensen neemt het wat tijd. Voor andere mensen wat meer. Het maakt niet uit. Maar je groeit.

Als je tegelijkertijd naar deze verkeerde mensen wil gaan, dan is het niet mogelijk, is er geen enkele manier om je er weer bovenop te krijgen. Vooral als het gaat om mensen die in Sahaja Yoga hoog zijn opgerezen, denk ik. Als ze vallen, vallen ze zo diep. Dan kan zelfs een gewone Sahaja yogi zeggen: “Moeder, kijk naar hem! Wat is er met hem gebeurd?”

Met al deze gebeurtenissen is het onze taak Mahakali in onszelf te eren. Wat doet zij dan? We zijn er ons misschien niet erg van bewust.

Eerst en vooral beschermt zij ons. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, welk risico je ook loopt, hoe gevaarlijk je situatie ook is, zij beschermt je. Eerst en vooral beschermt zij je.

Al deze mensen schrijven mij, hoe ze beschermd werden, hoe ze genezen werden, hoe ze geholpen werden. Ze zouden moeten weten dat dit alles gebeurde door de Mahakali kracht binnen in je. Zij bestaat binnen in je. Als je Mahakali vereert, dan vereer je de Mahakali in jezelf.

Je moet, op een respectvolle manier, weten dat deze Mahakali een erg gevoelige persoonlijkheid is. Zij is erg gevoelig. Als jij iemand anders tracht te schaden, dan zal zij je leiden. Zij zal je op verschillende manieren zeggen: “Wat je nu doet is verkeerd. Waarom doe je iemand onrecht?” Maar als je er geen spijt van hebt en weer tot een normale positie komt, dan geeft zij je op. Eens Mahakali je opgeeft, ben je blootgesteld en word je vatbaar voor allerlei slechte dingen. Ik zou zeggen …

(wat is er aan de hand met de baby?)

Als je haar vereert, wat wil je dan? Je wilt dat zij je beschermt. Met jouw onderscheidingsvermogen, door een fout, kan je iets verkeerds doen. Kan je iets doen dat niet goed voor je is, dat misschien gevaarlijk voor je is. Zij is het die advies geeft om alle gevaren uit de weg te gaan. Zij beschermt dus je leven, zij beschermt je lichaam, zij beschermt alle organen van je lichaam, zij is degene die je alle veiligheid in het leven geeft.

In haar gebied voel je je absoluut veilig. Je bent nooit ergens bang van. Omdat je haar gebied hebt verlaten, eruit bent gegaan, daarom, om die reden ben je bang. Maar ben je onder haar prachtige leiding en haar zegeningen, dan zal je nooit bang zijn om wat dan ook te doen. Je zult ook nooit iets verkeerds doen. Zodra je iets verkeerds zal proberen te doen, zal ze je hand vasthouden. Zij is werkelijk degene die leidt. Zij is het die ons in feite ons bestaan geeft. Zonder haar kunnen wij niet bestaan, want zij is de kracht van Shri Shiva.

Zij geeft ons zoveel dingen. Zij geeft ons bijvoorbeeld ontspanning, slaap. Zij geeft je de waarheid. Zij zegt je wat wel of niet de waarheid is. Soms proberen mensen die zo in hun ego zijn, altijd te geloven dat: “Wat ik denk is de waarheid.” Zij is het die het aantoont door een ‘Maya’ te scheppen, een soort van verwarring, zodat je begint te denken: “Wat is dit?” Zij wordt aangeduid als diegene die ons ‘Branti’ geeft, illusies. Zij brengt je ook in illusies. Zij test je, brengt je in illusies en dan uiteindelijk haalt zij je ook uit de illusies.

Zij is het die je ontspant, want zij neemt al jouw verantwoordelijkheden op zich. Zij neemt al jouw problemen op zich. Zij is het die alle problemen oplost. Wij zijn het die vergeten onze problemen aan haar over te laten. Als je gewoon je problemen aan haar overlaat, zijn ze allemaal opgelost. Niet alleen dat, maar je voelt je echt gezegend. Niet alleen op fysiek vlak, ook op mentaal vlak maakt zij je hoofd vrij van zorgen.

Zij maakt zich geen zorgen en zij wil niet dat jij je zorgen maakt. Als jij je zorgen maakt, dan probeert zij aan te tonen dat jij haar met je zorgen verloochent. Dat je haar niet aanvaardt. Zich zorgen maken is veel voorkomend en mensen zijn heel fier om te zeggen: “O, ik was zo bezorgd.” Hoe kan je bezorgd zijn als jouw Moeder “Sakshat Mahakali” is?

Zij kan alle demonen doden. Zij kan ze allemaal vernietigen. Zij weet hoe zaken te beredderen. En als je voor haar staat als een kind, hoe kan je je dan om iets zorgen maken? Het is dus gedaan met je zorgen. Zij maakt zich zorgen voor jou, je zou je geen zorgen mogen maken over jezelf. Dat is het punt.

Haar veiligheid is zo enorm, zij is zelf zo veilig dat zij jou alle veiligheid geeft die je nodig hebt. Je kan je vasthouden aan haar voeten. Je kan je vasthouden aan haar beeld of wat ook. Je kan zelfs tot haar bidden. Veel mensen genezen, alleen door tot haar te bidden. Want zij geneest je. Zij kan jouw ziekten genezen, zeer ingewikkelde ziekten kan zij genezen.

Waar houdt zij van? Mahakali houdt van licht. Zij wordt ’s nachts aanbeden omdat we dan licht kunnen aansteken. Zij houdt van verlichte mensen. Zij houdt ook van licht. Zij houdt van de zon. Zij houdt van iets wat volledig verlicht en helder kan gemaakt worden.

Je moet gehoord hebben van mensen die, ik weet niet wat, genoemd worden, vooral in het Westen. Ze hebben grote tanden en ze … (iemand uit het publiek roept ‘vampieren’) Zij zijn de mensen die, stel je voor, niet in het zonlicht kunnen bestaan. Zodra de zon opkomt, willen ze gewoon weggaan en slapen. Ze kunnen niet naar de zon kijken want ze verdragen het licht niet. Nu, in dit geval is Mahakali vertrokken. Mahakali is uit hen verdwenen en wanneer Mahakali verdwenen is, zijn ze angstig. En zulke mensen worden aangevallen door deze mensen die weten dat ze angstig zijn.

De zon zelf is heel belangrijk om deze Mahakali hoedanigheid uit te werken. Maar meer bepaald in het Westen, werken we heel hard, zijn we ingesteld op de zon en vereren we de zon. Dat alles doen we, we vereren de zon en gaan ook heel erg naar de rechterkant. Zij is het die ons dan in evenwicht brengt. Zij is het die ons het evenwicht geeft door ons volledig te ontspannen en ons te beschermen.

Soms zijn we competitief en echt bezorgd en willen we iets doen dat we niet kunnen. Dan raken we in de war en weten we niet wat te doen. Zij is het die ons dan slaap geeft. Terwijl we slapen zorgt zij dus voor ons, stelt zij ons gerust en neemt zij onze problemen weg. Zij doet zoveel dingen. Maar wat doen wij voor haar? Dat moeten we zien.

Het belangrijkste is dat wijzelf haar vereren. Zij houdt ervan dat haar kinderen haar vereren, dat zij op dat niveau één kan zijn met hen. Dat zij hen haar mededogen, haar liefde en haar bescherming tegen alle kwaad kan geven.

Maar je moet goed begrijpen dat zij die nog niet gevestigd zijn, zij die nog niet absoluut in dat veilige gebied van Mahakali horen, aangevallen kunnen worden. En eens ze dat gebied verlaten, kunnen ze heel erg gekwetst worden, gedood worden, het ene of het andere kan gebeuren. We leven nu dus in deze Kali Yuga, in heel gevaarlijke tijden. Waardoor om het even wat kan gebeuren.

We moeten dus zeer voorzichtig zijn. We moeten ons brein in de gaten houden om te zien hoe het werkt. Wat leert het je? Wat zegt het je? Tracht te begrijpen wat het plan van deze slechte mens is, dat je naar zijn pijpen danst? Hoe kan je naar zijn pijpen dansen en hoe kan je verkeerde dingen doen die hij van je wil?

Ten tweede gaat het ego tegen haar in. Het grootste probleem vandaag is het ego. Het ego zal opkomen: “Neen, neen, ik kan dit.” Het ego zegt: “Ik zal het oplossen.” Het ego zegt: “Het zal gebeuren.” Maar zie je, mensen geven zich over aan het ego. Dat hun ego zo sterk is, geeft hen veel voldoening en ze willen niet naar de Mahakali krachten luisteren.

(Neem de jongen mee naar buiten. Hij wil bij mij zijn zie je. Kinderen zijn zo. Ze kunnen je zelfs niet …) Jullie moeten als kinderen zijn. Echt, de beste manier is onschuldig te zijn als kinderen. Zij houdt van onschuldige mensen. Zij is zelf onschuld.

Zij houdt van onschuldige mensen en zij zorgt nog veel meer voor jou omdat je onschuldig bent. Je bent niet sluw. Je probeert niet echt je ego op anderen uit te werken. Als je onschuldig bent, zal zij je helpen. Zij zal je zeker helpen. Maar dit ego moet gecontroleerd worden want het is voor haar de ergste vijand. Zij houdt niet van jouw ego. Zij wil dat je zonder ego bent, onschuldig.

Zoals je weet, kwam zij als eerste en zij schiep Shri Ganesha. Daarom vereren we Shri Ganesha. Wij moeten onschuldig zijn. Dat betekent dat we niet van plan zijn iets goeds of slechts te doen, maar we hebben geen intenties. We zijn gewoon … het is een tijdloze handeling. Je maakt je gewoon geen zorgen om wat je gaat doen, om wat je niet gaat doen, om wat je zou moeten doen. Niets daarvan! Je bestaat gewoon in jouw volledige onschuld, je vermaakt jezelf en laat anderen zich vermaken. Als er één kind in huis is, kan het honderd mensen doen dansen. Zo is dat. Want deze kinderen bezitten de kracht van de onschuld en daar heeft zij respect voor.

Soms voelen we hoe mensen vals spelen. Hoe ze ons belazeren. Hoe ze alle mogelijke … Ik moet zeggen … het is agressiviteit hoe ze soms ook proberen leugens te vertellen! Ze zullen allerlei dingen doen en ook zoveel van jou verwachten. Maar dit alles gebeurt, het gebeurt. Je moet je hierover geen zorgen maken.

Je moet jouw onschuld bewaren en je zult verrast zijn, je zult volledig beschermd worden. Hoe? Omdat Mahakali om je heen zal staan. Zij zal voor je zorgen als je onschuldig bent. Een onschuldig iemand wordt niet boos. Waarom boos worden? Onschuld heeft, zou ik zeggen, haar eigen kracht, sterkte. Ze is zeer krachtig. Zelfs als een wrede man een kind ziet, wordt hij er zich een beetje van bewust: “Hier is een kind.” De hele wereld is er zich van bewust dat kinderen op geen enkele manier verontrust of gekweld zouden mogen worden. Waarom? Omdat kinderen zo onschuldig zijn. De kwaliteit van onschuld zal je dus echt heel erg helpen, want zij waardeert jouw kwaliteit van onschuld.

Nog iets in jou waarvan zij houdt is je medeleven. Medeleven voor elkaar. Liefde voor elkaar. Ook de zorg voor anderen. Daar houdt zij van. Als je een Sahaja yogi bent, als je een gerealiseerde ziel bent, is zij altijd bij jou. Maar zij zegt: “Wat doe je met je medeleven? Hoeveel mensen geef je realisatie? Hoeveel mensen genees je? Hoeveel mensen help je?” Zij is heel bewust van wat je ook doet.

Ik moet zeggen, Mahakali heeft zo’n enorme kracht dat zij alles over je weet. Alles! Zij kent je gedachten. Zij kent je hart. Zij kent je gezondheid. Zij weet alles. In feite is zij op elke mogelijke manier, de Moeder die zorgt voor het kleine kind. Zo weet zij dat dit kind niets doet. Dat het heel onschuldig is. Zoals je moeder voor je zorgde toen je heel klein was, zo zorgt Mahakali voor jou. Dan komt de Mahasaraswati kracht aan de beurt en zij voedt je op. Zij geeft je andere ideeën over kennis … dit en dat. Maar de zorg voor het kind in jou, de zorg voor jouw onschuld en medeleven, wordt gedaan door deze Mahakali kracht.

Zij is dus zeer gevoelig als het om haar kinderen gaat. Laat niemand aan haar kinderen raken! Voor haar is iedereen als een kind. Zij vindt dat vooral de gerealiseerde zielen kinderen zijn en op geen enkele manier gekwetst mogen worden. Hen mag niets overkomen. Zij volgt ze altijd.

Men kan zeggen: “Als zij een persoon is, hoe volgt zij hen dan?” Omdat zij alomtegenwoordig is. Zij is overal aanwezig. Zij is overal in jouw leven. Vooral bij Sahaja yogi’s, zij volgt hen bij elke beweging. Overal, wat je ook doet. Je hebt een ongeval, zij is er om je te redden. Zij staat als een engel achter je en er kan je niets gebeuren als je haar echt met je hele hart vereert. Niet om er bij te winnen, niet om iets te bereiken, maar voor haar zegeningen. Haar zegeningen zijn enorm en hebben de mensen echt verrijkt. De mensen hebben deze aarde verrijkt. Ze hebben alles verrijkt door de zegeningen van Mahakali.

Daarna komt natuurlijk Mahalakshmi. Haar hoedanigheid is dat je in het Mahalakshmi principe zowat ‘onthecht’ wordt. Je begint in te zien dat: “Wat is deze wereld uiteindelijk?” en er bekruipt je een gevoel van onthechting en je begint te denken dat er iets beters moet zijn, dat er waarheid moet zijn voorbij dit alles. Vooral zij die door slechte mensen gefolterd werden denken altijd zo: “Er moet iemand zijn die ons hieruit haalt.” Dan komt het Mahalakshmi principe in jou, het principe van de Godin van de spirituele groei. Zij brengt de ideeën in je hoofd van: “Wat komt er nu? Wat moeten we doen? Is dit nu het einde van ons leven? Wat is het doel van dit leven? Waarom zijn we op deze aarde gekomen? Wat is er zo bijzonder aan dat we op deze aarde moeten leven?” Al deze fundamentele vragen beginnen op te komen en dan begin je gewoon te zoeken.

Hier moet je ook begrijpen dat het Mahalakshmi principe heel erg verschillend is van wat mensen begrijpen. Als ze zoeken, denken ze dat het begrijpbaar moet zijn, dat het via hun brein moet gaan, of rationeel moet zijn, of wetenschappelijk. Zo gaan ze verder met het zoeken naar de waarheid. Dat is niet mogelijk. Het Mahalakshmi principe is als volgt: je moet een ernstig verlangen hebben om de waarheid, de waarheid en de waarheid te kennen, niets anders.

Als je zo denkt, dan zal je geen andere dingen beginnen te doen. Zoveel mensen gingen drugs gebruiken omdat ze dachten zelfrealisatie te bereiken door dat te doen. Het is een verkeerd idee. Hoe kan ontsnappen aan je bewustzijn dat waar maken? Bewustzijn is het allerbelangrijkste. Als je het gebied van het bewustzijn kan betreden, dan moet je begrijpen dat het primaire bewustzijn niet verloren mag gaan.

Als je primaire bewustzijn verloren gaat door drinken of drugs en andere dingen die mensen doen. Ze denken dat ze zoeken en daarom doen ze dat. Soms gebruiken ze ‘zoeken’ als excuus voor verkeerde handelingen. Het is wraak op je Zelf, denk ik, dat je jezelf wil wreken door te zeggen dat je nu aan het ‘zoeken’ bent. Het is niet het echte zoeken. Bij het echte zoeken moet iemand gewoon mediteren en ontdekken wat de juiste manier is. Maar ook niet door het lezen van bepaalde boeken en het luisteren naar bepaalde valse guru’s.

In feite is de ontwaking van de Kundalini de enige manier waarop iemand de waarheid kan kennen. Er is geen enkele andere. Maar niemand vertelt hen dat het de Kundalini-ontwaking is. Ze zeggen: “We zullen hier naartoe gaan, dan hier naartoe, dan daar naartoe. Dan moet dit of dat gedaan worden.” En waar geraak je uiteindelijk? Waar je begon! Gewoon, door van de ene naar de andere plek te gaan. Door van de ene leugen naar een andere leugen, een andere leugen, naar onwaarheid te gaan. Uiteindelijk liepen zoveel zoekers verloren. Zovelen geraakten verloren, omdat ze dachten dat een bepaalde soort van … zeer waardevol is, zoeken zeer ‘waardevol’ is; want je kan de guru veel geld betalen. Ik bedoel dat je de guru kan ‘kopen’. En zo kunnen alle rijken verlicht worden. Dat is wat het betekent.

Maar ik denk niet dat het percentage aan goede mensen alleen rijken zijn. De mensen die goed zijn, zijn goed, het gaat er niet om of ze al dan niet rijk zijn. Maar zulke mensen verzamelen zich rond iemand omdat, denk ik, hun geld een subtiel ego geeft in de zin van “We kunnen ons veroorloven dit te kopen, dat te kopen.”

Toen ik in Amerika was, kwam een dame mij bezoeken en zij wist niet dat ik een ‘spiritueel iemand’ was. Ze zei: “Er is een hele goede guru naar Amerika gekomen.” Ik zei: “Echt? Wat doet hij?” Ze zei: “Er is een verkoop aan de gang.” Ik zei: “Echt?” “Je kan hem de helft van de prijs geven en hij kan je zijn zegen geven. Goed?”

Een week later zei ze: “De verkoop is gedaald tot een vierde. Als je een vierde van het bedrag betaalt zal hij je de ‘volledige kennis’ geven.” Ik zei: “Hoe kan het evenredig zijn? Het is niet proportioneel!” Ik zei: “Toen je de helft gaf, gaf hij jou de helft, en toen je een vierde gaf, gaf hij het geheel.” “Dat is het juist” zei ze, “hij is erg grootmoedig zie je. Dat is het punt.” Ik zei: “Al die mensen die denken dat ze de waarheid kunnen kopen, kunnen haar niet bereiken.

Je kan haar niet kopen.” Je kan niet betalen voor je Kundalini. Neen! Je zou er ook geen betaling voor mogen aanvaarden. Zelfrealisatie is absoluut de goddelijke gratie. En je kan daar geen geld voor aannemen. Je kan het niet verkopen. Het is niet zo ‘ordinair’ om verkocht te worden. Als je dat begrijpt, dan werkt de Mahalakshmi kracht.

En de Mahalakshmi kracht is echt bedoeld voor mensen die echt oprechte zoekers zijn, die echt oprecht zoeken. Het werkt en functioneert zo goed dat ze een soort van heel spontane zelfrealisatie bereiken.

Deze spontane zelfrealisatie hebben jullie allemaal gekregen. Je hoeft niet naar de Himalaya. Je hoeft niets van die aard te doen. Dat is allemaal verleden tijd. Dat heb je al gedaan. In je vorige levens moet je dat al gedaan hebben. Nu moet je niets doen. Je kan het krijgen, je krijgt het terwijl je daar zit. Waar ter wereld je ook bent, je kan het krijgen en het verspreidt zich heel snel.

Nu is Sahaja Yoga verspreiden, de plicht van Sahaja yogi’s. Je moet begrijpen dat Mahalakshmi en Mahakali hand in hand gaan. Zie je, als Mahakali jou zegent en zij bij jou is en jij in haar gebied verblijft, dan biedt Mahalakshmi zich aan en zij helpt je absoluut om je realisatie te krijgen, je problemen te verbeteren, je te helpen. Ik bedoel, het kan de financiële kant zijn of het kan gaan over andere problemen die zij oplost. Het grootste probleem dat zij oplost is dat jouw grootste verlangen om zelfrealisatie te bereiken, wordt vervuld.

Er is tussen hen dus geen wedijver. Deze drie krachten werken samen en zij werken uit wat nodig is. Maar het is Mahakali die aanduidt waar welke hulp naartoe moet en daarom wordt de kracht van Mahakali zo gerespecteerd. Zij heeft wel al zoveel duivels en zoveel rakshasa’s gedood en er zijn er nog altijd, sommigen bestaan nog maar ik ben er zeker van dat ze allemaal vernietigd gaan worden. Er zullen zo geen verschrikkelijke meer bestaan.

Toch moeten we heel voorzichtig en alert zijn en proberen uit te maken wat er met deze mensen mis is. Wat doen ze en wat proberen ze over te dragen? Je moet zo groeien dat je alles weet van al deze slechteriken. Je moet uitzoeken wat deze valse mensen doen. Kijk, het is eenvoudig want je bent verlicht. En met je verlichte aandacht kan je zeker uitmaken wat er mis is met eender welke organisatie, met eender welke slechte mens of slechterik.

Het zal … de beste manier is mediteren. Op geen enkele manier agressief te zijn maar gewoon te mediteren en Mahakali te vragen: “Vernietig! Vernietig hem want hij vernietigt de wereld. Vernietig hem alstublieft!” Dat is haar taak en zij zal ze met plezier uitvoeren, maar iemand moet het haar zeggen en het haar vragen. Het is een heel goede zaak, want er zijn er zoveel dat zij er mogelijk haar aandacht niet op kan brengen tenzij je het aangeeft.

Het is altijd beter haar om hulp te vragen. Op individueel vlak. Op nationaal vlak. Het kan ook op collectief vlak of op wereldvlak. Zo is het. Zij bestaat overal, zij is wereldwijd beschikbaar. Om het even waar: welke kleur je ook hebt, van welk ras, welke natie je ook bent, zij bestaat altijd binnen in jou.

En haar vereren en haar opwekken is het enige wat jij verschuldigd bent, wat jij moet doen. Als zij in jou ontwaakt is, ben je een nederig iemand. Je zult zien welke fouten je hebt gemaakt en je zal je er slecht bij voelen. Je zult je niet ‘schuldig’ maar ‘slecht’ voelen in die zin dat: ik zal zoiets nooit meer doen, ik heb iets heel verkeerds gedaan. En dan zal je trachten het te corrigeren.

Dit alles werkt zeer goed uit als je zuiver van hart bent. Je hart zou zuiver moeten zijn. Als je hart niet zuiver is, als je Sahaja Yoga beoefent om met anderen te wedijveren, of met een soort van materiële betrachting, dan zal het niet werken. Je moet het zo doen dat het een onschuldige handeling is, dat je je Moeder vereert zoals een klein kind zijn moeder vereert en liefheeft. Het is een zeer eenvoudige relatie die wij allemaal hebben gevoeld, hoe we van onze Moeder zouden moeten houden en hoe we onder haar leiding en bescherming zouden moeten zijn. Het is iets zeer eenvoudigs dat je in je kindertijd kende en die kindertijd moet in jou terugkomen als je werkelijk de Moeder vereert.

Moge God jullie zegenen.