Diwali Puja 1999, Delphi

(Greece)

Feedback
Share

Diwali Puja – Delphi, Griekenland – 7 November 1999

Het is een goede en voorspoedige zaak dat we Diwali in Griekenland vieren, vooral omdat het in Delphi is. Delphi heeft een heel oude geschiedenis en zoals je weet, verbleef Athena hier. Zij was de Primordiale Moeder. ‘Atha‘ betekent in het Sanskriet ‘primordiaal‘. Deze plek werd, zelfs in de Purana’s, beschreven als “Manipur (navel) Dvipa (eiland)”. Manipur is de Nabhi. Ook in het Sanskriet betekent Manipur de Nabhi chakra. Hij wordt dus beschreven als de Manipur Dvipa, wat wordt geschreven als Manipur e Dvipa. Tracht even je deze Purana’s, deze oeroude boeken voor te stellen! God weet hoe oud ze zijn, tenminste achtduizend jaar, of misschien wel meer. En Griekenland wordt er beschreven als de Manipur Dvipa (het eiland van de navel), de plek van de Nabhi, waar de Adi Shakti verblijft namelijk Athena. Ik bedoel, hoe wisten ze dat? Misschien via krachtvelden, maar het staat duidelijk geschreven en op dezelfde manier weten we dat de plek van Athena in de Nabhi is. Zo is Athena ook de Primordiale Moeder, van wie gezegd wordt dat zij zich eerst manifesteerde in de zee, op de Nabhi zelf. Van daaruit verrichte zij al haar werk. We kunnen zeggen dat zij Shri Ganesha creëerde toen zij als Mahakali, het bestaan, neerdaalde. Dan ging zij naar de rechterkant en creëerde Mahasaraswati. We kunnen zeggen dat zij het gehele universum, alle scheppingen creëerde. En dan daalde zij verder naar beneden en vestigde zich als Kundalini. En terwijl zij naar beneden kwam, creëerde zij het Mahalakshmi principe om onze spirituele groei mogelijk te maken. Zo verliep haar beweging, maar er wordt gezegd dat zij in de Nabhi incarneerde. Misschien incarneerde zij in de Nabhi, nadat zij dit allemaal gedaan had. We weten dat de Kundalini van Ganesha zich in de Nabhi bevindt. Men zegt dat zij incarneerde in de Nabhi, omdat het eerste zuivere verlangen van een mens of dier, of gelijk welk wezen, de honger is. Die situeert zich in de Nabhi. En zij wou deze honger stillen, beheren en in de hand houden. En dat is misschien de reden waarom zij eerst naar de Nabhi kwam.

Deze Primordiale Moeder, Athena, houdt in haar hand de Kundalini en ook een drietand. Het is een teken dat zij van bij haar geboorte wist dat zij de negatieve krachten in de Nabhi chakra moest bestrijden. Deze geschiedenis wordt zeer duidelijk verteld in de Griekse mythologie, maar later werd deze mythologie door de mensen verdraaid, want ze weten alles te bederven. Ze stelden al de Goden en Godinnen voor als menselijke wezens en zo hebben we hier in India veel Goden die je ook kan terugvinden in de Griekse mythologie. De Indiase Goden worden zeer zuiver, goddelijk en heilig voorgesteld, maar hier werden zij naar beneden gehaald tot op het niveau van de mensen. En zo werden de vele Goden hier een beetje anders voorgesteld dan de Indiase Goden omdat zij vermenselijkt werden. Het is echt verbazingwekkend hoe die afwijkingen langzamerhand ontstonden. Zelfs in India gebeurde dat, maar het bleef niet zo, omdat we de Purana’s hebben. Telkens mensen [dit beeld] proberen te vertroebelen en te beschadigen, komt het terug in orde, omdat we de Purana’s hebben. Maar de Purana’s worden niet vereerd zoals de Bijbel of de Koran of enig ander religieus boek. Ze geven de geschiedenis weer van vroegere tijden en er moet op toegezien worden dat ze verstaanbaar zijn, zodat ze aan de mensen kunnen uitgelegd worden en ze er dus kennis kunnen van nemen.

Maar de manier waarop ze de Manipur dvipa beschrijven, is werkelijk groots en zelfs ten tijde van Alexander was Griekenland een welvarende en zeer mooie natie. Ze werd beschreven door Chandrabarday, een dichter die hem vergezelde, en hij beschreef in detail hoe het was. Hij schreef ook zeer duidelijk dat er een tempel is van de Primordiale Moeder, van de Adi Shakti en dat ook Ganesha daar zit. Hij beschreef dit werkelijk in detail. Hij zegt dat de treden naar de tempel drie en een halve wending maken: drie grote en de laatste is een halve. Als je ze zou projecteren over de gehele wereld, dan geeft dat drie en een halve wending. Hij schreef ook zeer duidelijk dat er swayambu’s zijn, swayambu’s van Shri Ganesha.

En van het orakel van Delphi wordt gezegd dat in de Nabhi chakra de Goden spreken. Dit alles werd in India beschreven lang, lang voor Alexander naar India kwam. Daaruit kunnen we afleiden dat er veel meer contacten waren; heel wat mensen reisden naar andere landen of kwamen naar hier of misschien werden in dat krachtveld al de Purana’s neergeschreven. We bevinden ons dus nu op een zeer oude plek waarvan de beschrijving zonder twijfel waarheidsgetrouw is. Maar later kwam de degeneratie. Er is ook sprake van dat de Kundalini werd afgebeeld en ook de chakra’s. Maar met de komst van het christendom werd gesteld dat het allemaal vals was en kon vergeten worden, ze wilden er niets van weten. Zo werd het dus een onzuivere en onduidelijke geschiedenis. Het geloof in Athena nam af en ook het geloof in de Goden en Godinnen en het werd wat het nu is, in feite kan je zeggen dat het stilletjes verdween. Dit was de situatie van Griekenland en nu zijn we terug hier. We zitten comfortabel in de Manipur e Dvipa voor de Lakshmi puja in de Nabhi. Lakshmi kwam zonder twijfel uit het water, maar Athena is de Moeder van Lakshmi. Zij is aanwezig in alles wat bestaat en zij creëerde Lakshmi. Deze Lakshmi is degene die hier regeerde en zij manifesteerde zich duidelijk. Zij creëerde hier prachtige zaken, want de Grieken waren heel rijk. De Grieken waren heel rijk en hielden zich met allerhande zaken bezig, vooral met handel drijven en scheepvaart. Scheepvaart is hun belangrijkste bezigheid. Ik was hier al eerder met mijn echtgenoot, want hij was bezig met scheepvaart. Tot onze verrassing werden wij in de luchthaven begroet door de vrouw van de minister, nog een echtgenote van een minister, de vrouw van de eerste minister. Normaal komen ze geen vrouwelijke bezoeker ontvangen. Ze zeiden: “Onze echtgenoten vertelden ons dat als we echt een absoluut zuivere, vrouwelijke en serene dame wilden ontmoeten, dat wel mevrouw Shrivastava was.“ En daarom kwamen ze mij begroeten, stel je voor.

Het concept van sereniteit bestaat nu niet meer voor de vrouwen in deze wereld, maar deze dames kwamen mij begroeten: “Wie is deze serene dame die nu naar hier gekomen is?“ Ze zorgden heel goed voor mij. Daarna waren er ook nog verkiezingen. Maar ik vergeet vooral niet hoe ze mij vol respect vroegen: “Hoe hebt u deze sereniteit ontwikkeld?“

Ik zei: “Ik heb dat niet ontwikkeld. Het was er, ik deed helemaal niets om er ‘sereen’ uit te zien of om dat op een of andere manier uit te werken. Daar bestaan geen schoonheidssalons voor, het is aangeboren. Waarom dachten jullie dat het sereniteit was?” Ze zeiden: “Alle mannen spraken met lof over u. Ze zeiden dat u zelfs in deze verschrikkelijke tijden zeer sereen blijft.“

Diwali is zeer betekenisvol, want vandaag is het de donkerste dag en de donkerste en langste nacht. Om daar een eind aan te maken, worden lichtjes aangestoken. En in de atmosfeer is alles zeer donker en zwart. De zon is weg. Daarom worden al die lichtjes aangestoken. Zo ook is het nu Kali Yuga. Je kan de Kali Yuga zien als één dag: het is heel donker, verschrikkelijk, er zijn veel problemen, het heeft ons leven ellendig gemaakt en we weten niet hoe we met ons leven verder moeten. Op dát ogenblik is het belangrijk dat we mensen verlichting kunnen geven. De Kali Yuga is nu in haar ergste fase. Zelfs wat mensen doen in de naam van God, is schokkend. Maar dat is Kali Yuga, waar we alle zin voor richting verloren zijn. We weten niet waar we naartoe gaan. We doen allerhande verkeerde dingen en we denken dat het allemaal in orde is: “Wat is daar nu verkeerd aan?“ Wat je hen ook zegt, het antwoord is: “Wat is daar verkeerd aan?“ Zeg hen: “Doe dat niet.“  En ze zullen vragen: ”Wat is daar verkeerd aan?“ En zo zijn alle mensen zeer individualistisch geworden. In zekere zin is dat niet zo, want ze volgen een mode, een stijl. Ze zijn slaven, maar ze geloven dat ze erg onafhankelijk zijn, dat ze vrije mensen zijn en dat ze kunnen doen wat ze willen.

Het gevolg van deze vrijheid in deze Kali Yuga, of het idee van vrijheid, is dat ze heel lelijk geworden zijn. Het is ongelooflijk wat ze allemaal doen in deze Kali Yuga. Zelfs priesters in de kerken, dit en dat, ze zijn zo verschrikkelijk  immoreel dat je niet kan geloven hoe het mogelijk is in de naam van God, in het huis van God. Maar het is zo, dat is Kali Yuga en deze Kali Yuga moet beëindigd worden. Wat we dus zullen doen om de duisternis van de nacht te verdrijven, is lampen aansteken. Op dezelfde manier moeten de mensen ‘verlicht’ worden. Er moet licht zijn in het hart van de mensen. Eens er licht is, zal deze duisternis, waaronder we lijden omwille van onze onwetendheid, verdwijnen en zullen we beschikken over de absolute kennis. Dit nieuwe tijdperk waarover gepraat wordt begint nu hier, op deze plek gaat het op zo’n manier uitwerken dat het allemaal samen verlichte mensen zullen zijn en zij zullen begrijpen wat dit licht betekent, wat echte kennis is, Gyana. Onze weg, is een weg van kennis, kennis die liefde is, kennis die medegevoel is. We moeten begrijpen dat we in een ander gebied zijn gekomen, een arena waar alle schermutselingen en moeilijkheden van de Kali Yuga niet kunnen binnendringen. Het regen buiten, niet binnen.

We zijn nu niet alleen vrij, maar alles wat we doen ís niets anders dan vrijheid, waarbij we aan niets gehecht zijn dat ons naar beneden kan halen, dat ons de greep op de waarheid doet verliezen.

Als zo een persoonlijkheid verschijnt, dan zullen al deze denkbeelden van de Kali Yuga verdwijnen. Maar ik moet zeggen dat het tegelijkertijd ook het laatste oordeel is. Zij die de waarheid aanvaarden, bij de waarheid blijven en in de waarheid groeien, zullen behouden blijven, alle anderen zullen omkomen, zoals eerder gezegd werd. Vergelijk het met een tuin met bomen die goed gevoed worden, die veel water en liefde krijgen en zelf ook heel veel aan mensen geven: ze worden behouden. De andere worden neergehaald en verbrand. Zo moeten jullie ook eerst de liefde aanvaarden, ze aannemen, jezelf met die liefde voeden en dan geef je ze aan anderen. Dat is een eenvoudige manier om de vloek van de Kali Yuga te overwinnen. De Kali Yuga is zo vol duisternis dat we elkaar gaan haten. Jullie zitten hier bijvoorbeeld allemaal en ineens wordt het donker. Je weet niet meer hoe je moet bewegen, of je anderen raakt, naast wie je zit, niets, zo is het. Met duisternis in het hart, duisternis in het brein, weet je niet waar je bent, wat je doet en wat je zou moeten doen, alsof je razend wordt en elkaar blijft slaan. Dat is Kali Yuga en degene die dat erkent en eruit ontsnapt, is de Sahaja yogi. Als je nog altijd aan de buitenkant blijft hangen, in dezelfde zone van onevenwicht, dan ben je net als iedereen.

Iets anders dat typisch is voor de Kali Yuga: zelfs als ze geraakt worden, als ze vernietigd worden, geven ze zichzelf geen schuld. Dat is een andere verschrikkelijke karaktertrek die de mensen ontwikkelen, namelijk dat ze anderen de schuld geven, nooit zichzelf. Jouw vergissing maakte dat je getroffen werd. Wat jij deed was verkeerd, zo is het. Dit noemen we de illusie, de branti. Deze illusie moet verdwijnen. Men zegt van de Kali Yuga dat ze het tijdperk van de illusie is en als je in die illusie terechtkomt, is het met je gedaan. Maar als je die illusie doorziet, dan probeer je de waarheid te vinden. Daarom is tegenwoordig het zoeken zo sterk aanwezig, want de mensen voélen dat het een illusie is. Ze wéten dat het niet de waarheid is en eens ze dát weten, wat doen ze dan? Ze willen weten wat de waarheid is, waar ze die kunnen vinden en ze gaan op zoek. Zo is in deze Kali Yuga ook het zoeken begonnen. Het verhaal van de Kali Yuga wordt ook nog verteld in een andere Purana, de Damayanti Purana. Damayanti, de vrouw van Nala, werd van hem gescheiden door dezelfde illusies die door Kali werden voortgebracht. Op een dag slaagde Nala erin deze verschrikkelijke Kali te vangen en hij zei: “Ik ga je wurgen en je doden.” Kali zei: “Goed, dat mag je doen, maar luister eerst naar mijn verhaal, mijn Mahatmya, wat ik beteken en waarom ik hier ben.”

Hij wachtte dus en zij zei: “Als je ermee akkoord gaat om te luisteren zal ik het je vertellen. Als ik kom om de wereld te regeren, betekent het dat de Kali Yuga aanbreekt. De mensen zullen in de ‘branti’ geraken, in de illusies. Ze zullen niet weten wat waarheid is en wat niet en ze zullen proberen de waarheid te vinden. Niet alleen diegenen die naar de jungle trekken en aan alles verzaken, er zal ook nog een andere soort zijn. Mensen die zijn zoals deze, die met dit soort zoeken bezig zijn, zullen in de Kali Yuga geboren worden en ze zullen gewone huisvaders en huismoeders zijn. En ze zullen in alle mogelijke illusies terechtkomen. En pas als ze in die illusies zitten, zullen ze beginnen zoeken, zullen ze beseffen dat ze onwaar zijn en dan zullen ze de waarheid zoeken. Dan pas zullen ze hun zelfrealisatie krijgen. Hij zei het heel duidelijk, ik bedoel duizenden jaren geleden. De Kali Yuga is dus het tijdperk waarin mensen hun zelfrealisatie kunnen verkrijgen. Ze zullen hun Zelf kennen, ze zullen de waarheid kennen. Dit werd lang geleden voorspeld en je kan zien dat het nu gebeurt.

Dit is dus het tijdperk dat daarvoor voorbestemd was, want als je je goed voelt, zoals in de Satya Yuga en zo meer, dan zoek je niet, dan aanvaard je, dan ben je gehoorzaam, dan ben je een goed mens, klaar. Maar in de Kali Yuga ga je echt op zoek naar de Absolute Waarheid en daarom staan deze lichten voor dat temperament of voor die zielen die verlicht worden. Jullie zijn dus allemaal verlichte zielen. Dat is Diwali voor mij. Diwali betekent dat de mensen verlicht zijn, dat ze al de duisternis van de Kali Yuga opzij hebben geschoven en dat jullie allemaal genieten van de schoonheid en de vreugde van de Kali Yuga. Het is heel symbolisch dat Diwali al begonnen is. We hebben al veel lichtjes en er moeten er nog meer komen. Niet omdat er te weinig licht is. Waarom willen we meer licht? Omdat ze allen moeten gered worden. Onze inspanningen zijn erop gericht iedereen te redden. Dat is erg moeilijk, maar je kan zien hoe gerealiseerde zielen als zaadjes bewegen en zichzelf planten in verre streken en daar bloeien ze en worden ze prachtige geurige bomen, die anderen schaduw bezorgen. Daarom zie je allerhande mensen op allerhande plekken opgewekt worden en zij worden gerealiseerden en zij doen anderen ontwaken. Het hele proces is zo mooi ‘ingebouwd‘ en werkt prachtig uit. Het enige onzekere is: hoeveel zullen er naar Sahaja Yoga komen? En hoeveel kunnen we in veiligheid brengen en redden? Dat is het enige probleem en daarom moet je erop voorbereid zijn en ieder van jullie zou moeten besluiten: Ik ga elke dag ten minste één ziel redden, één persoon per dag. Stel dat iemand verdrinkt in een rivier of in de zee, wat doe je dan? Jullie snellen er allemaal naartoe om hem te redden. Jullie gaan voluit om zijn leven te redden. Zo moeten we ook begrijpen dat we het leven van alle mensen moeten redden en daarvoor zullen we hard moeten werken.

In deze opwaartse beweging van illusie naar waarheid komen we een aantal problemen tegen die we op de gepaste manier het hoofd moeten bieden. Een van die problemen die hieruit voortkomt, is de honger. Honger kan uitgaan naar geld, naar voedsel, naar van alles. Als het honger naar geld is, zal hij zich permanent in jou vestigen, want hij is onverzadigbaar, je kan hem nooit stillen. Maar in deze tijd worden de mensen gek, werkelijk stapelgek als het om geld gaat. Ze trekken zich er niets van aan of andere mensen het hebben of niet, of anderen dit voordeel ook hebben, ze willen alleen opscheppen. Ze willen opscheppen. Ze zijn heel rijk, ze hebben het goed en doen allerhande dingen volledig met hun ego. Ze denken: “Daar is niets mis mee. Wat is daar mis mee? Wat is er mis mee?” Dit is één van de grootste hindernissen, namelijk dat je brein, het ego, het voor het zeggen heeft en je tracht te handelen zonder na te gaan wat dit of dat is?

Het brein is dus bedekt met ‘branti’, met illusie en dan zijn er veel manieren om dingen te begrijpen. Zo heb ik bijvoorbeeld gezegd dat ze in Sahaja Yoga hun realisatie kunnen krijgen als ze dat wensen en dat ze overal waar ze maar willen kunnen rondlopen, vooral op die dag waarop ze zelfrealisatie krijgen. Dat heeft een wonderlijk effect, want die dag ben je sterker en vermijd je alles wat verkeerd is. Nu zijn zovelen onder jullie gegroeid in Sahaja Yoga en volledig veranderd. Ik ben zo blij dat te zien. Ik denk dat ik zelf niet zoveel gedaan heb. Ik heb alleen verlichting gebracht, het lijkt vergezocht, maar ik doé niets. Als je verlichting bereikt zonder er iets voor te doen en als je dan zegt: “U hebt dit gedaan.“ Dan kan ik dat niet geloven. Hoe kan dat? Ik deed niets. Je kreeg gewoon je realisatie. Maar als ik nu rondkijk en erover denk, dan merk ik hoe mooi jullie zingen, hoe mooi jullie zelf geworden zijn, hoe zacht jullie geworden zijn, hoe mooi en hoe vriendelijk voor mekaar, dan ben ik er nu van overtuigd en ik voel aan dat het jullie niet zoveel tijd zal kosten om Sahaja Yoga te vestigen. Het is hoog tijd dat we begrijpen dat we er veel meer moeten voor uitkomen dat wij Sahaja yogi’s zijn.

En je ziet dat er ook andere problemen zijn. Als ze problemen hebben zeggen sommigen: “Er zouden een aantal geschreven regels moeten zijn.“ Dan antwoord ik: “Neen, je kan ook uit ervaring leren.“  Ik heb bijvoorbeeld laatst gezegd dat er een Lakshmi-principe is. Laat ons nu nagaan hoe het Lakshmi-principe werkt.”  Heel eenvoudig, heel gemakkelijk. Als je het wil weten, heel eenvoudig. Want Lakshmi is zeer vluchtig, ‘chanchal’. Als je honderd roepies geeft aan een bediende, dan gaat hij onmiddellijk naar het café om te drinken: Lakshmi is dood. Zodra je de Laksmi geeft, wil hij naar het café om te drinken. Je kan je dus voorstellen wat er met deze Laksmi aan de hand is. Ze is erg goed, maar ze bekoort je ook. Je moet dus uitkijken wat je doet als je geld hebt, je kan het op de bank zetten of wat je maar wil, maar verspil niet alles. Doe het niet.

Ten tweede moet je ook weten dat, als alle deuren gesloten zijn en Laksmi binnenkomt door één deur, ze dan ongetwijfeld zal blijven. Ook als je gierig bent, zal ze blijven, maar ze zal wegkwijnen omdat ze geen uitweg heeft. Als je dan de andere deur opent, zal je verbaasd zijn dat ze niet alleen naar buiten kan, maar dat ze ook meer lucht , meer vrijheid zal krijgen van buiten omdat je de andere deur geopend hebt. Als je slechts met één deur experimenteert, komt er niets naar binnen. Met één deur komt er geen lucht, niets naar binnen. Maar als je ook de andere deur opent, zal je zien dat er volop stromingen ín de kamer ontstaan. Op dezelfde manier moet iemand die aan geld wil geraken, eerst leren uitgeven wat hij heeft. Dit is één van de zegeningen in deze Kali Yuga, want de bedoeling van de Kali Yuga is twijfel te creëren, illusies, branti. Zij zal dus zo verder gaan, maar als je bij de waarheid blijft, kan er niets gebeuren dan zal het niet werken. Het is dus belangrijk te begrijpen dat we de hele tijd getest worden. We moeten daar getuige van zijn. Het is erg interessant te zien hoe deze Lakshmi, het huis wil ontvluchten van een man die alleen geïnteresseerd is in bedriegen, in graaien, leugens vertellen. Lakshmi blijft niet bij hem. Zij gaat weg. Dit gebeurt allemaal rondom ons. Ik zeg dit niet achteloos. Het is er allemaal, verschrikkelijk. We moeten erop toekijken, duidelijk de bewegingen van het brein in het oog houden. Waar gaat het naartoe? Wat denkt het? Lakshmi brengt je gedachten op zaken waar je niet aan zou mogen denken. Zoals ik al zei dat sommige mensen zullen gaan drinken, naar wedrennen zullen gaan, veel zullen drinken, ze zullen van alles doen. Waarom? Omdat ze geld hebben en dat willen uitgeven. Maar ze zullen het in zaken stoppen die niet investeren in wat echt goed is, in wat echt opbrengt. Daarom zijn er nu mensen die zoveel geld uitgeven aan nutteloze zaken. Met spilzucht kan je nooit het doel dat het jouwe is bereiken en jouw doel is de vervolmaking van wat je bent, namelijk de Spirit worden.

Dit is heel erg subtiel om te begrijpen. Je denkt dat je niets verkeerd doet, wat is het tenslotte maar. Als ik iets verkeerd doe of erg fout, dan zou mijn lichaam toch reageren. Neen, niets zal reageren, niet je brein of je lichaam. Zie je, gedurende al die jaren is mijn ervaring heel eenvoudig geweest, namelijk dat sommige yogi’s nog altijd in het Lakshmi-principe verwikkeld zijn. Ze proberen mij te bedriegen, ze proberen met Sahaja Yoga geld te verdienen. Er zijn er ook die een handeltje willen opzetten. Ze hebben allemaal zwaar gefaald, zo zwaar dat ze bankroet zijn of in de gevangenis zitten. Doe dus nooit zaken met andere Sahaja yogi’s. Voor Sahaja Yoga is het erg belangrijk dat je geen zaken doet met yogi’s. Als je dit eenvoudig gegeven begrijpt, zal je geen zaken doen met Sahaja Yoga. Je kan natuurlijk ook geen zaken doen met mij. Mensen beginnen met iets heel eenvoudig. Zo ontmoeten bijvoorbeeld twee Sahaja yogi’s elkaar, één van Japan en een andere van Amerika en ze zeggen: “O, jij bent een Sahaja yogi? Ik ook, kan je me een vals document geven? Kan je mij een verslag geven?“ Ze zullen vragen blijven stellen. “Waarom, dat willen we niet. We willen dat niet doen.” Ze zijn niet geïnteresseerd in jou, zij zijn geïnteresseerd in wat je hebt en dit is iets wat je op een pientere en intelligente manier moet leren als mensen over ‘zaken’ beginnen te praten. In Sahaja Yoga, worden er geen zaken gedaan onder elkaar, ze hebben alleen zaken met zelfrealisatie. Als je dit kleine punt begrijpt, zal alles wat geld betreft en nogal misleidend is, verdwijnen. Het werkt allemaal prachtig uit als je het overgeeft, maar zelfs als je het niet overgeeft kan het uitgewerkt worden omdat je het resultaat ziet, gekwetst en verontrust wordt en dus geef je het op.

Wat er dus ook gebeurt … met je waarnemingsvermogen, neem één van onze chakra’s, hieraan kan je het duidelijk waarnemen. Je ziet duidelijk hoe je jezelf in de problemen gewerkt hebt en je stopt er dus mee. Maar voor we dat doen, kunnen we op een zeer goede manier waarnemen met onze vibraties. Je voelt de vibraties en je kijkt zelf: als de vibraties goed zijn is het in orde. Als ze niet in goed zijn, moet je weten dat er iets verkeerd is. Je kan oordelen over iedereen, je kan oordelen over elke geestelijke of één van deze miljonairs en zo meer. Maar eerst moet je uitzoeken of iemand een perfecte Sahaja yogi is of niet. Dit gebeurt bij individuen, maar het kan ook in de collectiviteit gebeuren. Ik heb gemerkt dat mensen in de collectiviteit soms erg misleid zijn en één persoon die negatief is, weet meteen wie nog negatief is. Dan zoekt hij contact met die negatieve persoon en ze gaan samenwerken. Je moet dus goed opletten. Je bent gerealiseerd, je hebt alles en ook heel wat geld in Sahaja Yoga. Je moet beseffen dat het een heel goed teken is voor dieven om er op af te komen. Wees dus voorzichtig en laat je niet verleiden door al die nonsens. Dat is de bescherming van je Moeder, namelijk dat ze je op deze manier probeert te beschermen.

Onze houding tegenover het leven moet die van een getuige zijn. Je ziet alles duidelijk en geleidelijk aan zal dit zicht zó scherp worden, zó duidelijk, zó helder dat je verbaasd zal zijn. Dan zal je gebruiken wat er is, om het even wat. Dan moet je niet denken, je moet alleen de vibraties kennen. Hoe zijn de vibraties? Wat zeggen ze? Want ze zijn er om je te leiden. Zij die nog niet zo goed overweg kunnen met vibraties, moeten proberen zich te vestigen. Als je niet zo goed bent met vibraties, betekent het dat je mensen niet correct zal inschatten en niet over de juiste kennis beschikt. Je moet dus eerst je vibraties in orde brengen en ook je chakra’s. Daarna kan je nagaan hoe het met je collega’s gesteld is, wie ze zijn. In feite is je brein nu zo verlicht dat je alles wat voor je ligt, duidelijk kan zien. Maar als je dat verlichte brein niet gebruikt, zal je merken dat er negatieve krachten zijn en eens deze krachten beginnen te werken… Zie je, eigenlijk zou ik moeten zeggen dat we ons nu op een overgangspunt bevinden en dat deze dingen niet meer zullen gebeuren, maar toen ik met Sahaja Yoga begon, was het heel erg. Het was een héél erge situatie. We hadden halfbakken mensen, voor een vierde en voor een zestiende ‘gebakken‘ mensen. En ik wist gewoon niet hoe ik het hen moest vertellen, want als ik iets zei, gingen ze er vandoor. Ze zouden niet naar Sahaja Yoga komen. Terwijl op andere plaatsen de goeroes geld vroegen en dat was het. Dan denken de mensen: “Nu hebben we de goeroe geld gegeven, hoe kunnen we dan weggaan.” Misschien blijven ze geld geven en blijven ze er aan vastzitten. Maar in Sahaja Yoga is er geen geld mee gemoeid. Dus komen ze en verdwijnen weer. Dit komt veel voor, het komt erg veel voor dat ze voor korte tijd naar Sahaja Yoga komen. Maar als het werkelijk speciale mensen zijn, dan blijven ze en beginnen ze alles vanuit het juiste standpunt te bekijken, want ze zijn verlicht, ze zijn gegroeid, ze zijn ontwikkeld.

Zo moeten we dus via Diwali, terugkomen naar die verschrikkelijk nacht van de Kali Yuga. Dit is wat we moeten doen: nederig zijn en uitzoeken of we in orde zijn of niet, of we de goede richting uitgaan of niet. Jíj alleen kan dit uitmaken. Met de vibraties weet je meteen of je problemen hebt of in orde bent. Voor welke beslissing ook, moet je je handen voluit gebruiken. Praten zal niet helpen, lezingen geven zal niet helpen. Neen, het gebeurt door te experimenteren, te begrijpen, te voélen of ik zou zeggen door het diepe impact van alles wat zich aandient dat je zal informeren over wat voor mensen ze zijn, waarover ze praten, wat je moet doen. Dit kan een beetje mentaal zijn, maar later stijgt het daar absoluut boven uit.

Ik zei al dat de Kali yuga voorbij is, dat dit tijdperk op zijn einde loopt, maar toch kunnen er mensen zijn die zullen trachten terug te gaan naar dit soort van zogenaamde normaliteit. Maar hiervoor is er een uitweg: simpelweg meditatie! Met meditatie kan je bereiken wat bereikt moet worden en dan zal je verbaasd zijn wat voor een belangrijke taak ons gegeven werd. Het belangrijkste is dat je goed over jezelf waakt, zodat je, hoop ik, niet in de val van Lakshmi trapt. Dezelfde Lakshmi die je mooi maakt, kan je ook verminken. We moeten dus alles doen om deze mooie Lakshmi, deze getooide Lakshmi, als ons ideaal te blijven zien en dan zal het uitwerken.

Dit is ons doel, dit is ons ideaal en dat moeten we doen zodat we een nieuwe vorm van bestuur, een mooi bestuur kunnen uitbouwen. Onze hele houding moet zo zijn dat we alert blijven. Want je wordt meditatief. Zodra je aan iets denkt, word je meditatief. Het denken zal verdwijnen. Je zal niet meer kunnen denken. En ben je dan ’verloren‘? Neen, als je in meditatie bent, kan je niet ‘verloren‘ geraken. Waarom niet? Omdat je dan je leven overgeeft aan de werkelijkheid. Je hebt jouw hand gelegd in de hand van de werkelijkheid die je leidt, die je beschermt, die over je waakt, die je helpt … je kan nooit verkeerd lopen. Zelfs als je meditatief bent, wees dan niet bang er kan jou niets gebeuren. Maar als je nooit tot meditatie komt, dan is redding onmogelijk. Het is onmogelijk om gered te worden, het is onmogelijk om te groeien. Om te groeien, moet je mediteren. Dit is erg belangrijk. Ik zou zeggen dat alle Sahaja yogi’s die hier vandaag aanwezig zijn deze puja  volbrengen en er werd me gezegd dat er ook een puja van de verlichting zal zijn.

Maar je moet er heel goed voor zorgen, je meditatieve toestand niet op te geven. Wat je kan doen is nagaan hoever je gekomen bent, in hoeverre je je problemen hebt opgelost. Zodra je dat beseft, zal je een volledig gerealiseerde ziel worden. De leidraad is dat we moeten beseffen dat we gerealiseerden zijn en waarom dat zo belangrijk is. Waarom zijn we gerealiseerd? Niet alleen voor onze verlangens, onze zuivere verlangens, maar ook voor anderen. En doorheen dat begrip dat we er niet alleen zijn voor onszelf maar ook voor anderen, word je collectief bewust en begin je anderen te helpen. Begrijp dit goed, anders ben je verloren en de anderen ook. Dit is de weg die we voluit moeten volgen, rechtdoor naar de waarheid en breng die waarheid naar andere mensen, om hen te redden. Zo kan je hen je liefde en zorg uitdrukken.

Dit is een erg moeilijk onderwerp om te behandelen denk ik. Het is gemakkelijker over dit onderwerp te praten dan het in onszelf te assimileren. Als je nu naar mij luistert, probeer dan daarna te mediteren. In meditatie zal je dit assimileren en de kracht die je in jezelf denkt te hebben, de kracht van het onderscheidingsvermogen, de kracht om vibraties te geven, om allerhande zaken te doen met Sahaja Yoga, zal voortdurend aan het werk zijn. Maar als je niet mediteert, als je ergens anders bent, zal het niet werken. Het zal niet werken.

Vandaag is de dag om te vieren en blij te zijn dat we over de hele wereld zo veel Sahaja yogi’s hebben. Er is hoop voor de hele wereld en wij kunnen alle mensen redden die in de wildernis verloren gelopen zijn. Dat ís een feit, zonder enige twijfel! Maar na deze viering en dat alles, moeten we blijven zitten en observeren wat er gebeurt en je zal zien dat in meditatie al de schoonheid van wat je bereikt hebt, alles wat je bereikt hebt, zich aan jou zal openbaren. Al de zorgen en moeilijkheden zullen verdwijnen. Dit zou met jullie allemaal moeten gebeuren en ik vraag jullie allemaal deze bijzondere hoedanigheid om jezelf te begrijpen, te ontwikkelen. Mijn hoop is vervuld. Als ik jullie hier zie zitten, ben ik meer dan blij. Zo zullen jullie je ook voelen als je de Kundalini van anderen probeert te doen opstijgen en hen probeert te vestigen in Sahaja Yoga. Je zal versteld staan wat er dan met je gebeurt. Het brengt zoveel vreugde als je anderen realisatie geeft. Je hoeft daar niets voor te doen. Je moet niet betalen of iets anders van die aard. Deze kracht in jezelf is gewekt. Ik bedoel dat je, waar je ook gaat, de Kundalini van iemand doet opstijgen en realisatie geeft. Je hoeft niets te doén en dat geeft zoveel vreugde. Je voelt je er zo gelukkig om.

Vandaag zegen ik jullie dus met deze speciale kracht om mensen realisatie te geven en voor hun Nabhi en hun maturiteit te zorgen volgens wat nodig is. Het is heel belangrijk in te zien hoe ver je kunt gaan. We moeten de wereld veranderen, we moeten de wereld redden. Dat is jullie verantwoordelijkheid. Júllie zijn gerealiseerd, niet de anderen. Probeer dus niet bij anderen fouten te vinden. Denk aan jezelf, dat jij gerealiseerd bent en er wordt verwacht dat jíj Sahaja Yoga verspreidt.

Ik dank jullie zeer.

Moge God jullie zegenen.