Birthday Puja 2000

New Delhi (India)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Shri Mataji Nirmala Devi

Birthday Puja

“Geniet van deze collectieve liefde”

Dehli, India

21 maart 2000

Engelse transcriptie: IBP reviewed
Nederlands:  15/03/2013

Ik ben zo met vreugde vervuld en mijn hart is zo vol dankbaarheid voor deze prachtige plek die de Sahaja yogi’s gecreëerd hebben. Ik kan me niet voorstellen hoe hard ze moeten gewerkt hebben om op deze plek zo’n prachtige omgeving te creëren, zo’n gelukzalige plaats. Hoe mensen in Sahaja Yoga samenwerken met enorm veel respect en liefde voor elkaar en dan zoiets ongelooflijks tot stand brengen. Dit was een wildernis en jullie hebben er licht en leven in gebracht. Jullie wilden mijn verjaardag vieren. Ik weet niet wat daar zo betekenisvol aan is?

Maar de manier waarop jullie begrip en respect hebben getoond, ik ben gewoon in de wolken. Ik begrijp niet wat ik voor jullie heb gedaan dat jullie zo veel doen voor Sahaja Yoga. Wat er ook van zij, het is vandaag ook een zeer gunstige dag die we Holi noemen. Op deze dag spelen ze Holi en tonen ze hun liefde voor elkaar en de eenheid onder elkaar. Dit is het moment waarop we echt de waarde van liefde, van respect voor anderen  moeten begrijpen want totnogtoe hebben we al onze ideeën gebaseerd op het principe dat mensen elkaar niet kunnen liefhebben. Ze proberen steeds anderen in hun macht te krijgen, of ze haten elkaar of proberen dingen van anderen af te pakken. Al die tijd hadden we een volledig verkeerd idee en het is daarom dat de organisaties die werden opgericht om dit idee te bestrijden er ook door werden aangetast.

De enige manier waarop we echt kunnen begrijpen wat we zijn is door zelfkennis. Als je jezelf kent ben je verwonderd dat het hoogste goed voor jou erin bestaat graag te zien en graag gezien te worden. Je geniet zo veel van deze collectieve liefde wanneer je erin geslaagd bent je lagere ik volledig te overwinnen.

In Sahaja Yoga is het zo simpel; het werkt op een zeer eenvoudige manier. Het is heel ‘sahaj’ maar het is belangrijk om erin te groeien en ik ben diep gelukkig hier zo veel yogi’s te zien van over de hele wereld, van Delhi en ook vanuit heel India, genietend van jullie liefde en begrip voor elkaar. Ik had nooit verwacht dat ik tijdens mijn leven nog getuige zou zijn van deze mooie wereld van liefde, vertrouwen en vrede. Maar vandaag moet ik echt zeggen dat het duidelijk wordt waartoe we in staat zijn.

Wij mensen zijn zogezegd zeer egoïstisch, egocentrisch en alleen begaan met onszelf. Dit is alleszins wat gezegd wordt, maar het is verbazingwekkend hoe je door zelfrealisatie en zelfkennis begrijpt hoe rijk en hoe groots je vanbinnen bent en hoe bekwaam! Dit ‘begrijpen ‘ groeit in je en komt dan op zo’n mooie manier tot uiting.

Sahaja Yoga heeft de tijd genomen om traag, traag te groeien en jullie zijn ook allemaal traag, traag gegroeid. Maar vandaag moet ik zeggen heeft het zo’n hoogte bereikt dat het moeilijk wordt voor mensen om eruit te raken. Als je jezelf kent, als je weet wat de realiteit is en de absolute waarheid, dan los je op in die kennis. Natuurlijk hebben jullie geen kennis op de manier dat andere mensen die hebben. Jullie hebben kennis in de echte zin van het woord omdat jullie beseffen dat er in jullie een grote kracht van liefde is.

Er is een grote kracht van begrip, een grote kracht van eenheid, van collectiviteit. Deze collectiviteit doet wonderen en geeft de vreugde van het besef dat we allen één zijn, we hebben geen vijanden, we hebben geen problemen. Jullie zijn allemaal samen één. Deze vreugde die door jullie geuit werd, is zoals golven die naar de kusten gaan, de kust raken en als ze terugkomen prachtige patronen creëren. Wat ik zie dat er nu gebeurt, is dat deze prachtige patronen zich tonen in jullie eigen leven, in jullie manier van leven, in jullie gedrag.

Er zit een heel speciale soort van het menselijk ras voor mij. Ik ben jullie zo dankbaar, absoluut, dat jullie deze kennis over jezelf aanvaard hebben en er samen van genieten. Het is iets heel bijzonders dat jullie je Zelf kennen, dat kunnen enkel mensen. Er kan een diamant zijn, heel duur, maar hij kent zijn waarde niet. Er kan een hond zijn of een ander dier dat iets bijzonders heeft maar zij beseffen niet wat ze zijn. Hetzelfde gebeurt met menselijke wezens tot ze hun zelfrealisatie krijgen en na realisatie worden ze zich opeens bewust van wie ze zijn. Dan worden ze plotseling zeer nederig. Ze worden heel liefdevol. Veronderstel nu dat iemand weet dat hij een koning is of een eerste minister of dat hij ontdekt dat hij een groot muzikant is of zo. Hij voelt zich verheven en heeft een groot gedacht van zichzelf. Maar door de kennis die jullie hebben word je één met de andere Sahaja yogi’s en geniet je ervan.

Het is heel merkwaardig hoe het uitwerkt dat jullie zo van elkaar genieten en jullie vol toewijding inzetten voor dit collectieve werk.

Mijn ervaring van 77 jaar, kan je zeggen, is bemoeilijkt geweest door allerlei gebeurtenissen en allerlei mensen en incidenten en het is aangenaam om te zien dat, ondanks dit alles, zo veel mooie lotussen zijn uitgekomen. Ze zijn zo geurig, zo mooi, zo kleurrijk, zo aantrekkelijk. Dit gebeurt allemaal omdat we een aangeboren gevoel van liefde en mededogen hebben. Dit mededogen moet werkelijk begrepen worden en er moet vreugde aan beleefd worden en we moeten in de oceaan van mededogen springen. Zo mooi dat je verbaasd zal zijn om te zien dat je vanzelf zal zwemmen. Je zal vanzelf andere mensen in dezelfde oceaan ontmoeten, zonder enige problemen, zonder enige moeilijkheden, allemaal genietend van de zegening van deze liefde, dit mededogen, deze goddelijke liefde.

Ik moet de mensen van Delhi werkelijk feliciteren voor de mooie versieringen en deze mooie tent en de prachtige versieringen die ze buiten hebben aangebracht voor jullie verblijf. Het is werkelijk iets bijzonders, ik heb er niets voor gedaan. Absoluut niets zou ik moeten zeggen. Hoe deze mensen hebben samengewerkt! Er is geen geruzie, gevecht of achterbaksheid geweest, niets van dit alles. Het is heel verrassend dat zoiets prachtigs door hen gecreëerd is! Het toont hun volwassenheid in Sahaja Yoga. Ik moet hen opnieuw en opnieuw feliciteren om zo’n groot werk te doen in zo’n korte tijd.

(Talk verder in Hindi)

Moge God jullie zegenen.