Talk after Sahasrara Puja: Penetrate Your Attention Campus, Cabella Ligure (Italy)

Talk after Sahasrara Puja, “Penetrate Your Attention”,. Cabella Ligure, Italy, 7 May 2000 Het was echt een prachtig idee om mijn aandacht te vestigen op al deze gebieden van het leven, die zeer belangrijk zijn en zoals het is, heb ik aandacht voor ze allemaal en ik geef om dat alles. Maar ik zou zeggen dat jullie er nu allemaal aandacht aan besteden. Omdat jullie het zijn die er iets aan kunnen doen. Je kunt beginnen met de natuur zoals zij dat zeggen, we moeten vriendelijk zijn met de natuur. We hebben zulke problemen, mensen hakken bomen uit, al dit soort dingen doen ze zonder na te denken dat dit voor het nageslacht een woestijn zal worden. Zodat, wat voor alles geldt, kunnnen de vibraties voor uw fruit en landbouw, echt veranderingen brengen. We hadden in onze tuin, je zult het niet geloven, een pioenen bloem net als deze, nog groter dan dit, heel groot. We hebben nog nooit zo’n bloem gezien. We hadden ook de tulpen die zo groot waren. Ik heb in mijn leven nog nooit zulke tulpen gezien. Met vibraties kun je het overal verbeteren. Stel dat je naar een of andere politicus gaat, laten we zeggen, of een politieke partij, dan gebruik je je handen en geef ze de hele tijd bandhans. Je zit tegenover elkaar aan de tafel en onder de tafel geef je ze een bandhan. Je hebt krachten, maar als je je krachten niet gebruikt, dan is het nutteloos, als je gewoon doorgaat Read More …

Sahasrara puja: Attain that Sahaja state Campus, Cabella Ligure (Italy)

Sahasrara Puja, Cabella Ligure, 7 mei 2000. Bereik de Sahaja status Nederlandse vertaling versie datum 2022-0404 Dertig jaar geleden toen de Sahasrara geopend werd, vond ik overal duisternis.  De mensen waren zo onwetend. Ze wisten niet wat ze moesten vinden. Natuurlijk wist ik dat ze iets zochten dat onbekend was, maar ze wisten van dat onbekende niets af, en ook niet wat ze moesten vinden. Ze waren zeer onwetend over zichzelf, hun omgeving en het doel van hun bestaan. Ik wist niet hoe ik eraan moest beginnen. Toen de Sahasrara open was, dacht ik erover om zelfrealisatie te proberen op één enkele dame, een oude dame. Er was een andere vrouw die ook begon te komen. De oude dame kreeg haar zelfrealisatie. De andere vrouw vertelde me dat ze aanvallen kreeg en dat ze bezeten was. Ik zei : « O God, hoe zal ik haar zelfrealisatie geven ? » Op één of andere wijze genas ze zeer vlug en kreeg ze eveneens haar realisatie. Het is een zeer onbekende wetenschap. Bovendien wensen mensen met hun ego niet te aanvaarden dat ze nog niet volledig zijn en dat ze hun realisatie moeten krijgen. Ze leven zo dat ze geen tijd hebben voor zichzelf. Ik vond het zeer moeilijk mensen ervan te overtuigen dat ze hun zelfrealisatie moesten aanvaarden, daar ze dachten dat het inbeelding was. Wat vergezocht is en ze geloven enkel in guru’s die hen zoveel rituelen, « karankands » opleggen, dat is alles. Ze deden ook alle soorten rituelen onder de vriendelijke begeleiding van Read More …