Shri Ganesha Puja – Onschuld en Huwelijk

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Shri Ganesha Puja – Onschuld en Huwelijk – Cabella, Italië 16/09/2000

Wij zijn hier vandaag samengekomen om Ganeshapuja te vieren. Jullie weten zeer goed dat Ganesha het symbool is van zuiverheid, van heiligheid en het vereren van de onschuld. Als je Shri Ganesha vereert, moet je beseffen dat hij de belichaming is van de onschuld. Ik vraag me af of hij de betekenis van “onschuld” begrijpt of niet. Onschuld is een aangeboren kwaliteit die je niet kunt forceren, die je niet kunt inoefenen, ze is een aangeboren kwaliteit van de mens. Als hij een volgeling wordt van Shri Ganesha, wordt hij onschuldig.

Misschien merk je dan op dat onschuldige mensen aangevallen worden door de sluwe en agressieve mensen, maar onschuld is iets zo groots dat ze niet kan vernietigd worden. Ze is een kwaliteit van de Spirit. Onschuld is een kwaliteit van de Spirit en als de Spirit in je ontwaakt, verkrijg je de kracht van de onschuld, waardoor je al wat negatief is, al wat verkeerd is, al wat nadelig is voor je spirituele groei en voor je spirituele inzicht, kunt overwinnen.

Onschuldig ‘zijn’ (worden) is dus niet mogelijk. Je moet onschuldig zijn in die zin dat je onschuldig geboren bent. Dat gebeurt nadat je Sahaja yogi geworden bent, na je zelfrealisatie. En je krachten om al die verkeerde en negatieve gevoelens binnenin jezelf en ook buiten jezelf te bevechten, worden ten volle gesteund en beschermd door de Moeder van Shri Ganesha.

Het is tegenwoordig moeilijk om iemand iets te vertellen over onschuld, maar je kent het leven van Christus. Hij was de onschuldige onschuld zelf. Hij besefte niet tussen wat voor mensen Hij zich begaf. Hij dacht dat ze allemaal onschuldig waren en daarom sprak Hij tot de mensen op zo een manier dat iemand die doortrapt was dat nooit zou gekund hebben, want wie negatief is ingesteld begrijpt altijd de negativiteit van anderen. Hij zei soms dingen die de mensen misschien niet begrepen, maar wat Hij zei, was geladen met vibraties van onschuld.

Dat zou al de mensen tot een zuivere houding tegenover Hem moeten gebracht hebben, maar voor sommigen was het waarschijnlijk niet het tijdstip om gerealiseerd te worden.

De onschuld van Ganesha werd niet ‘verslagen’, maar er werd een atmosfeer van heiligheid en schoonheid gecreëerd die je in het leven van Christus kunt waarnemen.

Ik ben blij dat jullie [de uitleg] over het huwelijk gehoord hebben. Waarom trouwen ? Waarom moeten er huwelijken zijn ? De mensen leven tegenwoordig toch [samen] zonder gehuwd te zijn ! Maar “huwelijk” betekent “de heiligheid van het huwelijk [onderhouden]”, de heiligheid van je fysieke, mentale en emotionele integratie.Als die heiliging er niet is als je met iemand samenleeft, is het niet volmaakt. De kinderen die je voortbrengt, zullen niet in orde zijn. Daarom is het huwelijk nodig. Zoals je weet, woonde Christus een huwelijk bij. Waarom besteedde Hij zoveel aandacht aan een huwelijk ?

Omdat daardoor de band die je met mekaar hebt, geheiligd wordt. Alles is ok,maar de band tussen man en vrouw moet geheiligd worden, anders zullen de kinderen die je voortbrengt … “van alles” kunnen worden : dieven, bedriegers, leugenaars of wrede, zeer wrede mensen, als het huwelijk niet geheiligd wordt.

Daarom ging Hij [naar een huwelijksfeest], om het huwelijk te heiligen. Maar het is totaal verkeerd, echte nonsens, te beweren dat Hij alcohol maakte. Wat Hij deed, was het water veranderen in de smaak van druiven. In het Hebreeuws wordt alcohol ‘druivensap’ genoemd … niet ‘genoemd’, maar wijn is zowel ‘alcohol’ als ‘druivensap’. Maar dat is onmogelijk, want je kunt niet ogenblikkelijk alcohol maken, omdat er voor alcohol tijd nodig is : het moet rotten en rotten en rotten. Dan wordt het pas alcohol. Maar als Christus het zo spontaan deed, in een opwelling, hoe kan het dan alcohol zijn die intoxiceert ? Veel mensen, vooral in de christelijke godsdienst, geloven dat Christus de wijn geheiligd heeft, wat totaal verkeerd is. Hij heeft nooit alcohol geheiligd. Hij veranderde druivensap in de smaak van wijn.

Op een dag ontmoette ik Romano Patel. Hij zei : “Moeder, geef mij de zelfrealisatie.” Ik zei : “Goed, haal mij een beetje water.” Hij bracht mij water. Ik stak mijn vingers er in en dan proefde hij ervan en zei : “Moeder, het smaakt zoals wijn.” Ik zei : “Inderdaad, dat is het wat Christus deed.” Er is dus niets heiligs aan alcohol. Hoe kan je verwachten dat Christus iets zou doen waardoor je bewustzijn van slag geraakt ? Mensen die drinken, zijn niet normaal. Er loopt iets fout met hun hersenen. Als ze rijden, veroorzaken ze problemen; als ze tegen iemand praten, kan je merken dat ze niet normaal zijn. Zij proberen heel agressief te zijn en soms kunnen ze heel passief zijn. Meestal zijn ze erg agressief en gedragen ze zich op een manier die niet bij een mens past.

Wij moeten dus beseffen dat die wijn, die dagenlang moet gisten, erg verkeerd is en tegen spiritualiteit ingaat. Alle landen waar alcohol als iets geheiligds wordt gezien, gaan naar de bliksem.

Het is tegen Shri Ganesha, het is tegen de onschuld. Zo iemand kan heel doortrapt worden en vervallen, heel dominerend. Alle mogelijke slechte zaken komen naar buiten. En iemand die drinkt en een dronkaard wordt, kan je niet vertrouwen. Hij gaat bijvoorbeeld achter zijn vrouw aan, zijn kinderen, iedereen en hij probeert hun leven te vernietigen, omdat hij beseft dat hij ook zichzelf vernietigt.

Je moet dus één ding goed begrijpen, namelijk dat de onschuld je niet toelaat zoiets te doen dat tegen je [spirituele] bewustzijn ingaat. Je menselijk bewustzijn is zeer belangrijk. Je moet het respecteren. Alles wat je neemt dat je bewustzijn of je gezondheid beschadigt is helemaal verkeerd, vooral voor Sahaja yogi’s. Je moet je gezondheid op peil houden. Hoe doe je dat ? Door al die dingen te vermijnden die je gezondheid vernietigen.

Het huwelijksleven is dus een geheiligd leven. Het is een gezegend leven. Wij hebben geen priesters, maar in Sahaja Yoga is iedereen gezegend. Je moet beseffen dat dit iets groots is.

Maar velen komen naar mij toe en zeggen : “Moeder, wij willen scheiden. Wij proberen een goed huwelijk op te bouwen…” Ze vertellen me allerhande verhalen. Als je weet dat het om een geheiligd huwelijk gaat, dat met alle Sahaja Yoga-ceremonies voltrokken werd, kán het geen slecht huwelijk zijn. Maar als je zelf slecht bent, kan niemand je helpen. Als je rare ideeën hebt over het huwelijk, moet je proberen die te corrigeren. Als je in Sahaja Yoga wil huwen, zorg er dan asjeblief voor dat je de heiligheid van het huwelijk respecteert. Ik weet dat vrouwen soms slecht kunnen zijn, dat mannen slecht kunnen zijn, dat er problemen kunnen opduiken, maar iemand die wijs is, zal trachten van dat allemaal te verdragen omdat hij of zij de heiligheid van het huwelijk wenst te respecteren.

Het is contradictorisch dat Christus zonder huwelijk geboren is en ook Ganesha is zonder huwelijk geboren. Zij zijn zelf heiligheid. Zij hebben geen heiligheid van buitenaf nodig. Zij zíjn onschuld en onschuldige mensen hebben geen ritueel of ceremonie nodig. Zij zijn met totaal zuivere onschuld geboren. Dat wil niet zeggen dat wij hun voorbeeld moeten navolgen ; zij waren goddelijke persoonlijkheden en zij moesten zo geboren worden. Wij moeten geheiligd worden en een geheiligd leven leiden, dat is het onderscheid tussen een incarnatie en een [gewone] mens. Het is gemakkelijk om incarnaties te bekritiseren, het is eenvoudig om hen te bekritiseren. Alle incarnaties werden door de mensen bekritiseerd, want de mensen begrijpen hen niet. Maar als je probeert onschuldig en zeer zuiver te zijn, zal je begrijpen waarom hun leven zich op een ander niveau en in een andere stijl afspeelt.

Je zult zeggen : “We kunnen onschuld ontwikkelen, Moeder.” – “Dat kun je niet.”

Wat is de weg om onschuldig te worden ? In Sahaja Yoga hebben we een eigen methode om onschuldig te worden. Dat gebeurt door ons gedachteloos bewustzijn. Wat gebeurt er als je in die toestand van gedachteloos bewustzijn bent. Je reageert niet, je geraakt niet betrokken in verkeerde zaken, je geraakt niet betrokken in discussies en woordenwisselingen. Je kijkt enkel toe en de onschuld bloeit in je op als een lotus die oprijst uit een modderige vijver.

Wat ook de omstandigheden mogen zijn : als je in gedachteloos bewustzijn bent, reageer je niet. Dat is het teken van onschuld en mensen die niet reageren, blijven jong. Je ziet hen hun leeftijd niet aan, ze blijven jong. Want reageren is niet goed. Het heeft als gevolg dat je in [de problemen van] anderen verwikkeld geraakt. Maar als je niet reageert, als je enkel kijkt, geraak je in niets verwikkeld. Je blijft op een afstand. Zo groeit je onschuld en word je erg zeker van jezelf.

Ik heb een verhaal gelezen over een Chinese koning die naar een heilige ging. Hij vroeg hem een gunst. “Wat ?” – “Ik wens dat mijn zoon zich zou ontwikkelen tot iemand die alle mogelijke problemen aankan. Wat de mensen ook mogen doen, hij moet in staat zijn om dat aan te kunnen.” Hij zei : “Goed, laat je zoon bij mij.” En … als de ruzie begon, als het vechten begon, bleef zijn zoon stokstijf staan en bekeek alles in gedachteloos bewustzijn. Het gevolg was dat iedereen van de arena terugging. Ze gingen allemaal weg. Ze konden niet op tegen de onschuld van deze jongen, die nog heel jong was. En de koning was er verbaasd over dat hij hun ruzies kon aanhoren, al hun agressie en al de verschrikkelijke dingen die ze zeiden.

Als iemand iets tegen je zegt, blijf dan onschuldig. Op dat moment zal de kracht van je onschuld aantonen dat degene die probeert je te domineren, die probeert je te kwellen, verkeerd is. En die persoon zelf zal zich misschien realiseren dat hij al deze dingen doet, dat degene die hij probeert te domineren, niet eens reageert. Hij zal zich dus zwak voelen omdat hij niet de kracht heeft om de andere te overheersen. Dat is wat we als Sahaja yogi’s kunnen doen : wij kunnen in gedachteloos bewustzijn gaan. Tracht je reacties te reduceren, je reacties op alles. De mensen hebben zo’n rare ideeën over zichzelf dat ze reageren.

Iemand toonde mij bijvoorbeeld deze tapijten. Ik bekeek ze, ik was erg gelukkig en ze zeiden me : “Alle Sahaja yogini’s hebben ze eigenhandig gemaakt.” Zo mooi. Het gaf zeer veel vreugde te weten dat zij dit deden, maar als ik een heel gewoon mens zou zijn,zou ik zeggen : “O God, wat een kleur, wat een ding !” … en zo meer. Wat ze [dan verder] ook deden … ik kon er zelfs niet van genieten, want het vermogen om te genieten was weg. Voor een kind is dat genieten totaal.

Wat het ook ziet, bezorgt hem vreugde. Vreugde komt uit alles. Kijk naar kinderen. Zij vinden iets en spelen ermee.

Op een dag gingen we naar Genua. Daar waren grote versperringen opgeworpen. Enkele kinderen klommen er op en maakten er paarden van en beleefden er plezier aan. Zie je, waar ze ook iets vinden, ze maken er iets van waaraan ze vreugde kunnen beleven, een spel. Ook leven is voor hen een spel, iets dat vreugde geeft. En zij doen je ook vreugde beleven aan alles. Als je niet goed gezind bent, gedragen zij zich zo dat je moet bijdraaien en dat je [opnieuw]eenvoudig en natuurlijk wordt. Als we iemand zien die eenvoudig en natuurlijk is, zeggen we : “Ze zijn gelijk kinderen.” Zij begrijpen de doortraptheid en de domheid van de mensen niet. Zij leven in hun eigen wereld van onschuld.

Op dezelfde wijze moeten alle Sahaja yogi’s die aura rond zich ontwikkelen. Laat de mensen merken hoe onschuldig je bent, hoe zacht je bent : geen woordenwisselingen, geen ruzie, geen gevechten, enkel de innerlijke voldoening van gedachteloos bewustzijn.

Velen zeggen : “Moeder, wij kunnen niet gedachteloos worden.” Waarom? Waarom kun je niet gedachteloos worden ? Omdat je wil reageren op al wat je ziet. Als je geleidelijk aan ophoudt met reageren: doe aan introspectie, bekijk jezelf. Als je de hele tijd probeert te reageren: zeg je verstand dat het zich moet gedragen. Als er een reactie opduikt, zeg dan niets, blijf rustig … dan zal je er geleidelijk verbaasd over zijn hoe je gedachteloos bewust wordt, hoe mooi je wordt. En iedereen die je ziet, zal beseffen dat je verschillend bent, dat je niet bent zoals iedereen. Een doorsnee menselijke reactie is, dat als er op straat een ruzie plaatsvindt, iedereen gaat meedoen. Ze houden van vechten, ze willen deelhebben aan die ruzie of aan dat gevecht of wat het ook is. Zij willen er niet van weg. Als je op dat moment je onschuld hebt, zal die reageren.

Ik zei je al dat onschuld de Spirit is en de Spirit is onschuld, die daardoor niet kan vernietigd worden. Het is een feit dat de onschuld door niets kan vernietigd worden en ze kan hersteld worden door Sahaja Yoga.

Je bent misschien een heel agressieve persoon geweest, je bent misschien heel ongelukkig geweest, je bent misschien een persoon geweest die de hele tijd andere mensen stoort, maar na Sahaja Yoga kan je jezelf zo zacht en mooi maken dat je er niet enkel zelf van geniet maar ook de anderen.

Deze onschuld is absolute eerlijke intelligentie. Ze werkt niet met een bepaald doel. Ze is doelloos. Ze is absoluut doelloos en daarom kan ze die intensiteit van vreugde bereiken, omdat er geen doel is. Ze beseft de futiliteit van al ons streven. Ze geniet enkel !

Waarom hollen de mensen zo rond ? Waarom maken ze ruzie ? Ze [de onschuld] kijkt enkel en vraagt zich af waarom ze zo handelen. Sommigen kunnen denken dat ze in orde zijn, dat er met hen niets verkeerd is, maar dat is niet zo. Onschuld – dat zei ik al – is een aangeboren kwaliteit en je mag jezelf niet misleiden door te denken dat je onschuldig bent. Integendeel, verplicht jezelf tot introspectie en vraag je af wat je tot nu toe gedaan hebt wat anderen betreft.

Wat is je houding? Ik heb het voor jullie al gehad over emotionele intelligentie. Emotionele intelligentie is de uitdrukking van onschuld, het is de uitdrukking van Shri Ganesha. Kinderen die deze kwaliteit hebben, zullen altijd trachten je tevreden te stellen. Zij weten wat je wil, wat je nodig hebt. Ze geven je al de vreugde die je wil. Ze zullen alles doen wat je graag hebt, enkel om je plezier te doen. Ze hebben geen eigen wensen, ze willen geen eigen eisen hebben. Ze zeggen nooit : “Ik wil dit hebben. Doe dit voor mij.” Nooit ! Ze willen enkel zien wat jij wil : “Wat wil je hebben ?” En ze zullen alles doen om het je te bezorgen.

Het is boeiend om te zien hoe kinderen zich gedragen tegenover anderen, ouderen … met veel begrip, zoals iemand die al wat jaren heeft. Met onschuld word je dus zeer volwassen, rijp, zeer rijp. Die maturiteit laat je toe te weten wat deze persoon nodig heeft en wat iemand anders beter niet heeft en de wijze waarop ze zich ontwikkelt, is zeer interessant. Kinderen zijn, denk ik, de meest interessante dingen op de wereld. Ik vind rozen zeer mooi, maar kinderen zijn het interessantst. En ze leren je zoveel zaken dat je verwonderd bent over hun onschuld. Er bestaan zoveel grappen over kinderen : over hoe ze zich gedragen, hoe ze praten. En ze zijn zo onschuldig dat ze alles aan iedereen vertellen. Ze verbergen niets … Het is erg moeilijk. Ik ken één grap. Een mijnheer kwam naar het huis voor een diner. Het kind bekeek hem zeer aandachtig en zei toen : “ Moeder, hij eet niet als een paard, zoals je mij verteld hebt.” Iedereen was gechoqueerd, omdat hij niet at als een paard. Zijn moeder zal hem verteld hebben dat hij eet als een paard. Dus keek hij naar hem en dacht: “Hij eet niet als een paard”. Ze zijn zo onschuldig. Zie je, soms zeggen ze zaken waardoor je helemaal ontmaskerd wordt. Er bestaan zoveel grappen over en als je boeken schrijft en je beschrijft de grappen van kinderen, zullen de mensen ervan genieten. Zo heel onschuldig zeggen ze dingen die wáár zijn. Ze kunnen geen leugens vertellen. Ze zijn zo waarachtig ! Dat is de kwaliteit van de onschuld. Ze vertellen nooit leugens. Je hebt dit gedaan ? Ja, dat was ik.Je hebt dit niet gedaan ? Neen, ik heb het niet gedaan.

Ze vertellen nooit leugens. Het zijn wij, de volwassenen, die hun leren hoe ze leugens moeten vertellen, hoe ze kunnen bedriegen.

En we leren onze kinderen nog iets verkeerds en dat is dat je alles moet bezitten. Vooral in het westen wordt dit gedaan.

Ze zeggen het kind : “Dit is van jou. Je mag het aan niemand anders geven, het is van jou.” Integendeel, je moet hen zeggen : “Je kan doen wat je wil.” Laat het over aan hun onschuld. Je zal verbaasd zijn, want ze geven alles weg wat ze hebben. Ze gedragen zich zo mooi dat het je zal verwonderen hoe ze iedereen trachten tevreden te stellen en ze zullen proberen iets te doen om je te vermaken. Hun capaciteiten op dit gebied zijn zo groot dat je je soms verwonderd afvraagt hoe deze kleintjes die capaciteiten ontwikkeld hebben.

Het zijn de zegeningen van Shri Ganesha. Dank zij zijn zegeningen zijn kinderen zo zacht en zo vermakelijk en zo mooi.Tracht te worden zoals zij. We moeten zijn zoals zij. Misschien heb je vele boeken gelezen, misschien heb je vele graden behaald, misschien ben je een belangrijk persoon, maar je bent niet als een kind. Je moet zijn zoals een kind. Anders zal niemand je gezelschap willen.

We noemen hen vervelende mensen, maar zij worden vervelend omdat zij in hun hart geen onschuld hebben. Ze zeggen je : “Je moet dit doen. Als je succes wil hebben, moet je dat doen.” Al deze lessen zijn nutteloos voor kinderen. Zo zouden ook jullie het moeten zien. Het is allemaal nonsens wat zij zeggen. De kinderen geven niet om wat je hen suggereert : om lastig te zijn, om akelig te doen. Zo zal je het ook niet accepteren als je onschuldig bent. Je kan naar alles luisteren. Laat hen zeggen wat ze willen. Het geeft niet. Je zal dat nooit doen, omdat je het niet kunt, omdat je onschuldig bent. En de onschuld zal je leiden, ze zal je de gepaste leiding geven over wat je moet doen en wat niet.

Probeer aan introspectie te doen en voor jezelf uit te maken of je onschuldig bent of niet. De mensen denken dat iemand hen probeert te domineren, hen kwaad wil doen, hen naar omlaag wil halen. Niemand kan onschuld omlaag halen. Onschuld is de kwaliteit die alle mogelijke nonsens overwint. Maar niet enkel dat ; ook ouderdom, je gezondheid, je verstand, je denken en je emoties worden uiterst onschuldig en je geniet ervan. Er is tegenwoordig een grote golf van schaamteloosheid. De mensen die ik zie, hebben geen ‘lajja’. Ik weet het niet, sommige mannen willen vrouwen aantrekken en sommige vrouwen willen mannen aantrekken. Kinderen doen zoiets niet. Ze weten niet wat het betekent mannen aan te trekken of vrouwen aan te trekken of wie dan ook aan te trekken. Ze proberen vriendelijk te zijn voor de hond of voor het paard, maar ze gaan er niet op uit om iémand aan te trekken. De reden daarvoor is dat hun zelfrespect intact is. Zij kennen zichzelf helemaal.

Waarom zouden ze dan zulke nonsens uithalen als achter vrouwen lopen, achter mannen lopen en problemen creëren voor zichzelf ? Hun zelfrespect is volledig. Onschuld is zo. Ze geeft je volledig zelfrespect. Je buigt voor niemand en je doet ook niemand buigen.

Dat is de schoonheid van de onschuld die zo mooi in je uitwerkt. Daarom zeg ik altijd dat je Shri Ganesha moet vereren.

Ik ken een hooggeplaatst persoon en ik was erover verbaasd dat hij ineens verlamd geraakte. Wat gebeurde er ? Hij is een erg goede man. Hij had niet verlamd mogen zijn. Toen kwam ik erachter dat hij slechte neigingen had tegenover vrouwen. En zo kreeg hij dat probleem. Ik zei hem dat hij beter Ganesha zou vereren. Vereer Shri Ganesha ! Als je Shri Ganesha vereert, wordt je mooladhara beter, wordt je schaamtegevoel gezonder, neemt je eigen waardigheid, je zelfrespect toe. Je zal je zo kleden dat je daarmee duidelijk maakt dat je je lichaam respecteert. Je praat op een wijze die duidelijk maakt dat je je tong, je taal respecteert. Je kan geen vuilbek zijn als je onschuldig bent. Je kan geen verstand meer hebben dat misbruik maakt [van zijn capaciteiten] of verschrikkelijke woorden spreekt.

In Amerika praten ze op zo’n rare manier dat je gechoqueerd bent. Je hoeft die vuile woorden niet te gebruiken om te zeggen wat je te zeggen hebt. Je tong geraakt erdoor beschadigd. De onschuld is uit je tong verdwenen. Als de onschuld uit je tong verdwenen is, zal niets van wat je zegt ooit waar worden. Maar als je onschuldig bent en als je tong onschuldig is en respectvol: het belangrijkste is je onschuld op alle mogelijke manieren te respecteren.

Als je bijvoorbeeld kwaad moet worden op iemand of iets zeggen, is zwijgen de beste manier. Je moet je tong respecteren, je ogen. Sommigen hebben de zeer slechte gewoonte om hun ogen te laten ronddwalen en naar vrouwen te kijken. Ook sommige vrouwen doen dit.

Je respecteert je ogen niet ! En dan krijgen ze problemen met hun ogen. En niet enkel dat, ook met hun verstand. Het verstand wordt zodanig beschadigd door dit gedrag dat het zinloos wordt. Het kan van niets meer genieten. Zo iemand kan van niets genieten.

Als je je ogen, je neus, je oren respecteert, zal je er verbaasd over zijn dat je van alles zo kunt genieten. Er is in deze wereld zoveel om van te genieten. Maar de mensen kunnen niet luisteren naar iets goeds. Er zijn zoals vogels die tsjerpen. Ze kunnen ze niet horen. Er zijn bomen die groeien. Ze kunnen ze niet zien. Er zijn bloemen die geuren, maar ze kunnen ze niet ruiken. Ze hebben zo weinig zelfrespect, ze zijn van zo’n laag gehalte, dat ze van niets rond zich kunnen genieten. En zij zouden een bron van vreugde moeten zijn. Kijk naar kinderen en hoe zij een bron van vreugde zijn. Iedereen die op het podium komt en rondloopt, [zegt] : [Kijk eens] hoe we genieten. Waarom ? Waarom genieten we ? … Een kind dat rondloopt ! We zeggen niet dat het amok maakt of dronken is. Maar wij genieten van dat kind. Waarom ? Waarin zit de lieflijkheid van dat kind, die ons zo blij maakt ? Dat is de onschuld.

Zijn kracht is de onschuld. En het is die kracht die hem er zo zacht, zo mooi doet uitzien dat het ons echte innerlijke vreugde verschaft.

Het tweede element is dus dat onschuld vreugde oproept. Onschuld roept bij de mensen vreugde op. Al wat onschuldig gezegd wordt, al wat onschuldig gedaan wordt, geeft zeer veel vreugde en daarin zie je die persoon zo transparant, zo mooi dat je geniet van die transparantie en die geheiligde onschuld. Daarom wordt Ganesha eerst vereerd, want Ganesha was de eerste Godheid die door Adi Shakti geschapen werd. Als Zij iets moet scheppen, moet Zij weten dat de kracht van de onschuld er moet zijn. Anders zullen de mensen verkeerd lopen, ze zullen allerlei verkeerde dingen doen.

Eerst creëerde Ze dus Ganesha, wiens onschuld – je zou kunnen zeggen : de vibraties – zo sterk is dat ze controle uitoefent.

Er zijn natuurlijk mensen die hun onschuld volledig laten verloren gaan, die denken dat ze belangrijk zijn. Laten we die maar vergeten. Maar normaal gesproken is het je onschuld die je leidt, of je dat beseft of niet. En dat is zo mooi, zo mooi dat het mensen edelmoediger en groter maakt. En dat moeten Sahaja yogi’s in zichzelf ontwikkelen. Als Sahaja yogi’s ergens naartoe gaan, iets trachten te doen, iemand ontmoeten, een of ander sociaal werk, wat dan ook … de mensen moeten die vreugde voelen die we in ons meedragen. Enkel voor die vreugde creëerde Adi Shakti Shri Ganesha. Want deze onschuldige vreugde, die niemand kwaad doet, die niets verwacht, die niets vraagt, die niets wil …maar enkel totaal vreugde is. Zo’n persoonlijkheid zou je moeten hebben. Er is niets verkeerd met het dragen van goede kleren, niets verkeerd met goed eten, niets verkeerd met een goede conversatie, maar in al deze dingen zou het respect, de expressie van de onschuld moeten aanwezig zijn. Met deze onschuld kunnen we de problemen oplossen … Alle problemen van de wereld kunnen opgelost worden. Daarom is Shri Ganesha zo belangrijk. Als je Shri Ganesha niet echt begrijpt en als je Shri Ganesha-principe overhoop ligt, weet ik niet wat er met je kan gebeuren. Tegenwoordig duiken er zo’n verschrikkelijke ziekten op, omdat ze niet geheiligd zijn, omdat hun relaties niet geheiligd zijn. Elke relatie moet geheiligd worden door je onschuld, zoals wanneer je een zuster hebt, een moeder, een broer, een vader, je hebt al deze relaties. En al deze relaties zijn zo goed, zo mooi en geheiligd omdat het onschuldige relaties zijn. Je houdt van je vader vanuit onschuld, je houdt van je dochter vanuit onschuld, je houdt van je moeder vanuit onschuld.

Waarom zou je van iemand houden als een soort spel ? Dan is dat doortraptheid. Om te domineren ? Dan is dat geslepenheid. Liefde omwille van de liefde … dat wordt mogelijk als je onschuldig bent.

Ik ben blij dat jullie allen morgen gaan huwen en degenen die gaan huwen moeten begrijpen dat het huwelijk heilig is. Dat is erg belangrijk. Het is niet zoals een ander huwelijk. Het is een huwelijk dat in mijn aanwezigheid plaatsvindt. Let op, als je niet wil trouwen, goed, erken dat. Je hebt de kans gehad om de persoon [met wie je zou trouwen] te leren kennen, om hem te begrijpen. Maar als je daarna raar doet, wordt het zeer moeilijk, voor jullie en voor mij. Ik zou kunnen stoppen met huwelijken organiseren.

Ik houd er niet van als mensen het al hebben over scheiden vanaf de eerste dag, maar als er echt een probleem is, goed, in Sahaja yoga laten we scheiding toe. Niet zo in de katholieke kerk. Zij laten geen scheiding toe, met als gevolg dat mannen allerhande relaties hebben en dat vrouwen allerhande relaties hebben. Dat hebben wij niet. In plaats van al die nonsens kan je scheiden, maar dat moet een heel onschuldig gebeuren zijn. Als je van iemand scheidt omdat je onschuld uitgedaagd wordt, goed. Ik ben het met jullie eens dat dit moet kunnen.

Behoud je onschuld. In deze moderne tijd is het erg belangrijk dat je je onschuld behoudt, dat Shri Ganesha in jullie en in andere mensen opgewekt wordt. Dat zal deze wereld redden, niets anders dan jullie onschuld zal de wereld redden. Wat je ook weet, wat je ook zegt, wat je ook schrijft, zorg er asjeblief voor dat je de onschuld die in je aanwezig is, niet kwetst. Je hoeft geen [stroef] moreel leven te leiden ; waar nood aan is, is je onschuld. De onschuld zelf geeft je morele sterkte, moreel begrip. Je hoeft daar geen boeken voor te lezen, je hoeft daarvoor niet naar een of andere goeroe te gaan. Onschuld zal je leiden naar wat sahaj is, naar wat je nodig hebt. Jullie hebben allemaal je realisatie gekregen en dat is iets groots dat zovele mensen overkwam en ik wil dat jullie altijd Shri Ganesha in je vereren.

Shri Ganesha is je onschuld, de Spirit in je binnenste. Als je je Spirit wil kennen … dat is Shri Ganesha. Jij wordt één, één met Shri Ganesha.

Hij is in jullie aanwezig en het is helemaal mogelijk om totaal verlicht te worden door de kracht van Shri Ganesha. Ik ben blij dat jullie al de huwelijken aanvaard hebben en dat jullie besloten hebben om te huwen. Maar zelfs nu is het beter er mee op te houden als je ‘nee’ zegt. Maar tracht geen trucjes uit te halen en probeer niet grappig te zijn, want dat zal je niet helpen om van je huwelijk te genieten. Tracht vanaf de eerste dag te begrijpen dat je zeer lief moet zijn tegenover je partner, zeer respectvol, zeer zorgend en zeer liefdevol. Dat is erg belangrijk en de mensen begrijpen dat niet en denk niet dat het vanzelfsprekend is. [Ze denken] : Het is ok, want het is een sahaj huwelijk.

En daarom nemen ze het als vanzelfsprekend aan. Neen, neem het niet als vanzelfsprekend aan. Als je echt vreugde wil beleven, laat er dan onschuldige liefde tussen jullie zijn en geniet ervan.

Moge God jullie zegenen.