Adi Shakti Puja, Het werk van de Adi Shakti

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

“Het Werk van Adi Shakti” – Shri Adi Shakti Puja – Cabella Ligure (Italy) – 3 Juni 2001.

NlTVD 2022-0607

Vandaag vereren we Adi Shakti.

Ik denk dat dit de belangrijkste puja is, omdat het de kracht van Adi Shakti is die je zelfrealisatie gegeven heeft, die je de waarheid, de kracht van mededogen en liefde gegeven heeft.

Dat is de kracht die zich van Sadashiva heeft afgescheiden en die kracht wou zelf dit volledige universum creëren. Het ene universum na het andere. Zij schept en ze heeft lief. Met haar liefde volbracht zij deze grootse creatie en ook de creatie van deze wereld.

Dit is een speciaal uitgekozen planeet, die mooi in het midden geplaatst werd tussen de zon en de maan om, uiteindelijk, de mensen te creëren.

Dit is haar grote werk, gedaan met zoveel liefde en genegenheid en met die grote hoop dat haar kinderen de waarheid zullen kennen en de ultieme kennis over henzelf en al het andere zullen verkrijgen.

Zo las je in de Bijbel hoe Adi Shakti in de vorm van een slang verscheen en aan de mensen zei: “Je moet de kennis bezitten”. Zij zei dit tot Adam en Eva, Eva in het bijzonder.

Zij stemden ermee in, de vrucht van de kennis te eten, anders waren ze gewoon als dieren gebleven, misschien wel dieren van een iets hoger niveau, zonder iets te weten over de subtiliteiten van het leven.

Eens ze van de vrucht hadden gegeten begonnen ze te beseffen dat er iets mis was met het feit dat ze geen kleren droegen, dus gebruikten ze bladeren van de bomen om zich te bedekken.

De eerste kennis die kwam was die van de kuisheid omdat Shri Ganesha gevestigd werd en zijn invloed gaf het besef dat we onze lichamen moesten bedekken, dat we geen dieren meer waren. Alleen dieren zijn zich daar niet van bewust en aangezien ze niet rechtop staan is dat in orde.

Met de kennis van kuisheid, begonnen de mensen geleidelijk aan uit te groeien tot mooie naties. Maar er zijn nog zoveel dingen die we moeten kennen en waarvan we ons bewust moeten worden. Je kunt je misschien bewust zijn van vele dingen, maar tenzij je je spirituele ontwaking krijgt, tenzij je zelfkennis krijgt, stelt alle andere kennis absoluut niets voor.

Alleen met deze zelfkennis word je krachtig. De werkelijke kracht, de echte kracht is die van liefde en mededogen.

Vandaag zie je dat de hele wereld aan het vechten is en ze proberen mensen te beschermen tegen oorlogen door grote, enorme defensieve toestellen te creëren. De hele wereld lijkt verwikkeld te zijn in een waanzinnige wedloop om elkaar te doden, elkaar te vernietigen, in competities en ambities die leiden tot conflicten en nog grotere oorlogen. Ze vechten voor een stuk land, zo onwetend zijn ze. Kan je zelfs maar een miniem stukje land meenemen als je sterft?

Wanneer je wordt geboren kom je met gesloten vuisten. Wanneer je sterft vertrek je met open handen. Wat neem je met je mee? Je wilt dan misschien niets meenemen, maar geniet je van die dingen waarvan je denkt dat ze zo groots zijn om voor te vechten? Waarom blijft het gevecht tussen deze onzinnige mensen duren? Het is verrassend hoe mensen hun vrede opgeven, hun begrip opgeven als het gaat om een stuk land. En het is allemaal de verkeerde richting uitgegaan en stevent af op complete vernietiging.

Wat ervoor heeft gezorgd dat mensen zoveel lijden is hun onwetendheid, waardoor ze al die gewoonten hebben, al die verleidingen, al die identificaties, die zo vernietigend zijn, die hen allemaal één voor één zullen vernietigen. Ze moeten redelijk worden en zich toeleggen op hun zelfkennis.

Zelfkennis is de sleutel die een redder aan de mensen geeft. We hebben zoveel heiligen gehad. We hebben zoveel Soefi’s gehad, Tao-mensen, Zen-mensen. Allerlei gerealiseerde zielen kwamen op deze aarde. Ze leden allemaal. Ze werden gefolterd. Niemand begreep hen. Maar nu is voor jou de tijd gekomen om de waarheid te kennen, maar waarheid die niet droog is, die mededogen heeft, die voor iedereen geldt, die volledig zicht geeft op ons bestaan: waarom zijn we hier op deze aarde, wat is ons doel, wat moeten we doen. De krachten van Adi Shakti zijn dusdanig, van liefde en mededogen, dat ze je eerst jezelf doen begrijpen.

Voor jullie, is liefde iets heel, heel beperkt. Er is geen bewustzijn van je eigen wezen. Stel je eens voor wat een grote opdracht het voor je is, je in de eerste plaats erg bewust te worden van je zelf. Dat is buitengewoon belangrijk.

Eerst moet je bewust zijn van je zelf. En nu heb je het licht van je spirit. In het licht van die spirit, kan je zien wat je bent en hoe ver je gaat, hoe je verkeerde dingen doet, hoe je jezelf schade toebrengt en hoe je de kracht hebt om het te genezen, het te verbeteren en hoe je tot bezinning kunt komen. Dit zijn de meest belangrijke tijden. Jullie krijgen deze tijden nooit weer. Ze waren er nooit eerder in het verleden en zullen er nooit meer zijn in de toekomst. Dit is de tijd die jullie hebben, niet enkel het bewustzijn, niet enkel de zelfkennis, maar jullie weten hoe het te doen.

Anderzijds, wat de heiligen, de Zen-mensen en de Tao-mensen betreft: ze hebben alleen iemand met zelfkennis beschreven, hoe hij zich gedraagt, wat zijn stijl is, in wat hij zo verschilt van anderen. Maar geen van hen heeft gezegd hoe je dit kunt worden. Niemand was in staat dat te zeggen. Niemand was evenmin in staat dat te doen, want de meesten van hen wisten wellicht niets over de Kundalini en zij die het wel wisten konden er niet over spreken met de mensen.

Het grootste werk van de Adi Shakti is de Kundalini in jullie heiligbeen te plaatsen. Deze Kundalini is niet de Adi Shakti. De Adi Shakti is iets veel grootser, iets veel groter, veel weidser, veel dieper, veel sterker, veel krachtiger. De Kundalini is de weerspiegeling van de kracht van Adi Shakti en wanneer ze opstijgt weet je wat er met jou gebeurt en hoe je je realisatie krijgt. Maar je moet goed uitkijken. Ben je werkelijk een mededogend iemand?

Als je mededogend bent … het eerste wat zal gebeuren met een mededogend iemand, denk ik, zal zijn dat hij anderen helpt, anderen emancipeert. Hij zal niet tevreden zijn met zijn eigen verwezenlijkingen en zijn eigen zelfrealisatie. Dat kan niet.

Waarom moest de Adi Shakti al deze inspanningen doen? Waarom moest zij zo hard werken?

Je weet dat ik heel hard moest werken. Vanaf mijn kindertijd heb ik heel hard gewerkt en ik heb erg moeilijke momenten doorgemaakt, heel erg moeilijke periodes, vanuit een menselijk standpunt gezien. Maar het moeilijkste voor mij is te zien dat mensen aan wie ik zelfrealisatie gegeven heb, zij die mensen zijn met zelfrealisatie, zich niet verantwoordelijk voelen voor anderen, of toch maar heel weinig. Zij hebben niet dat mededogen en zij hebben niet die liefde waarmee we vandaag de wereld moeten redden, de mensheid moeten redden. Dat is niet alleen ons belangrijkste werk, maar het enige werk dat we moeten volbrengen. Alle andere zaken zullen niets tot stand brengen buiten je eigen inspanningen om anderen zelfrealisatie te geven en hen deze kennis mee te delen.

 Deze kennis is gemakkelijk te begrijpen. Ze is ongetwijfeld zeer subtiel. Ik heb je verteld dat de wetenschappers die over de kwantumtheorie praten, deze miraculeuze lichtgolven gezien hebben en trachten ze te onderzoeken.

Het is uitgesloten dat sommige Sahaja yogi’s hoger komen dan anderen. Jullie moeten allemaal weten dat er met jullie iets heel speciaals gebeurd is. Al was je naar de Himalaya getrokken, al had je jezelf uitgehongerd, al had je gedurende jaren de lof van God gezongen, al had je alle mogelijke soorten rituelen en boetedoeningen gedaan, je had nooit je zelfrealisatie kunnen krijgen. Dat was niet mogelijk geweest.

Dat wist ik en daarom moet ik zo hard werken en alle mogelijke problemen, alle soorten verwarring en alle soorten spanningen het hoofd bieden. Waarom? Om erop toe te zien dat jullie allemaal gecreëerd worden en mijn handen zijn. Jullie moeten nu aan het werk. Elke vinger moet aan het werk. Daarom zei ik jullie: het is jullie verantwoordelijkheid erop toe te zien dat wij niet alleen zelf Sahaja yogi’s worden, maar dat het de bloesemtijd is en we veel Sahaja yogi’s nodig hebben.

Dit is het werk van Adi Shakti. Probeer dit te begrijpen. Het is niet het werk van welke heilige ook, van welke incarnatie, van een politicus of van een grote leider. Het is het werk van Adi Shakti, waarvan de resultaten zo zichtbaar aanwezig zijn in jou. Het is nu aan jou om dat te zien.

Ik weet dat het je vurige wens is mij te behagen. Ik zie hoe je van mij houdt en hoe je voor mij wilt werken. Maar het mooiste dat je voor mij kunt doen, is Sahaja Yoga verspreiden.

Je hebt heel speciale, uiterst moeilijke zegeningen verkregen. Je hoefde er niets voor te doen, je hoefde er niet voor te betalen, je hoefde jezelf niet te pijnigen met rituelen. Je kreeg het spontaan.

Maar dat betekent niet dat het je geboorterecht is om het te krijgen. Het is het werk van Adi Shakti. En dat werk moet zichtbaar zijn in je leven. Het is mededogen, zonder enige beloning.

Mensen hebben getracht om hun religie te verspreiden door mededogen te tonen voor de armen en te zorgen voor de armen en gehandicapten. Voor Sahaja yogi’s is het niet nodig dat te doen. Wat zij moeten doen is anderen transformeren. Vind methoden en manieren om deze transformatie en deze boodschap van Adi Shakti te verspreiden. Richt daar je aandacht op en je zult weten hoe je het kunt bewerkstelligen. Er zou steeds dat dwingend verlangen aanwezig moeten zijn om methodes te vinden om Sahaja Yoga te verspreiden, anders is het zoals Christus beschreef dat sommige zaden op een moerassige bodem vielen, ontkiemden, maar niet groeiden. Je kunt alleen groeien in de werkelijke betekenis van het woord en een zeer, zeer speciaal en echt iemand worden door te weten wat je kunt doen.

Ik heb een visie, zonder twijfel en ik heb er al veel over gesproken, maar als dat eindigt met de puja, dan is dat geen goede zaak. Ik weet dat het in sommige landen zeer moeilijk is. Tracht te vinden wat het probleem is, waarom het zo moeilijk is. Er moet aandacht besteed worden aan wat andere mensen doen om zichzelf te vernietigen, alsof dat een deel is van één spel dat we ‘het laatste oordeel’ noemen. Maar laten we er zo veel redden als mogelijk is, met ons mededogen en onze liefde.

Dat is het werk van Adi Shakti, niet het werk van enige heilige of incarnatie. Zij zijn allen aanwezig, zonder twijfel. Zij zijn de hele tijd bij ons om ons te helpen, maar jullie mensen hebben de kracht van Adi Shakti, die heel groots is, die heel doordringend is, heel wonderbaarlijk is, zo doeltreffend. Maar hoe zal je het uitwerken, tenzij je bewust wordt van je eigen krachten? Het zou zijn zoals een dode machine waarin alles aanwezig is, maar er is niemand om er mee te werken.

Ik moest altijd maar erg gevaarlijke periodes doormaken en ik had soms het gevoel dat ik nog eens geboren moest worden, omdat alles zo moeilijk was voor mij. Maar nu is het voor jullie heel gemakkelijk geweest. Zoals degene die de weg maakt heel hard moet werken, maar zij die er nadien op lopen beseffen niet hoe gemakkelijk ze hem verkregen hebben. En als ze dit beseffen zullen ze ook beseffen: “Laat velen deze weg bewandelen, die met zoveel geduld, begrip en liefde gecreëerd werd”. Ik moet werkelijk zien dat jullie, alle Sahaja yogi’s, je uiterste best doen om deze wereld te veranderen, hij moet veranderd worden. Het is zo dat deze mensheid moet gered worden door jou en door niemand anders. Geen president, geen minister, geen van deze mensen kan de wereld redden en er zich bewust van zijn. Dat recht komt jou toe. Jij hebt deze kracht.

Ben je wel bewust van je eigen status, van je eigen wezen, dat zo hoog opgerezen is? Het is er niet. Als dat besef er was, zou je voluit gaan om je liefde en mededogen voor andere mensen uit te drukken om hen te doen beseffen wie zij zijn.

Je kunt deze wereld alleen redden met Sahaja Yoga, er is geen andere manier. Wat je ook probeert zoals de armen helpen, bij dit en dat helpen, is iets heel oppervlakkigs. Het beste is iedere mens die je ziet zelfrealisatie te geven. We hebben gezien dat kinderen eraan komen. Zij zullen ook grote Sahaja yogi’s worden, dat zie ik, maar je moet hen de verdienste tonen van wat je gedaan hebt. Dit is geen statisch werk, het is een grote beweging die echt explosief moet zijn en tenzij deze grote stap genomen wordt, weet ik niet wie verantwoordelijk zal zijn voor de dag des oordeels.

Jullie zijn het die de lotsbestemming van de mensheid moeten uitbouwen. Beschouw jezelf niet als nietig: je had nooit je zelfrealisatie gekregen, je was nooit naar mij toe gekomen. Van zovelen zijn jullie degenen die tot mij kwamen, die om zelfrealisatie vroegen en ze kregen. Je weet dat het niet geforceerd kan worden. Deze zelfrealisatie kan niet geforceerd worden. Dit bewustzijn kan niet geforceerd worden en de groei van dit bewustzijn evenmin.

Je moet die aandacht diep in jezelf ontwikkelen en voor jezelf zien wat je gedaan hebt, wat je gedaan hebt. Als je nog altijd bezig bent met geldproblemen, met machtsproblemen, met allerlei problemen, dan ben jij een probleem en geen Sahaja yogi. Een Sahaja yogi staat boven al het andere en is heel krachtig. Die kracht zal hij verwerven: de kracht van liefde en mededogen.

Het gaat niet alleen om woorden van liefde. Het gaat er niet alleen om van anderen te houden. Het gaat om de krachtige persoonlijkheid die je krijgt, die gewoon dat grote goddelijke licht uitstraalt en er mensen mee kan innemen. Jullie zouden allemaal een heel moedig karakter moeten ontwikkelen.

Ik moet zeggen dat mensen beter zijn geworden. Iedereen schreef mij dingen als: “Dit is mis met mij” en “dit gaat mis met mijn vader” en “dit gaat mis met mijn grootmoeder” en allerhande zaken. Dat gebeurt nu niet meer, veel minder moet ik zeggen, veel minder.

In de plaats van mij aan te spreken over mensen die ziek zijn, mensen die gefaald hebben, mensen die zich nog in een toestand bevinden die niet verbeterd kan worden, zou de aandacht verlegd moeten worden. Als één iemand ergens kanker heeft, worden mij onmiddellijk ten minste tien foto’s opgestuurd. De leider zal mij schrijven, de plaatsvervangende leider zal mij schrijven, iedereen zal mij schrijven: “Moeder dit is de situatie”. Waarom? Is dat mijn werk? Die persoon kan genezen worden, we hebben ziekenhuizen, hij kan genezen worden met foto’s. Maar de aandacht, het gedeelte dat mededogen betreft, gaat altijd naar mensen die lijden aan zogenaamde fysieke, mentale, emotionele, financiële en ook huwelijksproblemen. Dat is niet jouw werk en het mijne evenmin. Als ze ziek zijn moeten ze de foto nemen en het uitwerken. Als het niet uitwerkt betekent het dat ze het niet verdienen. Het is niet nodig dat je hen behandelt en als het niet uitwerkt naar mij schrijft: “Moeder, die en die is ziek” Hoe belangrijk is dat?

Er lopen zoveel gezonde mensen rond, waarom zouden we hen niet eerst gebruiken? Ons werk is niet het genezen van mensen. Genegenheid is in orde. Mededogen is in orde. Het is een natuurlijke zaak dat onze aandacht gaat naar zieke mensen, naar arme mensen of mensen die lijden. Maar wat met Sahaja Yoga?

Als één iemand ziek is zullen honderd Sahaja yogi’s er achteraan gaan. Waarom? Is het mededogen? Neen, dat is het niet. Ze willen bewijzen dat ze die persoon kunnen genezen, het is geen mededogen. Het mededogen vandaag is de transformatie van mensen in Sahaji’s, in goede mensen. Dat is de liefde van Adi Shakti. Zij die geboren worden moeten in elk geval sterven.

We moeten natuurlijk niet onvriendelijk zijn, maar onze aandacht zou moeten gaan naar hoeveel mensen we zelfrealisatie geven. Het is iets algemeen dat mensen meer bezig zijn met zogezegde genezing, verbetering en zo meer. Het is in orde.

Zo zijn er bijvoorbeeld ook problemen met huwelijken. Sommige gehuwden willen niet meer samen zijn. Het is in orde, laat ze. Als ze niet samen willen leven, laat ze gaan. Er zijn in deze wereld veel mensen die redelijk zijn, veel mensen die gezond zijn. Hoe kan je moeilijkheden blijven hebben met mensen die niet samen willen leven en problemen hebben? Dat is je werk niet. Je bent eerst en vooral een spiritueel werker, je bent geen maatschappelijk werker.

Natuurlijk kan je bij gelegenheid maatschappelijk werk doen, bij gelegenheid. Maar de belangrijkste taak voor jou, is mensen te transformeren. Daarbij is de grootste ziekte kwaadaardigheid, wreedheid, het kwellen van anderen, woede. Al deze ziekten kunnen genezen worden, ze zijn innerlijk, niet uiterlijk. Dat is wat vandaag moet gebeuren. Elk land is aan het vechten, wordt gekweld en loopt elk moment gevaar vernietigd te worden. Het enige wat je kunt doen is hen zelfrealisatie geven.

Je moet duidelijk zien dat je beschermd bent, volledig beschermd bent als je iemand zelfrealisatie geeft en deze het naar waarde schat en er in groeit.

Wie beschermt je? Je kunt zeggen dat het de Adi Shakti is, goed, maar er is in deze wereld ook een vernietigende kracht aan het werk, geen negatieve kracht maar de positieve vernietigende kracht van Shiva. Als hij ziet dat het werk van Adi Shakti goed verloopt, dan is hij gelukkig. Maar hij zit daar en kijkt naar iedere mens, elk werk dat door Sahaja yogi’s uitgevoerd wordt en als hij ziet dat iets echt erg verkeerd loopt dan kan ik het niet in de hand houden. Hij vernietigt. Ik kan niet zover gaan. Hij vernietigt, hij vernietigt niet alleen, hij kan duizenden vernietigen. Waar ook rampen plaatsvinden, zoals aardbevingen of tornado’s, al die zaken zijn het werk van Shri Mahadeva. Op dat punt kan ik je niet helpen.

Maar als je echt mensen zelfrealisatie geeft, dan kan dit alles vermeden worden. Het is natuurlijk de opwelling, zou ik zeggen, van Adi Shakti dat zij de schepping van deze wereld aanvatte, dat zij jullie schiep en van jullie Sahaja yogi’s maakte, maar jullie verantwoordelijkheid is ook heel belangrijk.

Je kunt niet onverantwoordelijk zijn!

Ik heb het gevoel dat het misschien mijn verantwoordelijkheid was, maar er is een verschil. Ik voelde nooit dat het mijn verantwoordelijkheid was, ik voelde nooit dat dit mijn werk was, ik voelde nooit dat ik het moest doen. Ik deed het. Dat is het werk. Dit soort persoonlijkheid zou je moeten hebben. Je moet het op een heel nederige manier doen, op een heel mooie manier en je zal verrast zijn te zien hoe je beschermd wordt, hoe je gesteund wordt en hoe alles uitwerkt.

Je zult de grootste vreugde verkrijgen als je mensen zelfrealisatie kunt geven en hun levens kunt veranderen. Zo’n grote vreugde zal je nooit voelen, zelfs als je het grote lot wint, een grote job, een grote naam of een grote prijs krijgt. Neen. De vreugde die voortkomt uit het creëren van Sahaja yogi’s kent geen grenzen. Het is iets wat zoveel vreugde geeft. Je ontwikkelt zo’n broederlijkheid, zo’n solidariteit zoals ze dat noemen, zo’n eenheid, zoveel plezier in liefde en mededogen. Het is een ander niveau van plezier dat niet is zoals gewone vormen van plezier.

Je hoeft niet bang te zijn van mij, maar wees bang van jezelf. Hou jezelf in de gaten en kijk voor jezelf wat je tot hiertoe hebt gedaan, wat je tot hiertoe hebt gedaan want je werd verlicht. Als verlichte mensen geen licht kunnen geven, wat is dan hun nut. Kijk naar deze kleine, kleine kaarsjes. Het kleine beetje licht dat ze hebben, ze geven dat licht, ze branden zichzelf op om dat licht te geven. Als we dat licht niet kunnen geven, wat is dan het nut van verlichting?

Verlichting betekent niet het licht alleen voor jezelf, maar het licht van liefde, van mededogen, dat goddelijk is, dat niet normaal is, dat niet gewoon is zoals je in films ziet. Het is een goddelijke liefde die werkt en daarom maakt het mij soms een beetje week als ik hoor dat Sahaja yogi’s zich nu inlaten met geld, met bedrog, ik bedoel allerlei schimmige activiteiten. Ik kan het niet begrijpen, ik kan het niet geloven. Als je het hoogste gekregen hebt, waarom wil je dan zo laag gaan? Omdat je nog niet hebt gevoeld wat je hebt, nog niet hebt beseft wat je hebt en je jezelf niet respecteert. Als je nog altijd op dezelfde lijn, op hetzelfde niveau staat moet ik zeggen dat je mij of jezelf geen recht doet.

We moeten het uitwerken. Ik heb het alleen gedaan en ik moet zeggen dat ik heel hard gewerkt heb in die zin dat ik moest omgaan met verschrikkelijke mensen die onvriendelijk, heel egoïstisch, heel wreed waren, maar dat doet er niet toe. En ik heb zo’n mooie parels ontdekt. Maar jullie moeten je glans bewaren en het uitwerken.

Ik zal heel blij zijn te weten dat Sahaja Yoga zich met grote schreden en sprongen en met een grote snelheid verspreidt en dat mensen werkelijk dat gebied van vrede, vreugde en geluk betreden.

Dat is mijn droom en ik hoop dat jullie het allemaal zullen uitwerken.

Dank je.