Guru Puja – Geniet van je eigen Zelf

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Guru Puja – Geniet van je eigen Zelf – Cabella, Italië – 08/07/2001

Nederlanse vertaling versie datum, 2022-0718

Jullie weten niet hoe jullie moeder zich voelt bij het zien van zovele mensen die zelf echte guru’s geworden zijn. Zij zochten de waarheid in zeer moeilijke tijden. Zij verlangden ernaar om de waarheid te kennen. En deze moeilijke tijden hebben zelf op jullie geest gewerkt zodat jullie beseffen dat al wat in deze wereld gebeurt, en wat wij ook rondom ons zien, en in gans de wereld, er iets definitief helemaal verkeerd is en dat wij daar bovenuit moeten stijgen.

Bij het zoeken is één ding zeer belangrijk, namelijk dat die persoon het met veel toewijding zou doen. En jullie zullen ook onuitgesproken lijden moeten doormaken. Het zoeken start wanneer er binnenin jezelf een strijd gaande is en je ook buiten jezelf niets meer vindt om tevreden over te zijn. Het zoeken heeft dus twee kanten. Als je de waarheid tracht te vinden tijdens dat zoeken, lijkt dat zeer moeilijk te zijn. Maar je kan het niet helpen omdat je niet tevreden bent met wat er om je heen gebeurt.

Bekijk de wereld zoals hij nu is, niets anders dan conflicten. Allerhande conflicten. De mensen vechten voor kleinigheden: voor land, ze doden mensen. Kan een land mensen scheppen? Ze vechten op een zeer collectieve manier omdat ze denken dat ze de mensheid een heel grote dienst bewijzen.

Het huidig denken van de mensen is niet al te diep, het is zeer oppervlakkig en zo komt het dat deze wereld vol beroering is, iedere dag, ieder ogenblik kan je vechten. Zij doden zovele mensen. Ze folteren op een zeer grote schaal. Vroeger werden de heiligen gefolterd, gefolterd in naam van allerlei idiote ideeën, soms voor iets [ideeën] op een hoger niveau en soms op een lager niveau, voor iets goeds of iets slechts. Zij verenigden zich rond zulke ideeën en verspreidden alle soorten van agressie over heel de wereld. Overal.

Niet enkel dit, maar ook in de families, in de instituten, in de organisaties, zij dachten dat ze zeker gelijk hadden, dat ze heel goed waren en ze trachtten andere mensen aan te vallen. Vele mensen dachten dat het beter was om terug te vechten en ze begonnen het collectief uit te vechten – maar het gaf geen resultaat. Deze strijd levert niets op, want vechten brengt alleen maar moorden en doden voort. Er werden dus vele mensen gedood.

Boeddha sprak over non-agressie, en de geschiedenis leert ons dat toen deze gewelddadige mensen in een van de grote universiteiten van Bihar binnenkwamen, zij er al de heiligen in de naam van hun agressie doodden. En ze stierven allemaal. Het is mogelijk dat dit op een subtieler niveau sommige punya’s (verdiensten) heeft verwezenlijkt, maar in deze Kali Yuga[1] zal het niet uitwerken.

Welke weerstand kan men tegen zulke mensen bieden? Hoe kan je ze bevechten? Het is een onmogelijke opgave om mensen ervan te overtuigen dat zij zeer agressief zijn en dat zij helemaal niet de waarheid kennen. Want niemand wil zoiets aannemen. En daarom falen ze volledig, wat ze ook trachten te doen om anderen van hun dwaasheden te overtuigen. En dit gevecht, dit oorlogsgestook kan niet [met succes] bestreden worden.

Wij moeten aanvaarden dat de mensen niet op een niveau zijn dat ze kunnen begrijpen wat er met hen verkeerd is. Zij willen dat niet aanvaarden. Voor hen is de agressie het enige middel waarmee ze hun eigen rechtgeaardheid kunnen bewijzen. Wat is de oplossing? De oplossing is dat wij ze allen hun zelfrealisatie zouden geven. Zij moeten hun zelfrealisatie krijgen, dan alleen kunnen deze zaken verbeteren. Nu mag je zeggen: “Moeder, in deze dagen van conflicten en strijd en vechten zal het wel vanzelf uitwerken. De omstandigheden zullen het aantonen. Het leven zal zo moeilijk worden met dit eeuwig wapengekletter rond hun hoofd dat ze ook de waarheid zullen zoeken.”

Het moet heel eerlijk gedaan worden. Als ze de waarheid zoeken, zullen zij verrast zijn [als ze beseffen] dat deze wereld één is, dat al de mensen één zijn en dat dit de bestemming van de mensen is. Maar voordat het zover is, zullen er veel mensen moeten gedood worden, velen zullen vernietigd worden, omdat zij de les niet op een gemakkelijke manier kunnen leren.

Nu is het jullie taak om ze zelfrealisatie te geven en de mensen te veranderen. Dat is hetgeen jullie werkelijk moeten doen als guru’s. Maar wat doen wij? Komen wij naar Sahaja Yoga met dat doel? Jullie werken enkel aan de rand. We zijn eerst en vooral over onszelf bezorgd: hoe kunnen wij vooruitkomen, hoe kunnen wij beter worden; er is ook de hebzucht. Wij zien niet van onszelf dat wij agressief zijn, wanneer wij het anderen trachten lastig te maken, wanneer wij verkeerde ideeën over onszelf hebben, hoe wij anderen kwellen.

Dus moeten jullie eerst jezelf reinigen en jullie eigen problemen en onzekerheden aanvaarden. Die moeten jullie onder ogen zien. En jullie zelf uitdagen. Met wat zijn jullie bezig? Jullie zijn Sahaja yogi’s, hoe kunnen jullie dan iemand haten? Hoe kunnen jullie iemand lastig vallen? Hoe kunnen jullie iemand kwellen? Dit is het begin van introspectie, dit is zeer belangrijk. Ik merk het verschil tussen iemand die mediteert in de echte zin van het woord en iemand die zomaar wat ‘mediteert’. Je mag jezelf niet om de tuin leiden. Hoe kan je een guru worden als je jezelf bedriegt?

Om een goede guru te worden moet je eerst en vooral innerlijk eerlijk zijn met jezelf en weten waarmee je bezig bent, wat wil je verwezenlijken, wat heb je al gedaan? Zoals ik jullie al zei, hebben wij zes vijanden. En wij verrechtvaardigen al deze vijanden. Wij denken: ”Het is in orde. Tenslotte heb ik dit gedaan om dat te bereiken, ik moest het doen.” Iemand anders zou zeggen: “Ik was arm, dus moest ik oneerlijk zijn.” Een ander zou zeggen: ”Ik moest liegen.” Nog een andere zou zeggen: ”Ik moest wel immoreel zijn.” Dit is de grootste ondeugd die de mensen hebben: zich verrechtvaardigen!

De dieren hebben dat niet. Zij hebben hun vaste ideeën, zij hebben hun vaste natuur. Maar de mensen kunnen allerlei verkeerde zaken doen en ze rechtvaardigen. Deze rechtvaardiging kan je niet helpen in je spirituele evolutie. “Ik deed dit omdat…” Het kan je nooit helpen! Je zou moeten trachten om aan introspectie te doen en voor jezelf uitmaken wat de rechtvaardiging is. Hoe kan je groeien als je jezelf aanspoort om allerlei tegenovergestelde zaken te doen? Hoe kun je evolueren? Je tracht de ganse tijd ten onder te gaan! De innerlijke zuiverheid is alleen mogelijk als je jezelf heel duidelijk ziet. Als je dat niet ziet, hoe kan je dan gezuiverd worden? Indien ik niet in een spiegel kan kijken, hoe kan ik dan zien wat er met mijn gezicht verkeerd is? Je kan jezelf dus enkel zuiveren vanaf het moment dat je de waarheid ziet en je jezelf daarmee vergelijkt.

Men moet zich met de waarheid vereenzelvigen. Je ziet bijvoorbeeld je eigen gezicht in een spiegel en je vindt dat er iets mee verkeerd is, je vereenzelvigt je niet met dat verkeerde, maar je identificeert je met je gezicht … en dus reinig je het, je zuivert het. Zo gebeurt het ook als je je identificeert met je Zelf; dat kan je het niet meer verliezen.

Wanneer je vooruitgaat op het nieuwe pad van rechtschapenheid, van goedheid, van mededogen en liefde, moet je naar jezelf kijken, over jezelf waken. Naar waar ga je? Hoe traag ben je van begrip?

Je mag jezelf niet bedriegen. Laat de anderen je bedriegen, laat de anderen doen wat ze willen! Laat de anderen trachten je te doden, maar dood jezelf niet! Bedrieg jezelf niet! Bewaar je zelfrespect en je eergevoel en hecht er meer waarde aan dan iemand anders. En je maakt geen knieval voor iets dat je afbeelding in de spiegel kan beschadigen. Dat is de eerste stap van introspectie.

Wat je helpt bij deze introspectie is je gevoel voor liefde. Kan je van iemand houden die verdriet veroorzaakt? Iemand die agressief is? Iemand die heetgebakerd is? Kun je van zo iemand houden? Je kunt het niet. Hoe kun je dan van jezelf houden indien je deze gebreken bezit, wanneer je het jezelf aandoet. Het belangrijkste is de zuivere liefde voor jezelf. Zuivere liefde. Het is zo groots om zuivere liefde te hebben.

Je zou bijvoorbeeld graag een mooi bed hebben om in te slapen, je zou graag een mooi huis hebben, je zou graag al de rijkdommen van de wereld bezitten. Maar zal dit alles je van jezelf laten houden? Als je van jezelf houdt, verlang je naar niets! Omdat je geniet van je eigen Zelf! Van je eigen Zelf genieten is de hoogste vreugde.

Je bent nu gerealiseerd. Dit betekent dat je weet wat je bent, je weet welk mooi wezen je bent. Indien dat zo is, zou je moeten trachten van jezelf te houden. En wanneer je van jezelf houdt, word je niet gestoord door al die onzinnige zaken. Nu is deze zuivere liefde een van de mooiste dingen die je jezelf kan schenken. Als je egoïstisch bent dan hou je niet van je innerlijke Zelf. Als je onvriendelijk bent, hou je niet van je Zelf. Als je agressief bent, hou je niet van je Zelf. Omdat je van al deze slechte dingen houdt; maar je Zelf is zuiver. Het is absoluut zuiver en mooi. En het houdt van al wat mooi en goed is.

Dit is dus het begin van je ‘Zelf’-realisatie: als je beseft hoe belangrijk je Zelf is. Je hebt geen verkeerde ideeën meer over je Zelf, je rechtvaardigt al de verkeerde zaken die je doet niet meer, omdat je begrijpt dat dit een smet op je innerlijke Zelf is. Zie je zelf onder ogen op de meest eerlijke manier en je zal verwonderd zijn als je de schoonheid ervan ziet: enkel de uitstraling van het zuivere innerlijke Zelf in je binnenste.

Als dit Zelf begint te schitteren, zul je vele andere zaken zien die je tot dusver niet zag. En één van die dingen is dat die liefde niet alleen voor jou bestemd is maar voor iedereen. Het is de zuivere liefde voor al de anderen. Het is niet voor jou alleen. Het is erg verwonderlijk, als je werkelijk van jezelf houdt, dan is die liefde niet enkel op jezelf gericht; je verspreidt ze op zo’n een wijze dat je op een prachtige wijze van de anderen houdt. Je liefde is niet gericht op geld, je liefde is niet bedoeld om er voordeel uit te halen, om macht of om winstbejag, maar je liefde is er omwille van de liefde. Omdat de zuivere liefde zoveel vreugde geeft. Zoveel vreugde geeft!

Als er zoiets bestaat als: “Ik hou van iemand omdat ik die persoon wil bezitten, omdat ik belangrijk ben” en: “Als ik van iemand hou moet deze persoon volledig tot mijn dienst staan”… al deze ideeën zijn absoluut waardeloos. Werkelijk, als je lief hebt, dan heb je alleen lief. Je houdt van iedereen. Je kan zeggen: “Moeder hoe kan je van een oplichter houden?” Je moet hem niet navolgen. Je moet zijn gezelschap niet zoeken. Je moet niets met hem te maken hebben. Maar als je de zuivere liefde ‘bent’, dan kan hij veranderen, kan zij veranderen. En als ze dat niet doen, moet je je geen zorgen maken.

Zij die in de oceaan van de liefde komen, zij die werkelijke zuivere, liefdevolle mensen zijn, zijn jouw vrienden. Zij zijn diegenen die deze wereld nodig heeft. Niet de mensen die oplichters zijn, die je bedriegen, die trachten je te domineren – die zijn nutteloos. Wat wij nodig hebben, zijn de mensen die compleet met de zuiverheid van de liefde doordrenkt zijn.

Van de liefde gaan we over naar een ander punt, de zuiverheid. En de zuiverheid is een onderwerp waarover vele mensen gesproken hebben: (namelijk) je moet zuiver zijn, je moet volledig doorzichtig zijn en de mensen zouden alles over je moeten weten. Ik denk niet dat dit de zuiverheid is. De zuiverheid is iets dat de anderen reinigt! Als je zuiver bent, dan zul je de anderen reinigen. Zij moeten gereinigd worden.

In de veronderstelling dat je zekere ideeën over jezelf hebt: je denkt dat je een zeer hooggeplaatste Sahaja yogi bent en dat je vol liefde bent. Dit is misschien allemaal verbeelding. Reinigt dat de anderen? Reinigt jouw zuiverheid de anderen? Wekt het hun Kundalini op? Kunnen zij daardoor gerealiseerd worden? En dan, hoe hoog waardeer je de zuiverheid, de kracht van de zuiverheid? En hoeveel mensen geef je hun realisatie? Of hield je het voor jezelf? Waar ben je overal geweest om deze zuiverheid te verspreiden? De zuiverheid moet verspreid worden.

En je zal het zonder enige twijfel in die toestand van zuiverheid moeten doen omdat het zeer, zeer krachtig is. De zuiverheid is zeer krachtig. Het is van geen belang dat het misschien niet op één of twee personen inwerkt. Er kunnen sommige zeer, zeer gemene en afschuwelijke mensen zijn, trek het je niet aan.

Maar het zal zijn uitwerking hebben op zeer veel gevoelige mensen die Sahaja yogi’s wensen te worden. Je moet enkel maar testen: hoe de mensen van je houden en hoe ze door je aangetrokken zijn. De paramchaitanya, deze allesdoordringende kracht van de goddelijke liefde stroomt door jou omdat je zuiver bent. Als je onzuiver bent, zal ze in verschillende chakra’s geblokkeerd worden, het zal niet uitwerken.

Wat betekent dus de zuiverheid van temperament, de zuiverheid van liefde? Dat je van iemand houdt omdat het een spirituele persoon is! Je houdt van die persoon om zijn zuiverheid, en je gaat op verscheidene plaatsen de zuiverheid onder hen verspreiden. Iemand die zuiver is, zal nooit problemen maken. Het is de onzuivere die elke dag problemen veroorzaakt. Het eigene van een yogi zal er dus in bestaan dat hij zijn eigen zuiverheid en die van anderen eert. Het is waar dat wij onszelf elke dag onder ogen moeten zien. Het is waar dat wij onszelf iedere dag moeten verbeteren. Het is waar dat wij afstand van onszelf moeten nemen om te zien hoeveel wij hebben gedaan, hoever wij zijn gegaan, waarmee wij bezig zijn, wat wij gedaan hebben.

Het verschil tussen de guru’s van vroeger en de guru’s van nu is dat de guru’s van vroeger geen zelfrealisatie gaven aan anderen; voor de meeste was dit niet hun stijl. Zij droegen enkel zorg voor zichzelf, ergens rustig in de Himalaya’s gezeten, weg van de gekke wereld en enkel gericht op vreugde voor zichzelf. Maar jullie moeten deze vreugde delen. Ik denk dat dit het teken van een goede guru is. Hij die niet kan delen, heeft enkel oog voor zijn eigen genot, of voor zijn eigen ashram, of enkel zijn eigen familie, misschien voor de enkele volgelingen die hij heeft, maar jullie aandacht moet op de hele wereld gericht zijn.

In Sahaja Yoga hebben wij nu een niveau bereikt waarbij jullie aandacht naar de hele mensheid moet uitgaan. Het gaat niet enkel om jullie, of een paar Sahaja yogi’s, of veel meer Sahaja yogi’s, maar om de hele wereld; waar ook het probleem moge zijn, jullie moeten het oplossen. Maar eerst moeten jullie afstand nemen van jullie eigen kleine probleempjes.

Ik ontvang veel brieven, speciaal van vrouwen om me te vertellen dat hun echtgenoot zo is, en de echtgenoot dat doet… De kinderen lijden er onder, allerhande dingen. Nu ben je een guru. Dat betekent dat je een heel dynamisch spiritueel persoonlijkheid bent. Waarom zouden jullie je zorgen maken over al deze nonsens?

En het bewustzijn dat je gezuiverd bent, zou je heel nederig moeten maken. Juist het tegengestelde van de gewone mensen; als die iets te betekenen hebben, worden zij zeer trots en vinden zij zich zelf onweerstaanbaar. Indien zij een zekere kracht hebben worden ze zo; indien ze enig talent bezitten, worden ze gelijk dit; indien ze een zekere rang hebben worden ze nog anders – hierdoor worden zij niet nederig – door die verwezenlijking worden zij uiterst, uiterst trots, arrogant, op een volledig verkeerde wijze!

Maar jullie, jullie zijn Sahaja yogi’s en jullie moeten zich niet storen aan iets dat jullie zuiverheid zou kunnen aantasten. Indien jullie willen, kunnen jullie zich guru’s noemen. Ik hoef niet te zeggen dat je een guru bent. Maar je moet eerst en vooral je eigen leerling worden! Je moet vooral op jezelf letten. Je moet voor jezelf uitmaken: ”Heb ik de kwaliteiten? Ben ik diegene die dat alles werkelijk kan doen?” Al die introspectie moet met een zeer rein hart en met begrip gebeuren, omdat jullie geen incarnaties zijn die volledig zuiver worden geboren, maar jullie zijn menselijke wezens en jullie klimmen naar het niveau van deze incarnaties. Dus moeten jullie jezelf reinigen, voor jezelf uitvinden en begrijpen of jullie Sahaja yogi’s zijn – hebben jullie de zuiverheid en de schoonheid van de liefde?

Nu is deze liefde niet relatief, niet voorwaardelijk, niet begrensd, maar volledig gelijk een oceaan. En jullie houden ervan in deze oceaan te zwemmen, doordrenkt te worden in deze oceaan van liefde.

Vroeger bedoelde men met het woord “guru” iemand met een grote stok, die hij gebruikte om iedereen te slaan. Iemand deed iets verkeerd en ze gaven hem een pak slaag. In de muziek hadden wij ook guru’s, en we hadden verschillende soorten guru’s in ons land. En hun specialiteit was dat ze de volgeling volledig onderdrukten, controleerden en hem misschien de kunst van de muziek leerden; misschien worstelen, misschien van alles en nog wat.

Maar in Sahaja Yoga is het zeer verschillend. Zelfs de werkelijke spirituele guru’s waren zo. Zeer hardvochtig. Ze wierpen stenen naar deze mensen. Ze deden allerlei soorten zaken, zij bedoelden er geen kwaad mee, maar ik hou niet van die methodes.

Er is een verhaal over iemand die verondersteld werd een grote guru te zijn, en ik ging hem bezoeken. Ik moest veel klimmen, want hij leefde in een bescheiden kleine grot. En wanneer ik ze bereikte was hij zeer kwaad en hij deed gelijk dit. (Zij schudt haar hoofd van links naar rechts.) Het regende en ik was volledig doordrenkt; ik trad binnen in zijn kleine grot en ging zitten. Dan kwam hij terug en stelde mij een vraag. Hij zei: ”Moeder, het regende. Gewoonlijk kan ik de regen doen stoppen, maar u liet me niet toe de regen te stoppen. Waarom?” Ik zou hem kunnen gezegd hebben: “Omwille van jouw ego.” Maar dat deed ik niet. Ik zei hem op een vriendelijke wijze: “Zie je, je bent een sanyasi en je hebt een sari voor mij. Als ik niet doornat was geweest, had ik van een sanyasi geen sari kunnen aannemen.” Hij smolt letterlijk weg! Hij viel aan mijn voeten met tranen in de ogen.

De techniek van Sahaja Yoga is als volgt. Geen woede. Geen tegenzin. Geen haat. Maar deze techniek bestaat er in dat je liefde suggereert. En dit is hoe men het verschil tussen een Sahaja yogi guru en andere guru’s kan begrijpen. De volgeling wordt niet geslagen, wordt niet gehekeld, er wordt niet tegen hem geroepen. De liefde is het krachtigste middel! Ik geef toe dat het niet werkt bij sommige mensen – sta daar niet bij stil. Maar het werkt bij de meeste mensen, want God heeft ons uit zijn liefde geschapen en wij hebben de mogelijkheid om ons aan die liefde over te geven en van die liefde te genieten.

Een Sahaja yogi moet dus de kracht van de liefde begrijpen. Als je de kracht van de liefde begrijpt, zal ze in je innerlijke zelf groeien. Sommige mensen hebben het, anderen hebben het niet. Tracht te begrijpen dat deze Paramchaitanya niets anders is dan de kracht van Gods’ liefde of je kan zeggen ‘de liefde van moeder’! Deze kracht werkt zo mooi, op zo’n verborgen manier dat je het een ‘mirakel’ kunt noemen. Want je kan niet zien hoe het werkte.

Dus het eerste en het voornaamste dat je moet doen, is dat gevoel van liefde in je te ontwikkelen. Het begrijpen. Er is één probleem dat altijd verkeerd wordt begrepen. De mensen begrijpen zeer gemakkelijk zuivere liefde, ze geeft je vreugde, ze helpt anderen zich te verbeteren, ze werkt op een heel subtiele manier. Tracht je te herinneren wanneer je bij Sahaja Yoga kwam, tracht je te herinneren hoe je je realisatie kreeg, tracht je te herinneren hoe je groeide. Al deze dingen zijn als de zaadjes van liefde die in ons ontsprongen. Langzaam en geleidelijk begonnen de zegeningen van de liefde over ons neer te stromen. En dan begonnen wij ervan te genieten en het te begrijpen.

In dit stadium waarin wij guru’s beginnen te worden en waarin we reeds guru’s zijn, zou er niets anders dan de belichaming van de liefde moeten zijn. Het is een heel verschillende theorie [dan van die vroegere guru’s] die ik jullie meedeel. Geen enkele andere guru zal dat aannemen. En de kennis die ze je meegeven, is de kennis van zeer subtiele zaken. Al de kennis die je in Sahaja Yoga gekregen hebt, werd reeds lang geleden door deze guru’s onderwezen. Iemand heeft dit gezegd, iemand heeft dat gezegd… Maar al de kennis, de totale kennis over jezelf, je chakra’s, al wat je nu weet, maakt deel uit van jezelf. Dat is de waarheid. Je hebt de complete subtiele kennis, die niemand eerder bezat. Misschien omdat deze guru’s ze niet wilden geven of misschien wisten deze guru’s het zelf niet.

Al de kennis van Sahaja Yoga is eenvoudig, heel subtiel en waar. Nu moet al deze kennis in je innerlijke zelf niet enkel mentaal zijn – ze moet spiritueel zijn. En wat je moet doen om ze spiritueel te maken, is liefde geven! Wanneer je van de anderen houdt, begin je op hen in te werken. En dan zul je door deze kennis kunnen vaststellen dat er met hem iets verkeerd is. Wat is er verkeerd? Hij heeft die chakra, hij heeft gene chakra… dit is de combinatie, dat is het… Maar een Sahaja yogi maakt zich niet kwaad daarover. Hij tracht die persoon te genezen. Hij tracht hem te verbeteren. Hij zegt niet: ”Je bent zeer slecht, je bent afschuwelijk!” Neen, neen. Hij neemt de uitdaging aan: “Met mijn zuivere liefde kan ik dit genezen.” Het is voor hem zeer eenvoudig; hij doet het niet zoals een dokter of iemand met zekere belangrijke bevoegdheden die erelonen zou vragen en je geld aanrekenen – niets daarvan! Hij weet wat er met je verkeerd is en hij weet hoe het te genezen. En hij doet het zo.

Je hebt dus geen angst. Het feit dat je geen angst hebt terzijde gelaten, ook de persoon die met jou is, heeft geen angst en dit door je manier van zijn, door je aard: de wijze waarop je met de patiënt omgaat, de manier waarop je met hem spreekt. Hij is gekomen om de waarheid te kennen. En daarom geef je hem ook de waarheid. En je onderwijst hem ook de waarheid. En de waarheid is zeer eenvoudig – dat je de Spirit bent! Dit is de waarheid die in alle duidelijkheid aan anderen bekend gemaakt wordt. Dus realiseer je jezelf door aan een andere persoon de realisatie te geven. Je hebt hem de waarheid gegeven, de absolute waarheid.

Tegenwoordig vinden de mensen het zeer moeilijk om voor Sahaja Yoga tijd te vinden, om Sahaja Yoga te verspreiden – zij kijken uit naar de vakantie. Wat het ook is, wat er ook gebeurt, ik ben er van overtuigd dat jullie met de grote krachten die jullie hebben, zeer veel succes, zeer veel succes kunnen behalen. En dit succes kan de visie die ik heb om de mensheid in de hele wereld te redden, vooruithelpen.

Moge God jullie zegenen!