Public Program in Royal Albert Hall 2001

London (England)

2001-07-14 We Have To Be Transformed, London, England, DP-RAW, 118' Chapters: Introduction with music, Introduction by Yogi, Introduction with bhajans, Arrival, Bhajans, Talk, Self-Realization, Bhajans after programDownload subtitles: CS,EN,FI,LT,NL,PT,RO,ZH-HANS,ZH-HANT (9)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

2001-07-14 We Have To Be Transformed, London, England, DP-RAW, camera 2, 113' Download subtitles: CS,EN,FI,LT,NL,PT,RO,ZH-HANS,ZH-HANT (9)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

2001-07-14 We Have To Be Transformed, London, England, DP-RAW, camera 2, 44' Download subtitles: CS,EN,FI,LT,NL,PT,RO,ZH-HANS,ZH-HANT (9)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Shri Mataji Nirmala Devi

Publiek programma

Londen, Engeland

14 juli 2001

Engelse transcriptie: ISDP verified
Nederlands: eindversie 07/09/2012

Ik buig voor alle zoekers naar de waarheid. Sommigen onder jullie hebben de waarheid al gevonden, anderen hebben haar nog niet helemaal gevonden, en weer anderen hebben haar nog helemaal niet gevonden. Maar als je kijkt naar de situatie waarin we ons vandaag de dag bevinden, dan zul je wel moeten toegeven dat er grote verwarring heerst. Het ene land na het andere verliest zich in allerlei verkeerde dingen. In veel plaatsen is er een koude oorlog gaande, en mensen moorden elkaar uit, vernietigen prachtige plekken en snijden elkaars keel over voor het minste of geringste. Het zijn allemaal mensen, door God geschapen. God Almachtig heeft hen geschapen en hen tot dit niveau van menselijk bewustzijn gebracht.

Onder de huidige omstandigheden kun je niet zien waar we naartoe gaan, in collectief opzicht. Is dit wat we moeten bereiken – of is dit onze lotsbestemming? Zijn mensen voorbestemd om door elkaar vernietigd te worden om land, of om gelijk wat? Beschouw de hele wereld als een eenheid, en bedenk dan wat er overal gebeurt: elke dag lezen we de krant, en elke dag is er weer afschuwelijk nieuws over de vreselijke dingen die mensen elkaar aandoen, om niets en nog eens niets.

We moeten ons afvragen wat onze lotsbestemming is. Waar gaan we naartoe? Gaan we naar de hel of naar de hemel? Hoe is de situatie om ons heen? Kunnen we er iets aan veranderen? Het probleem met mensen is dat ze nog volledig beheerst worden door onwetendheid. Ik zou het onwetendheid noemen. En in die onwetendheid -in die duisternis- doen ze deze verschrikkelijke dingen. Niemand wil inzien dat datgene waar we mee bezig zijn op niets anders neerkomt dan complete vernietiging. Is dat onze lotsbestemming: om volledig vernietigd te worden? Wat zijn de goede dingen die we doen? Onder het mom van een bepaalde nationaliteit, of misschien van een bepaalde religie – allemaal zaken die als goed worden beschouwd – doen we allerlei slechte dingen. We vechten. Maar het blijft niet bij vechten alleen. We haten. Iedereen die onze haat kan aanwakkeren wordt ontzettend bewonderd en gewaardeerd, en onder de leiding van zo iemand vormen we groepen.

Dit gebeurt allemaal omdat dit het Laatste Oordeel is. Ik heb jullie al eerder gezegd dat dit het Laatste Oordeel is. En dit Laatste Oordeel zal echt beslissen wie er gered zal worden en wie er volledig ten onder zal gaan. Het is een zeer, zeer ernstige zaak. Iedereen die zich hier bewust van is moet dit in gedachten nemen. Een klein oplapwerkje hier en een klein oplapwerkje daar zal het verschil niet maken. Wat je ook mag proberen, zolang je mensen niet transformeert kunnen ze niet gered worden. Deze transformatie is geen onmogelijke opdracht – het is niet moeilijk. Dit is de tijd voor transformatie, en dit is een kans voor transformatie. En in ons ligt de kracht besloten; de kracht die wordt beschreven als de mystieke vrouwelijke kracht in ons. Ze hebben het allemaal beschreven, ik ben niet de eerste die erover spreekt; maar wellicht is er tot nu toe nog niemand in geslaagd om te begrijpen of te aanvaarden dat dit jou moet overkomen.

Jullie zijn niet enkel geboren om mensen te zijn, maar je moet bovenmenselijk worden. Je moet genieten. Je leven zou vreugdevol moeten zijn, het zou gelukzalig moeten zijn! Het zou niet als een vloek mogen zijn, waarbij je je van ’s ochtends tot ’s avonds zorgen maakt om van alles. Daarom ben je geschapen. God had niet de intentie mensen te scheppen die zich constant afvragen hoe ze ruzie kunnen maken, hoe ze kunnen vechten en hoe ze kunnen sparen, maar mensen die in complete harmonie, vrede en vreugde leven. Daarom zijn we geschapen. Dat is onze lotsbestemming; het is zo, ik zeg het je niet alleen, maar het is een feit. Dus we moeten, we mòeten een transformatie ondergaan. En deze transformatie is niet moeilijk. Maar ik zie dat mensen zich met alles tevreden stellen. Hindoes gaan naar de tempel en denken: “Oh, we hebben iets geweldigs gedaan!” Christenen gaan naar de kerk en denken dat ze een zeer goede daad hebben verricht. Moslims gaan bidden en denken dat ze het uitstekend doen. Maar wat hebben ze bereikt? Zie jezelf alsjeblieft onder ogen. Zie je grenzen onder ogen. Zie je ellende onder ogen. Zie je problemen onder ogen en ga voor jezelf na: ben je erin geslaagd je problemen op te lossen? Ben je erin geslaagd jezelf te beschermen tegen rampen? Er zouden grote rampen kunnen gebeuren om mensen te vernietigen die slechte bedoelingen hebben, dat zou kunnen. Dat zou de wens van God kunnen zijn. Maar wat is jòuw wens? Waarom denk je niet: “Ik moet iemand zijn die een opslagplaats, die een bron van vreugde en liefde is”?

Ik spreek niet alleen, maar ik wil ook dat jullie allemaal jullie zelfrealisatie krijgen. Zelfrealisatie is je Zelf kennen. Je kent je Zelf niet. Je kent het niet. Je leeft in deze wereld, zonder je Zelf te kennen – kun je je dat voorstellen?Je weet niet wat je bent. Je weet niet dat je de Spirit bent, en dat je de bron van kennis bent, van zuivere kennis. Ik zie soms mensen op een bijeenkomst zitten luisteren naar een ‘babaji’ die hun een verhaal vertelt, heel gelukkig. Maar dit zal je niet tot de realiteit en de waarheid brengen. Als je de realiteit en de waarheid wilt kennen, probeer dan alsjeblieft te begrijpen dat er iets met je moet gebeuren, dat er een transformatie moet plaatsvinden. Je bent nog niet subtiel genoeg, je hebt deze subtiele eigenschappen nog niet; tot je dit punt bereikt – maar je hoeft er je familie niet voor te verlaten, je hoeft er je kinderen niet voor te verlaten, je hoeft je huishouden niet achter te laten en naar de jungle te trekken. Het is niet nodig om al deze dingen te doen. Het zou leuk zijn om te zeggen: “Goed, neem allemaal maar je sanyasa en geef al je bezittingen aan mij.” Maar dat is zo’n belachelijk idee!

We bevinden ons nu in een noodsituatie. We leven in zeer hachelijke omstandigheden – probeer dat te begrijpen. En ik wil je waarschuwen: als je niet diep in jezelf keert om erachter te komen wat je bent, en je wijdt aan je transformatie, dan is alles mogelijk. Er ontstaan allerlei ziektes, er ontstaan allerlei onbekende problemen in verband met kinderen, allerlei nationale problemen en allerlei internationale problemen – mensen zullen er geen vat meer op hebben. We moeten dit scenario dus afwenden en een solide persoonlijkheid worden, die voor de waarheid staat. We weten niet wat de waarheid is. We zijn nog erger dan dieren, want hun ogen zijn geopend, terwijl de onze gesloten zijn. Dit is niet om je in enig opzicht te veroordelen, maar om je alert en bewust te maken van het feit dat mensen moeten veranderen. Anders kom je gewoon naar mijn lezing, en morgen ga je weer naar een andere lezing – meer niet, als een soort van alledaags amusement. Maar als ik naar het lot kijk dan weet ik niet hoeveel er vernietigd zullen worden, hoeveel er ten onder zullen gaan. Wat zal er met hen gebeuren? Welke ziektes zullen ze krijgen, welke problemen zullen ze ondervinden? Wat zal er met hun kinderen gebeuren, wat zal er met hun land gebeuren, en wat zal er met de hele wereld gebeuren?

Verbreed gewoon je visie. Mijn visie is dat alle mensen van de wereld een transformatie zouden moeten ondergaan. Onze vijanden bevinden zich binnenin ons, en als men over jihad[1] spreekt dan betekent dat in feite dat je de vijanden in jezelf moet bestrijden. Wat zijn deze vijanden? Tegenwoordig is de ergste onder hen hebzucht. Er heerst hebzucht. En die hebzucht kan mensen ertoe drijven te doen wat ze maar willen. Er gebeuren allerlei zaken door toedoen van hebzucht. Ook al hebben ze geld, ook al hebben ze allerlei mogelijkheden, deze hebzucht is van zo’n satanische aard dat je zelfs dan nog niet zult zien wat je hebt. En je wilt steeds meer en meer hebben, en je bedriegt mensen, je bedriegt de overheid, je bedriegt iedereen, en zo krijg je het voor elkaar.

Verder hebben we nog een andere zeer slechte eigenschap, namelijk woede. Woede maakt dat je de dingen niet ziet zoals ze zijn. We maken ons kwaad om de kleinste dingen: als je bijvoorbeeld naar dit land komt – ik heb gezien dat mensen kwaad worden omdat iemand een andere kleur heeft. Dat kan ik niet begrijpen. God heeft verschillende kleuren gemaakt omdat we er anders allemaal hetzelfde zouden uitzien, als militairen, en het leven zou ellendig geweest zijn. Kleur is dus gecreëerd door de natuur. Dus blank of zwart – wat maakt het verschil? Ik begrijp het gewoon niet. Want er bestaat zo’n grote illusie over, en om deze illusie vechten we. De blanken vechten met de zwarten, en de zwarten vechten met de blanken. En dan willen ze hun huid laten bruinen in de zon, waardoor ze huidkanker krijgen. Ik begrijp het gewoon niet. Er is geen logica, er is geen evenwicht in ons om te zien waar we mee bezig zijn. Waarom verspillen we deze kostbare tijd, terwijl we onze transformatie moeten ondergaan?Deze kwaadheid kan op alle vlakken ontstaan; om gelijk welke reden kun je kwaadheid ontwikkelen. Het is als een menselijk falen, dat heel vaak voorkomt. Om de kleinste dingen kunnen mensen kwaad worden. En ze vinden dat fijn, want ze kunnen er anderen mee onder druk zetten; ze kunnen er agressief door worden. Ze willen dus deze kwaadheid in zich hebben, en met die kwaadheid proberen ze anderen te domineren. Dit is het grootste probleem: waarom willen we anderen domineren, waarom willen we anderen onderdrukken, en waarom willen we de controle hebben over anderen? We kunnen onszelf niet eens controleren, waarom willen we dan anderen controleren? Waar is dat voor nodig?

En dan zijn er nog de gehechtheden: gehechtheid aan hun huizen, aan hun landen, aan hun kinderen, aan àlles. Maar morgen ben je er niet meer. Je zult met open handen gaan. Je kunt niets met je meenemen. Maar er is zo’n grote gehechtheid aan dingen: ze zijn heel precies op hun auto en op hun huis, ze onderhouden het steeds. Maar hoe zit het met jezelf? Ben jij wel in orde? Ben je van binnen volledig kalm, vredig en vreugdevol? Waarom verspil je je energie aan kwaad worden op anderen? Dat is een aspect van het leven dat ook vernietigd zal worden. En als je naar een ander kijkt dan heeft hij nog een andere zwakte, los van geld: een zwakte voor vrouwen; dat komt heel vaak voor -of vrouwen hebben een zwakte voor mannen. Maar waarom moet je je tot een ander aangetrokken voelen? Ooit wordt iedereen oud. Wat heb je al bereikt door achter vrouwen aan te rennen, door achter het andere geslacht aan te rennen?Je hebt geen gevoel van waardigheid, geen eergevoel. Je denkt dat je, zolang je maar mooie kleren draagt, voor een fantastische persoon doorgaat. Maar zo werkt het niet. We moeten aan zelfonderzoek doen en voor onszelf nagaan: waarom doen we dit? Waarom verspillen we onze energie aan zulke onzinnige dingen?

Ik heb zoveel mensen ontmoet die echt half gek waren, en ver weg; sommigen van hen waren helemaal gek. En dan zeggen ze me dat ze met een specifieke vrouw wilden trouwen, of met een specifieke man, of zoiets – en zo zijn ze zo geworden. Ik bedoel, hoe kwetsbaar! Dan ben je helemaal niet edel. Je moet echt ontzettend, ontzettend sterk zijn van binnen. Voel je Zelf. Je Zelf is de Spirit[2], het is de weerspiegeling van God Almachtig in je. Je kunt ongelofelijk sterk zijn, je kunt kerngezond zijn en je kunt volledig in evenwicht zijn als je de Spirit wordt. Je hebt al zoveel gehoord over de Spirit en over spiritueel leven – maar heb je dat punt al bereikt?

Zelfs als je leest over, zeg maar, het Zen systeem, over het Tao systeem, de Bijbel, de Koran, alles – weet je dan hoe je dat niveau van de Spirit kunt bereiken? Nog niet. Nog niet. Je moet het kennen; want je bent ongelofelijk edel, je bent zeer kostbaar en je bent wondermooi van binnen. Maar je bent je daar nog niet bewust van. Je moet het ‘worden’. Dat wordingsproces is heel belangrijk, en daarvoor heeft God Almachtig binnenin jou al iets voorzien, dat de Kundalini genoemd wordt, die ontwaakt kan worden, en haar ontwaken kan jou zelfrealisatie geven; het kan jou die zelfkennis geven, die we Atma sakshatkar noemen. En het is zo ontzettend belangrijk dat je dit tijdens je leven krijgt. En als het gratis is – je kunt er niet voor betalen, want hoeveel kun je ervoor betalen? – als het helemaal gratis is, waarom neem je dan niet je zelfrealisatie in ontvangst, en waarom groei je niet? In plaats van te vechten in de naam van religie.

Elke religie heeft gezegd: “Ken jezelf.” Mohammed Sahib heeft zeer duidelijk gezegd: “In de tijd van de verrijzenis zullen uw handen spreken.” Spreken ze? Hindoes zijn op de hoogte van het feit dat we onze zelfrealisatie moeten krijgen. Het heeft geen zin naar deze babaji’s te luisteren en hen geld te geven. Al deze rituelen die we hebben uitgevoerd en die onze voorvaderen hebben uitgevoerd, wat hebben we ermee bereikt? Niets.

Het is dus nu belangrijk dat we weten dat we onze evolutie moeten voortzetten, die zich nu op het punt van de zelfrealisatie bevindt. Als we al volmaakt waren dan zou er geen probleem zijn geweest. Als we mensen waren die de zelfrealisatie al hadden, dan zou er geen probleem zijn geweest. Allerlei vormen van egoïsme, allerlei grenzen hebben we onszelf opgelegd, allerlei vormen van conditioneringen en ego hebben invloed gehad op ons leven en hebben ons geruïneerd; we moeten hier bovenuit stijgen. En eenmaal je er bovenuit stijgt, word je verenigd. Niemand hoeft je dan te vertellen dat je verenigd wordt. Je raakt verlost van alle verkeerde identificaties. Je verkeerde identificaties in de zin van: “Wij behoren tot dit land, wij behoren tot deze religie, wij behoren daartoe.” Je behoort nergens toe. Je behoort tot het Koninkrijk van God. Dat is wat je moet bereiken, en daar zou je één moeten zijn. Maar als je meer van verhalen houdt, dan is het einde niet in zicht. Maar je verspilt je tijd. We hebben niet meer zoveel tijd. Ik ben hier nu al, ik weet het niet, twintig jaar of zo. Ik heb heel hard gewerkt, maar ik zie dat mensen zich niet realiseren wat ze moeten doen. Ze houden meer van mensen die heel simpele dingen vertellen – dat is leuk, het is een vorm van amusement.

Maar de hele mensheid moet inzien dat het lot van de vernietiging vermeden moet worden. De volledige vernietiging moet vermeden worden. Je hoeft er alleen maar het Koninkrijk van God voor binnen te treden, wat heel gemakkelijk is: je hoeft er niets voor te betalen, je hoeft er niets voor te doen. Je neemt gewoon je zelfrealisatie in ontvangst en vervolgens besteed je thuis ongeveer tien minuten aan meditatie. Maar je verstand probeert voortdurend je verkeerde gedrag goed te praten. Ik noem het ‘verkeerd gedrag’, omdat het zich tegen jou keert. Het gaat tegen Gods wens in, het gaat tegen de mensheid in en het zal alle mensen vernietigen. Al deze verkeerde identificaties moeten worden losgelaten, en je moet beseffen dat we allemaal één zijn. We zijn allemaal één, we zijn allemaal universeel, we zijn niet gescheiden door kleur, ras of religie, of land – nee. We zijn allemaal één, en die eenheid moet niet gevestigd worden door slogans of door te schreeuwen, maar het zou die eenheid moeten zijn die je van binnen moet voelen. Het is niet kunstmatig. Het moet echt zijn, onvervalste, échte eenheid; en die zal in jou ontstaan zodra je je realiseert dat je een wezenlijk deel uitmaakt van het geheel.

De religies hebben je tot dit punt van bewustzijn gebracht – niet om te vechten, niet om te moorden. Waarom, waarom?! Mensen hebben zichzelf in de verkeerde richting geleid. Door pure onwetendheid wat betreft rechtvaardigheid. Door pure hebzucht wat betreft zichzelf: jezelf, alleen jezelf, of hoogstens je familie, of je bloedverwanten. Waarom wil je jezelf zo begrenzen? Je bent de Spirit! De Spirit is de oceaan, de oceaan van kennis, de oceaan van liefde, de oceaan van alle zegeningen.

Wij moeten dus nu een besluit nemen. Vandaag moet ik je dat verzoeken, want we hebben niet meer zoveel tijd. We moeten besluiten dat we de Spirit moeten worden. Daar hebben alle religies over gesproken. Maar men heeft nooit uitgelegd hòe je dit kon doen, en daarom werkte het niet. Sommigen bereikten het, maar zij werden verstoten. Niemand luisterde naar hen. Mensen doodden en martelden hen zelfs, ze kruisigden hen.

Maar probeer nu alsjeblieft allemaal de waarde van je leven te beseffen. Waarom ben je een mens? Waarom werd je geschapen? Wat is de achterliggende reden? Gaan we ons laten meevoeren door onzinnige ideeën? Zullen we ten onder gaan aan allerlei verdelende factoren? Nee, nee; we zullen allemaal zelfrealisatie krijgen, en we zullen de waarde van ons leven gaan beseffen. Het probleem is dat je je zelfrealisatie zult krijgen in de zin dat de kracht in je zal opstijgen. Dit is zeer goed voorbereid, want God is werkelijk een voortreffelijke Schepper. Het is wonderbaarlijk hoe hij evenwicht heeft gebracht en hoe alles werkt. In elk individu heeft hij dit verwezenlijkt. Maar het feit dat dit zal gebeuren is niet voldoende. Je komt als het ware binnen in een paleis, en dan begin je rond te lopen om zelf te zien hoe wondermooi je bent, en welke prachtige dingen God voor jou heeft gemaakt. En dan groei je hierin. En eenmaal je hierin bent gegroeid zul je beseffen hoe fantastisch je werkelijk bent: de kostbaarste edelsteen, de meest volmaakte persoon, zo liefdevol! Er waren zo enkele mensen – maar nu zijn ze niet meer dan standbeelden. Niemand probeert te begrijpen wat ze hebben bewerkstelligd, en hoe ze waren.

Vanavond kunnen we dus deze ervaring beleven, de ervaring van de Spirit. Het is een zeer ongebruikelijke, zeldzame belevenis. Vroeger gebeurde het nooit op deze manier. Maar nu wel, dus waarom zouden we daar niet van profiteren? Zorg dus alsjeblieft dat je er klaar voor bent: accepteer het, neem het in ontvangst, en ‘word’ het. Het gaat om het wordingsproces. Het draait allemaal om wat je ‘wordt’. En hoe jij deze hele menselijke beschaving ervaart is jouw zaak, niet de mijne. Ik kan je helpen. Ik kan het oplossen. Ik wil jullie dus allen vragen je voor te bereiden op de zelfrealisatie. Dat zou veel beter zijn, maar zij die het niet willen kunnen er niet toe gedwongen worden. Het is dus beter dat die mensen vertrekken, dat ze de zaal verlaten als ze het niet willen ervaren. Moge God jullie zegenen.

Eerst en vooral hoef je helemaal niets te doen – dat betekent ook dat je niet moet nadenken over wat ik heb gezegd. Probeer je gedachten dus heel vredig te houden, en ik weet zeker dat jullie allemaal jullie zelfrealisatie kunnen krijgen. Maar hoeveel van jullie zullen groeien? Want je moet ook naar de vervolgcursus komen, en daarna moet je het in de centra blijven beoefenen – dan zal het effect hebben. Je moet gewoon een klein beetje tijd uittrekken voor jezelf, en voor dit globale probleem. Je moet jezelf eraan toewijden. Dat is ontzettend belangrijk: je moet jezelf eraan toewijden. Dat betekent ook weer niet dat je een sanyasi[3] moet worden, of dat je er vierentwintig uur per dag mee bezig moet zijn – zeker niet. Maar deze toewijding zal je zo één maken met jezelf en met het hele universum dat ik je niet eens meer hoef te vertellen dat je je moet toewijden – je zult je er uit eigen beweging aan toewijden. Blijf dus alsjeblieft niet hier als je je zelfrealisatie niet wilt ontvangen. Dan zal er niets met je gebeuren. Verlaat alsjeblieft de zaal als je geen zelfrealisatie wilt.

Het enige dat je moet doen is niets doen; je hoeft alleen maar je handen naar mij te richten. Natuurlijk, als je schoenen draagt dan kun je ze beter uitdoen, want Moeder Aarde is van groot belang. Richt alsjeblieft je beide handen naar mij. Je hoeft niet te bidden, je hoeft niets te zeggen; richt gewoon je handen naar mij, gewoon zò. Sluit nu alsjeblieft je ogen. Dat is belangrijk. Sluit alsjeblieft je ogen.

Deze kracht, de Kundalini, bevindt zich in het heiligbeen, ook wel bekend als het sacrum[4] – dat betekent ‘heilig’, en ze stijgt op door de zes centra van ons parasympathisch zenuwstelsel om uiteindelijk het fontanelgebied te doorbreken, dat vroeger een zacht been was in je hoofd, bovenaan je hoofd. Toen je nog een kind was, was het een zacht been. Ze doorbreekt dit dus, en maakt contact met de subtiele energie van de allesdoordringende kracht van de goddelijke liefde. Men heeft het verschillende namen gegeven. Ze noemen het Paramchaitanya[5] – sommigen noemen het chaitanya[6]. Anderen noemen het Ruh[7]. Je kunt het noemen zoals je wilt – het is de liefde, de liefde van God. En eenmaal deze verbinding maakt met jou begin je op je vingers een soort briesje te voelen. Sommige mensen zullen eerst warmte voelen, dat is niet erg; maar daarna wordt het koeler en voel je de koele bries van de Heilige Geest, zoals ze het noemen. En zij begint te stromen.

Je kunt nu je linkerhand boven je fontanelgebied houden. Houd je ogen gesloten, en ga voor jezelf na of er een koele of een warme bries uit je hoofd komt. Je kunt je hand wat bewegen. Voel nu met je rechterhand of er een koele of een warme bries uit je fontanelgebied komt, dat nog zacht was in je kindertijd. Ga het voor jezelf na. Buig je hoofd, het is beter je hoofd te buigen. Buig je hoofd alsjeblieft. Richt nu je rechterhand weer naar mij en voel nu zelf met je linkerhand of er een koele bries uit je hoofd komt. Als het warm is dan is dat niet erg, dat maakt niet uit. Dat komt door de warmte binnenin je.

Nu, al degenen die een koele of een warme bries hebben gevoeld in hun handen of op hun vingers, of uit het fontanel gebied – dit is de werkelijke doop – steek alsjeblieft je beide handen op. Stel je eens voor: jullie zijn de soldaten die de wereld zullen redden van de vernietiging. Probeer je eigen waarde te beseffen! Nu kun je je hand weer naar beneden brengen. Praktisch iedereen heeft het gevoeld. Dat wil zeggen dat jullie al rijp genoeg zijn om aan je spirituele leven te beginnen. Je bevindt je echt op de rand ervan! Daarom heb je het ook gekregen. Het is de laatste sprong naar de werkelijkheid.

Nu moet je erachter komen wat dit is, wat je bent, wat je Spirit is en wat je kunt doen; wat je krachten zijn, wat je spirituele krachten zijn. Daarvoor zou ik jullie aanraden om eerst naar de vervolgcursus te komen, en daarna kun je je bij een van de centra aansluiten die dichter in je buurt zijn, en er verder aan werken. We moeten voor de hele wereld werken. Je moet weten dat er vijfentachtig landen zijn waar men Sahaja Yoga beoefent. En verrassend genoeg hebben we in een Afrikaans land als Benin wel twintigduizend Sahaja yogi’s. Ik ben er nog maar drie jaar geleden begonnen. En in Engeland heb ik al meer dan zestien jaar gewerkt, en zelfs daarna nog: voortdurend, jaar na jaar. Maar op de een of andere manier groeien ze wel, maar niet op een subtiele manier, niet in zichzelf. De groei moet van binnen plaatsvinden, en dan zul je ervan genieten; je zult enorm van de realiteit gaan genieten. De realiteit is prachtig, werkelijk prachtig.

Moge God jullie zegenen.

Ze willen een lied zingen dat geschreven is in de twaalfde eeuw door een heilige in India, en dat in alle dorpen gezongen wordt -maar niemand kent de betekenis ervan. De betekenis is: “O Moeder, geef me de verbinding, ‘Jogwa’, geef me de verbinding. Ik zal mijn slechte gewoontes opgeven. Ik zal mijn woede opgeven…”

Maar jullie hoeven dit niet te doen. Je zult ze nu automatisch opgeven. Met het licht dat je hebt zul je ze automatisch opgeven. Je hoeft er niets voor te doen. Maar je moet wel mediteren. Ongeveer tien minuten, dat is niet zoveel. Ze hebben zoveel vreugde dat ze maar doorgaan, ze willen voortdurend blijven zingen![1]  jihad: strijd, Heilige Oorlog

[2] Spirit: de Atman, het Zelf, de diepste (goddelijke) essentie van ons wezen, die zuivere liefde, vreugde en bewustzijn is

[3] sanyasi: asceet

[4] sacrum: heiligbeen, driehoekig been gelegen onderaan de ruggengraat

[5] Paramchaitanya: de allesdoordringende kracht van God

[6] chaitanya: vibraties, kracht van Gods liefde

[7] Ruh: ‘Heilige Adem’ uit de Koran; stemt overeen met de ‘Heilige Geest’ of ‘Sanctus Spiritus’ uit de Bijbel