5de Dag van Navaratri, Haat met Liefde overwinnen

(Greece)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

NAVARATRI PUJA – Korinthië/Loutraki (Griekenland) – 21 oktober 2001

Vandaag zijn we hier samengekomen om de Devi puja te volbrengen.

Deze Puja werd dikwijls volbracht en de Deva’s vroegen de Devi om hen van de tirannie van duivelse mensen te verlossen. Vandaag voel ik op dezelfde manier aan dat we in de greep zijn van een vreemde situatie, dat er mensen zijn waarvan ik denk dat ze zelf duivels zijn en ook door hen zijn bezeten, die trachten iets te doen dat ze nooit hadden mogen doen. Maar ze beseffen niet dat alles een hoogtepunt heeft. En we zijn op dat punt gekomen waar alle goede mensen, vooral de Sahaja yogi’s, hun aandacht zouden moeten zetten op de vernietiging van deze afschuwelijke individuen zoals Mahishasura.

Vroeger was het heel eenvoudig, want duivels vertoonden zich als duivels, je kon zien dat het duivels waren en al hun gedragingen bewezen dat ze duivels waren.

Waarom deden ze dat? Waarom waren ze wreed? Want deze zogenaamde ‘mensen’, in feite zijn het geen mensen, zijn duivels van aard en ze willen dingen doen waardoor ze mensen, goede mensen kunnen vernietigen. Het spreekt vanzelf dat de tijd is aangebroken om hen te vernietigen.

Ik zou op geen enkele manier tegen de Islam kunnen zijn of zelfs maar kritiek hebben op Mohammed Sahib. Hij was zonder twijfel goddelijk en trachtte een goddelijke taak uit te voeren. Maar uit deze goddelijke taak zijn mensen voortgekomen die deze duivelse mensen aanvaarden. Je zal verwonderd zijn te horen dat er in de Islam vierenzeventig strekkingen zijn. Ze zeggen : “We hangen één godsdienst aan.” Maar dat doen ze niet. Onder hen zijn sommigen echt slechte mensen en ze noemen zichzelf Devbandi’s naar een plek in India en ze worden ook Wahhabi’s genoemd.

Ik ken ze al heel lang, want we hadden in onze huishouding, de huishouding van mijn vader, veel Moslims die er als kok, chauffeur of in andere diensten werkten. En deze Wahhabi’s zijn zeer interessante mensen want ze geloven zelfs niet in Mohammed Sahib. Als je hen dus zegt dat Mohammed Sahib dit of dat verteld heeft dan zeggen ze : “Neen, we geloven niet in Mohammed Sahib.” “In wie geloven jullie dan?” – “Wij geloven in Allah!” “Hebben jullie ooit Allah ontmoet? Hebben jullie hem ontmoet, dat jullie in hem geloven?” Maar in hun gedrag vertoonden ze een wreedheid die aangeboren was, ze waren heel wreed en zodra mijn vader dit opmerkte, vroeg hij hen om weg te gaan, want ze behandelden anderen altijd op een boosaardige manier.

Ik wist niet dat het zo ver zou komen. En, stel je voor, ze kwamen meestal uit Afghanistan, meestal. Ze martelden natuurlijk ook andere Afghanen en overal waar ze kwamen hadden ze die eigenschap zeer wreed te kunnen zijn. Niet alle Afghanen, neen zeker niet, maar wel sommigen hen. Ze kwamen naar India vanuit Afghanistan en er zijn verschillende types Afghanen. Sommigen waren erg liefdevolle, vriendelijke, hulpvaardige, heel aangename mensen. En sommigen waren zeer wreedaardig. Eerst begrepen we niet wat dat betekende. Maar omdat Mijn vader een geleerde was, een Islamkenner, vertelde hij ons : ”Deze behoren niet tot de Islam. Ze noemen zichzelf Wahhabi’s en het zijn geen moslims.” Vandaag zie ik dat heel duidelijk.

Dat wil niet zeggen dat er in andere godsdiensten of groeperingen geen slechte mensen zijn. Maar deze Wahhabi’s stichtten in het geheim verschillende afdelingen. Ze zijn niet met zoveel. En mijn vader vertelde me: ”Eens zullen ze heel explosief worden en zullen ze misschien proberen de hele wereld te vernietigen.” Eerst kon ik het niet begrijpen want ze zagen er tenslotte maar uit als mensen. Maar hij vertelde me: ”Ze zijn volledig gecamoufleerd en eens ze met hun wreedheden beginnen zullen jullie niet weten wat te doen.”

Ons land werd ooit binnengevallen door Ahmed Shah Abdali (1). Hij was een zeer, zeer wreedaardig man, zeer wreed, en hij doodde zelfs moslims, want zijn opvatting was dat je Mohammed Sahib niet mocht vereren omdat Mohammed Sahib zei: “Ik ben niet goddelijk.”

Ik zei ook hetzelfde om geen last te hebben met domme mensen. Jarenlang zei ik: “Ik ben niet goddelijk”, maar toen ze mijn vibraties en dat alles voelden, geloofden ze.

Maar zij die in Mohammed Sahib geloofden werden nooit door deze mensen begrepen. Zeer, zeer wreedaardig en omdat ze zelfs niet in Mohammed Sahib geloven, kan je op geen enkel punt met hen argumenteren, je kan met hen niet debatteren over wat er in de Koran geschreven staat. “Omdat je niet in de Koran noch in Mohammed Sahib gelooft, geloof je in Allah.” God weet waarmee ze verbonden zijn!

Maar het was verwonderlijk dat ze geleidelijk aan mensen konden hypnotiseren, zoals we afschuwelijke goeroes hebben die zich als goeroes voordoen en hypnotiseren. Je hebt de mensen gezien die gehypnotiseerd werden. Velen zijn al ontmaskerd en er zullen er nog meer ontmaskerd worden. Maar het waren meestal mensen die in geld geïnteresseerd waren, hopen geld wilden ze verdienen in de naam van religie. Maar in die tijd merkten mensen hun wrede methodes hun wreedheid niet op. Deze wreedheid begon in omvang toe te nemen.

Zoals je weet zijn we naar Nizzamuddin auliya (2) gegaan. Daar merkte ik op dat er een madarsa was, ‘madarsa´ betekent ‘school´. En ze lieten in die school kleine kinderen toe. En het was zo goed uitgekiend dat, God weet, ik bedoel, ik kan het niet zeggen, dat er alleen in Delhi honderdtwintig madarsa’s waren! In feite wist niemand wat ze daar onderwezen, wat ze daar indoctrineerden, hoe ze het deden.

Op een keer bezocht ik de plek waar Nizzamuddin leefde en zag daar mensen die allerlei liederen zongen. En ik merkte in hen een echt gevoel voor liefde. Ze voelden allemaal mijn liefde heel sterk en ze begonnen naar Sahaja Yoga te komen. Maar ik wist niet dat er op die plek een madarsa was. Ik vroeg hen : “Hoe komt het dat hier geen goede vibraties zijn? Want Nizzamuddin was een auliya” Ondertussen voelde ik heel slechte vibraties. Ze vertelden me : “Moeder, er is hier een madarsa.”

Kijk nu hoe het kwaad werkt. Gewoonlijk werkte het kwaad op zo’n manier dat het een aantal groepen vormde, het oorlogen uitgelokte en mensen doodde. Ze waren met weinig, maar ze hadden wreedheid als religie. Op welke manier ze ook leefden, ze wilden wreed zijn. In deze madarsa’s waren er mensen die hen uitlegden hoe ze wreed moesten zijn en hoe ze moesten haten. Zo startte het ‘onderricht van de haat’. En dit ’onderricht van de haat’ werd in de hele wereld efficiënt door deze madarsa’s verspreid

Zoals jullie wel weten waren Pakistan en India altijd al in oorlog. Maar nu besefte Pakistan: “Als we op deze manier met India vechten, zullen we terroristen genoemd worden.” Dus zeiden ze: “Neen, we willen in ons land geen terrorisme.” Maar zij zijn het die domweg, … deze nieuwe kerel (3) zond ongeveer vijfenzestig studenten, ambassadeurs, naar deze madarsa’s om te leren hoe ze wreed konden worden, kan je je dat voorstellen! Om haat te onderwijzen! Er zijn natuurlijk veel moslims die niet zo zijn, maar als je Mohammed Sahib niet respecteert en je word verondersteld een moslim te zijn, wat zal er dan met je gebeuren?

Dus begonnen al deze verkeerde gedachten te groeien en in de Islam werd in veel groepen onderverdeeld. Dat mag, maar het ontstaan van zo een groep die tegen de hele mensheid is, was een zeer gevaarlijk plan! Ik weet niet hoeveel moslims dit wisten. Ze verspreidden dit madarsa gedoe over de ganse wereld en de mensen die uit deze instituten kwamen, waren zeer, zeer wreedaardig.

De eerste wreedheden waren gericht tegen vrouwen. Vrouwen werden met zo’n verachting behandeld en werden op geen enkele manier gerespecteerd. Dit toont op zichzelf al aan dat er niemand was om hen te controleren. Het staat niet in de Koran geschreven, het is niet door Mohammed Sahib beschreven. Hij zegt : “God is barmhartig, Hij schenkt vrede.” Wat hij ook deed, was zonder twijfel volledig goddelijk. Maar omdat sommigen van deze mensen zich zo overgaven aan satanische krachten, begonnen mensen de Islam verkeerd te begrijpen.

Islam betekent ‘zich overgeven’. Jullie zijn degenen die zich hebben overgegeven. ‘Zij die zich hebben overgegeven’ betekent zij die al hun lusten, hebzucht en al deze vijanden hebben opgegeven en die boven gewone mensen staan. Nog iets anders, het was heel interessant om op te merken dat Mohammed Sahib zei: “Bij de wederopstanding zullen je handen spreken.” Dit heeft hij heel duidelijk gezegd. Omdat het in een poëtische taal was geschreven, kunnen mensen het natuurlijk verdraaien als ze dat willen. Maar Mohammed Sahib zou nooit, nooit hebben gezegd… ( korte pauze) (4)

Het is heel erg schokkend dat mensen in deze moderne tijden zo’n verwrongen ideeën hebben aangenomen. Maar dit is ook de reden waarom mensen een weerstand ontwikkelen tegen anderen, zoals ze een weerstand ontwikkelden tegen de Joden. Deze haat is verantwoordelijk, haat langs beide kanten, ik zou zeggen, twee verschillende… (korte pauze) Het is vanzelfsprekend.

In Sahaja Yoga geloof je in een totaal onschuldige, eenvoudige levenswijze samen met elkaar. En mensen geloven dat er absoluut verschillende groepen mensen zijn…(korte pauze) Wat is nu onze plicht? Wat worden we verondersteld te doen? Ten eerste moeten we aan introspectie doen!

Veronderstel dat je als Hindoe geboren wordt, dan zou je dus moeten gaan zitten en trachten uit te maken of je iemand kan haten omdat hij een Moslim is. Je kan niet haten. Je kan niet haten. Omdat je een moslim bent, omdat je je hebt overgegeven, hoe kan je dan iemand haten? Als je toegewijd bent, dan heb je je overgegeven aan God en hoe kan je dan tegen God zijn? Deze misleidende gedachten en ideeën moeten dus opgegeven worden. Veronderstel dat je een Hindoe bent, dan heb je het recht niet iemand te haten. Dat is onbetwistbaar!

Nu is het woord ‘Hindoe’ afgeleid van de Sindhurivier en omdat Alexander (de Grote) ‘sindhu’ niet kon uitspreken zei hij ‘Hindu’. En daarover hebben vele mensen deze afschuwelijke haat in India ontwikkelt. Maar wreedheid was niet hun motief. Dat ze mensen niet wilden folteren, heeft hen gered.

Dus heeft deze aanleg tot folteren of haten van mensen een andere oorsprong. En de oorsprong is dat ze openlijk haten, dat kan je duidelijk zien. Haten is een zeer slechte eigenschap. Haten is één van de gevaarlijkste zaken en dus moeten jullie allemaal weten… (korte pauze) In orde. Nu zullen we… (lange pauze)

Het is voor mij zeer pijnlijk te beseffen dat wij, mensen, anderen haten als je weet dat liefde zo’n overweldigend mooi gevoel is. Maar wanneer begin je dan te haten? Omdat mensen indruk op je maakten, je leugens vertelden en daarom haat je. Wat een prestatie! Eerst een menselijk wezen te zijn en dan iemand vol haatgevoelens! Ik weet niet wat het volgende zal zijn.

In die dagen was het normaal dat de Godin doodde. De Godin doodde al die mensen…(lange pauze) Het geeft een zeer droevig gevoel dat God menselijke wezens heeft gecreëerd van amoebe tot de huidige fase en te zien hoe we iemand kunnen haten want dat is wat er gebeurd is!

Het spreekt vanzelf dat Sahaja Yoga anders is. Sahaji’s weten hoe ze van de liefde kunnen genieten. Ze houden ervan. Ze genieten ervan. Dat kan je zien. En als jullie er op de een of andere manier zouden in slagen deze haat te verwijderen, op een of andere manier, door met jullie eigen wilskracht alles wat aan de mensen verteld wordt te ontkennen en het hoofd te bieden, dan ben ik er zeker van… (lange pauze) Het is een zeer moeilijke taak, want deze mensen kwamen op deze aarde en doorliepen verschillende soorten opvoeding, wilden de toestand verbeteren, de relaties, vriendschappen, en zijn in de diepten van de haat gevallen… (lange pauze)

Mijn hart is werkelijk in tranen. In welke periode ben ik op aarde gekomen om te zien hoe mensen elkaar haten? Ze spreken over ‘liefde’ en ‘haat’. Het is een zeer ernstige zaak dat jullie die de kinderen zijn … (korte pauze) Ze zullen eindigen als… (lange pauze) Ik bedoel, ik heb dingen ervaren die je zouden schokken als ik ze je vertelde. Hoe mensen in de diepten van het kwaad zijn gevallen.

Het heeft te maken met begrijpen. We moeten onszelf begrijpen. Haten we iemand? Hebben we gedachten die we niet zouden moeten hebben, of doen we zo’n dingen?…(korte pauze) Hebben jullie zo’n dingen in jezelf? Tracht het uit te maken! Haten jullie andere mensen?

Deze ideeën zijn absoluut verdorven voor de menselijke geest. Ideeën die volledig gelijk zijn aan het dierlijk instinct, zijn helemaal niet goed voor mensen. Maar het gebeurt en het breidt zich uit… (korte pauze) Goed, maar als je arm bent, word je niet rijk door te haten, neen. Als je problemen hebt, is het je taak om deze problemen op te lossen, maar niet om je er in te wentelen. Dit moet allemaal ophouden.

Het is heel verwonderlijk dat we ons niet druk maken over wat we doen. Jazeker, jullie moeten het heel precies begrijpen: waar gaan we naartoe? Als je een verkeerd idee hebt over iemand zou je dat best helemaal laten varen. Ze trachten je te verstoren, zeker. Maar heb geen verkeerd begrip over die persoon. Het is zeer opmerkelijk dat we nooit zien hoe lelijk deze zaken zijn en hoe vreemd ze zijn en hoe ze onze persoonlijkheid verwoesten.

Je kan misschien sommige mensen verbeteren… (lange pauze) Ik besefte eigenlijk niet dat al onze activiteiten als Sahaja yogi’s zo belangrijk zijn. We moeten er zoveel tijd aan besteden, geen rekening houden met onzinnige, frivole dingen, maar met iets ernstigs dat in ons of buiten ons aanwezig is en moet verwijderd worden. Als ik je vraag: “Hoeveel mensen haat je?”… zou je kunnen zeggen: “Twintig mensen” en… (lange pauze)

Zie je, de hele atmosfeer hierrond vervult me met zoveel medelijden dat ik er geen idee van heb wat wij, Sahaja yogi’s, er moeten aan doen. Wat zijn ze van plan? Willen jullie alsjeblieft aan introspectie doen om uit te maken wat voor opbouwend werk we verrichten en welke vernietigende acties we hebben ondernomen. Om dit te begrijpen hebben jullie een flinke schok nodig.

Ik hou van de manier waarop we programma’s, puja’s en andere zaken verwezenlijken, maar binnen in mezelf ben ik heel erg ongelukkig en erg droevig. Nu zouden jullie als Sahaja yogi’s moeten… (korte pauze) Als Sahaja yogi’s zouden jullie als het minste van het minste jullie volle aandacht moeten geven. En dan moeten jullie het iedereen vertellen… (korte pauze) Kijk, het probleem met Sahaja Yoga is dat jullie allemaal genieten en dan zien jullie niet meer wat er rondom jullie gebeurt.

Ik moet jullie nu zeggen dat ik mij nu bevind in het midden van een oorlog tussen mythe … (korte pauze) Is het een zone, is het een … ik weet niet wat ik moet zeggen, is het iets dat nog altijd in ons verborgen is, een soort van zwakheid die we niet trachten te bevechten …(korte pauze) Ik zou jullie nu allemaal willen verzoeken om op jezelf te mediteren en voor je zelf te zien wat er verkeerd is… (korte pauze)

Het is een grote schok en wat kunnen Sahaja yogi’s doen om deze schok te verminderen? Wat kunnen ze uitwerken om deze afschuwelijke menselijke gedragingen te vernietigen? Jullie kunnen het klaarspelen met de Kracht van de Liefde! Maar deze kracht moeten we in ons hart ontwikkelen. Denkt er over na! Het is nu voor ons allemaal een grote les om voor onszelf te zien of we in orde zijn. Of gaan we door met het haten van anderen? Wat is de functie van ons brein, haten of liefhebben?

En als deze liefde je verlicht, zal je versteld staan en je zal zo’n grote kracht voor mij zijn. Ik kan het geheel niet alleen bevechten. Ik heb mensen nodig die werkelijk hun liefde ontwikkelen en niets anders! Dat is nu een van de uitdagingen voor ons allemaal, voor alle Sahaja yogi’s over de hele wereld. Het is niet alleen de strijd tussen gelovigen en niet-gelovigen, niet alleen de strijd tussen Sahaja yogi’s en niet-Sahaja yogi’s, maar dit is een strijd waarin we allemaal één zijn en we gaan ze uitvechten. We moeten op ieder niveau veel subtieler zijn.

Het is absoluut essentieel dat we nu op dit punt aandachtig zijn: maken we ook deel uit van het kwaad dat nu aan het uitwerken is? Of zijn we er vrij van en klaar om het te bestrijden? Het is een grote veldslag en ik hoop dat hij beslissend zal zijn! Na dit zullen er geen wreedheden meer zijn tegen mensen, geen gevechten meer, want dit is een gevecht tussen de rakshasa’s en onszelf. Het is niet ‘alledaags’.

En dit moet ook uitgelegd worden aan diegenen die kwade krachten steunen. Het enige dat je kan zeggen is: “Moeder, hoe kunnen we weten wie tegen is en wie niet?” Als Sahaja yogi’s weten jullie wie aan de verkeerde kant staat. Ik weet dat de Sahaja yogi’s hen kunnen redden en terugbrengen op het rechte pad van de kennis en de liefde. Maar wees zeer voorzichtig met de propaganda van het kwaad die nu gaande is.

Ik wil het diepste gedeelte van jullie hart beroeren, dat wat zou moeten verzoenen… (korte pauze)

Ik ben er zeker van dat jullie allemaal de omvang zullen begrijpen van het gevaar dat ons opwacht! Er zullen misschien geen mensen overblijven, er zullen misschien helemaal geen kinderen overblijven. Want als dit probleem uitwerkt, dan wordt het zeer moeilijk, zeer moeilijk… (lange pauze) Mijn hele bestaan is geschokt, wordt door elkaar geschud. Jullie zouden allemaal in elk plekje en elk hoekje van het leven moeten kijken. Waar zijn deze praatjes bezig? Waar praten mensen over wreedheid? Wat gebeurt er?… (lange pauze) Het gaat niet over één, niet over twee, het gaat over ons allemaal… (lange pauze)

Het gevecht dat ik aan het leveren ben, is zonder twijfel heel ernstig. Maar hoeveel kunnen we niet uitwerken als jullie allemaal collectief strijden!… (lange pauze) Nu zijn al mijn inspanningen, inzichten en krachten in jullie handen en daarop moeten jullie voorbereid zijn. Niet alleen door er over te lezen of te praten, jullie moeten de kracht van de liefde in jezelf opbouwen

Ik ben er van overtuigd dat jullie het zullen doen met het openen van de Sahasrara. Maar tracht er iets over te lezen en er iets van de begrijpen met de kracht van de Liefde. Het is een zeer diepzinnig onderwerp en als jullie er over praten, ben ik er voor de helft in en voor de helft buiten. Maar ik moet zeggen dat jullie allemaal dit en dit alleen moeten ontwikkelen en alleen dit zal tegen deze boosdoeners, een sterke tegenstand vormen.(korte pauze)

Ik geef jullie mijn volledige zegen en ik wil dat jullie het allemaal individueel uitwerken. Van hoeveel mensen houden jullie, hoeveel mensen… (korte pauze) Dit moeten jullie te weten komen.

Ik hoop dat jullie begrepen hebben wat ik van jullie verlang … (korte pauze)

Een nieuwe generatie komt er aan… (lange pauze)

Jullie zijn allemaal in mijn hart en ik hou heel veel van jullie en ik zou willen dat jullie als soldaten samen met mij ten strijde trekken. Er werd me ook verteld dat sommige mensen groepjes vormen, een uiterst negatieve houding! Op dit ogenblik hebben we volledige solidariteit nodig. Vertel dus aan deze mensen dat ze zich moeten gedragen! Het heeft geen zin om er Sahaja yogi’s van te maken.

Ik ben er zeker van, het is een verlangen uit de grond van mijn hart, dat jullie werkelijk soldaten van liefde en vrede zouden worden. Want daarom zijn jullie hier, daarvoor zijn jullie hier geboren. Geniet er dus van.

(Shri Mataji maakt een namaste.)

  1. Ahmed Shah Durrani (Abdali), regeerde over Afghanistan, hij bezette drie maal het noorden van India tussen 1759-61. Zijn doortocht werd telkens gekenmerkt door dood en vernieling. Hij wordt beschouwd als de stichter van Afghanistan. Zijn mausoleum bevindt zich in Kandahar, waar mollah Omar, gekleed met de mantel van de profeet (reliek bewaard in de moskee van Kandahar), zich in 1994 tot Amir al-mu´minin (Commandeur der Gelovigen) uitriep, Chef van de Durrrani’s en dus van heel Afghanistan.
  2. Auliya = heilige moslim. Nizzamuddin is begraven in New Delhi, dicht bij het scoutskamp waar de yogi’s logeerden en waar Puja’s en muzikale programma’s plaats hadden in het begin van de Indiatour vooraleer de Nirmal Nagar in Noida ten oosten van New Delhi werd geïnstalleerd. Shri Mataji heeft over deze moslim Heilige gesproken en de plaats bezocht.
  3. De Pakistaanse president Musharraf.
  4. Shri Mataji onderbreekt zichzelf, soms kort, soms heel lang. Het was alsof zij teveel moeite had om voort te gaan of dat zij elders strijd leverde.

_________________________________________________________________________________________________

Second translation

_________________________________________________________________________________________________

Navaratri Puja

Haat met liefde overwinnen

5de dag van Navaratri

Loutraki, Griekenland

21 oktober 2001

Vandaag zijn we bijeengekomen om de Devi Puja te doen. Deze puja werd vele malen uitgevoerd, waarbij door de deva’s aan de Devi werd gevraagd om hen van de tirannie van duivelse mensen te verlossen. Vandaag voel ik het net zo, dat we ons nu in de greep van een eigenaardige (vreemde) situatie bevinden; dat er mensen zijn die zelf de duivel zijn, vermoed ik, – en ook (mensen die) gehypnotiseerd worden door hen- die het wagen dingen te doen die ze nooit zouden mogen doen. Maar ze weten niet dat er een limiet aan alles is. En dat punt is nu bereikt, dat alle goede mensen, vooral de Sahaja yogi’s, hun volledige aandacht moeten richten op de destructie van zulke verschrikkelijke figuren als Mahishasura.

In die dagen was het heel eenvoudig omdat duivels zich als duivels vertoonden en je aan hen kon zien dat het duivels waren, en hun hele gedrag wees erop dat ze duivels waren. Waarom deden ze dat? Waarom waren ze zo wreed? Omdat die zogenaamde “menselijke wezens” die ze waren – dat zijn ze niet – duivels van aard zijn en dingen willen doen waardoor ze mensen, en goede mensen, ten gronde kunnen richten. Het is overduidelijk dat voor hen de tijd is aangebroken om te worden vernietigd.

In geen geval kan ik tegen de islam zijn of ook maar kritiek leveren op Mohammed Saab. Hij was goddelijk, ongetwijfeld, en trachtte goddelijk werk te verrichten. Maar uit dat goddelijke werk zijn die stompzinnige lui voortgekomen die deze duivelse mensen aanvaarden. Het zal je verbazen als je hoort dat er in de islam vierenzeventig groeperingen bestaan! Ze zeggen: “We volgen één religie.” – maar dat doen ze niet. Hiertussen bevindt zich een aantal echt slechte mensen, die zichzelf Devbandi noemen, want dat is een plaats in India, en ze worden ook wel Wahabi’s genoemd.

Ik weet al sinds lange tijd van hen af, want in ons huishouden, in mijn vaders huishouden, hadden we heel wat moslimmensen aan het werk als kok, als chauffeur en als andere huisbedienden. En die Wahabi’s zijn heel interessante lui omdat ze namelijk niet in Mohammed Saab geloven. Dus als je hen vertelt dat Mohammed Saab zus en zo heeft gezegd, dan zeggen zij: “Nee, we geloven niet in Mohammed Saab.” “Wel, in wie geloof je dan wel?” “We geloven in Allah.” “Hebben jullie Allah ontmoet? Hebben jullie hem gezien, dat je in hem gelooft?” Maar in hun hele optreden was er een aangeboren wreedheid, zeer wreed; en zodra mijn vader dat ook maar bemerkte, dan eiste hij dat ze vertrokken. Omdat ze er altijd van die sinistere gewoontes op nahielden, waar ze anderen doorgaans mee behandelen.

Ik wist niet dat het zo’n vaart zou lopen. En ze kwamen vooral uit Afghanistan, kun je je dat voorstellen, voornamelijk. Natuurlijk kwelden ze ook andere Afghanen; en waar ze ook gingen, daar beschikten ze over de specialiteit van heel wreed te kunnen zijn. Niet alle Afghanen, nee, niet allemaal, maar een aantal van hen. En ze kwamen naar India vanuit Afghanistan en er zijn verschillende soorten Afghanen. Sommigen waren heel aardig, vriendelijk, behulpzaam, heel leuke mensen. En sommige van hen waren heel wreed. In het begin begrepen we niet wat dat was. Maar omdat mijn vader een wetenschapper was, een islamgeleerde, vertelde hij ons: “Deze mensen zijn niet islamitisch. Zij noemen zichzelf Wahabi’s en ze zijn niet islamitisch.” Dat kan ik tegenwoordig wel zien, zo duidelijk.

Niet dat er in andere godsdiensten of in andere groeperingen geen slechte mensen zijn. Maar deze Wahabi’s waren in het geheim verschillende groepen aan het oprichten. Het zijn er niet veel. En daarom zei mijn vader: “Op een zekere dag zullen ze heel explosief gaan worden en zouden ze wel eens kunnen gaan proberen om de wereld compleet te verwoesten.” In het begin kon ik dat niet begrijpen, want ze zien er toch gewoon als menselijke wezens uit. Maar hij zei, hij vertelde me: “Ze zijn volkomen vermomd, maar als ze eenmaal met hun wreedheden beginnen, dan zul je niet weten wat te doen.”

We hadden een infiltrant in ons land die Ahmed Shah Abdali heette (een moslim indringer). Hij was een zeer, zeer wrede man en hij placht zelfs moslims te doden, want zijn idee was dat je Mohammed Saab niet mocht aanbidden, omdat Mohammed Saab gezegd had: “Ik ben niet goddelijk”. Ik zei dat doorgaans ook om me voor domme mensen te behoeden. Jarenlang heb ik altijd gezegd: “Ik ben niet goddelijk”, maar toen ze mijn vibraties en zo voelden, gingen ze geloven.

Maar degenen die in Mohammed Saab geloofden, werden door deze mensen nooit begrepen. Zeer, zeer wreed en juist omdat ze niet geloven in Mohammed Saab kun je op geen enkel punt met ze discussiëren; je kunt met hen niet debatteren over wat er in de Koran geschreven staat: “Want je gelooft niet in de Koran, je gelooft niet in Mohammed Saab, je gelooft in Allah.” God weet waar vandaan zij connecties krijgen!

Maar geleidelijk aan werd het verbazingwekkend hoe ze mensen hypnotiseerden– zoals we verschrikkelijke goeroes hebben, die zich als goeroes voordoen maar die hypnotiseren, je hebt ze gezien, mensen die gehypnotiseerd raken. Zo velen zijn er ontmaskerd en zo velen zullen er ontmaskerd worden. Maar meestal waren het mensen die in geld geïnteresseerd waren, in het verkrijgen van heel veel geld, hoe dan ook, in de naam van de religie. Maar toentertijd zagen de mensen hun meedogenloze methodes en hun wreedheden niet. Die wreedheid begon zich langzaam te ontwikkelen.

En jullie weten dat we naar Nizzamuddin Auliya (arabisch woord voor heilige) geweest zijn. Alleen in die plaats ontdekte ik dat er een madharsa is – ‘madharsa’ betekent ‘school’. En in die school hadden ze de gewoonte om kleine kindjes toe te laten. En het was zo goed uitgestippeld, dat God niet weet – ik bedoel ik kan het niet zeggen, dat er 120 madharsa’s alleen al in Delhi waren! Nu wist niemand wat ze daar onderwezen, hoe ze daar aan het beïnvloeden waren, hoe ze dat deden.

En zo gebeurde het eens dat ik naar die plaats ging, Nizzamuddin, en daar trof ik mensen aan die liedjes aan het zingen waren en zo. En ik bespeurde in hen een waar gevoel voor liefde. Zij voelden mijn liefde, heel goed, allemaal, en ze begonnen naar Sahaja Yoga te komen. Maar ik wist niet dat er een madharsa in die plaats was. Ik vroeg hen: “Waarom is dat, die vibraties hier, Nizzamuddin was een Auliya. Hoe komt het dat deze plaats geen goede vibraties heeft?” Intussen kreeg ik gewoon heel slechte vibraties. Zodoende zeiden ze me: “Moeder, er is hier een madharsa.”

Kijk maar naar het kwaad, hoe het werkt. Normaal gezien werkte het kwaad meestal zo dat het een aantal groepen ging vormen en een paar oorlogen, om mensen af te maken. Ze waren met weinigen, maar ze hielden wreedheid als hun religie. Wat voor leven ze ook leidden, ze wilden wreed zijn. In die madharsa’s echter hadden ze mensen die hen gewoonlijk uitleg gaven hoe je wreed kunt zijn, hoe je kunt haten. Zo startte de ‘opleiding in haat’. En die haatopleiding werd heel erg goed door de madharsa’s over de hele wereld uitgesponnen.

Zoals jullie weten, waren Pakistan en India voortdurend in conflict. Maar deze keer beseften de Pakistani’s dat: “Als we op die manier strijd leveren met India, dan worden we als terroristen aangemerkt.” Dus zeiden ze: “Nee, we willen geen terrorisme in ons land.” Maar zij zijn de stommeriken – die nieuwe kerel had ongeveer 65 studenten, afgezanten, naar Afghanistan gestuurd om in die madharsa’s te gaan studeren, hoe je wreedaardig wordt – kun je je dat voorstellen! Haat onderrichten! Natuurlijk zijn er veel moslims die dat niet zijn; maar als je geen respect hebt voor Mohammed Saab en je wordt verondersteld een moslim te zijn, wat zal er dan van je terechtkomen?

Al die verkeerde ideeën ontwikkelden zich dus en de islam raakte verdeeld in vele groeperingen. Dat is oké, maar om zo’n soort groep te krijgen die tegen alle menselijkheid ingaat, dat was het meest gedurfde plan. Ik weet niet hoeveel moslims daar ook van op de hoogte waren. Ze verbreidden dit madharsa gedoe over de hele wereld en mensen die van dat instituut afkwamen, werden heel, heel sadistische figuren.

De eerste wreedheid viel de vrouwen ten deel. Vrouwen werden met zo’n verachting behandeld en er werd hen totaal geen enkel respect betoond. Dit op zich geeft al aan dat er niemand was om hen in de hand te houden. Het staat niet in de Koran geschreven, het is niet door Mohammed Saab opgetekend. Hij verkondigt: “God is barmhartig; Hij is vredebrengend.” Alles wat hij ook maar deed, was absoluut goddelijk, geen twijfel mogelijk. Maar sommige van die mensen, de manier waarop ze zich op duivelse krachten toelegden, men begon de islam verkeerd te interpreteren.

‘Islam’ betekent ‘zich overgeven’. Degenen die zich overgegeven hebben, zijn jullie mensen. ‘Overgegeven’ doelt op degenen die afstand gedaan hebben van alle lust, hebzucht en al die ondermijnende krachten, en die boven normale mensen uitgestegen zijn. Iets anders, het was heel interessant om vast te stellen dat Mohammed Saab heeft gezegd: “Op het moment van de wederopstanding zullen jullie handen spreken.” Dat zei hij duidelijk. Natuurlijk, omdat het in een alleszins poëtische taal was opgeschreven, kunnen mensen dat, zo ze willen, betwisten. Maar Mohammed Saab zou nooit, nooit gezegd kunnen hebben… Het is heel, heel schokkend dat mensen in deze moderne tijd tot zulke gewetenloze ideeën overgaan. Maar daarom, om die reden, kregen mensen ook weerstand tegen hen. Joden – zij ontwikkelden een verzetsbeweging tegen hen. Die haat is de oorzaak; en die haat is wederzijds, ik zou nu zeggen, is dat twee verschillende … het is overduidelijk.

Welnu, in Sahaja Yoga geloof je in een volkomen onschuldige, eenvoudige, gezamenlijke levenswijze. Maar dat mensen geloven dat er absoluut verschillende groepen van mensen … Nu, wat is onze taak? Wat horen wij te doen? Allereerst moeten we aan introspectie doen. Stel dat je een hindoe bent, van oorsprong, dan zou je moeten gaan zitten om uit te zoeken of je iemand haat omdat hij een moslim is. Je kunt niet haten! Omdat iemand een moslim is kun je hem niet haten. Omdat jij een moslim bent, omdat je je hebt overgegeven, kun je dus iemand haten? Als je je hebt overgegeven, heb je je overgegeven aan het Goddelijke, hoe kun je dan tegen het Goddelijke zijn? Van die misleidende gedachten en ideeën moet afstand gedaan worden. Stel dat je een hindoe bent – dan heb je niet het recht om iemand te haten! Dat is een feit! Het woord “hindoe” komt ook van de rivier Sindhu want Alexander de Grote kon ‘sindhoe’ niet uitspreken en zei ‘hindoe’. En daarop hebben veel mensen in India hun haat gestoeld. Maar wreedheid was niet hun thema. Dat was het ontlastende punt. Dat zij geen mensen pijn wilden doen.

Die neiging dus om te kwellen of om mensen te haten heeft een andere oorzaak. En die oorzaak is, zoals je duidelijk kunt zien, dat zij openlijk haten. Haat is een slechte eigenschap. Een van de gevaarlijkste dingen is haten. En zo moeten jullie allemaal weten … goed. Nu hebben we een …

Het is voor mij heel pijnlijk om te bedenken dat wij als menselijke wezens, (dat) wij anderen haten, als je weet dat liefde zo’n overweldigend, prachtig gevoel is. Waarom toch zou je dan tot haat overgaan? Omdat mensen je beïnvloed hebben, ze hebben je leugens verteld, daarom haat je. Wat een prestatie! Om eerst een menselijk iemand te zijn en dan een persoon vol haat te worden! En wat zal het volgende zijn, ik weet het niet!

In die tijd was het geoorloofd voor de Godin om te doden. De Godin bracht dergelijke mensen gewoonlijk allemaal om … het is een heel treurig gevoel dat God mensen heeft geschapen, vanaf een eencellig wezentje tot aan dit stadium, en hoe we iemand dan kunnen haten – en dat is wat er is gebeurd!

Nu is Sahaj natuurlijk anders. Dat Sahaji’s weten hoe je vreugde kunt beleven aan de liefde. Dat vinden ze fijn. Daar genieten ze van. Dat kun je zien. En als jullie mensen het op de een of andere manier voor elkaar kunnen krijgen om die haat op te heffen– hoe dan ook, hoe dan ook– met je eigen wilskracht – dat allemaal afwijzen en trotseren en dat aan mensen voorhouden,

ik weet zeker … Het is een heel moeilijke wereld waarin die mensen die op deze aarde kwamen allerlei soorten van onderwijs ondergingen, hun condities wilden verbeteren, de relaties, vriendschappen, en in de afgrond van haat terecht zijn gekomen … Mijn hart huilt alleen maar. In wat voor een tijd ben ik op deze aarde gekomen, waar ik mensen moet zien die elkaar haten. Ze spreken van ‘liefde’ en ‘haat’. Het is zo’n ernstige zaak, dat jullie die de kinderen zijn … ze zullen op zo’n manier eindigen … ik bedoel, ik heb dingen meegemaakt, als ik jullie die vertel dan zullen jullie geschokt zijn. Hoe ver mensen tot dieptes van duivelse aard gezonken zijn.

Het is een inzicht dat we hebben, we moeten inzicht hebben in onszelf: Haten wij iemand? Krijgen we ideeën die we niet zouden moeten hebben, of doen we iets? … Heb je zulke dingen in je? Zoek dat uit! Haat je andere mensen?

De ideeën zijn rampzalig, absoluut, voor de menselijke geest. Ideeën die geheel volgens dierlijk instinct zijn, die deugen helemaal niet voor menselijke wezens. Maar dat is er aan de hand, dat doet zich nu voor … als je arm bent, goed, maar door te haten word je niet rijk, nee. Als je in moeilijkheden verkeert, dan is het je taak om die moeilijkheden uit de weg te ruimen, maar niet om er munt uit te slaan. Dit moet allemaal stoppen. Het is zo verrassend dat we ons helemaal niet druk maken over waar we mee bezig zijn. Ja, je moet een behoorlijk inzichtelijk vermogen hebben: waar gaan we heen? Als er een misverstand over iemand bestaat, pak dat dan liever aan, compleet. Hij tracht je lastig te vallen, goed. Maar maak geen verkeerde beoordeling over die persoon. Heel verrassend dat we die dingen nooit inzien, hoe lelijk ze zijn, en hoe vreemd ze zijn, hoe ze onze persoonlijkheid schade toebrengen.

Je bent misschien in staat om enkele mensen te corrigeren … Alles wat we doen als Sahaja yogi’s, ik heb nooit beseft hoe belangrijk dat is! We moeten er zoveel tijd aan besteden. Niet om je druk te maken over onzinnige, lichtzinnige dingen, maar over iets serieus wat zich binnenin ons bevindt, of daarbuiten, wat tevoorschijn gehaald moet worden. Als ik jullie vraag: “Hoeveel mensen haat je?”, dan kun je zeggen: “Twintig mensen.” en … Zie je, de hele atmosfeer van dit alles vervult me van zoveel mededogen dat ik gewoon niet weet wat we er aan moeten doen, de Sahaja yogi’s. Wat zijn ze van plan? Willen jullie alsjeblieft in jezelf kijken om na te gaan wat voor constructief werk we aan het doen zijn en wat voor destructief werk we gedaan hebben.

Jullie hebben een flinke schok nodig om dit te verstaan.

Ik vind de wijze waarop we onze programma’s en puja’s houden heel fijn en zo, maar als je het aan mijn innerlijke wezen vraagt, dan weet ik dat het heel, heel ongelukkig is, en helemaal ontsteld. Wat jullie op dit ogenblik te doen staat als Sahaja yogi’s … als Sahaja yogi’s, op z’n minst zouden jullie je volle aandacht moeten richten. En dan moet je iedereen vertellen … Zie je de moeilijkheid met Sahaja Yoga is dat jullie je allemaal gaan amuseren en dan zie je niet wat er om je heen gebeurt.

Nu moet ik jullie zeggen, dat ik middenin een oorlog zit tussen mythe … Is het een gebied, is het een – ik weet niet wat ik moet zeggen – is het (dat) er latent binnenin ons nog een soort van zwakte aanwezig is dat we niet proberen te vechten tegen onze zwakheid … Ik zou jullie nu willen verzoeken om op jezelf te mediteren, om voor jezelf te zien wat er mis is …

Het is een grote schok, en wat kunnen Sahaja yogi’s doen om die schok te verkleinen? Hoe kunnen ze er aan werken om die afschuwelijke leefwijzen van mensen te verdrijven? Dat is mogelijk met de kracht van de liefde – jullie kunnen dat voor elkaar krijgen! Maar we moeten die kracht in ons hart tot ontwikkeling brengen. Denk er om! Dat is een grote les voor ons allemaal, om voor onszelf te zien – of we het goed doen? Of dat we anderen blijven haten? Waar moet onze geest op gericht zijn, is dat op haten of op liefhebben? En die liefde, als die jou verlichting brengt, dan zal het je verbazen wat een grote kracht je voor mij zult zijn. Ik kan de hele boel niet alleen bestrijden. Ik moet mensen hebben die hun liefde echt tot ontwikkeling brengen – en niets anders! En dat is nu een van de uitdagingen voor ons allemaal, voor alle Sahaja yogi’s overal ter wereld. Het is niet alleen maar de strijd tussen gelovigen en ongelovigen, niet alleen de strijd tussen Sahaja yogi’s en niet-Sahaja yogi’s, maar dit is een strijd waarin wij allen één zijn en die wij gaan uitvechten. In elk stadium moeten we veel fijngevoeliger worden.

Het is heel, heel essentieel om tegenwoordig tot de kern door te dringen –maken wij ook wezenlijk deel uit van dat kwaad wat aan het werk is? Of staan wij daar los van en zijn wij bereid om er tegen te vechten? Het is een grote strijd en naar ik hoop een beslissende! Hierna zullen er geen wreedheden meer tegen mensen begaan worden, zullen er geen gevechten meer plaatsvinden, want dit is een strijd tussen de rakshasa’s en onszelf. Het is niet “gewoon”. En dit moet uitgelegd worden, ook aan degenen die de kwade krachten bijval verlenen. Het enige wat je kunt zeggen is: “Moeder hoe kunnen wij weten wie er contra is en wie niet?” Jullie zijn goed geïnformeerd; jullie zijn Sahaja yogi’s, jullie weten wie er aan de verkeerde kant staat. Ik weet dat Sahaja yogi’s redding kunnen brengen en hen naar het goede pad van kennis en liefde kunnen leiden. Maar – wees heel voorzichtig met de propaganda van het kwaad, die bezig is.

Ik wil het diepste deel van jullie hart beroeren, wat zich zou moeten verzoenen …

Ik ben er zeker van dat jullie allemaal de omvang inzien van dit gevaar wat ons te wachten staat. Misschien zullen er geen menselijke wezens overblijven, misschien zullen er geen kinderen overblijven. Want als dit soort dingen zich ontwikkelen, dan is het heel moeilijk, heel moeilijk … Mijn hele existentie wordt ongewis, wordt opgeschud. Jullie zouden allemaal in alle hoeken en gaten van het leven moeten gaan kijken: Waar is deze toespraak van toepassing? Waar spreken mensen over wreedheid? Wat is er aan het gebeuren? … En wat ik ook denk … het gaat niet om één, het gaat niet om twee, het betreft ons allemaal. …

De strijd die ik lever, is van heel serieuze aard, geen twijfel mogelijk. Maar als jullie allemaal gezamenlijk kunnen strijden, hoeveel kunnen we dan uitwerken! … Al mijn inspanningen, opvattingen, krachten, alles is nu in jullie handen en daar moeten jullie op voorbereid zijn. Niet door alleen maar iets te lezen, of erover te praten, jullie moeten in jullie zelf de kracht van liefde opbouwen.

Ik weet zeker dat jullie dat met het openen van de Sahasrara zullen doen. Maar probeer ook iets te lezen, iets te begrijpen, met de kracht van liefde. Het is een heel diep onderwerp en als ik erover spreek, dan zit ik half aan de binnenkant, half aan de buitenkant. Maar ik moet jullie zeggen dat jullie dit allemaal ontwikkelen en alleen dat (kracht van liefde) zal een heel sterke oppositie vormen tegen deze “kwaad doeners” zoals ze het noemen …

Al mijn zegen gaat naar jullie en ik wil dat jullie allemaal dit individueel gaan uitwerken. Hoeveel mensen hebben jullie lief, hoeveel mensen … Dat moet je uitzoeken.

Ik hoop dat jullie mensen hebben begrepen wat ik wil dat jullie doen …

Een nieuwe generatie komt op …

Jullie allemaal, jullie allemaal zijn in mijn hart en ik hou heel veel van jullie en ik wil dat jullie mensen je aandienen als soldaten om met mij de strijd aan te gaan. Er is me ook verteld dat er een aantal mensen groepjes aan het vormen zijn – uiterst negatieve instelling! In deze tijd hebben we volstrekte solidariteit nodig. Dus als jullie zulke mensen zien, zeg hen dat ze zich gedragen! Het heeft geen zin om hen Sahaja yogi’s te laten worden.

Ik weet zeker – het is echt uit de grond van mijn hart – een verlangen van mij (is) dat jullie waarlijk soldaten van liefde en vrede worden. Want dat is waarom jullie hier zijn, daarvoor zijn jullie hier geboren. Dus beleef er vreugde aan.

(Shri Mataji groet met Namaste)