Diwali Puja – Strijder van de goddelijke kracht

(United States)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Diwali Puja – Strijder van de goddelijke kracht – Los Angeles, USA 18/11/2001

Vandaag is het een heel, heel belangrijke dag waarop, zou ik zeggen, het kwaad werd bedwongen… (applaus)

… dat het kwaad zijn kracht overal kan verspreiden, is maar te wijten aan twee factoren. Eén ervan is dat je niet goed geïnformeerd bent. Je bent nog altijd blind en je loopt zaken achterna die niet goed zijn, maar waarvan je denkt dat ze krachtig zijn. Deze illusie creëert niet alleen problemen, maar ook absolute vernietiging.

Dus werden we ongetwijfeld geconfronteerd met een zeer grote uitdaging en ze werd gemakkelijk opgelost. Ze was gefundeerd op een totaal verkeerde basis, gewoon om met opzet een probleem te creëren en niemand kon zich voorstellen dat het zo snel en makkelijk zou worden opgelost. Ik wenste dat het voor Diwali opgelost zou zijn en dat is ook gebeurd. (Applaus)

Ook door onwetendheid doen mensen allerhande dingen. Zij die een of andere religie of zo iets volgen, doen dat alleen omdat ze zich niet bewust zijn van de waarheid. Ze weten niet hoe ze de waarheid kunnen bereiken en ze klampen zich vast aan het feit dat ze alles denken te weten.

Door dit alles ontstonden er zoveel fracties, zoveel domme mensen die uit onwetendheid volledig ten onder gaan. Nu komen we tot Sahaja Yoga, je hebt alle kennis, een heel subtiele kennis, heel subtiel. Het is geen oppervlakkige kennis. Ze is zeer subtiel. En aangezien zij deze subtiele kennis niet bezitten, komen ze terecht op het verkeerde pad van de onwetendheid, zou ik zeggen, en dan trachten ze mensen die het goede doen tegen te werken.

Maar boven alles is er de kracht van God. Dit hele toneel wordt gespeeld om het bestaan van deze grote kracht te bewijzen. Alles is zo goed geregeld en voor jullie, alle Sahaja yogi’s, is het een grote prestatie dat je het spel kan zien. Veel mensen die zogezegd succes bereikt hebben, kunnen dit niet zien, maar jullie kunnen het zien omdat jullie toeschouwers zijn. Hoewel de hele wereld deel uitmaakt van dat toneel, sta je erbuiten en kan je het zo duidelijk zien. Wat er ook gebeurd is, niemand had kunnen geloven dat het vóór Diwali zou opgelost zijn.

Zo gaat het met deze domheid die gecreëerd werd en soms denken wij ook dat deze domme zaken op anderen indruk zullen maken. Maar het gaat niet om indruk maken. Als je kijkt naar al deze mensen die verloren hebben, welke indruk hebben ze nagelaten? Ze waren er om op iedereen een grote indruk te maken, om te tonen dat ze grote strijders en vechtersbazen waren. Maar welke indruk hebben ze nagelaten? Of je gerealiseerd bent of niet, mensen kunnen zien dat het een mirakel is. Het is een mirakel dat het zo is uitgewerkt.

Nu begint een nieuwe fase. Nu is het voor jullie allen een zeer, zeer grote uitdaging om mensen naar verlichting te leiden. Mensen zijn nu niet meer zo onwetend. Ze zijn niet zo neergeslagen. Ik vind dat ze bovendien heel veel veranderd zijn. Hun houding tegenover de waarheid is gewijzigd en ze begrijpen dat er achter alles wat zij gekend hebben een waarheid schuilt. Dat is heel belangrijk, want als een mens begint te denken: “Dit is de waarheid?” dan zet hij zichzelf vast! Wat ook gebeurt, hij zal er zich tegen elke prijs aan vastklampen. Hij zal zelfs niet meer in staat zijn na te gaan of het al dan niet de waarheid is.

Dieren kunnen het. Hoe? Omdat ze de aangeboren capaciteit hebben om het kwaad te ruiken, het is aangeboren. Wij kunnen dat niet. Mensen kunnen dat niet. Een hond zal naar een slecht mens blaffen. Of hij zal hem aanvallen en neerhalen. Hij zal alles doen wat normaal niet gedaan wordt. Hoe heeft hij de capaciteit ontwikkeld om te weten wie een dief is en wie niet?

Wij bezitten een hoger bewustzijn. We denken over veel zaken na, wat dieren niet kunnen. We begrijpen veel zaken die dieren niet kunnen begrijpen. Wij koken ons voedsel, zij niet. Maar soms denk ik ook dat we ons brein koken! Want de manier waarop mensen zich gedragen en met hun ego de waarheid trachten te vermijden, is verbazingwekkend. Zoals ik je zei is dit hele gebeuren een toneelspel, maar je zou het beter goed bestuderen, het op jezelf toepassen en zien of je ook deel uitmaakt van dit spel. Daarvoor moet je hoger gaan. Je moet hoger, hoger, boven je ego, superego en conditioneringen uitstijgen en van daaruit jezelf zien en observeren. “Wat is dit? Waarom doe ik zoiets? Waarom is mijn aandacht zo? Wat is de hoofdreden van mijn eigen ‘bezetenheid’, zou ik zeggen, of van mijn eigen ‘gebrek aan inzicht’? Waarom neem ik verkeerde zaken aan?”

Eens je dit begint op te zien en als je al een beetje van dat gebrek aan inzicht bij jezelf terugvindt, dan kan je ook de mensen vergeven die volledig gehersenspoeld werden, volledig gehersenspoeld, en die alles onder die invloed deden. Zoals het nu is, ben je veel hoger gestegen dan al deze mensen en ben je veel meer bewust dan al die anderen. Je moet dit dus goed begrijpen en dan kan je alle fouten die ze begaan hebben vergeven.

En over mensen die werkelijk slecht zijn, hoef je je geen zorgen te maken. Hen vernietigen is het werk van de Goddelijke Kracht. Maar sla jezelf gade en kijk naar jezelf. Als je ook dergelijke gedachten hebt, welke sluimerende gedachte ook, dan moet je de spiegel trachten te reinigen zodat je je volledig beeld ziet en dan tracht je dat beeld te reinigen. Het is heel belangrijk jezelf te reinigen.

Sommige mensen hebben erg veel verkeerde dingen gedaan. Ik heb gewoon medelijden met hen. Als ze verkeerde zaken gedaan hebben, is het hun verantwoordelijkheid te zien wat ze gedaan hebben. Waarom hebben ze zoiets gedaan? Waarom was het nodig?

Al deze introspectie zal zo goed werken. Je echte krachten zullen dan naar boven komen: je krachten om realisatie te geven, je krachten om de problemen van je land en van de hele wereld te begrijpen. Eens je aanvoelt dat jij de strijder bent die het moet uitvechten, dat je de verantwoordelijkheid hebt om het uit te vechten, dan zal het uitwerken. We kunnen niet alles aan de goddelijke Kracht overlaten. Je moet de goddelijke Kracht gebruiken en je moet het uitwerken omdat jullie de strijders van de goddelijke Kracht zijn.

Met die prachtige gedachte beginnen we ons natuurlijk te zuiveren. Je hoeft niet alles te weten: waarom de dingen gebeuren en hoe ze gebeuren, hoe ze uitwerken. Dat is niet jouw taak. Jij bent een strijder, je moet dus alleen vechten, de onwetendheid bestrijden, die van jezelf en die van anderen. De meeste strijders falen door hun ego. Als ze falen, is dat omdat ze andere hindernissen in hun hoofd hebben. Er zou geen hindernis mogen zijn, maar je moet gewoon voortdoen en weten dat er helemaal geen hindernis is. Dat er hindernissen zijn en dat je het niet aankant, is een mythe.

Het is niet eenvoudig het bewustzijn van mensen te verheffen, want het geeft de indruk dat er maar een kleine afstand te overbruggen is maar dat is niet zo. Het is niet zo. Voor sommige mensen kan het een zeer moeilijke taak zijn om uit de bandhans van de Agnya te geraken. Op dat punt zie ik dat sommigen van jullie falen. Om dat tegen te gaan, is introspectie het beste. Als je denkt dat je het altijd bij het juiste eind hebt, dan is introspectie het beste: “Doe ik alles goed of fout? Wat doe ik om mezelf te verbeteren?” Soms heb je de illusie dat je het heel goed doet.

Bij ons in Sahaja Yoga, staan sommige mensen erg op het voorplan: ze zullen naar voor komen, dit doen, dat doen. Maar wat is de bedoeling innerlijk? Het doel is dat mensen zouden zien dat je dit of dat werk doet. Het doel moet zijn dat je in staat bent jezelf binnenin te zien. Je moet zien wat je eigen innerlijk probleem is en dan kan je goed begrijpen dat je jezelf en anderen erg vooruit helpt.

Er staat bijvoorbeeld ergens een heel groot gebouw en al de gebouwen rondom storten in door een aardbeving, maar dit gebouw blijft recht staan. Dat komt omdat het op een heel stevige ondergrond is opgetrokken. Zo is het ook als Sahaja Yoga op een zeer stevig fundament gebouwd is, dan kan niemand het vernietigen of vervormen. En dat is wat iedereen moet doen.

Enkele mensen vertelden me: “Weet u, uw Sahaja yogi’s, ze zijn zó en het zijn grote opscheppers.” Ik zei: “Werkelijk? Ik kan niet geloven dat ze zo kunnen zijn.” Ik zei: “Ik zou ze willen spreken, wie ze ook zijn.” Dus zeiden ze: “Neen, u kan zelf uitmaken wie ze zijn en waarom ze zich zo gedragen.” Ik zei: “Ik weet alles, maar ik zou willen dat ‘jullie’ ook alles weten.” De fouten van anderen zien is leuk, zelfs heel gemakkelijk, maar ga eens op zoek naar je eigen gebreken! Wat zijn die dingen die ons verstikken? Dit is de beste manier om je bewustzijn te verbeteren. Net zoals je met een wagen de weg moet kennen. Je moet weten hoe je moet rijden. Je moet de problemen zien, maar in plaats daarvan vindt je jezelf het einde! Dat zal niet werken.

Vandaag wordt een zeer belangrijke gebeurtenis gevierd. Ik zou zeggen dat Diwali vieren een zeer, zeer vreugdevol iets is. Maar deze vreugde is niet voor onszelf, deze vreugde is voor de hele wereld! We moeten voor de hele wereld werken. We werken voor onszelf, voor onze baan, voor ons geld, wat het ook moge zijn, maar wat doe je voor anderen? Dat moet je voor jezelf uitmaken. Het is zeer belangrijk. Alleen die mensen zijn belangrijk voor Sahaja Yoga omdat ze bezorgd zijn, omdat ze bekommerd zijn en iets doen voor anderen. Dit levert veel vreugde op.

Als de lampen licht geven, is het om je gelukkig te maken. Ze branden zich op om je gelukkig te maken. Zij zijn het die ons kunnen leren dat wij zelf iets moeten doen om van ons eigen hoger bewustzijn te genieten.

Ik ben ervan overtuigd dat dit alles zal uitwerken. Ik doe ook mijn best om dit licht standvastig en vol enthousiasme te laten zijn. Het is aanwezig. Jullie zijn er op uit om jullie kruiken te vullen. Jullie kúnnen het. Mijn bezorgdheid zal je niet helpen. Je zal dus van start gaan en als je een volledig beeld van jezelf wilt, dan moet je eerst de identificatie met jezelf opgeven, anders zal je nooit te weten komen wat er verkeerd is met je. Als je teveel met jezelf geïdentificeerd bent, kan je niet groeien.

Wat is het doel zoals de zaken nu staan? Wat is ons levensdoel? We moeten vrede brengen over de hele wereld. Jezelf veranderen is natuurlijk belangrijk, zonder twijfel, maar anderen veranderen zal meteen ook de problemen in de wereld oplossen. Als alle mensen op deze wereld goede mensen worden, Sahaja yogi’s, kan je je dan inbeelden wat er zal gebeuren? Denk aan de droom die ik heb, dat we iedereen die we kunnen transformeren, moeten omvormen tot goede mensen. Als ze niet getransformeerd worden, zijn ze als een kaars zonder vlam. En als ze transformeerbaar zijn, dan zouden we elke methode, elke truc moeten gebruiken om dat te doen.

Ik ben er zeker van dat er gauw een dag zal komen waarop jullie zullen zeggen: “Moeder, nu voelen we ons werkelijk veilig.” Denk niet aan het verleden of aan de problemen van het verleden. Je staat daar nu boven. Leef in vreugde. Heb vertrouwen in jezelf en werk het uit. Ik ben er van overtuigd dat het zeer snel gaat gebeuren. Het zal zeer vlug gebeuren. Het is jouw verlangen, jouw werkwijze en jouw zorg om het uit te werken. De hoofdzorg zou moeten zijn: “Hoe kan ik deze persoon veranderen?” Je kan iedereen veranderen.

Weet je, je spreekt er over met één persoon en een andere volgt. Zoals toen we met het vliegtuig geland waren en ik op de luchthaven zoveel mensen ontmoette die hun handen zo naar mij uitstrekten. Ik vroeg: “Wie zijn deze mensen?” Het waren geen Sahaja yogi’s. Ze hadden iemand gezien, ik kon hen niet vragen wat er gebeurd was, maar ze zeiden allemaal: “Wij voelen de koele bries in onze handen.” Ze wisten er niets van. Ze wisten niets over de Kundalini, niets. Waar komt deze koelte dan vandaan? Ze zijn daar in feite om hun realisatie te krijgen, maar wij moeten onze ideeën kenbaar maken. Wij moeten onze liefde naar hen uitspreiden.

In plaats van je aan hen te ergeren, geef je hen beter een kans en je zal verwonderd zijn hoe ze er op uit zijn om te transformeren. Ze hebben allemaal genoeg van alle artificiële zaken die ze bezitten. Dat is nu voorbij. Je zal verbaasd zijn hoeveel er staan te wachten om van jou hun zelfrealisatie te krijgen en laat ze met jou samen hun Diwali vieren.

Geniet van Diwali. Met één kaars kan je Diwali niet vieren. Je moet veel meer kaarsen hebben. En dat is jouw taak. Je kan het alleen met jouw kaars doen. Ze is van jou en ze kan iedereen verlichten. Waarom zou je ze dan niet kost wat kost en overal gebruiken?

Ik ontmoette enkele Sahaja yogi’s. Ik vroeg: “Wat hebben jullie gedaan?” Zij zeiden: “Niets.” “Niets? Deden jullie niets.” “Neen, niets.” Wat is dan het nut van zelfrealisatie? Als je niets hebt gedaan, als je er niet naar verlangt om iemand realisatie te geven, met niemand wenst te spreken, ben je er zo verlegen voor?

Dan ontmoette ik iemand die zei: “Moeder, we komen terug van een programma.” “Hoe komt het dat je zo laat bent?” “Omdat ze ons zeiden dat er bomalarm was.” “Dus bleven jullie buiten wachten?” “Ja.” “Met hoeveel?” “Allemaal. Er stonden duizenden te wachten. Er was geen bom. Ze zeiden dat er geen bom was. Dus gingen we naar binnen en we ontvingen allemaal onze realisatie.” “Maar jullie waren gerealiseerde zielen?” “Neen, we kregen onze realisatie, maar soms moeten we ook wachten en nu zijn we ervan overtuigd dat niemand ons kwaad kan doen, dat niemand ons last kan bezorgen of ons kan overweldigen. Wij doen het alleen onszelf aan.”

Dus herhaal ik dat introspectie in Sahaja Yoga heel erg belangrijk is. Als je het licht in je hebt, moet je er zorg voor dragen.

Ik was uiterst tevreden toen ik van veel mensen hoorde dat ze de zegeningen van Diwali gevoeld hadden. Maar zie je, gisteren waren er die sterrenregens(1) ze kwamen zo goed gelegen! In de geschiedenis van deze wereld was het nog nooit gebeurd. Waarom zijn deze regens gisteren opgetreden en probeerden ze een nieuwe ervaring te geven? We kunnen zeggen dat dit een moment was dat zelfs door de natuur herkend werd en we zouden ook moeten beseffen dat dit een bijzonder moment was.

Ik ontvang gewoonlijk brieven over mensen die ziek zijn, over hun ouders die ziek zijn of hun… deze is ziek, allerhande dingen. Dan is het huwelijk van iemand stuk gegaan. Dan zijn de kinderen van iemand ziek… Ik bedoel dat ze het doen met allerlei zinloze zaken. De reden is dat zijzelf, degenen die schrijven, geen gerealiseerde zielen zijn of misschien maar halfweg, want ze zouden zich kunnen afvragen: “Waarom zouden we naar Moeder schrijven? We kunnen het zelf oplossen!” In plaats daarvan zouden ze moeten schrijven over wat ze bereikt hebben, hoeveel ze bereikt hebben, hoe ze door anderen geliefd zijn, hoe ze Sahaja Yoga in de kleine dorpjes gebracht hebben. Het is veel beter om dat allemaal te schrijven dan: “Mijn moeder is ziek, mijn vader is ziek.” Al deze relaties blijven je neerhalen

Niemand is dus je broer. Niemand is je zus. Alleen Sahaja yogi’s zijn je broers en zussen. En dan heb je ergens een neef en het is de neef van de neef van de… Laat het dus maar vallen. Dat is je taak niet. Dat moet jij niet uitwerken. Zelfs voor ik kwam, ontving ik dergelijke brieven. De neef van iemands neef… dergelijke zaken. Ik vroeg dus aan die dame: “Waarom schrijf je altijd over al deze zaken van deze neef en die neef?” Ze zei: “Moeder ik tracht Sahaja Yoga te verspreiden.” “Hoe?” “Omdat ze naar Sahaja Yoga zullen komen als ze genezen worden.” Dit is niet de manier waarop we Sahaja Yoga willen verspreiden. Dit lijkt meer op adverteren met als specialiteit dat je iemand kan genezen en dan zullen sommige mensen naar Sahaja Yoga komen. We willen gewoon niet dat dergelijke mensen komen.

Ik wil niet kwetsend zijn, maar ik wil jullie moed, begrip en wijsheid geven. Waarom zijn we Sahaja yogi’s? Alleen maar om al onze verwanten te genezen? Ze zijn misschien ziek omdat ze fouten begaan hebben.

In plaats van aandacht te besteden aan deze mensen zou je beter aandacht besteden aan jezelf en je spirituele evolutie. Je moet jezelf respecteren. Al is het jouw familie, het zijn je zaken niet. Wel begrip, wijsheid, dat wij hier gekomen zijn voor een heel, heel speciale taak van een heel hoge kwaliteit. Als dat er niet is, schrijven al deze mensen naar mij.

Nu was er een dame die in Sahaja Yoga gehuwd was en me het volgende schreef: “Ik ben ongeveer acht of negen maanden geleden gescheiden. En nu zeggen mijn verwanten: “Waarom ben je in Sahaja Yoga getrouwd? En iedereen bekritiseert mij en Sahaja Yoga.” Ik zei: “Wie vroeg je om te trouwen?” Ik heb het haar nooit gevraagd. Haar huwelijk is dus nu voor haar het belangrijkste geworden, namelijk: “Mijn hele familie zegt: …” Wat hebben zij voor Sahaja Yoga gedaan? Als dit huwelijk niet in orde komt, zullen ze zeggen dat er met Sahaja Yoga iets fout is. Laat ze zeggen. Wij hebben ons niet op die manier geëngageerd.

Ik heb jullie altijd gezegd: “Schrijf niet naar mij over je moeder, je vader, dit, dat.” Als je niet weet hoe je ze kan genezen dan stop je beter met Sahaja Yoga. Jijzelf kan ze genezen. Je kan het zelf uitwerken.

Maar zoals je ziet, ontvang ik dagelijks zoveel brieven. Ik vroeg hen: “Is je vader in Sahaja Yoga?” “Neen.” “Moeder?” “Neen.” “Broer?” “Neen. Niemand.” “Waarom vraag je het mij dan? Wat is mijn relatie met hen? Het zijn geen Sahaja yogi’s. Ik ben alleen verantwoordelijk voor Sahaja yogi’s. Zij zijn geen Sahaja yogi’s. Waarom wil je mij daarmee lastig vallen?” Het is onmogelijk te begrijpen.

In Sahaja Yoga word je verondersteld om zelfrealisatie te krijgen, goed. Diegenen die het willen, kan je dan zelfrealisatie geven en stevig vestigen.

Maar iemand die zweverig is en die van de luchthaven naar een andere plek volgt, allerlei gedragingen … dat is echt allemaal gek en ziekelijk. Ik ben daar niet bij betrokken. Je zou er ook niet bij betrokken mogen zijn. Wat je zou moeten doen, is er op toezien dat die mensen die er over praten naar Sahaja Yoga komen. En je moet hen zeggen: “De situatie is zo omdat jullie Sahaja Yoga niet beoefenen.” Of: “Die persoon beoefent geen Sahaja Yoga en daar zit het probleem. Wij zijn in orde. Wij zijn gelukkig. “ Want Sahaja Yoga is een open groep, dus komt iedereen er naar toe.

Ik zou jullie allemaal op de dag van Diwali willen vragen om aan jullie zelf te beloven: “ Ik zal mijn energie niet verspillen aan mensen die geen Sahaja yogi’s zijn.” Dat is heel belangrijk, want de aandacht staat de hele tijd op verkeerde zaken en berust op een verkeerde basis. Als je een beetje intelligent bent dan weet je dat je tot een beperkte groep spirituele mensen van een heel hoge kwaliteit behoort. Op deze wereld zijn er heel weinig en je moet een intense inspanning aanhouden om ervoor te zorgen dat deze kwaliteit in veel mensen aanwezig is en dat moet een grote betrachting zijn.

Zoek dergelijke mensen. Zeg hen dat jij het gevonden hebt: “Jullie kunnen het ook krijgen.” Maar maak je geen zorgen over zaken die voor ons geen waarde hebben. Je moet weten dat je tot een speciaal ras behoort. Jullie zijn speciale strijders die opgeleid zijn om Sahaja-werk te verrichten. Energie aan je verwanten, broers en zussen verspillen is niet goed voor je. Je moeten nu begrijpen dat je eigen energie gereserveerd is, waarvoor? Voor Sahaja yogi’s.

Jullie zouden iedereen die een Sahaja yogi is of een Sahaja yogi wil worden, moeten helpen. Zij die gevestigde Sahaja yogi’s zijn, moeten hen helpen, omdat wij één zijn en dit zijn al de verschillende handen van één persoon, één God.

Deze eenheid moet dus in onszelf gevestigd worden en de anderen zouden deze eenheid in jullie moeten zien.

Sommige mensen zijn zeer actief. Sommige mensen zijn zeer actief in het geven van kritiek. Ik ben er zeker van dat dit allemaal zal uitwerken, omdat dit het jaar is van grote prestaties en succes, maar als je dan domme dingen begint te doen, dan zal er niets uitwerken.

Natuurlijk zeg ik niet dat we onder ons dergelijke Sahaja yogi’s niet hebben. We hebben er. We hebben ongetwijfeld al de strijders met ons. Ze zijn er voor uitgerust, ze hebben alles, maar we hebben er meer nodig. En daarvoor moeten we collectief werken, moeten we plannen wat we zullen doen.

Onlangs was er een grote discussie over het islamitisch gedrag van mensen. Wij zijn geen christenen, geen moslims, niets van dat alles. Dat zijn we niet, want je kan zelf niet in een kleine arena gaan staan en zeggen: “Ik ben een Sahaja yogi, maar ik ben een ook christen.” Dat kan je niet. Je moet deze beperking opgeven. Je bent door en door een Sahaja yogi en alle andere nonsens hoort niet bij jou.

Ik heb veel Moslims naar Sahaja Yoga zien komen, maar weinigen zijn echte Sahaja yogi’s. Maar ze komen wel, luisteren naar mijn lezing, en zo meer. Maar erg weinig zijn werkelijk Sahaja yogi’s in de echte zin van het woord. Dan zal je de gebreken van je gemeenschap of zogezegde godsdienst waartoe je behoort, beginnen zien, wat het ook moge zijn, je zal het opmerken. En als je van hen houdt, zal je dit absoluut trachten te veranderen of je zal het opgeven. Dit zijn speciale mensen, speciaal geselecteerd voor een heel speciaal doel en je kan je energie niet verspillen aan kleine idiote zaken. Dat is één zaak die je zou moeten weten.

Op deze dag van Diwali moet je beseffen dat je zelf moeten branden om het goddelijk licht overal te kunnen verspreiden. Maar overdrijf niet. Zoals sommige mensen naar mij kwamen en zeiden: “Moeder, we hebben onze ouders laten vallen. We hebben dit opgegeven. We hebben dat opgegeven. En toch zijn we niet in orde.” Dus zei ik: “Waarom zou je dat opgeven? Je blokkeert op iets en dan geef je dit op … of is het dan automatisch gestopt?” “Ja, we waren zeer aan onze familie gehecht, aan onze ouders, ons land, dit, dat en nu hebben wij een aantal van deze dingen laten vallen, enkele toch.”

Deze halfbakken mensen zijn voor niets goed. Geef hen niet te veel aandacht. Ze verdienen die aandacht niet. Je moet heel goed begrijpen dat je niet zo mag zijn, en evenmin dergelijke vrienden mag hebben, of er Sahaja yogi’s van mag maken. Een Sahaja yogi heeft het speciale karakter van een strijder die voor de waarheid vecht. Als je zo een persoonlijkheid hebt dan zal er overal licht zijn.

Op deze dag van Diwali zegen ik jullie allen vanuit heel mijn hart en ik vraag jullie allemaal jezelf te eerbiedigen en jullie positie in deze “organisatie” of in deze “beweging” van Sahaja Yoga te begrijpen. En ook hoe we het uitwerken. De aandacht voor al deze onzinnige, wereldse zaken zou zich moeten verplaatsen naar jullie Zelf. Het zou een zeer dynamische kracht moeten zijn die het allemaal uitwerkt. En ik ben er van overtuigd dat het volgend jaar helemaal anders zal zijn. Wij zullen allemaal de prachtige zegeningen van God ontvangen. Wij moeten het collectief en met veel begrip doen.

Moge God jullie zegenen.

(1) In de nacht van zaterdag op zondag waren er aan de hemel honderden vallende sterren zichtbaar, een meteorietenregen uit de staart van een komeet die de aarde van dichtbij kruiste.