Sahasrara Puja, Watch Yourself

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share

Shri Mataji Nirmala Devi

Sahasrara Puja

Cabella Ligure, Italië

5 mei 2002

Engelse transcriptie: Amruta verified
Nederlands: eindversie 04/06/2015

Vandaag is het een zeer belangrijke dag, moet ik zeggen, om de Sahasrara te vieren, de puja van de Sahasrara. Wat gebeurde is heel uniek: jullie Sahasrara’s werden geopend. Zo waren er slechts zeer weinig mensen in deze hele wereld: een paar Soefi’s, een paar heiligen en nog enkele andere mensen in onder andere China. Maar van slechts zeer weinigen werd de Sahasrara geopend. Daarom werd alles wat zij zeiden of schreven nooit begrepen door de mensen. Ze martelden hen zelfs, ze kruisigden hen en deden hen de meest verschrikkelijke dingen aan, omdat ze niet konden verdragen dat iemand deze realisatie kreeg.

Het is dus een heel bijzondere dag omdat de Sahasrara op collectief niveau werd geopend. Ieder van jullie heeft het gekregen. En over de hele wereld zijn er nu vele mensen van wie de Sahasrara’s geopend zijn. Natuurlijk hebben we er nog veel meer nodig die het belang inzien van dit groots gebeuren, de collectieve opening van de Sahasrara. Sommigen zijn enorm gegroeid sinds ze hun realisatie hebben gekregen, echt enorm. Ze hebben Sahaja Yoga heel goed begrepen en ze hebben hun diepte ontwikkeld, en hun bewustzijn is werkelijk een groot besef van eenheid met het Goddelijke.

Eén zijn met het Goddelijke is de grootste zegening voor mensen. Tot nu toe bevonden mensen zich op een lager bestaansniveau en hadden ze ook alle problemen eigen aan dat niveau: jaloezie, haat en allerlei andere hedendaagse problemen zoals ruzie, anderen het leven zuur maken, anderen ruïneren en niet van anderen houden. Al deze problemen waren er omdat hun Sahasrara niet geopend was. Onze grootste zorg is dus de Sahasrara van mensen over de hele wereld te openen, wat heel eenvoudig is en wat jullie allemaal kunnen, en het zal nog beter lukken als jullie het collectief doen. Als je collectief bent dan kan je dit uitstekend uitvoeren.

Zo zijn er al zoveel mensen in Sahaja Yoga gekomen van wie de Sahasrara volledig geopend werd en ze voelden hun diepte. Eerst en vooral moet je je diepte voelen. Als je je diepte niet voelt en als je niet één bent met je persoonlijkheid die zo diep is, dan kan je niet van de zelfrealisatie genieten. Eerst en vooral moet je jezelf begrijpen. Als je jezelf niet begrijpt, hoe kan je dan andere mensen begrijpen? Je kan het niet. De Sahasrara zou dus eerst volledig geopend moeten worden. ‘Volledig’ betekent totale éénheid met het Goddelijke. Dat is niet moeilijk. Je moet alleen een beetje mediteren en dan zal het werken. Het heeft al bij zoveel mensen gewerkt. Ik ben heel blij in Sahaja Yoga mensen te zien en te ontmoeten die zo’n hoog niveau van collectiviteit hebben bereikt en ook het bewustzijn van een gerealiseerde ziel.

Maar wat is nu het bewustzijn van een gerealiseerde ziel? Dat moeten we vandaag begrijpen, want zoals ik al zei is dit een zeer belangrijke dag. Dit bewustzijn is zodanig dat je nu zou moeten weten wat er in deze wereld gebeurt en hoe je hierbij kan helpen. Hoe kan je mensen helpen dit bewustzijn te bereiken? Tenzij je die volledige, totale kennis over jezelf hebt, de volmaakte sterkte in jezelf en het vertrouwen, kan je het niet. De dag van de Sahasrara moet gevierd worden enkel en alleen om je band met het Goddelijke te versterken, zodat je bewustzijn volledig verlicht wordt en je in alles het juiste ziet.

Ik heb al in zoveel landen gezien dat mensen er zich heel snel op toelegden. Verrassend genoeg in Afrika, dat niet verondersteld wordt een erg ontwikkeld land te zijn, werkt het goed, want duizenden hebben er hun realisatie gekregen. Zij die wel ontwikkeld zijn, zijn voorbij het punt van de spirituele groei gegaan, denk ik. Dat zal het zijn: ze moeten terugkeren van die ontwikkelde staat naar deze staat van waar ze kunnen groeien. Zo komt het dat deze mensen, ook al hebben ze hun realisatie, niet zo snel groeien als de mensen die nog niet zo ontwikkeld en gemoderniseerd zijn.

Maar toch heeft het gewerkt; het heeft al bij zoveel mensen gewerkt, en zovelen hebben een groot groeiproces doorgemaakt. Maar als je mediteert, zou ik zeggen dat je ook daarbuiten de staat van getuige zou moeten ontwikkelen. Je moet proberen te ontdekken wat er aan de hand is, wat er mis is met jou, wat er mis is met anderen, en hoe je het kan verhelpen. Met enkel maar je vibraties kan je zoveel dingen verbeteren in je land, in je familie, overal. En je ziet nu hoe Sahaja Yoga groeit en dat er zo’n grote behoefte is, en zo’n groot verlangen om zelfrealisatie te krijgen. Alleen zou je aanpak vol liefde moeten zijn, en vol begrip. Ze komen uit de duisternis van de onwetendheid en ze moeten overgaan naar de verlichte natuur van het Goddelijke, die voor hen erg fel is, of kan zijn. Als je dus geleidelijk aan deze hartelijke vriendelijkheid en liefde voor hen ontwikkelt, dan ben ik zeker dat je veel meer kan doen om hen te verheffen. Het heeft geen zin boos op hen te worden, want ze zijn zo onwetend dat ze niet weten wat ze doen, zie je. Zoals Christus zei: “Ze weten niet wat ze doen.” Het is dus jouw taak hen te doen inzien dat alles wat ze doen en alles wat ze begrijpen nog steeds pover is; dat het nog niet zo ontwikkeld is als het zou kunnen zijn als ze gerealiseerde zielen waren.

Zelfs na de realisatie zie ik nog dat mensen een probleem hebben. Ze hebben nog steeds het probleem van hun vroegere leven, dat verleden tijd is; het is dood, maar toch leven ze ermee verder en hun bewustzijn toont hen zelfs in verlichte staat niet wat er mis is met hen. Neem bijvoorbeeld het geval van het ego. Het ego is zo ontwikkeld. In de westerse landen, waar ze zo ontwikkeld zijn, heeft het ego zich ook ontwikkeld en ze moeten er achter komen wat er mis is met hen. Dit ego komt van een zeker bewustzijn dat je iets bijzonders bent geweest, dat je dit of dat bent; je ouders zijn misschien belangrijk geweest, je hebt veel bezittingen, of misschien bekleed je een zeer hoge positie, wat dan ook. Het kan komen van gelijk wat, maar dit idee gaat in tegen je bewustzijn, omdat het niet waar is. Je wordt in het geheel niet gevormd door deze uiterlijke zaken, maar je wordt gevormd door je eigen bewustzijn in jezelf. En dit bewustzijn moet groeien. Van waaruit? Door te begrijpen waar we dit ego vandaan hebben, vanuit welke richting.

Gisteren voelde ik dat er veel mensen waren met heel veel rechterkant. Deze rechterkant helpt je niet. Hij zal je problemen bezorgen, hij zal je ziek maken, en het heeft ook geen enkel nut rechtse Sahaja yogi’s te hebben. De hoofdzaak is de kracht van liefde te begrijpen. De kracht van liefde is de hoogste en belangrijkste en als je er hoe dan ook in slaagt je woede los te laten, je hebzucht los te laten en ook je ego, als je dat kan doen, dan kan je in de Sahasrara verblijven. Kijk nu eens naar de gevolgen van het ego. Het remt je groeiproces af. Alleen door het ego raken mensen de weg kwijt, want alleen door het ego gaan ze naar links of naar rechts en kunnen ze te ver in de rechterkant terechtkomen, of in de linkerkant. Ze kunnen in elk uiterste van deze twee kanalen belanden.

We moeten dus eerst en vooral ons ego corrigeren. Maar wat moeten we doen met dit ego? Voor het ego moeten we onszelf bekijken en om onszelf lachen. Welk ego hebben we? Waarvan? We zijn mensen die nu goddelijk zijn geworden. En met het Goddelijke in ons, met behulp van dit licht in ons moeten we inzien dat we deel uitmaken van het Goddelijke: dat we slechts een druppel zijn in de oceaan van liefde. Als je je ego kan verminderen, als je het kan herleiden tot het werkelijke besef van je bestaan, dan zal het beter uitwerken.

Ik zie dat dit ego in het Westen zeer sterk is, ontzettend sterk. En alles wat ze verkeerd doen beschouwen ze als juist, want het ego kan je op alle mogelijke manieren steunen. De mensen die zich nog aan het ontwikkelen zijn daarentegen, de landen die nog niet ontwikkeld zijn, hebben geen moeite met het ego, maar met het superego. Dat kan verholpen worden. Maar het ego is je eigen vijand, door jezelf gecreëerd. Je moet er dus tegen vechten en voor jezelf onderzoeken waar het vandaan komt. Het kan te maken hebben met het land, met de familie het kan overal vandaan komen. We moeten dus eerst en vooral op onze hoede zijn voor het ego, als we in de Sahasrara moeten geraken.

Toen ik zocht naar een collectief gebeuren om de Sahasrara te openen, ontdekte ik dat wat me tegenwerkte, het ego van de mensen was. Ik moest vechten tegen het ego van de mensen. Omdat ik een vrouw ben met heel eenvoudige gewoonten, geen arrogantie, niets, domineerden mensen me en zeiden ze van alles tegen mij. Maar ik begreep hen, omdat ze een egoprobleem hadden. En eens dit ego evolueert en probeert te overheersen, dan kunnen we in dit land Hitlers krijgen; dan krijgen we al deze afschuwelijke mensen over de hele wereld. Het eerste wat je dus moet begrijpen is dat we ons nooit mogen onderwerpen aan hen die ego hebben. Natuurlijk moet je niet met hen in gevecht gaan, maar heb vertrouwen in jezelf, in het feit dat jullie de mensen zijn die zelfrealisatie hebben. Jullie zijn veel machtiger dan zij. Mijn krachten werken alleen als jullie gerealiseerde zielen zijn, je zal ervan versteld staan. Ze maken veel dingen mogelijk die misschien wel nooit zullen werken bij mensen met ego.

Zo hoorde ik laatst nog uit Afrika dat mensen plotseling onzichtbaar worden. Er was een staatsgreep en de president, die een Sahaja yogi was, werd onzichtbaar, niemand kon hem vinden. Dit komt doordat ze zo vol overgave zijn, zo vol overgave dat ze gebruik kunnen maken van mijn krachten. Jullie moeten ook allemaal mijn beschermende krachten gebruiken. Deze beschermende kracht is ontzaglijk sterk, vooral voor mensen die heel diep gaan in Sahaja Yoga, die er heel diep in zijn. Je moet dus allereerst een rotsvast vertrouwen hebben in jezelf dat jullie Sahaja yogi’s zijn, maar niet in het ego. Sahaja yogi’s wil zeggen dat je geen ego kan hebben.

Dit egoprobleem komt van verschillende bronnen, dat weet je, maar het moet uitgeklaard worden. In een stromende rivier komt ook veel vuil en smerigheid terecht, maar zodra ze de zee ontmoet wordt ze de zee. Zo moet jij dat ook worden. Wat je moet doen om de zee te worden is alle zijrivieren vergeten die in jou zijn gestroomd, en alle verkeerde ideeën die op je af kwamen. Ze kunnen van gelijk welke bron komen. Ik weet niet hoe ik ze moet benoemen, want er is een lange lijst van deze bronnen. Mensen raken soms buiten hun zinnen door dit ego.

Het belangrijkste is je ego gade te slaan en er getuige van te zijn hoe het werkt, hoe het je karakter bederft, hoe het je relaties bederft en hoe dom het je maakt. Het eerste wat het ego doet, is je oliedom maken en je begint je zo te gedragen dat mensen beginnen denken dat je de allergrootste dwaas bent die ooit heeft geleefd. Maar dit heeft geen enkel nut, want als ze denken dat je een dwaas bent, wat bereik je daar dan mee? Als je daarentegen de wijsheid hebt, als je die vrede hebt en als je dat bijzondere karakter hebt waarmee je geniet van alles in het leven en daarbij nog een collectieve persoonlijkheid, dan zal het werken. Dan zullen ze onder de indruk zijn, want in dat licht kunnen ze hun eigen dwaasheid zien, hun eigen oneerlijkheid, alles, en ze zullen beseffen dat wat zij denken, niet de waarheid is. Deze man is veel diepzinniger dan ik… Wat hij heeft heb ik niet. Dit is waar het om draait voor ons allemaal.

In Sahaja Yoga hebben we mensen die leiders zijn. Dat betekent niet dat ze echt ‘leiders’ worden, maar het betekent wel dat ze een diepere persoonlijkheid hebben. Hebben ze dat niet, dan gaan ze eruit. Maar als ze deze diepte bezitten dan zijn zij leiders, in de zin dat anderen hen zien en werkelijk, echt werkelijk genieten van hun aanwezigheid. In alle opzichten kan je dit dus voor jezelf uitmaken, vooral wat de leiders betreft, zou ik zeggen, omdat de mensen hen zien en ze de idealen vertegenwoordigen voor hen. Over mij zeggen ze: “Moeder is nu eenmaal Moeder,” hoe kunnen we ooit haar niveau bereiken? Maar van de leiders leren ze lessen en begrijpen ze dat dit verkeerd is en dat niet correct.

Je moet allereerst een rolmodel zijn; een rolmodel van Sahaja Yoga. Daarom heb ik jullie altijd al gezegd dat je van je ego af moet zien te raken. Het is het ergste wat er is, want allereerst brengt het woede. Je denkt dat je iets bijzonders bent en dat je van alles kan doen omdat je een Sahaja yogi bent, dat is niet waar. In plaats daarvan word je uitermate nederig, ontzettend nederig, en doe je wat juist is. Je wordt ook niet meer arrogant, of vervuld van kwaadheid. Kwaadheid verlaat je volledig, echt volledig. Het brengt je evenwicht en het geeft je wijsheid, waarmee je ziet wat je taak is, waarom je op deze aarde bent, waarom deze energie tot jou is gekomen, waarom je een goddelijke persoonlijkheid bent. Het is een zeer, zeer grote verantwoordelijkheid. Je hoeft niet voor jezelf te zorgen, echt niet. Het Goddelijke zal voor je zorgen, absoluut. Het zal je beschermen, het zal voor je zorgen en het zal alles voor je doen wat nodig is. Maar in het geval dat je dit ego hebt, sluit je jezelf af van de realiteit, van de waarheid, en dan word je een heel opvliegende en arrogante persoonlijkheid. Dit moet verdwijnen.

Sahaja yogi’s zijn heiligen; geen heiligen maar meer dan heiligen, want ze kunnen zich beter uitdrukken. Ze hebben krachten in zich die ze kunnen gebruiken, waarmee je andere mensen kan tonen hoe krachtig je bent, dat je de zaken veel beter kan regelen dan je zelf denkt. Stel dat er bijvoorbeeld een probleem is waardoor de hele wereld van streek is. Enkel als je weet hoe hier getuige van te zijn, zal het verdwijnen; het zal uit de hele wereld verdwijnen. Dan kan het er niet blijven. Tegenwoordig is er veel verwarring in de wereld, zoals je ziet; er komen veel dwaze mensen op, veel twistzieke, dominante mensen nemen het roer in handen. Maar als je dit in deze tijd als getuige kan gadeslaan, dan zal het verdwijnen. Want je bent zeer machtig, ontzettend machtig, maar je moet eerst zeker weten dat je voldoende toegerust bent om die kracht te gebruiken. Als je die uitrusting hebt in jezelf, dan kan je het doen. Maar met je ego kan je het niet.

Het ego is de grootste hindernis voor je spirituele groei. Je ziet ook dat het ego zich precies op een plaats bevindt die je moet oversteken om de Sahasrara te kunnen bereiken. Voor de rest is het heel gemakkelijk om de Sahasrara te doorbreken, maar als er ego is dan ben je al verloren in dat ego. Dus om dit tegen te gaan moet je begrijpen dat je jezelf moet gadeslaan. Is het egoïstisch? Wat denkt het van zichzelf? Het ego is heel beperkt, het beperkt je, en je ziet het doel van je leven niet. Waarom ben je een gerealiseerde ziel geworden? Je begrijpt het niet. Je wordt helemaal opgeslorpt door je eigen zaken: door je familie, door je kinderen, en door al dit soort dingen van een erg laag niveau. Maar als je, áls je een egoloze aard hebt, dan ben je uiterst efficiënt en dan werkt de volledige kracht. Ik heb gemerkt dat de kracht van de Sahasrara enorm is. Bij sommige mensen heeft ze wonderen bewerkstelligd, doordat zij er op een uitstekende manier mee werkten. Maar door het ego hebben nog zoveel mensen niet dat niveau waar we kunnen zeggen dat ze Sahaja yogi’s zijn.

Nu is het zo dat ik hier ben om je dit te vertellen. Toen vroeger deze heiligen kwamen, was er niemand om hen te leiden, om hen wat dan ook te zeggen. In tegendeel, ze werden vernietigd door hun omgeving, en de mensen begrepen nooit waarom zij geen ego hadden, waarom ze zo nederig waren, dus maakten ze misbruik van hen. Maar nu hebben jullie krachten. Je moet weten hoe je krachten te gebruiken. Maar dat je krachten hebt, zou je op geen enkele manier ego mogen geven. Integendeel: je zou nederig moeten zijn. Je hebt de kracht om nederig te zijn en als je zo nederig kan zijn om te begrijpen dat deze mensen nog geen gerealiseerde zielen zijn, dat ze zich op een lager niveau bevinden, dat hun ego hen nog opslorpt en dat ze een lager niveau hebben en nog moeten groeien, als je dat begrijpt, dan zal je niet alleen medelijden voelen, maar ook begrip voor hen hebben en er zal hulp van het Goddelijke naar je toe komen die je problemen zal oplossen.

Ik zie dat velen van jullie problemen hebben van een zeer laag niveau. En dat verbaast me: waarom maak je je druk om deze problemen? Want zie je, je bent zo machtig! In de Sahasrara moet je dus weten welke krachten er zijn. Er zijn wel duizend krachten, duizend krachten in jou, die verlicht worden. Als je dat kan begrijpen, dan begrijp je ook: waarom zou je ego hebben, want je hebt zoveel krachten binnen in jezelf die je nog niet hebt gebruikt. We zouden ze moeten gebruiken, maar door het ego kan je dat niet. Met liefde kan je het wel. Met liefde kan je het klaarspelen en kan je veel doen.

Ik wil jullie dus vandaag allemaal vragen een gelofte af te leggen: We zullen ons ego geen kans meer geven. We zullen het opgeven. We zullen ons ego opgeven. Want we hebben niet door dat dit een obstakel vormt tussen ons. Als de Sahasrara zijn werk wil doen dan is dat niet mogelijk door het obstakel van het ego. Daarom is het beter nergens ego over te hebben. Of je nu een goede zanger(es) bent, of wat dan ook in het leven, of je nu een belangrijk man bent of wat daarvoor doorgaat, het heeft geen betekenis. Wat we vandaag nodig hebben, zijn mensen die geen ego hebben, door wie de krachten onbelemmerd stromen. Na het openen van de Sahasrara zouden al deze krachten moeten stromen. Eenmaal de Sahasrara volledig is geopend, zouden al deze krachten van liefde moeten stromen. Je zal ervan versteld staan. Ik bedoel, waar ik ook ga, houden mensen gewoon van mij! Ik weet niet waarom, ik doe niets voor hen, maar ze voelen gewoon mijn liefde. Zo zou het moeten zijn: mensen zouden je liefde moeten voelen, en ze zouden moeten weten dat je een liefdevolle persoon bent.

Zo zijn jullie tot bijzondere mensen gemaakt, heel speciaal omwille van de bevrijding van de hele wereld. Dat is jouw taak en niet gewoon geld vergaren en je met de meest onzinnige dingen bezighouden. Je bent hier voor een buitengewoon zinvolle taak, namelijk het doen ontwaken van de Kundalini bij mensen, en hen bewust te maken van hun grootsheid. Mensen zijn niet geschapen om enkel te vechten en oorlog te voeren, niet om politiek te bedrijven en sluwe plannen te smeden. Ze zijn niet gemaakt om een leven te leiden dat heel erg vuil en smerig is, maar we zijn hier in deze wereld om het grootse werk te doen van God, die ons geschapen heeft.

Dit is dus mogelijk als jullie je ervan bewust zijn dat je Sahasrara’s geopend worden, en dat in deze Sahasrara de zuiverheid gelegen is, niet al deze kleine onbenullige zaken waar jullie over piekeren. Sommige mensen proberen misbruik te maken van Sahaja Yoga, omdat ze denken dat ze hogerop kunnen raken met behulp van anderen – niets daarvan. Je kan jezelf helpen, verder heb je geen enkele hulp nodig. Je zou daarentegen anderen moeten helpen. Het is niet nodig hulp te verwachten van wie dan ook. Kijk naar mij, ik ben ook maar een eenvoudige huisvrouw, maar zie hoe het zich over de hele wereld verspreid heeft! Waardoor? Enkel door de kracht van liefde. Het enige probleem is dat ik mijn kracht van liefde wél kan gebruiken, terwijl jullie niet weten hoe ze te gebruiken. Dat is het enige probleem.

Als je jouw kracht van liefde wilt gebruiken, dan kan je die kracht van liefde in meditatie ontwikkelen. Je kan er mensen mee aantrekken en je kan hen ermee begrijpen. Hun problemen bestaan erin dat ze geen Sahaja yogi’s zijn. Zij zijn niet die mensen die alle zegeningen hebben of de verbinding met het Goddelijke. Stel je voor: je bent verbonden met het Goddelijke! En het Goddelijke is zo’n machtig wezen dat dit hele universum heeft gecreëerd, dat jou heeft gecreëerd en alle belangrijke taken heeft uitgevoerd. Dus wat ben jij? Jij bent een wezenlijk deel van die goddelijke kracht, waarom gebruiken we dan niet ten volle de goddelijke kracht in ons, met liefde en met inzicht, zodat je die wijsheid in jezelf ontwikkelt?

Dit moet je jezelf duidelijk maken: Wij zijn gerealiseerde zielen. Deze persoon is iets bijzonders, een zeer speciale persoonlijkheid. In deze wereld zijn maar heel weinig mensen gerealiseerde zielen, maar nu hebben we er zoveel! Ik kan hen zien. Maar als je dit nog mist… Er zijn nog steeds problemen door toedoen van ons ego. Je zou nergens ego over mogen hebben. Alles is vergankelijk, maar goddelijke liefde is onvergankelijk, een goddelijke aard is onvergankelijk. Zo zie je het ook steeds met de heiligen: ook al zijn ze dood, mensen herinneren hen zich. Ze herinneren zich al hun poëzie. Hoewel ze niet veel konden doen van het Sahasrara werk, ze konden mensen geen realisatie geven, maar toch worden ze nog gerespecteerd omwille van hun persoonlijkheid. En mensen zijn zich ervan bewust dat deze mensen bewonderenswaardige dingen deden, wonderbaarlijke dingen.

Zo kan ook jij je eigen wonderen zien gebeuren, en je kan voor jezelf vaststellen waartoe je in staat bent; want je bent nu verbonden met het Goddelijke. Dit is een feit dat je moet beseffen. Wanneer je ook in gevaar bent en welk probleem je ook ondervindt, je kan er zeker van zijn dat je gered wordt. Velen van jullie werden ongetwijfeld al gered, maar dat is niet voldoende. Waaróm word je gered? Wat is de waarde van je leven; waarom leef je? Wat is er aan de hand, waarom heeft God je gered en dit alles gegeven? Omdat er nog zoveel gedaan moet worden voor deze wereld. Jullie zijn de soldaten van de waarheid, de soldaten van de goedheid en dit alles moet gebeuren met grote moed en inzicht over jezelf.

Wat je dus moet doen is zelfkennis vergaren. Je moet jezelf kennen. Je moet zelfkennis hebben, over wat jij bent. Als je dat niet hebt, wat heeft het dan voor nut de Sahasrara te openen? Zelfkennis geeft je geen hoogmoed, absoluut niet, maar het geeft je een plichtsbesef van wat je moet doen, waar je aan moet werken. Het is niet alleen voor jou, Sahaja Yoga, maar jij bent er voor de hele wereld, probeer dat te beseffen. Soms denken we dat Sahaja Yoga er is voor onze vooruitgang, voor onze goede gezondheid, enzovoort. Dat is niet zo. Het is er voor de vooruitgang van anderen. Je hebt krachten die je niet gebruikt! Je bent nog steeds bezig met, ik krijg brieven met: ‘Dit is er mis met ons, dat is daar mis mee…’ Ik bedoel, waarom kan je jezelf niet verbeteren? Als je jezelf niet kan verbeteren, hoe kan je dan anderen verbeteren? Zo is het nu eenmaal.

Ik zou zeggen dat ik kan zien dat er een inzicht ontstaat in je begrip dat jullie waardevolle, niet alledaagse mensen zijn. En dit moet zodanig in de praktijk gebracht en gebruikt worden dat het zal aantonen dat jullie Sahaja yogi’s zijn. Jullie zijn niet minder dan gelijk welke Soefi, gerealiseerde ziel of heilige, niet minder dan dat. Maar jullie hebben krachten die zij niet hadden, waarvan zij zich niet bewust waren; terwijl jullie ze hebben. Probeer te beseffen welke krachten je hebt. Maar dit besef zou je geen hoogmoed mogen geven of wat dan ook; maar dat is je taak, jij moet het doen. Jij staat op dat punt en je zal ervan genieten, want het is zonder ego, egoloos werk. Als je het zo ver kan brengen dan is dat uitstekend.

Nu is het ego al sterk verminderd, moet ik zeggen, heel sterk. Ik hoor van mensen dat het ego verminderd is. Maar soms gedragen ze zich nog vreemd, maken ze ruzie, enzovoort. Maar ondanks dat alles moet ik zeggen dat, welk werk er de laatste jaren ook verzet is, de mensen het zelf samen uitgewerkt hebben. Je moet dus jezelf gadeslaan, en je afvragen in welk opzicht je ego hebt, waarom je eigenlijk egoïstisch zou moeten zijn. Sommige mensen hebben ego over hun land, sommige mensen, ik bedoel dit is allemaal een illusie. Het is allemaal een illusie. Je had overal geboren kunnen worden! Maar omdat je in een bepaald land geboren bent, heb je daar ego over. En wat mij betreft zou je je hiervoor echt moeten schamen. Want jouw land, welk land het ook is, doet het echt niet zo goed; het is niet spiritueel toegerust, waarom zou je dus zo trots zijn op je land? Zodra jij het uitwerkt zullen zij spiritueel toegerust worden, dan mag je uiteraard trots zijn op je land. Maar ik zie dat niet gebeuren. Dus moeten jullie dit waarmaken.

En ik ben ook blij te zien dat Sahaja Yoga zich nu overal verspreidt. Het verspreidt zich erg snel. In landen waar ik het nooit verwachtte, verspreidt het zich. Er zijn dus over de hele wereld mensen die het willen krijgen. Ze willen hun realisatie krijgen en ze willen weten wat er bestaat voorbij dit menselijke leven. Ze willen hun leven niet langer slijten als mensen, maar als supermensen, zo zou ik hen noemen, als Sahaja yogi’s.

Ons ego moet dus waargenomen worden, gadegeslagen in de staat van getuige, hoe het functioneert en hoe het probeert ons ervan te weerhouden het juiste pad te volgen. Men moet enkel op dat punt voorzichtig zijn, want dit is het laatste centrum dat nog geopend moet worden. Eens het volledig geopend is ben je één met het Goddelijke en zullen al je problemen opgelost worden; want deze problemen zijn zo nietig en onbetekenend. Ze zullen in geen tijd verdwijnen, als je het maar uitwerkt, je Sahasrara.

Het is heel fijn dat het vandaag zo’n bijzondere dag is, waarop de drie sterren in één lijn staan en er speciale zegeningen zijn. Als jullie krachten toenemen, zullen al deze slechte mensen, die de maatschappij in hun greep proberen te houden met hun politieke nonsens en dergelijke, verdwijnen. Zij hebben geen krachten en ze zullen allemaal verdwijnen.

Dus zal eerst en vooral je egoloze aard hierbij helpen, iedereen helpen.

Moge God jullie allen zegenen.