Adi Shakti Puja: Gebruik je rechter kant om realisatie te geven

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share

Adi Shakti Puja – Gebruik je rechter kant om realisatie te geven – Cabella, italië – 23 Juni 2002

NlTvd2021-0623

Vandaag is voor jullie een heel aparte dag omdat dit de Puja van Adi Shakti is. En Adi Shakti is een volledige persoonlijkheid, het gaat niet alleen over de linkerkant die je kent. Jullie allen kennen alleen de linkerkant, vanaf Shri Ganesha via het opstijgen door de verschillende chakra’s in de linkerkant. Ik wou je niet eerst over de rechterkant spreken want zij die via de rechterkant gegaan zijn, raakten verloren. Ze kregen de Gayatri Mantra uit de geschriften, maar ze wisten niet waarover het ging en leerden hem gewoon van buiten. Ze kenden ook zijn echte betekenis niet en zo verschoven ze naar de rechterkant en dan, ik weet niet hoe, kwamen ze in de Agnya terecht en trachtten ze zelfrealisatie te bereiken. Er werd hen beloofd dat als je de rechterkant op de juiste manier afwerkt, je het ultieme doel van zelfrealisatie zou bereiken. Maar geen van hen geraakte daar. De meesten werden verschrikkelijk opvliegend, waardoor ze anderen vervloekten, anderen vernietigden. Al deze dingen leerden ze uit hun beweging naar de rechterkant. Er was geen kundalini-ontwaking en ze werden opgestuwd tot, ten hoogste, de Agnya chakra en dan zakten ze af in verschillende gebieden van totale onwetendheid.

Al deze boeken werden geschreven zonder te begrijpen dat het niet gemakkelijk is om via de rechterkant te gaan, maar dat het beste is je Kundalini te doen ontwaken. De Kundalini brengt je rechtstreeks omhoog door het centrum van alle chakra’s, tot aan de Agnya, steekt de Agnya over en gaat voorbij de Agnya in de Sahasrara en dan doorboort zij de Sahasrara. Wat is er nu zo belangrijk aan de Brahmarandra die zij doorboort? Ik heb het jullie nooit verteld. Maar nu denk ik dat de tijd voor de meesten onder jullie gekomen is. Zie je, tijdens de kindertijd heeft het kind een ‘talu’, dat is het gebied van de fontanel dat altijd pulseert. Het pulseert omdat de Spirit door dat gebied binnenkwam en als het afgesloten wordt, vestigt de Spirit zich in het hart. Nu moet je iemand worden die op de Spirit is gericht, maar hoe de Sahasrara betreden was het probleem. De tantrika’s van toen gingen door de linkerkant en ontwikkelden alle praktijken van zwarte … we kunnen zeggen van de linkerkant.

De mensen van de rechterkant werden uiterst opvliegend zou ik zeggen, uiterst ambitieus, woest, en ze begonnen mensen te doden met vervloekingen. Ze waren heel sterk in het vervloeken van mensen, in het zich altijd opdringen, in het onderdrukken van alle mensen, en in het tenietdoen van andermans rechten. Ze werden aanzien als de meest ambitieuze en machtigste mensen. Nu hebben de brahmanen en in zekere mate de kshatriya’s de rechterkant bewandeld. Want met de rechterkant werden ze zonder twijfel zeer machtig. Ze kregen alle krachten over de wereld en ze werden aanzien als extreem machtige en majestueuze mensen, maar dat waren ze niet omdat ze zo heetgebakerd waren.

Heetgebakerde mensen kunnen niet spiritueel zijn. Hen werd dus gezegd: “Je zal je spiritualiteit krijgen, maak je geen zorgen, ga verder.” en de zeven chakra’s werden beschreven, de rechterkant ervan. Volgens hen is er ‘bhuh’, ‘bhurvah’. Bhuh’ is deze ‘prithivi’, deze wereld, ‘bhuh’. ‘Bhurvah’ is de volledige kosmos, we kunnen het ‘antariksha’ noemen. ‘Swaha’: ‘swaha’ is de vertering in de Nabhi chakra en ‘swadha’ is de innerlijke vertering, het absorberen, ‘swaha’, ‘swadha’. Dan is er het verstand, het hart: ‘manah’. Na ‘manah’ kwam de Vishuddhi. De Vishuddhi is ‘janah’, collectiviteit, mensen, ga naar de mensen toe, ‘janah’. Dan is er in de Agnya ‘tapah’. In ‘tapah’ hebben we Christus in het centrum. Aan de linkerkant was er het jaïnisme, aan de rechterkant het christendom. Het waren niet echt paden van spirituele groei, we kunnen zeggen dat het gewoon uitlaatkleppen waren voor de energie van mensen die de waarheid trachtten te zoeken. In India gebeurde dit gedurende eeuwen. Alle guru’s, alle sadhu’s, alle grote tapasvi’s, ze deden het allemaal. Maar wat bereikten ze? Tapasvi’s waren mensen die vloeken over mensen konden uitspreken, ‘kshu’, ‘shapah’, ze konden iemand vervloeken. Met de ‘kataksha’, met een blik konden ze iemand doden, konden ze iets verbranden. Ze hadden alle krachten van de rechterkant.

En wat bereikten ze met al deze krachten van de rechterkant? De hel zou ik zeggen en anders in de limbo of hoe je dat noemt. Niemand kreeg daar zelfrealisatie. Je kan de oude boeken van India lezen, of zelfs van de Grieken en dan hadden we de Egyptenaren, de Engelsen en alle soorten agressieve mensen, de Duitsers, ze waren allemaal agressief, de katholieken en ook de Romeinen. Ze waren allemaal agressief en namen de grond en de bezittingen van andere landen in. Ze waren uiterst agressief, ze stonden achter het doden van mensen, ze waren uiterst beledigende, heetgebakerde mensen. Hoe kan je ze weer brengen tot het normale, tot het centrale pad? De ene kant was, zoals ik je zei, ‘bhuh’, ‘bhurv’, ‘swaha’, ‘swadha’, dat is vertering, dat werd uitgewerkt door het Guru Principe. Dan hebben we ‘manah’, ‘janah’, dat is het collectieve. Ze werden zonder twijfel collectief, want ze waren zo machtig dat ze zoveel mensen aan hun zijde hadden om te vechten voor overheersing. Met hun overweldigend temperament bevochten ze mensen om hen te onderdrukken. Al deze generaties kwamen in de geschiedenis voor zoals je weet, en verdwenen dan weer. Er kwamen oorlogen en zoveel mensen werden gedood.

Hitler kwam als het summum van wreedheid. Ze gaven nooit om de mensheid. Dan kwam het uiteindelijk tot de Agnya. In de Agnya doodden ze ook Jezus Christus, ze vernietigden Jezus Christus. Ze vernietigden zoveel grote heiligen die echte heiligen van het middenkanaal waren, sommigen waren incarnaties, en ze vernietigden hen. Dit alles gebeurde sinds de tijd van Rama, dat is allemaal gebeurd. En zoveel rakshasa’s kwamen de ene na de andere en ze vernietigden de vredevolle cultuur van de wereld. Ze waren uiterst arrogante opscheppers zoals we ze kunnen noemen, zeer agressieve mensen. En deze agressies kwamen met zo’n grote kracht en volgden elkaar op. Het kwam tot een punt dat mensen gedood en vernietigd werden als ze reageerden. Verschrikkelijke mensen werden dus gecreëerd. Al deze mensen, want ze waren agressief en destructief. Deze aard is nog altijd in ons, in sommigen aanwezig omdat ze rechts zijn. Alle rechtse mensen hadden dit probleem van woede, agressie, controle over anderen. De groei stopte en er was geen spirituele groei. Ze wilden spiritualiteit, maar met dit gedrag dat ze hadden ontwikkeld, ging spiritualiteit op de loop. We hadden zoveel incarnaties. Zij werden allemaal gedood, gekruisigd, of tenietgedaan. Het was niet mogelijk om de mensen in het algemeen te redden.

Eén slechte mens kwam eraan en verwoestte de hele wereld. Er was één Hitler die echt alle mensen trof, alle landen, alle naties, en het was gedaan met ons allemaal. Dit allemaal omdat we ons toelegden op de beweging naar rechts, waarvan ze dachten dat het gemakkelijker zou zijn voor spiritualiteit, dat was het niet. Ze staken alle grenzen over en bereikten een stadium waar ze absoluut duivels, rakshasa’s werden zonder te beseffen dat mensen rakshasa’s worden, dat is wat ze worden. Zelfs hun guru’s waren zo, en niet alleen dat, ze folterden ook de incarnaties, alle incarnaties werden door hen gefolterd. Echt, hoe ze zichzelf konden redden is opmerkelijk, maar uiteindelijk konden ze geen resultaten boeken. Het eerste wat ik dus probeerde, was de Kundalini bestuderen zodat ik in staat zou zijn de Kundalini te doen opstijgen. En ik wist dat ik daarvoor gekomen was, voor niets anders dan het doen opstijgen van de Kundalini in mensen zodat ze het centrale pad zouden bewandelen en niet het rechter of het linker. Maar ik vertelde je de kennis van de linkerkant en liet je Kundalini opstijgen. Door het opstijgen van je Kundalini doorbrak je je Sahasrara, en je betrad het gebied van de echte vreugde, van de werkelijkheid. Al deze slechte eigenschappen begonnen te verdwijnen. In het centrale kanaal kwam eerst de Muladhara. Door de ontwaking van de Muladhara en het middenkanaal werden jullie heel zuivere mensen. Je ogen werden zuiver, je losbandigheid verdween, je vulgariteit verdween en je werd zeer, zeer … ik denk dat we hen heiligen zouden moeten noemen. Tenzij dat gebeurt kan je niet in Sahaja Yoga zijn. Je kan geen losbandig, geen flirterig iemand zijn, je kan niet iemand zijn die zich het geld van anderen toe-eigent en zo meer, of iemand die zeer agressief is, kan niet in  Sahaja Yoga zijn. Al dit soort mensen werden eruit gegooid.

Eens ze er uitgegooid werden, toonden ze hun tanden zou ik zeggen. Ze vonden het niet fijn eruitgegooid te worden. Maar ze, sommigen onder hen, begrijpen nu dat: “we hebben vergissingen begaan.” Het eerste wat je moet ontwikkelen is jouw gevoel voor kuisheid, heb er respect voor en geniet ervan. Dat gebeurt omdat jouw Muladhara ontwaakt is. Dat is de eerste chakra in de linkerkant, waar Shri Ganesha verblijft. Maar in de rechterkant zijn er ook godheden. In elke chakra zijn er godheden om te compenseren, maar Shri Ganesha verblijft in het midden. En zo werden we gezegend met zijn krachtige zuiverheid en we gingen de schoonheid van zuiverheid begrijpen, de kracht van zuiverheid. Zo maken we een einde aan onze rechterkant. De rechterkant diende om te vechten, te doden, woede. Er bestond geen vrede voor deze mensen. Het enige wat ze wisten, was hoe anderen te onderdrukken en hoe onuitstaanbaar te zijn. Ze stegen op tot een hoger niveau van de Swadishthan. Ze stegen op in de Swadishthan en de agressiviteit van creatieve mensen om iets te creëren. Zelfs nu zijn er veel van. Ze creëren allerlei nonsens, allerlei groteske dingen, ook heel erg vieze dingen om naam te maken. Dat is ook iets dat we in de Swadishthan hebben, mensen wilden een naam, een positie, wat van de rechter Swadishthan kwam.

Dan was er de derde chakra, de Nabhi chakra. Met de Nabhi chakra gingen ze voluit voor het verdienen van geld, niet voor Lakshmi, maar op alle mogelijke manieren voor geld en ze bedrogen de hele wereld. Met dit geld dat ze vergaarden, stelden ze veel slechte daden. Ofwel pleegden ze bedrog, ofwel waren ze agressief. Bedrog gebeurde zeer veel in de linkse landen zoals India, en agressiviteit in de rechtse landen. De kwaliteit van de Swadishthan in het midden is creativiteit: creativiteit in de kunst die zeer mooi is, die zeer diep is, die absoluut spiritueel is. Dat was verdwenen en de mensen begonnen zelfs incarnaties vol schunnige eigenschappen voor te stellen. Allerlei viezigheid kwam in dat proces naar boven. Zoals ik je al zei is er de Nabhi. In de Nabhi gingen mensen geld achterna. Linkse mensen verdienden geld, rechtse mensen waren agressief met hun geld. Als ze geld verdienden, dachten ze de wereld te controleren. Als ze geld hadden dachten ze: “Niemand is beter dan wij.” Dit alles maakte hen af, het maakt af. Het zal tot op een punt komen dat ze zullen beseffen dat geld er niet is voor vernietiging maar voor opbouw: opbouw van het land, opbouw van mensen samen om vrede en liefde onder hen te brengen, om te helpen, om alle mogelijke goede daden te stellen.

Dan gingen diezelfde rechtse mensen naar de chakra van de Moeder en ze waren verschrikkelijke moeders die hun kinderen wilden domineren, die iedereen domineerden en niets voor de kinderen konden opofferen. We hebben genoeg van deze vrouwen gehad, die agressief zijn met hun echtgenoten, agressief zijn met hun kinderen. Onder de mensen is het zelfs met het moederschap gedaan. Al dat soort dingen zag ik toen ik op deze aarde kwam en ik was geschokt. Wat voor mensen zijn dit? Wat ga ik met hen aanvangen? Hoe zal ik hun Kundalini doen ontwaken? Ter hoogte van de Nabhi chakra waren ze alleen verloren gelopen maar nu is het de chakra van de Moeder. Ze hadden geen vaderschap, geen moederschap, ze verjoegen hun kinderen, het waren zeer egoïstische, egocentrische, dominante ouders. Dit was de Hart chakra. Dan kwam de collectieve chakra die we Vishuddhi noemen. In de Vishuddhi wilden ze de hele wereld bezetten.

Ze wilden de hele wereld bezetten voor zichzelf, om keizers te worden en ze vormden keizerrijken en misdroegen zich in die mate dat het voor een mens niet mogelijk is om zich zo te gedragen. Het waren echt rakshasa’s zou ik zeggen; en deze rakshasa kwaliteiten zijn er nog steeds. In hun gedrag, in alles kan je zien hoe ze zich tegenover mensen gedragen en hen op zo’n manier behandelen, dat ze mensen creëren die tegen spiritualiteit zijn en mensen die agressief zijn. Samen werd dit als een wereld met twee kanten waar er mensen zijn die agressief zijn en mensen die gekweld worden. Deze wereld met twee kanten bestaat zelfs nu, maar het is veel minder. Dankzij het collectief begrip werden veel goede instellingen gevestigd maar ze werken niet zo goed, ze zijn niet zo succesvol omdat de mensen die er aan het hoofd staan de controle houden, maar over wat? Niet over zichzelf maar over anderen, en hun gedrag heeft al het werk van deze chakra bedorven. Als je vandaag de dag om je heen kijkt dan zijn er collectief overal oorlogen, gevechten, moorden en vernietigingen aan de gang. Hoe komt dat? Er zijn hier nu op deze wereld zoveel spirituele mensen. De reden hiervoor is dat de spirituele mensen zeer stil zijn geworden, heel erg genieten van hun spiritueel leven en zeer rustige en zeer vredevolle mensen zijn geworden.

Maar dat brengt geen vrede. Je moet dynamisch zijn en vrede in de wereld brengen, je moet er iets aan doen. We zijn erg tevreden met onze vooruitgang maar we zijn niet bezorgd om de vooruitgang die anderen hebben gemaakt, hoever zij zijn geraakt, waar we ze kunnen ontmoeten, hoe we hen kunnen veranderen. Op mijn niveau kan ik veel dingen veranderen, maar hoeveel mensen heb je op jouw niveau veranderd? Wat heb je gedaan? Dat moet gezegd worden. Je leeft nog altijd met je ego, in de Agnya en je bent heel gelukkig met je vrede, met alles wat je door Sahaja Yoga verkregen hebt. Dit is de grootste ramp die de wereld het hoofd moet bieden, dat zij die zo spiritueel zijn, die zo’n grote hoogten hebben bereikt, niet het minst bezorgd zijn om wat gedaan moet worden. Wat zij doen is genieten van hun eigen spiritualiteit, naar de puja komen, er steeds meer van willen. Maar ze hebben geen collectief werk verricht om mensen te veranderen. Sommigen werken, één of twee, dat is het. Maar de anderen hebben plezier, zelfs op zo’n manier dat mensen hen aanvaarden als grote zielen, goede mensen, en dat is het. Ik zou willen dat je nu aan introspectie doet en uitmaakt hoeveel collectief werk je hebt gedaan, hoeveel mensen je hebt geholpen, zo. Met wie spreek je? Met hoeveel mensen sprak je over Sahaja Yoga? Zo zijn er maar enkelen. Christus had maar twaalf discipelen en ze waren dynamischer dan jullie.

Nu zou je dus moeten overgaan naar de rechterkant. En als je naar de rechterkant gaat zullen we dynamische mensen creëren, niet zo’n nutteloze, geduldige, zeer rustige, vredevolle mensen. Dit was niet het doel van Sahaja Yoga. Het doel van Sahaja Yoga is veranderen, zovelen veranderen. En al mijn zegeningen staan hen bij die dat doen. Maar zij die gewoon met zichzelf bezig zijn, dat is geen heel goede zaak. Hoeveel mensen zijn in jouw land naar Sahaja Yoga gekomen? Zoek het op. Met hoeveel mensen heb je het uitgewerkt? Jouw yoga is niet compleet, het is een gedeeltelijke yoga van de linkerkant, waar je heel liefdevol bent, heel vriendelijk bent, heel erg zo. Ik zeg helemaal niet dat je agressief zou moeten worden, zeker niet. Ik heb zelfs mensen gezien die leiders wilden zijn, iets groots wilden zijn, maar hoeveel mensen hebben ze zelfrealisatie gegeven? Met hoeveel mensen hebben ze over Sahaja Yoga gesproken? Ik heb gezegd dat, zelfs als je op een vliegtuig stapt, in de straat loopt, eender waar, spreek mensen over Sahaja Yoga. Maar hier gebruiken we Sahaja Yoga voor onze eigen grootsheid, om onszelf te begrijpen.

Dit is niet de reden waarom Sahaja Yoga je gegeven werd. Het werd je gegeven om veel mensen zelfrealisatie te geven. Ik vraag alle jongere mensen, de jongere generatie, om hun Sahaj energie niet te verspillen aan nonsens zoals de ouderen hebben gedaan. Je zou beter voluit gaan en met mensen praten over Sahaja Yoga en Sahaja Yoga verspreiden. Ze hebben meer interesse in het beheren van oor de behoeftigen, in het doen van dit en dat, dat is jouw werk niet. Jouw werk is het creëren van meer Sahaja yogi’s, meer Sahaja yogini’s. Maar dat is er niet, ik merk dat het er niet is. De rechterkant is er niet. Je moet naar de rechterkant gaan. Ga ervoor. Er zal niets met je gebeuren. Niemand kan je doden, niemand kan je verstoren, niemand kan je aanhouden, neem het van mij aan. Je hebt krachten, maar als je ze niet gebruikt dan ben je zo. Daarom zijn we tot een toestand van stilstand gekomen waarin we zouden moeten weten dat we onze rechterkant moeten gebruiken. De rechterkant is zeer belangrijk. De volgende keer zal ik je vertellen over de rechterkant, welke rechtse dingen je hebt. Wat je ook probeert, je kan niet links worden. Gebruik dus je rechterkant in de juiste richting, met het juiste begrip, niet als een soort van … laat ons zeggen, zeer despotisch of zeer dominant, zoals Hitlers. Onder de Sahaja yogi’s hebben we ook Hitlers gehad. Maar nu is de tijd voor jou gekomen om meer te doen dan wat de heiligen eerder deden, om het zo uit te werken. Niet om het voor jezelf te houden zoals de familie die je hebt, de heel leuke kinderen die je hebt. Hebben, genieten en zo meer, daar dient Sahaja Yoga niet voor. Sahaja Yoga is er om de hele wereld te transformeren.

Je moet eraan denken: wat doe je, waar ben je en wat heb je bereikt met Sahaja Yoga? Dan komen we bij de Agnya. Wat in de Agnya gebeurde is dat de yogi’s zo zijn geworden dat ze om het even wat kunnen verdragen, ondergaan, dat is niet wat we willen. Wat wij willen is het lijden van anderen verwijderen, de agressie van anderen verwijderen. Dat doen we dus niet, dat soort van organisatie hebben we niet, dat soort van begrip hebben we niet. En als dat uitwerkt, zullen jullie andere mensen zijn.

We zijn dus geworden als heiligen, zie je, die in hun kluizenaarsgrot zitten, zoiets, niet meer dan dat. Het is dus beter iets positiefs te proberen doen, zonder agressie. Ik weet dat sommigen onder jullie nog steeds zeer agressief zijn, opscheppers zijn, ik weet dat. Maar als je in de stemming komt om het collectief uit te werken, dan zal je beseffen welke tekortkomingen je hebt, wat je nog mist in je persoonlijkheid, dat is zeer belangrijk. Op het niveau van de Agnya Chakra falen veel yogi’s, ik weet niet wat er met hen gebeurt. Ik heb je gezegd dat je in de Agnya moet vergeven. Maar dat betekent niet dat je mensen toelaat om verkeerde dingen te doen.

Omdat je wil vergeven is het heel gemakkelijk niet te vechten, niets te zeggen, erbuiten te blijven, gewoon te vergeven, neen. Je gaat naar die persoon toe en zegt hem dat het verkeerd is. Je moet het hoofd bieden. Als je het niet het hoofd kan bieden dan ben je nutteloos zoals om het even wie. Wat is er het nut van dat jullie je zelfrealisatie kregen? Nu moeten we dus begrijpen dat het er niet alleen om gaat dat we vibraties hebben, dat we in orde zijn, dat je sommige mensen kan genezen en dat dit het laatste is, neen. Je moet het verspreiden, je moet onder de mensen komen, je moet op dit punt collectief zijn en je moet Sahaja Yoga verspreiden.

Met zoveel Sahaja yogi’s overal ter wereld, zijn we niet veel vooruitgegaan. Nu gaat het erom dat je een plan hebt voor wat je wil doen, hoe je het wil doen en hoe je Sahaja Yoga wil verspreiden. Het is heel belangrijk. Want jullie zijn goed in het praten over Sahaja Yoga, het zingen over Sahaja Yoga. Al deze zaken zijn nutteloos tenzij je het concrete bewijs hebt dat je veel meer mensen in Sahaja Yoga brengt. In een klein land zoals Turkije hebben we 25000 Sahaja yogi’s, wat zeg je daarvan? Het zijn allemaal moslims, 25000 moslims die Sahaja yogi’s zijn geworden, terwijl je ziet dat het aantal in elk ander land heel klein is.

Ze zijn niet erg rijk, maar ze zorgen voor hun zelfrealisatie en voor het geven van zelfrealisatie aan anderen. Het is verrassend hoe het uitwerkte, hoe het zich heeft verspreid. Eerder dan te denken aan je problemen, je vijanden, je krachten, denk eraan krachten aan anderen te geven en van hen Sahaja yogi’s te maken, dat is heel belangrijk. Als je in de Sahasrara verblijft, dan heb je alle krachten. Als je in de Sahasrara bent en Sahaja Yoga niet verspreidt, wat is dan het nut geweest om realisatie te krijgen? Gewoon voor jezelf, dat is zeer egoïstisch. Ik zou zeggen, eerder dan je eigen glorie, je eigen naam te verspreiden, probeer alsjeblieft meer mensen in Sahaja Yoga te krijgen.

Ga over tot een zeer dynamische kracht. Zoveel mensen hebben bij mij hun beklag gedaan dat Sahaja yogi’s niets meer dan dode mensen zijn. Is dat wat jullie zijn? Eén enkel iemand zoals ik heeft zoveel werk verricht, waarom jullie niet? Heb je het in jouw land helemaal uitgewerkt? Denk er eens aan. Zo komt het dat, tenzij je dit doet, je niet ‘sampurna’ bent, niet volledig bent, en de krachten van Adi Shakti in hun volledige vorm niet hebt begrepen. Daarom zeg ik je vandaag dat het een zeer belangrijke dag is, waarop jullie mij vereren als Adi Shakti.

Maar je moet weten dat Adi Shakti een volledige vorm moet hebben. Zij kan niet alleen half links zijn, neen. Als dat niet uitwerkt, wat is dan het nut ervan? Het is zoals om het even wie die een realisatie krijgt, dat is niet zo belangrijk. Het gaat er niet alleen om dat je het moet verspreiden, maar je zou van hen ook yogi’s moeten maken en het realiseren. Ik geef jullie al mijn zegeningen, al mijn liefde, al mijn krachten, maar probeer het te begrijpen. Goed?

Dank jullie heel erg.