Guru Puja

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share

Guru Puja – Cabella, Italië – 21 Juli 2002

NlTVD 2019-0602

In India zijn ze allemaal in afwachting van de moesson en ze zijn zo bezorgd omdat de regen nog steeds niet gekomen is. Dus gaf ik een bandhan voor regen en die kwam hier terecht. En nu werd er gezegd op de televisie, dat het ook in India gaat regenen. Maar eerst in Italië! Er is me verteld dat er heel hard regen nodig is in Italië en de eerste regen hebben jullie een paar dagen geleden gehad, en dit is nu de tweede keer. Daarom is er alle begrip voor de problemen van onze boeren. En de regen, zie je, is zo vriendelijk om op het juiste moment aan het werk te gaan. Het verrast me hoe snel en gehoorzaam de regen reageert. Vandaag is het een grote dag voor ons allemaal, want we vieren de Guru Puja om alle grote guru’s te gedenken die op deze aarde zijn gekomen om de wereld over de waarheid te onderrichten. Er zijn er zo veel geweest. En ze hebben hun uiterste best gedaan om de mensheid uit te leggen wat spiritualiteit is. Maar er is zo’n discrepantie doordat mensen nooit begrepen dat spiritualiteit het belangrijkste is wat we nodig hebben.

Dat we één moeten zijn met de goddelijke kracht. Al hun inspanningen zijn de verkeerde kant opgegaan. In de eerste plaats waren ze natuurlijk heel intelligent, intelligenter dan dieren, en begonnen ze te zoeken, niet naar de waarheid, maar naar een soort van zelf- emancipatie, zou ik zeggen, ik weet niet hoe ik het moet noemen, noem het maar – zelfontwikkeling. En daarbij verloren ze uit het oog dat ze vooral naar spiritualiteit op zoek moeten gaan, wat het belangrijkste is. Maar we hadden we twee soorten reizen: een gaat langs de linkerkant en de andere langs de rechterkant. In India, ik weet niet waarom, hadden we veel mensen die de jungle ingingen en die heiligen werden maar ze verrichtten tapasya voor de rechterkant. Dat wil zeggen, zich in de vijf elementen verdiepen de een na de ander; en meester worden over die vijf elementen. Natuurlijk schuilt daar waarheid in, zonder twijfel. Je hebt gezien hoe een kaars, hoe een kaars je duidelijk maakt hoe je innerlijke toestand is: of je bent bezeten of niet, een kaars kan je dat vertellen – kun je je dat voorstellen? Een kaars is zo goed op de hoogte. Stel dat je een hart, hartkwaal hebt – de kaars zal dat aantonen. En als je jezelf behandelt met een kaars, dan kun je jezelf beter maken.

Dus, zo sensitief is het, niet alleen omdat het kan genezen, maar ook zo vaardig, niet alleen dat het je laat zien dat je ziek bent en dat je problemen hebt maar ook dat het in staat is om je te genezen. Daarom werd in India Agni vereerd, dit licht werd vereerd, het vuur werd vereerd, dat werd in de eerste plaats vereerd. Ze moeten hebben ontdekt dat het vuur alles weet, dus het innerlijke, het innerlijke bewustzijn van al deze elementen, daar hadden ze weet van en daarom vereerden ze die elementen. Dus vóór de Puja plachten ze alle godheden op te noemen die bij deze elementen horen, om van hun Puja getuige te zijn. Maar dat bleek een rechtszijdige activiteit te zijn. Zonder linkerkant is de rechterkant heel gevaarlijk. Als je niet beschikt over de rechterkant, dan is dat natuurlijk ook een groot gevaar. Maar eerst moet je je linkerkant ontwikkelen. Dat is waar we, om mee te beginnen, in Sahaja Yoga over beschikten. De linkerkant is compassie, is liefde, universeel voelen, of we kunnen zeggen dat het de zegeningen van de Devi zijn die, zoals jullie weten, in de Devi Mahatmyam beschreven staan, dat de Godin op zoveel manieren in jullie verblijft. Ze verblijft in jullie als shraddha. Zij verblijft in jullie als slaap, Zij verblijft in je als illusie, bhranti. Allerlei soorten dingen bevinden zich daar aan de linkerkant, die al zijn beschreven. En toen ik jullie vertelde over Sahaja Yoga, wilde ik jullie linkerkant heel sterk maken. Degenen die, mensen die naar de rechterkant gingen, werden heel agressieve mensen, en ze hadden de essentie van deze vijf elementen onder de knie gekregen, dat is goed.

Maar ze waren uitermate heetgebakerd, zo erg zelfs dat ze mensen gewoonlijk uitscholden, hen verwensten. Ze zeiden doorgaans dingen die niet vriendelijk waren; en ze geloofden niet in het universele. Het was zoiets hachelijks waar zij mee bezig waren. In Indiase shastra’s kun je heel wat voorvallen zien waarbij mensen een vloek uitspreken, venijnig, dat komt veel voor. Al deze guru’s vervloekten gewoonlijk wel iemand, omdat ze geen compassie hadden, geen liefde, ze hadden alleen maar krachten van de rechterkant. Maar we hebben nu gezien dat die mensen die rechts zitten, die alleen naar de rechterkant gaan, zonder de bhakti, zonder de zegeningen van het Goddelijke, in feite rakshasa’s kunnen worden, een groot gevaar voor de mensheid kunnen worden. Dit is een heel serieuze kwestie: door je intelligentie, door je denkvermogen, kan je ego tot het uiterste gaan en problemen in jezelf veroorzaken. Welnu, het uiteindelijke resultaat van dit probleem is, dat hebben we gezien, dat zijn een heleboel ziekten, die absoluut ongeneeslijk zijn. Een aantal mensen zelfs, die rechts gericht zijn, sommige mensen, kunnen een bepaald soort kanker krijgen, bloedkanker genaamd. En die bloedkanker hebben we nu genezen, maar zelfs als het genezen is, kun je terugvallen in die soort van agressiviteit, waarbij je meent dat je volkomen gelijk hebt.

Zulke mensen proberen altijd om fouten bij anderen te vinden, dat die en die persoon niet deugt, hij doet kwaad, of hoe dan ook kunnen ze bij anderen fouten vinden, maar niet bij zichzelf. Hun aandacht is naar buiten gericht en niet op zichzelf. Ze zien nooit wat er mis is met henzelf, maar ze zien altijd wat er mis is met anderen. Door dat te doen, weet je, beklimmen ze de ladder van een akelige rechterkant, wat je vreselijke ziektes kan bezorgen. Zoals ik jullie vertelde, komt bloedkanker in de eerste plaats. Als je van bloedkanker afkomt dan kun je in andere narigheid terechtkomen. Tegenwoordig is er een heel beruchte ziekte, Alzheimer genaamd. Die is ook van de rechterkant; want als je die bhakti niet hebt, die nederigheid, die zegeningen van de Godin, dan kun je al zulke vreselijke ziektes ontwikkelen die niet alleen fataal zijn, maar ook heel nadelig voor anderen. Dus door rechtszijdig te zijn boek je geen vooruitgang. Je kunt een grote asceet worden, zo noemen ze dat, die anderen kan vervloeken, die hen in problemen kan brengen, in de mening dat dat een grote kracht is – dat is het niet! Dat is het helemaal niet. Want ook al word je niet onderdrukt door andere krachten, door negatieve krachten, je eigen kracht echter legt beslag op je leven. Dus als de Kundalini opgestegen is, dan is het ‘t beste om naar de linkerkant te gaan, geen kritiek op anderen te hebben, niet slecht over anderen te spreken, maar in jezelf naar binnen te kijken, naar wat er mis is.

Zoek uit wat er met je aan de hand is. Het begint eerst met eigendunk: “Ik ben een zeer belangrijk persoon”, en met die eigendunk blijf je iedereen het moeilijk maken en pijn doen, en zo. Maar door op te schuiven naar je rechterkant, kun je heel succesvol worden. Hitler was het hoogtepunt daarvan. En zodoende beginnen mensen heel, heel wrede dingen te doen. Ik denk dat sommige mensen tegenwoordig overal de baas spelen door toedoen van hun rechterkant. Wij hebben geen mensen die van hun linkerkant gebruikmaken. En als ze hun linker kant gebruiken, worden ze heiligen genoemd. Welnu, jullie beschikken allemaal over de krachten van de linkerkant. Sommigen van jullie hebben ook wel iets rechts, maakt niet uit. Nu zou ik zeggen, dat jullie het meesterschap van de linkerkant hebben bereikt : het ontwaken van de Kundalini is gebeurd, je bent één met het Goddelijke. Nu kun je naar rechts komen en kennis over de rechterkant opdoen, en kun je proberen uitdrukking te geven aan je rechterkant. Je kunt er geen uitdrukking aan geven door anderen te domineren, alleen maar door jezelf te domineren. Door zelfonderzoek. Door te begrijpen wat er mis is met je. Waarom gedraag je je zo? Waarom maak je het anderen moeilijk? Waarom onderdruk je anderen? Zulke mensen zullen altijd, dat heb ik gezien, organiseren en regelen, en dit doen en dat doen. In plaats van zichzelf te organiseren gaan ze anderen organiseren. Die dingen maken het gecompliceerd. Maar als je liefde hebt en bhakti, kun je heel, heel gemakkelijk anderen op een heel andere manier domineren. Het is dan niet dat je domineert door hardvochtigheid, door onderdrukking, maar je domineert met je liefde.

En je wilt niet domineren, maar mensen zwichten algauw voor liefde en grootmoedigheid, voor generositeit. Al deze kwaliteiten moet je dus eerst in jezelf tot ontwikkeling brengen: is de linkerkant een probleem, dan – moet je heel sereen blijven, dan moet je liefde geven aan anderen, dan moet je genereus zijn, je moet vriendelijk zijn, en kijken hoeveel dat oplevert. Ik heb wel mensen gezien die uitermate ongemanierd zijn, die kunnen grof doen tegen iedereen, dat is hun aard, wat ze zouden moeten overwinnen met de linkerkant. Grofheid is niet het kenmerk van een heilige. Een heilige is uiterst vredevol, en wordt nooit grof tegen anderen. Dus allereerst moet de introspectie aan het werk, “Waar zijn we abuis? Wat voor verkeerde dingen zijn we aan het doen? Wat is onze manier van doen? ” Zodra je ontdekt dat je manier van doen al van de linkerkant is, dan moet je naar rechts gaan en de kracht van de rechterkant onder controle krijgen. Wat zijn nou eigenlijk de krachten van de rechterkant die tot stand worden gebracht door het perfectioneren van de linkerkant? We hebben een aantal zeer grote guru’s op dit traject. Een van hen was Raja Janaka. Hij was heerser over een land, en een heel befaamde vorst en zo; maar toch ook, toch ook, hoewel hij zo genereus was en zo goed en nog van die dingen, was hij tegelijkertijd een groot vorst, een grote koning in die dagen, die zeer bekendstond om zijn onpartijdigheid, om zijn staatsmanschap en om allerlei geweldige dingen die hij deed voor zijn onderdanen.

Ziedaar, dat is Raja Janaka. Niets kon hem van slag brengen. En mensen begrepen nooit waarom de allergrootste heiligen voor hem plachten te buigen. Wat was er zo geweldig? Hoewel hij een koning was en hij zo overdadig leefde en hij zo veel sieraden had en ook vervoermiddelen en van alles en nog wat, want niets stond er boven hem, was hij toch zo onthecht van alles. Hij had alles, maar hij was zeer onthecht. Dat is een heel goed voorbeeld van een man die de linkerkant meester geworden was, en die nu koning was, dat was Raja Janaka. Zo hadden we later ook nog veel mensen, de een na de ander, die uitermate, uiterst rijk waren, uitermate, ik zou zeggen, zo machtig als een koning, maar van binnen waren ze beslist goddelijk van aard. Niets bracht hen in verwarring, niets maakte dat zij zich groter of gelukkiger gingen voelen. Voor hen was een positie, een macht, niet grootmakend. Dit is een absolute emancipatie van de mens, dat je een gerealiseerd ziel bent. Je moet ten volle zijn toegerust met compassie en liefde en begripsvermogen. Maar tegelijkertijd, moet er op de juiste wijze uitdrukking aan gegeven worden. Als voorbeeld kunnen we Christus noemen, hij is nog een ander voorbeeld. Al was hij een incarnatie, hoeveel vergevingsgezindheid en liefde hij toch voor mensen heeft, dat is enorm. Maar tegelijkertijd, ging hij altijd de bergen op om te preken over spiritualiteit. Die tijden waren niet erg veilig, want mensen hielden er niet van dat iemand zo sprak. Ze haatten hem omdat hij over God sprak. En wat zij hem aandeden dat weten jullie heel goed. Doet er niet toe.

Ook al hebben ze hem gekruisigd, wij respecteren hem nog steeds als een grote persoonlijkheid. De reden daarvoor is, dat hij zonder enige twijfel een incarnatie was, maar dat hij toch zijn uiterste best deed, of laat ik zeggen wat voor krachten hij dan ook had, voor anderen. Hij ging overal naar toe, hij had geen voorzieningen, maar toch hij ging naar heel veel mensen toe om ze te proberen te redden. Dit was de activiteit van de rechterkant. Dat betekent dat Sahaja yogi’s ook zoals Christus rechtszijdig kunnen worden. En anders als ze aan de rechterkant zitten dan zullen ze van alles gaan organiseren, zullen ze allerlei dingen gaan doen, en problemen gaan krijgen aan de rechterkant. Daarom wil ik graag dat jullie de rechterkant vermijden. Maar zodra je volledig een Sahaja Yoga meester van de linkerkant bent geworden, dan wordt het heel, heel noodzakelijk om een complete persoonlijkheid te worden in spiritualiteit, dat je je erop gaat toeleggen om op te schuiven naar de rechterkant . En wat dat is, dat naar de rechterkant opschuiven, dat is de collectiviteit. Je moet niet tevreden zijn met wat je hebt gekregen. Het is heel gemakkelijk om het gevoel te hebben “Oh, nu hebben we onze zelfrealisatie gekregen, en wat houdt dat in? We hebben het topje van de wereld bereikt!” Dat is niet zo. Je moet eropuit om met mensen te gaan praten. Zij zullen je beledigen, ze zullen het je moeilijk maken, ze zullen van alles doen. Maar je bent al een goddelijk persoon, je bent al een gerealiseerde ziel.

Jullie kunnen naar hen luisteren, naar wat ze te zeggen hebben; je zult nergens om vragen, maar je wilt graag goede dingen voor hen doen. Dat is ook compassie, dat je je realisatie niet voor jezelf wilt houden, maar dat je het ook voor anderen wilt doen, zodat zij ook hun realisatie krijgen, dat is heel belangrijk. Als je dat niet op die manier voelt, geen medelijden voelt met mensen die hun realisatie niet hebben gekregen, denk dan aan de tijd toen jullie nog niet gerealiseerd waren. Deze mensen zijn ook niet gerealiseerd en ze maken een nare tijd door, er kan hen wel wat ellende te wachten staan. Dus nu, het is niet zo dat als je je realisatie hebt gekregen dat je dan kalmpjes aan kunt doen – nee, dat is niet de manier; jullie moeten er echter allemaal op uit om te zorgen dat je realisatie aan anderen geeft, en dat je ze redt. Jullie hebben allemaal realisatie gekregen, niet ter wille van jullie alleen, het is niet beperkt tot jou alleen, maar het is ook voor anderen bedoeld, dat je het aan anderen moet doorgeven. En zodra je het aan anderen gaat doorgeven zul je versteld staan, hoeveel kwaliteiten er in je naar boven zullen komen; want als je naar anderen kijkt, dan zul je zien wat er aan hen mankeert, wat ze nodig hebben, wat jullie moeten geven, en hoe je het moet geven. Je kunt van alles worden, je kunt een dichter worden, je kunt een schrijver worden, je kunt, alles kun je worden, als je tegenover anderen staat.

Dat komt dan als een reactie in je op, al die kwaliteiten gaan zich ontwikkelen, en je zult een heel goede, laat ik zeggen, kunstenaar worden. Dat is alleen mogelijk als je andere mensen ontmoet om met hen over Sahaja Yoga te praten, om hen te vertellen over je zelfrealisatie. Ik weet dat er problemen zullen ontstaan, dat weet ik. Dat is waar. Er zullen mensen zijn die zich tegen je gaan verzetten, die van alles tegen je in gaan brengen, en die een eind zullen trachten te maken aan je activiteiten en die allerlei narigheid zullen aanrichten, doet er niet toe. Maar het is zaak dat je het voor elkaar krijgt om mensen te ontmoeten, om met ze te praten en hen te vertellen over zelfrealisatie. Je moet ze redden. Dat is belangrijk. Maar allereerst dien je te weten dat je aan de rechterkant geen problemen hebt, want anders zullen ze allemaal weglopen. Iemand die spiritueel is, wordt verondersteld of geacht een zeer nederig mens te zijn. Natuurlijk, omdat hij bescheiden is, zullen mensen misbruik van hem maken, allerlei dingen gaan verkondigen, dat is dan maar zo, dat is een deel van het spel. Maar dat hindert hem niet, kan hem niets schelen. Alles wat op zijn pad komt, hindert hem niet. Het belangrijkste is echter dat hij compassie heeft. Zijn compassie die hij eerder had vanuit de linkerkant, is nu toegenomen omdat hij de mensen graag wil redden.

Mensen die geen voedsel hebben, oké, dat is een groot probleem; als mensen honger lijden dat is wat anders; maar als ze geen spiritualiteit krijgen, wat is dan de zin van hun menselijk bestaan, waarom evolueerden ze dan tot dit stadium? Ze zijn geëvolueerd vanaf het dierlijke stadium, van het laagst mogelijke tot een menselijk staat. En als ze nou hun realisatie niet krijgen, dan houdt dat iets ergers in dan verhongeren, dat is erger dan alle soorten van armoede, erger dan alle soorten ziekten en problemen. Dus waarom niet proberen om hen realisatie te geven? Waarom niet kijken of je hen realisatie kunt geven?

Maar voorop staat, zoals ik al zei, dat je aan de linkerkant heel sterk moet zijn. Je moet het niet gaan doen vanwege het feit dat je je realisatie gekregen hebt, waardoor je realisatie kunt geven. Je moet er dus niet aan beginnen voordat je je linkerkant hebt versterkt. Zo iemand is uiterst bescheiden, uiterst rechtdoorzee, die koestert geen rancunes, die moppert nergens over, en kan zich aan alle omstandigheden aanpassen. Die is aan niets gehecht. Dat is een onthechting die vanzelf gaat, hij hoeft zich niet te onthechten. Voor zo iemand kun je van alles doen, voor zo iemand kun je van alles gedaan proberen te krijgen, dat is oké. Die persoon zal het ongetwijfeld accepteren, maar zonder zich ook maar ergens aan te hechten. Zo’n onthechte persoon kan het voor elkaar krijgen, om Sahaja Yoga op alle mogelijke manieren te verspreiden. Tegenwoordig is dat de grootste behoefte van de wereld, dat we meer Sahaja yogi’s moeten hebben. En toch, mensen zijn zo verlegen om dat te doen, dat is zeer verbazingwekkend.

Maar ik heb mensen gezien, die helemaal niet over de waarheid beschikken, die allerlei valse guru’s hebben, die achter anderen aangaan om te proberen hun verkeerde ideeën te verspreiden. Maar Sahaja yogi’s, waarom zouden ze dat gevoel hebben, waarom zouden ze zich verlegen voelen, dat begrijp ik niet. Dus, praat er met iedereen over en breng ze mee naar Sahaja Yoga. Het is een heel belangrijke dag, vanwege de Guru Puja, men zegt dat een guru je helemaal niets kan geven. Maar ik kan jullie de raad geven, de raad om je hart groter te maken, om nederig te worden en om te proberen Sahaja Yoga te verspreiden in alle bescheidenheid, niet met agressiviteit. Dat is uitermate belangrijk. Als je dat kunt doen, dan laat je dit leven volledig tot zijn recht komen, als een spiritueel leven. Zonder dat kun je je doel niet bereiken, kun je niet de kracht van de spiritualiteit tot stand brengen. Daarvoor moet je begrijpen dat het heel, heel belangrijk is dat je Sahaja Yoga ten volle de kans moet geven, door middel van jullie wijsheid. Wat ik ontvang zijn meestal brieven over deze persoon die vervelend is, en gene persoon die irritant is, en die persoon die zo aan het doen is. Laat maar! Zulke mensen zijn allemaal niet van belang voor Sahaja Yoga. Maar als je ‘n goede koers gaat varen, dan zul je versteld staan hoeveel mensen je zult ontmoeten die zo graag hun gemoedsrust willen hebben, vrede in hun hart en absolute eenwording met het Goddelijke.

Zij kunnen het misschien niet aanvaarden, zij kunnen het misschien niet zeggen, ze zouden ook wel eens naar de verkeerde mensen gegaan kunnen zijn, dat is mogelijk. Maar ondanks alles, zouden ze graag een echte spirituele vrede in zichzelf willen hebben: Is tegenwoordig een veel voorkomend verlangen onder de mensen, maar om dat te benaderen en om dat te bereiken, moet je overgaan tot het leven van een heel eenvoudig mens. Weet je, als je zoveel belang hecht aan geld, of als je zo geïnteresseerd bent in je zogenaamde krachten of in je ambities, dan kan Sahaja Yoga niets doen. Maar als je interesse hebt in je compassie en begrip voor de wereld van vandaag, hoe die in beroering is: waarom? Vanwege de mensen die het mis hebben. Wat wij moeten doen, is hen de kennis van het Goddelijke doorgeven. Dat zou jullie verlangen moeten zijn, en daar zullen jullie je heel aangenaam bij voelen. Alle andere verlangens, alle andere behoeften zijn, zoals je wel zegt, van zeer voorbijgaande aard. Er is een verlangen om Sahaja Yoga te verspreiden, en dat is zó mooi dat je ermee door blijft gaan, en elke keer dat je dat doet, zul je zo blij en gelukkig zijn, dat je geen problemen van welke aard dan ook zult hebben. Dat is het teken van de grootsheid van Sahaja Yoga, en ik wil graag dat jullie allemaal zo worden. Deze huidige dag is zo geweldig, omdat we aan alle grote heiligen denken, die op deze aarde waren en die ons probeerden leiding te geven. Wat zij deden, ze hebben allemaal geprobeerd de waarheid wereldwijd te verspreiden.

Ze hebben behoorlijk geleden, ze hebben problemen gehad, zoveel problemen, maar ze hebben in alle opzichten keihard gewerkt om Sahaja Yoga te verspreiden en om te spreken over God en het Goddelijke. En dat is allemaal wat jullie mij vandaag moeten toezeggen, beloven, dat telkens als je iemand anders tegenkomt, dat je hen dan over Sahaja Yoga kunt vertellen. Niet omdat het van belang zou zijn, maar omdat het absoluut dringend van grote noodzaak voor de wereld is. Als jullie dit punt begrijpen, dat waarom jullie op dit moment op deze wereld zijn en wat de wereld nodig heeft, dan zullen jullie onmiddellijk de verantwoordelijkheid gaan voelen. Of je nu een man of een vrouw bent, is niet belangrijk. Ga er allemaal op uit om je pleidooi te houden, denk erover na, geef mensen uitleg over Sahaja Yoga op alle mogelijke manieren, en ik denk, dat jullie dan complete guru’s zullen worden. Als Sahaja Yoga alleen jullie aangaat, dan kun je geen guru zijn. ‘Guru’ betekent ook niet dat je over Sahaja Yoga gaat preken, toespraken over Sahaja Yoga gaat houden, lezingen over Sahaja Yoga gaat geven, nee! Het gaat over degene die realisatie aan anderen geeft. Hoeveel mensen je realisatie geeft, is iets wat niet geteld wordt, maar van binnen gevoeld wordt als de deiningen, de golven van de oceaan van liefde in je hart. Het is zo mooi om te zien dat mensen hun realisatie krijgen en worden ondergedompeld in de vreugde van spiritualiteit. Dat is wat ik graag wil dat jullie doen. Daarom ben ik op deze aarde.

Ik moest ook heel wat doorstaan, doet er niet toe: zogenaamde lijdensweg, ik bekeek het als een toneelstuk. Dus dat is oké. Zolang je er niet veel aandacht besteedt aan al dat lijden, wat is er dan zo bijzonder aan? Nu hebben jullie gisteren een prachtig stuk over Mohammad Sahib gezien. Ik dacht altijd – en dat deed zo’n pijn – over hem, dat hoe verkeerd de mensen het begrepen hebben en de verkeerde kant opgingen: waarom doen ze allemaal verkeerde dingen?

Nu, ik ben blij dat jullie mensen tenminste zijn grootheid hebben ingezien, en dat hebben begrepen en er zo’n prachtig toneelstuk van hebben gemaakt. Ik weet niet in hoe verre we dit kunnen uitdragen, maar het is een feit dat Mohammed Sahib zelf werd uitgeschakeld, en daarna ook zijn dochter en kleinkinderen, en zijn schoonzoon, die werden uitgeschakeld. En daarna, door hen het zwijgen op te leggen, begonnen ze met iets anders afschuwelijks, de soennieten genaamd. Welnu, de Soennah religie komt niet eens in de buurt van de waarheid, het is een soort van zeer agressieve en zeer wrede godsdienst, en die is zich alom gaan verspreiden. In de echte islam religie van Mohammed Sahib bestond dat niet. Die mensen die hem vermoordden, begonnen ‘islamitisch’ te worden. Dat is dus ook iets heel verkeerds, dat een man die zo grandioos was en die zoveel spiritualiteit had gewoon niet geaccepteerd werd, en dat iemand die hem vermoordde nu aanvaard wordt.

Dat kan bij van alles gebeuren. Maar het ergste waarbij dat gebeurd is, is in de islamitische wereld, wat heel gevaarlijk is, en dat is zoals we zien dat ze, in de naam van God, hoeveel kwaad zijn ze aan het uitrichten. Dus, probeer te begrijpen dat het niet door het lot van Mohammed Sahib gebeurd is, het komt niet door het noodlot van de realiteit dat dit is gebeurd, maar het is een eyeopener voor ons allemaal om te kunnen zien dat de waarheid altijd uitgedaagd wordt door onwaarheid. En we moeten ons aan de waarheid houden, wat er ook gebeurt. En er zal een dag komen dat de mensen zich zullen realiseren dat dit een verkeerde zaak was waar ze zich mee bezig hielden, en waar ze de hele tijd maar gehoor aan bleven geven, en dat ze allerlei stompzinnige dingen aan het doen waren. Dit zal zich allemaal oplossen, daar ben ik zeker van, heel binnenkort, als mijn wens is zo krachtig is, dan ben ik er zeker van dat zij zullen beseffen dat aardig zijn, vriendelijk zijn, medelevend zijn de beste manier is om je gelukkig te voelen, niets meer dan dat.

Moge God jullie zegenen .