Birthday Puja

New Delhi (India)

2003-03-21 Birthday Puja Talk, Delhi, India, hard-coded subtitles for Hindi translation, 22' Download subtitles: EN,ES,FR,NL,TRView subtitles:
Download video (standard quality): View and download on Vimeo: View on Youku: Transcribe/Translate oTranscribe

Feedback
Share

80th Birthday Puja – Nirmal Dham, Delhi, India – 21 maart 2003

[vertaald uit het Hindi]

Eeuwige zegeningen van mij aan alle Sahaja yogi’s. Jullie zijn hier allemaal samengekomen vandaag, met zoveel, om mijn verjaardag te vieren. Hoe kan ik jullie bedanken? Ik begrijp het helemaal niet. Zoveel mensen zijn ook van andere landen gekomen. En zelfs uit ons land zijn zoveel mensen hier bijeen gekomen. Dat te zien, vervult mijn hart met vreugde.

Ik weet niet welke buitengewone taak ik gedaan heb, dat jullie hier allemaal zijn samengekomen om mijn verjaardag te vieren. Jullie hebben allemaal een zeer groot hart, dat jullie naar deze verafgelegen plaats zijn gekomen om mij te eren. Ik heb geen woorden om jullie te zeggen hoe vol van vreugde dit mij gemaakt heeft.

[vertaald uit het Engels]

Wat ik hen zei is dat ik vervuld ben van vreugde over hoe jullie mijn verjaardag vieren en dat ik niet weet hoe die vreugde uit te drukken die werkelijk overvloeit.

Ik weet echt niet wat ik voor jullie gedaan heb dat jullie zo een enthousiasme gevonden hebben, zo een liefde. Het is jullie grote hart dat mijn nederige werk waardeert. Over de hele wereld heeft Sahaja Yoga zich meer en meer verspreid als een vuurtje. Dat toonde dat de wereld er behoefte aan had. Het was de behoefte van de mensen. Daarom zijn ze met een dergelijk enthousiasme aan Sahaja Yoga begonnen.

Ik kon het begrijpen in een land als India, waar ze gepraat hebben over zelfrealisatie, maar in een land dat niet bewust is van een hoger spiritueel leven, moeten jullie allemaal Sahaja Yoga waarderen, assimileren en ervan genieten als een zeer grote zegening van deze tijd.

Deze tijden zijn speciaal, ik denk dat jullie in deze val van liefde en verlichting zijn getrapt. Ikzelf was er niet zeker van dat jullie de liefde zouden waarderen die je in jezelf kan ervaren, wat een spiritueel begrijpen is. Ik wist niet hoe jullie het zouden waarderen en er plezier aan beleven. Dat betekent dat jullie allemaal zeer bekwaam zijn voor deze enorme liefde en dit spiritueel ontwaken. Daar bestaat geen twijfel over – hoe komt het toch dat dit zo mooi uitgewerkt is? Het is zeer verrassend en ook hoe jullie je spirituele krachten hebben gekregen en hoe jullie ze gebruiken, is werkelijk niet te begrijpen, het gaat boven het menselijk besef. Daarom geloven mensen niet dat er zoiets is als Sahaja Yoga, dat er een kracht is in elke mens die universeel is en die kan worden verlicht. Het is iets dat boven het menselijk begrip gaat, dat ze zo’n spirituele groei kunnen bereiken binnenin henzelf.

Ik vraag me af hoeveel van jullie zich ook realiseren dat wat jullie bereikt hebben iets groots is. Het is het hoogtepunt van menselijke ontwikkeling, menselijke groei en alle vordering die we gemaakt hebben. Zonder twijfel zal dit de wereld veranderen en haar inzicht. Ik spreek vandaag tot jullie op het ogenblik dat de oorlog in Irak aan de gang is, zeer hevig. Ik weet niet wat te zeggen, hoe het zal uitwerken, maar met al jullie inspanningen naar vrede toe, zal het opgelost worden en overal vrede brengen.

We willen geen oorlogen, maar we moeten mensen veranderen, anders kan je ze niet vertrouwen. Dat is een grote uitdaging voor jullie allen. Jullie moeten hard werken naar het idee om iedereen zelfrealisatie te geven, op een andere manier kunnen jullie het niet stoppen, gewoon door hen een preek te geven of hen te bedreigen. Het ontwaken binnenin is nodig. Ik weet natuurlijk niet of iedereen dat zal proberen te hebben. Maar zoveel als ze het kunnen hebben, geef hen alstublieft deze ontwaking, want ze zijn allemaal mensen geboren in deze tijd en ze verdienen het. Probeer hen gewoon te ontmoeten, met hen te praten en hen zelfrealisatie te geven. Het is niet heel moeilijk. Ieder van jullie kan dat doen. Ieder van jullie kan tien tot vijftien mensen nemen en zal de wereld veranderen. Dat is onze ambitie, de wereld te veranderen naar de nieuwe stijl van begrijpen dat we vredevol moeten leven als mensen. Zonder onderscheid van kleur, zonder onderscheid van nationaliteit, moeten we allemaal samenleven als mensen. Dat is het enige verschil tussen mensen en dieren.

Zolang we niet spiritueel zijn, is dat nog oké. Maar als je hen in spirituele persoonlijkheden kan transformeren, ben ik er zeker van dat alles zal veranderen. Zoals we gezien hebben in Sahaja Yoga, een Sahaja yogi zoekt niet om te ruziën en te vechten, maar ze zijn zo vredevol en lief voor elkaar. Dus vandaag moeten we bidden dat Sahaja Yoga zich over de hele wereld zou verspreiden en dat iedereen in de wereld zijn realisatie zou krijgen. Jullie moeten beloven dat jullie alles zullen doen om de mensen te proberen veranderen die gewoon ergens op hun weg misleid zijn.

Ik ben er zeker van dat als het eenmaal begint uit te werken iedereen de waarde zal verstaan van een vredevol leven als Sahaja yogi’s. We moeten intensief werk doen, omdat je kan zien dat mensen dit nodig hadden. Vandaag is dat de nood van het moment. Op de juiste tijd zijn we nu klaar om Sahaja Yoga te beoefenen en het overal te verspreiden, zoveel mogelijk, waar je de noodzaak ziet. Natuurlijk zal het werken, maar anders ook, of er nu een noodzaak is of niet, is er een drang in de mensen om uit te stijgen boven al dit menselijk falen.

Ik zegen jullie vanuit mijn hart, ik zegen jullie heel veel, dat jullie je werk van Sahaja Yoga kunnen verder zetten, van het verspreiden van Sahaja Yoga, van het geven van zelfrealisatie. Jullie hebben de krachten, dat weten jullie. Jullie moeten die kracht alleen maar gebruiken, en geef zelfrealisatie aan mensen. Dat is één belofte die jullie moeten maken op mijn verjaardag.

Dank jullie zeer.

[vertaald uit het Hindi]

Wat ik vandaag in het Engels zei aan deze mensen, en ik hoef dat niet aan jullie te vertellen omdat in dit land iedereen al weet hoe belangrijk een spiritueel [ādhyātmik] leven is en mensen willen spirituele groei [ādhyātmik unnati]. Vele mensen proberen zeer hard. Sommigen gaan naar de Himalaya, sommigen gaan bij de zee zitten, proberen verschillende uren en ze vasten. Het is niet nodig om dat allemaal te doen. Vanaf het ogenblik dat ze naar Sahaja Yoga komen, kunnen ze hun realisatie krijgen en ze kunnen zegeningen krijgen. Je legt uit aan mensen dat het niet nodig is op je hoofd te staan. Sahaja Yoga kan je zelfs voor niets krijgen. Ze zullen niet eens geloven hoe gemakkelijk het is.

En wanneer ze dat zien, zullen duizenden mensen één voor één naar Sahaja Yoga komen in dit land en ik wens dat Sahaja Yoga wijd verspreid zou worden in dit land. In dit land zijn onze vragen te klein en te onbelangrijk. Voor hen is gewoon realisatie krijgen zeer belangrijk. Daarna moet niets anders meer gebeuren.

Dus als mensen van India proberen, kunnen ze gemakkelijk Sahaja Yoga (spontane verbinding) bereiken. Ze kunnen realisatie geven aan vele anderen. Daarvoor hebben jullie mijn eeuwige zegen. Elk van jullie zou realisatie moeten geven aan tenminste honderd mensen. Als dusdanig is ons aantal [Sahaja yogi’s] niet vermeerderd. We hebben niet zo een positie [avagarh]. Het is iets eenvoudigs en door dat gemakkelijke en eenvoudige ding moeten we begrijpen dat Sahaja yoga in ons land het meest eenvoudige en het meest Sahaja is. En iedereen is er klaar voor.

Ga gelijk waar, ga naar om het even welk dorp, ga naar gelijk welke stad, overal zijn de mensen van Sahaja Yoga oprecht. Daarom wil ik dat jullie opnieuw tot jullie uiterste proberen en volgend jaar zou hier het dubbele aantal mensen moeten komen.

Ik dank jullie zeer voor de eer die jullie mij gegeven hebben. Maar ik verlang dat elk van jullie realisatie zou geven aan honderd anderen. Je moet niet meer proberen dan dat. Probeer het. Als er een verlangen is, dan beloof ik jullie dat je op een zeer Sahaja en gemakkelijke manier realisatie kan geven aan honderd mensen dit jaar.

Eeuwige zegen aan iedereen, eeuwige zegen dat deze taak volbracht kan worden. Zelfs degenen die deze taal niet begrijpen doen dit werk, wat zijn dan de moeilijkheden voor jullie? Voor jullie is de basis klaar. Alle heiligen en sadhus hebben veel werk gedaan in dit land. In geen enkel ander land is zoveel gedaan. Daarom moeten jullie bedenken dat jullie als Indiërs een grote morele verantwoordelijkheid hebben en hoeveel meer jullie kunnen doen.

Eeuwige zegeningen vanuit mijn hart aan jullie allemaal dat jullie allemaal succesvol zouden zijn. Jullie krijgen succes in deze taak. Dat zijn de zegeningen van mijn hart en ik wens dat jullie allemaal deze zegeningen in jullie opnemen en realisatie geven aan andere mensen, op welke manier het ook mogelijk is.

Eeuwige zegen aan jullie allen!