Sahasrara Puja 2004

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Shri Mataji Nirmala Devi

 

Sahasrara Puja

Cabella, Italië

9 mei 2004

Engelse transcriptie: ISDP verified
Nederlands: eindversie 02/05/2010

Vandaag is het een belangrijke dag in ons leven als Sahaja yogi’s. Op deze dag werd de Sahasrara geopend, wat werkelijk een zeer inspirerende gebeurtenis was. Ik had nooit verwacht dat ik dit tijdens mijn leven zou kunnen bewerkstelligen, maar het is gebeurd, en nu is bij zovelen van jullie de Sahasrara geopend. Zonder dat zou je nooit hebben kunnen weten wat de waarheid is. Jullie zouden allemaal verloren zijn, zoals alle anderen.

Eerst en vooral is de Sahasrara de enige manier om de werkelijkheid te kunnen waarnemen, begrijpen en kennen. Je bent erachter gekomen wat de werkelijkheid is, en je geniet van deze staat waarin je weet wat de werkelijkheid is.

Het is een grote zegen dat de Sahasrara geopend is en dat jullie allemaal je realisatie gekregen hebben. Anders blijft het slechts bij loze woorden – zonder betekenis, zonder inzicht; en daarom was mijn eerste zorg de Sahasrara te openen. Dat is gebeurd, het heeft goed uitgewerkt, en bij jullie allemaal is de Sahasrara geopend. Dit is iets buitengewoons. Niemand kan geloven dat zovelen van jullie een open Sahasrara hebben, maar ik kan nu duidelijk het licht boven jullie hoofden zien.

Wat je ook bereikt hebt is buitengewoon, zonder twijfel. Het is als gevolg van een eerlijk zoeken, een oprecht zoeken, dat je dit verkregen hebt. Ik heb hier geen aandeel in, want jullie waren er gewoon, zoals een lamp, ik heb ze enkel aangestoken, dat is alles. Dit is niet zo veel om te doen, aangezien jullie die staat hebben bereikt, de staat van verlichting, en je kreeg die omdat je ernaar hunkerde, omdat je ervoor werkte, en het is je gelukt. Dit is echt bewonderenswaardig. Mij komt de eer niet toe, vind ik, want ik had al een geopende Sahasrara, maar om dit bij jullie te bereiken gaf me zoveel vreugde.

Nu zul je het begrijpen, want zolang de Sahasrara niet open is kun je niet met mensen praten, je kunt hen niets vertellen  – ze begrijpen het gewoonweg niet. Met een open Sahasrara verbetert je begripsvermogen zoveel. Dit is met jullie allemaal gebeurd, en ik ben zo gelukkig dat er zoveel mensen hier aanwezig zijn met een open Sahasrara. En dan zijn er nog veel die niet gekomen zijn.

Het is dus een grote prestatie voor mensen om op zo’n collectieve manier de Sahasrara geopend te krijgen, waardoor je de waarheid kent, de absolute waarheid. Alles wat je na je realisatie weet is de absolute waarheid. Dan argumenteer je niet langer, je stelt het niet in vraag, je weet het gewoon en je aanvaardt het als een wetenschap. Het is zoiets moois dat het allemaal al aanwezig was, maar het was niet geopend. En toen het zich opende, hoe goed hebben de mensen mij toen begrepen en ook de wetten van het Goddelijke.

Het is zo’n grote zegen van het Goddelijke dat je Sahasrara zich geopend heeft, en het kan zijn dat je hierover zegt: “Wij hebben niets gedaan, Moeder.” Dat is niet zo. Je zoektocht naar de waarheid was intensief en onmiskenbaar. Je wilde de waarheid kennen, daarom heeft dit uitgewerkt. Geen enkele hoeveelheid geld, geen enkele mate van inspanning, niets anders zou geholpen hebben. De Sahasrara moest zichzelf openen. Het is allemaal jullie werk, moet ik zeggen, het is alles wat je voor jezelf gedaan hebt dat zo’n mooie gebeurtenis voortgebracht heeft. Ik wil hiervoor absoluut niet de eer in ontvangst nemen. Maar ik moet zeker wel zeggen dat ik je heb doen begrijpen dat het belangrijk was dat je Sahasrara geopend moest worden. Geen argumenten meer, geen suggesties meer, niets, zorg alleen dat je eigen Sahasrara open is, en zij zal je vertellen wat de waarheid is.

In deze mooie omstandigheden, wat kon je Moeder anders zeggen? Ik kan je enkel aanraden een leven van waarachtigheid te blijven leiden, een leven van inzicht. Doorheen alles zul je ontdekken dat er waarheid is, en hoe we die waarheid gebruiken, bepaalt ons succes.

Mensen zijn verloren omdat ze geen kennis bezitten. Boekenkennis is geen kennis. Hun kennis moet van binnenuit komen, van binnen in zichzelf, begrijp je, en dat is gebeurd door het openen van de Sahasrara. Het is gebeurd in alle landen, en het zal in de hele wereld gebeuren, dat zoveel mensen zelfrealisatie zullen krijgen. Het enige is, dat ik denk dat jullie er geen emotionele gehechtheid aan zouden mogen hebben, geen emotionele, maar een realistische gehechtheid, in de zin dat het er is, dat het gebeurd is, dat het uitwerkt. Dan zul je in staat zijn realisatie te geven aan anderen, dan zul je het belang van realisatie begrijpen. Zolang je het niet gebruikt, zul je niet weten wat de kracht van realisatie is. Je moet dus leren hoe deze kracht te gebruiken, die in jou aanwezig is, die is beginnen uit te werken, en die je zo’n immense vermogens zal geven.

Mijn gezondheid gaat een beetje achteruit – ik ben tenslotte zeer oud. Maat toch voel ik me niet in het minst vermoeid wanneer ik tot jullie spreek; ik voel me zo vol liefde te weten dat er zoveel Sahaja yogi’s zijn, zovelen van wie de Sahasrara open is, en dat zij genieten van hun Sahasrara.

Eigenlijk had ik graag gehad dat jullie mij vragen zouden stellen, maar je kunt je vragen opschrijven en me toesturen. Dan zal ik proberen ze op een dag te beantwoorden. Dat is een veel beter idee.

Dank jullie zeer.

Moge God jullie zegenen. Groei in Sahaj, groei in je wezen. Moge God jullie zegenen, al mijn zegeningen.