Shri Guru Puja 2004

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Shri Guru Puja – Cabella Ligure, Italië – 4 juli 2004

Nederlands: eindversie 16/07/2010

Het doet me veel plezier, het geeft heel veel vreugde om zoveel Sahaja yogi’s te zien voor de Guru Puja. Het doet me veel genoegen te bedenken dat er zovelen zijn, zoveel van jullie die volgelingen zijn.

Het was boven alle verwachtingen dat ik er zo veel zou hebben, zoveel mensen die mij volgen. Er wordt verwacht dat jullie allemaal mijn boodschap van liefde zullen navolgen. Wat liefde betreft hoef ik niets te zeggen. Liefde is een pure gave, de gave om anderen gewoon aan te voelen. Er valt niets over te zeggen, niet over te discussiëren, niets; je voelt gewoon die liefde. Om liefde te voelen, zou ik zeggen, moet je een hart hebben, maar hoe kan je een hart hebben? Dit is niet jouw werk, het is er allemaal al. Dus het is iets dat je al geschonken werd, je hebt het, het feit dat je die liefde kan voelen. Het geeft zoveel vreugde en vrede. Liefde heeft haar eigen kwaliteiten en één van die kwaliteiten is dat liefde begrijpt. Haar begrip is niet in de vorm van woorden, niet in de vorm van gedachten, maar ze begrijpt van binnenuit. Ze kan vanbinnen voelen, wat heel belangrijk is. Dit is het belangrijkste gedeelte dat je moet beseffen, namelijk dat je liefde alleen kan voelen. Je kunt er niet over praten, je kunt er niet mee te koop lopen, maar het zit vanbinnen en je kan het voelen.

En dat is waarom jullie vandaag de guru vieren. Het is de viering waarbij je de liefde voor je guru kan voelen. Dat gevoel zit vanbinnen en enkel van binnenuit kan je het voelen. We moeten dus begrijpen dat het niet om het uiterlijk draait, het is niets anders dan gewoon dat innerlijk gevoel dat je weet dat je de liefde van het Goddelijke hebt. Je kunt dit hebben omdat het er gewoon is. Niemand kan het je geven, niemand kan het verkopen, niemand kan het delen – het is er gewoon. En die liefde moet beleefd en gedeeld worden. Het heeft niets met anderen te maken; of anderen van je houden of niet maakt geen verschil. Het zit binnenin jezelf, dit gevoel, deze diepte is er en je geniet ervan.

Het is het vermogen – iedereen heeft het, heeft er veel van. Soms lijkt het alsof je het verloren hebt; soms lijkt het alsof je het teruggewonnen hebt. Maar het is net zo aanwezig als de uitgestrektheid van een zee. Van de zee kan je niet zeggen dat ze vandaag vol is en morgen niet. Ze is eeuwig. Op dezelfde manier is de bron van jullie liefde eeuwig. Je kunt het niet meten, dat is moeilijk. Maar het overstijgt al je menselijke woorden en het openbaart je begrip, je begrip van liefde, dat geen woorden kent, dat zich niet kan verduidelijken; maar door dit gegeven zelf zal je weten: “Ik heb deze kwaliteit om lief te hebben binnenin mijzelf en ik kan genieten door middel van deze liefde binnenin mijzelf.” Dit is een zeer uitzonderlijke gave die slechts zeer weinig mensen bezitten. Onder de dieren vind je er ook enkele die liefde voelen, maar die liefde is niet diep, die liefde heeft geen betekenis. Het heeft misschien wel een doel, maar het is niet menselijk, dus mist het de schoonheid van menselijke liefde. Het mist het begrip van menselijke liefde.

Het is niet gemakkelijk liefde te beschrijven of uit te leggen in menselijke woorden. Je kunt dit alleen binnenin je zelf voelen. Dat is hoe, eens je het begint te voelen, je kunt voelen wie je guru is, van wie je voelt dat je leert en overtuigd en aangezet wordt tot een bepaalde manier van leven. Dat is allemaal mogelijk. Alles is mogelijk, mogelijk op menselijk vlak, maar liefhebben en genieten van liefde is niet zo gemakkelijk, tot het moment dat je erin ondergedompeld wordt. Het is zeer vervullend, het is heel beminnelijk te zien hoe mensen van elkaar houden en hoe deze liefde zich vervolgens verspreidt. Liefde brengt liefde voort. Als iemand liefde heeft, verspreidt die zich gewoon. Je hoeft het niemand te zeggen, je hoeft het aan niemand te bekennen, maar het zal zich verspreiden. En dit is wat je moet leren, hoe die liefde in iemand anders te zien.

Op de één of andere manier, hebben we hier al lief door het sahaj[1] gebeuren. We voelen allen liefde en we genieten van liefde, het staat op onze gezichten te lezen dat we liefhebben; in onze persoonlijkheden, in onze levens, dat we liefhebben. Zoiets, dat niet zo heel gewoon is, wordt zo gewoon en zo gemakkelijk te verkrijgen. Het is een zeer grote zegening dat jullie mensen zijn en dat deze bron van liefde er is, en dat ook het gevoel voor liefde er is. Het is een heel complexe situatie die niet in woorden uitgelegd kan worden, je kunt er alleen maar deel van uitmaken en ervan genieten.

Vandaag is dus de dag waarop we de Guru Puja vieren. De belangrijkste guru die we hebben is liefde, sahaj liefde. Het is de guru binnenin ons die ons onderwijst, die ons op de één of andere manier leidt. We worden geleid naar dat verheven punt van inzicht, waarvoor we naar geen enkele universiteit hoeven te gaan, naar geen enkele school voor een opleiding. Het is iets dat zo innerlijk is dat het zelf werkt en zich uitdrukt, zich uitdrukt als een lichtje. Zo’n mensen kunnen we herkennen omdat ze volledig verlicht zijn. Ze hebben licht en in dat licht zien ze de hele wereld, die voor hen zeer onschuldig en eenvoudig is.

We hebben van nature liefde voor onze kinderen, we hebben van nature liefde voor onze ouders. We hebben liefde voor enkele mensen; maar die liefde is verschillend van Gods liefde, dat verzeker ik je. Die (andere vorm van liefde) heeft enkele verbindingen, enkele betekenissen maar deze liefde die niet met woorden beschreven kan worden, moet vanbinnen gevoeld worden. Op dezelfde manier, als je over je guru spreekt, zou je die liefde vanbinnen moeten hebben. Waarom voel je dit zo sterk? De reden is dat de guru van je houdt en jij houdt van de guru. Dat is de enige reden waarom je van je guru moet houden. Nu, er bestaat eigenlijk geen reden voor. Want liefde is liefde. En zo wordt de guru heel belangrijk in het leven. Er zijn mensen die van hun guru houden en die een heel zuiver inzicht hebben in hun liefde.

In deze buitengewone gelegenheid van liefde die we hebben, zijn we hier om ten volle van elkaar te genieten, vanuit ons hart, want deze oceaan is in ons aanwezig, en we moeten enkel maar ondergedompeld worden in die oceaan. Als we opgaan in die oceaan, dan zullen we geen problemen hebben, geen vragen. Alles zal van ons zijn en we kunnen alles aan zonder een enkel argument, zonder een enkele vorm van twijfel. Dat is wat sahaj zijn betekent. De sahaj manier, als je deze liefde hebt, dan geniet je. Je geniet van jezelf en je geniet van alle anderen, omdat het sahaj is. Je hoeft geen enkele inspanning te leveren, je hoeft niets te proberen. Het is er gewoon en het werkt.

Het gevoel van liefde kent geen manier om zichzelf uit te drukken. Het is er gewoon, het kan zich niet uitdrukken, omdat het zonder uitdrukking is. Het moet enkel gevoeld worden binnenin jezelf. Dan zou je zoveel willen doen: je wilt iedereen helpen, je wilt jezelf helpen, je wilt goed doen voor anderen. Er is zoveel bewerkstelligd door grote wereldleiders omdat zij die liefde hadden. Zij hadden niets anders dan deze liefde die ze niet in zichzelf konden vasthouden, dus probeerden ze het te verspreiden. En zij gaan nu door als onze guru, als onze meesters. Met die liefde vanbinnen, die de mensen op die unieke manier benaderde. Dat is hetgene wat we niet kunnen bezitten, je kunt het niet opeisen – het is er en het werkt, het werkt automatisch.

Dit is wat we moeten weten, dat wij die liefde zijn. Die liefde bevindt zich in ons. We moeten weten, we moeten absoluut weten dat wij die liefde zijn. Dat zal ons probleem oplossen, omdat je alles kan verklaren, je hele gedrag, al je misstappen, alles kan je verklaren als je weet dat je begiftigd bent met die liefde. Dit is wat de guru is, het is de liefde binnenin je, die liefde wil delen met anderen, die liefde wil geven aan anderen. Dit is wat vrede betekent, en vreugde.

Ik kan blijven spreken over liefde, maar om het te voelen binnenin jezelf is het belangrijkste. Net als water: als je dorst hebt, kunnen we je water geven, maar we kunnen niet voor je drinken. Jij moet het water drinken en jij moet de smaak proeven, het gevoel gewaarworden, wat het met je doet, en dit gebeurt allemaal tegelijkertijd, het is niet gescheiden.

Ik denk niet dat dit onderwerp te subtiel was voor jullie. Jullie zijn allemaal al tot een zekere mate van inzicht in die liefde gekomen. Ik hoop dat dit groeit en dat jullie erin groeien, jullie allemaal, en dat jullie ervan genieten.

Moge God jullie zegenen!

 


[1] sahaj: sahaja, spontaan, aangeboren, volgens de cultuur van Sahaja Yoga