Talk of the Evening Eve of Diwali 2007

(India)

Feedback
Share

Shri Mataji Nirmala Devi

Diwali Puja

Mahalakshmi Puja

Noida, India

10 november 2007

Engelse transcriptie: ISDP verified
Nederlands: eindversie 18/09/2010

Een gelukkige Diwali! Ik wens jullie allemaal een gelukkige Diwali!

Je hebt deze verschillende dansstijlen gezien, één ding moet je van hen leren: al wie hierover geschreven of gesproken hebben, ze bedoelen allemaal hetzelfde. Het belangrijkste dat ze vertelden was dat de Paramatma[1] één is. Ze zijn geïncarneerd in verschillende vormen, avatars[2], maar de Paramatma is één. Er waren geen onderlinge geschillen, ze kwamen op deze wereld om het kwade te vernietigen en de slechte mensen te doden; en dat is wat er gebeurt. Ik zie overal dat deze slechte mensen ontmaskerd worden en nu is het ook jouw plicht om ieder die slecht is te herkennen, zij die tegen de Paramatma ingaan en tot eender wat bereid zijn om toch maar geld te verdienen, gaan allemaal naar de hel. We weten niet hoeveel hellen er wel bestaan! De plaats waar jullie nu allemaal zitten is ver verwijderd van de hel. Er is helemaal geen verbinding met de hel. Maar als je hier bent, en een onreligieuze daad stelt, verkeerde dingen doet, dan kan ook jij in de hel terechtkomen. Er zijn verschillende soorten hel en de regelingen om er te komen zijn mooi opgesteld. Omdat wie er heen gaat, zelfs niet weet waar hij heen gaat. Wie achterblijft, komt in de hemel. Niemand op deze wereld weet dat ze zelfs in een hel zouden kunnen terechtkomen. Het verkeerde doen, doet ons in de hel belanden.

De betekenis van Diwali zelf is dat zoals de lichtjes buiten schijnen, ook jij binnenin verlicht zou moeten zijn. In deze donkere wereld, zie je, zijn jullie de lichtjes, jullie zijn de lampen en je moet het licht laten branden. Maar als je binnenin niet voldoende verlicht bent hoe kan je dan licht uitstralen? Dit moet je beseffen. Dus ten eerste, jullie Sahaja yogi’s zouden vanbinnen voldoende verlicht moeten zijn en misschien is het alleen daarvoor dat we op deze wereld gekomen zijn. Vóór Jezus Christus sprak er zelfs niemand over. Hij kwam op het niveau van de Agnya chakra en toonde dat hij helemaal geen ego bezat. Hij was de zoon van de Almachtige, en toch had hij geen ego. De mensen die vóór hem gekomen zijn hebben al een beetje getoond, maar Christus wilde enkel maar dat onze Agnya chakra gezuiverd zou zijn en deze Agnya chakra lijkt in Delhi erg geblokkeerd. Wat is de reden? De Engelsen hebben hier gewoond en zij hebben ons geleerd egoïstisch te zijn. Dat blijkt uit je praten en uit je gedrag. We hebben ook de tijd gekend dat ons land niet onafhankelijk was, maar nu zijn jullie bevrijd. Nu zijn we onafhankelijk. En wat is Swatantra: ken de Swa – jezelf – en diegene die de kennis over de Swa heeft – zelfkennis – krijgt ook de kennis van de tantra[3], het instrument van Swa, jezelf. Door Sahaja Yoga heb je jezelf leren kennen en je weet dat je de tantra, het instrument bent en dat je het pad van zelfkennis moet volgen.

Het is duidelijk dat er veel veranderd is in Delhi. Buiten Delhi heeft er ook een grote ontwikkeling plaatsgevonden. Jullie weten allemaal wat het probleem is bij de mensen hier, dat moet ik je niet vertellen. Maar nu ben je onafhankelijk geworden, dus moet je ervoor zorgen dat je deze problemen niet hebt. Het eerste probleem is je geblokkeerde Agnya. Christus is gekruisigd en gedood, maar nog steeds hebben we daar niets van geleerd. Integendeel, mensen uit christelijke landen zijn hoogst egoïstisch en ze hebben ook ons beïnvloed. Maar het ergste hier is dat we elkaar nog niet aanvaard hebben. Overal zijn er gevechten en geschillen. Er wordt geruzied, er is geen zuiverheid in de geesten. Allereerst moeten we onze geesten zuiveren. Met Sahaja Yoga is alles mogelijk en kunnen mensen grote hoogten bereiken. Het is niet nodig in de Himalaya te gaan zitten. je kan het hier in de stad Delhi zelf doen. Maar als je rondkijkt, zie je overal egoïstische mensen en hun Agnya is ernstig geblokkeerd. Het is dus zeer moeilijk. Nu heeft God iets nieuws gestuurd: kanker. Wanneer je kanker krijgt en je Agnya is niet zuiver, dan kan het niet genezen en zal er een grote tragedie plaatsvinden. Dus iemand die kanker heeft zou Sahaja Yoga moeten volgen en het ego in zichzelf moeten uitklaren. Overal waar er een overheid is, zijn er egoïstische mensen. We hebben hier zoveel overheidspersoneel en ze hebben allemaal behoorlijk wat ego. Mensen die van elders komen hebben er nog meer en bovendien drinken ze allemaal sterke drank. Onderzoek het gewoon, ze noemen zichzelf christenen en ze drinken allemaal. Door alcohol te drinken ga je tegen jezelf in. Je negeert je Agnya chakra. Je respecteert hem niet. Iemand met een zuivere Agnya kan geen alcohol gebruiken, nooit. Waar je ook kijkt gebruiken mensen sterke drank, en ze hebben geen mogelijkheid om ervan af te geraken. Omdat zodra ze ontdekken dat ze het niet kunnen laten, ze dit opnieuw willen verdrinken. Allerlei soorten verslavingen houden ons in de ban, om het even welke soort. Hier kent men verslaving aan paan [bladeren om te kauwen] en dan voegen ze er ook nog tabak aan toe.

God heeft jullie met zoveel liefde gecreëerd en je in dit land geboren laten worden zodat je uniek kan zijn in de wereld. Ze kunnen zo zijn. Indiërs zijn zo. Maar recent merk ik hier enkele ernstige moeilijkheden op. Ze eten geld in plaats van voedsel. De wegen waarlangs we kwamen waren er vroeger niet, maar het deed me pijn te zien in welke erbarmelijke toestand de wegen erbij liggen, zodat niemand ze nieuw kan noemen. Dat kunnen alleen Indiërs doen. Ik heb nergens ter wereld zulke schaamteloze mensen gezien, die zulke dingen doen. En het is niet nodig zo te zijn. Hier kan op elk moment, wie ook de macht heeft, dit doen.

Om te beginnen moeten we vandaag vastberaden besluiten dat we onze Agnya moeten zuiveren. Het grootste probleem ter hoogte van de Agnya is dat we denken dat we zeer superieur zijn. En we denken dat we de hele wereld kunnen regeren en dat we de wereld kunnen verbeteren. Als je zelf niet correct bent hoe zal je dan de wereld verbeteren? Nu, je hebt vast al veel mensen gezien die denken dat ze geweldig zijn, maar die veel verkeerd doen. In dit land vragen mensen veel geld. Zeg me hoe God ons hiervoor zal vergeven? De allergrootste zonde is die van diefstal en corruptie. Degene die dit soort zonden begaat, wat hij ook zal proberen, hij mag puja’s doen, mantra’s zingen, gebeden lezen, Allah aanroepen, wat dan ook, het zal hem niet helpen. Vandaag is het Nieuwjaar voor jullie. Ik geef jullie allemaal mijn wensen, en ik wil dat jullie allemaal het voornemen maken: “Vanaf vandaag zal ik nooit meer liegen.” Indiërs zijn wereldwijd gekend als leugenaars. Ik weet niet hoe het komt, maar ons land draagt deze stempel van oneerlijk te zijn. Grote heiligen en profeten zijn hier geboren. Zoveel soefi’s zijn hier geboren, hoe kan men op zo’n plaats liegen? Vandaag moet je dus beloven dat je nooit meer zal liegen, wat de gevolgen ook zullen zijn. Hiervoor heb je moed nodig. Nu je gerealiseerd bent, hoeveel meer moed heb je nodig? Eigenlijk kan je helemaal niet liegen. Het is enkel maar als je inderdaad zo wordt, dat mensen erop kunnen vertrouwen dat jullie werkelijk oprechte mensen zijn. Sahaja yogi’s moeten dus oprecht zijn. Wat je beroep ook is, wat je ook doet, een ingenieur die wegen bouwt, een dokter die patiënten behandelt. Ondanks dat alles, als je liegt zal het voor jou een hel worden. Dat is omdat je nu veranderd bent. Je bent nu gerealiseerd. Dus wanneer gerealiseerde mensen liegen kunnen zij daar helemaal geen voordeel uit halen.

Wanneer ik in het buitenland ben en vaak hoor vertellen, dat inwoners van ons land bedriegers, leugenaars en corrupt zijn, ben ik erg bedroefd. Vandaag is voor jullie een zeer voorspoedige dag. Laat ons vandaag allemaal beloven dat we nooit zullen liegen, wat er ook gebeurt. Ikzelf ben een vrouw, ook een Indische, ik heb nooit een leugen verteld. Leugens vertellen zou voor jullie een verlies zijn, jullie zullen verloren gaan door verkeerde daden. Hierdoor kan je misschien meer verdienen of meer bedrog plegen maar je kan de hemel niet bereiken, je gaat naar de hel. Eén ding is belangrijk om te weten: dat we een heel slechte reputatie hebben in de rest van de wereld. Waarom een slechte reputatie? Omdat we zo’n soort mensen zijn! Als je ontdekt dat iemand een leugenaar is, zet een organisatie op en doe er een onderzoek naar. Wanneer bijvoorbeeld een weg aangelegd is die niet goed genoeg is, onderzoek dan het bedrag dat er aan besteed werd en wat er gebeurd is. Het geld dat aan de weg verdiend werd zal alleen maar aan alcohol besteed zijn, die onze vijand is! Waarom wil je het doen? Jullie zijn allemaal zeer welgestelde mensen. Ik heb veel landen gezien met zeer arme mensen maar die zijn zeer eerlijk. Eerlijkheid zou je voornaamste kwaliteit moeten zijn.

Beslis vandaag dat we voortaan nooit meer oneerlijk zijn. En we zullen niet in het gezelschap van oneerlijke mensen blijven en wanneer iemand oneerlijk is, zullen we hem ontmaskeren. Nu is het zo, men zal zeggen, “Moeder, bij de politie zijn ze ook zo en in andere afdelingen zijn ze ook zo”, maar jullie zijn Sahaja yogi’s. Wie een Sahaja yogi is, is niets minder dan een politieman of gezagsdrager. Ze zijn allen machtig. Maar alle macht rust op waarheid. Er moet oprechtheid zijn en ik ben zeer blij dat veel Sahaja yogi’s eerlijk zijn maar we hebben nog meer oprechte Sahaja yogi’s nodig. Er moet oprechtheid zijn, omdat anders onze Agnya chakra niet zuiver wordt. De Agnya is waar het ego verblijft. Als iemand egoïstisch wordt, begaat hij allerlei vergissingen, hij geeft kritiek, veroorzaakt pijn, wordt onbetrouwbaar. Al dit soort mensen gaan naar de hel. Ik wil je duidelijk vertellen, dat je niet corrupt mag zijn. Je zal er niet van sterven. Wat heb je bereikt door meer te verdienen? Wat doe je ermee? Je hebt misschien wat meer licht aangestoken, nog enkele vrouwen meer onderhouden, wat nog meer?

Nu, wat zal je toestand zijn wanneer je naar de hel gaat? Ik bespreek dit allemaal op deze dag van Diwali omdat Diwali gevierd werd ter gelegenheid van Sitaji’s hereniging met Rama. Wanneer we de kuisheid omhelzen, kunnen we niet langer slaven zijn. We zijn onze eigen slaven en niet die van anderen. We zullen om geen enkele reden liegen. Ik heb lang in Delhi gewoond en ik ben erg verrast hoeveel ze liegen. Ze schrikken er helemaal niet voor terug te liegen. Door openlijk te liegen halen ze wellicht wat voordeel, kunnen ze misschien meer geld verdienen, maar het is niet geweten of ze naar de hemel gaan. Ik wil dat de Sahaja yogi’s beloven dat ze zelf niet meer zullen liegen en dat ze leugenaars niet zullen ondersteunen.

Men zegt dat ons land corrupt is. Ja, ik ben in verafgelegen plaatsen geweest en ik heb gezien dat de Russen er het best uitkomen. Ze zijn eigenlijk al half Sahaja yogi’s en er zijn daar ook veel Sahaja yogi’s. Dit jaar kon ik niet naar Rusland gaan, volgend jaar zal ik zeker gaan. Dit betekent dat we de democratie niet zo goed in de praktijk konden brengen, wij hadden ook communistisch moeten worden. Er zijn daar geen gevallen van diefstal, geen leugens en iedereen houdt van elkaar. Ze respecteren mij heel erg. We moeten begrijpen waar we heen gaan. Hoe ver zullen we gaan om meer geld te verdienen? Wat zullen we krijgen? Dus eerlijkheid zou je voornaamste kwaliteit moeten zijn. Je oneerlijkheid zal voor je eigen mensen problemen creëren. Men zegt dat de Indiërs oneerlijk zijn. Ik ben beschaamd dit te horen. Zoveel grote heiligen zijn hier geboren, hoeveel grote profeten zijn er hier geweest, en de mensen hier zijn grote dieven en ze stelen en bekritiseren. Je Agnya is al van bij het begin bang van al deze zaken. Ze willen grof geld verdienen; uiteindelijk zullen al deze rijke mensen naar de hel gaan.

Op deze dag van Diwali, wil ik je vertellen dat Diwali betekent dat het donker is in de hel en dat jullie verlicht zijn. Er wordt van jullie verwacht te vechten waar er duisternis is en hen te laten weten dat het verkeerde daden zijn. Hierdoor zal ons land verbeteren en jullie moeten dit doen. We hebben puja’s en rituelen volbracht maar de Shakti (goddelijke kracht) die in ons zit, zit daar om alle onwaarheid tegen te gaan. Velen weten niet dat het een ziekte is om geld te verdienen. Ze gaan rechtstreeks naar de hel. Ik vertel je dit allemaal omdat niemand dat vroeger ooit zo gezegd heeft. Op de dag van Diwali, zeg ik je dat we de lichten ontsteken en het geluk in ons hart vieren. Zo kunnen we zien wat soort persoon iemand is: is het iemand die steelt?

Ik zie nu ook al mensen vechten met elkaar. De gevechten tussen hindoes en moslims zijn nu voorbij maar er zijn gevechten begonnen met anderen. Dat is het tweede – we zijn ook ruziezoekers. In andere landen zijn er tenminste niet zo veel godsdiensten als bij ons. Dus zodra we de kans krijgen, beginnen we te vechten, vechten is de prioriteit. Vechten tussen echtgenoten en dan met de kinderen en als ze dan nog iemand anders in huis hebben zullen ze daarmee ook vechten. Wat is Sahaja Yoga? Sahaja Yoga is liefde en enkel liefde. Ontwaak de kracht van liefde die in ons aanwezig is. Vandaag is een voorspoedige dag en we moeten het licht in ons hart aansteken en ons voornemen dat we desnoods liever sterven dan te liegen. We hadden grote persoonlijkheden hier maar nog steeds zijn Indiërs wereldwijd berucht als zeer oneerlijk. Hoewel ik nooit zo iemand ontmoet heb maar telkens ik ervan hoor, ben ik bedroefd. India is zo’n heilige plaats waar zulke grote heiligen geboren zijn, dat gebeurt niet om het even waar, ook de soefi’s zijn hier geboren. Zoveel grote heiligen die hier in India geboren zijn. Geen enkel land had zoveel heiligen als India. Er waren er misschien enkele, maar in India hadden we grote heiligen; wat ze aangeleerd hebben, werd vergeten. We werden beruchte dieven. Wie een diefstal pleegt, kan nooit in de hemel komen. Vergeleken met de levensduur hier, zal je duizend keer zo lang in de hel moeten blijven.

Vandaag spreek ik over de hel omdat hel voor duisternis staat en we zien de doem van duisternis overal, van de hel. Nu je licht brandt, probeer te zien wie er allemaal in de hel zit. Je helpt de overheid door de oneerlijken te ontmaskeren. Of je een hoge of een lage functie bekleedt, je moet degene die een dief is bekend maken. Vind de dieven, vind wie oneerlijk is. Nu heb je de kracht, waarvoor dient ze? Je bent ontwaakt, waarvoor dient dat? Je hebt verlichting. Je ziet jezelf in het licht. In de duisternis zag je niets, maar zie in je licht wat jij bent, en wat zal je bereiken door te liegen? We zijn familie van elkaar, we liegen nooit – nooit – en we kunnen zelfs niet liegen. Zodra de situatie om te liegen zich aandient vergeet dan niet dat je de krachten hebt, je bent de lamp, zie je, je bent het licht in deze duisternis en houd het licht brandend. Wij moeten deze duisternis beëindigen. We hebben een slechte reputatie over onze oneerlijkheid. Er bestaat geen ander land dat zo groots is als het onze, toch is het zeer jammer te weten dat de buitenwereld ons verkeerd begrepen heeft. Men weet niet wat deze mensen met hun oneerlijkheid bereiken. Wat ze zullen krijgen zal vreselijk zijn! Niemand zal gespaard worden! Iedereen die oneerlijk is, zal gevonden worden en er zijn al maatregelen voor getroffen. Je kreeg je realisatie omdat je niet oneerlijk bent, je houdt van de waarheid en je respecteert ze. Ik wil dat jullie allemaal voor de waarheid staan.

Mensen die afval in de Yamuna (rivier) gooien zijn dwaas. De Yamuna gaat zo recht naar de hel. Maar jullie zullen gespaard worden van die hel. Jullie zijn gerealiseerde zielen. Degene die licht heeft, valt nooit. Maar als je Sahaja Yoga echt wil vestigen, volledig in jezelf, dan moet je eerst en vooral beslissen nooit op enige manier oneerlijk te zijn. Geld verdienen is de enige kwestie die nog overblijft in deze wereld! Wat gebeurt er daarmee? Niemand zal ze zich herinneren. Je moet rechtschapen zijn als je van je land houdt. Wie zal anders geloven in de liefde van een leugenaar! Dat is een zeer lastige situatie voor jou als je ziet dat je buurman zo’n type is en je denkt dat je ook zo zou moeten worden. Integendeel, waarom denk je niet: “wij zijn zo, en waarom zou de buurman niet zoals ons worden?” Eerst en vooral moet je beloven nooit oneerlijk te zijn, en ook oneerlijke mensen niet te steunen. Men weet het niet: het succes van leugenaars is een vloek voor ons land! Er zijn veel mensen die zeker tien leugens zullen vertellen van ’s ochtends tot ’s avonds, dat is nog steeds niet genoeg voor hen.

Nu je armoede verdwenen is, alles is goed, je hebt alles te eten en te drinken en je bent geen bedelaar meer, waarom moet je dan liegen? Dus neem vandaag dit besluit: we zullen niet liegen en als iemand liegt dan zullen we hem niet steunen, we zoeken geen enkele aansluiting bij hem. Daarin zit veel vrede en geluk. Je weet dat een leugenaar naar de hel gaat en jij zult hem ook volgen. God heeft je realisatie gegeven, je bent van binnenuit verlicht. Kijk, in dat licht, of er anderen zoals jij zijn. Je moet besluiten nooit te liegen al slaan ze je hoofd eraf, wat het ook is. Op dit gebied zijn de Indiërs veel beter, dat weet ik, maar wanneer ik van buitenaf over hen hoor dan voel ik me daar erg bedroefd over. Nu, de manier waarop deze wegen gemaakt zijn, in welk opzicht zijn het wegen? Ik had het gevoel dat we door bossen reden. Jullie hebben een organisatie, dus wanneer je zoiets ziet kunnen jullie inlichtingen vragen over wie zo’n weg gemaakt heeft. Waarom heeft hij die gemaakt? Wie heeft het geld opgeslokt? Alle Sahaja yogi’s zouden zich moeten verenigen om te proberen deze bhoot (bezetenheid) uit ons land te verdrijven. Overal waar we komen zeggen mensen: “Geloof de Indiërs niet.” Hoe beschamend is dit! Degenen die het meest te vertrouwen zouden moeten zijn, zijn wij, Indiërs. We hebben zo’n grote leiders gehad, grote heiligen en grote zielen hier, maar we denken niet aan de naam en reputatie die ze hadden, in welke mate mensen hen respecteerden en zij respecteren jullie ook, maar ondersteun de dieven niet. Als je weet dat een bepaalde persoon een dief is dan ga je niet bij hem thuis om te eten, dit zou moeilijk worden voor de dieven. Ik vertel jullie dat jullie het politiekorps van het Goddelijke zijn en dat jullie moeten proberen kennis te nemen van alle dieven die je tegenkomt. Probeer ook je kinderen deze moed bij te brengen. Ga op onderzoek naar de mensen die criminelen en leugenaars zijn. Dit land van ons werd ontwaakt door een aantal heiligen en jullie zijn ook heiligen. Het is voor jullie niet nodig om leugens te vertellen, wat zal er gebeuren als je slechts één keer per dag eten krijgt? Niemand zal sterven als hij niet eet. Wij krijgen te eten en te drinken maar daar bovenop willen we nog alcohol drinken.

Ten tweede geraken we door de alcohol nauwelijks een stap vooruit. Integendeel, we worden vernietigd. We kunnen niet goed leven onder de verslaving aan drank. Nu, in Amerika bijvoorbeeld, hebben ze een nieuw punt aan de orde gebracht, dat wanneer een kind zestien jaar wordt, hij voor zichzelf moet verdienen. Dat betekent dat het allemaal bedienden zijn. Ze krijgen geld voor elk werk dat ze doen; auto’s wassen. En wat ze zeggen op de leeftijd van zestien jaar: “meneer, je bent nu zestien jaar en nu ga je weg”. Dit heb ik overal gezien, deze arme kinderen die zestien jaar oud zijn, wij denken: “hij wordt pas zestien, waar zal hij heen gaan? Hoe zit het met de opvoeding? Hij is nog maar zestien jaar!” Hij wordt zijn huis uit gegooid. Hij wordt het huis uit gedreven, door zijn vader en zijn moeder. Hoe lang zal dit doorgaan bij de Amerikanen, we zullen zien. Ze worden geruïneerd. Door één of twee vliegtuigen te kopen wordt niemand belangrijk. Waar bevind je je? Wat is je kwaliteit?

India is zo’n land dat de hele wereld kan dienen. Maar daarvoor zou er oprechtheid moeten zijn. Waar zijn leugens voor nodig, dat kan ik niet begrijpen! De meeste mensen die rijk zijn zouden eerst en vooral moeten weten dat je rijk bent, blijf nu rustig zitten en denk er niet aan meer te verdienen. Ik heb nog nooit iemand gezien die gelukkiger werd door meer te verdienen. Je bent een Sahaja yogi en je hebt het licht in je. Je kan je pad zien in dit licht en het pad is dat van de waarheid. Je mag dan een moslim zijn, je mag een hindoe zijn of een christen, het maakt geen verschil. Jullie zijn allemaal mensen. En als mensen geen eerlijkheid in zich hebben dan zijn ze oneerlijk. Niemand zal hen kennen. We hebben ook nog een ander leven hiernaast, hoe zou dat zijn? Er zijn veel voordelen aan eerlijk zijn. Het grootste van allemaal is dat je de zegen van God hebt. Je zal het soort van zegeningen hebben waarvan je verrast zal zijn als je ze kent. Zonder de minste inspanningen worden al je zaken in orde gebracht. Maar nu in India, in welke toestand mensen ook verkeren, of ze er nu hebben of niet, ze rennen allemaal achter geld aan. Er zijn nog altijd veel meer arme mensen en daarom zouden er vandaag ook Diwali festiviteiten voor hen moeten zijn. Ook zij zouden gelukkig moeten zijn. We leven in hetzelfde land. Maar we bedriegen onszelf. We zijn heel slim. Hierdoor worden we egoïstisch vanbinnen. En als je egoïstisch wordt, kan niemand je meer redden. Onder de invloed van je ego kan je kanker krijgen. Dan kan je jezelf niet redden. Als je kanker in je hebt, kan je jezelf niet redden. Ik kan je ook niet redden. Ik vertel het je zoals het is. Verbrand eerst je ego in het vuur. Als je een ego hebt, zou je daar beschaamd over moeten zijn. Waarom heb je ego? In ons land kan dit om alles zijn. Als iemand een bachelor diploma heeft, wordt hij egoïstisch en als hij iets gedaan heeft dat hoger is, krijgt hij een dubbel ego. Als iemand iets bereikt heeft, als hij een ingenieur of een dokter wordt dan wordt hij egoïstisch. Wanneer zijn Agnya chakra geblokkeerd raakt, waar zal het je dan rechtstreeks heen leiden? Naar de hel en de hel is echt een afschuwelijke plaats. God heeft je intelligentie gegeven en nu heb je je realisatie. En als je zelfs daarna nog naar de hel wil gaan, dan kan dat. Tot op de dag van vandaag heeft niemand hier over gesproken.

Vandaag is een gunstige dag, want vele zaken vonden plaats op deze dag. Sitaji keerde terug tijdens de periode van Shri Rama, alle grote daden die verricht werden tijdens de periode van Shri Krishna werden verricht door mensen die gerealiseerde zielen waren. Dus het eerste dat je met zekerheid besluit is dat wij geen enkele oneerlijke daad zullen doen en tegelijkertijd dat wanneer iemand anders dit doet, wij hem zullen ontmaskeren. Maar ik zie in dit land dat de blanke rassen vechten met de donkere rassen, de één vecht met de ander. Ze willen dat het land van India gesplitst wordt, wat absoluut niet gunstig is. Hoe kan het gunstig zijn als je eerlijk bent en als je een goed karakter hebt. Alles wat we geleerd hebben van de Engelsen, er is niets de moeite waard om van hen te leren. Zij bevinden zich nu allen in een heel slechte staat. Maar wij moeten ons eigen land redden en de hele wereld redden. Dat is een grote verantwoordelijkheid; je hebt de realisatie gekregen, je bent verlicht geworden, als je dan nog in de sloot wilt vallen, wat kan men dan doen? Iedereen zou moeten samenkomen om het te proberen. Ik wil dat de Sahaja yogi’s een comité vormen en als jullie een diefstal meemaken dan zou dit in de aandacht van het comité gebracht moeten worden en dan zien we wat het comité kan doen. Op deze manier zal je een reputatie krijgen en zal je een zeer hoge positie bereiken. Dus de eerste zaak zou moeten zijn dat je noch zelf oneerlijk zou moeten zijn, noch anderen oneerlijk laat zijn. Dit is zeer belangrijk. Er ligt een smet op jullie land. In de productie van olie is er vervalsing, en ook met de ghee wordt er geknoeid. Waar we ook kijken, lachen mensen ons uit. Niemand gelooft het maar in feite zijn de beste mensen in India.

Het aantal mensen dat zelfrealisatie heeft is groter dan waar ook in de wereld. Zij hebben geen enkele deugdzaamheid bereikt. Dus het is beter deugdzaamheid te verdienen dan geld te verdienen. Kijk naar de mensen die heel arm zijn. Deze dag is een heel gunstige dag en ook een heel vreugdevolle dag. Waarom vreugdevol? Omdat we vandaag de hemel hebben en we willen enkel en alleen in de hemel verblijven. Maar lafaards kunnen de hemel niet binnentreden. Het is niet nodig angst te hebben. Of je nu een paar roepies meer of minder hebt, welke ramp zal er op je neerkomen? Iedereen is rijk geworden. Ik heb dat gezien. Ik kom hier nu al 17 of 18 jaar. Jullie zijn rijker geworden dan voorheen. De situatie is beter dan voorheen. Maar van ’s ochtends tot ’s avonds is er oneerlijkheid, oneerlijkheid en oneerlijkheid. Dus het pad is geëffend. Dus, beloof vandaag enkel dat we niet oneerlijk zullen zijn en als iemand dat wel is, zullen we ons allemaal eensgezind verzetten.

Waarom is Sahaja Yoga aan jou gegeven? Waarom heb jij je realisatie gekregen? Zodat je licht kan verspreiden. Als je vanbinnen geen licht hebt, hoe kan je dan naar buiten toe licht verspreiden? En in dat licht kijk je of je bezig bent de oneerlijken te helpen. Er zal niets gebeuren als je een beetje meer of minder verdient. Als je eerlijk bent, zal God je helpen! Waarom sterven er zoveel mensen in ons land? Nergens anders sterven er zoveel mensen. De reden is dat ze naar de hel moeten gaan. Dus je moet weten, dat als je oneerlijk bent je eerste stap naar de hel al gezet is en dat dan de tweede stap van het vertellen van leugens niet nodig zal zijn. Vertel de waarheid. Diegene die de waarheid zal vertellen, zal een unieke persoon zijn. Als hij een Sahaja yogi is, zal hij de beste zijn. De manier waarop mensen zich de soefi’s herinneren, op diezelfde manier zullen mensen zich jou herinneren. Je hoeft niets te doen. Vat gewoon degenen die oneerlijk zijn, dat is heel hard nodig. Hier vechten de mensen om te voorkomen dat er afval in de Yamuna wordt gestort, dit moet ook verteld worden! Ik ben naar zoveel landen geweest, niemand gooit afval in de rivier. Waarom zijn jullie zo lui? Er zijn hier zoveel voorzieningen. Je kan het afval aan de gemeente geven. Deponeer het ergens, maar als jij er zelf afval in gooit, wat is er dan aan te doen?

Neem vandaag allemaal de beslissing en neem je voor, het is een zeer gunstige dag vandaag, een zeer gunstige dag- dat wij niets oneerlijks zullen doen, en ook niet in oneerlijkheid zullen geloven. Ik heb mensen gezien die niet oneerlijk waren en ook niet bij mensen thuis gingen die oneerlijk waren. Ze hadden niets met hen te maken, omdat ze niet alleen om hun eigen welzijn bekommerd waren maar ook om het welzijn van het hele land. Jij bent een Sahaja yogi, dus je moet een belofte doen dat we niets zullen doen dat oneerlijk is. Je kunt iemand die oneerlijk is gewoon herkennen en je innerlijke ziel vertellen dat hij oneerlijk is. En Sahaja yogi’s, zelfs als er twaalf Sahaja yogi’s samenkomen en als zij te weten komen dat hij oneerlijk is dan zal het Goddelijke er zijn om steun te geven. Dit land zal geen voordeel halen uit een handjevol rijke mensen, maar het zal absoluut voordeel halen uit eerlijke mensen.

De grootste blaam die op ons is gelegd is dat we oneerlijk zijn. Zij die Sahaja yogi’s zijn kunnen nooit oneerlijk zijn. Wij moeten allemaal verenigd zijn, alle ruzies opzij zetten, en de veronderstelling dat we eerlijke mensen zijn. Het imago van India is heel zwaar aangetast, beloof vandaag daarom plechtig dat we van nu af aan nooit oneerlijk zullen zijn en als er iemand oneerlijk is, dat we achter hem aan zullen zitten. De volgende dag zal hij niet meer rustig kunnen slapen. Maar dit is teveel toegenomen. Ik ben verbijsterd door de mate van oneerlijkheid, oneerlijkheid in alles, oneerlijkheid in alles. Vroeger verstootten ze iemand om de minste reden en bleven ze weg omwille van de kleinste dingen. Maar ons land was zo eerlijk, het had zo’n fijne kwaliteiten. Zijn we ze vergeten? Waar zijn ze gebleven? Ik kan overal oneerlijkheid zien, oneerlijkheid bij elke stap. We moeten de kinderen aanleren dat ze niet oneerlijk mogen zijn. Ja, als ze sterven van de honger, dan kunnen daar ook schikkingen voor getroffen worden, maar alleen als hij eerlijk is. Als je niet eerlijk bent dan kan niemand je helpen, zelfs God niet. Hij zal alle soorten ziekten van de wereld krijgen. Er zijn veel zulke gelegenheden in ons land waarbij ze alcohol zullen drinken, wijn zullen drinken. Vertel me, ben je hier gekomen om een dwaas te worden? En wees niet bevriend met iemand die dit doet. Help hen niet. Ik heb mensen gezien die thuis gaan bij mensen die alcohol drinken, en dan beginnen ook zij alcohol te nemen. Maar als je weet dat iemand zo’n persoonlijkheid heeft, als je weet dat hij oneerlijk is, stop dan met bij hem thuis te gaan eten. Je hebt niets met hem te maken. Wij moeten werken voor het welzijn van ons land omdat God ons licht gegeven heeft. Zie in dat licht. Zijn kracht is enorm. Als je besluit dat zij die oneerlijk zijn tegenover de natie door God onder handen zullen worden genomen, dan is dat alleen al genoeg. Maar jullie worden doof. Jullie zijn niet in staat het te begrijpen. Zo iemand kan nooit een goede daad doen en evenmin kan hij ooit iets geven. Ik kan niet begrijpen hoe ze zo schaamteloos leven.

Dus, dat is waarom de boodschap van vandaag is dat je een eed moet afleggen dat we niet oneerlijk zullen zijn op welke manier dan ook en als iemand oneerlijk is, dat we hem niet zullen steunen. Dat is genoeg. Veel meer gerealiseerde zielen zullen naar ons land komen. Maar wie zou graag naar zo’n oneerlijk land komen? Dus vandaag is de enige boodschap dat jij licht hebt en als je in dat licht loopt, zal het je kracht geven. Je kunt doen wat je maar wil. Kijk, wij hebben onze Swatantra bereikt. Swatantra is het mechanisme om jezelf te begrijpen. Nu wil ik dat er veel gerealiseerde kinderen geboren worden, dus weet dat het vandaag een zeer belangrijke dag is, leg vandaag een eed af dat we noch oneerlijk zullen zijn, noch de oneerlijken zullen steunen. Wees zelfs niet bang van hen; God is helemaal niet met hen. God staat aan jouw kant. Als jij goed bent dan staat God aan jouw kant. Mensen zijn hier geboren, niet met het doel te vechten, te sterven onder elkaar, grote dwazen! We vechten, sterven, je haalt geen voordeel uit vechten, vertel dat de mensen. “Oh! Waarom vecht je? Wat wil je? Je hebt ten slotte goed te eten en te drinken, wat wil je nog meer?” Maar wat tegenwoordig het meest gangbaar is, is dat we deze en die kleren willen, we willen zo’n soort huis en we hebben dat niet, met al deze dingen zullen we alleen maar naar de hel gaan. In vroegere tijden waren er velen die soefi’s waren, net als zij zijn jullie allen soefi’s, omdat jullie allen gezuiverd zijn. Schrijf nu allemaal het gedicht van eerlijkheid. Deze oneerlijkheid moet verdwijnen, dat is het eerste en ten tweede zijn er veel problemen die opgelost moeten worden. Maar kijk, wees eerst en vooral niet oneerlijk. Niemand is zo arm in India dat we toevlucht moeten nemen tot oneerlijkheid.

Ik zeg dat ons land een smet heeft gekregen. Dit moet afgeschud worden. Jullie zijn Sahaja yogi’s en jullie kunnen het doen. Jullie hebben licht, met dit licht kan je het licht overal verspreiden en moed geven aan iedereen, dat het in orde is. Vooral diegenen onder jullie die jong zijn, die vrienden zijn moeten nadenken over alle eerlijke daden die je kan verrichten. Nu zijn ze begonnen: “gooi geen afval in de Yamuna.” Dat is goed, maar het is niet zo belangrijk. Wat belangrijk is, is verlost te worden van oneerlijkheid. Dat is waarom deze dag overal als gunstig wordt beschouwd. Overal worden lichtjes aangestoken. Als we ondanks alles dit niet kunnen doen, wat is dan het voordeel van Sahaja Yoga? Het grootste aantal Sahaja yogi’s hebben we in India. Dan volgt Rusland. Nu, de Russische mensen zijn erg beleefd. Ze begaan geen diefstallen. Ik weet niet waarom. Misschien als het communisme naar India komt zouden we ook zoals hen kunnen worden; maar dat betekent niet zoveel. Als iemand iets doet onder dwang dan is dat niet goed. Besluit dat we zelf krachtig moeten zijn.

Beslis dat vandaag, vandaag is een zeer gunstige dag, dat jij noch oneerlijk zal zijn, noch anderen oneerlijk laat zijn. Jullie land zal dan erg succesvol zijn. Ik heb gezien wat andere landen zijn en hoe hun mensen zijn, het zijn allemaal nutteloze mensen. Maar de mensen van ons land zijn nog godsdienstig. Godsdienstigheid zal ten onder gaan in ons land als deze oneerlijke mensen zo machtig worden. Dus de enige boodschap is dat wij noch oneerlijk zullen zijn, noch anderen zullen toelaten dit te doen. Maar de mensen hier zijn heel tolerant op dit gebied. Ze tolereren, dit is hun grootste fout. Als je het licht hebt, waarom ben je dan bang? Waarom zou je bang moeten zijn?

Dat is waarom ik je vandaag verzoek, wees moedig en dan is er een soort van bevrijding bereikt. Je zult swatantra bereiken, de tantra (mechanisme) van swa (jezelf), je hebt het bereikt. Maar maak er gebruik van. Vandaag zijn jullie hier met zovelen samengekomen. Ik heb nog nooit zoveel mensen gezien in Delhi. Dus besluit vandaag allemaal binnenin jezelf dat je geen oneerlijke mensen zal geloven en alle duivels nemen hun geboorte precies omdat we iets in ons hebben dat hun doet denken dat wij hen zullen geloven. Indiërs zouden het nooit mogen geloven en zij die gerealiseerd zijn al helemaal nooit. Ons land heeft overal een slechte naam, ten onrechte. India heeft veel mensen die eerlijk zijn, veel, en deze slechte naam berust niet op waarheid. Ik heb ook dit gezien, zij zullen vechten, dit land is van ons en dat land is van jullie. Alles wat je hebt is swaraja, het koninkrijk van jezelf, je eigen koninkrijk. Je zult een koninkrijk van jezelf hebben wanneer je swatantra zou worden in de ware zin van het woord. Het is niet nodig voor wie dan ook bang te zijn, niet nodig het te zeggen.

Ik ben verrast zoveel mensen te zien. Ik had nog nooit zoveel mensen gezien in Delhi. Dus mijn enige verzoek aan jullie op deze voorspoedige dag is dat we zouden moeten beslissen, dat we nooit oneerlijk zouden mogen zijn, zelfs als we ervoor moeten sterven. Ons land is achteruitgegaan in de afgelopen tien jaar. Jullie zijn met zoveel Sahaja yogi’s. Waar zijn jullie bang voor? Wat is het probleem om bang voor te zijn? Het Goddelijke staat achter iedereen. Toen de soefi’s te weten kwamen dat het Goddelijke bij hen aanwezig was lieten ze alle ongewenste zaken van deze wereld los. Niet alle soefi’s, maar enkele deden het. Dus jullie moeten dit allemaal doen. Dus de boodschap voor vandaag is dat jij zelf nooit een dief zou mogen zijn, noch een dief zou mogen steunen. Maar ik zie mensen over meer en meer zaken vechten, vechten over zaken als kaste en religie. Zijn jullie hier om het land te redden of om te verdrinken? Jullie hebben een grote verantwoordelijkheid. Jullie zijn geboren in Kali Yuga. Deze Kali Yuga moet veranderd worden en dat is waarom zovele duizenden van jullie gerealiseerd zijn. Nooit zijn er ergens anders ter wereld zoveel mensen gerealiseerd. Dat is waarom ik jullie opnieuw en opnieuw verzoek altijd achter de waarheid te staan en ik zal daar bij jou staan. God staat ook bij jou. Dus het verzoek aan jullie allen is om een krachtig besluit te nemen in jezelf dat we geen enkele diefstal, berovingen zullen toestaan en waar we ze ook zullen vinden zullen we ze bevechten. Maar de mensen lijken wel dronken te zijn, of wat? Wat hebben ze bereikt met dit licht? Moed. Vecht met moed. Alles wat verkeerd is zou verwijderd moeten worden van dit land. Het is heel erg aangetast, er zijn nog veel meer problemen, maar het belangrijkste is dat als er geen eerlijkheid is, hoe kan God je dan helpen? Geld verdienen is van geen belang voor God. Maar je godsdienst verwerven is dat wel, en dat hebben jullie bereikt. Er zijn niet zoveel Sahaja yogi’s in deze wereld en dan verrichten Sahaja yogi’s ook niet zulke daden. Maar ik vertel je dit alles omdat de atmosfeer hier heel slecht is en wij hebben overal zo’n slechte naam. Je hebt alles te eten en te drinken, kleren om aan te trekken, wat wil je nog meer? Je kijkt naar films, daar heb je wel genoeg geld voor. Maar de verslaving aan geld die er is, zou moeten verdwijnen.

Ik heb grote hoop dat jullie mijn woorden in acht zullen nemen. Dus we zouden een eed moeten afleggen dat we niet oneerlijk zullen zijn en dat we de mensen die oneerlijk zijn zullen bestrijden. Begrijp dat het allerbelangrijkste dat ons land vandaag nodig heeft, eerlijkheid is. Er is niets belangrijker dan dat. Eerlijkheid is je moeder. Wat maakt het uit als je één overhemd hebt in plaats van tien? Vertel de vrouwen ook hetzelfde. Het zal gebeuren. Het zal plaatsvinden.

De lezing van vandaag is een beetje anders, ze is uniek en het is heel vriendelijk van jullie deze te waarderen. Dank je wel.[1] Paramatma: ‘de hoogste ziel’. Het universele onbewuste, God.

[2] avatar: incarnatie van het goddelijke of van een godheid op de aarde

[3] tantra: instrument; mechanisme van het subtiele systeem. (Het woord tantra wordt vaak verkeerd geïdentificeerd met tantrika’s die de Kundalini als een seksuele energie beschouwen; dit idee druist volledig in tegen de leer en de technieken van Sahaja Yoga.)