Guru Puja 2008

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Shri Mataji Nirmala Devi

Guru Puja

Cabella Ligure, Italië

20 juli 2008

Engelse transcriptie: ISDP verified
Nederlands: eindversie 06/01/2009

Het is vandaag een grote dag voor alle Sahaja yogi’s; omdat de Sahasrara in jullie geopend is, konden jullie het bestaan van God voelen. Verklaren dat God bestaat, was niet voldoende, en ook verklaren dat er geen God is, is verkeerd, helemaal verkeerd en degenen die zo spraken hebben geleden. Pas nadat je je realisatie hebt, weet je dat God bestaat en dat er vibraties zijn. Dit is een grote doorbraak, over de hele wereld. Vandaag zeg ik: dit is waarom dit voor jullie één van de belangrijkste dagen is.

Velen onder jullie hebben de koele bries gevoeld op de handen en uit het hoofd. Sommigen zijn gegroeid in Sahaja Yoga, sommigen niet. Sommigen hebben nog steeds hun oude blokkages. Maar nu moet ik zeggen dat vrij velen onder jullie guru’s, leraars, kunnen worden, en je moet je als leraars gedragen. Om als leraar op te treden moet je Sahaja Yoga kennen, zowel de theorie als de praktijk, zeer grondig, en dan kan je een guru worden. Het vergt verantwoordelijkheid, veel inzicht, om guru te zijn. Ten eerste zou je geen ego mogen hebben; geen enkele van je chakra’s mag nog geblokkeerd zijn; je zou elk moment absoluut zuiver moeten zijn en de vibraties moeten stromen in je beide handen. Als ze in één hand stromen en niet in de andere, kan je geen guru worden. Je moet dus een perfecte Sahaja yogi zijn. Alleen dan kan je een guru zijn, en zovelen onder jullie kunnen het, maar je moet eerst nagaan: ben je bekwaam om een guru te zijn of niet.

Met bescheidenheid zal je het begrijpen. Degenen die denken dat ze guru’s kunnen zijn, moeten guru’s worden omdat ik nu niet meer van hier naar daar kan reizen en jullie moeten mijn werk doen: mensen realisatie geven. Maar je moet in staat zijn en masse realisatie te geven, alleen dan kan je een guru zijn. Wanneer je en masse realisatie kan geven, zou je een guru kunnen zijn. Je kan mijn foto gebruiken, maar de realisatie zou niet van de foto, maar van jou moeten komen. Alleen dan kan je een guru zijn. Zowel vrouwen als mannen, beiden kunnen guru’s worden en Sahaja Yoga overal verspreiden.

Tijdens al mijn reizen, heb ik Canada gemist en ik zou enkelen van jullie willen vragen naar Canada te gaan omdat het een prachtige plaats is en er zeer mooie Sahaja yogi’s zijn.

Je moet mijn werk nu doen. Ik zal niet overal kunnen gaan, maar jullie moeten naar andere landen gaan en nieuwe Sahaj yogi’s voortbrengen. Jullie kunnen het. In het begin kan je mijn foto gebruiken, maar later kan je de foto er gewoon plaatsen maar gebruik je eigen krachten en geef realisatie. Je kan het, en dat is hoe we Sahaja Yoga over de hele wereld kunnen verspreiden.

Ik heb mijn uiterste best gedaan maar ik denk niet dat ik nu nog kan reizen, dus zeg ik jullie dat jullie het moeten overnemen en het moeten uitwerken. Dat betekent niet dat je mij moet vergeten, absoluut niet. Ik blijf bij je en overal waar je werkt plaats je mijn foto, maar jij moet realisatie geven en proberen en masse realisatie te geven. Als dat niet lukt dan zou je moeten weten dat je geen guru bent. Enkel als je een menigte realisatie kan geven, ben je een guru. Anders niet. Ik zei dat je mijn foto kan gebruiken, maar jij moet mensen realisatie geven. Dit is het teken van een guru.

Vervolgens ken je ook de verschillende centra, en welke zaken er fout zitten bij de mensen. Ik heb het duidelijk uitgelegd. Zo zal je ook ontdekken dat degenen die voor realisatie komen, enkele fouten hebben en je zal ontdekken op welke chakra’s ze blokkeren. Je weet hoe je die chakra’s kan zuiveren, dus moet je hen vertellen hoe ze kunnen zuiveren. Nu je Sahaja Yoga beheerst, zou je moeten weten wat er moet gedaan worden. Als je het allemaal denkt te kennen, als je gelooft dat je de kennis beheerst, dan kunnen jullie guru’s worden. Maar eerst en vooral moet je voor jezelf nagaan en ontdekken of je een guru bent of niet. Het is nu jouw verantwoordelijkheid mensen zelfrealisatie te geven en dat kan je als je vibraties zoals een guru hebt. Dames ook, ze worden gurui genoemd, niet guru, maar gurui; maar je kan ook guru zeggen. Ook zij kunnen dit werk zeer goed doen.

Het is dan niet moeilijk de problemen van mensen op te lossen. Eens ze hun realisatie krijgen, worden hun problemen opgelost. Dit is een grote kracht die je hebt, die je moet gebruiken. Eerst kan je beginnen met een groep yogi’s, en later kan je het individueel doen. Stel je voor, als jullie allemaal guru’s worden, hoeveel Sahaja yogi’s we wereldwijd zullen hebben?

Wat je aanleert, moet je zelf in de praktijk brengen. Iemand die drinkt, kan geen guru worden. Iemand die flirt en een losbandig leven leidt, kan geen guru worden. Onderzoek jezelf dus eerst: ben je zuiver of niet?

Als er veel bezeten mensen zijn die proberen guru te worden, kan dat niet. Je moet eerlijk naar de foto kijken; als je bezeten bent, kan je geen guru zijn. Dus om nu een guru te worden, moet je eerst jezelf kritisch onderzoeken, jezelf volledig onderzoeken, en dan kan je een guru worden.

Ik wil het niemand individueel vertellen maar jullie kunnen het allemaal ontdekken. Zo kunnen er bv. vier of vijf personen samenkomen en ze kunnen bij elkaar onderzoeken of ze in orde zijn of niet, of er iets ontbreekt, of er een blokkage is. Maar als zij zo besluiten dat je in orde bent, dan kan je guru worden en kan je Sahaja Yoga preken. Dit is jouw verantwoordelijkheid. Zo zal Sahaja Yoga groeien. Anders, nadat ik mij terugtrek of nergens meer heen ga, zal Sahaja Yoga verloren gaan. Het is aan jullie de fakkel, het licht, over te nemen, het is nu jullie verantwoordelijkheid. Jullie hebben je realisatie.

Ik ben met de verantwoordelijkheid geboren, Ik ben met al het inzicht geboren. En nu kunnen ook jullie jezelf begrijpen. Veroordeel jezelf niet, wanneer je je eigen realisatie start, maar wees voorzichtig: word niet egoïstisch. Je moet zeer nederig zijn, zeer nederig tegen iedereen. En werk het uit omdat, als zij geen gerealiseerde zielen zijn, jij hen niet moet veroordelen, maar hen zeer geduldig en zacht moet vertellen dat ze niet in orde zijn. Vertel ze hoe te mediteren, hoe te verbeteren.

Het is nu een grote verantwoordelijkheid. Eigenlijk heb ik dit werk gedaan en jij kan het ook. Jullie moeten dus allemaal een guru worden. Dit is de dag van ‘Guru Purnima’ en ik zegen jullie dat jullie allemaal guru’s worden. Wat je nu ook hebt, verspil het niet. Gooi het niet weg, maar gebruik het voor de verbetering van mensen.

Als je wil, begin dan met vier of vijf personen. Daarna zou je uit elkaar moeten gaan. Je moet hier tijd in steken. Je hebt je realisatie gekregen, maar je moet realisatie geven anders is je toestand niet in orde, niet normaal.

Vandaag wil ik je dus zeggen wat de vereiste kwaliteiten voor een guru zijn.

Ten eerste, moet hij onthecht zijn. Dat betekent niet dat je je familie opgeeft of zo, maar je moet een onthechte houding hebben: als iemand van je familie zich verkeerd gedraagt, zou je moeten weggaan bij hem of bij haar.

Ten tweede, door je realisatie kan je zien dat je geluk kunt verspreiden en hun problemen kan verwijderen. Wat je mij ook hebt zien doen, jij kan het ook. Je hebt de kracht het te doen, maar geen hypocrisie. Geen hypocrisie, anders beschadig je de naam van Sahaja Yoga. Dus enkel als je zeker bent van jezelf zou je guru moeten worden en het werk van Sahaja Yoga dragen. Ik denk dat ik je al mijn zegeningen en al mijn steun geef zodat jullie nu mijn taak overnemen en guru worden.

Je kan ook alle puja’s doen en dan kan je een foto gebruiken.

Je hebt gezien hoe je het moet uitwerken en als iemand een fout heeft of een geblokkeerde chakra dan moet je hem vertellen hoe die te verbeteren. Het beste is de foto te gebruiken. En zeer nederig moet je hen vertellen wat er gedaan moet worden en je kan iedereen redden.

Nu ben ik dus niet meer beschikbaar in de zin dat ik mijn best gedaan heb, en ik denk dat ik dit niet meer kan doen. Het is niet mijn hoge leeftijd maar ik wil je een volledige vrijheid geven om Sahaja Yoga te verspreiden. Je hebt het kosteloos gekregen en je zou het kosteloos aan anderen moeten geven – vraag ze geen betaling.

Alleen op puja dagen, wees voorzichtig dat je jezelf niet op de puja plaatst. Tot je overtuigd bent en zeker weet dat je minstens 100 Sahaja yogi’s voortgebracht hebt, goede Sahaja yogi’s, dan kunnen zij ook jouw puja doen maar het is het beste af te wachten. Hou je ver van het puja bedrijf tot je bent … tot je elk een duizendtal personen gedaan hebt. Dan heb je recht op een puja. Maar je kan puja doen met mijn foto tot je helemaal in orde bent.

Nu is het belangrijkste vertrouwen te hebben. Veroordeel jezelf niet. Jullie zijn allemaal gerealiseerde zielen, maar degenen die denken dat ze guru kunnen worden, kunnen het proberen. Je moet geduld hebben met de zoekers. Je mag niet boos of woedend worden. Tenzij ze je last bezorgen, zou je je geduld niet mogen verliezen. Je moet rustig zijn. De meeste guru’s zijn erg heetgebakerd of waren het vroeger en daarom waren ze bezig met hun woede en konden ze niets zinnigs voortbrengen, denk ik. Zij konden nooit realisatie geven. Dus ik waarschuw je – beheers je woede. Bekijk jezelf, als je boos wordt dan kan je geen guru worden. Een guru moet een liefhebbend persoon zijn. Zeer liefhebbend en begrijpend. Dan moet je nederig zijn, mensen niet beledigen, niet uitschelden. Als ze zich misdragen, kan je hen vragen te vertrekken, maar roep niet. Als je denkt dat iemand zich misdraagt kan je hem vragen te vertrekken, maar je hoeft niet te roepen of boos te worden.

Het is nu dus een zeer grote verantwoordelijkheid. Je hebt je realisatie en vier of vijf van jullie zouden samen een Sahaja Yoga groep moeten vormen en realisatie geven. Probeer het. Natuurlijk zal mijn foto er zijn, maar probeer het toch. Probeer te begrijpen wat nu je verantwoordelijkheid is. Als je een positie toegewezen wordt, moet je altijd de verantwoordelijkheden die erbij horen opnemen. Net hetzelfde wanneer je een guru wordt, heb je een zekere mate van verantwoordelijkheid dat je je allereerst zelf onberispelijk moet gedragen. Aanvankelijk kan je hen niet vragen niet naar de kerk te gaan, of dit niet te doen, dat niet te doen. Je geeft ze realisatie en dan kan je met hen spreken. In het begin moet je zoiets niet zeggen, of ze zullen je alleen maar ontwijken. Aanvaard ze zoals ze zijn.

In het begin moet je ook geen mensen genezen, als dat mogelijk is. Je kan mijn foto gebruiken, maar genees hen niet. Later, als je vertrouwen hebt, dan kan je met vier of vijf samen die persoon behandelen. Mensen genezen is niet zo gemakkelijk en je kan blokkages oplopen. Maak dus je bandhan voor je op hen werkt. Bandhan is zeer goed. Zelfs wanneer je naar buiten gaat, zou je je bandhan moeten maken. Je zou ook moeten proberen een zeer goede toespraak te geven. Nu weet je zoveel en je kan met hen spreken. Het is een zeer grote verantwoordelijkheid.

Ik heb gewerkt sinds 1970 en vandaag heb ik zovele jaren hard gewerkt, maar nu kan ik het niet. Ik moet me terugtrekken en rust nemen zoals iedereen gezegd heeft, en jullie zullen er ook mee instemmen. Maar je kan over mij vertellen als het nodig is, maar gebruik mijn foto. Gebruik mijn foto bij iedere vergadering.

Degenen die denken dat ze leiders en guru’s kunnen zijn, moeten eerst hun eigen vibraties bekijken. Mediteer met mijn foto en onderzoek het. Je moet absoluut eerlijk zijn dat je honderd procent in orde bent en geen blokkage hebt en dan kan je een guru worden. Zo moet je zijn.

Je krijgt misschien eerst twee personen, dan drie. Ik ben begonnen met vijf, je kan je dus voorstellen hoe het kan verlopen. Probeer eerst met twee,drie, vijf en meer. Je kan daarna ook adverteren. Als je realisatie gegeven hebt aan mensen, bv. aan een tiental mensen, kan je je eigen organisatie opzetten, of hoe je het ook wil noemen en je kan het uitwerken.

Je hebt nu de kracht. Je hebt het recht. Maar jullie moeten allen het temperament hebben. Aanvankelijk moet je zeer geduldig en vriendelijk zijn. Zeer vriendelijk. Geleidelijk aan zal je ondervinden dat je mensen kan genezen. Eerst kan je mijn foto gebruiken om mensen te genezen en later zal je zien dat je zelf kan genezen. Eerst zal je op basis van vibraties zeggen welke chakra’s geblokkeerd zijn, welke in orde zijn, welke niet. En dan zou je ze moeten corrigeren. Als er iets verkeerd is, moet je het corrigeren en dan guru worden. Het is niet voldoende te aanvaarden dat je guru bent om guru te worden, maar je moet jezelf zeer, ZEER… goed in de hand hebben. Je moet jezelf beoordelen.

Onderzoek eerst of jullie guru’s kunnen worden en dan kan je me je verslagen sturen. Ik zal blij zijn te weten hoeveel jullie er nu hebben en dat is hoe Sahaja Yoga zou verspreiden, zonder twijfel. Het kan niet in dit stadium blijven omdat ik me terugtrek, maar omdat jullie met zoveel Sahaja yogi’s zijn zal het groeien en uitwerken. Maar ik denk dat ik nu niet meer kan reizen en ik ga terug. Ik zal niet meer terug kunnen komen. Onmogelijk. Dus werken jullie het beter voor jezelf uit. Je moet me schrijven als je moeilijkheden ondervindt. Als iemand blokkeert of zo of als je problemen hebt. Nu denk ik niet dat kranten je kritiek zullen geven. Ze hebben dat over mij gedaan, maar niet over jullie.

Beloof me allemaal dat je zal proberen guru’s te worden. Ik heb jullie nooit om geld gevraagd. Niets van jullie. Ik wil alleen dat je Sahaja Yoga zou verspreiden. Aanvaard in het begin zelfs geen geschenken of geld in de puja’s. Je kan enkel een beetje geld aanvaarden als je het nodig hebt, voor een zaal of een grote ruimte, maar dat zou pas veel later zijn. Probeer eerst en vooral met enkele mensen. Het zal zeer goed groeien.

Iets anders is, je zou hen niet mogen toestaan puja voor jou te doen. Tot je 300 Sahaja Yogi’s gevestigd hebt kan je hen niet vragen puja te doen voor jou. Om te beginnen kan je mijn foto gebruiken voor de puja. Maar wees zeer voorzichtig omdat je nu krachten hebt en dit zou je ego kunnen opblazen. Misschien begin je te denken dat je indrukwekkend bent. Nee. Je moet de wereld redden. Dat is heel mijn werk, en ik zou je vragen me te schrijven in India als er zich problemen voordoen. Schrijf me ook hoe je Sahaja Yoga verspreidt, wat er gebeurt, ik zou het graag weten. Maar ik denk dat je begrijpt dat ik me nu moet terugtrekken. Ik kan niet reizen. Als je vragen hebt, vraag maar…

Degenen die er vertrouwen in hebben dat ze guru’s kunnen worden, steek je hand op. Oh, zo veel. Slechts één hand, geen twee.

Als er iemand geld verdient, zou je hem moeten zeggen dat niet te doen, en schrijf het ook aan mij. Om te beginnen kan je geen geld vragen, maar als je ongeveer 3000 personen hebt, kan je alle pujadagen vieren en vereren. Maar je moet elk minstens 3000 volgelingen maken, dan pas kan je een puja vragen.

Er zijn enkele mensen die geen guru kunnen worden, die blokkages en problemen hebben. Als je problemen hebt, word dan geen guru want het zou slecht voor je uitwerken. Maar als je denkt dat je zuiver en open bent dan kan je guru worden.

Zijn er vragen?

Ik zet een centrum op voor de internationale Sahaja Yoga en wanneer je 300 Sahaja Yogi’s gevestigd hebt, kan je hen vragen puja te doen en geld aanvaarden. Als je eerder al geld ontvangt kan je het naar dat centrum sturen. Er zouden een elftal leden in dat centrum moeten zetelen en ik zal het bekendmaken. Als je vragen hebt, stel ze me nu.

Van de eerste 300 mensen aanvaard je geen geld, behalve voor de zaal of andere uitgaven, maar je aanvaardt geen geld voor jezelf.

Kan je nu opnieuw je hand opsteken hoevelen zouden graag guru worden? Moge God je zegenen!

Zijn er vragen?

Je kan geld vragen voor de organisatie. Omdat je een zaal, een luidspreker enzovoort, nodig hebt maar je zou het niet voor je individuele gebruik mogen aannemen. Je moet zeer voorzichtig zijn. Tot je 300 Sahaja yogi’s hebt. Je kan een groep van vijf tot tien mensen vormen en eraan beginnen. Je zal ervan genieten.

Wie een probleem heeft, vraag het me.

Ik moet naar Canada gaan, daar ben ik niet geweest, maar ik zal wat tijd proberen te maken. Eerst moet ik nu naar Rusland en dan kan ik naar Canada.

Je moet meer in je eigen land werken dan in het buitenland, om mee te beginnen, en dan kan je het overal verspreiden.

Laat ons nog eens zien hoevelen er guru’s willen worden?

Oh! Zo’n groot aantal. Dank je zeer. Dank je. Dank je allemaal.