Navaratri Puja, Margate 1989 (England)

Shri Mataji Nirmala Devi   Navaratri Puja ‘Vernietig de innerlijke demonen’ Margate, Engeland 8 oktober 1989 Engelse transcriptie verified Nederlands: eindversie 07/10/2014 Er werd heel spontaan besloten dat we de Devi[1] Puja in Engeland moesten houden. En dit is ook echt de plaats waar de Devi Puja zou moeten plaatsvinden, want het is de verblijfplaats van Sadashiva, waar de Adi Shakti vereerd zou moeten worden. Vandaag moeten we begrijpen waarom we Devi Puja doen. Wat is de reden achter deze Devi Puja? Wat hebben wij eraan? Welke inhoud worden we verondersteld te bereiken in onszelf? Eerst en vooral is de Kundalini de Devi. Zij is de reflectie van de Adi Shakti[2]. Als je dus de Devi vereert dan vereer je in de eerste plaats ook je eigen Kundalini, door haar verdienste te erkennen, dat ze jou realisatie heeft gegeven. Dit is een veel dieper inzicht dan mensen normaal gezien hebben in de Devi Puja, want zij zijn geen gerealiseerde zielen. Hun Kundalini is niet ontwaakt. Als zij dus normaal Devi Puja doen, is dit met het doel (zelf)realisatie te krijgen; zodat de Devi tevreden zou zijn – prasanna – en hen (zelf)realisatie zou geven, of ze het geluk zouden hebben iemand tegen te komen die hen realisatie zou geven. Maar jullie bevinden je nu op een ander niveau. Het is dus meer een dankbetuiging aan je eigen Kundalini en aan de Adi Shakti; om te verheerlijken dat alles wat op zo’n wonderbare manier gebeurde, te danken is aan de Kundalini in Read More …

Devi Puja – De essentie van het zelfrespect Carla's House, Istanbul (Turkey)

Devi Puja – De essentie van het zelfrespect – Istambul, Turkije – 27/05/89 NlTVD 2020-0904 Ik heb er lang naar verlangd om naar Turkije of Tunesië te gaan, waar we een toegang zouden kunnen vinden tot de islamitische wereld. Omdat hen beloofd werd dat zij weer zullen geboren worden en die wedergeboorte moet plaatsvinden. Daarom moet ik ernaar toe gaan en hen hun wedergeboorte geven, zoals hen beloofd werd door Mohammed. Dat is mijn plicht. Niet alleen mijn plicht, maar ik ben ertoe gebonden. Ik moet hen vertellen over hun wedergeboorte en hen redden. Zij verdienen het, zonder twijfel. Toen alle religies afzonderlijk uitbreidden, volgens mij op een eigenaardige manier, denkend dat ze de beste waren, diegenen die uitgekozen waren, de hoogsten, de grootsten, vol geloof in zichzelf, begonnen zij steeds meer bergafwaarts te gaan. De reden hiervoor is, dat er geen respect is voor elkaar. Er is geen respect, omdat er geen zelfrespect is. Wanneer je jezelf respecteert, respecteer je ook anderen. Maar wanneer je jezelf niet respecteert, kun je anderen niet respecteren. Gelijk welke religie, zou nu bombastisch kunnen verkondigen, ik ben die en dat. Op dat ogenblik werkt je ego en dat maakt je tot een persoon die zichzelf niet kent. Als iemand respect heeft voor zichzelf, dan zal die zich niet opdringen. Hij zal nooit proberen een belangrijk iemand te zijn. Hij probeert nooit te pochen. Integendeel, zo’n persoon zal aarzelen om iets buitensporigs te doen, iets willekeurig, om indruk te maken. Omdat het absurd en Read More …

Shri Vishnumaya Puja – Bliksem als aankondiging (England)

Shri Vishnumaya Puja – Bliksem als aankondiging – Shudy Camps, UK. – 20 augustus 1988 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Het was niet in het minst voorzien dat we een Puja of een soortgelijk programma zouden hebben. Maar Ik denk dat er iets weggevallen is uit het gehele programma dat Ik, zoals jullie weten, snel moest afhandelen: Van Londen naar Frankfurt, reizend naar Amerika, naar Bogota om dan terug te komen, vervolgens naar Andorra en al deze plaatsen zodat ik dacht: nu is het afgewerkt. En Ik kwam in Londen en ontdekte dat één puja nog niet gedaan werd, namelijk de linker Vishuddhi en dat valt samen met de Raksha Bandhan omdat het de zuster en broeder relatie is. Als je gaat kijken in het verleden zie je dus dat Shri Krishna geboren werd op de dag dat zijn zuster geboren werd en deze Vishnumaya werd later omgevormd tot een bliksem, maar zij was het die in die tijd het bestaan van Shri Krishna aankondigde, dat Hij geboren was, leefde en dat Hij in het heden was. Dit is het werk van de linker Vishuddhi, van de bliksem, en jullie hebben gezien dat als Ik naar welke plaats ook ga, of als Ik een programma of zoiets ga geven er juist daarvoor bliksem en donder in de lucht verschijnen om deze aankondiging te tonen. Dat is een van de zaken die gebruikt Read More …

Shri Krishna Puja, Garlate 1988 (Italy)

Shri Krishna Puja “Je bent een universeel wezen”   Garlate, Italië 6 augustus 1988 Engelse transcriptie: Amruta verified Nederlands: eindversie 21/08/2014 We zijn hier vandaag bijeengekomen om Shri Krishna te vereren. We moeten de betekenis begrijpen van Shri Krishna’s komst in de Vishuddhi chakra. Zoals je wel weet, is Shri Brahmadeva, behalve één of tweemaal, niet geïncarneerd. Ook Shri Ganesha heeft slechts één geboorte gehad als de Heer Jezus Christus. Maar de Vishnu Tattwa, het principe van Vishnu, is vele keren opnieuw op deze aarde geboren, zoals ook de Godin vele malen opnieuw geboren is. Ze moesten vaak samenwerken, en samen met het principe van Vishnu, is het principe van Mahalakshmi werkzaam geweest om de mensen te helpen evolueren. Het principe van Vishnu is er dus voor je vooruitgang, voor de evolutie van de mensheid. Door deze komst en door de kracht van Mahalakshmi, zijn we van ééncellige wezens tot mensen geworden. Dit is voor ons een spontaan gebeuren, maar wat het principe van Vishnu betreft, hij moest verscheidene incarnaties doormaken om te evolueren.  Zoals je weet zijn er incarnaties van Shri Vishnu geweest, de eerste was een vis en het ging verder tot de staat van Shri Krishna bereikt werd, waar men zegt dat hij volledig geworden is. Maar je moet beseffen dat hij op ons centraal zenuwstelsel werkt, dat hij ons centraal zenuwstelsel opbouwt. In de loop van onze ontwikkeling is ons centraal zenuwstelsel opgebouwd en dit centraal zenuwstelsel heeft ons al het menselijke bewustzijn gegeven dat we hebben. Anders waren Read More …

Shri Rama Puja, Dassera Day (Switzerland)

Shri Rama Puja, Les Avants – Zwitserland 4 oktober 1987 Nl Vertaling Versie 2017-04-09 Vandaag vieren we in Zwitserland, op Dassera Dag, de kroning van Shri Rama. Er zijn veel dingen gebeurd op Dassera Dag. De belangrijkste gebeurtenis was dat Shri Rama op deze dag tot koning werd gekroond. Hij doodde ook Ravana op deze dag. Velen zouden zeggen: “Hoe kan hij nu Ravana hebben gedood én gekroond zijn geweest op dezelfde datum?” In die tijd hadden we in India supersonische vliegtuigen – dat is écht zo – en de naam van het vliegtuig was ‘pushpak’, wat ‘de bloem’ betekent. Het werd ‘pushpak’ genoemd en het had een ongelofelijke snelheid. Nadat hij Ravana had gedood kwam hij dus naar Ayodhya met zijn vrouw en diezelfde dag nog werd hij gekroond. Op de negende dag eerde hij de Godin om kracht te krijgen, ‘shakti’, voor zijn wapens en op de tiende dag doodde hij Ravana. Je kunt je dus voorstellen hoe ver ontwikkeld de mensen daar waren in de tijd van Shri Rama en zijn koninkrijk. De reden was dat de koning een incarnatie was. Hij was ook een welwillende koning, naar Socrates’ omschrijving. Shri Rama’s verhaal is in het geheel genomen zeer interessant en we hebben nu een mooie televisieserie over hem, door de Indiase televisie gemaakt, die voor een goede prijs verkocht wordt. Misschien kunnen we jullie er allemaal een geven als jullie komen. Maar men zegt dat Rama’s verhaal werd geschreven vóór zijn geboorte, zelfs voor er ook Read More …

Rol van België en Holland – Wereldvrede en Wereldgerechtheid (Belgium)

ROL VAN BELGIE EN HOLLAND – Wereldvrede en Wereldgerechtheid – Mechelen, 21 september 1986 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. In België, moet Ik zeggen, dat de vrouwen zeer goed dienen te zijn, omdat België en Holland linker nabhi’s zijn. Eigenlijk zei Ik het niet (tijdens de puja), om jullie niet te doen schrikken, doch het is zo. Het is zeer belangrijk. En in de linker nabhi zijn er twee zeer belangrijke organen. Het ene is de milt en het andere is dat waarvan je zegt dat het suiker maakt: de alvleesklier (pancreas). Grégoire: Dat is Oostenrijk? Shri Mataji: De pancreas wordt gedeeld, de pancreas is Oostenrijk en ook Holland, we zouden kunnen zeggen omdat de stijl dezelfde is. Grégoire: Het klopt, omdat de Oostenrijkers hier regeerden, het was een deel van het Oostenrijkse Keizerrijk. Shri Mataji: Ja, daarom. De Oostenrijkse invloed is er en meer in Holland dan in België. Dus dat is het, het is een gedeelde zaak. Dus de vrouwen van deze streek dienen goede huisvrouwen te zijn. Het is zeer belangrijk. Ze dienen Gruha Laxmi’s te zijn. Deze is de godin van het huishouden. En een zeer goed voorbeeld hiervan is deze dame (wijst naar de vrouw des huizes). (… een weinig tumult omtrent de vertaling in de twee nationale talen …). Dus de vrouwen moeten goede huisvrouwen zijn. Dit betekent niet dat je je huis altijd goed in Read More …

Raksha Bandhan en Maryadas (England)

RAKSHA-BANDHAN EN MARYADAS VOOR SAHAJA YOGIS. – Hounslow. London – 11 augustus 1984 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Vandaag is het de grote dag van RAKSHABANDHAN. Daarom zai ik jullie iets vertellen over RAKSHABANDHAN. Eerst moeten we echter spreken over MARYADAS/ (grenzen van zuivere verwantschap) die door SAHAJA YOGIS nageleefd moeten worden. Een van de dingen die ik hier in het Westen ontdekte is, dat, hoewel we de belangrijkheid van de MULADHARA begrijpen, en wat erg belangrijk is, dat we geen snelle vooruitgang (stijging) zullen maken tot we onze MULADHARA volledig en stevig vestigen. Ondanks dat, zie je twijfels en getalm. Zoals mensen die hun levenspartners in Sahaja yoga kiezen. Dit is niet toegestaan. Dat is niet toegestaan. Jullie mogen jullie Ashrams niet bederven door jullie centra als een huwelijksbureau te gebruiken. Jullie moeten dit punt respecteren, jullie moeten het respecteren. Als jullie willen trouwen dan kunnen jullie om te beginnen je levenspartners buiten Sahaja yoga vinden. Maar als je “in” Sahaja yoga wilt trouwen, dan zullen jullie niet door moeten gaan mensen in Sahaja yoga te zoeken. Het is zeer gevaarlijk voor Sahaja yoga zeif en ook voor jullie. Dat is iets dat iemand nooit zou moeten proberen met Sahaja yoga. Om allerlei practische redenen zijn jullie broers en zusters. En dat is waarom ik altijd huwelijken tussen mensen van verschillende landen of andere centra aanmoedig. Aangezien we nu een groot Read More …

Begrijp de betekenis van het leven Teesside University, Middlesbrough (England)

Publiek programma, Teeside Polytechnic, Middlesbrough (Engeland), 31 juli 1984 Nl TVD 2021-1101 Trad Chris Hansen Verif.Marleen Ik buig voor alle zoekers naar de waarheid. Eerst en vooral moeten we weten wat waarheid betekent. We willen waarheid zoeken, er bestaat in ons een drang om de waarheid te zoeken. Alleen door dit zoeken zijn we allemaal mensen geworden. Wat gaat er nu met ons gebeuren na het menselijk stadium? Zoals de zaken nu staan, zie je dat er in deze wereld zoveel verwarring is, zoveel verwarring, er zijn zoveel denkbeelden, zoveel gedachten, zoveel ideologieën, zoveel religies. Er zijn allerlei dingen opgekomen en een gewone mens begint ernaar te kijken en wordt nogal in verwarring gebracht: “Wat is dit voor een wereld?” Eerst en vooral is het een zeer verwarde wereld. De verwarring geeft je een grotere drang om te zoeken want je denkt: “Wat is er aan de hand?” Ten tweede: ik ging vandaag door de stad, gewoon om de hele plek vibraties te geven en ik voelde dat er een soort gevoel van sufheid hing. Ik vroeg aan de persoon die met mij rondreed: “Waarom zien de mensen er hier zo suf uit?” Hij zei: “De mensen hier hebben op dit moment geen werk.” Dus zei ik dat dit zou moeten gebeuren in elk land dat zo industrieel ontwikkeld is. Zie je, als we industrieel ontwikkeld zijn, als het gedaan is met al onze industriële behoeften, dan zullen we misschien meer gaan zoeken. Want nu denken we dat we alles Read More …

Gesprek met dokters over de vierde dimensie en het parasympathische Brighton (England)

Shri Mataji spreekt met dokters, Brighton (UK), 26 Juli 1984. Nederlandse vertaling versie datum: 2024-0426 De vierde dimensie waar ze het over hadden, wat bedoelen ze daarmee? Dat is het punt. Warren: Ze noemen dat transcendentale staat. Maar wat? Warren: Ze kunnen het niet beschrijven. Ze kunnen het niet beschrijven, ziet u. Stel dat iemand een lage hartslag, een lage pols heeft, of heeft een laag zuurstofverbruik of iets dergelijks. Warren: Dat is geen transcendentale staat. Dat is geen transcendentale staat omdat je nog steeds in de staat bent waar je aandacht op je lichaam is. Dus het is niet een transcendentale, je zult moeten overstijgen. Transcendentaal betekent dat je op het parasympathische moet springen. Kijk, we kunnen zeggen dat we vier dimensies hebben. Een is de dimensie van het linker sympatische, een andere is van het rechter sympatische, dan hebben we het centraal zenuwstelsel, dat is onze bewuste geest en de vierde is de parasympatische. Springt hij op de parasympatische? Warren: Dat doen wij. Ja. In Sahaja Yoga spring je op het parasympatische, wat betekent dat je aandacht begint het parasympatische te beheersen. Hoe bewijzen we dan dat we de vierde dimensie worden?  Het eerste is dat iemand, die de controleur van de parasympatische wordt, de ‘Auto’ wordt. Hij kan dingen doen. Hij kan dingen doen, zoals zij kan zeggen dat iemand anders lijdt op deze centra zonder naar enig laboratorium te gaan, zonder naar enige medische controle te gaan, op de vingertoppen. Dus iemand die de vierde dimensie Read More …

De ervaring van de waarheid (Part II) Hampstead Town Hall Centre, Hampstead (England)

Publiek Programma Hampstead Town Hall, Londen (UK), 2 Juli 1984. Nederlandse vertaling versie datum 2024-0205 Ik buig voor alle zoekers naar de waarheid. De vorige keer vertelde ik je over de ervaring van de waarheid. Dat de waarheid op het centraal zenuwstelsel moet gevoeld worden. Als er iets met jouw evolutie moet gebeuren, dan moet je dat voelen via jouw centraal zenuwstelsel, anders is het gewoon een mentale projectie die uitvalt – en je staat versteld over jezelf. Het is als iemand een vriend noemen, een dierbare vriend en op een dag zie je dat er geen vriendschap is. Op een dag probeert die vriend je misschien te vermoorden, of jij zal hem proberen vermoorden. Je begrijpt gewoon niet wat er met die liefde gebeurde. Zo gaat het met al onze projecties, we merken dat het niet gegrond is, het is zo oppervlakkig. Wanneer we beseffen dat het allemaal zo oppervlakkig is, dat het niet gegrond is, geraken we gewoon gefrustreerd en we beginnen te denken: wat is dit allemaal, we spelen spelletjes. Waarom kunnen we niet oprecht zijn? Wat is er met ons gebeurd? Waarom zijn we zo frivool? Waarom zijn we zo oppervlakkig? We kunnen ons op een ernstige manier interesseren voor zaken die er oppervlakkig uitzien, maar uiteindelijk merken we dat er helemaal geen diepte in zit en plots ontdekken we met afgrijzen dat in deze wereld alles relatief lijkt te zijn, niets is absoluut. De ervaring van de waarheid moet absoluut zijn. Dat betekent dat iedereen Read More …

De ervaring van de waarheid (Part I) South Bank University, London (England)

Public Program, De ervaring van de waarheid. South Bank Polytechnic, London (Engeland), 22 Juni 1984. Nederlandse vertaling versie datum 2022-0928 Er worden in deze hedendaagse tijd veel zoekers naar de waarheid geboren. Het is een speciale categorie van mensen die in deze hedendaagse tijd geboren worden. We zijn er ons misschien niet van bewust dat er in elk land, veel mensen geboren worden met dat zoeken. Zij zijn een speciale categorie (van mensen) die verder kijken, die iets proberen te vinden dat verder ligt dan wat ze met hun zintuigen kunnen waarnemen. De waarheid die wij zien, is wat we waarnemen via onze zintuigen. Zo noemen we ‘wit’ wat we als wit zien, we noemen ‘koel’ wat we als koel voelen. Of iets als ‘warm’. Het betekent dat alles wat we via onze zintuigen waarnemen, alles wat ons wordt doorgegeven via ons centraal zenuwstelsel, door ons aanvaard wordt als waarheid. En dat alleen moet als waarheid aanvaard worden en niet iets dat ons wordt verteld, niet iets dat we in boeken hebben gelezen, niet iets waarop we ons verstand kunnen richten en erover nadenken. Dat betekent niet dat ik welk van de geschriften ook verloochen. Dat betekent niet dat ik verloochen wat jullie tot nu toe kenden. Maar laat ons eerst van nul beginnen, of met een schone lei zoals men zegt. Laat ons kijken wat de waarheid is. Nu werd in elke religie de waarheid beschreven zoals ik haar zie. Niet iedereen kan haar zien. Daarom bestaat dit probleem. Read More …

Ons doel is de Spirit te zijn New Delhi (India)

Toespraak tot Sahaja Yogi’s – Ons doel is de Spirit te zijn – Delhi, India – 08/02/1983 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Sahaja Yogi: Moeder, vandaag hadden we graag dat U het verschil in doel en streven tussen India en de ontwikkelde landen besprak. De manier waarop de geschiedenis hen afschildert en ook wat ze elkaar te bieden hebben. Shri Mataji: op het eerste gezicht heeft India hetzelfde doel als jullie al eerder hadden. Zij proberen jullie feitelijk te volgen, ogenschijnlijk. In ons politiek systeem proberen we al jullie methoden, in onze economische ontwikkeling proberen we alle wegen die jullie gevolgd hebben en waarop jullie gestruikeld zijn. In onze benadering van het onderwijs proberen we jullie te volgen. In onze verstandelijke ontwikkeling proberen we het Westen te volgen. Zelfs de jonge mensen van dit land proberen jullie nu te volgen, zelfs te kopiëren, op alle manieren. Dit is dus de “ogenschijnlijke” toestand waarin dit land zich bevindt. Wat jullie, laten we zeggen twintig jaar geleden deden, doen wij nu. En wij geraken in een toestand waar het verval mogelijk snel zijn intrede zal doen – op het eerste gezicht – zeg Ik. Maar voor zover het Mijzelf betreft, was het precies andersom. Ik kon lange tijd geleden, de toekomst zien van de rampen van de industriële ontwikkeling, en ook waar al deze mensen die blind het Westen volgen zullen uitkomen. Mijn hele Read More …

Publiek Programma – Alles is zo mooi gemaak Hampstead (England)

Publiek Programma – Alles is zo mooi gemaakt – Hampstead, UK – 22/04/1982 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Om dus door te gaan met hetzelfde onderwerp: over de infrastructuur van het menselijke wezen, waarvan Ik jullie verteld heb en dat God deze infrastructuur erg mooi gemaakt heeft.  Zelfs als je iets anders ziet dat leeft. bijvoorbeeld een boom, als je naar deze boom kijkt, zal je verbaasd zijn hoe de verschillende kanalen die het sap naar boven brengen zo mooi geplaatst zijn, dat het water geen probleem heeft om op te stijgen. Het opzuigen van het water gebeurt omdat de zon schijnt en het water wordt opgezogen. De natuur is zo nauwkeurig opgebouwd, absoluut harmonisch. Als het winter wordt vallen de bladeren af omdat Moeder Aarde voeding nodig heeft en de bladeren krijgen niet zoveel zonneschijn, dus moet er minder oppervlakte blootgesteld worden.  Hetzelfde voedsel wordt steeds opnieuw opgenomen, in het voorjaar zie je de prachtige bladeren weer opnieuw doorbreken.  Het is zo mooi uitgewerkt, de hele situatie, het hele universum is zo mooi gemaakt en de infrastructuur is zo gemaakt dat zij zonder enige moeite de zegeningen van het Goddelijke ontvangt. Het regent en de Natuur ontvangt het.  Als je ooit eerder in een bos bent geweest, zal je verbaasd zijn hoe schoon het is; de geur van die plaats is zo schoon, niets stagneert.  Hoe het werkt?  Hoe het door Read More …

Shri Rama Navami Puja Chelsham Road Ashram, London (England)

Shri Rama’s verjaardag Chelsham Road, London, UK 2 april 1982 ETVD 2016-0424 Vertaling Versie 2017-0319 Eerst en vooral zullen we beginnen met over energieën te spreken. Hoe deze energieën zich in ons voortbewegen en hoe zij processen in gang zetten. En we zullen spreken over de derde energie die ons heeft laten evolueren en waardoor we nu hier zijn. En we zullen spreken over jouw Zelf, dat de controle heeft, dat jou controleert: de Spirit. Als je deze theorie dus volgt zal dat heel interessant zijn. Want daarna, zie je, nadat we hebben gesproken over energieën en andere dingen die zich in jullie bevinden, dan zullen de mensen een vorm van ego voelen, zoals: “Wij hebben deze energieën en we kunnen ze gebruiken om er van alles mee te doen.” En dan kun je ze later laten doorstromen naar Sahaja Yoga. Maar spreek in het begin liever over theorieën. Want Indiërs zijn anders, westerse mensen zijn anders, ze hebben het gehad met religie, ze zijn het beu. Als je dus over religie spreekt dan heb je een probleem. Daarom werden vroeger de Veda’s geschreven. Ze spraken in het geheel niet over God of godheden. Ze spraken wel over God de Schepper, maar enkel over Brahmadeva. Via Hiranyagarbha, Brahmadeva, spraken ze over de rechterkant, zie je. En de mantra die ze steeds zeiden is: “Bhur, Bhuvah, Swaha.” Drie dingen. Nu is Bhur in feite de Mooladhara, de aarde vooral, de Mooladhara. De Mooladhara chakra en de Mooladhara zelf. Dan is er Read More …

Open je hart (England)

Toespraak tot Sahaja yogi’s – Open je hart – Dorset, UK – 02/08/1981 NlTVD 2019-0903 Wat zijn we hier allemaal op een mooie plek! Het is een ware zegen van Sahaja Yoga voor jullie allemaal om te kunnen ontspannen. Ontspan je maar goed, want alleen als je ontspannen bent, besef je dat wij nu gerealiseerde zielen zijn. Dat wij het Koninkrijk der hemelen zijn binnengegaan. Dat we de schoonheid kunnen zien die God rondom ons heeft geschapen. Dat wij gevoelig zijn geworden voor zijn genade, en voor zijn goedgunstigheid en voor zijn liefde. Dit is een seminarie wat jullie georganiseerd hebben, en dat maakt me heel blij. Ik wenste altijd al dat jullie seminaries zouden organiseren waarbij jullie allemaal zouden samenkomen en samenleven en elkaar zouden begrijpen. De seminaries werken ongetwijfeld heel wat dingen voor het grootste deel uit, maar op subtieler vlak zijn seminaries van de Sahaja yogi’s van veel meer betekenis. Het betekent het vestigen van sterke bases op allerlei plaatsen in een land. En die bolwerken, of we kunnen zeggen die krachtige middelpunten die zo ontstaan, die kunnen een mechanisme gaan vormen waardoor stralenbundels van sterke vibraties overal in deze plaatsen kunnen stromen of worden uitgestort. Het is een enorme karwei om deze mechanismes op te bouwen, deze goddelijke mechanismes, in verschillende delen van jullie land. Moeder Aarde bijvoorbeeld heeft haar werk gedaan. Waar het voor haar maar mogelijk was, heeft zij levende godheden gecreëerd om aan te tonen dat God bestaat. Zodat jullie nu hun vibraties Read More …

Toespraak tot Sahaja Yogi’s – Europa en de lever Domaine de Montrognon, Champagne-sur-Oise (France)

Toespraak tot Sahaja Yogi’s – Europa en de lever – 20/06/1981 – Parijs, Frankrijk Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Het. eerste wat Europa moet doen, is aandacht geven aan de Swadishthan, want Europa is de lever van de wereld, en de lever is afhankelijk van de Swadishthan. De functie van de lever is alle ongezonde elementen te elimineren, alle gifstoffen die slecht zijn voor de ontwikkeling van het individu: al deze dingen kan men gifstoffen noemen. Dus, de rol van Europa bestaat erin om alles wat gif voor de gemeenschap is, te elemineren. Dit land heeft belangrijke, zeer goede personen gekend, voor dewelke Ik veel respect heb; een van hen is Emile Zola, die zeer duidelijk de verdorvenheid van het mentale heeft beschreven, hoe een menselijk wezen zichzelf kan vergiftigen, en hoe de maatschappij zich vergiftigt. In een roman, Nana, beschrijft hij een zeer decadente en verdorven maatschappij, hij vertelt erin hoe deze maatschappij een mens volledig tot een stompzinnige transformeert. Hij beschrijft een mens die een beetje op Aristoteles gelijkt, en hoe iemand extreem stompzinning kan worden wanneer hij buigt voor zijn fysieke verlangens; en de vier aspecten van een zelfde vrouw; hoe ze terzelfdertijd een goede echtgenote en een kompleet verdorven wezen kan zijn. Er is ook de Maupassant die Ik op 13, 14-jarige leeftijd gelezen heb, en die, in deze periode, zeer veel indruk op Mij gemaakt heeft, en Read More …

De kracht van de kundalini Chelsham Road Ashram, London (England)

Toespraak tot Sahaja yogi’s – De kracht van de kundalini – Londen, UK. – 17/05/1981 NlTVD 2020-1127 Vandaag vertelde ik jullie over de Kundalini en dat Kundalini het zuivere verlangen binnen in ons is  dat zich manifesteert of gewekt wordt om ons onze zelfrealisatie te geven.  Het betekent dat het verlangen alleen dan is vervuld wanneer je je zelfrealisatie krijgt, anders manifesteert zij zich niet, dan slaapt zij alleen,  is zij latent. Zij heeft het geheel binnenin ons gecreëerd maar dan en alleen dan wanneer je zelfrealisatie krijgt, dan en alleen dan totdat je één wordt met je Spirit,  heb je de manifestatie van deze kracht niet bereikt, wat jullie door zal doen gaan met rennen en rennen en rennen met het idee dat je nog steeds je eigen betekenis niet bereikt of gevonden hebt. Zij zal er zijn, de hele tijd slapend, maar zij zal je ondertussen een gevoel van vervoering geven. Deze kracht moet dus snel ronddraaien om zich te manifesteren maar wanneer zij zich manifesteert…  [Shri Mataji pauzeert om een baby te troosten: “Wat is het? Wat is er gebeurd? Wel, laat het zijn, laat hem zitten, kom op. Wat is er gebeurd? Kom mee. Wat is er aan de hand? Eh; Het is goed. ” (Shri Mataji kust het kind) “Oké. Oké? “(De baby:”Ja”)” Goed.  Nu moet je je stil houden, oké? “(Shri Mataji kust het kind.)]  Dan heeft deze kracht bepaalde kwaliteiten.  De eerste kwaliteit die zij heeft, is dat zij tegen de zwaartekracht in Read More …

Je bent deel van het Goddelijke Wezen Caxton Hall, London (England)

“Je bent deel van het Goddelijke Wezen”. Caxton Hall, London (UK), 1 December 1980. NlTVD2020-1220 Ik kon jullie niet allemaal in mijn huis ontvangen, dus dacht ik dat ik beter hierheen kon komen, waar er plaats is voor jullie allemaal! En vandaag is de laatste dag voor onze Sahaja yogi’s (voor Moeders reis naar India). We moeten enkele heel belangrijke dingen over onszelf en onze Goddelijke organisatie begrijpen. Ik kan het enkel in grote lijnen vertellen, geen individuele problemen en individuele zaken omdat jullie niet langer individuen zijn. Jullie zijn deel geworden van het Goddelijke Wezen en jullie zijn ontwaakte cellen en dus moeten we in algemene zin begrijpen wat we eraan moeten doen. Het eerste wat we moeten weten is dat we gerealiseerde zielen zijn, en dat jullie de Zelfrealisatie gekregen hebben en dat jullie heiligen zijn, dat jullie alle krachten hebben die een heilige kan hebben. Geen enkele heilige heeft ooit meer krachten gehad dan jullie hebben, wat zich aan het manifesteren is. Geen enkele heilige had de kennis die jullie vandaag hebben. Jullie zullen verbaasd zijn – geen van de boeken die tot nu toe geschreven zijn, hebben jullie kunnen vertellen over het spirituele wezen dat in jullie aanwezig is, zoals jullie dat door Sahaja Yoga hebben leren kennen. Men moet het accepteren. Het is zo. Wie onder hen, wie er ook boeken heeft geschreven – zelfs, zou ik zeggen Adi Shankaracharya, hij kon zoveel dingen die jullie weten niet uitleggen. Maar het niveau van Adi Shankaracharya Read More …

De eeuwige Spirit Caxton Hall, London (England)

Nederlandse vertaling versie datum: 2023-0321 Caxton Hall, Londen, UK 10 November 1980 (A yogi introduces Shri Mataji as well as Sir CP who is attending the program for the first time, having just been unanimously re-elected as Secretary General of the IMO.) Vandaag zullen we een korte sessie houden want jullie zijn vandaag na het programma allemaal uitgenodigd voor het avondeten. De gastheer is mijn echtgenoot die jullie wil uitnodigen en hij zal om ongeveer 8u15 of 8u30 aankomen. Vandaag gaan we dus denken aan onze Spirit die we helemaal verwaarloosd hebben. We zijn er ons zelfs niet van bewust dat we een Spirit hebben. Zij die er nu, dankzij Sahaja Yoga, van bewust zijn omdat ze het met hun vibraties kunnen voelen, kunnen ook verloren lopen en het vergeten. De Spirit is het enige in ons dat eeuwig is, al het andere is vergankelijk en evolutief. Alles evolueert en hoe beter die evolutie verloopt, hoe hoger het niveau waarop de Spirit zich gaat manifesteren. Net zoals zelfs de reflectie van de zon op een steen onbestaand is. En soms, denk ik, is de reflectie van de zon op het meer, de reflectie die in Sahaja yogi’s gevoeld wordt. Als ze het zien, het voelen, vloeit het en kunnen ze de wind in hun handen voelen. Maar toch is hun aandacht niet volledig verlicht. De Spirit is nog niet volledig naar binnen doorgedrongen. Hij wordt nog maar gereflecteerd. In de spiegel zie je de reflectie van de zon. Maar zelfs Read More …

Lethargie Chelsham Road Ashram, London (England)

Letargie is zeer anti-God – Chelsham Road Ashram, Londen (VK) – 27 september 1980 NlTVD 2019-0509 Gisteren sprak ik over twee dingen die we in Engeland moeten doen en die we zouden moeten begrijpen, zie je. Want elk land heeft zijn eigen problemen en we absorberen de problemen. [Shri Mataji in Hindi “Left hamari aur kar. Left hand, ha.] [in Hindi: richt je linkerhand naar mij en je rechterhand naar buiten] Het is zo dat ons werk zich heel vlug verspreidt en de mensen beginnen eraan. Ik zie dat Europa verrassend genoeg, veel vruchtbaarder is en eens de mensen hun realisatie gekregen hebben, worden ze fantastisch. Ik bedoel, ze denken dat het iets is waar ze op zaten te wachten en ze begrijpen Sahaja Yoga veel beter dan wij hier. Hoewel jullie Kundalini heel hoog opstijgt. Dat heb ik gezien, maar de vooruitgang is niet zo goed in orde. Ray is pas naar India geweest en hij zal jullie vertellen wat voor mensen we daar hebben en hoe ze vooruitgegaan zijn. Zoals ik zei: het grootste probleem van ons land is lethargie en lethargie is iets dat we op de een of andere manier moeten overstijgen. Lethargie is eigenlijk een satanische kracht. Het is niet alleen lethargie van de materie, die voortkomt uit de dominantie van het materiële over de Spirit, maar ze is echt satanisch, want ze blokkeert je vooruitgang en moet vermeden worden. En om eruit los te geraken moet je heel alert zijn over hoe het je Read More …

Hoe weet je waar je staat, wat God betreft. Chelsham Road Ashram, London (England)

Hoe weet je waar je staat, wat God betreft. Advies in Chelsam Rd Ashram, Londen, 7 september 1980 Nederlandse vertaling versie datum 2022-0406 … Vibraties van de foto’s, dat is heel belangrijk. Hoe weet je waar je staat voor wat God betreft? Dat is het belangrijkste, niet? Daarvoor zijn we hier, om één te zijn met God, om verbonden te zijn met zijn kracht, om zijn instrumenten te zijn. En hoe onze verbinding verslapt, hoe we het kunnen corrigeren, dat zouden we moeten proberen te begrijpen. Eerst en vooral moeten we beseffen dat we er niet over hoeven na te denken. Als je er teveel over begint na te denken, heb je gemerkt dat je iets raars doet dat je niet had moeten doen. Plan hierover ook niet teveel want als mensen in dit land beginnen te plannen gaan ze voluit en plannen ze alles. Als ze bijvoorbeeld gaan wandelen, moeten ze de juiste schoenen hebben, de juiste wandelstokken, dit en dat, handschoenen, alles, en ze geraken nooit buiten. Ze zijn zo moe van het plannen zelf. Het gebeurt op dezelfde manier met Sahaja Yoga. Het gebeurt bijna op dezelfde manier met Sahaja Yoga. Hoewel ik je zei niet te plannen, er niet over na te denken, zie ik dat je er toch mee doorgaat en zo geraak je in de problemen want met denken kan je jezelf niet corrigeren. Wat je wel kan doen is weten dat je bandhans kan maken of jezelf in evenwicht kan brengen met je Read More …

De aandacht London (England)

Toespraak over aandacht, vragen over vreugde, en dromen Dollis Hill Engeland, 1980-0526 Nederlandse vertaling versie datum 2022-0816 Vandaag ga ik het met jullie hebben over aandacht. Wat is aandacht, wat is de beweging van de aandacht en wat zijn de manieren en methoden om onze aandacht te verhogen? In grote lijnen, oké? Maar wanneer ik al deze dingen zeg moet je weten dat ik individueel met je spreek het gaat niet over anderen. Het eerste wat mensen altijd doen wanneer ik met jullie spreek is dat je probeert uit te vinden over wie spreekt Mataji! Dit is de beste manier om je aandacht op iets anders te richten. Als je je aandacht op jezelf richt zodat, “dit is voor mij en mij alleen,” dan zal het een effect hebben, want deze woorden van mij zijn mantra’s. En daarom is het verspild omdat wat je ook wordt gegeven, wordt op een ander iemand gegooid. Dus de aandacht die je hebt is de enige weg om de waarheid te kennen. Je eigen aandacht is belangrijk, niet de aandacht van anderen of je aandacht op anderen! Dit moet duidelijk begrepen worden. Als je dit punt begrijpt, dat het geheel door jou geconsumeerd moet worden, door je aandacht om jezelf naar een hogere situatie te brengen, zal het uitwerken. Anders is het als eten aan je geven en je gaat naar een ander die gevoed wordt, terwijl jij niets krijgt. En diegene kan misschien ook niet gevoed worden, omdat hij niet weet dat je het naar Read More …

Zie jezelf onder ogen om te worden. Evening Seminar Old Alresford Place, Alresford (England)

Zie jezelf onder ogen om te worden. Old Arlesford Place, Arlesford, Engeland, 17 mei 1980 Nederlandse vertaling versie datum 2022-0404 Zie jezelf onder ogen om te worden. Dan is de voorbereiding gedaan om iets te worden en ten eerste, als je weet dat het je ego en superego zijn die je belasten, moet je ze met vibratorisch bewustzijn uit scannen. Nu zijn er twee soorten aandacht waar we rekening mee moeten houden. De eerste is een constante aandacht die een routine is van een Sahaja yogi, en de tweede is de noodhulp. Ik heb gezegd dat alle Sahaja yogi’s moeten beginnen hun dagboek te schrijven, één met dagelijkse ervaringen, als je weet dat je dagboek moet schrijven, houd je je aandacht alert, en iets anders, als je een speciaal idee krijgt uit het verleden of van de toekomst, schrijf het ook op. Dus op die manier moet je twee dagboeken hebben. Voor je constante aandacht, moet je je gedachten op bepaalde punten vastleggen. De eerste, zoals ik zei, je houdt een dagboek bij dan zul je weten dat je je moet herinneren welke belangrijke dingen gebeurd zijn. Dus je attentie zal alert zijn en je zult uitkijken voor zulke punten, waar, wat is het ding dat je ziet. En je zult versteld staan, als je je aandacht alert maakt, welke nieuwe dingen er naar je toe komen, zeer briljante ideeën. En de wonderen van het leven en de wonderen van Gods schoonheid en zijn goedgunstigheid, zijn grootheid, zijn vriendelijkheid, zijn Read More …

Wat is een Sahaja Yogi, Ochtend seminari Old Alresford Place, Alresford (England)

Ochtend seminari, Old Alresford (Engeland), 17 Mei 1980. Nederlandse vertaling versie datum 2022-0816 We moeten weten dat Sahaja Yoga een levend proces is. Het is hetzelfde soort proces waardoor een zaadje uitgroeit tot een boom. Het is een levend proces. Dus het is Gods werk. Ik bedoel, hij moet het doen. Het is niet jouw taak. Het zaad laten ontkiemen is zijn werk. Maar het probleem ontstaat omdat, in dit stadium waar de mens het zaad is, hij over vrijheid beschikt, ze hebben vrijheid. Met die vrijheid kunnen ze zijn manifestatie, zijn werking bederven. Dus het eerste wat men moet onthouden is dat we wijsheid moeten hebben. Het eerste punt van wijsheid is dat het de Almachtige God is die dit werk gaat doen. Wij doen het niet. Jullie kunnen het zaad niet laten ontkiemen, hoe kunnen jullie dan dat zaad laten ontkiemen? En in die wijsheid moeten we, in onszelf, één ding leren en weten, dat je deel uitmaakt van het hele proces. Hoewel je je eigen vrijheid hebt, is vrijheid ook een onderdeel van hetzelfde proces. Je bent niet van God gescheiden. Je bent geen afzonderlijke entiteit. Jullie maken deel uit van dat hele proces. Oké? Dus om te denken dat jullie er iets over moeten beslissen is ook fout. Jullie zitten in hetzelfde schuitje, gebracht tot het stadium waarin je de vrijheid krijgt voor je verdere evolutie. Dus in dit stadium, als je je vrijheid hebt, moet je weten dat vrijheid aan jou gegeven wil worden om Read More …

Sahasrara Puja – Oprechtheid is de sleutel tot je succes London (England)

Sahasrara Puja – Oprechtheid is de sleutel tot je succes – Dollis Hill Ashram, Londen – 5 mei 1980 We kunnen zeggen dat op 5 mei 1970 voor de eerste keer de collectieve Spirit van God zich opende. Tot dan toe kwamen Gods zegeningen als genade naar mensen individueel. En ze kregen hun zelfrealisatie individueel, één voor één. En de methode voor individuele zelfrealisatie was precies omgekeerd aan de collectieve methode.  Eerst moesten zij hun dharma vestigen, zich volledig   zuiveren, al die tijd verlangend naar hun verlossing met hun aandacht op hun verlossing gericht -wat je noemt Ishwara Pranidhan (verlangen naar God)-, en daarbij aan God denken, om zijn genade smeken en zich gewetensvol volgens het dharma gedragen om zuiver te blijven. Ze moesten hun geest onder controle houden, hun verlangens onder controle houden, hun acties onder controle houden en dat op zodanige wijze dat ze zeker op het middenpad zouden blijven. En als ze die toetsingen van onkreukbaarheid allemaal konden doorstaan, als ze het verdienden, dan alleen bezorgde Moeders genade hen de zelfrealisatie. Dit patroon duurde zo tijdenlang voort. Die weinige mensen die zelfrealisatie kregen, deden een heleboel opzienbarende dingen in voorbereiding op Sahaja Yoga. Ze kwamen op alle terreinen in het leven voor, maar waren schaars en uniek. Bijvoorbeeld in India, en op heel wat andere plaatsen in de oudheid, ontdekten zij de unieke geschenken van Moeder Aarde -die wij swayambhu’s noemen- die zij zelf creëerden. Deze stenen of beelden van steen, die door Moeder Aarde voortgebracht werden, Read More …

Wat is zoeken? Brighton Pavilion, Brighton (England)

Nederlandse vertaling versie datum: 2023-0428 Wat is zoeken Publiek programma, Brighton Pavilion, Brighton Engeland, 31 maart 1980 Ik heb je gisteren verteld hoe je voelt dat je zoekt, waarom je voelt dat je zoekt, wat er in ons is dat dit zoeken uitwerkt. En deze yoga is spontaan. Er is geen andere manier waarop je je realisatie kunt krijgen. Want als je een zaadje moet laten ontkiemen, moet het wel kiemkracht hebben! Op dezelfde manier, als je moet ontkiemen in je nieuwe bewustzijn, moet het door het ontwaken van Kundalini zijn, want daar is ze voor. Als je deze (microfoon) op het net moet aansluiten, moet je een draad gebruiken, er is geen andere manier. Ik heb je gisteren verteld dat dit prachtige instrument gemaakt is, alle moeite die er is ingestoken. Je bent er doorheen. Hoeveel? Hoeveel hebben we berekend voor vijfendertig crores? Yogi: Driehonderdvijftig miljoen. Shri Mataji: Driehonderdvijftig miljoen soorten levens. En nu ben je een mens geworden. Dus moet deze prachtige menselijke structuur toch een betekenis hebben, dit instrument [en] waarom het gecreëerd is. Er moet een reden voor zijn. En, zoals je je menselijke realisatie hebt, zoals je je menselijk lichaam hebt, als je tot een meer geëvolueerde persoonlijkheid moet komen, moet dat spontaan gebeuren, je kunt het niet uitwerken. Het zou een eenvoudige logica moeten zijn. Je hebt niets gedaan om een mens te zijn en je moet niets doen om hogerop te komen. Maar misschien heb je jezelf een beetje benadeeld, door iets verkeerds Read More …

Transformatie – Advies ‘s ochtends tijdens Bordi Seminar Bordi (India)

Transformatie – Advies ‘s ochtends tijdens Bordi Seminar – 27 januari 1980 En Tvd2017-0122 NL Tvd2020-1127 Iedereen voelde zich heel goed toen ze hier aankwamen, blij, en ze meenden dat hun vibraties oké waren. Maar dat was niet zo. Wees dus op je hoede, zie je – vraag aan iedereen om je te checken, stel je daar bescheiden in op. Je moet blijven checken. Als je jezelf niet checkt, hoe kun je dan weten wat het is waardoor je een catch hebt opgelopen? Vraag anderen om je te checken en wees daar bescheiden, heel bescheiden in. Beschouw niets als vanzelfsprekend, als we onszelf niet transformeren, dan heeft Sahaja Yoga geen zin voor jullie. Weet je, het kan op heel materiële wijze tot uiting komen in Sahaja Yoga; zoals deze radio of deze transistor of deze luidspreker, die zenden alleen maar aan uit. We moeten beseffen dat Sahaja Yoga niet enkel energie door ons heen laat gaan zoals allerlei verschillende materiële dingen energie doorgeven. Deze microfoon laat energie door, deze transistor laat energie door en allerlei soortgelijke dingen geven energie alleen maar door. Er gaat niets naar binnen. Zoals een… een artiest die aan het zingen is en de, -niets ervan komt  in de radio terecht. Zo gaat het ook als onze kracht begint te stromen, omdat op een of andere manier de Kundalini met de hoofdleiding in verbinding gebracht is; die heeft dat werk (van de Kundalini) niet gedaan en ook heb jij jezelf geen enkele eer bewezen. Daarom moet Read More …

De problemen van het Ego Caxton Hall, London (England)

De problemen van het Ego – Londen – 22/10/1979 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Ik had gedacht om jullie vandaag te spreken over de problemen van het ego, omdat iedereen daarmee geconfronteerd wordt. Dit is het grootste probleem dat ze allemaal hebben. Ze geraken in een grote egotrip verzeild en weten niet wat ze daaraan moeten doen. In het eerste deel zal ik uitleggen hoe het ego ontstaat en wat dat voor ons betekent; in het tweede hoe we het kunnen begrijpen, hoe we het ego onder de knie kunnen krijgen en hoe we het zijn eigen plaats kunnen geven. Zoals je op dit schema kunt zien, stelt de gele kleur het ego voor. De gele ballon is het ego. Het begint beneden bij de Swadishthan. Dit is de kleur van de gal. En die Swadishthan, die staat voor onze creativiteit, is rechtstreeks verbonden met het ego daar. Als deze chakra begint te draaien rond de void en de verschillende delen van de void aandoet, verzamelt hij al de problemen die in de void aanwezig zijn. De void is die groene cirkel binnenin ons waar zich op fysiek vlak de baarmoeder, de nieren, alle ingewanden, het op- en neer-gaand (voedsel)transport in de dikke darm, de lever, vooral het bovenste deel van de lever, de pancreas en de milt bevinden. Alle problemen van deze organen worden door deze chakra opgenomen in zijn beweging. Read More …

Diwali Puja: Today is the day to take an oath Dollis Hill Ashram, London (England)

Diwali Puja: Today Is The Day To Take An Oath, Dollis Hill Ashram, London (England), 20-10-1979 Op de 14de dag werd hij gedood door Shadanana, Kartekeya, de zoon van Parvati en Shankar, die een zeer krachtige expressie was van de Rudra Shakti, wat betekent dat hij de dodende kracht van God is. Hij werd speciaal gecreëerd voor dit doel, het doden van Narakasura. Deze laatste, deze rakshasa, was zo’n bedreiging en hij had het leven van zoveel mensen geruïneerd. Hij had zoveel vernielingen aangericht en de mensen wisten geen bescherming te vinden. Toen Narakasura gedood werd door de Shakti, in de vorm van Shadanana, Kartikeya, werd dat overal gevierd. De mensen vierden tijdens de volgende nacht en de volgende nacht was de donkerste van het hele jaar, dat is vandaag. De 15de dag van de afnemende maan wordt amavasya (nieuwe maan) genoemd. Dit is dus de donkerste nacht. Er zijn altijd donkere nachten, eens per maand, maar dit is de donkerste nacht van het hele jaar en juist voor deze nacht werd Narakasura gedood. En alle lampen worden in huis gebracht en veel van deze lampen worden aangestoken. Natuurlijk zijn elektrische lampen anders dan deze, zoals je weet, in die zin dat deze de hele tijd badhas verbranden. Na de dood van Narakasura … hij had zijn eigen grote leger toen hij zeer machtig was en veel mensen gehypnotiseerd had. Om dus af te raken van al deze achterblijvers staken ze al deze lampen aan zodat al deze duivels die Read More …

Sahasrara Puja: Hoe Shri Mataji de opening van de Sahasrara ervoer London (England)

Sahasrara Puja. Dollis Hill, Londen (UK), 5 Mei 1979. Nederlandse vertaling versie datum 2024-0426 Dus vandaag is een heel, heel belangrijke dag, dat weet je; omdat in de geschiedenis van de schepping, tot aan de tijd van Christus, in het menselijke bewustzijn alleen het gevoel van wederopstanding werd gecreëerd, dat je kunt herrijzen of herboren kunt worden. Dat gevoel kwam bij hen naar boven. Mensen beseften dat het ons allemaal wel eens kan overkomen. Maar het gebeurde niet. Er heeft nooit actualisatie plaatsgevonden. Dat was een probleem. En zonder dat je de werkelijkheid binnengaat, waar je het ook over hebt, het klinkt fantasierijk. Je moet dus in de realiteit springen, in de waarheid. Dit is nog nooit eerder gebeurd en, zoals ik je al heb verteld, als het maar één of twee mensen is overkomen, maakt het voor de massa helemaal niets uit, en niemand accepteert het. En net als het kleine riviertje dat door de woestijn stroomt, verdwijnt het in de ijle lucht. Ook de waarheid, wat er ook werd ontdekt, heeft nooit wortels gehad. En allerlei grappige dingen begonnen met deze realiteit, die deze mensen predikten. Het zou dus het hoogtepunt zijn van het menselijk bewustzijn, waar hij één wordt met het Goddelijke. Dat hij één wordt met zichzelf. Het zou gebeuren. En ook dat zou gebeuren op het moment dat het meest opportuun was, het beste moment. Omdat, tenzij en totdat het menselijk verlangen heel sterk is, de menselijke wil heel sterk is en om de werkelijkheid vraagt, de Read More …

Het principe van Brahma Caxton Hall, London (England)

Nederlandse vertaling versie datum 2023-0305 Het principe van Brahma Vandaag wil ik ergens over spreken waar ik het waarschijnlijk nooit eerder over heb gehad. Of anders heb ik er niet zo uitgebreid over gesproken. Het gaat over het principe van Brahma. Wat is het principe van Brahma? Hoe kan het bestaan? Hoe wordt het geboren? Hoe manifesteert het zich? En hoe kan het tegelijk gehecht en onthecht zijn? Het principe van Brahma verschilt van Brahma zelf, wat de beschrijving betreft. Net zoals de principes die ik volg verschillen van wie ik ben. Het is een zeer subtiel onderwerp, dat ware meditatieve aandacht vereist. Zet dus de kritiek van je verstand uit, zoals je zojuist je schoenen uit hebt gedaan. Hebben jullie allemaal je schoenen uit gedaan? Doe dat alsjeblieft, en luister gewoon naar me met een subtielere aandacht. Kunnen jullie naar voren komen? Kom allemaal naar voren, zodat zij die later komen er nog bij kunnen. Kom maar naar voren! Ik vind het beter als jullie naar voren komen, want we hebben hier geen microfoon. Het is beter dat jullie naar voren komen, hierheen.  Net zoals de principes waar jij je op baseert verschillend zijn van wie jij bent, zo is ook het principe van Brahma verschillend van de Brahma zelf; het is Brahma en het ligt besloten in de Brahma. Maar de Brahma zelf wordt ondersteund door dit principe. Qua dimensie kun je zeggen dat Brahma breder en groter is, en je zou het zelfs dieper kunnen noemen, maar Read More …

Kundalini Caxton Hall, London (England)

“Kundalini”. Caxton Hall, London (UK), 10 July 1978. NLTVD 2022-0321 Zij die voor de eerste keer zijn gekomen, kom alsjeblieft naar voren, dat zal beter zijn. Zij die voor de eerste keer zijn gekomen, alsjeblieft, jullie kunnen op de eerste en tweede rij zitten zodat we het weten. Omdat zij die eerder zijn gekomen… alsjeblieft kom! Er is niets om bang voor te zijn. Maakt geen verschil. Kom aan. Ga naar, andere mensen. En we moeten één ding beseffen, dat een mens op een verschillend tijdstip is geboren dan een dier. Een mens heeft een gevoel van schoonheid. Een mens weet wat weerzinwekkend is, en wat niet. Een geur die we zo mooi noemen, misschien dat als een buffel die kant op komt, hij het misschien niet opmerkt en hij het niet erg zou vinden als er vuil in de buurt is. God heeft mensen heel speciaal gemaakt. Nu met ons intellect, met onze groei, ons begrip van dingen, het bewustzijn dat is ontwikkeld, natuurlijk door ons ego, onze inspanning. Maar nog steeds, als mensen een bepaalde staat van ontwikkeling hebben bereikt realiseren ze zich dat de vreugde in het leven niet in de materie is. Ze realiseren het, rationeel, niet via enige ondervinding, maar verstandelijk zien ze het zelf, ze kijken rond en zij ontdekken dat degenen die materieel zijn toegerust niet gelukkig zijn, rationeel. Maar er is iets aangeboren, in een mens ingebouwd, dat hij verder probeert te denken. Hij wil meer weten. Hij is niet tevreden met Read More …

Wat gebeurt er na zelfrealisatie? Caxton Hall, London (England)

“Wat gebeurt er na zelfrealisatie?” – Caxton Hall, Londen – 26 februari 1978 NlTVD 2021-0708 De vraag is: wat gebeurt er eigenlijk met ons na zelfrealisatie? Natuurlijk, ik bedoel, je voelt je gedachteloos bewust, je voelt collectief bewustzijn, je kunt de Kundalini van anderen voelen, je kunt de Kundalini opbrengen, je kunt de chakra’s voelen. Dit is alles wat je weet. Maar eigenlijk moet worden gezien wat er op een diepere manier met een mens gebeurt. Laat ons dus allereerst weten wat we zijn, zoals we zijn, vóór realisatie, zodat we weten wat er met ons gebeurt na realisatie. Het onderwerp is heel subtiel en ik zou willen dat je ernaar luistert in een heel, heel grote concentratie. Vandaag ga ik het niet hebben over abstracte dingen, maar absoluut over iets dat een feitelijk gebeuren is. Een mens werd uit evolutie geschapen – dat weet je heel goed – dat hij uit evolutie is geschapen. En er is een grote controverse gaande. Ze begrijpen deze dingen niet, daarom is er een controverse. Maar hij is ontwikkeld in zeven fasen en daarom wordt er gezegd dat: Hij had zeven dagen nodig om deze wereld te creëren. We kunnen zeggen dat het hele universum ongeveer zeven fasen heeft doorlopen. Maar, zoals je begrijpt, bevat een zaad alle microscopische zaden erin om alle delen van een boom te manifesteren. Op dezelfde manier werden mensen geschapen. En terwijl het zaad opnieuw wordt gecreëerd in de bloem of in de vrucht en zichzelf dan opnieuw Read More …

De creatie New Delhi (India)

New Delhi, 20 feb 1977 Nederlandse vertaling versie datum 2022-0404 Vanavond hebben we besloten te spreken over Creatie maar het management heeft me geen krijt kunnen geven en ook geen schoolbord, ik weet het niet, ik zal het proberen uit te leggen zonder te tekenen. Het is een heel moeilijk onderwerp. En ik zal proberen het begrijpelijk te maken. Maar ik verzoek jullie volledige aandacht te schenken aan zulk moeilijk onderwerp als Creatie.  De grootste zegening vandaag is dat vele van jullie de vibraties kunnen voelen. En niet alleen dat, maar je weet en realiseert je ook dat ze kunnen denken en liefhebben. Het is een heel grote zegening. Natuurlijk, sommigen van jullie hebben het niet, maar van zij die het hebben gekregen weet ik dat deze vibraties organiseren, omdat ze de Kundalini doen opstijgen, ze gaan naar de plek waar het nodig is, uit mededogen, naar dat gedeelte waar een tekort is. Zij begrijpen, ze organiseren, ze zijn van nature universeel en ze hebben lief. Ze beantwoorden je vragen, als je hen een paar vragen stelt, ontvang je een antwoord van hen. Zij zijn levende vibraties. Deze vibraties zijn van het Goddelijke. Dit Goddelijke wordt Brahma genoemd, Brahma Tattwa, het goddelijke principe. We kunnen zeggen dat het scheppingsproces een eeuwig proces is. Betekent een zaadje wordt een boom en de boom wordt een zaadje en het zaadje wordt een boom en het gaat maar door, het is eeuwig. Dus het kan geen beginpunt hebben en het kan geen eindpunt Read More …

Sat Chit Anand New Delhi (India)

Toespraak tot Sahaja Yogi’s – Sat, chit, ananda – 15/02/1977 – Delhi, India Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Kan iedereen mijn Hindi begrijpen? De taal van de spirit is Sanskriet. Men heeft zich nooit bekommerd om de spirit. We moeten dus een taal hebben die over de spirit kan praten. Engels is daarvoor niet toereikend genoeg. Zij hebben niet deze ervaringen omdat zij tot dusver niet diep genoeg gegaan zijn. Wij zijn op dat vlak zeer oude mensen. Onze cultuur bestond erin om God te kennen. Alles is gekomen doorheen het Sanskriet omdat Sanskriet werkelijk een godentaal is. Los daarvan, is het zo dat wanneer de Kundalini beweegt, Zij vibraties creëert, Zij maakt speciale geluiden, die devanagri geluiden van de verschillende chakra’s hoorbaar maken. Wanneer Ik de tijd heb zal Ik jullie daar meer over vertellen. Zelfs wanneer je mantra’s reciteert in het Sanskriet of door devanagri uitspraak zullen de chakra’s meer worden gestimuleerd. Probeer het te leren, misschien geen Sanskriet maar tenminste Hindi, en omdat het een fonetische taal is heeft het dat geluid wat vibratorisch effect heeft. Tracht deze taal te leren. Hindi is niet mijn moedertaal, dat is Marathi. Ik spreek Hindi omdat Ik de belangrijkheid ervan inzie. Ik spreek ook wat Engels. Bengali ken Ik ook, dat kan je dan omzetten naar Tamil of Telugi of eender welke taal in dit land van yoga. Elk deel van dit Read More …

Seminar Dag 2, Aandacht en vreugde Bordi (India)

Bordi (India), 27 Januari 1977. Nederlandse vertaling versie datum 2024-0426 …te veel wiebelen en hoe de aandacht te fixeren. Nu, de kwaliteit van aandacht verandert naar gelang de staat van je evolutie. Bijvoorbeeld, in een dier. Dus waar is de aandacht geplaatst in een mens? Het is geen vast punt. Je kunt zeggen dat aandacht het oppervlak of de rand van bewustzijn is. Overal waar we op de hoogte worden gebracht, wordt de aandacht naar dat punt afgeleid. Als je een analogie kunt vinden, alle vijlsels van ijzer hebben een kracht gekregen om aangetrokken te worden naar de magneet. Waar is die kracht, je kunt het niet lokaliseren, het is overal. Waar de magneet ook geplaatst wordt, wordt de inhoud aangetrokken. Onze aandacht is ook zo, zodat waar we ook worden aangetrokken, onze aandacht daarheen gaat. Het is aanwezig in het hele lichaam, in die zin dat het overal kan worden afgeleid, buiten het lichaam. Ook in het lichaam, in geval als er enige pijn is of er enig probleem is. Het drijft over de zenuwen, het drijft over het hele zenuwstelsel, maar er is een controlerend centrum in de hersenen. Als het wordt geraakt, kunnen we bij bewustzijn blijven, maar zonder enige aandacht. Ook als iemand wordt geraakt op de Vishuddhi chakra kan het gebeuren. Het kan zelfs gebeuren in de lagere chakra’s als iemand wordt geraakt. Dat gedeelte zal zijn aandacht verliezen want je kunt niet voelen in dat gedeelte. Het verschil is dit, dat je aandacht kunt Read More …

Birthday Puja (year unknown) Mumbai (India)

HH Shri Mataji, Birthday Puja Public Program, Mumbai, India [Yoginis singing a welcome song ends 6’55”] Nederlandse vertaling versie datum 2022-0718 Ik buig voor alle zoekers van de waarheid. Het is heel vriendelijk van jullie allemaal om mijn verjaardag te komen vieren. Het is heel lief. In de moderne tijd, wie zorgt er voor de moeder? Een van de tekenen van de moderne tijd is dat de ouders verwaarloosd zullen worden door de kinderen. Ze moeten misschien in een verzorgingshuis blijven. Maar ik vind jullie hier allemaal met zoveel liefde, met zoveel genegenheid, van overal ben je gekomen om je moeder te begroeten. Er zijn geen woorden voor. Ik kan de liefde die als een oceaan over mij wordt uitgestort niet beseffen. Ik raak gewoon verloren in het prachtige gevoel van een moeder die duizend kinderen heeft, die zo lief zijn en ook naar mijn beeld van een goede zoon of dochter. We hadden hier nog een grote moeder hier, in Maharashtra, dat was Jijabai, Jija Mata. En zij is degene die een beeld had van haar zoon, dat op een dag haar zoon in staat is om het koninkrijk van God te vestigen, van oprechtheid, vrijheid en karakter. Zulke ‘Yuvapurushas’ zijn vaak geboren. Zelfs zijn zoon kon niet voldoen aan zijn standaard, aan zijn karakter. De manier waarop hij de schoondochter van Kalyan Subhedar respecteerde, de manier waarop hij met mensen omging, de manier waarop hij een leven leidde van dynamische bhakti. Zulke mensen worden zelden geboren en hij kon niet Read More …