ORF Radio Interview- OVER HAAR JONGE JAREN Meli Ashram, Vienna (Austria)

Interview – OVER HAAR JONGE JAREN – Wenen – 9 juli 1986
Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Q.: Wat waren de omstandigheden waarin U opgroeide?
Shri Mataji: Mijn familie?
Q.: Ja.
Shri Mataji: Ik behoorde tot een familie van zeer verlichte mensen. Mijn vader was linguïst; hij beheerste veertien talen en kende ongeveer zesentwintig talen en hij vertaalde zelfs Koraneshariv in het Hindi. […]