Sahastrara Puja 2004 Nirmal Temple, Cabella Ligure (Italy)

Shri Mataji Nirmala Devi
 
Sahastrara Puja

Cabella, Italië
9 mei 2004

Engelse transcriptie: ISDP verified
Nederlands: eindversie 02/05/2010
Vandaag is het een belangrijke dag in ons leven als Sahaja yogi’s. Op deze dag werd de Sahastrara geopend, wat werkelijk een zeer inspirerende gebeurtenis was. Ik had nooit verwacht dat ik dit tijdens mijn leven zou kunnen bewerkstelligen, maar het is gebeurd, en nu is bij zovelen van jullie de Sahastrara geopend. Zonder dat zou je nooit hebben kunnen weten wat de waarheid is. […]

Sahastrara Puja, Watch Yourself (Italy)

Shri Mataji Nirmala Devi
Sahastrara Puja
Cabella Ligure, Italië
5 mei 2002

Engelse transcriptie: Amruta verified
Nederlands: eindversie 04/06/2015
Vandaag is het een zeer belangrijke dag, moet ik zeggen, om de Sahastrara te vieren, de puja van de Sahastrara. Wat gebeurde is heel uniek: jullie Sahastrara’s werden geopend. Zo waren er slechts zeer weinig mensen in deze hele wereld: een paar Soefi’s, een paar heiligen en nog enkele andere mensen in onder andere China. Maar van slechts zeer weinigen werd de Sahastrara geopend. […]

Sahasrara Puja – Werkelijkheid en realitei Nirmal Temple (Italy)

Sahasrara Puja – Werkelijkheid en realiteit – Cabella, Italië – 09/05/1999
Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Vandaag zijn we hier samen gekomen om de Sahasrara Puja te vieren.
‘Sahasrara’ betekent in het Sanskriet ‘duizend’ en er zijn duizend bloemblaadjes in ons brein die verlicht zijn. Natuurlijk kibbelen de dokters over dat punt; vergeet hen maar. Deze bloemblaadjes waren gereed voor onze verlichting. […]

Sahastrara Puja 1998 Nirmal Temple, Cabella Ligure (Italy)

Shri Mataji Nirmala Devi
 
Sahastrara Puja
‘Meditatie is de enige weg’

Cabella Ligure, Italië
10 mei 1998
Engelse transcriptie: ISDP verified
Nederlands: eindversie 12/12/2008
Vandaag is het een grote dag omdat de Sahastrara dag en moederdag samenvallen. Dat is een zeer sahaj[1] gebeurtenis denk ik, en zo moeten we ook begrijpen hoe de Sahastrara en het moederschap samengaan.
De Sahastrara werd zeker en vast geopend, en Moeder moest het doen, want die mensen die eerder op deze aarde kwamen, […]

Sahasrara Puja – De wortels van het dharma (Nirmal Temple)

Sahasrara  Puja – De wortels van het dharma – Cabella Italië – 04/05/1997.
Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Vandaag zijn we hier samengekomen om de Sahasrara te vereren. Jullie weten dat de Sahasrara een zeer belangrijk aspect is van het subtiele systeem. Natuurlijk was het een grote dag toen deze chakra in 1970 geopend werd, maar we moeten zien wat jullie daardoor bereikt hebben. […]

Sahasrara Puja – Identificatie Nirmal Temple, Cabella Ligure (Italy)

Sahasrara Puja – Identificatie – Cabella Italië – 5 mei 1996
Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Vandaag vieren we de opening van de Sahasrara. Ik moet zeggen dat dit een belangrijke gebeurtenis was voor de gehele mensheid. Vroeger ben Ik Me er nooit van bewust geweest dat dit zulk een verwezenlijking was.
Nu zie Ik dat het onmogelijk zou geweest zijn om tot de mensen te spreken zonder zelfrealisatie. […]

Sahasrara Puja – Bereik de volledige vrijheid (Italy)

Sahasrara Puja – Bereik de volledige vrijheid – Cabella, Italië- -07/05/1995
Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Vandaag is een grote dag voor ons, voor alle Sahaja Yogi’s, omdat op deze dag, ik zou zeggen dat we één of twee dagen te laat zijn, de Sahasrara zich voor ons opende. Het was gewoon een wonder, omdat ik niet gedacht had dat ik op het punt was waarop het verwezenlijkt zou kunnen worden. […]

Sahastrara Puja 1994 (Italy)

Shri Mataji Nirmala Devi

Sahastraradag Puja
‘Het werk van Mahamaya’

Cabella Ligure, Italië
8 mei 1994
Engelse transcriptie: ISDP verified
Nederlands: eindversie 11/04/2013
Vandaag hebben we een unieke combinatie van Moederdag in verschillende landen en Sahastrara dag voor de Sahaja yogi’s. Ik vind dat dit de belangrijkste dag is in de geschiedenis van de menselijke evolutie, want alle andere gebeurtenissen, incarnaties en ondernemingen in de spirituele atmosfeer hebben nergens toe geleid. Integendeel, ze zijn zelfs in een bepaald soort cocon zonder deur(opening) beland, […]

Sahasrara Puja – Bereik de perfecte staat (Italy)

Sahasrara Puja – Bereik de perfecte staat – Cabella, Italië – 09/05/1993
Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Vandaag zijn we hier om Sahasrara dag te vieren. Het was niet moeilijk voor mij om de Sahasrara de openen omdat er zovele zoekers in de wereld waren. Omdat Ik, natuurlijk, ook de permutaties en de combinaties is hebt bestudeerd waarvan jullie in zekere zin onder lijden. […]

Sahasrara puja – De illusies zijn verdwenen (Italy)

Sahasrara puja – De illusies zijn verdwenen – Cabella, Italië – 10/05/1992
Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Vandaag vieren wij Sahasrara Dag. Wellicht hebben we ons nog niet gerealiseerd wat een dag dat moest geweest zijn. Zonder het openen van de Sahasrara was God zelf een mythe. Religie was een mythe. Het spreken over het Goddelijke was een mythe. […]

Sahastrar Puja, Erken je eigen goddelijkheid (Italy)

Sahasrara Puja – Erken je eigen goddelijkheid- Ischia.  Italië 05/05/1991
Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Vandaag zijn we hier samengekomen om de Sahasrara-dag te vieren.
De Sahasrara werd op deze dag geopend in 1970.
Ik vind dat dit mooie baldakijn op onze Sahasrara lijkt en dus geschikt is voor de Sahasrara-dag.
We moeten goed begrijpen wat er gebeurt als de Sahasrara opengaat.  […]

Sahasrara Puja, Spring in the oceaan van liefde (Italy)

Sahasrara Puja, Spring in the oceaan van liefde, Sorrento, Italië 05/05/1989
NlTVD2019-0414
Vorige nacht was een nacht van totale duisternis die Amavasya wordt genoemd en nu pas is de eerste fase van de maan begonnen.
Vandaag zijn we hier om de dag te vieren waarop de Sahasrara geopend werd. Je kon het ook zien op de foto. In feite was het een foto van mijn brein, die toonde hoe de Sahasrara geopend werd. Het licht van het brein kon nu gefotografeerd worden, […]

Sahastrara Puja, Hoe het werd beslist Fregene (Italy)

Sahasrara Puja – Hoe het werd beslist – Fregene, Italië – 08/05/1988
Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Vandaag is de negentiende Sahasrara dag, als je de dag dat de Sahasrara werd geopend als eerste neemt. Ik ga jullie het verhaal vertellen over de Sahasrara dag, over hoe het beslist werd, lang geleden voor Ik incarneerde.
Ze hadden een grote vergadering in de hemelen, […]

Sahastrara Puja Evening Talk Thredbo (Australia)

Sahasrara Puja – Je bent in Mijn kosmisch lichaam – Thredbo, Australië – 03/05/1987
Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Zoals een waterkruik in de Ganges-rivier, zijn jullie als een cel in het lichaam van Adi Shakti waar jullie wezen, jullie persoonlijkheid wordt bewaard. Desondanks voelen jullie de Brahmachaitanya door middel van jullie zintuigen, en kunnen jullie realisatie geven aan anderen. […]

Sahastrara Puja Bewustzijn en evolutie Alpe Motta (Italy)

Bewustzijn en evolutie Alpe Motta, Italië, 4 mei 1986
Vandaag is een bijzondere dag voor ons omdat het de zestiende Sahastrara Dag is. Dat je in zestien tellen of zestien maten een hoger punt in het gedicht bereikt, zodat het volledig is. Shri Krishna is een volledige incarnatie omdat Hij zestien bloemblaadjes heeft. Die volledigheid wordt “purna” genoemd. Dus nu gaan we over naar een andere dimensie. De eerste is degene waar je zelfrealisatie kreeg.
In het evolutieproces, […]

Sahasrara Puja – Kalateet, dharmateet, gunateet (Austria)

Sahasrara Puja – Wenen, Oostenrijk – 5 mei 1985
Vandaag zijn we bijeengekomen in deze prachtige ruimte, die door de keizerin van Oostenrijk tot stand is gebracht, om de Sahasrara Puja uit te voeren. Alleen als we het domein van de Sahasrara binnengaan, zijn we gerechtigd om de Sahasrara Puja te doen. Hiervoor sprak nooit iemand over de Sahasrara en deed ook niemand een Sahasrara Puja. Het is jullie voorrecht om in het domein van de Sahasrara te vertoeven en om deze puja ten uitvoer te kunnen brengen. […]

Sahastrara Puja 1984 Château de Mesnières, Rouen (France)

Shri Mataji Nirmala Devi

Sahastrara Puja
‘Het begin van een nieuw tijdperk’

Rouen, Frankrijk
5 mei 1984
Engelse transcriptie: ISDP verified
Nederlands: eindversie 02/12/2011
Het is zo heerlijk voor jullie moeder om zoveel mooie Sahaja yogi’s samen te zien, op deze dag van de Sahastrara. Ik denk dat het begintijdperk van Sahaja Yoga nu beëindigd is, en dat er een nieuw is begonnen.
Het begintijdperk van Sahaja Yoga ving aan met het openen van de Sahastrara. […]

Sahasrara Puja – De opening van de Sahasrara Ashram in Le Raincy, Le Raincy (France)

Sahasrara Puja – De opening van de Sahasrara – Le Raincy, Frankrijk – 5/05/1982
Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.
Het is een grote dag voor alle zoekers, dat het laatste werk van het Goddelijke, het openen van het laatste centrum in het primordiale wezen, is gedaan op 5 mei 1970. Het is de grootste verwezenlijking van alle spirituele gebeurtenissen in het universum. […]

Sahasrara Puja – Oprechtheid is de sleutel tot je succes (England)

Sahasrara Puja – Oprechtheid is de sleutel tot je succes – Dollis Hill Ashram, Londen – 5 mei 1980
We kunnen zeggen dat op 5 mei 1970 voor de eerste keer de collectieve Spirit van God zich opende.
Tot dan toe kwamen Gods zegeningen als genade naar mensen individueel. En ze kregen hun zelfrealisatie individueel, één voor één. En de methode voor individuele zelfrealisatie was precies omgekeerd aan de collectieve methode.  Eerst moesten zij hun dharma vestigen, […]