Fourth Public Programme. Vienna (Austria) (Austria)

Shri Mataji Nirmala Devi Publiek programma: Vishuddhi, Agnya & Sahasrara ‘Gedachteloos bewustzijn is een volledige staat van zegen en van bewustzijn.’   Urania, Wenen, Oostenrijk 30 september 1982 Engelse transcriptie: ISDP verified Nederlands: eindversie 11/01/2013 Ik buig voor alle zoekers naar de waarheid. In mijn laatste lezingen heb ik jullie verteld over de centra die zich bevinden in het lagere gedeelte van het lichaam. Vandaag zou ik het graag hebben over de drie centra die hier, hier en hier liggen. Dit zijn zeer belangrijke centra voor mensen. Toen de mens zijn hoofd oprichtte, creëerde dit centrum een nieuwe dimensie. Dit centrum wordt de Vishuddhi chakra genoemd. Het heeft zestien bloembladen die zich manifesteren in het sympathische of het parasympathische zenuwstelsel in de vorm van zestien plexussen[1], die zorg dragen voor onze ogen, neus, keel en onze tong; onze ogen, een gedeelte van de ogen, en de volledige gezichtsuitdrukking. Als iemand ego-georiënteerd is dan strekt hij zijn hoofd zo naar achteren. En als hij superego-georiënteerd is dan buigt hij zijn hoofd zo naar beneden. Dit centrum is ontzettend belangrijk voor de mensen en voor Sahaja Yoga, want de handen spelen een belangrijke rol in Sahaja Yoga. Om een universele taal te spreken moeten we onze handen gebruiken – dat is het beste, bijvoorbeeld voor mensen die blind zijn, die doofstom zijn, voor hen is het beter om hun handen gebruiken. Maar ondanks het feit dat we ons uiten door handgebaren te maken, zijn deze handen nog niet verlicht. Als dit centrum Read More …

Spirit resides inside you, Vienna 1982 (Austria)

Shri Mataji Nirmala Devi Eerste publiek programma Volkshogeschool Margarethen, Wenen, Oostenrijk 26 september 1982 Engelse transcriptie: ISDP verified Nederlands: eindversie 03/01/2014 Ik buig voor alle zoekers naar de waarheid. Kunnen jullie haar daar tot vanachter horen? Of misschien kun je dit gebruiken. Beter. Ik zal gewoon spreken. Goed. Ik ben de Sahaja yogi’s van Wenen heel dankbaar voor het feit dat ze me hebben uitgenodigd op deze plaats, want dit is mijn eerste bezoek aan Wenen. Dit is het laatste land in Europa dat ik moest aandoen, daarom moet ik zeggen dat er al veel werk verricht is in Sahaja Yoga in andere landen. Op de een of andere manier gebeurde het zo dat ik naar Wenen moest komen na zo’n lange periode. Ik ben echt heel blij te zien dat er zoveel zoekers zijn in Wenen. En het zijn zoekers naar de waarheid. Maar we moeten eerst en vooral begrijpen wat de waarheid is. Alle waarheid die we tot nu toe als mensen hebben gekend, hebben we ontdekt door middel van ons bewustzijn, door middel van ons centraal zenuwstelsel. Als je bijvoorbeeld naar deze bloemen kijkt, dan zie je dat ze wit zijn; we kunnen zien dat ze er zijn – dit is de waarheid voor ons. Als ik dit metaal aanraak dan weet ik dat het koud aanvoelt, ik weet dus dat het metaal is en dat het koud is – dit voel ik met mijn vingers. Het is geen verbeelding en geen mentale voorstelling om te denken Read More …