2nd Night of Navaratri Puja, Burwood, Australia, 2007 Sydney (Australia)

2deNacht van Navaratri   13 oktober 2007, Sydney, Australië Engelse transcriptie: IBP verified Nederlands: reviewed/nagekeken 05/10/2010 Kom ook hier, kom binnen, ga hier zitten, die andere ook… [pratend tegen mensen], kom naar voren! Er zijn mensen die niet konden gaan zitten. Kun je gaan kijken of iedereen binnen is? Sorry, ik wist niet dat jullie allemaal hier waren. “Nu!” zei ze, dus ik zei: “In orde!” Kunnen jullie mij daar horen? Jullie allemaal? Zij die mij niet kunnen horen, steek jullie hand op! [gelach] Goed, dank je. Hebben jullie iets nodig? Kom naar voren. Zijn jullie allemaal in orde? Dus jullie gaan nu een lied zingen. Het spijt me, men vertelde mij nu pas dat er mensen aan het wachten waren. [bhajan zang] Het is heel fijn om jullie hier allemaal zo gelukkig te zien! Vandaag is het de tweede dag en het is een heel belangrijke dag, vanuit het standpunt van de evolutie. Zoals jullie weten is onze tweede chakra zeer belangrijk, daarom is vandaag zeer belangrijk. Dus, wat is de tweede chakra? Weten jullie wat de tweede chakra is? Ah! Wat zeiden ze? [“Swadishthan!”, antwoordt iemand] Jullie moeten het luid zeggen! Swadishthan is de chakra… die heel belangrijk is, want in deze Kali Yuga werkt Swadishthana het meest. We hebben zoveel vertegenwoordigers om het te laten werken en om heel hard te werken. Jullie weten wat er is in de tweede chakra. Wat gebeurt er in de tweede chakra? Dat we gevangen zitten in onze ambitie, en de Read More …

Shri Shiva Puja – Motiveer je aandacht Sydney (Australia)

Mahashivaratri Puja – Motiveer je aandacht – Sydney, Australië, 3 maart 1996 Vandaag doen we een puja voor Shiva, Shri Shiva. Zoals je weet, is Shiva de reflectie van Sadashiva in ons.  lk heb het al meer over die reflectie gehad. Sadashiva is God Almachtig, die toekijkt op het spel van Adi Shakti. Hij is de Vader die toekijkt op ieder onderdeel van zijn schepping… of van haar schepping.  Hij steunt Adi Shakti met zijn totale kracht. Hij twijfelt niet aan het vermogen van de Adi Shakti. Maar als hij merkt dat de mensen die het spel van de Adi Shakti spelen, proberen haar werk te hinderen of te beschadigen, wordt hij kwaad en vernietigt hij al deze mensen… en misschien wel de hele wereld.  Enerzijds is hij wraakzuchtig, maar anderzijds is hij ook de oceaan van mededogen en vreugde. De reden waarom wij onze zelfrealisatie krijgen, is dat hij in ons aanwezig is als reflectie. Onze Spirit wordt verlicht en wij worden een deel van deze oceaan van vreugde. Hij is ook de oceaan van kennis. Wie gerealiseerd is, ontvangt de goddelijke kennis, die heel subtiel is en in ieder atoom en in iedere molecule doordringt. De kracht van deze kennis is daar aanwezig. Zijn stijl bestaat erin dat hij in al zijn medevoelen zelfs zeer wrede rakshasa’s vergeeft als ze zich aan hem toewijden, want zijn medevoelen kent geen grenzen. En soms proberen diezelfde mensen, die door hem gezegend worden, de toegewijden van Adi Shakti te hinderen. Dat Read More …

Mahashivaratri Puja, Onthechting en groei (Australia)

Shivaratri Puja. Castle Mountain Camps, Wiseman’s Ferry, Newcastle, NSW Australia. 26 Februari 1995. TVD Nl: 2017-0125 Vandaag zijn we hier samengekomen om puja te doen tot Sadashiva.  Degene die in ons weerspiegeld wordt is de Shiva:  de zuivere Spirit.  Deze zuivere Spirit in ons is de reflectie  van God Almachtig – Sadashiva. Het is als de zon die  op het water schijnt en zo een heldere reflectie creëert. Als ze op een steen schijnt  dan geeft dat helemaal geen weerspiegeling. Maar als je nu bijvoorbeeld een spiegel hebt, dan schijnt de zon niet alleen op de spiegel, maar de spiegel zal ook het zonlicht weerkaatsen. Op dezelfde manier wordt in mensen  de reflectie van God Almachtig  tot uiting gebracht naargelang je persoonlijkheid. Als je persoonlijkheid schoon, zuiver en onschuldig is dan kan de reflectie net zo zijn als in een spiegel. Heilige mensen weerspiegelen God Almachtig  op de juiste manier, in de zin  dat hun eigen identificatie met verkeerde dingen er niet langer is. Als die identificatie er niet meer is en iemand volmaakt de zuivere Spirit is,  dan weerkaatst de reflectie van God ook in anderen. Gelukkig hebben jullie allemaal je zelfrealisatie. Dat wil zeggen dat de reflectie van God Almachtig  reeds werkzaam is in jullie aandacht. De aandacht wordt verlicht door de kracht van de Spirit. De kracht van de Spirit ligt in het feit dat het een reflectie is. Dit betekent dat de reflectie zich nooit zal identificeren met de spiegel, of het water. Ze is er Read More …

Shivaratri Puja – De spirit is de getuige Newcastle (Australia)

Shivaratri Puja  – De spirit is de getuige – New Castle,  Australië – 29/02/1992 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Het is heel leuk om jullie hier allemaal te zien, zoveel van jullie uit Australië, om Shiva, Sadashiva, te aanbidden. Ik denk dat dit een zeer belangrijke gelegenheid is. Is belangrijk, want Sadashiva, de Almachtige God, is in je hart geprent als de Spirit, als Shiva. We moeten begrijpen dat zoveel mensen op aarde kwamen op verschillende tijdstippen en in verschillende landen. Ze spraken tot verschillende mensen over rechtvaardigheid, Dharma, over hoe zichzelf te verheffen. Allen zeiden dat je in God moet geloven. Je moet de Spirit worden. Ze wisten dat als de aandacht niet vervuld is met het licht van de Spirit, je niet kan begrijpen wat spiritualiteit is. De Spirit is altijd in je aanwezig als getuige. Waarom hebben alle religies gefaald? Omdat ze geen zelfrealisatie kregen en niet de Spirit werden. Er is dus een enorm verschil tussen jullie en alle anderen. Zij zijn hypocriet. Ze verintellectualiseren het. Ze leggen het allemaal goed uit, maar je kan duidelijk zien dat ze het spiritueel niet konden absorberen. Die absorptie is onmogelijk zonder zelfrealisatie. Buddha en Mahavira spraken nooit over God. Ze zeiden enkel dat je je zelfrealisatie moet krijgen. De meeste boeken hebben het over spiritualiteit en wat je moet bereiken en wat het doel is van religie. Dat wordt allemaal Read More …

Shri Mahalakshmi Puja – Onthechting Brisbane (Australia)

Shri Mahalakshmi Puja – Onthechting – Brisbane, Australië – 20/02/92 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Ik dacht dat we vandaag een puja zouden moeten houden voor Mahalakshmi. Dat zou beter zijn, zodat we begrijpen wat Vishwa Nirmala Dharma is. Zoals je weet, bevindt het Mahalakshmi principe zich in het midden van ons allemaal. Eens dat je genoeg hebt van de valsheid en de hypocrisie van de mensen, ga je op zoek naar de waarheid binnenin jezelf. Zo ontstaat een nieuwe soort mensen: de zoekers (sadhaka’s). Zij verschillen veel van de anderen. Zij zijn niet bezorgd om materieel gewin of om machtsposities. Zij willen de waarheid zoeken. Tot die soort behoren jullie en dat is de reden waarom jullie bij Sahaja Yoga gekomen zijn. Dit is ook het resultaat van jullie voorbije levens. Ik denk dat het bij vele mensen hun voorbije leven geweest is dat hen aan het zoeken heeft gezet. En ook de overvloed waarin jullie geleefd hebben. Je hebt er genoeg van gekregen en nu ben je op zoek naar de waarheid. Er zijn ook mensen, zoals in India, waar het traditie is naar de waarheid te zoeken. Van in hun kinderjaren wordt hun verteld dat geld niet alles is, dat macht niet alles is, dat het allemaal schijn is – dat je de waarheid moet zoeken. Het wordt je ingeprent. Dat noemen we goede conditioneringen. Maar als het slechts Read More …

Shri Virata Puja, Melbourne 1991 Melbourne (Australia)

Shri Virata Puja, Melbourne, Australië, 10 april 1991 Engelse transcriptie: ISDP verified Nederlands: eindversie 06/10/2012 Door de grote afstanden en ook door het feit dat we nog geen ashram hadden in Melbourne, tot nu toe, heb ik gemerkt dat de collectiviteit hier nog niet zo stevig gevestigd is. Daarom denk ik dat het voor vandaag het beste zou zijn om de Virata te vereren. De Virata is de Primordiale Vader zou je kunnen zeggen, of degene die zich in ons brein bevindt en die in het voordeel van de collectiviteit handelt. Als de Kundalini opstijgt, dan eindigt ze met het doorboren van het fontanelgebied. Maar voordat ze daar terechtkomt, gaat ze eerst de Sahasrara binnen. De Sahasrara is het gebied dat omgeven is door duizend zenuwen en het wordt in medische termen het limbische gebied genoemd. Nu zijn deze duizend zenuwen allemaal verbonden met de zestien belangrijke zenuwen van de Vishuddhi. Daarom zegt men ook wel dat Shri Krishna zestienduizend vrouwen had; al zijn krachten waren namelijk in de gedaante van zijn vrouwen, en mijn krachten zijn in de gedaante van mijn kinderen. Als we dus willen groeien in onze spirituele evolutie, in onze dhyana, dan moeten we door onze Sahasrara passeren. Als de Sahasrara niet geopend was geweest, dan hadden we nooit op massale schaal zelfrealisatie kunnen geven. Hoe het verbonden is; de collectiviteit is zo diep verbonden met de Sahaja Yoga van vandaag. Voor die tijd ging het niet verder dan de Agnya chakra, maar vanaf het moment Read More …

Shri Bhavasagara Puja 1991 Brisbane (Australia)

Shri Mataji Nirmala Devi Bhavasagara Puja 6 april 1991 Brisbane, Australië Engelse transcriptie: ISDP verified Nederlands: eindversie 26/09/2012 Dit is de eerste keer dat we een puja houden in Brisbane, en ik ben blij dat er zoveel van jullie hierheen zijn gekomen vanuit verschillende plaatsen. Je weet dat je door het houden van een puja de chakra’s in mij stimuleert, waardoor je ontzettend veel vibraties krijgt en je plotseling een hoger niveau in je bewustzijn bereikt. Je bereikt dat niveau wel degelijk, maar na enige tijd zeggen mensen dan: “Moeder, we gaan weer achteruit.” En ze zeggen ook: “Als we naar India gaan dan doen we het heel goed, maar wanneer we terugkomen, gaan we weer achteruit.” Gelukkig hebben we hier nu een ashram, dat is echt heel goed. Het feit dat we een ashram hebben is, moet ik zeggen, echt een ongelofelijk positief punt, want zo kan Ganesha zich hier vestigen. De ashram is er dus voor een collectieve manier van leven, maar dan wel een collectieve manier van leven in spiritualiteit. Je leidt hier geen doorsnee leven, maar een leven van spiritualiteit. En in verband daarmee zijn er een paar dingen die we moeten weten wat betreft de discipline die we onszelf moeten opleggen, want die is van heel groot belang. Dit is namelijk niet zomaar een huis waar verschillende mensen bij elkaar zijn gekomen om samen te wonen, maar er moet een zekere discipline heersen. Alleen dan zul je worden bijgestaan; want als je niet in de Read More …

Paas Puja Sydney (Australia)

Paas Puja – Sydney, Australië – 31 maart 1991 Engelse transcriptie: ISDP verified Nederlands: eindversie 30/03/2015 [Een yogi zegt dat Shri Mataji hem heeft gevraagd om de horoscoop voor te lezen die hij onlangs heeft gemaakt.] Het is gemaakt door een heel bekende astroloog. [De horoscoop wordt voorgelezen.] Moksha kanaka betekent ‘degene die de realisatie geeft’ – moksha kanaka. Moksha. Drieënveertig… Het betekent ‘planeet’. Dat betekent ‘planeet’. Gajakesari yoga. Gaja is een olifant, kesari is een leeuw, dus het is een combinatie van beide dieren. Nishkalanka. Dat is een ander woord voor Kalki. Vandaag zijn we hier om Christus te vereren om zijn verrijzenis uit de dood. Er bestaan verschillende theorieën over zijn dood, maar de waarheid is dat hij zijn eigen verrijzenis heeft bewerkstelligd, waarna hij naar India is getrokken, waar hij voorgoed is gebleven met zijn moeder. De periode na zijn verrijzenis staat in geen enkel boek beschreven, maar in de, in een van de Purana’s staat wel beschreven hoe Shalivahana, een van de koningen uit de dynastie waarvan ik afstam, Christus heeft ontmoet in Kashmir. En hij vroeg hem: “Wat is uw naam?” Hij antwoordde: “Mijn naam is Isa.” En vervolgens vroeg hij hem: “Uit welk land bent u afkomstig, uit welke plaats?” En hij zei: “Ik kom uit een land dat zowel u als mij vreemd is, maar nu ben ik in mijn eigen land.” Ik denk dat hij zo aangaf hoezeer hij de Indiase sfeer apprecieerde. En daarna genas hij daar mensen. Zijn graf ligt Read More …

Shri Mahavira Puja, Perth 1991 Perth (Australia)

Shri Mahavira Jayanti Puja – Gidgegannup, Perth, Australië – 28 maart 1991 NlTVD2012-0914 Vandaag zullen we de verjaardag van Mahavira vieren. Mahavira is de incarnatie van Bhairavanath, die jullie ook wel Sint Michaël noemen. Nu zijn er twee heiligen, zoals jullie weten: de ene is Gabriël of Hanumana en de andere is Sint Michaël. De één bevindt zich op de Pingala nadi[1] en de andere, Sint Michaël, op de Ida nadi[2]. Dus, Mahavira moest een hele zoektocht ondergaan. Natuurlijk was hij een engel, maar hij kwam hier als mens en het was zijn taak om uit te zoeken hoe het zit met de linkerkant en hoe de linkerkant werkt. De linkerkant zit heel ingewikkeld in elkaar, veel ingewikkelder dan de rechterkant. Aan de linkerkant hebben we ook zeven nadi’s[3], en deze zeven nadi’s zijn boven elkaar gelegen. Ze staan beschreven in boeken, en men heeft hen verschillende namen gegeven. De zeven nadi’s die zich aan de linkerkant bevinden verwijzen naar ons verleden, zoals je weet. Zo wordt bijvoorbeeld elk moment verleden tijd. Elk heden wordt een verleden. En verder hebben we het verleden van dit leven, maar we hebben ook nog het verleden van onze vorige levens. Ons volledige verleden ligt in ons opgeslagen, vanaf het begin van onze schepping. Dus alle psychosomatische aandoeningen worden, zoals je weet, enkel en alleen veroorzaakt door entiteiten die je vanuit de linkerkant bereiken. Als iemand bijvoorbeeld last heeft van leverproblemen dan kan hij plotseling aangevallen worden vanuit de linkerkant, vooral vanuit de Muladhara, Read More …

Birthday Puja 1990 Sydney (Australia)

Shri Mataji Nirmala Devi   Birthday Puja   Sydney, Australië 21 maart 1990 Engelse transcriptie: ISDP verified Nederlands: eindversie 15/03/2013 Wat een enthousiasme overal! Ik denk dat heel Sydney onder hun bloemen bedolven werd. En zulke mooie woorden, de kaartjes en de brieven en de prachtige gedichten, de kinderen zingen zo mooi. Er zijn geen woorden om de gevoelens uit te drukken van zo’n uitbundigheid en zo’n oprecht gevoel van geluk. Jullie hadden een Moeder nodig om op jullie te letten, om voor jullie te zorgen, en om jullie te kunnen transformeren met veel wijsheid. Iedere verjaardag ontdek ik dus dat Sahaja yogi’s ook hun hart vergroten en beseffen dat ze niet langer druppels zijn, maar een wezenlijk deel van de oceaan. En dat de oceaan zelf hen zal versterken en verzorgen. Het is de oceaan die hen zal voeden. En diezelfde oceaan zal hen leiden. Dus de verbinding tussen de druppel en de oceaan moet volledig gevestigd worden. De beperkingen van een druppel moeten dus helemaal oplossen in de grootsheid van de oceaan. Met zorg en met lieve woorden kunnen we de diepte van de collectiviteit verbeteren, en met een oprecht verlangen om collectief te zijn. Het verlangen om collectief te zijn moet zeer oprecht zijn. Op die manier zal je wezen zich beginnen te ontplooien. Het eerste wat nodig is: oprechtheid tegenover jezelf. Natuurlijk, omdat we vertrekken vanuit de toestand van een druppel, van een druppel, een kleine, beperkte druppel, van die fase, daarom worden we keer op Read More …

De noodzaak om dieper te gaan – De essentie van elementen Sydney (Australia)

De noodzaak om dieper te gaan – De essentie van elementen. Burwood, Sydney (Australië), 6 Mei 1987. NlTVD2020-0828 Ik ben blij dat jullie hier allemaal aan het mediteren waren, en je diepte probeerden te ontwikkelen. Jullie hebben allemaal diepgang, een heel diepe persoonlijkheid in jezelf. Maar die moeten we bereiken, dat is heel belangrijk, want zie je, we zingen, maken muziek, dat is heel goed; we genieten van elkaars gezelschap, dat is ook heel goed en dat is iets moois. Maar we moeten ook genieten van ons eigen gezelschap door te mediteren, door naar binnen te gaan in jezelf. Nu kan men zich afvragen: “Wat heeft het voor zin?”. “Moeder, nu hebben we onze zelfrealisatie, we hebben een leuk leven, we hebben het naar onze zin, we hebben het zo goed.” Hoe dieper je gaat, hoe dieper je de essentie van alle dingen bereikt, zoals alle elementen. Toen jullie klaar waren met de meditatie zag je hoe de regen naar beneden viel, hoe de regen plotseling kwam. De regen heeft dus je diepte gevoeld, of jij hebt de diepte van de regen gevoeld. Je weet dat als je één kleine kaars aansteekt en je vinger ernaartoe richt met mijn foto erbij, dat ze werkt. Ze reageert en ze geeft je een vlam die brandt, die je soms rook geeft, die soms danst. Je hebt dus gemerkt dat er een reactie is, zelfs in het vuur. Alle elementen hebben dus een effect, als een heilige een effect wil hebben. Maar eerst Read More …

Sahasrara Puja Evening Talk (Australia)

Sahasrara Puja – Je bent in Mijn kosmisch lichaam – Thredbo, Australië – 03/05/1987 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Zoals een waterkruik in de Ganges-rivier, zijn jullie als een cel in het lichaam van Adi Shakti waar jullie wezen, jullie persoonlijkheid wordt bewaard. Desondanks voelen jullie de Brahmachaitanya door middel van jullie zintuigen, en kunnen jullie realisatie geven aan anderen. Maar jullie zijn in het lichaam van Adi Shakti, en zolang jullie in het lichaam van Adi Shakti zijn, kunnen jullie dit allemaal doen. Dit is de grootste verwezenlijking ooit, heel de Sahasrara werd geopend met de zeven pitha’s van al de godheden die daar allen onderdeel van waren. Het geheel kwam in de vorm van jullie Moeder, die nederig is, misleidend, ongrijpbaar, die Mahamaya is. Nu zijn er zovelen van jullie in Mijn lichaam, snel ronddraaiend, stel je voor, en de meesten vechten om in Mijn hart te komen, maar ze nestelen zich in Mijn ego. Welnu, Ik ben zonder ego, omdat Ik geen reacties heb, en als je geen reacties hebt, ben je zonder ego. Ik reageer niet. Ik ben zonder reacties. Ik tracht in Mijn eigen vrede en heerlijkheid het werk te doen van Sahaja Yoga. Ik reageer op niets. Maar jullie reacties verstoren Mij soms omdat jullie in Mij zijn. De hele Brahmachaitanya, de hele oceaan heeft de vorm aangenomen van een wolk, dat is de Adi Shakti, Read More …

Birthday Puja, Melbourne 1985 Melbourne (Australia)

Birthday Puja, Melbourne, Australië 17 maart 1985 NlTVD: Eindversie 26/04/2012 Ik ben heel blij om jullie allemaal mijn verjaardag te zien vieren vandaag, terwijl we op dezelfde dag ook het nationale programma hebben. Dit is een goede combinatie, in de maand maart. Deze periode wordt in India als de lente beschouwd – Madhumas, dat zingen jullie, Madhumas. En zoals je weet valt op de eenentwintigste maart de equinox[1], dus dit betekent in zekere zin een evenwicht, en daarnaast vormt het ook het middelpunt van alle tekens die in de horoscoop voorkomen. Ik moest zoveel centra openen, en ik werd ook geboren op de Kreeftskeerkring, terwijl jullie je op de Steenbokskeerkring bevinden, en Ayers Rock ligt op de Steenbokskeerkring, precies in het midden. Er moesten zoveel verschillende combinaties worden gemaakt. Het basisprincipe van spirituele groei is dus om in het midden te zijn, om in evenwicht te zijn, om je binnen de maryada’s[2] van het midden te bevinden. Het principe draait erom je binnen de grenzen van het midden te bevinden. Wat gebeurt er dus wanneer we ons niet tot die grenzen beperken, tot de maryada’s? Dan raken we geblokkeerd. Als we ons aan de maryada’s houden kunnen we nooit geblokkeerd raken. Veel mensen zeggen: “Waarom zouden we maryada’s volgen?” Stel nu dat we de maryada’s vergelijken met de grenzen van deze prachtige ashram hier, en dat iemand je van alle kanten probeert aan te vallen, van alle kanten buiten de ruimte, dan word je geraakt zodra je de ruimte verlaat. Read More …

Hoe op te stijgen tot in Nirvikalpa Sydney (Australia)

Devi Puja, “Hoe op te stijgen tot in Nirvikalpa” Sydney (Australië), 10 Maart 1985. NlTVD 2021-0629 Het is zo’n vreugde om zoveel Sahaja yogi’s te zien van  zo’n hoge evolutie. Ik weet zeker dat alle Goden en Godinnen en de Almachtige God zelf dolblij moeten zijn om deze prestatie te zien, geen twijfel mogelijk. Maar mij werd verteld dat je hogere wegen of hogere dingen wilt weten waardoor  je hoger en hoger  zou willen opstijgen. In de samadhi – staat is eerst het gedachteloze bewustzijn zoals je weet, de Nirvichara Samadhi genoemd. En dan in die andere staat welke Nirvikalpa Samadhi wordt genoemd, waar het twijfelloos bewustzijn is. Het zijn twee fasen, Savikalpa en Nirvikalpa. De meeste Sahaja yogi’s nu zijn in de  Savikalpa, nog niet in de Nirvikalpa, en om op te stijgen naar de Nirvikalpa moeten we begrijpen dat we er wat meer voor moeten doen. Tot nu toe hadden we onze fysieke problemen, die zijn opgelost. Fysieke behoeften, comfort kunnen ons niet meer domineren. We kunnen onder alle omstandigheden leven, zoals Brahmapuri. We genieten van dat alles. Dat laat zien dat we nu boven de condities zijn uitgestegen die door het stoffelijke leven of materie worden gesteld. Dat is een goede staat die we hebben bereikt, wat ook moeilijk is voor mensen. Normaal gesproken zijn mensen extreem kieskeurig, ze maken zich zorgen over wereldse zaken, wereldse bezittingen, wereldse materiële problemen. Zoveel van hen kwamen me vertellen, “ik heb deze baan niet gekregen, ik heb die baan niet Read More …

Birthday Puja: Overwin de zes vijanden Sydney (Australia)

Sydney (Australië) 21 maart 1983. Nederlandse vertaling versie datum 2024-0205 Het is heerlijk om vandaag op deze voorspoedige dag bij jullie te zijn; om te vertoeven bij Australiërs die bewezen hebben zeer goede Sahaja yogi’s te zijn en die op een zeer snelle manier vooruitgang hebben geboekt in hun spirituele leven. Het doet me het grootste genoegen om hier bij mijn kinderen te zijn. Zoals jullie weten heb ik zoveel kinderen over de hele wereld afgezien van degene die ik fysiek op de wereld heb gezet. Denk aan allen die vandaag duizenden kilometers van ons vandaan zijn, biddend tot God Almachtig voor hun spirituele groei. Je hoeft alleen maar te bidden voor spirituele groei. Want naarmate je groeit krijg je al de rest. Omdat je niet spiritueel groeit, krijg je niet wat nodig is. Daarom zijn er problemen. En zelfs vandaag moest ik enkele problemen oplossen voor ik naar de puja kon komen. Maar als je beslist dat we spiritueel in onszelf moeten groeien dan krijg je alles wat je moet ontvangen, alle zegeningen die God over je wil uitstorten, om je een burger van zijn grote Koninkrijk te maken, waar je niet meer wordt veroordeeld, niet meer wordt gegeseld, niet meer op de proef wordt gesteld, waar je in de eeuwige liefde van God en in zijn heerlijkheid verblijft. Ik kon ongeveer tien jaar geleden niet geloven, dat ik in tien jaar tijd dit resultaat zou kunnen bereiken. We zouden de vooruitgang van Sahaja Yoga niet mogen beoordelen in Read More …

Workshop for new people, candle treatments Sydney (Australia)

Nl TVD 2020-1127 [Yogi] De vraag is: als mensen vóór hun zelfrealisatie al een zeker niveau van bewustzijn hebben. Zijn ze dan dicht bij realisatie en wat als ze jou niet eens ontmoeten, waar staan ze dan? Jullie moeten weten dat jullie allemaal al eerder zoekers zijn geweest dit is niet de eerste keer dat jullie aan het zoeken zijn. Dus je hebt al een bepaalde staat bereikt waardoor je voelt en je er bewust van bent dat er iets meer  met je moet gebeuren, je bent er al klaar voor, sommigen onder jullie zijn daarvoor echt in deze tijd geboren, enkel daarvoor. Dus, ik zal niet over jullie verleden praten, het verleden is nu voorbij, we moeten aan het heden denken. Men moet weten dat jullie allemaal realisatie krijgen, sommige mensen hebben bepaalde problemen, op hun verschillende centra zoals ik je zei, mensen hebben allerlei problemen. Vanwege deze problemen gaat de Kundalini terug naar de plaats die haar aandacht trekt omdat de Kundalini je problemen oplost. Ze is je moeder, dus gaat ze naar daar, ze helpt met dat probleem en opnieuw stijgt ze op. Maar het enige wat je moet leren, is hoe haar te laten opstijgen, hoe met haar mee te werken, hoe je eigen probleem te begrijpen en extra hulp te geven om het probleem oplossen. Nu je zal versteld staan dat je gewoon komaf kan maken met je valse identificaties. Je wordt er absoluut van onthecht, want je begint te praten over chakra’s en centra. Read More …

Meditatie – De individuele reis naar collectiviteit en zegening Sydney (Australia)

MEDITATIE – DE INDIVIDUELE REIS NAAR COLLECTIVITEIT EN ZEGENING. – 14.3.1983 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Nu hebben jullie allemaal wel beseft dat de vrede, de schoonheid en de glorie van ons wezen, binnenin ons ligt. Er is een oceaan van dat alles. We kunnen het niet buiten zoeken. We moeten naar “binnen” gaan – in wat men “de meditatieve staat” noemt, je zoekt het, je geniet ervan. Zoals wanneer je dorstig bent, ga je naar een rivier, of je gaat naar een oceaan en je probeert je dorst te lessen. Maar zelfs de oceaan kan je geen zoet water geven. Hoe kan dus iets wat buiten uitgespreid is, je die diepte geven die binnenin je ligt. Jullie proberen het daarbuiten te vinden, waar het niet ligt. Het is binnenin ons, absoluut binnenin ons. Het is zo eenvoudig, omdat het je eigendom is. Het ligt binnen je bereik – Gewoon daar. Wat je ook hebt gedaan. Er op uit gaan om de vreugde te vinden, de zogenaamde vreugde, het zogenaamde geluk, de zogenaamde glorie van wereldse krachten en wereldse bezittingen, je moet de hele zaak omdraaien. Je moet jezelf naar binnen toe projecteren. Het was niet verkeerd dat je je naar buiten richtte. Het was niet korrekt dat je je naar buiten richtte. Je moet geen spijt hebben van wat je tot nu toe deed. Het was niet de juiste manier om Read More …

Shri Ganesha Puja: Hij is de geweldige zuiverende kracht. Perth (Australia)

Shri Ganesha Puja. Perth (Australia), 1 Maart 1983. Nederlandse vertaling versie datum 2022-0928 Om onze Spirit gevoed te houden. Ik denk dat het de kwaliteit van wijsheid is wat zich nog steeds voordoet of manifesteert in vele Australiërs, hetgeen een aantal onder hen reeds verloren waren, doordat zij zich begaven naar de grove kant van het materialisme. Shri Ganesha is de ontzaglijke zuiverende kracht, omdat deze door niemand kan bezoedeld worden, wat je ook mag proberen. Het enige is dat het zich kan terugtrekken, het kan zich niet manifesteren, maar waar het ook is, het is in zijn absolute vorm. Als je weet hoe het te gebruiken kan je iedereen zuiveren, jou en de jouwen, iedereen. Dus de verantwoordelijkheid van de Australiërs is zeer groot, dat moet je beseffen, daar zij in het land wonen dat geregeerd wordt door Shri Ganesha, dat zij eerst en vooral hun zuiverheid moeten behouden. De zuiverheid van hun wezen. Vele mensen denken dat zuiverheid enkel beperkt is op het grove niveau, dat zuiverheid in hun sex leven voldoende is, maar dat is niet zo. Daarom heeft Christus gezegd: “Gij zult geen overspelige ogen hebben”, hetgeen betekent dat je ogen zuiver zouden moeten zijn. En zoals je weet vertegenwoordigen je ogen zowel je ego als je superego. Dus wanneer hij zei dat je ogen zuiver moeten zijn, bedoelde hij dat je gedachten zuiver moeten zijn. Wat is nu de generator van deze kracht? Daarvoor moeten we er ons diep in verdiepen en zien hoe gedachten Read More …

Het doel van ons zoeken Royal Exhibition Building, Melbourne (Australia)

Nederlandse vertaling versie datum 2022-0718 Public Programma Melbourne Australia, 2 april 1981 Het is echt prettig om naar Melbourne te komen. Ik ben naar hier gekomen omdat iemand die ik in Sidney had ontmoet, tegen mij zei: “ Moeder je moet naar Melbourne komen, wij hebben je nodig”. Toen ik naar hier kwam voor iets anders, voelde ik dat de vibraties van Melbourne zeer goed waren en het is best mogelijk dat er hier misschien veel zoekers zijn. Zoals ik al zei is het echt prettig om bij jullie te zijn. Het is een feit dat de tijd gekomen is voor duizenden en duizenden en duizenden, en miljoenen mensen die op deze aarde als zoekers zijn geboren, dat zij hun realisatie moeten krijgen. Ze moeten de zin van hun leven kennen en weten waarom de natuur hen van amoebe tot menselijk wezen heeft laten evolueren. Wat is het doel van hun leven? Zolang je het doel van je leven niet kent, kan je niet echt gelukkig zijn. Je zal geen gevoel van tevredenheid kennen, zelfs al probeer je van alles. Misschien raak je verzeild in één van die egotrips, zoals geld- en winstbejag nastreven, of je kan naar drugs grijpen, of alcoholisme, seksuele bevrijding, allerlei zaken… maar deze dingen zullen je geen enkele voldoening schenken, voor niemand. Jullie moeten datgene vinden dat absoluut is, zonder hetwelk wij in verwarring blijven. Dat Absolute ligt binnenin je. Daarom is Sahaja Yoga een spontane beleving, een levend proces. ‘SAHA’ betekent ‘met’ en ‘JA’ Read More …