2nd Night of Navaratri Puja, Burwood, Australia, 2007 Sydney (Australia)

2deNacht van Navaratri   13 oktober 2007, Sydney, Australië Engelse transcriptie: IBP verified Nederlands: reviewed/nagekeken 05/10/2010 Kom ook hier, kom binnen, ga hier zitten, die andere ook… [pratend tegen mensen], kom naar voren! Er zijn mensen die niet konden gaan zitten. Kun je gaan kijken of iedereen binnen is? Sorry, ik wist niet dat jullie allemaal hier waren. “Nu!” zei ze, dus ik zei: “In orde!” Kunnen jullie mij daar horen? Jullie allemaal? Zij die mij niet kunnen horen, steek jullie hand op! [gelach] Goed, dank je. Hebben jullie iets nodig? Kom naar voren. Zijn jullie allemaal in orde? Dus jullie gaan nu een lied zingen. Het spijt me, men vertelde mij nu pas dat er mensen aan het wachten waren. [bhajan zang] Het is heel fijn om jullie hier allemaal zo gelukkig te zien! Vandaag is het de tweede dag en het is een heel belangrijke dag, vanuit het standpunt van de evolutie. Zoals jullie weten is onze tweede chakra zeer belangrijk, daarom is vandaag zeer belangrijk. Dus, wat is de tweede chakra? Weten jullie wat de tweede chakra is? Ah! Wat zeiden ze? [“Swadishthan!”, antwoordt iemand] Jullie moeten het luid zeggen! Swadishthan is de chakra… die heel belangrijk is, want in deze Kali Yuga werkt Swadishthana het meest. We hebben zoveel vertegenwoordigers om het te laten werken en om heel hard te werken. Jullie weten wat er is in de tweede chakra. Wat gebeurt er in de tweede chakra? Dat we gevangen zitten in onze ambitie, en de Read More …

Shri Shiva Puja – Motiveer je aandacht Sydney (Australia)

Mahashivaratri Puja – Motiveer je aandacht – Sydney, Australië, 3 maart 1996 Vandaag doen we een puja voor Shiva, Shri Shiva. Zoals je weet, is Shiva de reflectie van Sadashiva in ons.  lk heb het al meer over die reflectie gehad. Sadashiva is God Almachtig, die toekijkt op het spel van Adi Shakti. Hij is de Vader die toekijkt op ieder onderdeel van zijn schepping… of van haar schepping.  Hij steunt Adi Shakti met zijn totale kracht. Hij twijfelt niet aan het vermogen van de Adi Shakti. Maar als hij merkt dat de mensen die het spel van de Adi Shakti spelen, proberen haar werk te hinderen of te beschadigen, wordt hij kwaad en vernietigt hij al deze mensen… en misschien wel de hele wereld.  Enerzijds is hij wraakzuchtig, maar anderzijds is hij ook de oceaan van mededogen en vreugde. De reden waarom wij onze zelfrealisatie krijgen, is dat hij in ons aanwezig is als reflectie. Onze Spirit wordt verlicht en wij worden een deel van deze oceaan van vreugde. Hij is ook de oceaan van kennis. Wie gerealiseerd is, ontvangt de goddelijke kennis, die heel subtiel is en in ieder atoom en in iedere molecule doordringt. De kracht van deze kennis is daar aanwezig. Zijn stijl bestaat erin dat hij in al zijn medevoelen zelfs zeer wrede rakshasa’s vergeeft als ze zich aan hem toewijden, want zijn medevoelen kent geen grenzen. En soms proberen diezelfde mensen, die door hem gezegend worden, de toegewijden van Adi Shakti te hinderen. Dat Read More …

Paas Puja Sydney (Australia)

Paas Puja – Sydney, Australië – 31 maart 1991 Engelse transcriptie: ISDP verified Nederlands: eindversie 30/03/2015 [Een yogi zegt dat Shri Mataji hem heeft gevraagd om de horoscoop voor te lezen die hij onlangs heeft gemaakt.] Het is gemaakt door een heel bekende astroloog. [De horoscoop wordt voorgelezen.] Moksha kanaka betekent ‘degene die de realisatie geeft’ – moksha kanaka. Moksha. Drieënveertig… Het betekent ‘planeet’. Dat betekent ‘planeet’. Gajakesari yoga. Gaja is een olifant, kesari is een leeuw, dus het is een combinatie van beide dieren. Nishkalanka. Dat is een ander woord voor Kalki. Vandaag zijn we hier om Christus te vereren om zijn verrijzenis uit de dood. Er bestaan verschillende theorieën over zijn dood, maar de waarheid is dat hij zijn eigen verrijzenis heeft bewerkstelligd, waarna hij naar India is getrokken, waar hij voorgoed is gebleven met zijn moeder. De periode na zijn verrijzenis staat in geen enkel boek beschreven, maar in de, in een van de Purana’s staat wel beschreven hoe Shalivahana, een van de koningen uit de dynastie waarvan ik afstam, Christus heeft ontmoet in Kashmir. En hij vroeg hem: “Wat is uw naam?” Hij antwoordde: “Mijn naam is Isa.” En vervolgens vroeg hij hem: “Uit welk land bent u afkomstig, uit welke plaats?” En hij zei: “Ik kom uit een land dat zowel u als mij vreemd is, maar nu ben ik in mijn eigen land.” Ik denk dat hij zo aangaf hoezeer hij de Indiase sfeer apprecieerde. En daarna genas hij daar mensen. Zijn graf ligt Read More …

Birthday Puja 1990 Sydney (Australia)

Shri Mataji Nirmala Devi   Birthday Puja   Sydney, Australië 21 maart 1990 Engelse transcriptie: ISDP verified Nederlands: eindversie 15/03/2013 Wat een enthousiasme overal! Ik denk dat heel Sydney onder hun bloemen bedolven werd. En zulke mooie woorden, de kaartjes en de brieven en de prachtige gedichten, de kinderen zingen zo mooi. Er zijn geen woorden om de gevoelens uit te drukken van zo’n uitbundigheid en zo’n oprecht gevoel van geluk. Jullie hadden een Moeder nodig om op jullie te letten, om voor jullie te zorgen, en om jullie te kunnen transformeren met veel wijsheid. Iedere verjaardag ontdek ik dus dat Sahaja yogi’s ook hun hart vergroten en beseffen dat ze niet langer druppels zijn, maar een wezenlijk deel van de oceaan. En dat de oceaan zelf hen zal versterken en verzorgen. Het is de oceaan die hen zal voeden. En diezelfde oceaan zal hen leiden. Dus de verbinding tussen de druppel en de oceaan moet volledig gevestigd worden. De beperkingen van een druppel moeten dus helemaal oplossen in de grootsheid van de oceaan. Met zorg en met lieve woorden kunnen we de diepte van de collectiviteit verbeteren, en met een oprecht verlangen om collectief te zijn. Het verlangen om collectief te zijn moet zeer oprecht zijn. Op die manier zal je wezen zich beginnen te ontplooien. Het eerste wat nodig is: oprechtheid tegenover jezelf. Natuurlijk, omdat we vertrekken vanuit de toestand van een druppel, van een druppel, een kleine, beperkte druppel, van die fase, daarom worden we keer op Read More …

De noodzaak om dieper te gaan – De essentie van elementen Sydney (Australia)

De noodzaak om dieper te gaan – De essentie van elementen. Burwood, Sydney (Australië), 6 Mei 1987. NlTVD2020-0828 Ik ben blij dat jullie hier allemaal aan het mediteren waren, en je diepte probeerden te ontwikkelen. Jullie hebben allemaal diepgang, een heel diepe persoonlijkheid in jezelf. Maar die moeten we bereiken, dat is heel belangrijk, want zie je, we zingen, maken muziek, dat is heel goed; we genieten van elkaars gezelschap, dat is ook heel goed en dat is iets moois. Maar we moeten ook genieten van ons eigen gezelschap door te mediteren, door naar binnen te gaan in jezelf. Nu kan men zich afvragen: “Wat heeft het voor zin?”. “Moeder, nu hebben we onze zelfrealisatie, we hebben een leuk leven, we hebben het naar onze zin, we hebben het zo goed.” Hoe dieper je gaat, hoe dieper je de essentie van alle dingen bereikt, zoals alle elementen. Toen jullie klaar waren met de meditatie zag je hoe de regen naar beneden viel, hoe de regen plotseling kwam. De regen heeft dus je diepte gevoeld, of jij hebt de diepte van de regen gevoeld. Je weet dat als je één kleine kaars aansteekt en je vinger ernaartoe richt met mijn foto erbij, dat ze werkt. Ze reageert en ze geeft je een vlam die brandt, die je soms rook geeft, die soms danst. Je hebt dus gemerkt dat er een reactie is, zelfs in het vuur. Alle elementen hebben dus een effect, als een heilige een effect wil hebben. Maar eerst Read More …

Hoe op te stijgen tot in Nirvikalpa Sydney (Australia)

Devi Puja, “Hoe op te stijgen tot in Nirvikalpa” Sydney (Australië), 10 Maart 1985. NlTVD 2021-0629 Het is zo’n vreugde om zoveel Sahaja yogi’s te zien van  zo’n hoge evolutie. Ik weet zeker dat alle Goden en Godinnen en de Almachtige God zelf dolblij moeten zijn om deze prestatie te zien, geen twijfel mogelijk. Maar mij werd verteld dat je hogere wegen of hogere dingen wilt weten waardoor  je hoger en hoger  zou willen opstijgen. In de samadhi – staat is eerst het gedachteloze bewustzijn zoals je weet, de Nirvichara Samadhi genoemd. En dan in die andere staat welke Nirvikalpa Samadhi wordt genoemd, waar het twijfelloos bewustzijn is. Het zijn twee fasen, Savikalpa en Nirvikalpa. De meeste Sahaja yogi’s nu zijn in de  Savikalpa, nog niet in de Nirvikalpa, en om op te stijgen naar de Nirvikalpa moeten we begrijpen dat we er wat meer voor moeten doen. Tot nu toe hadden we onze fysieke problemen, die zijn opgelost. Fysieke behoeften, comfort kunnen ons niet meer domineren. We kunnen onder alle omstandigheden leven, zoals Brahmapuri. We genieten van dat alles. Dat laat zien dat we nu boven de condities zijn uitgestegen die door het stoffelijke leven of materie worden gesteld. Dat is een goede staat die we hebben bereikt, wat ook moeilijk is voor mensen. Normaal gesproken zijn mensen extreem kieskeurig, ze maken zich zorgen over wereldse zaken, wereldse bezittingen, wereldse materiële problemen. Zoveel van hen kwamen me vertellen, “ik heb deze baan niet gekregen, ik heb die baan niet Read More …

Birthday Puja: Overwin de zes vijanden Sydney (Australia)

Sydney (Australië) 21 maart 1983. Nederlandse vertaling versie datum 2024-0205 Het is heerlijk om vandaag op deze voorspoedige dag bij jullie te zijn; om te vertoeven bij Australiërs die bewezen hebben zeer goede Sahaja yogi’s te zijn en die op een zeer snelle manier vooruitgang hebben geboekt in hun spirituele leven. Het doet me het grootste genoegen om hier bij mijn kinderen te zijn. Zoals jullie weten heb ik zoveel kinderen over de hele wereld afgezien van degene die ik fysiek op de wereld heb gezet. Denk aan allen die vandaag duizenden kilometers van ons vandaan zijn, biddend tot God Almachtig voor hun spirituele groei. Je hoeft alleen maar te bidden voor spirituele groei. Want naarmate je groeit krijg je al de rest. Omdat je niet spiritueel groeit, krijg je niet wat nodig is. Daarom zijn er problemen. En zelfs vandaag moest ik enkele problemen oplossen voor ik naar de puja kon komen. Maar als je beslist dat we spiritueel in onszelf moeten groeien dan krijg je alles wat je moet ontvangen, alle zegeningen die God over je wil uitstorten, om je een burger van zijn grote Koninkrijk te maken, waar je niet meer wordt veroordeeld, niet meer wordt gegeseld, niet meer op de proef wordt gesteld, waar je in de eeuwige liefde van God en in zijn heerlijkheid verblijft. Ik kon ongeveer tien jaar geleden niet geloven, dat ik in tien jaar tijd dit resultaat zou kunnen bereiken. We zouden de vooruitgang van Sahaja Yoga niet mogen beoordelen in Read More …

Workshop for new people, candle treatments Sydney (Australia)

Nl TVD 2020-1127 [Yogi] De vraag is: als mensen vóór hun zelfrealisatie al een zeker niveau van bewustzijn hebben. Zijn ze dan dicht bij realisatie en wat als ze jou niet eens ontmoeten, waar staan ze dan? Jullie moeten weten dat jullie allemaal al eerder zoekers zijn geweest dit is niet de eerste keer dat jullie aan het zoeken zijn. Dus je hebt al een bepaalde staat bereikt waardoor je voelt en je er bewust van bent dat er iets meer  met je moet gebeuren, je bent er al klaar voor, sommigen onder jullie zijn daarvoor echt in deze tijd geboren, enkel daarvoor. Dus, ik zal niet over jullie verleden praten, het verleden is nu voorbij, we moeten aan het heden denken. Men moet weten dat jullie allemaal realisatie krijgen, sommige mensen hebben bepaalde problemen, op hun verschillende centra zoals ik je zei, mensen hebben allerlei problemen. Vanwege deze problemen gaat de Kundalini terug naar de plaats die haar aandacht trekt omdat de Kundalini je problemen oplost. Ze is je moeder, dus gaat ze naar daar, ze helpt met dat probleem en opnieuw stijgt ze op. Maar het enige wat je moet leren, is hoe haar te laten opstijgen, hoe met haar mee te werken, hoe je eigen probleem te begrijpen en extra hulp te geven om het probleem oplossen. Nu je zal versteld staan dat je gewoon komaf kan maken met je valse identificaties. Je wordt er absoluut van onthecht, want je begint te praten over chakra’s en centra. Read More …

Meditatie – De individuele reis naar collectiviteit en zegening Sydney (Australia)

MEDITATIE – DE INDIVIDUELE REIS NAAR COLLECTIVITEIT EN ZEGENING. – 14.3.1983 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Nu hebben jullie allemaal wel beseft dat de vrede, de schoonheid en de glorie van ons wezen, binnenin ons ligt. Er is een oceaan van dat alles. We kunnen het niet buiten zoeken. We moeten naar “binnen” gaan – in wat men “de meditatieve staat” noemt, je zoekt het, je geniet ervan. Zoals wanneer je dorstig bent, ga je naar een rivier, of je gaat naar een oceaan en je probeert je dorst te lessen. Maar zelfs de oceaan kan je geen zoet water geven. Hoe kan dus iets wat buiten uitgespreid is, je die diepte geven die binnenin je ligt. Jullie proberen het daarbuiten te vinden, waar het niet ligt. Het is binnenin ons, absoluut binnenin ons. Het is zo eenvoudig, omdat het je eigendom is. Het ligt binnen je bereik – Gewoon daar. Wat je ook hebt gedaan. Er op uit gaan om de vreugde te vinden, de zogenaamde vreugde, het zogenaamde geluk, de zogenaamde glorie van wereldse krachten en wereldse bezittingen, je moet de hele zaak omdraaien. Je moet jezelf naar binnen toe projecteren. Het was niet verkeerd dat je je naar buiten richtte. Het was niet korrekt dat je je naar buiten richtte. Je moet geen spijt hebben van wat je tot nu toe deed. Het was niet de juiste manier om Read More …