Shri Kundalini Puja, Mödling 1990 (Austria)

Shri Mataji Nirmala Devi SHRI KUNDALINI PUJA Mödling, Oostenrijk 19 juni 1990  Engelse transcriptie: IBP verified Nederlands: verified/gecontroleerd 26/01/2013 We zijn vandaag samengekomen om de Kundalini puja te doen. Een lange, heel lange tijd geleden hebben wij hem in India gedaan en het is de eerste maal dat we deze puja hier in Oostenrijk doen. Dit is de puja van de Adi Kundalini die de primordiale (oorspronkelijke) Kundalini is. In de hand van Athena, die de Primordiale Moeder is, zal je al wel gezien hebben dat er een kracht is: de slang in de linkerhand. De Oorspronkelijke Moeder heeft één van haar krachten, waarvan we kunnen zeggen dat het de Primordiale Kundalini is, die deel uitmaakt van haar. Natuurlijk staat zij daar boven, maar zij wordt in menselijke wezens als de Kundalini weerspiegeld. Nu moet men weten dat, om een incarnatie te creëren er een heleboel werk is moeten gebeuren. Zoveel dingen moesten in beschouwing genomen worden. Iemand moest de visie hebben hoe een incarnatie een mens kon helpen eens hij geschapen was. Er zijn op verschillende niveaus incarnaties op deze wereld gekomen. En zij zijn gezonden met een welbepaald idee dat zij op een welbepaald tijdstip een welbepaald type van spirituele groei moesten volbrengen. Zij waren allen een deel van de Primordiale Moeder en zij hadden allen een zeer krachtige Kundalini ingebouwd. Maar de incarnatie van deze Kali Yuga[1] is zeer ingewikkeld. Eerst moest uitgewerkt worden wat de situatie zou zijn waarin deze incarnatie zou geboren worden en wat Read More …

ORF Radio Interview- OVER HAAR JONGE JAREN (Austria)

Interview – OVER HAAR JONGE JAREN – Wenen – 9 juli 1986 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Q.: Wat waren de omstandigheden waarin U opgroeide? Shri Mataji: Mijn familie? Q.: Ja. Shri Mataji: Ik behoorde tot een familie van zeer verlichte mensen. Mijn vader was linguïst; hij beheerste veertien talen en kende ongeveer zesentwintig talen en hij vertaalde zelfs Koraneshariv in het Hindi. Mijn moeder was toendertijd gespecialiseerd in wiskunde. Beiden waren dus zeer goed ontwikkelde en verlichte mensen. Ten tijde van Mijn geboorte droomde Mijn moeder over iets wat ze niet kon verklaren, maar achteraf had ze het grote verlangen om een tijger op te zoeken in het open veld. Mijn vader was een groot jager omdat tijgers een bedreiging waren in de streek waar wij leefden. Het was een (voormalige Britse) regeringspost die Chinduara heette. Er was toen een koning die zeer geïnteresseerd was in Mijn vader. Er kwam een brief om te melden dat er een grote tijger uit de bossen te voorschijn was gekomen en men was bang dat hij gevaarlijk zou kunnen zijn voor de mensen. Daarom nam Mijn vader Mijn moeder en Mij mee naar die plaats. We zaten daar op wat wij een Machan noemen, iets dat gebouwd was om hoog in een boom te zitten, vanwaar men gemakkelijk kan schieten. En Mijn moeder vertelde Me dat er een grote, enorme tijger van grote afmetingen, Read More …

Sahasrara Puja – Kalateet, dharmateet, gunateet (Austria)

Sahasrara Puja – Wenen, Oostenrijk – 5 mei 1985 Vandaag zijn we bijeengekomen in deze prachtige ruimte, die door de keizerin van Oostenrijk tot stand is gebracht, om de Sahasrara Puja uit te voeren. Alleen als we het domein van de Sahasrara binnengaan, zijn we gerechtigd om de Sahasrara Puja te doen. Hiervoor sprak nooit iemand over de Sahasrara en deed ook niemand een Sahasrara Puja. Het is jullie voorrecht om in het domein van de Sahasrara te vertoeven en om deze puja ten uitvoer te kunnen brengen. Dat is jullie recht. Jullie zijn hiervoor uitverkoren. Het is een heel bevoorrechte positie voor jullie om de Sahasrara van de Virata binnen te treden en om je in het brein te bevinden als cellen van die Sahasrara. Laten we eens kijken wat de kwaliteit van de cellen van de Sahasrara is. Het zijn speciaal door de werking van de Swadishthan gevormde cellen. Op doorreis door alle chakra’s zijn ze – als ze de Sahasrara bereiken- toegerust om de hersenactiviteit te beheren zonder betrokken te raken bij andere factoren in het lichaam. Op dezelfde manier behoren Sahaja yogi’s niet betrokken te raken bij de andere cellen (mensen) van het lichaam van dit universum. Het eerste wat een Sahaja yogi overkomt op Sahasrara niveau, is dat hij ‘overstijgend’ – ‘ateet’- wordt. Zoveel dingen gaat hij te boven: – ‘kalateet’- hij gaat voorbij aan tijd. Tijd is zijn slaaf. Als je ergens heen moet, ontdek je opeens dat wanneer jij kunt vertrekken alles zo Read More …

Dag voor Sahasrara Puja, Wenen, Het vestigen van Nirvikalpa (Austria)

Dag voor Sahasrara Puja, Wenen, 4 Mei 1985 Oostenrijk Het vestigen van Nirvikalpa Het is zo fijn om te zien dat er  zoveel Sahaja yogi’s zijn gekomen om de Sahasrara-dag mee te vieren. Zonder de doorbraak van de Sahasrara zouden we de  spirituele groei ‘en masse’ niet bereikt kunnen hebben. Maar de Sahasra heeft, wat het brein betreft,  in het Westen te veel problemen opgeleverd en de zenuwen zijn zo in elkaar verstrengeld, de een op de ander. De Sahasrara openhouden zou heel gemakkelijk moeten zijn als het westerse brein  zou kunnen begrijpen en zich daar bewust van kan zijn  wie jullie Moeder is. Als jullie Moeder de Godheid van de Sahasrara is, dan zal de enige manier om de Sahasrara open te kunnen houden totale overgave zijn. Daarom is het dat velen mij vragen:  “Hoe doen we dat?” Dat is een hele rare vraag. Dat is niet relevant. Als je Sahasrara geopend werd door iemand, en gelukkig is dat de Godheid die zich hier tegenover jullie bevindt, dan zou het ’t gemakkelijkste zijn om je over te geven, maar dat is het niet. Het is moeilijk omdat de aandacht, die door de hersencellen heen naar boven gekomen is, en zich door middel van de hersencellen tot uitdrukking brengt, bezoedeld is, onzuiver is, destructief is. Dat tast de zenuwen aan  en als de zenuwen aangetast zijn, dan kan het licht van de Spirit niet op de zenuwen schijnen. En dan voel je het onvermogen om je over te geven. Normaal Read More …

Fourth Public Programme. Vienna (Austria) (Austria)

Shri Mataji Nirmala Devi Publiek programma: Vishuddhi, Agnya & Sahasrara ‘Gedachteloos bewustzijn is een volledige staat van zegen en van bewustzijn.’   Urania, Wenen, Oostenrijk 30 september 1982 Engelse transcriptie: ISDP verified Nederlands: eindversie 11/01/2013 Ik buig voor alle zoekers naar de waarheid. In mijn laatste lezingen heb ik jullie verteld over de centra die zich bevinden in het lagere gedeelte van het lichaam. Vandaag zou ik het graag hebben over de drie centra die hier, hier en hier liggen. Dit zijn zeer belangrijke centra voor mensen. Toen de mens zijn hoofd oprichtte, creëerde dit centrum een nieuwe dimensie. Dit centrum wordt de Vishuddhi chakra genoemd. Het heeft zestien bloembladen die zich manifesteren in het sympathische of het parasympathische zenuwstelsel in de vorm van zestien plexussen[1], die zorg dragen voor onze ogen, neus, keel en onze tong; onze ogen, een gedeelte van de ogen, en de volledige gezichtsuitdrukking. Als iemand ego-georiënteerd is dan strekt hij zijn hoofd zo naar achteren. En als hij superego-georiënteerd is dan buigt hij zijn hoofd zo naar beneden. Dit centrum is ontzettend belangrijk voor de mensen en voor Sahaja Yoga, want de handen spelen een belangrijke rol in Sahaja Yoga. Om een universele taal te spreken moeten we onze handen gebruiken – dat is het beste, bijvoorbeeld voor mensen die blind zijn, die doofstom zijn, voor hen is het beter om hun handen gebruiken. Maar ondanks het feit dat we ons uiten door handgebaren te maken, zijn deze handen nog niet verlicht. Als dit centrum Read More …

Spirit resides inside you, Vienna 1982 (Austria)

Shri Mataji Nirmala Devi Eerste publiek programma Volkshogeschool Margarethen, Wenen, Oostenrijk 26 september 1982 Engelse transcriptie: ISDP verified Nederlands: eindversie 03/01/2014 Ik buig voor alle zoekers naar de waarheid. Kunnen jullie haar daar tot vanachter horen? Of misschien kun je dit gebruiken. Beter. Ik zal gewoon spreken. Goed. Ik ben de Sahaja yogi’s van Wenen heel dankbaar voor het feit dat ze me hebben uitgenodigd op deze plaats, want dit is mijn eerste bezoek aan Wenen. Dit is het laatste land in Europa dat ik moest aandoen, daarom moet ik zeggen dat er al veel werk verricht is in Sahaja Yoga in andere landen. Op de een of andere manier gebeurde het zo dat ik naar Wenen moest komen na zo’n lange periode. Ik ben echt heel blij te zien dat er zoveel zoekers zijn in Wenen. En het zijn zoekers naar de waarheid. Maar we moeten eerst en vooral begrijpen wat de waarheid is. Alle waarheid die we tot nu toe als mensen hebben gekend, hebben we ontdekt door middel van ons bewustzijn, door middel van ons centraal zenuwstelsel. Als je bijvoorbeeld naar deze bloemen kijkt, dan zie je dat ze wit zijn; we kunnen zien dat ze er zijn – dit is de waarheid voor ons. Als ik dit metaal aanraak dan weet ik dat het koud aanvoelt, ik weet dus dat het metaal is en dat het koud is – dit voel ik met mijn vingers. Het is geen verbeelding en geen mentale voorstelling om te denken Read More …

Shri Durga Puja, Vienna 1982 (Austria)

Shri Mataji Nirmala Devi Shri Durga Puja ‘Vereer de wapens van de Godin’ Wenen, Oostenrijk 26 september 1982 Engelse transcriptie: ISDP verified Nederlands: eindversie 20/10/2008 Vandaag is het de eerste keer dat we deze puja in Oostenrijk houden. Dit is een historisch land dat verschillende omwentelingen doorgemaakt heeft, om zoveel levenslessen te leren. Maar mensen leggen geen verband tussen de rampen en hun eigen fouten. Daarom blijven ze steeds opnieuw dezelfde fouten herhalen. Het bezoek aan Wenen was uitgesteld, en ik kwam toe op de verjaardag van Machindranath [n.v.d.r.: een Sahaja yogi baby]. Het is voorspoedig voor jullie allemaal dat hij vandaag zijn eerste levensjaar vervolledigt. Ik zegen hem met alle bloemen, de allermooiste bloemen, en zegen hem en zijn familie, al zijn relaties en zijn familie. Er zijn zoveel zaken voor de eerste keer gebeurd. Ik moet zeggen, het is de eerste keer dat ik naar Wenen, naar Oostenrijk ben gekomen, en de eerste keer dat ik naar de verjaardag van een kind kom, zijn eerste verjaardag. En op een Ashtami, dat is vandaag, de achtste dag van de maan, van de wassende maan, shuklapakshi het is de eerste keer dat alle wapens van de Godin vereerd moeten worden. Dit was een zeer goed idee omdat deze wapens, die altijd aan het werk zijn, niet alleen om het kwade te vernietigen maar ook om het goede te beschermen, nooit eerder vereerd geweest zijn; en omdat vandaag, als mensen hun belang en betekenis beseffen, veel problemen zoals atoombommen en dergelijke Read More …