Public Program in Royal Albert Hall 2001 London (England)

Shri Mataji Nirmala Devi Publiek programma Londen, Engeland 14 juli 2001 Engelse transcriptie: ISDP verified Nederlands: eindversie 07/09/2012 Ik buig voor alle zoekers naar de waarheid. Sommigen onder jullie hebben de waarheid al gevonden, anderen hebben haar nog niet helemaal gevonden, en weer anderen hebben haar nog helemaal niet gevonden. Maar als je kijkt naar de situatie waarin we ons vandaag de dag bevinden, dan zul je wel moeten toegeven dat er grote verwarring heerst. Het ene land na het andere verliest zich in allerlei verkeerde dingen. In veel plaatsen is er een koude oorlog gaande, en mensen moorden elkaar uit, vernietigen prachtige plekken en snijden elkaars keel over voor het minste of geringste. Het zijn allemaal mensen, door God geschapen. God Almachtig heeft hen geschapen en hen tot dit niveau van menselijk bewustzijn gebracht. Onder de huidige omstandigheden kun je niet zien waar we naartoe gaan, in collectief opzicht. Is dit wat we moeten bereiken – of is dit onze lotsbestemming? Zijn mensen voorbestemd om door elkaar vernietigd te worden om land, of om gelijk wat? Beschouw de hele wereld als een eenheid, en bedenk dan wat er overal gebeurt: elke dag lezen we de krant, en elke dag is er weer afschuwelijk nieuws over de vreselijke dingen die mensen elkaar aandoen, om niets en nog eens niets. We moeten ons afvragen wat onze lotsbestemming is. Waar gaan we naartoe? Gaan we naar de hel of naar de hemel? Hoe is de situatie om ons heen? Kunnen we er Read More …

Shri Buddha Puja, The Search for the Absolute (England)

Shri Mataji Nirmala Devi Shri Boeddha Puja Shudy Camps, Engeland 31 mei 1992 Engelse transcriptie: Amruta verified Nederlands: eindversie 18/08/2015 Vandaag zijn we hier samengekomen om Shri Boeddha puja te houden. Ik weet niet hoeveel van jullie gelezen hebben over Boeddha’s leven en hoe hij uiteindelijk zijn verlichting bereikte. Ik weet ook niet hoeveel van jullie echt boeddhisten hebben gezien of hen hebben ontmoet, zij die zichzelf boeddhisten noemen. Zoals in elke religie verloren ze zichzelf allemaal in een zeker fundamentalisme, omdat geen van hen realisatie kreeg. Daardoor ontwikkelde iedereen zijn eigen religieuze stijl. Je kunt zelfs zeggen dat de Tao van Lao Tse en de Zen van Vidditama, allemaal vertakkingen zijn van hetzelfde. We moeten zien hoe hij eerst besefte dat je iets moet nastreven dat boven het leven staat eens we volledig tevreden zijn met wat we hebben. Want hij was een koningszoon, hij had een heel lieve vrouw en een zoon, natuurlijk zou iedereen in zijn positie best tevreden zijn. Maar op een dag zag hij een erg zieke man, hij zag een bedelaar en hij zag ook een dode en iedereen huilde om die dode man. Hij kon niet begrijpen hoe deze ellende was ontstaan en waar deze ellende voor nodig was. Dus gaf hij zijn familie op, hij gaf zijn luxueuze leven op, hij gaf alles op en ging op zoek naar de waarheid, zoals velen van jullie hebben gedaan. Ik moet zeggen dat hij evengoed verloren had kunnen zijn, want hij las alle Upanishaden Read More …

Navaratri Puja, Margate 1989 (England)

Shri Mataji Nirmala Devi   Navaratri Puja ‘Vernietig de innerlijke demonen’ Margate, Engeland 8 oktober 1989 Engelse transcriptie verified Nederlands: eindversie 07/10/2014 Er werd heel spontaan besloten dat we de Devi[1] Puja in Engeland moesten houden. En dit is ook echt de plaats waar de Devi Puja zou moeten plaatsvinden, want het is de verblijfplaats van Sadashiva, waar de Adi Shakti vereerd zou moeten worden. Vandaag moeten we begrijpen waarom we Devi Puja doen. Wat is de reden achter deze Devi Puja? Wat hebben wij eraan? Welke inhoud worden we verondersteld te bereiken in onszelf? Eerst en vooral is de Kundalini de Devi. Zij is de reflectie van de Adi Shakti[2]. Als je dus de Devi vereert dan vereer je in de eerste plaats ook je eigen Kundalini, door haar verdienste te erkennen, dat ze jou realisatie heeft gegeven. Dit is een veel dieper inzicht dan mensen normaal gezien hebben in de Devi Puja, want zij zijn geen gerealiseerde zielen. Hun Kundalini is niet ontwaakt. Als zij dus normaal Devi Puja doen, is dit met het doel (zelf)realisatie te krijgen; zodat de Devi tevreden zou zijn – prasanna – en hen (zelf)realisatie zou geven, of ze het geluk zouden hebben iemand tegen te komen die hen realisatie zou geven. Maar jullie bevinden je nu op een ander niveau. Het is dus meer een dankbetuiging aan je eigen Kundalini en aan de Adi Shakti; om te verheerlijken dat alles wat op zo’n wonderbare manier gebeurde, te danken is aan de Kundalini in Read More …

Shri Hanumana Puja, Jullie zijn allemaal engelen (England)

SHRI HANUMANA PUJA – Margate – U.K. – 23 april 1989 Vandaag is zo vreugdevol en de ganse atmosfeer borrelt ervan over. Het is alsof de engelen zingen en de specialiteit van Shri Hanumana was dat hij een engel was. Engelen worden geboren als engelen. Het zijn engelen, het zijn geen mensen. Ze worden geboren met engelachtige kwaliteiten. Maar nu zijn jullie allen van mensen tot engelen geworden. Dat is een zeer grote prestatie van Sahaja Yoga. De kwaliteiten waarmee de engelen geboren worden, zijn te zien vanaf hun prille jeugd. Ten eerste hebben ze geen angst voor onwaarheid of leugen. Ze zijn niet bezorgd over wat de mensen hen zullen zeggen en wat ze tijdens het leven zullen verliezen. Voor hen is het leven waarheid. Ze ademen waarheid en niets anders is belangrijk voor hen. Dit is de eerste grote kwaliteit van een engel. Ze gaan zo ver als nodig is om de waarheid te vestigen en te beschermen en om de mensen te beschermen die in de waarheid zijn. Er is overal een grote variëteit van engelen. Aan de linkerkant hebben we dus de gana’s en aan de rechterkant de engelen. In het Sanskriet of eender welke Indische taal vertaald als ‘devdhoot’, wat betekent dat ze de ambassadeurs van de goden zijn. Jullie zijn nu ook zo, jullie zijn nu allen engelen. Maar alleen zijn jullie je er niet van bewust, terwijl zij het wisten vanaf hun kinderjaren. Als je weet dat jullie engelen zijn, zullen al jullie Read More …

Shri Vishnumaya Puja – Bliksem als aankondiging (England)

Shri Vishnumaya Puja – Bliksem als aankondiging – Shudy Camps, UK. – 20 augustus 1988 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Het was niet in het minst voorzien dat we een Puja of een soortgelijk programma zouden hebben. Maar Ik denk dat er iets weggevallen is uit het gehele programma dat Ik, zoals jullie weten, snel moest afhandelen: Van Londen naar Frankfurt, reizend naar Amerika, naar Bogota om dan terug te komen, vervolgens naar Andorra en al deze plaatsen zodat ik dacht: nu is het afgewerkt. En Ik kwam in Londen en ontdekte dat één puja nog niet gedaan werd, namelijk de linker Vishuddhi en dat valt samen met de Raksha Bandhan omdat het de zuster en broeder relatie is. Als je gaat kijken in het verleden zie je dus dat Shri Krishna geboren werd op de dag dat zijn zuster geboren werd en deze Vishnumaya werd later omgevormd tot een bliksem, maar zij was het die in die tijd het bestaan van Shri Krishna aankondigde, dat Hij geboren was, leefde en dat Hij in het heden was. Dit is het werk van de linker Vishuddhi, van de bliksem, en jullie hebben gezien dat als Ik naar welke plaats ook ga, of als Ik een programma of zoiets ga geven er juist daarvoor bliksem en donder in de lucht verschijnen om deze aankondiging te tonen. Dat is een van de zaken die gebruikt Read More …

Introspection and Meditation, Shudy Camps 1988 (England)

Shri Mataji Nirmala Devi Introspectie en meditatie 18 juni 1988 Shudy Camps Engelse transcriptie: IBP verified Nederlands: reviewed/nagekeken 29/06/2012 Dit jaar zullen er volgens mij geen publieke programma’s doorgaan in het Verenigd Koninkrijk, door bepaalde omstandigheden. Altijd wanneer er zich een situatie voordoet die op de één of andere manier een invloed heeft op onze programma’s, moeten we onmiddellijk beseffen dat er een (onderliggende) reden is voor al deze veranderingen. En dat moet je onmiddellijk accepteren, met een open hart. Het Goddelijke wil dat we veranderen. Als ik bijvoorbeeld een weg neem, en mensen zeggen: “U bent op de verkeerde weg, Moeder”, dan is dat niet erg. Ik ben nooit verdwaald, want ik ben bij mezelf. Maar ik moest die specifieke weg nemen, dat is het punt. Ik moest het doen. Ik was dus voorbestemd om niet die andere weg te nemen, en daarom nam ik de verkeerde weg. Als je dat inzicht hebt, en als je die zekerheid in je hart hebt, dan zul je ontdekken dat het leven veel meer waard is dan je ooit had kunnen denken. Daarom vroeg ik me ook af wat de reden was dat we besloten hadden om dit jaar absoluut publieke programma’s te geven, maar dat de publieke programma’s niet konden doorgaan. En de reden is dat we sterker moeten worden. In het groeiproces van een boom – een levende boom – gebeurt het zo dat hij tot zekere hoogte in een bepaalde richting groeit, totdat hij van koers moet veranderen; doordat Read More …

Easter Puja (England)

Easter Puja – Spirituele groei is een staat – Shudy Camps, UK – 03/04/1988 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Vandaag zijn we hier om de verrijzenis van Christus te vieren. De verrijzenis van Christus is van de grootste betekenis voor alle Sahaja Yogi’s. We moeten begrijpen dat Hij zichzelf verrees zodat wij onszelf kunnen verrijzen. De boodschap van Zijn leven is Zijn verrijzenis en niet Zijn kruis. Hij droeg het kruis voor ons en wij hoeven het niet meer te dragen. Ik zie veel mensen met dit drama doorgaan. Ze dragen het kruis rond om te tonen dat wij het werk voor Christus gaan doen, alsof Hij wat werk heeft overgelaten, dat gedaan moet worden door deze mensen die het drama spelen. Maar dit hele drama is er om jezelf en anderen te misleiden. Het heeft geen enkele zin om zulke waardeloze dingen te spelen, om te laten zien hoe Christus leed. Christus leed niet om je te doen wenen en je aan het huilen te brengen. Hij leed opdat jullie zouden genieten, opdat jullie gelukkig zouden zijn, zodat jullie een leven van volledige zegen en dankbaarheid aan de Almachtige, die jullie geschapen heeft, zouden leiden. Hij zou jullie nooit ongelukkig willen zien. Welke vader zou willen dat zijn zoon ongelukkig is? Daarom moeten we Zijn boodschap van Zijn leven begrijpen. Waarom Hij op aarde kwam om het grootste werk, dat van Read More …

Shri Bhumi Dhara Puja, Shudy Camps 1986 (England)

Shri Mataji Nirmala Devi Shri Bhoomi Dhara Puja Shudy Camps, Engeland 3 augustus 1986 Engelse transcriptie: ISDP verified Nederlands: eindversie 10/02/2011 Vandaag zijn we hier samengekomen om een puja te houden ter ere van Moeder Aarde. We noemen het ook wel de Bhoomi Puja, de Shri Dhara Puja. Zij wordt ook wel Dhara genoemd. Zoals je weet betekent ‘dha’ ‘ondersteunen’. ‘Ra-dha’ – degene die de energie ondersteunt is Radha. En Dhara, zij die zelf de ondersteuning is, zij ondersteunt ons. Wij leven op haar. Zoals je weet draait deze Moeder Aarde met een enorme snelheid, en zonder haar zwaartekracht hadden we hier niet kunnen leven. Bovendien is er ook een grote atmosferische druk op haar. Zij begrijpt, denkt, coördineert en creëert. Dit kun je alleen ontdekken als je een gerealiseerde ziel bent. Je hebt gezien hoe ze je negativiteit in zich opneemt als je met blote voeten op haar staat, als je haar respecteert en haar vraagt om je negativiteit te absorberen, met een kaars voor je, terwijl je voor mijn foto zit. Zij kent mij, want zij is mijn moeder. Zo kunnen we ook wel stellen dat zij jullie grootmoeder is; en daarom voedt ze jullie en verzorgt ze jullie. Als we ’s ochtends vroeg opstaan en onze voeten op haar zetten moeten we eigenlijk zeggen: “O Moeder, vergeef ons alstublieft voor het feit dat we u met onze voeten aanraken.” Maar dit is niet erg, kinderen mogen hun moeder aanraken met hun voeten of met hun handen – Read More …

Shri Vishnumaya Puja 1985 London (England)

Shri Mataji Nirmala Devi Shri Vishnumaya Puja Wimbledon, London, Engeland 1 september 1985 Engelse transcriptie: ISDP verified Nederlands: eindversie 20/05/2010 De puja van vandaag voor Vishnumaya, die de zus was van Shri Krishna, was niet gepland in de internationale puja’s die we houden. Maar men zegt dat wanneer voor de liefde van God alle volgelingen samenkomen, zelfs God vele regels moet overtreden, en zo werd aanvaard deze puja te houden. Het moet minstens één keer gebeuren, vind ik, het was een goed idee. Door jullie liefde en jullie toewijding werd dit verlangd, en daarom zal deze puja gehouden worden. Het gebeurde gewoon op een spontane manier dat ik toevallig in Engeland was rond deze tijd, want als deze puja ooit doorgegaan zou zijn, dan zou dat in India gebeurd zijn. Want dit is een puja voor een godheid, Vishnumaya, waarvan het zaadje niet zo gemakkelijk te planten is in de westerse landen. Nu is de hele opzet van de Shakti op zo’n manier gebeurd dat we eerst Moeder hebben als Shakti[1], de Primordiale Moeder. Vervolgens hebben we de drie Shakti’s die uit haar ontstaan, zoals je weet – Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati. En dan hebben we hun kinderen: broers en zussen. Dus voordat de kracht van wat we de vrouw of de echtgenote noemen, gecreëerd werd, werd de kracht van de zus gecreëerd. Dus, zoals je weet werden Brahma, Vishnu en Mahesha[2] geboren uit deze drie Shakti’s, en zij hadden allemaal zussen. En hun zussen huwden – Vishnu’s zus is bijvoorbeeld Read More …

Shri Ganesha Puja, Brighton 1985 Brighton (England)

Shri Mataji Nirmala Devi Shri Ganesha Puja Lezing over kuisheid Brighton, Engeland 4 augustus 1985 Engelse transcriptie: ISDP verified Nederlands: eindversie 02/12/2010 Vandaag zijn we hier samengekomen bij de geschikte gelegenheid en op een zeer voorspoedige dag om Shri Ganesha te vereren. Shri Ganesha is de eerste godheid die geschapen werd, zodat het gehele universum gevuld werd met voorspoed, met vrede, gelukzaligheid en spiritualiteit. Hij is de bron. Hij is de bron van spiritualiteit. Daaruit volgt al het overige. Net zoals wanneer het regent en winderig is, je een koelte in de atmosfeer voelt. Op dezelfde manier, wanneer Shri Ganesha zijn kracht uitstraalt, voelen we deze drie dingen vanbinnen en vanbuiten. Maar het is zo betreurenswaardig, vooral in het Westen, dat de belangrijkste fundamentele godheid niet alleen volledig verwaarloosd is geworden, maar ook beledigd en gekruisigd. Dus vandaag, hoewel ik niets wilde zeggen om jullie te verontrusten, moet ik jullie wel vertellen dat het vereren van Shri Ganesha betekent dat er een grondige reiniging binnenin jezelf moet plaatsvinden. Wanneer je Shri Ganesha vereert, houd je geest dan zuiver, houd je hart zuiver, houd je wezen zuiver – er mogen geen gedachten van lust of begeerte opkomen. In feite, wanneer de Kundalini opstijgt moet Ganesha ontwaakt zijn binnenin ons, de onschuld moet naar boven komen, die al zulke ontaarde ideeën in ons uitwist. Als spirituele groei bereikt moet worden, dan moeten we begrijpen dat we tot rijpheid moeten komen. Mensen zijn ziek tegenwoordig. Overal in het westerse leven heb je het Read More …

Seminar – De Mooladhara – Birmingham (England)

Toespraak tot Sahaja yogi’s – De Mooladhara – Birmingham, England – 20/04/1985 NlTVD 2020-1127 Zo speelt dus Mahamaya. Zij hadden alles gepland. Zij hadden alles geregeld en de sari ontbrak. Zij kwamen mij dus vertellen dat de sari er niet was. Wat moest er nu gebeuren? Volgens hen kan je geen puja doen zonder de sari. Dus zei ik: “Goed, laten we wachten. Als hij er nog op tijd is doen we de puja en anders wordt het later.” Maar ik was niet het minst verstoord, niet het minst ontsteld want ik heb hierover geen mentaal concept.  Als je echter een mentaal idee hebt zoals: “O, we hebben alles geprogrammeerd, alles geregeld, we hebben dat gedaan en nu valt alles uit elkaar.” Het geeft niet, niets valt uiteen.  Maar dat is wat wij niet kunnen. Jullie vroegen mij vandaag: “Wat is Mahamaya?” Wel, dit is het.  Je moet leren, alles wat op je weg komt te accepteren. Dat is één van die zaken. Als we ons nu gefrustreerd, kwaad, en verstoord voelen, bederven we onze vreugde. Dat is één van die zaken. Het gebeurt omdat we een mentale projectie maken. Mentaal berekenen we iets: dit moet zo gebeuren. Op een manier is het echt een subtiel gevoel van het ego. Want ikzelf dacht: “Dit is voorbestemd. Goed. We zullen het morgen doen, wat geeft het?” Ik heb in elk geval Mr Srivastava laten weten dat ik pas om twee uur terug zou zijn. Hij zei: “Waarom niet ’s morgens? Ik Read More …

Shri Jesus Puja, 1984 (England)

Shri Mataji Nirmala Devi Kerst Puja Hounslow, Engeland 23 November 1984 Engelse transcriptie: ISDP verified Nederlands: eindversie 04/09/2009 Gisteren was het een fijne dag voor iedereen, en ik zei iets van een ander niveau. We hebben de hele tijd gepraat over wereldse dingen en die dingen zijn soms heel… zijn zo belangrijk, denken we. Maar toen ik gisteren tegen jullie sprak, hoop ik dat jullie je allemaal realiseerden dat we nu een sprong moeten maken naar een andere dimensie, van een subtieler begrip van Sahaja Yoga. Eerst maken we ons zorgen over onze families, onze kinderen, onze gezinnen; daarna over onze huwelijken. Eén voor één kwamen al deze vragen boven, en we maakten ons zorgen over al deze dingen; kleine, kleine dingen. Toen begonnen we ons ook zorgen te maken over de ashrams waar we verantwoordelijk voor waren: de problemen van de ashram, wat we gedaan hebben, hoe we met de problemen zijn omgegaan, hoe mensen problemen creëren. Dat is hoe onze menselijkheid een subtieler begripsvermogen begon te verwerven. En toen beseften we ook dat we gezegend zijn door God, dat er iets machtigs is dat altijd voor ons zorgt, een hogere kracht, een bepaalde speciale aandacht die er voor ons is. Dit is wat we ons realiseerden. Vandaag legde ik uit hoe dat gebeurt, hoe we ons realiseren dat God ons ook helpt. Elk probleem is een gevolg van een bepaald soort oorzaak – ieder probleem. Zoals Mona een brief schreef dat ze op een snelweg reed en de Read More …

1ste dag van Navaratri, De Discipline Hampstead Town Hall Centre, Hampstead (England)

Navaratri Puja – Hampstead UK – 23 september 1984 Vandaag is het een grote dag voor ons allemaal want vandaag vieren we Navaratri en we ontmoeten elkaar allemaal weer nadat ik zolang op rondreis was. Toen ik in Italië zei dat Engeland het hart van het universum was, wilden ze dat niet aanvaarden. Ze waren door deze uitspraak erg geshockeerd. Ze konden niet geloven dat Engeland het hart van het universum kon zijn. Eén van de redenen was dat zij het gevoel hadden dat … toen de Engelsen vroeger door de Romeinen werden overwonnen, de Romeinen toen ook voelden dat de Engelsen erg verwaande mensen waren. Ze accepteerden de nederlaag zelfs niet met het fatsoen van iemand die verloren heeft. Al hadden ze verloren, ze waren verwaand. Ze konden dus niet geloven hoe het mogelijk was dat Engeland het hart van het universum kon zijn. Als dit het hart is, wat is dan de toestand van het universum? En ze beschreven mij de verwaandheid van de Engelsen uitvoerig en dan besefte ik dat ik zelf zoiets had meegemaakt. Als we nu het grootste van het grootste vieren, deze Navaratri, dan moet er iets bijzonders aan zijn, dat we onze harten volledig moeten zuiveren, volledig, en het zo zuiver maken dat het al het bloed zuivert dat door het lichaam heen gaat. De cellen van dit hart, die dit geweldige orgaan opbouwen, moeten de beste zijn, want de cellen van het hart zijn in het menselijk lichaam de beste cellen, van Read More …

Raksha Bandhan en Maryadas (England)

RAKSHA-BANDHAN EN MARYADAS VOOR SAHAJA YOGIS. – Hounslow. London – 11 augustus 1984 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Vandaag is het de grote dag van RAKSHABANDHAN. Daarom zai ik jullie iets vertellen over RAKSHABANDHAN. Eerst moeten we echter spreken over MARYADAS/ (grenzen van zuivere verwantschap) die door SAHAJA YOGIS nageleefd moeten worden. Een van de dingen die ik hier in het Westen ontdekte is, dat, hoewel we de belangrijkheid van de MULADHARA begrijpen, en wat erg belangrijk is, dat we geen snelle vooruitgang (stijging) zullen maken tot we onze MULADHARA volledig en stevig vestigen. Ondanks dat, zie je twijfels en getalm. Zoals mensen die hun levenspartners in Sahaja yoga kiezen. Dit is niet toegestaan. Dat is niet toegestaan. Jullie mogen jullie Ashrams niet bederven door jullie centra als een huwelijksbureau te gebruiken. Jullie moeten dit punt respecteren, jullie moeten het respecteren. Als jullie willen trouwen dan kunnen jullie om te beginnen je levenspartners buiten Sahaja yoga vinden. Maar als je “in” Sahaja yoga wilt trouwen, dan zullen jullie niet door moeten gaan mensen in Sahaja yoga te zoeken. Het is zeer gevaarlijk voor Sahaja yoga zeif en ook voor jullie. Dat is iets dat iemand nooit zou moeten proberen met Sahaja yoga. Om allerlei practische redenen zijn jullie broers en zusters. En dat is waarom ik altijd huwelijken tussen mensen van verschillende landen of andere centra aanmoedig. Aangezien we nu een groot Read More …

Begrijp de betekenis van het leven Teesside University, Middlesbrough (England)

Publiek programma, Teeside Polytechnic, Middlesbrough (Engeland), 31 juli 1984 Nl TVD 2021-1101 Trad Chris Hansen Verif.Marleen Ik buig voor alle zoekers naar de waarheid. Eerst en vooral moeten we weten wat waarheid betekent. We willen waarheid zoeken, er bestaat in ons een drang om de waarheid te zoeken. Alleen door dit zoeken zijn we allemaal mensen geworden. Wat gaat er nu met ons gebeuren na het menselijk stadium? Zoals de zaken nu staan, zie je dat er in deze wereld zoveel verwarring is, zoveel verwarring, er zijn zoveel denkbeelden, zoveel gedachten, zoveel ideologieën, zoveel religies. Er zijn allerlei dingen opgekomen en een gewone mens begint ernaar te kijken en wordt nogal in verwarring gebracht: “Wat is dit voor een wereld?” Eerst en vooral is het een zeer verwarde wereld. De verwarring geeft je een grotere drang om te zoeken want je denkt: “Wat is er aan de hand?” Ten tweede: ik ging vandaag door de stad, gewoon om de hele plek vibraties te geven en ik voelde dat er een soort gevoel van sufheid hing. Ik vroeg aan de persoon die met mij rondreed: “Waarom zien de mensen er hier zo suf uit?” Hij zei: “De mensen hier hebben op dit moment geen werk.” Dus zei ik dat dit zou moeten gebeuren in elk land dat zo industrieel ontwikkeld is. Zie je, als we industrieel ontwikkeld zijn, als het gedaan is met al onze industriële behoeften, dan zullen we misschien meer gaan zoeken. Want nu denken we dat we alles Read More …

Gesprek met dokters over de vierde dimensie en het parasympathische Brighton (England)

Shri Mataji spreekt met dokters, Brighton (UK), 26 Juli 1984. Nederlandse vertaling versie datum: 2024-0426 De vierde dimensie waar ze het over hadden, wat bedoelen ze daarmee? Dat is het punt. Warren: Ze noemen dat transcendentale staat. Maar wat? Warren: Ze kunnen het niet beschrijven. Ze kunnen het niet beschrijven, ziet u. Stel dat iemand een lage hartslag, een lage pols heeft, of heeft een laag zuurstofverbruik of iets dergelijks. Warren: Dat is geen transcendentale staat. Dat is geen transcendentale staat omdat je nog steeds in de staat bent waar je aandacht op je lichaam is. Dus het is niet een transcendentale, je zult moeten overstijgen. Transcendentaal betekent dat je op het parasympathische moet springen. Kijk, we kunnen zeggen dat we vier dimensies hebben. Een is de dimensie van het linker sympatische, een andere is van het rechter sympatische, dan hebben we het centraal zenuwstelsel, dat is onze bewuste geest en de vierde is de parasympatische. Springt hij op de parasympatische? Warren: Dat doen wij. Ja. In Sahaja Yoga spring je op het parasympatische, wat betekent dat je aandacht begint het parasympatische te beheersen. Hoe bewijzen we dan dat we de vierde dimensie worden?  Het eerste is dat iemand, die de controleur van de parasympatische wordt, de ‘Auto’ wordt. Hij kan dingen doen. Hij kan dingen doen, zoals zij kan zeggen dat iemand anders lijdt op deze centra zonder naar enig laboratorium te gaan, zonder naar enige medische controle te gaan, op de vingertoppen. Dus iemand die de vierde dimensie Read More …

De ervaring van de waarheid (Part II) Hampstead Town Hall Centre, Hampstead (England)

Publiek Programma Hampstead Town Hall, Londen (UK), 2 Juli 1984. Nederlandse vertaling versie datum 2024-0205 Ik buig voor alle zoekers naar de waarheid. De vorige keer vertelde ik je over de ervaring van de waarheid. Dat de waarheid op het centraal zenuwstelsel moet gevoeld worden. Als er iets met jouw evolutie moet gebeuren, dan moet je dat voelen via jouw centraal zenuwstelsel, anders is het gewoon een mentale projectie die uitvalt – en je staat versteld over jezelf. Het is als iemand een vriend noemen, een dierbare vriend en op een dag zie je dat er geen vriendschap is. Op een dag probeert die vriend je misschien te vermoorden, of jij zal hem proberen vermoorden. Je begrijpt gewoon niet wat er met die liefde gebeurde. Zo gaat het met al onze projecties, we merken dat het niet gegrond is, het is zo oppervlakkig. Wanneer we beseffen dat het allemaal zo oppervlakkig is, dat het niet gegrond is, geraken we gewoon gefrustreerd en we beginnen te denken: wat is dit allemaal, we spelen spelletjes. Waarom kunnen we niet oprecht zijn? Wat is er met ons gebeurd? Waarom zijn we zo frivool? Waarom zijn we zo oppervlakkig? We kunnen ons op een ernstige manier interesseren voor zaken die er oppervlakkig uitzien, maar uiteindelijk merken we dat er helemaal geen diepte in zit en plots ontdekken we met afgrijzen dat in deze wereld alles relatief lijkt te zijn, niets is absoluut. De ervaring van de waarheid moet absoluut zijn. Dat betekent dat iedereen Read More …

De ervaring van de waarheid (Part I) South Bank University, London (England)

Public Program, De ervaring van de waarheid. South Bank Polytechnic, London (Engeland), 22 Juni 1984. Nederlandse vertaling versie datum 2022-0928 Er worden in deze hedendaagse tijd veel zoekers naar de waarheid geboren. Het is een speciale categorie van mensen die in deze hedendaagse tijd geboren worden. We zijn er ons misschien niet van bewust dat er in elk land, veel mensen geboren worden met dat zoeken. Zij zijn een speciale categorie (van mensen) die verder kijken, die iets proberen te vinden dat verder ligt dan wat ze met hun zintuigen kunnen waarnemen. De waarheid die wij zien, is wat we waarnemen via onze zintuigen. Zo noemen we ‘wit’ wat we als wit zien, we noemen ‘koel’ wat we als koel voelen. Of iets als ‘warm’. Het betekent dat alles wat we via onze zintuigen waarnemen, alles wat ons wordt doorgegeven via ons centraal zenuwstelsel, door ons aanvaard wordt als waarheid. En dat alleen moet als waarheid aanvaard worden en niet iets dat ons wordt verteld, niet iets dat we in boeken hebben gelezen, niet iets waarop we ons verstand kunnen richten en erover nadenken. Dat betekent niet dat ik welk van de geschriften ook verloochen. Dat betekent niet dat ik verloochen wat jullie tot nu toe kenden. Maar laat ons eerst van nul beginnen, of met een schone lei zoals men zegt. Laat ons kijken wat de waarheid is. Nu werd in elke religie de waarheid beschreven zoals ik haar zie. Niet iedereen kan haar zien. Daarom bestaat dit probleem. Read More …

Easter Puja 1984 Hampstead (England)

Shri Mataji Nirmala Devi Paas Puja Onthechting Temple of all Faiths, Londen 22 april 1984 Engelse transcriptie: IBP reviewed Nederlands: eindversie 07/05/2013 Nederlandse vertaling versie datum 2022-0918 Vandaag vieren we de verrijzenis van Christus. Tegelijkertijd moeten we de verrijzenis van de mensen vieren, van Sahaja yogi’s die als gerealiseerde zielen verrezen zijn. We moeten zo begrijpen dat we daarmee een nieuw bewustzijn betreden. Voor Christus was het niet nodig om in een nieuw bewustzijn binnen te treden. Hij moest afdalen en deze wereld weer laten zien dat je het eeuwige leven bent, dat je een leven leidt dat spiritueel is, dat nooit vergaat. Je moet opstijgen in dat nieuwe domein, dat het domein van God Almachtig is, dat je het Koninkrijk van God noemt. En hij zei heel duidelijk tegen Nicodemus: “Je moet opnieuw geboren worden” toen deze vroeg: “Moet ik terugkeren in de schoot van mijn moeder om herboren te worden?” En hij zei het zo duidelijk! Het is zo duidelijk. Zij die het niet willen zien, kunnen blind blijven, maar hij zei heel duidelijk dat: “Neen, het is zo dat wat uit het vlees geboren is, het vlees is, maar wat uit de Spirit[1] is geboren, is de Spirit.” Ik bedoel, het kon niet duidelijker zijn dan dat: het moet ‘uit de Spirit’ geboren worden. Natuurlijk hebben mensen een speciale aanleg om alles te verdraaien. Voor hen kan de Spirit een boek zijn, een paar woorden, een organisatie, een kerk of iets dat ze zelf gemaakt hebben. Maar Read More …

Diwali Puja, De idealen worden Hampstead (England)

Diwali Puja – De idealen worden – Londen, UK. – 06/11/1983 NlTVD 2019-1019 Wat de vibraties van vandaag betreft kan je zien hoeveel je kan krijgen als je je op een puja hebt voorbereid. Vandaag kunnen jullie het voelen. Het Goddelijke verlangt ernaar te handelen. Het enige wat je te doen staat is jezelf voorbereiden en al deze voorbereidingen gaan jullie geweldig helpen. Nu we Sahaja yogi’s zijn, dienen we te weten dat we iets anders geworden zijn dan wat we waren. We zijn yogi’s, we zijn mensen van een hoger niveau dan de anderen, en als zodanig moeten we één ding begrijpen: we zijn niet zoals andere menselijke wezens, die iets zeggen en dan iets doen, die met hypocrisie kunnen leven. Daarom zijn al die problemen uit al de religiën ontstaan. Iemand die zegt een christen te zijn, is absoluut anti-Christus. Hij die zegt islamitisch te zijn, is absoluut anti-Mohammed. Hij die zegt een hindoe te zijn, is absoluut anti-Shri Krishna. Dit is de algemene reden waarom alle religiën tot nu toe gefaald hebben, omdat menselijke wezens groots praten over idealen. Ze zeggen allemaal dat ze dit ideaal, of dat ideaal hebben, maar ze zijn deze idealen niet. Ze kunnen niet leven met deze idealen. De idealen maken geen deel uit van hun leven, ze zijn aan de buitenkant, maar ze blijven zeggen: dit zijn onze idealen. Ze worden fanatiek, maar ze zijn niet de idealen. Door Sahaja Yoga heb je nu de methode, heb je de mogelijkheid de Read More …

Guru Puja: Awakening the Principle of Guru Lodge Hill Centre, Pulborough (England)

Guru Puja, “Awakening the Principle of Guru”. Lodge Hill (UK), 24 July 1983. Vandaag zijn jullie hier allemaal samengekomen om de Guru Puja te doen. Jullie Guru is in de eerste plaats een Moeder, en dan pas een Guru, en dat is me erg tot hulp geweest. We hebben al eerder veel Guru Puja’s gehad, meestal in Engeland, en je zou je eens moeten afvragen waarom Moeder op de een of andere manier altijd Guru Puja in Londen doet. Het tijdstip valt altijd zo dat het juist tijdens de Guru Puja is dat ik hier ben, en dat ik rond die tijd in Londen moet zijn. We hebben al zovele jaren Guru Puja in Engeland gedaan, en als alle dingen volgens de ‘ritambara pragya’ gebeuren dan moet er wel een reden zijn waarom Moeder hier in Engeland is voor Guru Puja. In de Purana’s wordt gesteld dat Adi Guru Dattatreya de Moeder vereerde aan de oever van de rivier Tamasa. De Tamasa is hetzelfde als jullie Theems, en hij kwam hier in eigen persoon om te eren. En de druïden – die Stonehenge hebben gemanifesteerd, en dergelijke – zijn afkomstig uit die tijd, in dit grootse land van Shiva, van de Spirit. Dus de Spirit leeft hier, net zoals in het hart van mensen, en de Sahasrara is in de Himalaya’s, waar Sadashiva zich bevindt, op de Kailasha. Dit is het grote geheim dat verklaart waarom we hier zoveel Guru Puja’s hebben. Vandaag bereikt dit een hoogtepunt, want deze speciale Read More …

Shri Buddha Puja (England)

Shri Buddha Puja – Brighton, Engeland – 26 mei 1983 Deze keer was er geen regen zie je, we gingen naar de zee in Melbourne. Ik zei dat het fijn zou zijn naar Melbourne te gaan en we gingen naar de zee, ik maakte er een Ganesha en zij een Shiva en ze vereerden de … Dus, en zij maakten ook een … een Kundalini en dan hebben ze gebeden. En het regende, regende en regende, het goot zie je, het kwam bij bakken naar beneden, bij bakken, het was … Ik heb nooit eerder zo’n regen gezien, het goot bij bakken. En in één dag, viel er in Sydney vier inches regen, kun je dat geloven? En de puja vond binnen plaats en buiten … regen Op mijn verjaardag! Bakken en bakken water. En er was een droogte, weet je, ze waren zo bang. Yogi: Moeder, we hoorden dat de hele tent naar beneden was gekomen omdat er zoveel regen was gevallen. Robert vertelde ons dat Moeder. Shri Mataji: en zie je, de Sahaja yogi’s genoten zoveel van de manier waarop het werd uitgespeeld. En de rivier liep over en stroomde binnen in alle pubs en spoelde alles schoon, weet je, het bracht … Zie je, alsof ze naar binnen ging, alle flessen spoelde, alles, en alle flessen werden … sommige lege flessen dreven, de plastic flessen dreven en andere zonken. Alles werd gewassen en spoelde aan. Maar het water kwam alleen in de pubs. De krant schreef dat Read More …

Navaratri Puja – Onschuld en maagdelijkheid Hampstead (England)

Navaratri Puja – Onschuld en maagdelijkheid – Hampstead, Londen – 17/10/1982 NlTVD 2020-0410 Het is bijzonder dat we vandaag in Engeland de aanbidding van de Maagd vieren. Zoals jullie weten is Engeland, volgens Sahaja Yoga, het hart, waar de Spirit van Shiva gezeteld is. Dat we in Engeland de Maagd eerbiedigen, vereren en aanbidden, is een grote eer voor alle Sahaja yogi’s, denk Ik. We kunnen ons afvragen waarom er zo’n belang gehecht wordt aan een Maagd? Waarom een Maagd in een dergelijke mate wordt gerespecteerd. Wat zijn de krachten van een Maagd? Zij kan een kind baren met de grootheid van Christus  zij heeft Shri Ganesha uit haar eigen lichaam gecreëerd. Zij is in staat de onschuld, de dynamische kracht te beschermen van haar kinderen die zonder ego zijn, nooit geweten hebben wat ego is. Een dergelijke grote kracht zetelt in een persoon die veel ‘guru punya’s’ heeft, die veel goeds gedaan heeft in vorige levens, die altijd begrepen heeft dat Maagdelijkheid een kracht is, hoger dan alle andere krachten en die er alles voor zou doen om zijn Maagdelijkheid en Kuisheid te behouden. Zoals jullie weten is ze in ons lichaam aanwezig als de Kundalini. De Kundalini is de Maagd. Zij is onbevlekt. Het verlangen om de Spirit te worden is smetteloos: Nirmal (zuiver). Er is geen smet. Haar wachten is zuiver. Er is geen ander verlangen dan één te zijn met het Goddelijke. Andere verlangens zijn er niet. Het is heel moeilijk voor Mij om in het Read More …

Shri Krishna Puja – Yogeshwara Chelsham Road Ashram, London (England)

Shri Krishna Puja – Yogeshwara – Chelsham Road, Londen, UK – 15/08/1982 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Het is voor ons allen vandaag een grote dag: we jubelen omdat het oorspronkelijke (oer)wezen op deze aarde incarneerde als Shri Krishna. In tal van Mijn lezingen aan jullie zijn zovele aspecten van Zijn Wezen beschreven; maar het grootste, het allergrootste van alle aspecten van dit oorspronkelijke Wezen was, dat Hij de Yogehswara was. Hij was de “God van Yoga.” Hij was de Heer van onze vereniging met het Goddelijke. Zonder Zijn toelating en Zijn goedkeuring kunnen we geen Sahaja Yogi’s zijn. Hij was Yogeshwara en een echte yogi is een persoon waarin deze Yogeshwara ontwaakt is. Het woord “yoga” zoals wij dat begrijpen is de vereniging van onze aandacht met het Goddelijke. Maar nog steeds beseffen we niet wat erin besloten ligt. Wat betekent het? Wat had er met ons moeten gebeuren? Natuurlijk, je krijgt krachten. Zodra je de Spirit wordt krijg je krachten. Eén van de krachten die je krijgt is die van het “collectieve bewustzijn” en dat je de collectiviteit begint te voelen. Dat is ook het geschenk van Shri Krishna. Je ego en superego worden naar binnen gezogen, zodat je van je karma’s en je conditioneringen afraakt en een nieuwe ontkieming van het nieuwe leven van het nieuwe tijdperk begint. Maar wat is het speciale, de grootsheid van Yogeshwara? Hij is Read More …

Het belang van toewijding en devotie Nirmala Palace – Nightingale Lane Ashram, London (England)

Het belang van toewijding en devotie. Nightingale Lane Ashram, London (United Kingdom), 6 Augustus 1982. Nederlands translation version date 2022-0106 DP, TL Onlangs sprak ik met jullie over het belang van toewijding in Sahaja Yoga en de toewijding die men zou moeten hebben. Eigenlijk, als we dicht bij een berg staan, kunnen we er niet veel van zien, en daarom kunnen we ons niets voorstellen van het volume dat zo dicht bij ons is, de grootsheid die tegenover ons staat. Dit is één van de illusies die uitwerkt voor mensen die mentaal niet beseffen wat hen te wachten staat, waar ze zijn , wat ze gevonden hebben, wat zelfrealisatie is, wat de omvang ervan is, hoe ver ze nog moeten gaan, waarom ze gekozen zijn, wat hun doel in het leven is, hoe ver ze zijn gekomen, hoe veel ze kunnen begrijpen. Al deze dingen liggen buiten hun bereik, en men raakt verbijsterd, men weet niet wat er met hen gebeurde toen ze hun realisatie kregen. Daarom is dit begrijpen alleen mogelijk als je kunt begrijpen hoe je je moet toewijden, hoe je jezelf moet toewijden. Als je iets wilt analyseren op een rationele basis, ben je te verbijsterd. Het gaat je te boven. Het is fantastisch. Het is te veel. Het gaat je echt te boven. Bedenk het eens – je kreeg je realisatie. Kun je het geloven? Dat je, tijdens je leven… als iemand je dit had verteld, zou je het nooit geloofd hebben – dat hoe kun Read More …

Toespraak tot Sahaja yogi’s – Volledige toewijding – Avond (England)

Toespraak tot Sahaja yogi’s – Volledige toewijding – Cowley Manor, UK – 31-07-1982 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Vandaag wil ik iets zeggen dat ik al veel eerder had moeten zeggen. Het is noodzakelijk mij te erkennen. Deze voorwaarde staat vast. Ik kan het niet veranderen. Zoals Christus reeds zei: “Om het even wat tegen mij gedaan wordt, zal worden verdragen en vergeven, maar om het even wat tegen de Heilige Geest gedaan wordt niet.”Dit is een zeer ernstige waarschuwing. Misschien beseffen de mensen niet wat dit betekent. Natuurlijk is niemand onder jullie tegen mij en niemand van jullie onderneemt iets tegen mij. Dat staat vast. Uiteindelijk zijn jullie mijn kinderen. Ik hou heel veel van jullie en jullie houden van mij. Dit is de enige waarschuwing die Christus jullie gegeven heeft. Maar we moeten bedenken dat wij niet zo snel vorderen als wij zouden moeten. Als mensen gehypnotiseerd worden, vallen zij plat op de grond voor hun goeroe neer. Zij geven hem hun geld, zij geven alles op: thuis, huis, families, kinderen en laten zich op de grond vallen, als ze gehypnotiseerd zijn. Zonder vragen te stellen, zonder discussies aan te gaan of uit te zoeken hoe de goeroe leeft. Mensen zoeken heel vlug de duisternis op, een nog grotere duisternis en tot de volledige vernietiging. Maar jullie zijn sahaja yogi’s en jullie moeten jezelf vormen. Ik wilde voordien jullie ego’s Read More …

From Heart to Sahasrara, Derby 1982 (England)

Shri Mataji Nirmala Devi   Publiek programma Hart tot Sahasrara chakra   Derbyshire, Engeland 11 juli 1982 Engelse transcriptie: ISDP verified Nederlands: eindversie 24/08/2010 Ik ben blij dat Dr. Warren jullie iets kon uitleggen over de chakra’s waar ik jullie gisteren over vertelde, want in één korte lezing is het niet mogelijk aan al deze punten aandacht te besteden. En als je je zelfrealisatie krijgt en je goede vooruitgang boekt, dan kan je naar mijn opnames luisteren, waar er honderden van zijn, en je zult inzien dat de kennis zo onmetelijk is als een oceaan. Zoals ik jullie gisteren vertelde: wanneer je de verlichting krijgt, word je de kennis. Dit is een heel verwarrende bewering; mensen begrijpen niet wat het betekent om ‘de kennis te worden’. Laatst kwam er een man bij mij en hij vertelde me: “Mijn guru heeft me de kennis al gegeven.” Ik vroeg: “Hoe dan?” “Omdat hij zei: ‘Ik heb je de kennis gegeven.’“ Ik zei: “Maar zelfs dan, hoe weet je dat het kennis is? Waarom geloof je dat hij je de kennis gegeven heeft?” Dus hij zei: “Nee Moeder, hij raakte mijn voorhoofd aan en ik zag een licht.” Ik zei: “En wat dan nog, dat licht kan je op een andere manier ook zien. Hoe weet je dat je de kennis hebt?” Dus begon hij erover na te denken. Hij vroeg: “Wat zou er moeten gebeuren wanneer ik de kennis krijg?” Ik zei: “Kijk, dit is een andere persoon die naast je zit, Read More …

From Mooladhara to Void, Derby 1982 (England)

Shri Mataji Nirmala Devi Publiek programma: Muladhara tot Void ‘Je moet je Zelf kennen’ Derby, Verenigd Koninkrijk 10 juli 1982 English transcript: ISDP verified Nederlands: eindversie 07/10/2011 Ik dank alle Sahaja yogi’s van Derbyshire en Birmingham om me deze mogelijkheid te geven de zoekers van deze plaats toe te spreken. We hebben zoekers in de hedendaagse tijden – dit is een heel uniek gegeven. We hebben nooit eerder zoekers gehad, tenminste niet zo veel. Er waren mensen die geld zochten, zoals er zoveel zijn tegenwoordig, die zoeken naar macht, in land na land. Er waren er velen die deze zaken zochten, maar weinigen zochten parels van Gods gelukzaligheid, zeer weinig. De reden hiervan was dat het bewustzijn, het collectieve bewustzijn van mensen zich waarschijnlijk nog niet in staat achtte, of waarschijnlijk nog niet de noodzaak inzag van het zoeken. Maar tegenwoordig is er zo’n mooie combinatie, in de zin dat er zoekers van zeer hoge kwaliteit geboren worden op deze aarde. Diegene die zoeken zijn met zeer veel. Het zijn er niet één of twee die hier en daar op een bergtop zitten, in een grot of wat dan ook, en proberen te mediteren, maar er zijn er zoveel die zoeken, die zich ontevreden voelen met zichzelf, met alles wat ze hebben. Ze hebben het gevoel dat er iets meer moet zijn. Zij die het gevoel hebben dat ze nog niet hun betekenis hebben gevonden, zij die het gevoel hebben dat ze het doel van hun leven moeten ontdekken, zij Read More …

Confusion: the Subtle Slavery, Birmingham 1982 (England)

Shri Mataji Nirmala Devi Publiek programma Het subtiele systeem ‘Verwarring – de subtiele slavernij’ Birmingham, England 9 juli 1982 Engelse transcriptie: ISDP verified Nederlands: eindversie 02/03/2012   We moeten beseffen dat deze moderne tijden de tijden zijn van verwarring. Je weet niet wat je wilt. Je weet niet wat je wilt vragen. Je weet niet of wat je doet juist of fout is. Verwarring is noodzakelijk. Zonder verwarring, zijn we niet vertwijfeld. Zonder vertwijfeling zullen we niet zoeken. Maar verwarring is enkel zichtbaar wanneer een persoon een bepaald bewustzijnsgebied bereikt,… of we kunnen zeggen een graad van bewustzijn. Bijvoorbeeld, op het moment dat Mozes op deze aarde kwam, was er een ander soort wanhoop: ze wilden uit de slavernij geraken. Ze hadden een andere stijl van begrijpen. Hoe men een maatschappij volgens een bepaald model organiseert zodat men een maximum aan efficiëntie uit deze maatschappij haalt. En het was een noodsituatie. Het was een zeer hachelijke positie voor de Joden in die tijd. Het is in vele landen zo gebeurd, bij vele generaties, dat ze een staat bereikten waarin ze zich erg wanhopig voelden. De slavernij van de mens was heel duidelijk zichtbaar in die tijd. Maar voor die tijd voelden de mensen zich niet slecht over de slavernij. Ze hadden het aanvaard. Ze vonden het vanzelfsprekend. Toen kwam er een tijd dat ze beseften: “Dit is slavernij en we willen dit niet langer meer ondergaan”. En er kwam een leider. Deze leider werkte het uit voor hen. Tegenwoordig in Read More …

Guru Puja 1982 Nirmala Palace – Nightingale Lane Ashram, London (England)

Shri Mataji Nirmala Devi Shri Adi Guru Puja Nightingale Lane, Londen, Engeland 4 juli 1982 Engelse transcriptie: ISDP verified Nederlands: eindversie 07/10/2011 In de meest voorspoedige periode, die ‘Krita Yuga’ wordt genoemd, zijn we hier allemaal samengekomen om de manieren en de methodes te begrijpen om ons meesterprincipe te vestigen. Krita Yuga[1]. Krita Yuga wil zeggen de tijd waarin je iets moet bewerkstelligen – krita: ‘wanneer het gedaan werd’. Jullie zijn dus de kanalen voor die handeling, voor het werk van God. Jullie zijn de kanalen van God Almachtig en zijn kracht. Enerzijds moet je de waardigheid dragen, de glorie, en ervan uitgaan dat je een guru[2] bent. Anderzijds moet je volledig in overgave zijn aan jouw God Almachtig. Al je waardigheid, al je gezag komt van hem. En het derde is het feit dat hij dit universum en jou heeft gecreëerd in een speelse stemming, en jij moet zijn spel zien. Dus er zou echt een gevoel van vrolijkheid in je moeten opborrelen. Tot nu toe was het beeld van een guru dat van een persoon die nooit lacht, die nooit glimlacht, die altijd een slecht humeur heeft. Die houding volstond voor guru’s die geen contact hoefden te maken met de mensen, maar die zichzelf aan een touw ophingen ergens in de Himalaya. Maar nu zijn wij hier, terwijl we het hele universum aanschouwen, dat de bruisende stromen van jullie liefde moet ontvangen. Dat wil echter niet zeggen dat je je frivool moet gedragen, want zo kun je niet Read More …

Shri Lalita Puja: Understand your own importance 1982 Brighton (England)

Shri Mataji Nirmala Devi Puja lezing – deel I en II ‘Je moet je eigen belangrijkheid begrijpen’ Brighton, Engeland 15 mei 1982 Engelse transcriptie verified Nederlands: eindversie 18/09/2014 Ik ben werkelijk een trotse moeder wanneer ik zoveel Sahaja yogi’s zie, en je moet begrijpen, zelfs als er maar weinig nieuwe mensen bij komen, dat, hoewel het er maar weinig zijn, je toch moet beseffen dat ieder van jullie nu een gerealiseerde ziel is. Ieder van jullie is zo hard gegroeid dat je nu zelf een basis kunt leggen. En nadat jullie samen op collectieve wijze zijn gegroeid, zijn de kiemplantjes nu elk voor zich sterke scheuten geworden en kunnen ze zonder twijfel naar verschillende plaatsen worden overgezet om hun werk te doen, want ieder van jullie is een profeet. Ik vraag me af of jullie je dit realiseren of niet. Natuurlijk hebben jullie de vreugde van de realisatie ervaren, de gelukzaligheid, jullie hebben het allemaal; tot die hoogte ben je gegroeid. Langzaam maar zeker heb je het bereikt en nu je tot boom bent uitgegroeid, is elk van jullie zo belangrijk en zo krachtig. Ik weet dat er weinig mensen bij komen, op een collectieve manier, en dat jullie het aanvankelijk moeilijk vinden om met hen om te gaan. Want ze zijn nog niet in voldoende mate gegroeid; ze hebben nog steeds niet dat niveau bereikt waarop ze zich werkelijk van hun eigen belang bewust zijn. Maar jullie zouden je allemaal bewust moeten zijn van je eigen belangrijkheid en van de Read More …

Advice on Right Side, Brighton 1982 Brighton Pavilion, Brighton (England)

Shri Mataji Nirmala Devi Publiek programma Advies voor de rechterkant ‘Word de Spirit’ Brighton, Engeland 14 mei 1982 Engelse transcriptie: ISDP verified Nederlands: eindversie 11/12/2009 Oh, ik stel voor hen vandaag eerst vragen te laten stellen. Ik ga dus hier staan… Als je vragen hebt, stel ze beter eerst. Dan komt je geest tot rust. Ik sta graag… het is beter dat ik de mensen goed zie. Sta ik best hier of op de grond? Nu, eerst en vooral is het beter de vragen te stellen, want toen we gisteren deze vragensessie startten, dwaalden de mensen een beetje af. Het is beter nu de vragen te stellen die je hebt, want jullie zijn allen zoekers. Jullie zijn allen zoekers en jullie zijn zoekende geweest, het beste is dus nu vragen te stellen zodat ik de antwoorden in mijn lezing kan verwerken. Geen vragen? Dat wil zeggen dat Sahaja yogi’s vrij goed zijn geworden in het uitleggen van Sahaja Yoga, en ik ben zeer trots op hen. Toen ik naar Australië ging vroegen de journalisten me: “Moeder, zijn al uw discipelen geleerden?” Ik zei: “Nee, het zijn heel gewone mensen. Ze moeten heel gewone en normale mensen zijn.” Maar ze zeiden: “Zoals zij dingen weten, verbazend, het lijkt of zij allemaal geleerden zijn.” Ik zei: “Alle geleerdheid bevindt zich binnenin jezelf.” Alle kennis ligt binnenin jezelf. Als je daar alleen al licht kan krijgen, dan kan je zien dat al deze kennis zich binnenin jou bevindt. Je hoeft nergens naartoe te Read More …

The Left Side: Problems of Subconscious, Brighton 1982 Brighton (England)

Shri Mataji Nirmala Devi Publiek programma: Advies over de linkerkant ‘Je moet God zoeken’ Christchurch Hove, Brighton, Engeland 13 mei 1982 Engelse transcriptie: ISDP verified Nederlands: eindversie 16/01/2013 Goede conditioneringen. Zo, op dezelfde manier, kun je ook goede en slechte gewoontes hebben. Net zoals gewoontes je spirituele groeiproces kunnen afremmen of belemmeren, zo kunnen ze je ook helpen te stabiliseren. Conditioneringen vinden hun oorsprong in de materie waarmee we dagelijks te maken krijgen. Als een mens materie ziet, wil hij ze met alle geweld en wil hij ze voor zijn eigen doeleinden gebruiken. Hij verandert de vorm van de materie voor zijn eigen doeleinden. Hij raakt gewend aan materie omwille van het comfort, of als hulpmiddel of richtlijn in zijn leven. Maar hoe meer je afhankelijk wordt van het materiële, hoe meer je spontaniteit verdwijnt, want je houdt je met dode zaken bezig. We houden ons enkel met materie bezig wanneer ze dood is. Om levende zaken bekommeren we ons niet zozeer. Het levenloze aspect van die materie begint zich in ons te manifesteren zodra we deze materie voor onze eigen doeleinden gaan gebruiken. “Maar hoe kunnen we anders overleven?” vragen mensen zich af. “Als God ons deze materiële zaken heeft gegeven om er gebruik van te maken, worden we dan niet verondersteld dat te doen? En is het dan niet de bedoeling dat we ervan genieten?” Maar we genieten er helemaal niet van! We … Vóór je realisatie kun je niet genieten van materiële zaken. Je begint enkel gewoontes Read More …

Publiek Programma – Alles is zo mooi gemaak Hampstead (England)

Publiek Programma – Alles is zo mooi gemaakt – Hampstead, UK – 22/04/1982 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Om dus door te gaan met hetzelfde onderwerp: over de infrastructuur van het menselijke wezen, waarvan Ik jullie verteld heb en dat God deze infrastructuur erg mooi gemaakt heeft.  Zelfs als je iets anders ziet dat leeft. bijvoorbeeld een boom, als je naar deze boom kijkt, zal je verbaasd zijn hoe de verschillende kanalen die het sap naar boven brengen zo mooi geplaatst zijn, dat het water geen probleem heeft om op te stijgen. Het opzuigen van het water gebeurt omdat de zon schijnt en het water wordt opgezogen. De natuur is zo nauwkeurig opgebouwd, absoluut harmonisch. Als het winter wordt vallen de bladeren af omdat Moeder Aarde voeding nodig heeft en de bladeren krijgen niet zoveel zonneschijn, dus moet er minder oppervlakte blootgesteld worden.  Hetzelfde voedsel wordt steeds opnieuw opgenomen, in het voorjaar zie je de prachtige bladeren weer opnieuw doorbreken.  Het is zo mooi uitgewerkt, de hele situatie, het hele universum is zo mooi gemaakt en de infrastructuur is zo gemaakt dat zij zonder enige moeite de zegeningen van het Goddelijke ontvangt. Het regent en de Natuur ontvangt het.  Als je ooit eerder in een bos bent geweest, zal je verbaasd zijn hoe schoon het is; de geur van die plaats is zo schoon, niets stagneert.  Hoe het werkt?  Hoe het door Read More …

Shri Rama Navami Puja Chelsham Road Ashram, London (England)

Shri Rama’s verjaardag Chelsham Road, London, UK 2 april 1982 ETVD 2016-0424 Vertaling Versie 2017-0319 Eerst en vooral zullen we beginnen met over energieën te spreken. Hoe deze energieën zich in ons voortbewegen en hoe zij processen in gang zetten. En we zullen spreken over de derde energie die ons heeft laten evolueren en waardoor we nu hier zijn. En we zullen spreken over jouw Zelf, dat de controle heeft, dat jou controleert: de Spirit. Als je deze theorie dus volgt zal dat heel interessant zijn. Want daarna, zie je, nadat we hebben gesproken over energieën en andere dingen die zich in jullie bevinden, dan zullen de mensen een vorm van ego voelen, zoals: “Wij hebben deze energieën en we kunnen ze gebruiken om er van alles mee te doen.” En dan kun je ze later laten doorstromen naar Sahaja Yoga. Maar spreek in het begin liever over theorieën. Want Indiërs zijn anders, westerse mensen zijn anders, ze hebben het gehad met religie, ze zijn het beu. Als je dus over religie spreekt dan heb je een probleem. Daarom werden vroeger de Veda’s geschreven. Ze spraken in het geheel niet over God of godheden. Ze spraken wel over God de Schepper, maar enkel over Brahmadeva. Via Hiranyagarbha, Brahmadeva, spraken ze over de rechterkant, zie je. En de mantra die ze steeds zeiden is: “Bhur, Bhuvah, Swaha.” Drie dingen. Nu is Bhur in feite de Mooladhara, de aarde vooral, de Mooladhara. De Mooladhara chakra en de Mooladhara zelf. Dan is er Read More …

Diwali Puja: De krachten van de Gruha Lakshmi Chelsham Road Ashram, London (England)

Diwali Puja – De krachten van de Gruha Lakshmi – Londen, Chelsam Road Ashram UK – 1 november 1981 NlTVD 2021-1012 Vandaag vertelde ik jullie over het belang van het Lakshmi principe in ons en de drie processen die we doormaken. Het eerste is de Gruha Lakshmi. In feite wordt dit vooral gevierd op de dertiende dag van de maancyclus, waarbij men zegt dat je aan de huismoeder een geschenk moet geven. En het beste wat ze kan krijgen is iets van keukengerei. Mensen geven haar dus wat keukengerei en in feite is het iets wederkerigs, want als je keukengerei geeft wordt zij verondersteld voor jou te koken. Het is een zeer lieve manier om aan te geven: kook iets voor ons. Daarna is de veertiende dag heel belangrijk, want dit is de dag van de Godin als een kracht, als een kracht, want het was Kartikeya die Narakasura, de duivel, doodde. En hij was de ergste van allemaal, hij kon niet gedood worden. Shiva en Parvati huwden met het aparte doel, deze krachtige Shaktiputra voort te brengen, deze zoon van de Shakti die gekend is als Kartikeya. Hij werd enkel geboren om deze verschrikkelijke duivel te doden die Narakasura genoemd wordt. En hij doodde. Dit is de dag, de veertiende dag. Die dag is zoiets als Hallwoween. Want die dag openden ze de poorten van de hel en stopten er alle duivels in. Daarom moeten we die dag ’s morgens zo lang mogelijk rusten. Zo kunnen alle duivels er Read More …

Hoe mediteren? Mana en prana shakti London (England)

Praktische sessie met Sahaja Yogis, Ashram Bramham Court, Londen, Verenigd Koninkrijk, 29 oktober 1981 Tekstfragment lezing ETVD Unknown. NL Vertaling 2013-0917 Ik zal jullie iets vertellen over de praktische kant van meditatie. Goed? Laat ons kijken wat meditatie is, wat we moeten doen in meditatie. Ten eerste hebben we de linkerkant, de mana shakti[1], de kracht van je emoties. Goed? Nu zijn emoties ook verbonden met je rechterkant – prana[2]. Als je bijvoorbeeld op emotioneel vlak uit evenwicht bent – daarnet raakten we verstoord, waardoor onze shva, onze ademhaling, ook versnelde en we het hele lichaam in zekere zin voelden reageren; en we voelden ook de reactie van de prana, de rechterkant. Het probeerde zich te uiten. Zo welden er tranen in ons op, het waterelement, en alles gebeurde zodat de hele emotie volledig naar buiten stroomde, en daarbij was ook onze prana betrokken. Stel nu dat je bang bent; als je bang bent, als je teveel angst hebt, wat gebeurt er dan? Als je bang bent, dan wordt ook je ademhaling veel sneller, is het niet? Het staat dus met elkaar in verbinding. Het is met elkaar verbonden. Als je bang bent, is dat verbonden met je prana , in je ademhaling, en je hele systeem is verbonden met je emoties, je fysieke systeem. Als je teveel huilt, of teveel treurt, of een droevig persoon bent, dan uit zich dat op je gezicht; het uit zich in je Vishuddhi chakra, niet alleen Anahata (Hart chakra) maar ook de Vishuddhi. Read More …

Open je hart (England)

Toespraak tot Sahaja yogi’s – Open je hart – Dorset, UK – 02/08/1981 NlTVD 2019-0903 Wat zijn we hier allemaal op een mooie plek! Het is een ware zegen van Sahaja Yoga voor jullie allemaal om te kunnen ontspannen. Ontspan je maar goed, want alleen als je ontspannen bent, besef je dat wij nu gerealiseerde zielen zijn. Dat wij het Koninkrijk der hemelen zijn binnengegaan. Dat we de schoonheid kunnen zien die God rondom ons heeft geschapen. Dat wij gevoelig zijn geworden voor zijn genade, en voor zijn goedgunstigheid en voor zijn liefde. Dit is een seminarie wat jullie georganiseerd hebben, en dat maakt me heel blij. Ik wenste altijd al dat jullie seminaries zouden organiseren waarbij jullie allemaal zouden samenkomen en samenleven en elkaar zouden begrijpen. De seminaries werken ongetwijfeld heel wat dingen voor het grootste deel uit, maar op subtieler vlak zijn seminaries van de Sahaja yogi’s van veel meer betekenis. Het betekent het vestigen van sterke bases op allerlei plaatsen in een land. En die bolwerken, of we kunnen zeggen die krachtige middelpunten die zo ontstaan, die kunnen een mechanisme gaan vormen waardoor stralenbundels van sterke vibraties overal in deze plaatsen kunnen stromen of worden uitgestort. Het is een enorme karwei om deze mechanismes op te bouwen, deze goddelijke mechanismes, in verschillende delen van jullie land. Moeder Aarde bijvoorbeeld heeft haar werk gedaan. Waar het voor haar maar mogelijk was, heeft zij levende godheden gecreëerd om aan te tonen dat God bestaat. Zodat jullie nu hun vibraties Read More …

De kracht van de kundalini Chelsham Road Ashram, London (England)

Toespraak tot Sahaja yogi’s – De kracht van de kundalini – Londen, UK. – 17/05/1981 NlTVD 2020-1127 Vandaag vertelde ik jullie over de Kundalini en dat Kundalini het zuivere verlangen binnen in ons is  dat zich manifesteert of gewekt wordt om ons onze zelfrealisatie te geven.  Het betekent dat het verlangen alleen dan is vervuld wanneer je je zelfrealisatie krijgt, anders manifesteert zij zich niet, dan slaapt zij alleen,  is zij latent. Zij heeft het geheel binnenin ons gecreëerd maar dan en alleen dan wanneer je zelfrealisatie krijgt, dan en alleen dan totdat je één wordt met je Spirit,  heb je de manifestatie van deze kracht niet bereikt, wat jullie door zal doen gaan met rennen en rennen en rennen met het idee dat je nog steeds je eigen betekenis niet bereikt of gevonden hebt. Zij zal er zijn, de hele tijd slapend, maar zij zal je ondertussen een gevoel van vervoering geven. Deze kracht moet dus snel ronddraaien om zich te manifesteren maar wanneer zij zich manifesteert…  [Shri Mataji pauzeert om een baby te troosten: “Wat is het? Wat is er gebeurd? Wel, laat het zijn, laat hem zitten, kom op. Wat is er gebeurd? Kom mee. Wat is er aan de hand? Eh; Het is goed. ” (Shri Mataji kust het kind) “Oké. Oké? “(De baby:”Ja”)” Goed.  Nu moet je je stil houden, oké? “(Shri Mataji kust het kind.)]  Dan heeft deze kracht bepaalde kwaliteiten.  De eerste kwaliteit die zij heeft, is dat zij tegen de zwaartekracht in Read More …

Je bent deel van het Goddelijke Wezen Caxton Hall, London (England)

“Je bent deel van het Goddelijke Wezen”. Caxton Hall, London (UK), 1 December 1980. NlTVD2020-1220 Ik kon jullie niet allemaal in mijn huis ontvangen, dus dacht ik dat ik beter hierheen kon komen, waar er plaats is voor jullie allemaal! En vandaag is de laatste dag voor onze Sahaja yogi’s (voor Moeders reis naar India). We moeten enkele heel belangrijke dingen over onszelf en onze Goddelijke organisatie begrijpen. Ik kan het enkel in grote lijnen vertellen, geen individuele problemen en individuele zaken omdat jullie niet langer individuen zijn. Jullie zijn deel geworden van het Goddelijke Wezen en jullie zijn ontwaakte cellen en dus moeten we in algemene zin begrijpen wat we eraan moeten doen. Het eerste wat we moeten weten is dat we gerealiseerde zielen zijn, en dat jullie de Zelfrealisatie gekregen hebben en dat jullie heiligen zijn, dat jullie alle krachten hebben die een heilige kan hebben. Geen enkele heilige heeft ooit meer krachten gehad dan jullie hebben, wat zich aan het manifesteren is. Geen enkele heilige had de kennis die jullie vandaag hebben. Jullie zullen verbaasd zijn – geen van de boeken die tot nu toe geschreven zijn, hebben jullie kunnen vertellen over het spirituele wezen dat in jullie aanwezig is, zoals jullie dat door Sahaja Yoga hebben leren kennen. Men moet het accepteren. Het is zo. Wie onder hen, wie er ook boeken heeft geschreven – zelfs, zou ik zeggen Adi Shankaracharya, hij kon zoveel dingen die jullie weten niet uitleggen. Maar het niveau van Adi Shankaracharya Read More …

The New Age, Plaw Hatch Seminar (England)

Toespraak tot Sahaja yogi’s – Het nieuwe tijdperk – Plaw Hatch, UK – 16/11/1980 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Je kan de mensen die zeer serieus geïnteresseerd zijn in Sahaja Yoga er zo uithalen, zij die toegewijd zijn, die een passie hebben voor Sahaja Yoga, die voelen dat het het meest belangrijke is in het leven. Welnu, jullie moeten beseft hebben dat jullie de mensen zijn die de mannen en vrouwen van God zijn. En dat jullie erop bedacht moeten zijn deze bannier van het Nieuwe Tijdperk op te nemen om Sahaja Yoga te transformeren in de Maha Yoga, in een eindeloos gebied van spiritualiteit. Jullie zijn de kanalen en jullie gaan deze energie voortbrengen. Als jullie slechts kanalen waren, dan zou jullie verantwoordelijkheid veel kleiner geweest zijn. Maar Sahaja Yoga is een levend proces van een erg verschillend type. Misschien is het jullie opgevallen dat, eens je je realisatie hebt gekregen, het je eerst begint om te vormen. Door jullie bestaan beginnen jullie de atmosfeer om te vormen, de subtiele problemen van negativiteit, ze werken allemaal uit. Zoals bij een boom in de bloesemtijd, de geur van de bloesem een verschillend type van aura eromheen creëert, dat al de bijen aantrekt om de honing te verzamelen. Op dezelfde manier gebeurt het dat, als iemand gerealiseerd is, verlicht is, die aura zich verspreidt en je mensen begint aan te trekken. Jullie moeten Read More …

De eeuwige Spirit Caxton Hall, London (England)

Nederlandse vertaling versie datum: 2023-0321 Caxton Hall, Londen, UK 10 November 1980 (A yogi introduces Shri Mataji as well as Sir CP who is attending the program for the first time, having just been unanimously re-elected as Secretary General of the IMO.) Vandaag zullen we een korte sessie houden want jullie zijn vandaag na het programma allemaal uitgenodigd voor het avondeten. De gastheer is mijn echtgenoot die jullie wil uitnodigen en hij zal om ongeveer 8u15 of 8u30 aankomen. Vandaag gaan we dus denken aan onze Spirit die we helemaal verwaarloosd hebben. We zijn er ons zelfs niet van bewust dat we een Spirit hebben. Zij die er nu, dankzij Sahaja Yoga, van bewust zijn omdat ze het met hun vibraties kunnen voelen, kunnen ook verloren lopen en het vergeten. De Spirit is het enige in ons dat eeuwig is, al het andere is vergankelijk en evolutief. Alles evolueert en hoe beter die evolutie verloopt, hoe hoger het niveau waarop de Spirit zich gaat manifesteren. Net zoals zelfs de reflectie van de zon op een steen onbestaand is. En soms, denk ik, is de reflectie van de zon op het meer, de reflectie die in Sahaja yogi’s gevoeld wordt. Als ze het zien, het voelen, vloeit het en kunnen ze de wind in hun handen voelen. Maar toch is hun aandacht niet volledig verlicht. De Spirit is nog niet volledig naar binnen doorgedrongen. Hij wordt nog maar gereflecteerd. In de spiegel zie je de reflectie van de zon. Maar zelfs Read More …

Lethargie Chelsham Road Ashram, London (England)

Letargie is zeer anti-God – Chelsham Road Ashram, Londen (VK) – 27 september 1980 NlTVD 2019-0509 Gisteren sprak ik over twee dingen die we in Engeland moeten doen en die we zouden moeten begrijpen, zie je. Want elk land heeft zijn eigen problemen en we absorberen de problemen. [Shri Mataji in Hindi “Left hamari aur kar. Left hand, ha.] [in Hindi: richt je linkerhand naar mij en je rechterhand naar buiten] Het is zo dat ons werk zich heel vlug verspreidt en de mensen beginnen eraan. Ik zie dat Europa verrassend genoeg, veel vruchtbaarder is en eens de mensen hun realisatie gekregen hebben, worden ze fantastisch. Ik bedoel, ze denken dat het iets is waar ze op zaten te wachten en ze begrijpen Sahaja Yoga veel beter dan wij hier. Hoewel jullie Kundalini heel hoog opstijgt. Dat heb ik gezien, maar de vooruitgang is niet zo goed in orde. Ray is pas naar India geweest en hij zal jullie vertellen wat voor mensen we daar hebben en hoe ze vooruitgegaan zijn. Zoals ik zei: het grootste probleem van ons land is lethargie en lethargie is iets dat we op de een of andere manier moeten overstijgen. Lethargie is eigenlijk een satanische kracht. Het is niet alleen lethargie van de materie, die voortkomt uit de dominantie van het materiële over de Spirit, maar ze is echt satanisch, want ze blokkeert je vooruitgang en moet vermeden worden. En om eruit los te geraken moet je heel alert zijn over hoe het je Read More …

Hoe weet je waar je staat, wat God betreft. Chelsham Road Ashram, London (England)

Hoe weet je waar je staat, wat God betreft. Advies in Chelsam Rd Ashram, Londen, 7 september 1980 Nederlandse vertaling versie datum 2022-0406 … Vibraties van de foto’s, dat is heel belangrijk. Hoe weet je waar je staat voor wat God betreft? Dat is het belangrijkste, niet? Daarvoor zijn we hier, om één te zijn met God, om verbonden te zijn met zijn kracht, om zijn instrumenten te zijn. En hoe onze verbinding verslapt, hoe we het kunnen corrigeren, dat zouden we moeten proberen te begrijpen. Eerst en vooral moeten we beseffen dat we er niet over hoeven na te denken. Als je er teveel over begint na te denken, heb je gemerkt dat je iets raars doet dat je niet had moeten doen. Plan hierover ook niet teveel want als mensen in dit land beginnen te plannen gaan ze voluit en plannen ze alles. Als ze bijvoorbeeld gaan wandelen, moeten ze de juiste schoenen hebben, de juiste wandelstokken, dit en dat, handschoenen, alles, en ze geraken nooit buiten. Ze zijn zo moe van het plannen zelf. Het gebeurt op dezelfde manier met Sahaja Yoga. Het gebeurt bijna op dezelfde manier met Sahaja Yoga. Hoewel ik je zei niet te plannen, er niet over na te denken, zie ik dat je er toch mee doorgaat en zo geraak je in de problemen want met denken kan je jezelf niet corrigeren. Wat je wel kan doen is weten dat je bandhans kan maken of jezelf in evenwicht kan brengen met je Read More …

De aandacht London (England)

Toespraak over aandacht, vragen over vreugde, en dromen Dollis Hill Engeland, 1980-0526 Nederlandse vertaling versie datum 2022-0816 Vandaag ga ik het met jullie hebben over aandacht. Wat is aandacht, wat is de beweging van de aandacht en wat zijn de manieren en methoden om onze aandacht te verhogen? In grote lijnen, oké? Maar wanneer ik al deze dingen zeg moet je weten dat ik individueel met je spreek het gaat niet over anderen. Het eerste wat mensen altijd doen wanneer ik met jullie spreek is dat je probeert uit te vinden over wie spreekt Mataji! Dit is de beste manier om je aandacht op iets anders te richten. Als je je aandacht op jezelf richt zodat, “dit is voor mij en mij alleen,” dan zal het een effect hebben, want deze woorden van mij zijn mantra’s. En daarom is het verspild omdat wat je ook wordt gegeven, wordt op een ander iemand gegooid. Dus de aandacht die je hebt is de enige weg om de waarheid te kennen. Je eigen aandacht is belangrijk, niet de aandacht van anderen of je aandacht op anderen! Dit moet duidelijk begrepen worden. Als je dit punt begrijpt, dat het geheel door jou geconsumeerd moet worden, door je aandacht om jezelf naar een hogere situatie te brengen, zal het uitwerken. Anders is het als eten aan je geven en je gaat naar een ander die gevoed wordt, terwijl jij niets krijgt. En diegene kan misschien ook niet gevoed worden, omdat hij niet weet dat je het naar Read More …

Zie jezelf onder ogen om te worden. Evening Seminar Old Alresford Place, Alresford (England)

Zie jezelf onder ogen om te worden. Old Arlesford Place, Arlesford, Engeland, 17 mei 1980 Nederlandse vertaling versie datum 2022-0404 Zie jezelf onder ogen om te worden. Dan is de voorbereiding gedaan om iets te worden en ten eerste, als je weet dat het je ego en superego zijn die je belasten, moet je ze met vibratorisch bewustzijn uit scannen. Nu zijn er twee soorten aandacht waar we rekening mee moeten houden. De eerste is een constante aandacht die een routine is van een Sahaja yogi, en de tweede is de noodhulp. Ik heb gezegd dat alle Sahaja yogi’s moeten beginnen hun dagboek te schrijven, één met dagelijkse ervaringen, als je weet dat je dagboek moet schrijven, houd je je aandacht alert, en iets anders, als je een speciaal idee krijgt uit het verleden of van de toekomst, schrijf het ook op. Dus op die manier moet je twee dagboeken hebben. Voor je constante aandacht, moet je je gedachten op bepaalde punten vastleggen. De eerste, zoals ik zei, je houdt een dagboek bij dan zul je weten dat je je moet herinneren welke belangrijke dingen gebeurd zijn. Dus je attentie zal alert zijn en je zult uitkijken voor zulke punten, waar, wat is het ding dat je ziet. En je zult versteld staan, als je je aandacht alert maakt, welke nieuwe dingen er naar je toe komen, zeer briljante ideeën. En de wonderen van het leven en de wonderen van Gods schoonheid en zijn goedgunstigheid, zijn grootheid, zijn vriendelijkheid, zijn Read More …

Wat is een Sahaja Yogi, Ochtend seminari Old Alresford Place, Alresford (England)

Ochtend seminari, Old Alresford (Engeland), 17 Mei 1980. Nederlandse vertaling versie datum 2022-0816 We moeten weten dat Sahaja Yoga een levend proces is. Het is hetzelfde soort proces waardoor een zaadje uitgroeit tot een boom. Het is een levend proces. Dus het is Gods werk. Ik bedoel, hij moet het doen. Het is niet jouw taak. Het zaad laten ontkiemen is zijn werk. Maar het probleem ontstaat omdat, in dit stadium waar de mens het zaad is, hij over vrijheid beschikt, ze hebben vrijheid. Met die vrijheid kunnen ze zijn manifestatie, zijn werking bederven. Dus het eerste wat men moet onthouden is dat we wijsheid moeten hebben. Het eerste punt van wijsheid is dat het de Almachtige God is die dit werk gaat doen. Wij doen het niet. Jullie kunnen het zaad niet laten ontkiemen, hoe kunnen jullie dan dat zaad laten ontkiemen? En in die wijsheid moeten we, in onszelf, één ding leren en weten, dat je deel uitmaakt van het hele proces. Hoewel je je eigen vrijheid hebt, is vrijheid ook een onderdeel van hetzelfde proces. Je bent niet van God gescheiden. Je bent geen afzonderlijke entiteit. Jullie maken deel uit van dat hele proces. Oké? Dus om te denken dat jullie er iets over moeten beslissen is ook fout. Jullie zitten in hetzelfde schuitje, gebracht tot het stadium waarin je de vrijheid krijgt voor je verdere evolutie. Dus in dit stadium, als je je vrijheid hebt, moet je weten dat vrijheid aan jou gegeven wil worden om Read More …

Sahasrara Puja – Oprechtheid is de sleutel tot je succes London (England)

Sahasrara Puja – Oprechtheid is de sleutel tot je succes – Dollis Hill Ashram, Londen – 5 mei 1980 We kunnen zeggen dat op 5 mei 1970 voor de eerste keer de collectieve Spirit van God zich opende. Tot dan toe kwamen Gods zegeningen als genade naar mensen individueel. En ze kregen hun zelfrealisatie individueel, één voor één. En de methode voor individuele zelfrealisatie was precies omgekeerd aan de collectieve methode.  Eerst moesten zij hun dharma vestigen, zich volledig   zuiveren, al die tijd verlangend naar hun verlossing met hun aandacht op hun verlossing gericht -wat je noemt Ishwara Pranidhan (verlangen naar God)-, en daarbij aan God denken, om zijn genade smeken en zich gewetensvol volgens het dharma gedragen om zuiver te blijven. Ze moesten hun geest onder controle houden, hun verlangens onder controle houden, hun acties onder controle houden en dat op zodanige wijze dat ze zeker op het middenpad zouden blijven. En als ze die toetsingen van onkreukbaarheid allemaal konden doorstaan, als ze het verdienden, dan alleen bezorgde Moeders genade hen de zelfrealisatie. Dit patroon duurde zo tijdenlang voort. Die weinige mensen die zelfrealisatie kregen, deden een heleboel opzienbarende dingen in voorbereiding op Sahaja Yoga. Ze kwamen op alle terreinen in het leven voor, maar waren schaars en uniek. Bijvoorbeeld in India, en op heel wat andere plaatsen in de oudheid, ontdekten zij de unieke geschenken van Moeder Aarde -die wij swayambhu’s noemen- die zij zelf creëerden. Deze stenen of beelden van steen, die door Moeder Aarde voortgebracht werden, Read More …

Wat is zoeken? Brighton Pavilion, Brighton (England)

Nederlandse vertaling versie datum: 2023-0428 Wat is zoeken Publiek programma, Brighton Pavilion, Brighton Engeland, 31 maart 1980 Ik heb je gisteren verteld hoe je voelt dat je zoekt, waarom je voelt dat je zoekt, wat er in ons is dat dit zoeken uitwerkt. En deze yoga is spontaan. Er is geen andere manier waarop je je realisatie kunt krijgen. Want als je een zaadje moet laten ontkiemen, moet het wel kiemkracht hebben! Op dezelfde manier, als je moet ontkiemen in je nieuwe bewustzijn, moet het door het ontwaken van Kundalini zijn, want daar is ze voor. Als je deze (microfoon) op het net moet aansluiten, moet je een draad gebruiken, er is geen andere manier. Ik heb je gisteren verteld dat dit prachtige instrument gemaakt is, alle moeite die er is ingestoken. Je bent er doorheen. Hoeveel? Hoeveel hebben we berekend voor vijfendertig crores? Yogi: Driehonderdvijftig miljoen. Shri Mataji: Driehonderdvijftig miljoen soorten levens. En nu ben je een mens geworden. Dus moet deze prachtige menselijke structuur toch een betekenis hebben, dit instrument [en] waarom het gecreëerd is. Er moet een reden voor zijn. En, zoals je je menselijke realisatie hebt, zoals je je menselijk lichaam hebt, als je tot een meer geëvolueerde persoonlijkheid moet komen, moet dat spontaan gebeuren, je kunt het niet uitwerken. Het zou een eenvoudige logica moeten zijn. Je hebt niets gedaan om een mens te zijn en je moet niets doen om hogerop te komen. Maar misschien heb je jezelf een beetje benadeeld, door iets verkeerds Read More …

De Spirit zoeken 1&2 Brighton (England)

Nederlandse vertaling versie datum: 2023-0429 Publiek programma, Brighton, Engeland 30 maart 1980 weer naar Brighton. Ik heb altijd het gevoel gehad dat er hier veel grote zielen zijn die oprecht op zoek zijn. En lang geleden wenste ik dat ik ooit naar hier zou kunnen komen om hen te ontmoeten, en ik ben zo blij om hier te zijn. Je hebt gehoord en geleerd en gelezen dat we niet dit lichaam zijn, dat we niet deze geest zijn, dat we niet dit ego of superego zijn, maar dit alles overstijgen is de Spirit, is de Atma, die de mens moet zoeken. Maar zelfs als je deze zaken niet gelezen hebt, beginnen sommigen van jullie, wanneer ze geboren worden, het gevoel te krijgen dat er iets is dat je moet zoeken. Je bent niet tevreden met wat je hebt. Je hebt een gevoel van ontoereikendheid, dat je nog niet voldaan bent, dat je je eigen betekenis nog niet gevonden hebt. Er is iets veel meer dat je moet krijgen. Dit gevoel is heel sterk en vandaag is het veel sterker dan het ooit geweest is. Wat zoeken we? Dat weten we niet. Eigenlijk is het zo dat je geen idee hebt wat je zoekt, want dat is een onbekend iets, dat is ons niet bekend. Maar je hebt het gevoel, een zeker gevoel, dat wat je hebt niet compleet is, niet bevredigd is. Het is niet vol van vreugde en gelukzaligheid. We beginnen ons af te vragen waarom we op deze Read More …