Shri Ganesha Puja, Brighton 1985 Brighton (England)

Shri Mataji Nirmala Devi Shri Ganesha Puja Lezing over kuisheid Brighton, Engeland 4 augustus 1985 Engelse transcriptie: ISDP verified Nederlands: eindversie 02/12/2010 Vandaag zijn we hier samengekomen bij de geschikte gelegenheid en op een zeer voorspoedige dag om Shri Ganesha te vereren. Shri Ganesha is de eerste godheid die geschapen werd, zodat het gehele universum gevuld werd met voorspoed, met vrede, gelukzaligheid en spiritualiteit. Hij is de bron. Hij is de bron van spiritualiteit. Daaruit volgt al het overige. Net zoals wanneer het regent en winderig is, je een koelte in de atmosfeer voelt. Op dezelfde manier, wanneer Shri Ganesha zijn kracht uitstraalt, voelen we deze drie dingen vanbinnen en vanbuiten. Maar het is zo betreurenswaardig, vooral in het Westen, dat de belangrijkste fundamentele godheid niet alleen volledig verwaarloosd is geworden, maar ook beledigd en gekruisigd. Dus vandaag, hoewel ik niets wilde zeggen om jullie te verontrusten, moet ik jullie wel vertellen dat het vereren van Shri Ganesha betekent dat er een grondige reiniging binnenin jezelf moet plaatsvinden. Wanneer je Shri Ganesha vereert, houd je geest dan zuiver, houd je hart zuiver, houd je wezen zuiver – er mogen geen gedachten van lust of begeerte opkomen. In feite, wanneer de Kundalini opstijgt moet Ganesha ontwaakt zijn binnenin ons, de onschuld moet naar boven komen, die al zulke ontaarde ideeën in ons uitwist. Als spirituele groei bereikt moet worden, dan moeten we begrijpen dat we tot rijpheid moeten komen. Mensen zijn ziek tegenwoordig. Overal in het westerse leven heb je het Read More …

Gesprek met dokters over de vierde dimensie en het parasympathische Brighton (England)

Shri Mataji spreekt met dokters, Brighton (UK), 26 Juli 1984. Nederlandse vertaling versie datum: 2024-0426 De vierde dimensie waar ze het over hadden, wat bedoelen ze daarmee? Dat is het punt. Warren: Ze noemen dat transcendentale staat. Maar wat? Warren: Ze kunnen het niet beschrijven. Ze kunnen het niet beschrijven, ziet u. Stel dat iemand een lage hartslag, een lage pols heeft, of heeft een laag zuurstofverbruik of iets dergelijks. Warren: Dat is geen transcendentale staat. Dat is geen transcendentale staat omdat je nog steeds in de staat bent waar je aandacht op je lichaam is. Dus het is niet een transcendentale, je zult moeten overstijgen. Transcendentaal betekent dat je op het parasympathische moet springen. Kijk, we kunnen zeggen dat we vier dimensies hebben. Een is de dimensie van het linker sympatische, een andere is van het rechter sympatische, dan hebben we het centraal zenuwstelsel, dat is onze bewuste geest en de vierde is de parasympatische. Springt hij op de parasympatische? Warren: Dat doen wij. Ja. In Sahaja Yoga spring je op het parasympatische, wat betekent dat je aandacht begint het parasympatische te beheersen. Hoe bewijzen we dan dat we de vierde dimensie worden?  Het eerste is dat iemand, die de controleur van de parasympatische wordt, de ‘Auto’ wordt. Hij kan dingen doen. Hij kan dingen doen, zoals zij kan zeggen dat iemand anders lijdt op deze centra zonder naar enig laboratorium te gaan, zonder naar enige medische controle te gaan, op de vingertoppen. Dus iemand die de vierde dimensie Read More …

Shri Lalita Puja: Understand your own importance 1982 Brighton (England)

Shri Mataji Nirmala Devi Puja lezing – deel I en II ‘Je moet je eigen belangrijkheid begrijpen’ Brighton, Engeland 15 mei 1982 Engelse transcriptie verified Nederlands: eindversie 18/09/2014 Ik ben werkelijk een trotse moeder wanneer ik zoveel Sahaja yogi’s zie, en je moet begrijpen, zelfs als er maar weinig nieuwe mensen bij komen, dat, hoewel het er maar weinig zijn, je toch moet beseffen dat ieder van jullie nu een gerealiseerde ziel is. Ieder van jullie is zo hard gegroeid dat je nu zelf een basis kunt leggen. En nadat jullie samen op collectieve wijze zijn gegroeid, zijn de kiemplantjes nu elk voor zich sterke scheuten geworden en kunnen ze zonder twijfel naar verschillende plaatsen worden overgezet om hun werk te doen, want ieder van jullie is een profeet. Ik vraag me af of jullie je dit realiseren of niet. Natuurlijk hebben jullie de vreugde van de realisatie ervaren, de gelukzaligheid, jullie hebben het allemaal; tot die hoogte ben je gegroeid. Langzaam maar zeker heb je het bereikt en nu je tot boom bent uitgegroeid, is elk van jullie zo belangrijk en zo krachtig. Ik weet dat er weinig mensen bij komen, op een collectieve manier, en dat jullie het aanvankelijk moeilijk vinden om met hen om te gaan. Want ze zijn nog niet in voldoende mate gegroeid; ze hebben nog steeds niet dat niveau bereikt waarop ze zich werkelijk van hun eigen belang bewust zijn. Maar jullie zouden je allemaal bewust moeten zijn van je eigen belangrijkheid en van de Read More …

Advice on Right Side, Brighton 1982 Brighton Pavilion, Brighton (England)

Shri Mataji Nirmala Devi Publiek programma Advies voor de rechterkant ‘Word de Spirit’ Brighton, Engeland 14 mei 1982 Engelse transcriptie: ISDP verified Nederlands: eindversie 11/12/2009 Oh, ik stel voor hen vandaag eerst vragen te laten stellen. Ik ga dus hier staan… Als je vragen hebt, stel ze beter eerst. Dan komt je geest tot rust. Ik sta graag… het is beter dat ik de mensen goed zie. Sta ik best hier of op de grond? Nu, eerst en vooral is het beter de vragen te stellen, want toen we gisteren deze vragensessie startten, dwaalden de mensen een beetje af. Het is beter nu de vragen te stellen die je hebt, want jullie zijn allen zoekers. Jullie zijn allen zoekers en jullie zijn zoekende geweest, het beste is dus nu vragen te stellen zodat ik de antwoorden in mijn lezing kan verwerken. Geen vragen? Dat wil zeggen dat Sahaja yogi’s vrij goed zijn geworden in het uitleggen van Sahaja Yoga, en ik ben zeer trots op hen. Toen ik naar Australië ging vroegen de journalisten me: “Moeder, zijn al uw discipelen geleerden?” Ik zei: “Nee, het zijn heel gewone mensen. Ze moeten heel gewone en normale mensen zijn.” Maar ze zeiden: “Zoals zij dingen weten, verbazend, het lijkt of zij allemaal geleerden zijn.” Ik zei: “Alle geleerdheid bevindt zich binnenin jezelf.” Alle kennis ligt binnenin jezelf. Als je daar alleen al licht kan krijgen, dan kan je zien dat al deze kennis zich binnenin jou bevindt. Je hoeft nergens naartoe te Read More …

The Left Side: Problems of Subconscious, Brighton 1982 Brighton (England)

Shri Mataji Nirmala Devi Publiek programma: Advies over de linkerkant ‘Je moet God zoeken’ Christchurch Hove, Brighton, Engeland 13 mei 1982 Engelse transcriptie: ISDP verified Nederlands: eindversie 16/01/2013 Goede conditioneringen. Zo, op dezelfde manier, kun je ook goede en slechte gewoontes hebben. Net zoals gewoontes je spirituele groeiproces kunnen afremmen of belemmeren, zo kunnen ze je ook helpen te stabiliseren. Conditioneringen vinden hun oorsprong in de materie waarmee we dagelijks te maken krijgen. Als een mens materie ziet, wil hij ze met alle geweld en wil hij ze voor zijn eigen doeleinden gebruiken. Hij verandert de vorm van de materie voor zijn eigen doeleinden. Hij raakt gewend aan materie omwille van het comfort, of als hulpmiddel of richtlijn in zijn leven. Maar hoe meer je afhankelijk wordt van het materiële, hoe meer je spontaniteit verdwijnt, want je houdt je met dode zaken bezig. We houden ons enkel met materie bezig wanneer ze dood is. Om levende zaken bekommeren we ons niet zozeer. Het levenloze aspect van die materie begint zich in ons te manifesteren zodra we deze materie voor onze eigen doeleinden gaan gebruiken. “Maar hoe kunnen we anders overleven?” vragen mensen zich af. “Als God ons deze materiële zaken heeft gegeven om er gebruik van te maken, worden we dan niet verondersteld dat te doen? En is het dan niet de bedoeling dat we ervan genieten?” Maar we genieten er helemaal niet van! We … Vóór je realisatie kun je niet genieten van materiële zaken. Je begint enkel gewoontes Read More …

Wat is zoeken? Brighton Pavilion, Brighton (England)

Nederlandse vertaling versie datum: 2023-0428 Wat is zoeken Publiek programma, Brighton Pavilion, Brighton Engeland, 31 maart 1980 Ik heb je gisteren verteld hoe je voelt dat je zoekt, waarom je voelt dat je zoekt, wat er in ons is dat dit zoeken uitwerkt. En deze yoga is spontaan. Er is geen andere manier waarop je je realisatie kunt krijgen. Want als je een zaadje moet laten ontkiemen, moet het wel kiemkracht hebben! Op dezelfde manier, als je moet ontkiemen in je nieuwe bewustzijn, moet het door het ontwaken van Kundalini zijn, want daar is ze voor. Als je deze (microfoon) op het net moet aansluiten, moet je een draad gebruiken, er is geen andere manier. Ik heb je gisteren verteld dat dit prachtige instrument gemaakt is, alle moeite die er is ingestoken. Je bent er doorheen. Hoeveel? Hoeveel hebben we berekend voor vijfendertig crores? Yogi: Driehonderdvijftig miljoen. Shri Mataji: Driehonderdvijftig miljoen soorten levens. En nu ben je een mens geworden. Dus moet deze prachtige menselijke structuur toch een betekenis hebben, dit instrument [en] waarom het gecreëerd is. Er moet een reden voor zijn. En, zoals je je menselijke realisatie hebt, zoals je je menselijk lichaam hebt, als je tot een meer geëvolueerde persoonlijkheid moet komen, moet dat spontaan gebeuren, je kunt het niet uitwerken. Het zou een eenvoudige logica moeten zijn. Je hebt niets gedaan om een mens te zijn en je moet niets doen om hogerop te komen. Maar misschien heb je jezelf een beetje benadeeld, door iets verkeerds Read More …

De Spirit zoeken 1&2 Brighton (England)

Nederlandse vertaling versie datum: 2023-0429 Publiek programma, Brighton, Engeland 30 maart 1980 weer naar Brighton. Ik heb altijd het gevoel gehad dat er hier veel grote zielen zijn die oprecht op zoek zijn. En lang geleden wenste ik dat ik ooit naar hier zou kunnen komen om hen te ontmoeten, en ik ben zo blij om hier te zijn. Je hebt gehoord en geleerd en gelezen dat we niet dit lichaam zijn, dat we niet deze geest zijn, dat we niet dit ego of superego zijn, maar dit alles overstijgen is de Spirit, is de Atma, die de mens moet zoeken. Maar zelfs als je deze zaken niet gelezen hebt, beginnen sommigen van jullie, wanneer ze geboren worden, het gevoel te krijgen dat er iets is dat je moet zoeken. Je bent niet tevreden met wat je hebt. Je hebt een gevoel van ontoereikendheid, dat je nog niet voldaan bent, dat je je eigen betekenis nog niet gevonden hebt. Er is iets veel meer dat je moet krijgen. Dit gevoel is heel sterk en vandaag is het veel sterker dan het ooit geweest is. Wat zoeken we? Dat weten we niet. Eigenlijk is het zo dat je geen idee hebt wat je zoekt, want dat is een onbekend iets, dat is ons niet bekend. Maar je hebt het gevoel, een zeker gevoel, dat wat je hebt niet compleet is, niet bevredigd is. Het is niet vol van vreugde en gelukzaligheid. We beginnen ons af te vragen waarom we op deze Read More …