Shri Mahakali Puja: Intern verlangen en Havan Lonavala (India)

Shri Mahakali Puja, Lonawala, Maharashtra (India), 19 December 1982. Nederlandse vertaling versie datum; 2024-0426 Welkom aan alle Sahaja yogi’s in dit grootse land van yoga. Vandaag moeten we eerst en vooral het verlangen binnen in onszelf vestigen dat wij zoekers zijn, en dat wij onze volle groei en maturiteit moeten bereiken. De puja van vandaag is voor het hele universum. Het gehele universum zou verlicht moeten worden met je verlangen. Jullie verlangen zou zo intens moeten zijn dat het de zuivere vibraties van Mahakali Shakti uitzendt, dat het zuivere verlangen is om de Spirit te bereiken. Dat is het echte verlangen. Alle andere verlangens zijn als waanvoorstellingen. Jullie zijn de mensen die speciaal door God gekozen zijn, eerst en vooral om het verlangen uit te drukken en dan dat intense verlangen te vestigen. Met dat intense verlangen van zuiverheid moeten jullie de hele wereld zuiveren, niet alleen de zoekers, maar ook hen die geen zoekers zijn. Jullie moeten een aura van verlangen rond dit universum creëren om het opperste te bereiken: de Spirit. Zonder verlangen zou dit universum niet geschapen zijn. Dit verlangen van God is de Heilige Geest. Het is die alles doordringende kracht, het is de Kundalini binnen in ons. De Kundalini heeft slechts één verlangen – dat is de Spirit te zijn en bij al het andere wat je verlangt stijgt de Kundalini niet. Alleen wanneer zij weet dat dit verlangen wordt vervuld bij iemand die de zoeker tegen komt, wordt zij gewekt. Als je geen verlangen hebt, Read More …