Navratri Puja ‘De godheden kijken naar je’ (Switzerland)

Navratri Puja Arzier, Genève, Zwitserland 23 september 1990 EnTVD Unknown NlTVD2009-1126 Volgens de kalender zijn er dit jaar tien dagen van Navaratri, geen negen. Negen is het aantal dagen, waarop de Godin tijdens de nacht de demonen moest bestrijden om haar kinderen te redden van de gevolgen van negativiteit. Enerzijds was ze een oceaan van liefde en mededogen en anderzijds beschermde ze hen als een tijgerin. Want in die tijden was het zo dat niemand kon mediteren, niemand kon de naam van God in de mond nemen, niemand kon zelfs maar denken aan zelfrealisatie. Maar zij die hier vandaag zitten, jullie waren er ook in die dagen, en jullie werden allemaal gered omwille van vandaag, omwille van deze dag, zodat jullie je zelfrealisatie kunnen verkrijgen. De gedaante van de Godin was in die dagen niet die van maya swarupi[1]. Ze was er in haar ware gedaante, en dat creëerde een diepe vrees, zelfs onder haar volgelingen. Dus er was geen sprake van hen zelfrealisatie te geven. Eerst en vooral moesten ze gered worden. Dus zoals een moeder haar kind negen maanden in haar baarmoeder draagt, gedurende deze negen maanden, of je kan zeggen negen yuga’s[2], negen maal, zijn jullie allemaal op de juiste manier beschermd geweest, en in de tiende maand worden jullie geboren. Deze geboorte is ook altijd na zeven dagen van negen maanden. We moesten dus een tijdje wachten tot het volgroeid was. Nu is deze tiende Navaratri van vandaag eigenlijk bedoeld om de Adi Shakti te eren. Read More …

Shri Ganesha Puja: Onschuld – Moederlijke liefde Les Diablerets (Switzerland)

Onschuld – Moederlijke liefde – Vâtsalya – Les Diablerets, Zwitserland – 8 augustus 1989 En TVD 2015-1009 NlTVD 2020-1127 Vandaag zijn jullie hier gekomen om eer te bewijzen aan mij als Shri Ganesha. We hebben Shri Ganesha’s lof gezongen, vóór elke puja. En we hebben zo’n geweldig respect voor Shri Ganesha, omdat we tot de ontdekking gekomen zijn dat zolang Shri Ganesha – die het symbool van onze onschuld is – niet in ons ontwaakt is, we het Koninkrijk van God niet kunnen binnengaan. En om daar zelfs maar aanwezig te zijn om de vreugde te beleven van de zegeningen van Shri Ganesha, moet onze onschuld volledig tot bloei gekomen zijn. Zo loven we hem en hij is heel gemakkelijk te loven.  En wat we ook verkeerd gedaan mogen hebben – voordat we bij Sahaja Yoga kwamen – dat zal hij geheel vergeven,  want hij is het eeuwige kind. Je merkt bij kinderen, dat als je ze soms een tik geeft, als je boos op hen wordt, dat ze dat vergeten. Ze onthouden alleen de liefde en niet wat zij door jullie handen te verduren kregen. Totdat ze volwassen worden, hebben ze geen herinnering aan nare dingen die hen zijn  aangedaan. Vanaf het allereerste begin dat een kind geboren is bij een moeder, beseft het niet wat het meemaakt, maar geleidelijk aan begint het geheugen te werken en zal het in zichzelf de dingen weer naar boven halen. Maar in het begin herinnert het zich alleen maar wat voor leuke Read More …

Shri Fatima Puja – Gruhalakshmi tattwa (Switzerland)

Shri Fatima Puja – Gruhalakshmi tattwa – Genéve, Zwitserland – 14/08/1988 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Vandaag gaan we een Puja doen voor Fatima, die het symbool was van Gruhalakshmi en we zullen dus de Puja doen van het Gruhalakshmi- principe in ons. Zoals een huisvrouw alle werk, alles in de huishouding moet beëindigen en dan een bad gaat nemen, zo had Ik vanmorgen veel te doen en dan pas kon Ik komen voor jullie Puja, want vandaag waren er een groot aantal huishoudelijke werkjes te doen.  Ik moest ze dus beëindigen als een goede huisvrouw.  Nu is het Gruhalakshmi principe geëvolueerd en het werd door God ontwikkeld, het werd niet door mensen geschapen. En zoals jullie weten verblijft het in de linker Nabhi.  Gruhalakshmi is dat wat voorgesteld wordt in het leven van Fatima, die de dochter van Mohammed was.  Nu wordt zij altijd geboren in een relatie met de Guru, die er een is van maagdelijkheid en zuiverheid.  Zij komt dus als een zuster of een dochter. Nu was de schoonheid van Fatima’s leven dat er na de dood van Mohammed Sahib zoals gewoonlijk fanatieke mensen waren die dachten dat zij de religie in handen konden nemen en haar zo tot iets heel fanatiek konden maken.  En er werd niet zoveel aandacht geschonken aan de spirituele groei van de persoom Zelfs Mohammed Sahib beschreef zijn schoonzoon op veelvuldige manieren.  En Read More …

Shri Rama Puja, Dassera Day (Switzerland)

Shri Rama Puja, Les Avants – Zwitserland 4 oktober 1987 Nl Vertaling Versie 2017-04-09 Vandaag vieren we in Zwitserland, op Dassera Dag, de kroning van Shri Rama. Er zijn veel dingen gebeurd op Dassera Dag. De belangrijkste gebeurtenis was dat Shri Rama op deze dag tot koning werd gekroond. Hij doodde ook Ravana op deze dag. Velen zouden zeggen: “Hoe kan hij nu Ravana hebben gedood én gekroond zijn geweest op dezelfde datum?” In die tijd hadden we in India supersonische vliegtuigen – dat is écht zo – en de naam van het vliegtuig was ‘pushpak’, wat ‘de bloem’ betekent. Het werd ‘pushpak’ genoemd en het had een ongelofelijke snelheid. Nadat hij Ravana had gedood kwam hij dus naar Ayodhya met zijn vrouw en diezelfde dag nog werd hij gekroond. Op de negende dag eerde hij de Godin om kracht te krijgen, ‘shakti’, voor zijn wapens en op de tiende dag doodde hij Ravana. Je kunt je dus voorstellen hoe ver ontwikkeld de mensen daar waren in de tijd van Shri Rama en zijn koninkrijk. De reden was dat de koning een incarnatie was. Hij was ook een welwillende koning, naar Socrates’ omschrijving. Shri Rama’s verhaal is in het geheel genomen zeer interessant en we hebben nu een mooie televisieserie over hem, door de Indiase televisie gemaakt, die voor een goede prijs verkocht wordt. Misschien kunnen we jullie er allemaal een geven als jullie komen. Maar men zegt dat Rama’s verhaal werd geschreven vóór zijn geboorte, zelfs voor er ook Read More …

Public Program, Geneva 1985 (Switzerland)

 Shri Mataji Nirmala Devi Publiek programma Genève, Zwitserland 11 juni 1985 Engelse transcriptie: ISDP verified Nederlands: eindversie 07/10/2010 Ik buig voor alle zoekers naar de waarheid. Maar de waarheid heeft twee kanten: de illusie die we zien, kan lijken op de waarheid, en de essentie van de illusie kan er ook uitzien als waarheid. Maar de andere kant is absoluut en moet gevoeld worden, moet ervaren worden op je centraal zenuwstelsel. Het is geen mentale projectie die we ons kunnen voorstellen, en ook geen emotionele voorstelling, maar de waarheid is wat het is, het kan niet veranderd worden. Het kan geen compromis sluiten. We moeten onszelf nederig maken om de waarheid te leren kennen. Nu hebben we in de wetenschap zoveel dingen ontdekt door nederigheid, die we tot dan toe nog niet wisten. Alles wat aan de buitenkant gekend is, zoals de boom, moet wortels hebben, en deze wortels kunnen niet gekend worden door alleen naar de boom te kijken. En als iemand spreekt over de wortels dan worden we door elkaar geschud, omdat we er eerder nog geen kennis over bezaten. We zijn dus geconditioneerd om alleen de boom te zien, en we kunnen ons verstand niet doen inzien dat hij dan ook wortels moet hebben. We kunnen dus zeggen dat mensen vrij veel vooruitgang geboekt hebben in de wetenschap, en geëvolueerd zijn en ontwikkelde landen geworden zijn. Maar ze weten niet dat ze, als ze hun wortels niet zoeken, volledig vernietigd zullen worden. Nu ik hier voor je Read More …

Guru Puja, Jij moet het voorbeeld zijn (Switzerland)

Guru Puja – Jij moet het voorbeeld zijn – Leysin, Zwitserland – 14/07/1984 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Ik buig voor alle Sahaja Yogi’s in de wereld. Het is zeer hartverwarmend zovelen van jullie hier samen te zien om de Guru puja te houden. Je Guru in persoon te aanbidden wordt aanzien als de grootste zegening. Maar wat Mij betreft, is het een heel andere combinatie, omdat Ik én jullie Moeder én jullie Guru ben. Dus kunnen jullie begrijpen hoe Shri Ganesha zijn Moeder aanbad. Jullie zijn allen geschapen naar de beeltenis van Shri Ganesha, die zijn Moeder aanbad en aldus de Adi Guru werd, de eerste Guru. Hij is de oorspronkelijke essentie (eerste = oudste, wezenlijke) van het meesterschap. Alleen de moeder kan van het kind een meester maken. En enkel het moederschap in iedere guru, of het nu een man of een vrouw is, kan van de discipel een guru maken. Jullie moeten dus eerst profeten worden en dat moederschap in jezelf ontwikkelen; dan kun je ook van anderen profeten maken. Wat moeten we dan na onze realisatie doen om een guru te worden? Guru betekent zwaartekracht. Zwaartekracht betekent iemand die ernstig is, die diepzinnig is, die aantrekkingskracht heeft. Jullie hebben in Sahaja Yoga geleerd dat de realisatie volledig moeiteloos plaatsgrijpt. Zodus tracht een Guru zijn discipelen te maken zonder moeite, hetgeen Prayatna shaitilya genoemd wordt, wat betekent: “Ontspan je Read More …

Shri Krishna Puja, Geneva 1983 (Switzerland)

Shri Mataji Nirmala Devi Shri Krishna Puja 28 augustus 1983 Genève, Zwitserland Engelse transcriptie: status niet gekend Nederlands: eindversie 03/10/2013 Vandaag vieren we hier, in dit heilige land, de verjaardag van Shri Krishna. Shri Krishna is het basisprincipe van het vaderschap, zoals ik jullie eerder al beschreef, die op deze aarde kwam en het fundament ervan illustreerde. Dus hier op aarde is het allerhoogste vaderschap het bewustzijn van Shri Krishna. Maar in het koninkrijk van God, we kunnen ook zeggen in de hemel of boven al het andere, verblijft Sadashiva die niet incarneert. Hij is één van de aspecten, Shri Krishna is één van de aspecten van Sadashiva die de Vader is. En de Adi Shakti of de Heilige Geest is het andere facet van Sadashiva, namelijk zijn kracht. Wanneer Shri Krishna dus op deze aarde incarneerde, kwam een aspect van deze Adi Shakti op deze aarde als Radha. Zij is dezelfde die kwam als de moeder van Christus en zij gaf de naam Christus als familienaam, naar Shri Krishna, zoals de naam van Shri Krishna, van Krishna. Hij wordt in Indiase talen Krist genoemd – Krist. En ik heb jullie eerder verteld waarom hij Jesu of Yesu genoemd werd. Vandaag gaan we dus kijken naar de twee aspecten van Shri Krishna die tot uitdrukking kwamen in zijn goddelijke geboorte. In het leven van Rama werd een man getoond, een purushottama[1], het beste van de vader in alle wereldse zaken. En in het leven van Shri Krishna werd hij getoond Read More …

Shri Ganesha Puja, Geneva 1982 (Switzerland)

Shri Mataji Nirmala Devi Shri Ganesha Puja Genève, Zwitserland 22 augustus 1982 Engelse transcriptie: ISDP verified Nederlands: eindversie 28/04/2010   [Deel 1] Is er hier iemand die kan vertalen? Een volwassen persoon. Je kunt hier zitten. Maar is hij niet gekomen? Hij zou naar de puja moeten komen, weet je. Iedereen zou binnen moeten komen. Wanneer ze allemaal hier zijn, dan zal ik beginnen. Kom nu maar naar voren. Er is plaats hier. Zij die op de grond kunnen zitten mogen vooraan gaan zitten. Kom. Goed! Vind je het mooi? Is de kleur goed? Waar is…? Goed, jullie kunnen komen. Vertaal jij het in het Frans en zij kan het in het Italiaans vertalen. …is gekomen? Jullie zijn er. Wie nog meer? De kinderen kunnen vooraan zitten – laat de kinderen vooraan zitten. Alle vier de kinderen kunnen later komen, wanneer jullie met de puja beginnen. Is iedereen gekomen? Ah! Automatische auto’s! Geweldig! …Precies, zo is het! Goed. Eerst en vooral zou ik jullie willen vertellen over de betekenis van puja. Er zijn twee aspecten. Eén ervan is het aspect dat je je eigen godheden binnenin jezelf hebt. En deze godheden moeten ontwaakt worden in jou. Godheden zijn de verschillende aspecten van één God. Enerzijds heb je dus de godheden, dat wil zeggen: de aspecten van God, die steeds in ontwaakte staat verkeren. Anderzijds heb je je eigen godheden, die soms ontwaakt zijn, soms half ontwaakt, soms slapen ze en soms zijn ze ziek. Je moet dus twee methoden gebruiken: Read More …