Diwali Puja, Het belang van meditatie (United States)

Diwali Puja – Het belang van meditatie – Los Angeles, USA – 3 November 2002 Ik wens jullie een heel, heel gelukkige Diwali! Jullie allen hier te zien alleen al vervult me met zoveel vreugde dat jullie allen in Sahaja Yoga zijn gekomen op zo een mooie manier. Het is van jou, het Zelf is van jou, de Spirit is van jou. Maar het ‘Zelf worden’ is moeilijk. Het is enkel jouw verlangen, denk ik, dat vervuld wordt. En zo kreeg je je zelfrealisatie. Zoals je wel weet kan het niet afgedwongen worden. Het moet uitwerken enkel door jouw verlangen, enkel door jouw overgave. Het heeft geen nut er over te praten, trachten te overtuigen, wat uitwerkt is jouw verlangen, zo eenvoudig is het. De kracht van het verlangen in jou werkt het uit. Velen zijn ook niet hier die over de hele wereld hun realisatie kregen. Ik denk aan hen allemaal en jullie allemaal zouden aan hen moeten denken. Vandaag is een fijne dag waarop we kunnen denken aan allen die in deze wereld verlicht zijn. Dat is de echte Diwali: de verlichting van de mensen. Het is geen kaars, het is geen lamp, het zijn mensen. Als zij verlicht zijn, blijft er geen enkel probleem over. De problemen komen er met mensen die niet verlicht zijn. Want zij verblijven in de duisternis, zij tasten in het duister en sommigen van hen weten ook niet dat zij totaal niet op de hoogte zijn van de werkelijkheid. Eens je naar Read More …

Diwali Puja – Strijder van de goddelijke kracht (United States)

Diwali Puja – Strijder van de goddelijke kracht – Los Angeles, USA 18/11/2001 Vandaag is het een heel, heel belangrijke dag waarop, zou ik zeggen, het kwaad werd bedwongen… (applaus) … dat het kwaad zijn kracht overal kan verspreiden, is maar te wijten aan twee factoren. Eén ervan is dat je niet goed geïnformeerd bent. Je bent nog altijd blind en je loopt zaken achterna die niet goed zijn, maar waarvan je denkt dat ze krachtig zijn. Deze illusie creëert niet alleen problemen, maar ook absolute vernietiging. Dus werden we ongetwijfeld geconfronteerd met een zeer grote uitdaging en ze werd gemakkelijk opgelost. Ze was gefundeerd op een totaal verkeerde basis, gewoon om met opzet een probleem te creëren en niemand kon zich voorstellen dat het zo snel en makkelijk zou worden opgelost. Ik wenste dat het voor Diwali opgelost zou zijn en dat is ook gebeurd. (Applaus) Ook door onwetendheid doen mensen allerhande dingen. Zij die een of andere religie of zo iets volgen, doen dat alleen omdat ze zich niet bewust zijn van de waarheid. Ze weten niet hoe ze de waarheid kunnen bereiken en ze klampen zich vast aan het feit dat ze alles denken te weten. Door dit alles ontstonden er zoveel fracties, zoveel domme mensen die uit onwetendheid volledig ten onder gaan. Nu komen we tot Sahaja Yoga, je hebt alle kennis, een heel subtiele kennis, heel subtiel. Het is geen oppervlakkige kennis. Ze is zeer subtiel. En aangezien zij deze subtiele kennis niet bezitten, komen Read More …

Shri Krishna Puja – De drie paden (United States)

Shri Krishna Puja – De drie paden – Canajoharie, USA – 29 juli 2001 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Vandaag zijn wij hier tezamen om Shri Krishna te vereren. Hij was de Virata en hij bestreed alle mogelijke soorten van kwaad zonder een gevecht aan te gaan. Het leven van Shri Krishna is zeer mooi, zeer creatief en zeer liefdevol, maar het is niet eenvoudig Hem te begrijpen. Bijvoorbeeld tijdens de oorlog in Kurukshetra, waar de moedeloze Arjuna Hem vroeg : “Waarom zouden wij vechten, vechten tegen ons eigen vlees en bloed, vechten tegen onze naaste relaties, onze vrienden en goeroes? Heeft dat nog iets met godsdienst te maken? Is dát dharma?” Shri Krishna had eerder in de Gita beschreven wat een heilige man is. Wij zullen hem een heilige noemen. Hij noemde hem een stitaprAgnya. Wanneer men Hem naar de definitie van stitaprAgnya vroeg, gaf Hij als beschrijving : iemand die volledig in vrede met zichzelf en zijn omgeving leeft. Het is zeer opmerkelijk dat Hij al deze kennis eerst in de Gita gaf. Het beste daarvan noemde Hij Gnyanamarga. Dat is Sahaja Yoga, waardoor je de subtiele kennis verkrijgt. Maar het is tezelfdertijd heel opmerkelijk dat Hij alleen over spiritualiteit en volledige onthechting spreekt wanneer hij Arjuna raad geeft. Hij zegt aan Arjuna: “Je moet ten strijde trekken. Zij zijn reeds dood. Tegen wie vecht je dan eigenlijk?” Dit conflict Read More …

Adi Shakti Puja, Sahaja Yogis moeten anderen transformeren (United States)

Adi Shakti Puja. Canajoharie, USA. 20 Juni 1999. Het doet me zo’n plezier jullie hier allemaal samen te zien. Het is hier zo afgelegen, ver weg van de rumoerige menigten. Het is zo’n mooie locatie die ook vibraties heeft. Ik selecteerde deze plaats onverwacht uit een zeer dikke Amerikaanse krant. De vibraties schoten er gewoon uit en ik zei: “Wat is dit, waar komt het vandaan?“ En er was een kleine aankondiging en ik zei: “Dit is de plek waar we naartoe moeten.“ Deze plek geeft zoveel vibraties, zelfs in een aankondiging. Je kan je dus voorstellen hoe je geleid wordt. Dat komt door de vibraties en zo kwam ik hier en werd deze plaats geselecteerd door de goddelijke kracht. Het gebeurde in slechts één dag, het is een mirakel dat zoiets in één dag kan gebeuren. Het duurde zo lang voor ze het begrepen en plots zei ik hen dat we het moesten kopen. Het werkte allemaal uit en nu bevinden we ons hier in deze prachtige omgeving. Je weet natuurlijk dat de rode Indianen werden verdreven en zich hier kwamen verbergen. Ze verborgen zich hier op deze plek om niet verdrukt en voor altijd vernietigd te worden. Dit tijdperk is nu voorbij, dit tijdperk van dominantie, van het indringen en veroveren van een ander land en het dan te beschouwen als een heldendaad. Dat is nu allemaal over, het menselijk begrip heeft dat nu overstegen en ze begrijpen nu dat dit zondig en verkeerd is. Wat we daar Read More …

Shri Krishna Puja, Vijanden van uw spirituele groei (United States)

Shri Krishna Puja. New York (USA), 8 Juni 1997   We hebben besloten om een Shri Krishna Puja te houden in het land van Shri Krishna. Hoewel dit het land van Shri Krishna is, vraagt men mij waarom de mensen er niet spiritueel zijn. Hoe komt het dat ze verstrikt raken in verschillende soorten zoektochten die niet tot de waarheid leiden? Hoe komt het dat de mensen in Amerika niet zo alert zijn om te herkennen wat de waarheid is en wat ze moeten vinden? De tijd van Shri Krishna kwam, zoals je weet, tenminste 2000 jaar na Shri Rama. Shri Rama creëerde voor de mens heel wat disciplines als leidraad op het pad van hun groei. Naargelang de tijd werkt alles uit. De mensen waren dus extreem strak, gedisciplineerd en zo gebeurde het dat ze hun voeling met de waarheid verloren. Ze verlieten hun vrouw, behandelden haar slecht en deden allerhande dingen in de naam van Shri Rama. Want mensen doen altijd dingen die niet correct zijn. Anderzijds zagen mensen nooit hoe Shri Rama achter Sitaji aanging om haar te vinden en hoe hij de verschrikkelijke rakshasa Ravana bestreed om zijn vrouw terug te krijgen. De andere kant zien de mensen dus nooit. Ze zagen alleen die kant, dat als zijn vrouw op één of andere plechtigheid te lang nableef, hij zeer boos werd en op haar riep en haar buiten zette, enzovoort. Zo deed Shri Krishna zijn intrede. Incarnaties komen de ene na de andere, enkel om zichzelf Read More …

Shri Virata en Viratangana Puja (United States)

Shri Virata Viratangana Puja. Los Angeles (USA), 10 oktober 1993 English Transcript Version Date: 2015-1009 Nl Vertaling Versie 27/8/2016 Vandaag vieren we de puja van de Virata en Viratangana. Zoals je weet zijn Noord en Zuid-Amerika het vishuddhi centrum van Shri Krishna. En het is ook zeer belangrijk te weten dat alle communicatie, alle relaties met de hele schepping via dit centrum van de Vishuddhi moeten gevestigd worden. Zoals je weet is de Vishuddhi op een bepaalde manier het belangrijkste centrum voor je spirituele evolutie. Want Sahaja Yoga is niet alleen bedoeld voor jouw groei, maar voor de spirituele groei van de hele wereld en dat kun je alleen bereiken via de Vishuddhi. Zelfs als jij je zelfrealisatie krijgt en je krijgt alle krachten, dan zal het niet uitwerken tenzij jij je Vishuddhi gebruikt. Kijk ook naar mijn Vishuddhi, praten, overal praten, communicaties aanhouden, de Vishuddhi gaat door! Omdat de Vishuddhi chakra zo belangrijk is, wordt hij ook aangevallen. Hij wordt aangevallen door negatieve krachten. Vandaag  gaan we de Virata en Viratangana eren. De Virata is het ultieme. De totale ontwikkeling van de Vishuddhi chakra is de Virata. En zoals je weet ligt de chakra hier, hier op deze plek. Als deze chakra niet in orde is, dan ben je niet collectief. Dan gedraag je je op een manier die niet collectief is. Je kunt niet met andere Sahaja yogi’s communiceren. Je kunt niet lief, vriendelijk en één zijn met andere Sahaja yogi’s tenzij jouw Vishuddhi in orde is. En Read More …

Hamsa chakra Puja – Mentale activiteit (United States)

Nederlandse vertaling versie datum: 2023-0428 Hamsa chakra Puja – Mentale activiteit – New-York, USA – 28/04/1991 We zijn vandaag samengekomen in het gebied van de Vishuddhi.  In de Gita heeft Shri Krishna dit gebied beschreven als “Kshetra”. En hij die dit gebied kent wordt “Kshetragna” genoemd. Zoals ik jullie gisteren zei betekent “gna“ of “gya”, degene die weet op zijn centraal zenuwstelsel. Dus degene die dit gebied kent is een “Kshetragnya”. Vandaag gaan we meer te weten komen over de Hamsa chakra. Dat is de zone tussen de twee wenkbrauwen. Genoemd “BHRUKUTIS” Deze bevindt zich aan de basis van het brein en wordt “Murdha” genoemd, en dit gedeelte is ook het volledig controlemechanisme van de basis van het brein. En het is toch nog een deel van de Vishuddhi, dat ook een uiterst belangrijk centrum is wat het menselijk bewustzijn betreft. Omdat deze twee nadi’s, Ida en Pingala elkaar kruisen voor ze de Agnya binnengaan, elkaar kruisen, een deel van hen kruisen over deze Hamsa chakra. Dus wanneer het ego en superego zich in ons brein ontwikkelen en onze limbische zone overdekken, zitten aan beide zijde deze vezels die uit de Vishuddhi komen er aan vast. Ze regelen aldus ook deze twee eenheden van buitenaf. De ene kruist bijvoorbeeld op deze manier en gaat zo vanuit Hamsa omhoog en neemt wat vezels met zich mee, de andere kruist zo en zo vormen zij het ego en het superego. Deze twee vezels gaan dus langs achterom, tot erboven op en vestigen Read More …

Hamsa chakra Puja – Goddelijk onderscheidingsvermogen San Diego (United States)

Hamsa chakra Puja – Goddelijk onderscheidingsvermogen – San Diego, U.S.A. – 28/05/1990 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Het is een heel groot genoegen om naar Amerika te komen en jullie hier allen te ontmoeten.  Dit is, zoals Ik jullie gezegd heb, een heel belangrijk land op spiritueel vlak, niet omdat het een groot land is, of omdat het een zeer welvarend land is, maar omdat zoals jullie weten, het de Vishuddhi is in het geheel van de Virata. De Vishuddhi is zo’n belangrijke chakra. Hij heeft ook een heel grote uitstraling.  Bijvoorbeeld, hij heeft een andere, laten we zeggen, bijchakra, die we de Hamsa chakra noemen.  En de planeet die dit centrum beïnvloedt is Saturnus. Zoals jullie weten, beweegt er samen met Saturnus, een andere kleine Saturnus mee.  Op dezelfde wijze is er samen met de Vishuddhi chakra een andere heel belangrijke chakra, die we kennen als de Hamsa chakra. We hebben ooit eens een Hamsa chakra puja gehad in Duitsland en het heeft gewerkt, denk Ik, omdat de Duitsers zich gerealiseerd hebben dat wat ze tot nu toe gedaan hebben absoluut onmenselijk was.  En Ik was zo blij te zien, dat toen Ik naar Rusland ging, dat van de mensen die hen zelfrealisatie gingen geven, de meesten Duitsers waren.  Dit wekt zo’n tedere gevoelens in je over alles, dat de Duitsers aanvoelden dat het belangrijk was.  Zelfs diegenen die zich aangetrokken Read More …

Shri Mahakali Puja, Spirituele groei San Diego (United States)

Shri Mahakali Puja, “Spirituele groei” – San Diego (USA) – 19 juni 1989 NlTVD 2019-0604 We hebben beslist vandaag een Mahakali Puja te houden. We moeten begrijpen dat de Mahakali een volledige reflectie is van Adi Shakti in haar totaliteit; we kunnen zeggen dat Adi Shakti verantwoordelijk is, zij beheerst deze drie krachten. Maar haar manifestatie als geheel is Mahakali in de zin dat ze het verlangen is van God Almachtig. Dus op de eerste plaats is ze Adi Shakti, verantwoordelijk voor deze drie krachten, en dat is waarom we kunnen zeggen dat wanneer ze in het potentiële stadium is, dan is ze Mahakali en dan verdeelt ze zichzelf in twee andere krachten als Mahasaraswati en de opstijgende kracht, die in ons tot uiting komt als het parasympatisch zenuwstelsel, dat is Mahalakshmi. Dus ze heeft eigenlijk al deze krachten in zichzelf, Mahakali heeft al deze krachten, maar ze manifesteert, ze verlangt te handelen en wanneer ze wil handelen wordt haar potentiële kracht deze andere twee krachten. Wanneer we dus de puja van Mahakali doen, moeten we begrijpen dat in deze kracht ons verlangen is ingebouwd; we kunnen om het even wat verlangen, als je wilt kan je alles verlangen, je kan bijvoorbeeld vreugde verlangen, we kunnen kennis verlangen en liefde of verlangen om meedogend te zijn en we kunnen ook de vernietiging verlangen van de negatieve krachten. De Mahakali kracht is wel degene die de constructieve kracht uitbouwt, maar in die constructieve kracht moet er ook vernietiging zijn, want als Read More …

Shri Virata Puja, Connecticut 1989 (United States)

Shri Virata Puja ‘Wees dynamisch’ – Connecticut, Verenigde Staten – 11 juni 1989 Engelse transcriptie: IBP reviewed Nederlands: verified/gecontroleerd 16/05/2013 We hebben besloten om vandaag een Virata Puja te houden in het land van Shri Krishna. Zoals je weet, verloopt de ontwikkeling van Shri Vishnu’s manifestatie over tien incarnaties en uiteindelijk manifesteert hij zich als de Virata. De Virata is het brein van het wezen dat God Almachtig kan genoemd worden. Zo wordt het hele centrale zenuwstelsel door Shri Krishna doorlopen als Vishnu, dan als al deze incarnaties, dan als Shri Krishna en uiteindelijk als Virata[1]. Dit is de ontwikkeling van ons brein en wanneer we de Virata vereren, moeten we weten dat wij binnen in ons ook de manifestatie van deze kracht van de Virata hebben. Als Shri Krishna Mahavirata is, dan kunnen we die manifestatie Virata noemen. Jullie weten allemaal veel meer over de Virata dan ik je vandaag kan vertellen want het is het geheel, de totaliteit. En als de totaliteit van alles de Virata is, dan bevindt het zich in je brein. Maar de realiteit is in je hart. Je mag dan de totaliteit zien, je mag er dan getuige van zijn, de realiteit is het subtiele dat er achter ligt. Het brein dat niet door het hart geregeerd wordt, dat niet door het hart gevoed wordt, is dus iets zeer gevaarlijks want het creëert extraversie en zo iemand die helemaal geen hart heeft, wordt zeer hardvochtig en kan zeer gevaarlijk zijn als hij iets onderneemt. Read More …

Shri Boeddha Puja – Vestig jezelf in de spirit San Diego (United States)

Shri Boeddha Puja – Vestig jezelf in de spirit – San Diego, USA – 23/07/1988 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Vandaag hebben we besloten de Boeddha Jayanti te vieren, Boeddha’s verjaardag. In de tijd gezien kwam Boeddha op deze aarde op een tijdstip dat het voor hem erg belangrijk was om te komen. In die tijd waren er, vooral in India, twee soorten van mensen: de ene soort was zeer op rituelen gesteld en ze probeerden daarin uiterst strikt en gedisciplineerd te zijn en de andere soort waren de mensen die te geconditioneerd en vol van zogenaamde toewijding aan God waren. Deze twee soorten van mensen waren in die tijd de zoekers. Daarom was het nodig deze twee manieren van zoeken te neutraliseren. Boeddha en Mahavira worden in wezen ondersteund door Hanumana en Bhairava; dit zijn, zoals je weet, St.-Gabriël en St.-Michaël. Het principe dat incarneerde, is het principe van de discipel en dit principe was reeds veel eerder geboren dan de zonen van Shri Rama. Dit principe werd op deze aarde gebracht en incarneerde: enerzijds om het ego van de mensen te bedwingen en anderzijds om het superego van de mensen te onderwerpen. Toen Boeddha geboren werd, ontdekte hij dat er overal ellende was. En volgens hem, was deze ellende het gevolg van onze verlangens. Dus is de beste manier om Nirvana te bereiken, zonder verlangen te zijn. Tot dit besluit Read More …

Shri Ganesha Puja 1986 San Diego (United States)

Shri Mataji Nirmala Devi Shri Ganesha Puja “Vestig het Ganesha principe” San Diego, Camp Marston, VSA 7 september 1986 Engelse transcriptie: ISDP verified Nederlands: eindversie 10/11/2011 Vandaag vieren we in het land van Shri Krishna de verjaardag van Shri Ganesha. Het is zo’n unieke gebeurtenis van zo’n grote waarde dat jullie de verjaardag van de zoon van Shri Krishna in zijn eigen land vieren. Je weet dat Shri Ganesha op deze aarde geïncarneerd is als Mahavishnu en hij was ook de zoon van Radha, hij incarneerde als de Heer Jezus Christus. Door vandaag deze verjaardag te vieren erkennen jullie dus de allerhoogste waarheid, namelijk dat de Heer Jezus Christus de zoon van Shri Krishna was. Er bestaat een verhaal over dat je kunt lezen in de Devi Mahatmayam[1], hoe het Primordiale Kind de vorm van een ei aannam en hoe de ene helft ervan de vorm van Shri Ganesha behield en de andere helft Mahavishnu werd. Gedurende het evolutieproces werden al deze gebeurtenissen uit de Oudheid opgetekend, maar vandaag voel ik me zo dankbaar voor het feit dat men op menselijk niveau begrepen heeft dat Christus de incarnatie is van Heer Ganesha. Hij is het eeuwige kind, maar toen hij in de vorm van Christus kwam, kwam hij als de zoon van Shri Krishna. Maar toen Parvati Shri Ganesha maakte, was hij enkel de zoon van Parvati. Er was geen vader. Parvati wilde zelf een eigen kind hebben. Er waren engelen die toegewijd waren ofwel aan Vishnu, ofwel aan Shiva, Read More …

Shri Krishna Puja, Speel de melodie van God Englewood Ashram, New Jersey (United States)

Shri Krishna Puja, Englewood, USA, 2 juni 1985 NlTVD 2019-0619 Vandaag zullen we Shri Krishna vereren. Shri Krishna incarneerde op deze aarde tijdens een periode dat de mensen in India zeer ritualistisch waren. Zij waren slaven geworden van de zogenaamde Brahmanen die geen enkele notie hadden van God, want zij introduceerden het begrip dat een Brahmaan een zoon kon hebben die ook een Brahmaan was. De geboorte bepaalde dus iemands kaste. Voordien was het niet zo dat een Brahmaan een zoon had die ook Brahmaan was. Het is wél waar dat, als je werkelijk gerealiseerd bent, als je een echte gerealiseerde ziel bent, dat je kind ook een gerealiseerde ziel is. Daarom werd er gezegd dat als de vader een Brahmaan is, een gerealiseerde ziel, zijn zoon ook een Brahmaan wordt. Omdat je een Sahaja yogi bent, kan je nu begrijpen dat de zoon van een Sahaja yogi normaal ook een Sahaja yogi wordt. Daarom werd dus overeengekomen dat de kinderen van een Brahmaan ook Brahmaan zouden genoemd worden. En langzaamaan kwam het erop neer dat elk kind dat uit een Brahmaan geboren werd ook Brahmaan genoemd werd. Nu hebben we gemerkt dat veel Sahaja yogi’s kinderen hebben die geen gerealiseerde zielen zijn. Misschien heeft dit te maken met hun eigen karma, of dat van het kind, wat dan ook, maar zelfs ik heb Sahaja yogi’s gekend die verschrikkelijk duivelse kinderen hebben. Dit toont dus aan dat je door je geboorte niet kunt beweren dat je een Brahmaan bent, of Read More …

Devi Puja, San Diego 1985 San Diego (United States)

Shri Mataji Nirmala Devi Devi Puja San Diego, VSA 31 mei 1985 Engelse transcriptie: ISDP verified Nederlands: eindversie 07/10/2010   DEEL 1 Moge God jullie zegenen. Neem plaats, alsjeblieft. (Alleen om op te nemen, toch?) Het doet me zo goed om in de ashram in San Diego te zijn. En dit is zo’n mooie plek, die zoveel van Gods liefde uitstraalt, van het Goddelijke, te zien aan hoe het je bij elke stap wil helpen. Als je een ashram wilt hebben, als je een degelijke woonplaats wilt hebben, als je op een goede manier voor je kinderen wilt zorgen, als je het werk van God wilt doen, dan wordt er overal voor gezorgd, dan moet alles wel opgelost worden. Als het niet opgelost wordt, hoe kun je dan je werk doen? Daarom wordt het allemaal opgelost. En het is zo overduidelijk dat de verschillende ashrams die we hebben zo’n aangename plaatsen zijn, aan heel redelijke prijzen die betaalbaar zijn voor ons, waardoor we gelukkig kunnen samenleven. Dit is een onderkomen dat uit liefde voor jullie gecreëerd werd. Dus het eerste dat we ons moeten herinneren, is dat er onder ons niets dan liefde zou mogen bestaan. We zouden geen mensen mogen vertrouwen die ons proberen te verdelen, die ons verkeerde denkbeelden proberen in te geven. Het is heel gemakkelijk iemand te herkennen die een Sahaja yogi is vanuit het hart. Het is heel gemakkelijk om zo iemand te herkennen. Als je hier een beetje gevoeliger voor wordt dan zul je Read More …

Aan mijn bloemenkinderen (United States)

Aan mijn bloemenkinderen Jullie zijn boos op het leven,zoals kleine kinderenwiens moeder is zoekgeraakt in de duisternis.Je boze buien zijn de uitdrukking van wanhooptijdens het vruchteloze einde van je reisJe kleedt je in lelijkheid om schoonheid te ontdekken,je noemt alles vals in de naam van de waarheid,je put je emoties uit om de beker van de liefde te vullen.Mijn lieve kinderen, mijn schatten,hoe kan je tot vrede komen door oorlog te voerenmet jezelf, met je eigen wezen, met de vreugde zelf?Genoeg zijn je pogingen om je terug te trekkenachter het kunstmatige masker van vertroosting.Kom nu tot rust in de bloembladen van de lotus,in de schoot van je liefdevolle Moeder.Ik zal je leven tooien met mooie bloesemsen je momenten vullen met vreugdevolle geuren.Ik zal je hoofd besprenkelen met goddelijke liefde,want ik kan je kwelling met langer verdragen.Laat mij je onderdompelen in de oceaan van vreugdezodat je je wezen verliest in de grotere dimensiedie glimlacht in de kelk van je Zelf,heimelijk verborgen om je telkens weer te plagen.Wees bewust en je zult Hem vindendie elk van je vezels met zalige vreugde vibreerten zo licht uitspreidt over het hele universum.Je moeder, Nirmala Gedicht van Shri Mataji