Hamsa chakra Puja – Goddelijk onderscheidingsvermogen San Diego (United States)

Hamsa chakra Puja – Goddelijk onderscheidingsvermogen – San Diego, U.S.A. – 28/05/1990 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Het is een heel groot genoegen om naar Amerika te komen en jullie hier allen te ontmoeten.  Dit is, zoals Ik jullie gezegd heb, een heel belangrijk land op spiritueel vlak, niet omdat het een groot land is, of omdat het een zeer welvarend land is, maar omdat zoals jullie weten, het de Vishuddhi is in het geheel van de Virata. De Vishuddhi is zo’n belangrijke chakra. Hij heeft ook een heel grote uitstraling.  Bijvoorbeeld, hij heeft een andere, laten we zeggen, bijchakra, die we de Hamsa chakra noemen.  En de planeet die dit centrum beïnvloedt is Saturnus. Zoals jullie weten, beweegt er samen met Saturnus, een andere kleine Saturnus mee.  Op dezelfde wijze is er samen met de Vishuddhi chakra een andere heel belangrijke chakra, die we kennen als de Hamsa chakra. We hebben ooit eens een Hamsa chakra puja gehad in Duitsland en het heeft gewerkt, denk Ik, omdat de Duitsers zich gerealiseerd hebben dat wat ze tot nu toe gedaan hebben absoluut onmenselijk was.  En Ik was zo blij te zien, dat toen Ik naar Rusland ging, dat van de mensen die hen zelfrealisatie gingen geven, de meesten Duitsers waren.  Dit wekt zo’n tedere gevoelens in je over alles, dat de Duitsers aanvoelden dat het belangrijk was.  Zelfs diegenen die zich aangetrokken Read More …

Shri Mahakali Puja, Spirituele groei San Diego (United States)

Shri Mahakali Puja, “Spirituele groei” – San Diego (USA) – 19 juni 1989 NlTVD 2019-0604 We hebben beslist vandaag een Mahakali Puja te houden. We moeten begrijpen dat de Mahakali een volledige reflectie is van Adi Shakti in haar totaliteit; we kunnen zeggen dat Adi Shakti verantwoordelijk is, zij beheerst deze drie krachten. Maar haar manifestatie als geheel is Mahakali in de zin dat ze het verlangen is van God Almachtig. Dus op de eerste plaats is ze Adi Shakti, verantwoordelijk voor deze drie krachten, en dat is waarom we kunnen zeggen dat wanneer ze in het potentiële stadium is, dan is ze Mahakali en dan verdeelt ze zichzelf in twee andere krachten als Mahasaraswati en de opstijgende kracht, die in ons tot uiting komt als het parasympatisch zenuwstelsel, dat is Mahalakshmi. Dus ze heeft eigenlijk al deze krachten in zichzelf, Mahakali heeft al deze krachten, maar ze manifesteert, ze verlangt te handelen en wanneer ze wil handelen wordt haar potentiële kracht deze andere twee krachten. Wanneer we dus de puja van Mahakali doen, moeten we begrijpen dat in deze kracht ons verlangen is ingebouwd; we kunnen om het even wat verlangen, als je wilt kan je alles verlangen, je kan bijvoorbeeld vreugde verlangen, we kunnen kennis verlangen en liefde of verlangen om meedogend te zijn en we kunnen ook de vernietiging verlangen van de negatieve krachten. De Mahakali kracht is wel degene die de constructieve kracht uitbouwt, maar in die constructieve kracht moet er ook vernietiging zijn, want als Read More …

Shri Boeddha Puja – Vestig jezelf in de spirit San Diego (United States)

Shri Boeddha Puja – Vestig jezelf in de spirit – San Diego, USA – 23/07/1988 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Vandaag hebben we besloten de Boeddha Jayanti te vieren, Boeddha’s verjaardag. In de tijd gezien kwam Boeddha op deze aarde op een tijdstip dat het voor hem erg belangrijk was om te komen. In die tijd waren er, vooral in India, twee soorten van mensen: de ene soort was zeer op rituelen gesteld en ze probeerden daarin uiterst strikt en gedisciplineerd te zijn en de andere soort waren de mensen die te geconditioneerd en vol van zogenaamde toewijding aan God waren. Deze twee soorten van mensen waren in die tijd de zoekers. Daarom was het nodig deze twee manieren van zoeken te neutraliseren. Boeddha en Mahavira worden in wezen ondersteund door Hanumana en Bhairava; dit zijn, zoals je weet, St.-Gabriël en St.-Michaël. Het principe dat incarneerde, is het principe van de discipel en dit principe was reeds veel eerder geboren dan de zonen van Shri Rama. Dit principe werd op deze aarde gebracht en incarneerde: enerzijds om het ego van de mensen te bedwingen en anderzijds om het superego van de mensen te onderwerpen. Toen Boeddha geboren werd, ontdekte hij dat er overal ellende was. En volgens hem, was deze ellende het gevolg van onze verlangens. Dus is de beste manier om Nirvana te bereiken, zonder verlangen te zijn. Tot dit besluit Read More …

Shri Ganesha Puja 1986 San Diego (United States)

Shri Mataji Nirmala Devi Shri Ganesha Puja “Vestig het Ganesha principe” San Diego, Camp Marston, VSA 7 september 1986 Engelse transcriptie: ISDP verified Nederlands: eindversie 10/11/2011 Vandaag vieren we in het land van Shri Krishna de verjaardag van Shri Ganesha. Het is zo’n unieke gebeurtenis van zo’n grote waarde dat jullie de verjaardag van de zoon van Shri Krishna in zijn eigen land vieren. Je weet dat Shri Ganesha op deze aarde geïncarneerd is als Mahavishnu en hij was ook de zoon van Radha, hij incarneerde als de Heer Jezus Christus. Door vandaag deze verjaardag te vieren erkennen jullie dus de allerhoogste waarheid, namelijk dat de Heer Jezus Christus de zoon van Shri Krishna was. Er bestaat een verhaal over dat je kunt lezen in de Devi Mahatmayam[1], hoe het Primordiale Kind de vorm van een ei aannam en hoe de ene helft ervan de vorm van Shri Ganesha behield en de andere helft Mahavishnu werd. Gedurende het evolutieproces werden al deze gebeurtenissen uit de Oudheid opgetekend, maar vandaag voel ik me zo dankbaar voor het feit dat men op menselijk niveau begrepen heeft dat Christus de incarnatie is van Heer Ganesha. Hij is het eeuwige kind, maar toen hij in de vorm van Christus kwam, kwam hij als de zoon van Shri Krishna. Maar toen Parvati Shri Ganesha maakte, was hij enkel de zoon van Parvati. Er was geen vader. Parvati wilde zelf een eigen kind hebben. Er waren engelen die toegewijd waren ofwel aan Vishnu, ofwel aan Shiva, Read More …

Devi Puja, San Diego 1985 San Diego (United States)

Shri Mataji Nirmala Devi Devi Puja San Diego, VSA 31 mei 1985 Engelse transcriptie: ISDP verified Nederlands: eindversie 07/10/2010   DEEL 1 Moge God jullie zegenen. Neem plaats, alsjeblieft. (Alleen om op te nemen, toch?) Het doet me zo goed om in de ashram in San Diego te zijn. En dit is zo’n mooie plek, die zoveel van Gods liefde uitstraalt, van het Goddelijke, te zien aan hoe het je bij elke stap wil helpen. Als je een ashram wilt hebben, als je een degelijke woonplaats wilt hebben, als je op een goede manier voor je kinderen wilt zorgen, als je het werk van God wilt doen, dan wordt er overal voor gezorgd, dan moet alles wel opgelost worden. Als het niet opgelost wordt, hoe kun je dan je werk doen? Daarom wordt het allemaal opgelost. En het is zo overduidelijk dat de verschillende ashrams die we hebben zo’n aangename plaatsen zijn, aan heel redelijke prijzen die betaalbaar zijn voor ons, waardoor we gelukkig kunnen samenleven. Dit is een onderkomen dat uit liefde voor jullie gecreëerd werd. Dus het eerste dat we ons moeten herinneren, is dat er onder ons niets dan liefde zou mogen bestaan. We zouden geen mensen mogen vertrouwen die ons proberen te verdelen, die ons verkeerde denkbeelden proberen in te geven. Het is heel gemakkelijk iemand te herkennen die een Sahaja yogi is vanuit het hart. Het is heel gemakkelijk om zo iemand te herkennen. Als je hier een beetje gevoeliger voor wordt dan zul je Read More …