Puja, Wie is de God en wie is de Godin? Ganapatipule (India)

Devi Puja – Ganapatipule, India – 7 januari 1990 NlTVD2019-0901 In India geloven we dat, dat God zelf gaat incarneren met zijn Vishnu Principe als er sprake is van het afnemen van de deugdzaamheid, om te proberen die op een hoger plan te brengen. Elke incarnatie heeft veel werk verzet – (Maharathi: “Wie is daar aan het praten? Ze moeten niet zo hard praten.”)  en ze hebben ook werk binnen in ons verricht. Dit is nu de kennis die we in India hadden, lang geleden al, maar toen er over incarnaties gesproken werd, gingen mensen die aanbidden in de vorm van beelden of een soort van afbeeldingen die op de markt verkocht werden en door mensen waren gemaakt die niet het recht hadden om dat te doen. Maar in de Purana’s staat geschreven dat wij beschikken over enkele van de plaatsen waar veel – (Marharathi: “Wie is dat? Verwittig de politie.  Wat is er aan de hand? Wat zijn de chauffeurs aan het doen?”) Ze zeggen dat in veel plaatsen in India en overal op de wereld Moeder Aarde prachtige godheden heeft gecreëerd om de mensen uitleg te geven of om een soort overeenstemming te maken bij wat er zoal in die oude boeken is beschreven. En die worden allemaal Swayambu’s genoemd, die zijn vanzelf tot stand gekomen. Tenzij je een gerealiseerde ziel bent kun je niet uitmaken of ze echt zijn of niet. Je moet over vibraties beschikken om in te zien dat ze in sterke mate vibraties uitstralen. Read More …

Devi Puja – Hoe omgaan met nieuwe mensen Hotel Cumulus Kaisaniemi, Helsinki (Finland)

Hoe omgaan met nieuwe mensen – Helsinki, Finland – 17/08/1989 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. We bevinden ons dus nu in Finland. Het is het einde van de landen, alle problemen komen en vestigen zich in het einde. Hier zijn zo vele zoekers, dus is er ook meer aantrekkingskracht voor de negatieve krachten om naar hier te komen en de zoekers aan te vallen. Wanneer je naar Sahaja yoga komt moet je weten dat de Sahaja yogi’s van het licht houden dat hen geleidelijk alles laat zien wat ze hebben. B.v. in de duisternis kan je een slang in je hand houden, die je niet wil wegwerpen. Maar wanneer het licht in je komt, zie je de slang, je schrikt en werpt de slang weg. Maar iemand kan ook wegrennen omdat hij denkt dat de slang van Sahaja yoga komt. Nieuwe mensen die naar Sahaja yoga komen kunnen zo zijn en kunnen overstuur zijn over zichzelf. Ze willen de werkelijkheid niet onder ogen zien. Je moet dus zeer geduldig en zeer zorgzaam met hen zijn, want zij komen van volledige duisternis en onwetendheid. Je weet helemaal niet wat hun mentale toestand is. Misschien zij ze half gek of lijden ze aan een vreselijke ziekte of hebben ze een verschrikkelijke goeroe. Het kan ook zijn dat ze zo hard lijden dat ze het niet kunnen voelen. Het is dus zeer ingewikkeld. Het eerste Read More …

Devi Puja – De essentie van het zelfrespect Carla's House, Istanbul (Turkey)

Devi Puja – De essentie van het zelfrespect – Istambul, Turkije – 27/05/89 NlTVD 2020-0904 Ik heb er lang naar verlangd om naar Turkije of Tunesië te gaan, waar we een toegang zouden kunnen vinden tot de islamitische wereld. Omdat hen beloofd werd dat zij weer zullen geboren worden en die wedergeboorte moet plaatsvinden. Daarom moet ik ernaar toe gaan en hen hun wedergeboorte geven, zoals hen beloofd werd door Mohammed. Dat is mijn plicht. Niet alleen mijn plicht, maar ik ben ertoe gebonden. Ik moet hen vertellen over hun wedergeboorte en hen redden. Zij verdienen het, zonder twijfel. Toen alle religies afzonderlijk uitbreidden, volgens mij op een eigenaardige manier, denkend dat ze de beste waren, diegenen die uitgekozen waren, de hoogsten, de grootsten, vol geloof in zichzelf, begonnen zij steeds meer bergafwaarts te gaan. De reden hiervoor is, dat er geen respect is voor elkaar. Er is geen respect, omdat er geen zelfrespect is. Wanneer je jezelf respecteert, respecteer je ook anderen. Maar wanneer je jezelf niet respecteert, kun je anderen niet respecteren. Gelijk welke religie, zou nu bombastisch kunnen verkondigen, ik ben die en dat. Op dat ogenblik werkt je ego en dat maakt je tot een persoon die zichzelf niet kent. Als iemand respect heeft voor zichzelf, dan zal die zich niet opdringen. Hij zal nooit proberen een belangrijk iemand te zijn. Hij probeert nooit te pochen. Integendeel, zo’n persoon zal aarzelen om iets buitensporigs te doen, iets willekeurig, om indruk te maken. Omdat het absurd en Read More …

Devi Puja, Brahmapuri 1985 (India)

Shri Mataji Nirmala Devi Puja in Brahmapuri Brahmapuri, India 27 december 1985 Engelse transcriptie: ISDP verified Nederlands: eindversie 16/07/2010 Tekst vertaald uit het Marathi staat tussen [* *] (Vraag haar, Nathalie, kom maar hier. Geef Danya een hand. Gaat het nu goed met je, Ray? Breng bij iedereen kumkum aan. Neem dat maar, kijk, je kunt dat hier laten. Breng het maar aan bij alle vrouwen.) Gisteren stond er een jongen op en stelde me een vraag, namelijk: “Als wij zo’n ‘yoga bhumi’ zijn, als wij zo’n heilig land zijn, waarom zijn dan alle wetenschappelijke ontdekkingen in het Westen gebeurd?” “Een heel goede vraag”, zei ik. Ik zei: “Dat is de kennis van de boom, zoals ik jullie al verteld heb; dat is de kennis van de boom. En aan wat zij bereikt hebben komen nu grenzen, en nu willen ze de kennis van de wortels verkrijgen. Daarom zijn ze hier.” Dus om de kennis van de wortels te verkrijgen, moeten we daar eerst en vooral nederigheid over voelen. We hebben deze kennis tot nu toe nog niet verkregen, we hebben nooit geweten wat zich in het Koninkrijk van God bevindt. Zoals Krishna gezegd heeft, groeit deze boom naar beneden, en de wortels bevinden zich in het brein – duidelijk. Het getuigt dus van groei om naar de wortels te gaan, dat is een andere stijl. De Kundalini moet opstijgen om de wortels te bereiken, en wat we moeten doen om in de wortels binnen te treden is er kennis Read More …

Devi Puja, San Diego 1985 San Diego (United States)

Shri Mataji Nirmala Devi Devi Puja San Diego, VSA 31 mei 1985 Engelse transcriptie: ISDP verified Nederlands: eindversie 07/10/2010   DEEL 1 Moge God jullie zegenen. Neem plaats, alsjeblieft. (Alleen om op te nemen, toch?) Het doet me zo goed om in de ashram in San Diego te zijn. En dit is zo’n mooie plek, die zoveel van Gods liefde uitstraalt, van het Goddelijke, te zien aan hoe het je bij elke stap wil helpen. Als je een ashram wilt hebben, als je een degelijke woonplaats wilt hebben, als je op een goede manier voor je kinderen wilt zorgen, als je het werk van God wilt doen, dan wordt er overal voor gezorgd, dan moet alles wel opgelost worden. Als het niet opgelost wordt, hoe kun je dan je werk doen? Daarom wordt het allemaal opgelost. En het is zo overduidelijk dat de verschillende ashrams die we hebben zo’n aangename plaatsen zijn, aan heel redelijke prijzen die betaalbaar zijn voor ons, waardoor we gelukkig kunnen samenleven. Dit is een onderkomen dat uit liefde voor jullie gecreëerd werd. Dus het eerste dat we ons moeten herinneren, is dat er onder ons niets dan liefde zou mogen bestaan. We zouden geen mensen mogen vertrouwen die ons proberen te verdelen, die ons verkeerde denkbeelden proberen in te geven. Het is heel gemakkelijk iemand te herkennen die een Sahaja yogi is vanuit het hart. Het is heel gemakkelijk om zo iemand te herkennen. Als je hier een beetje gevoeliger voor wordt dan zul je Read More …

Hoe op te stijgen tot in Nirvikalpa Sydney (Australia)

Devi Puja, “Hoe op te stijgen tot in Nirvikalpa” Sydney (Australië), 10 Maart 1985. NlTVD 2021-0629 Het is zo’n vreugde om zoveel Sahaja yogi’s te zien van  zo’n hoge evolutie. Ik weet zeker dat alle Goden en Godinnen en de Almachtige God zelf dolblij moeten zijn om deze prestatie te zien, geen twijfel mogelijk. Maar mij werd verteld dat je hogere wegen of hogere dingen wilt weten waardoor  je hoger en hoger  zou willen opstijgen. In de samadhi – staat is eerst het gedachteloze bewustzijn zoals je weet, de Nirvichara Samadhi genoemd. En dan in die andere staat welke Nirvikalpa Samadhi wordt genoemd, waar het twijfelloos bewustzijn is. Het zijn twee fasen, Savikalpa en Nirvikalpa. De meeste Sahaja yogi’s nu zijn in de  Savikalpa, nog niet in de Nirvikalpa, en om op te stijgen naar de Nirvikalpa moeten we begrijpen dat we er wat meer voor moeten doen. Tot nu toe hadden we onze fysieke problemen, die zijn opgelost. Fysieke behoeften, comfort kunnen ons niet meer domineren. We kunnen onder alle omstandigheden leven, zoals Brahmapuri. We genieten van dat alles. Dat laat zien dat we nu boven de condities zijn uitgestegen die door het stoffelijke leven of materie worden gesteld. Dat is een goede staat die we hebben bereikt, wat ook moeilijk is voor mensen. Normaal gesproken zijn mensen extreem kieskeurig, ze maken zich zorgen over wereldse zaken, wereldse bezittingen, wereldse materiële problemen. Zoveel van hen kwamen me vertellen, “ik heb deze baan niet gekregen, ik heb die baan niet Read More …

De cultuur van de universele religie Bordi (India)

De cultuur van de universele religie Puja toespraak, Bordi, India, 7 februari 1985 Nederlandse vertaling versie datum 2022-0404 Vandaag is de tweede dag van onze nieuwe reis naar het slagveld. We moeten mensen winnen met  liefde, mededogen, genegenheid en waardigheid. Als we zeggen het is Vishwa Dharma, het is een universele religie waartoe we behoren, is het allerbelangrijkste, de essentie daarvan, is vrede. Om te beginnen moet de vrede van binnen zijn. Je moet in jezelf vredig zijn Als je niet vredevol bent, als je trucjes uithaalt met je ego, als je jezelf tevreden stelt door te zeggen dat je vredig bent, dan vergis je je helaas. Vrede moet in jezelf  worden genoten. Het moet binnenin je gevoeld worden. Geef jezelf geen verkeerde bevrediging, geef  jezelf geen verkeerde opvattingen. Bedrieg jezelf niet. Vrede moet in jezelf gevoeld worden en als je dat niet voelt, zou je niet moeten komen en mij vragen: “Moeder, waarom voel  ik het niet.” Omdat ik je niet ga vertellen dat er iets mis met je is. Je moet ervoor zorgen dat je je vredig voelt van binnen. Het is niet zo dat als je buiten te veel stilte hebt je je vredig voelt. De vrede moet in jezelf zijn. Je hebt het. Jouw Spirit is absoluut vredevol, Avyagra, zonder rusteloosheid. Er is geen rusteloosheid in je Spirit. Absoluut vredig en stabiel. Het is aan jou om het te voelen. Het is niet aan iemand anders om je te certificeren. Dit is één ding. Ten tweede, Read More …

Meditatie – De individuele reis naar collectiviteit en zegening Sydney (Australia)

MEDITATIE – DE INDIVIDUELE REIS NAAR COLLECTIVITEIT EN ZEGENING. – 14.3.1983 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Nu hebben jullie allemaal wel beseft dat de vrede, de schoonheid en de glorie van ons wezen, binnenin ons ligt. Er is een oceaan van dat alles. We kunnen het niet buiten zoeken. We moeten naar “binnen” gaan – in wat men “de meditatieve staat” noemt, je zoekt het, je geniet ervan. Zoals wanneer je dorstig bent, ga je naar een rivier, of je gaat naar een oceaan en je probeert je dorst te lessen. Maar zelfs de oceaan kan je geen zoet water geven. Hoe kan dus iets wat buiten uitgespreid is, je die diepte geven die binnenin je ligt. Jullie proberen het daarbuiten te vinden, waar het niet ligt. Het is binnenin ons, absoluut binnenin ons. Het is zo eenvoudig, omdat het je eigendom is. Het ligt binnen je bereik – Gewoon daar. Wat je ook hebt gedaan. Er op uit gaan om de vreugde te vinden, de zogenaamde vreugde, het zogenaamde geluk, de zogenaamde glorie van wereldse krachten en wereldse bezittingen, je moet de hele zaak omdraaien. Je moet jezelf naar binnen toe projecteren. Het was niet verkeerd dat je je naar buiten richtte. Het was niet korrekt dat je je naar buiten richtte. Je moet geen spijt hebben van wat je tot nu toe deed. Het was niet de juiste manier om Read More …

Devi Puja: Slechts vanuit je hart… Patricia Deene’s House, Gent (Belgium)

Devi Puja, bij Patricia Deene thuis, Gent (België) 22-09-1982 Dutch translation version date 2022-0110 De lezing van Shri Mataji met de ondertiteling start op 31:40 Dit is de eerste keer dat we in België een puja hebben. Het is wel heel snel hoe de puja wordt georganiseerd. Gewoonlijk laten we mensen niet toe naar een puja te komen tenzij ze gevestigde yogi’s zijn. Als ze halfbakken zijn, kan het voor hen nadelig zijn omdat ze dan beginnen te twijfelen en erover gaan denken. Maar tijdens de puja zou je moeten ophouden met denken, twijfel niet, denk niet, dan haal je er het grootste voordeel uit. Wat mij betreft, mijn chakra’s werken soms heel krachtig. Stel dat Gavin de puja doet. Hij is zo’n grote Sahaja yogi dat de godheden veel vibraties kunnen gaan uitzenden Maar als je niet in een receptieve toestand bent, dan heb ik tijd nodig om de vibraties aan de atmosfeer of aan een ander bewustzijnsgebied te geven. Dan wordt het voor mij moeilijker tijdens een puja, want soms ben ik ongemakkelijk door de grote vloed aan vibraties die je niet kan absorberen. Aangezien we ons, voor jullie allen, aan deze puja gewaagd hebben probeer alsjeblieft te ontvangen, word nederig in je hart. Je kan de zegeningen van deze puja alleen via je hart krijgen. Het is een veel hogere staat als je dat kan, maar in Sahaja Yoga is het in orde, alle godheden zijn zich ervan bewust dat jullie nog kinderen zijn, dat jullie fouten Read More …