Shri Kartikeya Puja, Munich 1986 Munich (Germany)

Shri Mataji Nirmala Devi Shri Kartikeya Puja Grosshartpenning, Munchen West-Duitsland 13 juli 1986 Engelse transcriptie: ISDP verified Nederlands: eindversie 06/01/2009 Het spijt me dat ik te laat ben. Ik wist niet dat dit programma op zo’n mooie locatie zou plaatsvinden. En hier zie je een prachtig schilderij van Michelangelo dat het verlangen uitdrukt van het Goddelijke, jullie Vader, om jullie te redden, om je uit de nood te helpen, en het uitwerkt. In Duitsland hebben we zeer ingrijpende, agressieve gebeurtenissen gekend die een verwoestend effect hadden op het hele westerse leven. De waardepatronen werden geschonden, het idee van dharma[1] werd verstoord, vrouwen begonnen zich als mannen te gedragen en zoveel mensen kwamen om. Zeer jonge mensen stierven, heel erg jong. Geen van hun verlangens werd vervuld, hun hele leven bracht hen niets dan oorlog. Het was een soort van een hittegolf die ontstond, die alle subtielere dingen vernietigde. Wanneer de natuur zich herstelt, of boos is, dan vernietigt zij enkel het materiële maar wanneer mensen beginnen te vernietigen dan vernietigen zij zelfs de subtielere dingen zoals je waardesysteem, je karakter, je kuisheid, je onschuld, je verdraagzaamheid. Dus nu vindt de oorlog op een subtieler niveau plaats. We moeten nu begrijpen dat al deze zaken zo’n vernietigend effect hebben gehad in het Westen, op de westerse persoonlijkheid. Dus het eerste dat men moet doen is deze herstellen, ze in orde brengen, overeind helpen. Want mensen hebben hun persoonlijkheid verloren, hun traditie, ze waren niet verankerd, hadden geen wortels en ze bewogen Read More …