Shri Lalita & Shri Chakra Puja (India)

Shri Lalita & Shri Chakra Puja – 17-12-1990  BRAHMAPURI. Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. De kennis over de Kundalini werd reeds lang geleden uitgedrukt in vele shastras in het Sanskriet. En ook in de ayurvedische geneeskunde werd Zij beschreven. Niet alleen dat, maar ook de leerboeken hadden het over de Kundalini en de chakra’s, want de ayurvedische geneeskunde staat heel dicht bij Sahaja Yoga. Zelfs als je de Westerse geneeskunde beschouwt, de geschiedenis ervan, dan zie je dat zij ook de drie doshas behandelden. Zij behandelden de drie problemen, zoals we die in de ayurvedische geneeskunde hebben. De rechterkant, die pitta heeft, is gal. De linkerkant die kaph heeft, staat voor de slijmen en het midden, de problemen van Vayu, staat voor de gassen. Nu zijn er gelukkig veel westerlingen met Sahaja Yoga begonnen en hebben zij getracht alle omzettingen en combinaties terug te brengen tot de eenvoudige redenering van links, rechts en het midden. Maar de kennis van Sahaja Yoga is elementair. Zelfs de ayurvedische geneeskunde staat nog een stap verwijderd van de werkelijkheid, of laten we zeggen van de grondbeginselen. Jullie hebben dus te maken met de grondbeginselen waaruit de mens is opgebouwd. En als deze kennis reeds lang geleden in India werd gevonden, zouden we dat dan niet moeten aanvaarden? De reden waarom de mensen in die tijd mediteerden en al deze diepere zaken in zichzelf vonden, is dat Read More …

Shri Lalita Puja: Understand your own importance 1982 Brighton (England)

Shri Mataji Nirmala Devi Puja lezing – deel I en II ‘Je moet je eigen belangrijkheid begrijpen’ Brighton, Engeland 15 mei 1982 Engelse transcriptie verified Nederlands: eindversie 18/09/2014 Ik ben werkelijk een trotse moeder wanneer ik zoveel Sahaja yogi’s zie, en je moet begrijpen, zelfs als er maar weinig nieuwe mensen bij komen, dat, hoewel het er maar weinig zijn, je toch moet beseffen dat ieder van jullie nu een gerealiseerde ziel is. Ieder van jullie is zo hard gegroeid dat je nu zelf een basis kunt leggen. En nadat jullie samen op collectieve wijze zijn gegroeid, zijn de kiemplantjes nu elk voor zich sterke scheuten geworden en kunnen ze zonder twijfel naar verschillende plaatsen worden overgezet om hun werk te doen, want ieder van jullie is een profeet. Ik vraag me af of jullie je dit realiseren of niet. Natuurlijk hebben jullie de vreugde van de realisatie ervaren, de gelukzaligheid, jullie hebben het allemaal; tot die hoogte ben je gegroeid. Langzaam maar zeker heb je het bereikt en nu je tot boom bent uitgegroeid, is elk van jullie zo belangrijk en zo krachtig. Ik weet dat er weinig mensen bij komen, op een collectieve manier, en dat jullie het aanvankelijk moeilijk vinden om met hen om te gaan. Want ze zijn nog niet in voldoende mate gegroeid; ze hebben nog steeds niet dat niveau bereikt waarop ze zich werkelijk van hun eigen belang bewust zijn. Maar jullie zouden je allemaal bewust moeten zijn van je eigen belangrijkheid en van de Read More …