Shri Virata Puja, Maryada’s Campus, Cabella Ligure (Italy)

Shri Virata Puja, Maryada’s, Cabella, Italië, 05/09/1999 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Deze avond gaan we Shri Krishna vereren als Virata. Eerst is het belangrijk de incarnatie van Shri Krishna te begrijpen. Krishna komt van het woord ‘krishi’; ‘krishi’ betekent ‘landbouw’. Hij heeft de zaden van spiritualiteit gezaaid. En om dat te doen moest hij eerst nadenken over: “Waar staan we wat spiritualiteit betreft? Hoe is het land (de toestand van het land)?” Wat gebeurde er toen Shri Rama leefde? Hij heeft vele maryada’s ingevoerd en daardoor begonnen de mensen alles mentaal te bekijken: “Ik mag dit niet doen, ik mag dat niet doen.” Er was enkel een mentaal verband. Het was niet spontaan, het was niet sahaj. Het gevolg daarvan was dat de mensen uitermate ernstig werden. Ze praatten weinig, ze lachten niet, ze hadden geen plezier. Krishna besloot dus dat hij hen eerst en vooral van die conditionering moest verlossen en dat moest op een zodanige manier gebeuren dat zij opnieuw konden genieten. Hij ontdekte dat hij in dit verband moest rekening houden met drie dingen. Eerst en vooral moet je een gerealiseerde ziel worden: shtitapraghya, om boven alle verleidingen, boven alle ego en boven alle soorten conditioneringen uit te stijgen en een shtitapraghya te worden. ‘Shtitapraghya’ betekent dat je niet voelt zoals gewone mensen: aangetrokken door allerhande zaken, maar dat je absoluut onthecht bent. Iemand die zo onthecht is, Read More …

Shri Virata en Viratangana Puja (United States)

Shri Virata Viratangana Puja. Los Angeles (USA), 10 oktober 1993 English Transcript Version Date: 2015-1009 Nl Vertaling Versie 27/8/2016 Vandaag vieren we de puja van de Virata en Viratangana. Zoals je weet zijn Noord en Zuid-Amerika het vishuddhi centrum van Shri Krishna. En het is ook zeer belangrijk te weten dat alle communicatie, alle relaties met de hele schepping via dit centrum van de Vishuddhi moeten gevestigd worden. Zoals je weet is de Vishuddhi op een bepaalde manier het belangrijkste centrum voor je spirituele evolutie. Want Sahaja Yoga is niet alleen bedoeld voor jouw groei, maar voor de spirituele groei van de hele wereld en dat kun je alleen bereiken via de Vishuddhi. Zelfs als jij je zelfrealisatie krijgt en je krijgt alle krachten, dan zal het niet uitwerken tenzij jij je Vishuddhi gebruikt. Kijk ook naar mijn Vishuddhi, praten, overal praten, communicaties aanhouden, de Vishuddhi gaat door! Omdat de Vishuddhi chakra zo belangrijk is, wordt hij ook aangevallen. Hij wordt aangevallen door negatieve krachten. Vandaag  gaan we de Virata en Viratangana eren. De Virata is het ultieme. De totale ontwikkeling van de Vishuddhi chakra is de Virata. En zoals je weet ligt de chakra hier, hier op deze plek. Als deze chakra niet in orde is, dan ben je niet collectief. Dan gedraag je je op een manier die niet collectief is. Je kunt niet met andere Sahaja yogi’s communiceren. Je kunt niet lief, vriendelijk en één zijn met andere Sahaja yogi’s tenzij jouw Vishuddhi in orde is. En Read More …

Shri Virata Puja, Melbourne 1991 Melbourne (Australia)

Shri Virata Puja, Melbourne, Australië, 10 april 1991 Engelse transcriptie: ISDP verified Nederlands: eindversie 06/10/2012 Door de grote afstanden en ook door het feit dat we nog geen ashram hadden in Melbourne, tot nu toe, heb ik gemerkt dat de collectiviteit hier nog niet zo stevig gevestigd is. Daarom denk ik dat het voor vandaag het beste zou zijn om de Virata te vereren. De Virata is de Primordiale Vader zou je kunnen zeggen, of degene die zich in ons brein bevindt en die in het voordeel van de collectiviteit handelt. Als de Kundalini opstijgt, dan eindigt ze met het doorboren van het fontanelgebied. Maar voordat ze daar terechtkomt, gaat ze eerst de Sahasrara binnen. De Sahasrara is het gebied dat omgeven is door duizend zenuwen en het wordt in medische termen het limbische gebied genoemd. Nu zijn deze duizend zenuwen allemaal verbonden met de zestien belangrijke zenuwen van de Vishuddhi. Daarom zegt men ook wel dat Shri Krishna zestienduizend vrouwen had; al zijn krachten waren namelijk in de gedaante van zijn vrouwen, en mijn krachten zijn in de gedaante van mijn kinderen. Als we dus willen groeien in onze spirituele evolutie, in onze dhyana, dan moeten we door onze Sahasrara passeren. Als de Sahasrara niet geopend was geweest, dan hadden we nooit op massale schaal zelfrealisatie kunnen geven. Hoe het verbonden is; de collectiviteit is zo diep verbonden met de Sahaja Yoga van vandaag. Voor die tijd ging het niet verder dan de Agnya chakra, maar vanaf het moment Read More …

Shri Virata Puja, Connecticut 1989 (United States)

Shri Virata Puja ‘Wees dynamisch’ – Connecticut, Verenigde Staten – 11 juni 1989 Engelse transcriptie: IBP reviewed Nederlands: verified/gecontroleerd 16/05/2013 We hebben besloten om vandaag een Virata Puja te houden in het land van Shri Krishna. Zoals je weet, verloopt de ontwikkeling van Shri Vishnu’s manifestatie over tien incarnaties en uiteindelijk manifesteert hij zich als de Virata. De Virata is het brein van het wezen dat God Almachtig kan genoemd worden. Zo wordt het hele centrale zenuwstelsel door Shri Krishna doorlopen als Vishnu, dan als al deze incarnaties, dan als Shri Krishna en uiteindelijk als Virata[1]. Dit is de ontwikkeling van ons brein en wanneer we de Virata vereren, moeten we weten dat wij binnen in ons ook de manifestatie van deze kracht van de Virata hebben. Als Shri Krishna Mahavirata is, dan kunnen we die manifestatie Virata noemen. Jullie weten allemaal veel meer over de Virata dan ik je vandaag kan vertellen want het is het geheel, de totaliteit. En als de totaliteit van alles de Virata is, dan bevindt het zich in je brein. Maar de realiteit is in je hart. Je mag dan de totaliteit zien, je mag er dan getuige van zijn, de realiteit is het subtiele dat er achter ligt. Het brein dat niet door het hart geregeerd wordt, dat niet door het hart gevoed wordt, is dus iets zeer gevaarlijks want het creëert extraversie en zo iemand die helemaal geen hart heeft, wordt zeer hardvochtig en kan zeer gevaarlijk zijn als hij iets onderneemt. Read More …