Public Program in Royal Albert Hall 2001 London (England)

Shri Mataji Nirmala Devi Publiek programma Londen, Engeland 14 juli 2001 Engelse transcriptie: ISDP verified Nederlands: eindversie 07/09/2012 Ik buig voor alle zoekers naar de waarheid. Sommigen onder jullie hebben de waarheid al gevonden, anderen hebben haar nog niet helemaal gevonden, en weer anderen hebben haar nog helemaal niet gevonden. Maar als je kijkt naar de situatie waarin we ons vandaag de dag bevinden, dan zul je wel moeten toegeven dat er grote verwarring heerst. Het ene land na het andere verliest zich in allerlei verkeerde dingen. In veel plaatsen is er een koude oorlog gaande, en mensen moorden elkaar uit, vernietigen prachtige plekken en snijden elkaars keel over voor het minste of geringste. Het zijn allemaal mensen, door God geschapen. God Almachtig heeft hen geschapen en hen tot dit niveau van menselijk bewustzijn gebracht. Onder de huidige omstandigheden kun je niet zien waar we naartoe gaan, in collectief opzicht. Is dit wat we moeten bereiken – of is dit onze lotsbestemming? Zijn mensen voorbestemd om door elkaar vernietigd te worden om land, of om gelijk wat? Beschouw de hele wereld als een eenheid, en bedenk dan wat er overal gebeurt: elke dag lezen we de krant, en elke dag is er weer afschuwelijk nieuws over de vreselijke dingen die mensen elkaar aandoen, om niets en nog eens niets. We moeten ons afvragen wat onze lotsbestemming is. Waar gaan we naartoe? Gaan we naar de hel of naar de hemel? Hoe is de situatie om ons heen? Kunnen we er Read More …

Public Program in Madras, 7 Dec 1991 (India)

Shri Mataji Nirmala Devi Publiek programma 2 Madras, India 7 december 1991 Engelse transcriptie: ISDP verified Nederlands: eindversie 09/12/2009 Ik buig voor alle zoekers naar de waarheid. Gisteren, helemaal aan het begin, vertelde ik jullie dat de waarheid is wat ze is. Als we de waarheid niet gevonden hebben, zouden we er nederig en eerlijk over moeten zijn, want de waarheid is er voor ons welzijn, ten gunste van onze stad, van onze samenleving, van ons land en van het gehele universum. Het is een speciale tijd waarin jullie allemaal geboren zijn, waar mensen hun zelfrealisatie moeten krijgen. Dit is de tijd van wederopstanding zoals beschreven in de Bijbel, het is de tijd van Qiyama[1] zoals beschreven door Mohammed Sahib. Dit is een hele speciale tijd waarin Nala, zoals jullie weten, Nala damayanthi akhyan – Nala stond tegenover Kali. Hij werd erg boos op Kali en zei: “Jij hebt mijn familie vernietigd, je hebt mijn vrede vernietigd, en je hebt mensen in bhram[2] gebracht, in illusies, dus ik kan je beter vermoorden.” Hij daagde Kali uit: “Je zou voor altijd vernietigd moeten worden.” Toen zei Kali: “Goed, laat ik je mijn mahatmyam vertellen. Laat me je vertellen waarom ik er moet zijn. Als ik je kan overtuigen, kan je ophouden me te vermoorden, maar als ik dat niet kan, kan je me vermoorden.” Dus vertelde hij: “Vandaag worden allen die de waarheid zoeken, hun zelfrealisatie zoeken, Atma sakshatkara[3], zij die in giri en kandhara’s gaan, over bergen en dalen, God Read More …

Public Program in Madras, 6 Dec 1991 (India)

Shri Mataji Nirmala Devi Publiek programma 1 Madras, India 6 december 1991 Engelse transcriptie: ISDP verified Nederlands: eindversie 25/03/2011 Ik buig voor alle zoekers naar de waarheid. Als we echte zoekers naar de waarheid zijn, dan moeten we hier eerlijk over zijn en oprecht, zodat we oprecht zijn ten opzichte van onszelf, en zodat we ons eigen bestaan in deze wereld gerechtvaardigd hebben. Er zijn zoveel sadhaka’s[1], van ’s ochtends tot ’s avonds werken ze aan het één of ander ritueel, de één of andere soort van meditatie, een bepaalde soort bhakti[2], een bepaalde soort studie. Maar wat je moet inzien is: wat hebben we bereikt? Waar staan we? Als een moeder zou ik zeggen: “Mijn kind, je hebt zoveel gedaan tijdens je zoektocht, maar wat heb je gevonden? Heb je de ultieme realiteit? Heb je dat wat beschreven werd in de heilige geschriften?” Dit lied dat vandaag gezongen werd is in Marathi – ik wou dat ze iets in het Sanskriet gezongen hadden, ze zijn heel goed in Sanskriet, ze zingen ook over Adi Shankaracharya en dergelijke. Morgen zullen ze het doen. Dit lied werd geschreven door Namadeva in de twaalfde eeuw; een dichter die later naar Punjab ging, waar Nanak Sahib hem heel veel respect betuigde en hem vroeg iets te schrijven in het Punjabi. Hij bestudeerde het Punjabi en schreef een heel dik boek, en in de Granth Sahib komen er vele verzen daarvandaan. Hij was een gewone kleermaker, een doodgewone kleermaker, en hij ging een andere Read More …

Publiek programma Praag, Dag2 Štvanice, Prague (Czech Republic)

Tweede publiek programma Praag, Tsjechische Republiek 18 augustus 1991 ETVD Unknown NL Vertaling Unknown Versië: DVD 107S ISDP – 100713 [Een yogi vraagt of hij foto’s mag nemen tijdens Shri Mataji’s lezing.] Als ik aan het praten ben moet je dat niet doen. Zingen jullie nog maar een lied, een korter lied. [Een yogi vertelt Shri Mataji dat er reeds over chakra’s enz. gesproken werd] Ik buig voor alle zoekers naar de waarheid. Zoals ik jullie gisteren vertelde is de waarheid wat ze is. Er kan geen theorie rond worden opgebouwd en ze kan ook niet gevoeld worden met behulp van dit menselijk bewustzijn. Daarvoor moet je een subtieler wezen worden, dat we ook wel de Spirit[1] noemen. Vandaag zal ik jullie vertellen over de aard van de Spirit. De Spirit is de reflectie van de Vader, van God Almachtig. Zijn zetel is op de top van ons fontanelgebied, maar hij wordt weerspiegeld in ons hart, terwijl de Kundalini de reflectie is van de Heilige Geest, van de primordiale Moeder. Als deze Spirit dus verlicht raakt in onze aandacht, wordt onze aandacht actief, in die zin dat wanneer je ergens je aandacht op richt, je aandacht daar niet op inwerkt, maar in plaats daarvan werkt alles waar je je aandacht op richt op jou in.  Van een gerealiseerde ziel daarentegen kan zelfs één blik vrede en vreugde brengen in iemand anders. Zodra de Spirit zich kenbaar begint te maken via je centrale zenuwstelsel, ontwikkel je een nieuwe dimensie in je Read More …

Public Program 1 in Prague 1991 Štvanice, Prague (Czech Republic)

Shri Mataji Nirmala Devi 1ste publiek programma Praag, Tsjechische Republiek 17 augustus 1991 Engelse transcriptie: ISDP verified Nederlands: eindversie 08/07/2013 Ik buig voor alle zoekers naar de waarheid. Eerst en vooral moet ik jullie zeggen dat de waarheid is wat ze is. We kunnen er geen theorie rond opbouwen en we kunnen haar ook niet veranderen. Helaas kunnen we haar ook niet kennen met behulp van dit menselijke bewustzijn. We moeten een subtieler wezen worden om de waarheid te kunnen ontdekken; met andere woorden, we moeten de Spirit[1] zijn. Daarvoor moet je begrijpen dat dit een evolutionair, levend proces is. Het is een levende gebeurtenis in ons die je verandert in de Spirit, waar je niet voor kunt betalen. Je kunt er ook geen inspanningen voor leveren, maar het werkt gewoon omdat jullie zoekers naar de waarheid zijn. Wat ik jullie nu allemaal vertel, daar moet je naar luisteren met de open geest van een wetenschapper. Als het de waarheid blijkt te zijn, dan moeten jullie dit als eerlijke mensen accepteren, want het is ten gunste van jullie en ten gunste van de hele wereld. We zien hier deze prachtige bloemen, maar we beschouwen ze als vanzelfsprekend. We denken zelfs niet aan het feit dat ze gewoon uit piepkleine zaadjes zijn ontstaan. Kijk naar onze ogen, wat voor minicamera’s het zijn, maar we beschouwen ze als vanzelfsprekend. Je moet dus begrijpen dat er een zekere kracht is die dit levende werk verricht. De eerste waarheid is dus dat je niet Read More …

Publiek Programma Dag 2 – Oorzaken van problemen Natura Artis Magistra, Amsterdam (Holland)

Publiek Programma – Oorzaken van problemen – Amsterdam, Nederland – 02/08/1991. Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Ik buig voor alle zoekers van de waarheid. Gisteren heb Ik u verteld dat de waarheid niet gevoeld kan worden door het menselijk bewustzijn en dat de waarheid is dat u de zuivere Spirit bent. In het evolutieproces bent u een menselijk wezen geworden. Maar er is een kleine groei nodig in uw bewustzijn opdat u de Spirit wordt. Om die groei te laten beginnen, moet er een kracht in u opgewekt worden die de Kundalini heet. En deze residuele kracht is de weerspiegeling van de Heilige Geest. In de christelijke religie is de Heilige Geest een mysterie. Toen Christus werd geboren, heeft hij eerst acht jaar in zijn geboorteland Israël doorgebracht en dan is Hij voor ongeveer twintig jaar naar India gegaan. En toen Hij terugkwam, had Hij eigenlijk nog drie en een half jaar om over God te praten, omdat de mensen hem dan hebben gekruisigd. En u kunt begrijpen dat drie en een half jaar niets is om zulke dingen uit te leggen, want het kostte mij in Londen zelf vier jaar om realisatie te geven aan zeven hippies. Het was een aartsmoeilijke taak. Ze waren zo twistziek en onwetend en arrogant. Ik moest al mijn geduid en liefde gebruiken om ze zover te krijgen. Ik moet op zijn minst respect betuigen aan Read More …

Public Program Saint-Michel College, Etterbeek (Belgium)

Public Program. 1986-09-17 We are living in these modern times which are very eventful In last 50 of 60 years so many things have happened and the churning should bring forth many truths before us First we have to realize that man has separated from each other. The relationships that existed once upon a time are no more to be found today. And on the collective level we are waiting for a shock. God knows what sort of a disaster is going to fall upon us. Loudly. God knows what sort of a disaster is going to fall. You can come here, better. And in these uncertain times only we have to realize that there must some way out. The way we understand through our mental projections, the solution is not in the view. The solution that we think is the solution becomes a bondage, a system. We try to break one system and build up another one and that’s how we find ourselves miserably caught up into these systems. So there has gone something wrong in our understanding of the problem. We have to a little bit stand back and see what mistake we must have committed. Once upon a time I came to Belgium on a ship, it was a very thriving shipping company. All that is showing us that even our economic enterprises come to a halt. Now other enterprises on the emotional basis or on the physical basis are giving us a feeling of confusion. Like Read More …

Public Program, Geneva 1985 (Switzerland)

 Shri Mataji Nirmala Devi Publiek programma Genève, Zwitserland 11 juni 1985 Engelse transcriptie: ISDP verified Nederlands: eindversie 07/10/2010 Ik buig voor alle zoekers naar de waarheid. Maar de waarheid heeft twee kanten: de illusie die we zien, kan lijken op de waarheid, en de essentie van de illusie kan er ook uitzien als waarheid. Maar de andere kant is absoluut en moet gevoeld worden, moet ervaren worden op je centraal zenuwstelsel. Het is geen mentale projectie die we ons kunnen voorstellen, en ook geen emotionele voorstelling, maar de waarheid is wat het is, het kan niet veranderd worden. Het kan geen compromis sluiten. We moeten onszelf nederig maken om de waarheid te leren kennen. Nu hebben we in de wetenschap zoveel dingen ontdekt door nederigheid, die we tot dan toe nog niet wisten. Alles wat aan de buitenkant gekend is, zoals de boom, moet wortels hebben, en deze wortels kunnen niet gekend worden door alleen naar de boom te kijken. En als iemand spreekt over de wortels dan worden we door elkaar geschud, omdat we er eerder nog geen kennis over bezaten. We zijn dus geconditioneerd om alleen de boom te zien, en we kunnen ons verstand niet doen inzien dat hij dan ook wortels moet hebben. We kunnen dus zeggen dat mensen vrij veel vooruitgang geboekt hebben in de wetenschap, en geëvolueerd zijn en ontwikkelde landen geworden zijn. Maar ze weten niet dat ze, als ze hun wortels niet zoeken, volledig vernietigd zullen worden. Nu ik hier voor je Read More …

Begrijp de betekenis van het leven Teesside University, Middlesbrough (England)

Publiek programma, Teeside Polytechnic, Middlesbrough (Engeland), 31 juli 1984 Nl TVD 2021-1101 Trad Chris Hansen Verif.Marleen Ik buig voor alle zoekers naar de waarheid. Eerst en vooral moeten we weten wat waarheid betekent. We willen waarheid zoeken, er bestaat in ons een drang om de waarheid te zoeken. Alleen door dit zoeken zijn we allemaal mensen geworden. Wat gaat er nu met ons gebeuren na het menselijk stadium? Zoals de zaken nu staan, zie je dat er in deze wereld zoveel verwarring is, zoveel verwarring, er zijn zoveel denkbeelden, zoveel gedachten, zoveel ideologieën, zoveel religies. Er zijn allerlei dingen opgekomen en een gewone mens begint ernaar te kijken en wordt nogal in verwarring gebracht: “Wat is dit voor een wereld?” Eerst en vooral is het een zeer verwarde wereld. De verwarring geeft je een grotere drang om te zoeken want je denkt: “Wat is er aan de hand?” Ten tweede: ik ging vandaag door de stad, gewoon om de hele plek vibraties te geven en ik voelde dat er een soort gevoel van sufheid hing. Ik vroeg aan de persoon die met mij rondreed: “Waarom zien de mensen er hier zo suf uit?” Hij zei: “De mensen hier hebben op dit moment geen werk.” Dus zei ik dat dit zou moeten gebeuren in elk land dat zo industrieel ontwikkeld is. Zie je, als we industrieel ontwikkeld zijn, als het gedaan is met al onze industriële behoeften, dan zullen we misschien meer gaan zoeken. Want nu denken we dat we alles Read More …

De ervaring van de waarheid (Part II) Hampstead Town Hall Centre, Hampstead (England)

Publiek Programma Hampstead Town Hall, Londen (UK), 2 Juli 1984. Nederlandse vertaling versie datum 2024-0205 Ik buig voor alle zoekers naar de waarheid. De vorige keer vertelde ik je over de ervaring van de waarheid. Dat de waarheid op het centraal zenuwstelsel moet gevoeld worden. Als er iets met jouw evolutie moet gebeuren, dan moet je dat voelen via jouw centraal zenuwstelsel, anders is het gewoon een mentale projectie die uitvalt – en je staat versteld over jezelf. Het is als iemand een vriend noemen, een dierbare vriend en op een dag zie je dat er geen vriendschap is. Op een dag probeert die vriend je misschien te vermoorden, of jij zal hem proberen vermoorden. Je begrijpt gewoon niet wat er met die liefde gebeurde. Zo gaat het met al onze projecties, we merken dat het niet gegrond is, het is zo oppervlakkig. Wanneer we beseffen dat het allemaal zo oppervlakkig is, dat het niet gegrond is, geraken we gewoon gefrustreerd en we beginnen te denken: wat is dit allemaal, we spelen spelletjes. Waarom kunnen we niet oprecht zijn? Wat is er met ons gebeurd? Waarom zijn we zo frivool? Waarom zijn we zo oppervlakkig? We kunnen ons op een ernstige manier interesseren voor zaken die er oppervlakkig uitzien, maar uiteindelijk merken we dat er helemaal geen diepte in zit en plots ontdekken we met afgrijzen dat in deze wereld alles relatief lijkt te zijn, niets is absoluut. De ervaring van de waarheid moet absoluut zijn. Dat betekent dat iedereen Read More …

De ervaring van de waarheid (Part I) South Bank University, London (England)

Public Program, De ervaring van de waarheid. South Bank Polytechnic, London (Engeland), 22 Juni 1984. Nederlandse vertaling versie datum 2022-0928 Er worden in deze hedendaagse tijd veel zoekers naar de waarheid geboren. Het is een speciale categorie van mensen die in deze hedendaagse tijd geboren worden. We zijn er ons misschien niet van bewust dat er in elk land, veel mensen geboren worden met dat zoeken. Zij zijn een speciale categorie (van mensen) die verder kijken, die iets proberen te vinden dat verder ligt dan wat ze met hun zintuigen kunnen waarnemen. De waarheid die wij zien, is wat we waarnemen via onze zintuigen. Zo noemen we ‘wit’ wat we als wit zien, we noemen ‘koel’ wat we als koel voelen. Of iets als ‘warm’. Het betekent dat alles wat we via onze zintuigen waarnemen, alles wat ons wordt doorgegeven via ons centraal zenuwstelsel, door ons aanvaard wordt als waarheid. En dat alleen moet als waarheid aanvaard worden en niet iets dat ons wordt verteld, niet iets dat we in boeken hebben gelezen, niet iets waarop we ons verstand kunnen richten en erover nadenken. Dat betekent niet dat ik welk van de geschriften ook verloochen. Dat betekent niet dat ik verloochen wat jullie tot nu toe kenden. Maar laat ons eerst van nul beginnen, of met een schone lei zoals men zegt. Laat ons kijken wat de waarheid is. Nu werd in elke religie de waarheid beschreven zoals ik haar zie. Niet iedereen kan haar zien. Daarom bestaat dit probleem. Read More …

3de Publiek Programma Parijs Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale, Paris (France)

Publiek Programma PARIJS 18/06/1983. Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Ik buig voor al diegenen die de vreugde zoeken. Ik heb jullie reeds verteld dat vreugde niet tweeslachtig is. In de vreugde ken je geen geluk of verdriet. Je mag vreugde nooit verwarren met genot. Wat vandaag een genoegen lijkt, kan morgen omslaan in verdriet. Maar vreugde is absoluut en eeuwigdurend, zij verandert niet. Het komt er op aan te weten tot waar we de Spirit in onze aandacht laten schijnen en in hoeverre we onze valse identificaties hebben laten vallen, dat is het belangrijkste. Vandaag zal Ik een analogie geven tussen de zon en de Spirit. De zon schijnt uit zichzelf, zij heeft het niet nodig om verlicht te worden. Maar om de zon aan de hemel te zien, moeten de wolken verwijdert worden, want de wolken hopen zich voor de zon op. Deze wolken kunnen de zon niet omvatten of absorberen. De zon staat ver boven hen. Het enige wat ze kunnen is de hemel verduisteren. Op dezelfde manier is er duisternis en verwarring in ons leven als onze Spirit achter onwetendheid verhuld blijft. Zoals Ik jullie de eerste dag zei: het enige wat we met mentale projecties kunnen bereiken is dat ze meer en meer wolken veroorzaken .Ook onze conditioneringen kunnen deze wolken veroorzaken. Wanneer we bijvoorbeeld in Frankrijk geboren zijn, beelden we ons in dat we Fransen zijn en Read More …

Toespraak tot Sahaja yogi’s – De Sahasrara New Delhi (India)

Toespraak tot Sahaja yogi’s – De Sahasrara – New Delhi, India – 04/02/1983 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Vandaag is het de laatste dag en Ik zal jullie over het laatste centrum, de Sahasrara spreken. Dus dit laatste centrum, de Sahasrara, bevindt zich in de limbische streek van de hersenen. Ons hoofd is als een kokosnoot. Een kokosnoot bestaat uit verschillende lagen. De kokosnoot heeft eerst het haar, dan de harde schaal, dan een zwarte laag en dan krijgen we de witte kokosnoot binnen in die schaal en daarin bevindt zich de ruimte met het water. Onze hersenen zijn op dezelfde manier gemaakt. Daarom wordt de kokosnoot “Shripal” genoemd. Het is de vrucht van de kracht, “Shri”. De Shri-kracht is de kracht van de rechterkant en de kracht van de linkerkant is de Lalita-kracht. Zo hebben we twee chakra’s, links de Lalita en rechts de Shri. Deze twee chakra’s werken rechts de Mahasaraswati kracht uit, links de Mahakali kracht en in het midden hebben we de Kundalini die doorheen de verschillende chakra’s moet dringen, de limbische zone moet betreden en de zeven zetels van deze zeven chakra’s moet verlichten. Zij dringt dus door de zes chakra’s heen, Zij betreedt de limbische streek en daar verlicht Zij die zeven zetels die langs de middellijn van de limbische streek geplaatst zijn. We beginnen dus aan de achterzijde, daar hebben we de Mooladhara chakra, daaromheen Read More …

Agnya Chakra, de deur van de hemel New Delhi (India)

Agnya Chakra, de deur van de hemel  – New Delhi (India) – 3/02/1983 Vandaag gaan we de Agnya chakra begrijpen. Agnya Chakra bevindt zich op de kruising van het ‘optisch chiasme’. De zenuwen die de ogen bedienen gaan achterwaarts in de tegenovergestelde richting en waar ze kruisen, is het energiecentrum gevestigd. Het heeft een voortdurende verbinding met andere centra door de ‘medulla oblongata’. Dit centrum heeft twee bloemblaadjes. En dit energiecentrum werkt aan een kant door de ogen en aan de achterkant van het hoofd waar er een uitstulping is. Dat is het fysieke aspect van dit centrum. Er zijn mensen die over het derde oog spreken: dit is het derde oog. Dus we hebben twee ogen om mee te zien en er is een derde oog dat een subtiel oog is, waardoor we kunnen zien. Als je dit oog ziet, betekent het dat je ervan verwijderd bent. Bijvoorbeeld als je je ogen kunt zien dan zie je je weerspiegeling, niet de werkelijkheid. Als je iets ziet, betekent het dat je ernaar kijkt. Dus mensen die zeggen dat ze een oog zien, bijvoorbeeld mensen die LSD nemen en zo die zien een ander oog. Ze zien dit oog en denken dat hun derde oog geopend is. In feite ben je ver verwijderd van dat oog, dat is waarom je het kunt zien. Je gaat naar het bovenbewuste niveau aan de rechterkant en aan de linkerkant naar het onderbewuste niveau, je kunt het oog zien. Maar in Sahaja Yoga moet je Read More …

Nabhi Chakra New Delhi (India)

DE NABHI CHAKRA – NEW DELHI – 31 januari 1983 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. De muziek was heel fijn en verheffend voor jullie allemaal. In Sahaja Yoga is de uitwerking van muziek enorm en als een Sahaja yogi het lied zingt is het zo fantastisch dat het als een mantra werkt op onze nabhi. Ik ben mevrouw Venogopalam dus heel dankbaar dat zij vandaag een dergelijk mooi lied heeft gezongen, het geeft heel veel voldoening. Mr. Gavin Brown is ook heel zachtmoedig. Hij is een Engelsman, een heel vriendelijke en een gevestigde sahaja yogi. Hij is een van de eerste westerse sahaja yogi’s die ik ontmoette. Vandaag zal ik jullie over de nabhi chakra vertellen, die te maken heeft met deze kwaliteit van zoeken. De nabhi chakra is het centrum dat zich grafstoffelijk manifesteert als de plexus solaris en deze ook controleert. De nabhi chakra heeft twee delen: één links, een ander rechts en er is er één in het midden. Links is er de Gruhalaxmi en rechts de Raja Laxmi of … Laxmi en in het centrum bevindt zich de Laxmi die opgaat in Mahalaxmi. Als het zoeken start, begint een menselijk wezen eerst naar voedsel te zoeken. Voedsel is voor alle dieren erg belangrijk, als zij geen voedsel hebben kunnen zij niet bestaan. Het zoeken begint dus met het voedsel en als een verblijfplaats gezocht wordt proberen zij water Read More …

Fourth Public Programme. Vienna (Austria) (Austria)

Shri Mataji Nirmala Devi Publiek programma: Vishuddhi, Agnya & Sahasrara ‘Gedachteloos bewustzijn is een volledige staat van zegen en van bewustzijn.’   Urania, Wenen, Oostenrijk 30 september 1982 Engelse transcriptie: ISDP verified Nederlands: eindversie 11/01/2013 Ik buig voor alle zoekers naar de waarheid. In mijn laatste lezingen heb ik jullie verteld over de centra die zich bevinden in het lagere gedeelte van het lichaam. Vandaag zou ik het graag hebben over de drie centra die hier, hier en hier liggen. Dit zijn zeer belangrijke centra voor mensen. Toen de mens zijn hoofd oprichtte, creëerde dit centrum een nieuwe dimensie. Dit centrum wordt de Vishuddhi chakra genoemd. Het heeft zestien bloembladen die zich manifesteren in het sympathische of het parasympathische zenuwstelsel in de vorm van zestien plexussen[1], die zorg dragen voor onze ogen, neus, keel en onze tong; onze ogen, een gedeelte van de ogen, en de volledige gezichtsuitdrukking. Als iemand ego-georiënteerd is dan strekt hij zijn hoofd zo naar achteren. En als hij superego-georiënteerd is dan buigt hij zijn hoofd zo naar beneden. Dit centrum is ontzettend belangrijk voor de mensen en voor Sahaja Yoga, want de handen spelen een belangrijke rol in Sahaja Yoga. Om een universele taal te spreken moeten we onze handen gebruiken – dat is het beste, bijvoorbeeld voor mensen die blind zijn, die doofstom zijn, voor hen is het beter om hun handen gebruiken. Maar ondanks het feit dat we ons uiten door handgebaren te maken, zijn deze handen nog niet verlicht. Als dit centrum Read More …

Spirit resides inside you, Vienna 1982 (Austria)

Shri Mataji Nirmala Devi Eerste publiek programma Volkshogeschool Margarethen, Wenen, Oostenrijk 26 september 1982 Engelse transcriptie: ISDP verified Nederlands: eindversie 03/01/2014 Ik buig voor alle zoekers naar de waarheid. Kunnen jullie haar daar tot vanachter horen? Of misschien kun je dit gebruiken. Beter. Ik zal gewoon spreken. Goed. Ik ben de Sahaja yogi’s van Wenen heel dankbaar voor het feit dat ze me hebben uitgenodigd op deze plaats, want dit is mijn eerste bezoek aan Wenen. Dit is het laatste land in Europa dat ik moest aandoen, daarom moet ik zeggen dat er al veel werk verricht is in Sahaja Yoga in andere landen. Op de een of andere manier gebeurde het zo dat ik naar Wenen moest komen na zo’n lange periode. Ik ben echt heel blij te zien dat er zoveel zoekers zijn in Wenen. En het zijn zoekers naar de waarheid. Maar we moeten eerst en vooral begrijpen wat de waarheid is. Alle waarheid die we tot nu toe als mensen hebben gekend, hebben we ontdekt door middel van ons bewustzijn, door middel van ons centraal zenuwstelsel. Als je bijvoorbeeld naar deze bloemen kijkt, dan zie je dat ze wit zijn; we kunnen zien dat ze er zijn – dit is de waarheid voor ons. Als ik dit metaal aanraak dan weet ik dat het koud aanvoelt, ik weet dus dat het metaal is en dat het koud is – dit voel ik met mijn vingers. Het is geen verbeelding en geen mentale voorstelling om te denken Read More …

Je moet opnieuw geboren worden Gent (Belgium)

1982-0920 Publiek programma, dag 2, Gent Nederlandse vertaling versie datum 2022-0824 Veel mensen geloven soms dat Christus in Amerika is geboren en dat hij door en door westers was. Maar dat was hij niet. Hij was een van hen die ons hierover de kennis gaf. Niet alleen dat, maar hij speelde een zeer belangrijke rol in het zichzelf vestigen in een punt hier dat Agnya Chakra wordt genoemd. Nu, men zou kunnen zeggen dat de Bijbel het ultieme geschrift is. Dat is niet zo, omdat het niet in staat is geweest veel dingen te verklaren. Er wordt gesproken over de Heilige Geest, maar ze weten niet wat de Heilige Geest is. Ze zeggen dat het een mysterie is. En ook, Christus heeft zelf gezegd dat je opnieuw geboren moet worden. Maar zij weten niet wat het is om opnieuw geboren te worden. Voor hen is het gewoon iemand die met een beetje water komt, het op je hoofd doet en zegt dat je opnieuw geboren bent, nu ben je een christen. Je bent een christen geworden. Bedoel je te zeggen dat een incarnatie van het niveau van Christus op deze aarde kwam, alleen maar om iemand wat water te laten nemen en het op iemands hoofd te doen? Zijn grootheid kan alleen worden begrepen als je gerealiseerd bent, dat betekent je tweede geboorte. Maar niet omdat ze zeggen dat je gedoopt bent. Maar je moet echt gedoopt worden. We moeten er waarachtig en eerlijk over zijn dat, nee, dit kan Read More …

From Heart to Sahasrara, Derby 1982 (England)

Shri Mataji Nirmala Devi   Publiek programma Hart tot Sahasrara chakra   Derbyshire, Engeland 11 juli 1982 Engelse transcriptie: ISDP verified Nederlands: eindversie 24/08/2010 Ik ben blij dat Dr. Warren jullie iets kon uitleggen over de chakra’s waar ik jullie gisteren over vertelde, want in één korte lezing is het niet mogelijk aan al deze punten aandacht te besteden. En als je je zelfrealisatie krijgt en je goede vooruitgang boekt, dan kan je naar mijn opnames luisteren, waar er honderden van zijn, en je zult inzien dat de kennis zo onmetelijk is als een oceaan. Zoals ik jullie gisteren vertelde: wanneer je de verlichting krijgt, word je de kennis. Dit is een heel verwarrende bewering; mensen begrijpen niet wat het betekent om ‘de kennis te worden’. Laatst kwam er een man bij mij en hij vertelde me: “Mijn guru heeft me de kennis al gegeven.” Ik vroeg: “Hoe dan?” “Omdat hij zei: ‘Ik heb je de kennis gegeven.’“ Ik zei: “Maar zelfs dan, hoe weet je dat het kennis is? Waarom geloof je dat hij je de kennis gegeven heeft?” Dus hij zei: “Nee Moeder, hij raakte mijn voorhoofd aan en ik zag een licht.” Ik zei: “En wat dan nog, dat licht kan je op een andere manier ook zien. Hoe weet je dat je de kennis hebt?” Dus begon hij erover na te denken. Hij vroeg: “Wat zou er moeten gebeuren wanneer ik de kennis krijg?” Ik zei: “Kijk, dit is een andere persoon die naast je zit, Read More …

From Mooladhara to Void, Derby 1982 (England)

Shri Mataji Nirmala Devi Publiek programma: Muladhara tot Void ‘Je moet je Zelf kennen’ Derby, Verenigd Koninkrijk 10 juli 1982 English transcript: ISDP verified Nederlands: eindversie 07/10/2011 Ik dank alle Sahaja yogi’s van Derbyshire en Birmingham om me deze mogelijkheid te geven de zoekers van deze plaats toe te spreken. We hebben zoekers in de hedendaagse tijden – dit is een heel uniek gegeven. We hebben nooit eerder zoekers gehad, tenminste niet zo veel. Er waren mensen die geld zochten, zoals er zoveel zijn tegenwoordig, die zoeken naar macht, in land na land. Er waren er velen die deze zaken zochten, maar weinigen zochten parels van Gods gelukzaligheid, zeer weinig. De reden hiervan was dat het bewustzijn, het collectieve bewustzijn van mensen zich waarschijnlijk nog niet in staat achtte, of waarschijnlijk nog niet de noodzaak inzag van het zoeken. Maar tegenwoordig is er zo’n mooie combinatie, in de zin dat er zoekers van zeer hoge kwaliteit geboren worden op deze aarde. Diegene die zoeken zijn met zeer veel. Het zijn er niet één of twee die hier en daar op een bergtop zitten, in een grot of wat dan ook, en proberen te mediteren, maar er zijn er zoveel die zoeken, die zich ontevreden voelen met zichzelf, met alles wat ze hebben. Ze hebben het gevoel dat er iets meer moet zijn. Zij die het gevoel hebben dat ze nog niet hun betekenis hebben gevonden, zij die het gevoel hebben dat ze het doel van hun leven moeten ontdekken, zij Read More …

Confusion: the Subtle Slavery, Birmingham 1982 (England)

Shri Mataji Nirmala Devi Publiek programma Het subtiele systeem ‘Verwarring – de subtiele slavernij’ Birmingham, England 9 juli 1982 Engelse transcriptie: ISDP verified Nederlands: eindversie 02/03/2012   We moeten beseffen dat deze moderne tijden de tijden zijn van verwarring. Je weet niet wat je wilt. Je weet niet wat je wilt vragen. Je weet niet of wat je doet juist of fout is. Verwarring is noodzakelijk. Zonder verwarring, zijn we niet vertwijfeld. Zonder vertwijfeling zullen we niet zoeken. Maar verwarring is enkel zichtbaar wanneer een persoon een bepaald bewustzijnsgebied bereikt,… of we kunnen zeggen een graad van bewustzijn. Bijvoorbeeld, op het moment dat Mozes op deze aarde kwam, was er een ander soort wanhoop: ze wilden uit de slavernij geraken. Ze hadden een andere stijl van begrijpen. Hoe men een maatschappij volgens een bepaald model organiseert zodat men een maximum aan efficiëntie uit deze maatschappij haalt. En het was een noodsituatie. Het was een zeer hachelijke positie voor de Joden in die tijd. Het is in vele landen zo gebeurd, bij vele generaties, dat ze een staat bereikten waarin ze zich erg wanhopig voelden. De slavernij van de mens was heel duidelijk zichtbaar in die tijd. Maar voor die tijd voelden de mensen zich niet slecht over de slavernij. Ze hadden het aanvaard. Ze vonden het vanzelfsprekend. Toen kwam er een tijd dat ze beseften: “Dit is slavernij en we willen dit niet langer meer ondergaan”. En er kwam een leider. Deze leider werkte het uit voor hen. Tegenwoordig in Read More …

Advice on Right Side, Brighton 1982 Brighton Pavilion, Brighton (England)

Shri Mataji Nirmala Devi Publiek programma Advies voor de rechterkant ‘Word de Spirit’ Brighton, Engeland 14 mei 1982 Engelse transcriptie: ISDP verified Nederlands: eindversie 11/12/2009 Oh, ik stel voor hen vandaag eerst vragen te laten stellen. Ik ga dus hier staan… Als je vragen hebt, stel ze beter eerst. Dan komt je geest tot rust. Ik sta graag… het is beter dat ik de mensen goed zie. Sta ik best hier of op de grond? Nu, eerst en vooral is het beter de vragen te stellen, want toen we gisteren deze vragensessie startten, dwaalden de mensen een beetje af. Het is beter nu de vragen te stellen die je hebt, want jullie zijn allen zoekers. Jullie zijn allen zoekers en jullie zijn zoekende geweest, het beste is dus nu vragen te stellen zodat ik de antwoorden in mijn lezing kan verwerken. Geen vragen? Dat wil zeggen dat Sahaja yogi’s vrij goed zijn geworden in het uitleggen van Sahaja Yoga, en ik ben zeer trots op hen. Toen ik naar Australië ging vroegen de journalisten me: “Moeder, zijn al uw discipelen geleerden?” Ik zei: “Nee, het zijn heel gewone mensen. Ze moeten heel gewone en normale mensen zijn.” Maar ze zeiden: “Zoals zij dingen weten, verbazend, het lijkt of zij allemaal geleerden zijn.” Ik zei: “Alle geleerdheid bevindt zich binnenin jezelf.” Alle kennis ligt binnenin jezelf. Als je daar alleen al licht kan krijgen, dan kan je zien dat al deze kennis zich binnenin jou bevindt. Je hoeft nergens naartoe te Read More …

The Left Side: Problems of Subconscious, Brighton 1982 Brighton (England)

Shri Mataji Nirmala Devi Publiek programma: Advies over de linkerkant ‘Je moet God zoeken’ Christchurch Hove, Brighton, Engeland 13 mei 1982 Engelse transcriptie: ISDP verified Nederlands: eindversie 16/01/2013 Goede conditioneringen. Zo, op dezelfde manier, kun je ook goede en slechte gewoontes hebben. Net zoals gewoontes je spirituele groeiproces kunnen afremmen of belemmeren, zo kunnen ze je ook helpen te stabiliseren. Conditioneringen vinden hun oorsprong in de materie waarmee we dagelijks te maken krijgen. Als een mens materie ziet, wil hij ze met alle geweld en wil hij ze voor zijn eigen doeleinden gebruiken. Hij verandert de vorm van de materie voor zijn eigen doeleinden. Hij raakt gewend aan materie omwille van het comfort, of als hulpmiddel of richtlijn in zijn leven. Maar hoe meer je afhankelijk wordt van het materiële, hoe meer je spontaniteit verdwijnt, want je houdt je met dode zaken bezig. We houden ons enkel met materie bezig wanneer ze dood is. Om levende zaken bekommeren we ons niet zozeer. Het levenloze aspect van die materie begint zich in ons te manifesteren zodra we deze materie voor onze eigen doeleinden gaan gebruiken. “Maar hoe kunnen we anders overleven?” vragen mensen zich af. “Als God ons deze materiële zaken heeft gegeven om er gebruik van te maken, worden we dan niet verondersteld dat te doen? En is het dan niet de bedoeling dat we ervan genieten?” Maar we genieten er helemaal niet van! We … Vóór je realisatie kun je niet genieten van materiële zaken. Je begint enkel gewoontes Read More …

Publiek Programma – Alles is zo mooi gemaak Hampstead (England)

Publiek Programma – Alles is zo mooi gemaakt – Hampstead, UK – 22/04/1982 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Om dus door te gaan met hetzelfde onderwerp: over de infrastructuur van het menselijke wezen, waarvan Ik jullie verteld heb en dat God deze infrastructuur erg mooi gemaakt heeft.  Zelfs als je iets anders ziet dat leeft. bijvoorbeeld een boom, als je naar deze boom kijkt, zal je verbaasd zijn hoe de verschillende kanalen die het sap naar boven brengen zo mooi geplaatst zijn, dat het water geen probleem heeft om op te stijgen. Het opzuigen van het water gebeurt omdat de zon schijnt en het water wordt opgezogen. De natuur is zo nauwkeurig opgebouwd, absoluut harmonisch. Als het winter wordt vallen de bladeren af omdat Moeder Aarde voeding nodig heeft en de bladeren krijgen niet zoveel zonneschijn, dus moet er minder oppervlakte blootgesteld worden.  Hetzelfde voedsel wordt steeds opnieuw opgenomen, in het voorjaar zie je de prachtige bladeren weer opnieuw doorbreken.  Het is zo mooi uitgewerkt, de hele situatie, het hele universum is zo mooi gemaakt en de infrastructuur is zo gemaakt dat zij zonder enige moeite de zegeningen van het Goddelijke ontvangt. Het regent en de Natuur ontvangt het.  Als je ooit eerder in een bos bent geweest, zal je verbaasd zijn hoe schoon het is; de geur van die plaats is zo schoon, niets stagneert.  Hoe het werkt?  Hoe het door Read More …

Het doel van ons zoeken Royal Exhibition Building, Melbourne (Australia)

Nederlandse vertaling versie datum 2022-0718 Public Programma Melbourne Australia, 2 april 1981 Het is echt prettig om naar Melbourne te komen. Ik ben naar hier gekomen omdat iemand die ik in Sidney had ontmoet, tegen mij zei: “ Moeder je moet naar Melbourne komen, wij hebben je nodig”. Toen ik naar hier kwam voor iets anders, voelde ik dat de vibraties van Melbourne zeer goed waren en het is best mogelijk dat er hier misschien veel zoekers zijn. Zoals ik al zei is het echt prettig om bij jullie te zijn. Het is een feit dat de tijd gekomen is voor duizenden en duizenden en duizenden, en miljoenen mensen die op deze aarde als zoekers zijn geboren, dat zij hun realisatie moeten krijgen. Ze moeten de zin van hun leven kennen en weten waarom de natuur hen van amoebe tot menselijk wezen heeft laten evolueren. Wat is het doel van hun leven? Zolang je het doel van je leven niet kent, kan je niet echt gelukkig zijn. Je zal geen gevoel van tevredenheid kennen, zelfs al probeer je van alles. Misschien raak je verzeild in één van die egotrips, zoals geld- en winstbejag nastreven, of je kan naar drugs grijpen, of alcoholisme, seksuele bevrijding, allerlei zaken… maar deze dingen zullen je geen enkele voldoening schenken, voor niemand. Jullie moeten datgene vinden dat absoluut is, zonder hetwelk wij in verwarring blijven. Dat Absolute ligt binnenin je. Daarom is Sahaja Yoga een spontane beleving, een levend proces. ‘SAHA’ betekent ‘met’ en ‘JA’ Read More …

Je bent deel van het Goddelijke Wezen Caxton Hall, London (England)

“Je bent deel van het Goddelijke Wezen”. Caxton Hall, London (UK), 1 December 1980. NlTVD2020-1220 Ik kon jullie niet allemaal in mijn huis ontvangen, dus dacht ik dat ik beter hierheen kon komen, waar er plaats is voor jullie allemaal! En vandaag is de laatste dag voor onze Sahaja yogi’s (voor Moeders reis naar India). We moeten enkele heel belangrijke dingen over onszelf en onze Goddelijke organisatie begrijpen. Ik kan het enkel in grote lijnen vertellen, geen individuele problemen en individuele zaken omdat jullie niet langer individuen zijn. Jullie zijn deel geworden van het Goddelijke Wezen en jullie zijn ontwaakte cellen en dus moeten we in algemene zin begrijpen wat we eraan moeten doen. Het eerste wat we moeten weten is dat we gerealiseerde zielen zijn, en dat jullie de Zelfrealisatie gekregen hebben en dat jullie heiligen zijn, dat jullie alle krachten hebben die een heilige kan hebben. Geen enkele heilige heeft ooit meer krachten gehad dan jullie hebben, wat zich aan het manifesteren is. Geen enkele heilige had de kennis die jullie vandaag hebben. Jullie zullen verbaasd zijn – geen van de boeken die tot nu toe geschreven zijn, hebben jullie kunnen vertellen over het spirituele wezen dat in jullie aanwezig is, zoals jullie dat door Sahaja Yoga hebben leren kennen. Men moet het accepteren. Het is zo. Wie onder hen, wie er ook boeken heeft geschreven – zelfs, zou ik zeggen Adi Shankaracharya, hij kon zoveel dingen die jullie weten niet uitleggen. Maar het niveau van Adi Shankaracharya Read More …

De eeuwige Spirit Caxton Hall, London (England)

Nederlandse vertaling versie datum: 2023-0321 Caxton Hall, Londen, UK 10 November 1980 (A yogi introduces Shri Mataji as well as Sir CP who is attending the program for the first time, having just been unanimously re-elected as Secretary General of the IMO.) Vandaag zullen we een korte sessie houden want jullie zijn vandaag na het programma allemaal uitgenodigd voor het avondeten. De gastheer is mijn echtgenoot die jullie wil uitnodigen en hij zal om ongeveer 8u15 of 8u30 aankomen. Vandaag gaan we dus denken aan onze Spirit die we helemaal verwaarloosd hebben. We zijn er ons zelfs niet van bewust dat we een Spirit hebben. Zij die er nu, dankzij Sahaja Yoga, van bewust zijn omdat ze het met hun vibraties kunnen voelen, kunnen ook verloren lopen en het vergeten. De Spirit is het enige in ons dat eeuwig is, al het andere is vergankelijk en evolutief. Alles evolueert en hoe beter die evolutie verloopt, hoe hoger het niveau waarop de Spirit zich gaat manifesteren. Net zoals zelfs de reflectie van de zon op een steen onbestaand is. En soms, denk ik, is de reflectie van de zon op het meer, de reflectie die in Sahaja yogi’s gevoeld wordt. Als ze het zien, het voelen, vloeit het en kunnen ze de wind in hun handen voelen. Maar toch is hun aandacht niet volledig verlicht. De Spirit is nog niet volledig naar binnen doorgedrongen. Hij wordt nog maar gereflecteerd. In de spiegel zie je de reflectie van de zon. Maar zelfs Read More …

Wat is zoeken? Brighton Pavilion, Brighton (England)

Nederlandse vertaling versie datum: 2023-0428 Wat is zoeken Publiek programma, Brighton Pavilion, Brighton Engeland, 31 maart 1980 Ik heb je gisteren verteld hoe je voelt dat je zoekt, waarom je voelt dat je zoekt, wat er in ons is dat dit zoeken uitwerkt. En deze yoga is spontaan. Er is geen andere manier waarop je je realisatie kunt krijgen. Want als je een zaadje moet laten ontkiemen, moet het wel kiemkracht hebben! Op dezelfde manier, als je moet ontkiemen in je nieuwe bewustzijn, moet het door het ontwaken van Kundalini zijn, want daar is ze voor. Als je deze (microfoon) op het net moet aansluiten, moet je een draad gebruiken, er is geen andere manier. Ik heb je gisteren verteld dat dit prachtige instrument gemaakt is, alle moeite die er is ingestoken. Je bent er doorheen. Hoeveel? Hoeveel hebben we berekend voor vijfendertig crores? Yogi: Driehonderdvijftig miljoen. Shri Mataji: Driehonderdvijftig miljoen soorten levens. En nu ben je een mens geworden. Dus moet deze prachtige menselijke structuur toch een betekenis hebben, dit instrument [en] waarom het gecreëerd is. Er moet een reden voor zijn. En, zoals je je menselijke realisatie hebt, zoals je je menselijk lichaam hebt, als je tot een meer geëvolueerde persoonlijkheid moet komen, moet dat spontaan gebeuren, je kunt het niet uitwerken. Het zou een eenvoudige logica moeten zijn. Je hebt niets gedaan om een mens te zijn en je moet niets doen om hogerop te komen. Maar misschien heb je jezelf een beetje benadeeld, door iets verkeerds Read More …

De Spirit zoeken 1&2 Brighton (England)

Nederlandse vertaling versie datum: 2023-0429 Publiek programma, Brighton, Engeland 30 maart 1980 weer naar Brighton. Ik heb altijd het gevoel gehad dat er hier veel grote zielen zijn die oprecht op zoek zijn. En lang geleden wenste ik dat ik ooit naar hier zou kunnen komen om hen te ontmoeten, en ik ben zo blij om hier te zijn. Je hebt gehoord en geleerd en gelezen dat we niet dit lichaam zijn, dat we niet deze geest zijn, dat we niet dit ego of superego zijn, maar dit alles overstijgen is de Spirit, is de Atma, die de mens moet zoeken. Maar zelfs als je deze zaken niet gelezen hebt, beginnen sommigen van jullie, wanneer ze geboren worden, het gevoel te krijgen dat er iets is dat je moet zoeken. Je bent niet tevreden met wat je hebt. Je hebt een gevoel van ontoereikendheid, dat je nog niet voldaan bent, dat je je eigen betekenis nog niet gevonden hebt. Er is iets veel meer dat je moet krijgen. Dit gevoel is heel sterk en vandaag is het veel sterker dan het ooit geweest is. Wat zoeken we? Dat weten we niet. Eigenlijk is het zo dat je geen idee hebt wat je zoekt, want dat is een onbekend iets, dat is ons niet bekend. Maar je hebt het gevoel, een zeker gevoel, dat wat je hebt niet compleet is, niet bevredigd is. Het is niet vol van vreugde en gelukzaligheid. We beginnen ons af te vragen waarom we op deze Read More …

Christmas And Its Relationship To Lord Jesus Caxton Hall, London (England)

Christmas And Its Relationship To Lord Jesus, Caxton Hall, LONDON (UK), 10 December 1979. ETVD2016-1221 Nl versie 2016-1221 …deze dag voor ons om ons eraan te herinneren dat Christus geboren is op deze aarde. Als mens, kwam hij op deze aarde. En de taak die hij voor zich had… was om het menselijke bewustzijn te verlichten… met meer zin voor het begrijpen, we kunnen zeggen dat het een upgrade is, binnen het menselijk bewustzijn, dat ze niet dit lichaam zijn, maar ze zijn de Spirit. De boodschap van Christus is zijn verrijzenis. Dat wil zeggen dat je de Spirit bent en niet je lichaam. En hij toonde dit door zijn verrijzenis, hoe hij naar het rijk van de Spirit opsteeg – hij was de Spirit, want hij was Pranava, hij was Brahma, hij was Mahavishnu – zoals ik jullie verteld heb over zijn geboorte. En toen hij op deze aarde kwam, in een lichaam, als een mens, wou hij iets anders tonen dat niets te maken heeft met geld, dat niets te maken heeft met macht. Het is oppermachtig, allesdoordringend, maar hij is in een stal geboren, niet in een paleis of als zoon van een koning, maar als zoon van een heel gewone persoon, een timmerman. Want als je de koning bent, zoals we in het Hindi zeggen, Badshah, dan is niets groter dan jij, nietwaar? Dat is gewoon wat het betekent. Niets is hoger dan jou, niets kan je versieren, want wat je ook bent, je bent op Read More …

De problemen van het Ego Caxton Hall, London (England)

De problemen van het Ego – Londen – 22/10/1979 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Ik had gedacht om jullie vandaag te spreken over de problemen van het ego, omdat iedereen daarmee geconfronteerd wordt. Dit is het grootste probleem dat ze allemaal hebben. Ze geraken in een grote egotrip verzeild en weten niet wat ze daaraan moeten doen. In het eerste deel zal ik uitleggen hoe het ego ontstaat en wat dat voor ons betekent; in het tweede hoe we het kunnen begrijpen, hoe we het ego onder de knie kunnen krijgen en hoe we het zijn eigen plaats kunnen geven. Zoals je op dit schema kunt zien, stelt de gele kleur het ego voor. De gele ballon is het ego. Het begint beneden bij de Swadishthan. Dit is de kleur van de gal. En die Swadishthan, die staat voor onze creativiteit, is rechtstreeks verbonden met het ego daar. Als deze chakra begint te draaien rond de void en de verschillende delen van de void aandoet, verzamelt hij al de problemen die in de void aanwezig zijn. De void is die groene cirkel binnenin ons waar zich op fysiek vlak de baarmoeder, de nieren, alle ingewanden, het op- en neer-gaand (voedsel)transport in de dikke darm, de lever, vooral het bovenste deel van de lever, de pancreas en de milt bevinden. Alle problemen van deze organen worden door deze chakra opgenomen in zijn beweging. Read More …

Het principe van Brahma Caxton Hall, London (England)

Nederlandse vertaling versie datum 2023-0305 Het principe van Brahma Vandaag wil ik ergens over spreken waar ik het waarschijnlijk nooit eerder over heb gehad. Of anders heb ik er niet zo uitgebreid over gesproken. Het gaat over het principe van Brahma. Wat is het principe van Brahma? Hoe kan het bestaan? Hoe wordt het geboren? Hoe manifesteert het zich? En hoe kan het tegelijk gehecht en onthecht zijn? Het principe van Brahma verschilt van Brahma zelf, wat de beschrijving betreft. Net zoals de principes die ik volg verschillen van wie ik ben. Het is een zeer subtiel onderwerp, dat ware meditatieve aandacht vereist. Zet dus de kritiek van je verstand uit, zoals je zojuist je schoenen uit hebt gedaan. Hebben jullie allemaal je schoenen uit gedaan? Doe dat alsjeblieft, en luister gewoon naar me met een subtielere aandacht. Kunnen jullie naar voren komen? Kom allemaal naar voren, zodat zij die later komen er nog bij kunnen. Kom maar naar voren! Ik vind het beter als jullie naar voren komen, want we hebben hier geen microfoon. Het is beter dat jullie naar voren komen, hierheen.  Net zoals de principes waar jij je op baseert verschillend zijn van wie jij bent, zo is ook het principe van Brahma verschillend van de Brahma zelf; het is Brahma en het ligt besloten in de Brahma. Maar de Brahma zelf wordt ondersteund door dit principe. Qua dimensie kun je zeggen dat Brahma breder en groter is, en je zou het zelfs dieper kunnen noemen, maar Read More …

Kundalini Caxton Hall, London (England)

“Kundalini”. Caxton Hall, London (UK), 10 July 1978. NLTVD 2022-0321 Zij die voor de eerste keer zijn gekomen, kom alsjeblieft naar voren, dat zal beter zijn. Zij die voor de eerste keer zijn gekomen, alsjeblieft, jullie kunnen op de eerste en tweede rij zitten zodat we het weten. Omdat zij die eerder zijn gekomen… alsjeblieft kom! Er is niets om bang voor te zijn. Maakt geen verschil. Kom aan. Ga naar, andere mensen. En we moeten één ding beseffen, dat een mens op een verschillend tijdstip is geboren dan een dier. Een mens heeft een gevoel van schoonheid. Een mens weet wat weerzinwekkend is, en wat niet. Een geur die we zo mooi noemen, misschien dat als een buffel die kant op komt, hij het misschien niet opmerkt en hij het niet erg zou vinden als er vuil in de buurt is. God heeft mensen heel speciaal gemaakt. Nu met ons intellect, met onze groei, ons begrip van dingen, het bewustzijn dat is ontwikkeld, natuurlijk door ons ego, onze inspanning. Maar nog steeds, als mensen een bepaalde staat van ontwikkeling hebben bereikt realiseren ze zich dat de vreugde in het leven niet in de materie is. Ze realiseren het, rationeel, niet via enige ondervinding, maar verstandelijk zien ze het zelf, ze kijken rond en zij ontdekken dat degenen die materieel zijn toegerust niet gelukkig zijn, rationeel. Maar er is iets aangeboren, in een mens ingebouwd, dat hij verder probeert te denken. Hij wil meer weten. Hij is niet tevreden met Read More …

Wat gebeurt er na zelfrealisatie? Caxton Hall, London (England)

“Wat gebeurt er na zelfrealisatie?” – Caxton Hall, Londen – 26 februari 1978 NlTVD 2021-0708 De vraag is: wat gebeurt er eigenlijk met ons na zelfrealisatie? Natuurlijk, ik bedoel, je voelt je gedachteloos bewust, je voelt collectief bewustzijn, je kunt de Kundalini van anderen voelen, je kunt de Kundalini opbrengen, je kunt de chakra’s voelen. Dit is alles wat je weet. Maar eigenlijk moet worden gezien wat er op een diepere manier met een mens gebeurt. Laat ons dus allereerst weten wat we zijn, zoals we zijn, vóór realisatie, zodat we weten wat er met ons gebeurt na realisatie. Het onderwerp is heel subtiel en ik zou willen dat je ernaar luistert in een heel, heel grote concentratie. Vandaag ga ik het niet hebben over abstracte dingen, maar absoluut over iets dat een feitelijk gebeuren is. Een mens werd uit evolutie geschapen – dat weet je heel goed – dat hij uit evolutie is geschapen. En er is een grote controverse gaande. Ze begrijpen deze dingen niet, daarom is er een controverse. Maar hij is ontwikkeld in zeven fasen en daarom wordt er gezegd dat: Hij had zeven dagen nodig om deze wereld te creëren. We kunnen zeggen dat het hele universum ongeveer zeven fasen heeft doorlopen. Maar, zoals je begrijpt, bevat een zaad alle microscopische zaden erin om alle delen van een boom te manifesteren. Op dezelfde manier werden mensen geschapen. En terwijl het zaad opnieuw wordt gecreëerd in de bloem of in de vrucht en zichzelf dan opnieuw Read More …

Satya Yuga: The Unconscious Caxton Hall, London (England)

HART CHAKRA – 1978 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Nu heeft deze linkerkant van het hart betrekking tot jullie Moeder en tot Shiva, het bestaan. Je verkrijgt je bestaan via je Moeder en Shiva en Parvati zijn jullie ouders. Zij zijn allebei jullie ouders, voor zover het jullie bestaan betreft en jullie hartcentrum is zo’n prachtig centrum. Als je wil dat iemand iets voor je doet, probeer dit dan. Je wil dat iemand iets toegeeft of je ziet dat iemand erg koppig is of zoiets. Wel, Ik heb jullie verteld dat je hen kan “shoebeaten”. Doe al deze dingen, maar er is een heel simpele manier als je weet hoe het te doen. Zie je, je denkt gewoon aan hun (‑‑‑) hart en maak er een bandhan omheen en je kan het zo mooi doen, je kan een persoon doen smelten zonder enige moeilijkheid als je weet hoe met hun hart om te gaan. Je moet een beroep doen op hun hart en dat is de beste aantrekkingskracht, dat zeg Ik jullie en de beste geheime methode waardoor je het goede in hen kan aanbrengen terwijl je met iemand praat. Veronderstel dat Ik erg intellectueel met je ga bekvechten, dan zal je Mij onmiddellijk laten vallen. Maar Ik moet de kracht van je hart gebruiken en Ik moet in je hart binnengaan en zo werkt het. Telkens je dus zoiets wil doen, maak Read More …

Sat Chit Anand New Delhi (India)

Toespraak tot Sahaja Yogi’s – Sat, chit, ananda – 15/02/1977 – Delhi, India Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Kan iedereen mijn Hindi begrijpen? De taal van de spirit is Sanskriet. Men heeft zich nooit bekommerd om de spirit. We moeten dus een taal hebben die over de spirit kan praten. Engels is daarvoor niet toereikend genoeg. Zij hebben niet deze ervaringen omdat zij tot dusver niet diep genoeg gegaan zijn. Wij zijn op dat vlak zeer oude mensen. Onze cultuur bestond erin om God te kennen. Alles is gekomen doorheen het Sanskriet omdat Sanskriet werkelijk een godentaal is. Los daarvan, is het zo dat wanneer de Kundalini beweegt, Zij vibraties creëert, Zij maakt speciale geluiden, die devanagri geluiden van de verschillende chakra’s hoorbaar maken. Wanneer Ik de tijd heb zal Ik jullie daar meer over vertellen. Zelfs wanneer je mantra’s reciteert in het Sanskriet of door devanagri uitspraak zullen de chakra’s meer worden gestimuleerd. Probeer het te leren, misschien geen Sanskriet maar tenminste Hindi, en omdat het een fonetische taal is heeft het dat geluid wat vibratorisch effect heeft. Tracht deze taal te leren. Hindi is niet mijn moedertaal, dat is Marathi. Ik spreek Hindi omdat Ik de belangrijkheid ervan inzie. Ik spreek ook wat Engels. Bengali ken Ik ook, dat kan je dan omzetten naar Tamil of Telugi of eender welke taal in dit land van yoga. Elk deel van dit Read More …