Introspection and Meditation, Shudy Camps 1988 (England)

Shri Mataji Nirmala Devi Introspectie en meditatie 18 juni 1988 Shudy Camps Engelse transcriptie: IBP verified Nederlands: reviewed/nagekeken 29/06/2012 Dit jaar zullen er volgens mij geen publieke programma’s doorgaan in het Verenigd Koninkrijk, door bepaalde omstandigheden. Altijd wanneer er zich een situatie voordoet die op de één of andere manier een invloed heeft op onze programma’s, moeten we onmiddellijk beseffen dat er een (onderliggende) reden is voor al deze veranderingen. En dat moet je onmiddellijk accepteren, met een open hart. Het Goddelijke wil dat we veranderen. Als ik bijvoorbeeld een weg neem, en mensen zeggen: “U bent op de verkeerde weg, Moeder”, dan is dat niet erg. Ik ben nooit verdwaald, want ik ben bij mezelf. Maar ik moest die specifieke weg nemen, dat is het punt. Ik moest het doen. Ik was dus voorbestemd om niet die andere weg te nemen, en daarom nam ik de verkeerde weg. Als je dat inzicht hebt, en als je die zekerheid in je hart hebt, dan zul je ontdekken dat het leven veel meer waard is dan je ooit had kunnen denken. Daarom vroeg ik me ook af wat de reden was dat we besloten hadden om dit jaar absoluut publieke programma’s te geven, maar dat de publieke programma’s niet konden doorgaan. En de reden is dat we sterker moeten worden. In het groeiproces van een boom – een levende boom – gebeurt het zo dat hij tot zekere hoogte in een bepaalde richting groeit, totdat hij van koers moet veranderen; doordat Read More …

De noodzaak om dieper te gaan – De essentie van elementen Sydney (Australia)

De noodzaak om dieper te gaan – De essentie van elementen. Burwood, Sydney (Australië), 6 Mei 1987. NlTVD2020-0828 Ik ben blij dat jullie hier allemaal aan het mediteren waren, en je diepte probeerden te ontwikkelen. Jullie hebben allemaal diepgang, een heel diepe persoonlijkheid in jezelf. Maar die moeten we bereiken, dat is heel belangrijk, want zie je, we zingen, maken muziek, dat is heel goed; we genieten van elkaars gezelschap, dat is ook heel goed en dat is iets moois. Maar we moeten ook genieten van ons eigen gezelschap door te mediteren, door naar binnen te gaan in jezelf. Nu kan men zich afvragen: “Wat heeft het voor zin?”. “Moeder, nu hebben we onze zelfrealisatie, we hebben een leuk leven, we hebben het naar onze zin, we hebben het zo goed.” Hoe dieper je gaat, hoe dieper je de essentie van alle dingen bereikt, zoals alle elementen. Toen jullie klaar waren met de meditatie zag je hoe de regen naar beneden viel, hoe de regen plotseling kwam. De regen heeft dus je diepte gevoeld, of jij hebt de diepte van de regen gevoeld. Je weet dat als je één kleine kaars aansteekt en je vinger ernaartoe richt met mijn foto erbij, dat ze werkt. Ze reageert en ze geeft je een vlam die brandt, die je soms rook geeft, die soms danst. Je hebt dus gemerkt dat er een reactie is, zelfs in het vuur. Alle elementen hebben dus een effect, als een heilige een effect wil hebben. Maar eerst Read More …

Sahasrara Puja Evening Talk (Australia)

Sahasrara Puja – Je bent in Mijn kosmisch lichaam – Thredbo, Australië – 03/05/1987 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Zoals een waterkruik in de Ganges-rivier, zijn jullie als een cel in het lichaam van Adi Shakti waar jullie wezen, jullie persoonlijkheid wordt bewaard. Desondanks voelen jullie de Brahmachaitanya door middel van jullie zintuigen, en kunnen jullie realisatie geven aan anderen. Maar jullie zijn in het lichaam van Adi Shakti, en zolang jullie in het lichaam van Adi Shakti zijn, kunnen jullie dit allemaal doen. Dit is de grootste verwezenlijking ooit, heel de Sahasrara werd geopend met de zeven pitha’s van al de godheden die daar allen onderdeel van waren. Het geheel kwam in de vorm van jullie Moeder, die nederig is, misleidend, ongrijpbaar, die Mahamaya is. Nu zijn er zovelen van jullie in Mijn lichaam, snel ronddraaiend, stel je voor, en de meesten vechten om in Mijn hart te komen, maar ze nestelen zich in Mijn ego. Welnu, Ik ben zonder ego, omdat Ik geen reacties heb, en als je geen reacties hebt, ben je zonder ego. Ik reageer niet. Ik ben zonder reacties. Ik tracht in Mijn eigen vrede en heerlijkheid het werk te doen van Sahaja Yoga. Ik reageer op niets. Maar jullie reacties verstoren Mij soms omdat jullie in Mij zijn. De hele Brahmachaitanya, de hele oceaan heeft de vorm aangenomen van een wolk, dat is de Adi Shakti, Read More …

Rol van België en Holland – Wereldvrede en Wereldgerechtheid (Belgium)

ROL VAN BELGIE EN HOLLAND – Wereldvrede en Wereldgerechtheid – Mechelen, 21 september 1986 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. In België, moet Ik zeggen, dat de vrouwen zeer goed dienen te zijn, omdat België en Holland linker nabhi’s zijn. Eigenlijk zei Ik het niet (tijdens de puja), om jullie niet te doen schrikken, doch het is zo. Het is zeer belangrijk. En in de linker nabhi zijn er twee zeer belangrijke organen. Het ene is de milt en het andere is dat waarvan je zegt dat het suiker maakt: de alvleesklier (pancreas). Grégoire: Dat is Oostenrijk? Shri Mataji: De pancreas wordt gedeeld, de pancreas is Oostenrijk en ook Holland, we zouden kunnen zeggen omdat de stijl dezelfde is. Grégoire: Het klopt, omdat de Oostenrijkers hier regeerden, het was een deel van het Oostenrijkse Keizerrijk. Shri Mataji: Ja, daarom. De Oostenrijkse invloed is er en meer in Holland dan in België. Dus dat is het, het is een gedeelde zaak. Dus de vrouwen van deze streek dienen goede huisvrouwen te zijn. Het is zeer belangrijk. Ze dienen Gruha Laxmi’s te zijn. Deze is de godin van het huishouden. En een zeer goed voorbeeld hiervan is deze dame (wijst naar de vrouw des huizes). (… een weinig tumult omtrent de vertaling in de twee nationale talen …). Dus de vrouwen moeten goede huisvrouwen zijn. Dit betekent niet dat je je huis altijd goed in Read More …

Seminar – De Mooladhara – Birmingham (England)

Toespraak tot Sahaja yogi’s – De Mooladhara – Birmingham, England – 20/04/1985 NlTVD 2020-1127 Zo speelt dus Mahamaya. Zij hadden alles gepland. Zij hadden alles geregeld en de sari ontbrak. Zij kwamen mij dus vertellen dat de sari er niet was. Wat moest er nu gebeuren? Volgens hen kan je geen puja doen zonder de sari. Dus zei ik: “Goed, laten we wachten. Als hij er nog op tijd is doen we de puja en anders wordt het later.” Maar ik was niet het minst verstoord, niet het minst ontsteld want ik heb hierover geen mentaal concept.  Als je echter een mentaal idee hebt zoals: “O, we hebben alles geprogrammeerd, alles geregeld, we hebben dat gedaan en nu valt alles uit elkaar.” Het geeft niet, niets valt uiteen.  Maar dat is wat wij niet kunnen. Jullie vroegen mij vandaag: “Wat is Mahamaya?” Wel, dit is het.  Je moet leren, alles wat op je weg komt te accepteren. Dat is één van die zaken. Als we ons nu gefrustreerd, kwaad, en verstoord voelen, bederven we onze vreugde. Dat is één van die zaken. Het gebeurt omdat we een mentale projectie maken. Mentaal berekenen we iets: dit moet zo gebeuren. Op een manier is het echt een subtiel gevoel van het ego. Want ikzelf dacht: “Dit is voorbestemd. Goed. We zullen het morgen doen, wat geeft het?” Ik heb in elk geval Mr Srivastava laten weten dat ik pas om twee uur terug zou zijn. Hij zei: “Waarom niet ’s morgens? Ik Read More …

Een nieuw tijdperk van opoffering en meditatie met Shri Mataji. Bordi (India)

Bordi, India, 6 februari 1985 Nederlandse vertaling versie datum: 2022-0718 Ik ben oneindig vreugdevol jullie allemaal hier te zien. Ik weet niet meer wat te zeggen. De woorden gaan verloren. Ze hebben geen betekenis. Zovelen van jullie verlangen te stijgen naar het stadium waar jullie vreugde, zegen en vrede vinden.  Dit is het wat ik jullie zou kunnen geven. En een moeder is slechts gelukkig wanneer zij aan haar kinderen kan geven wat zij heeft. Haar ongelukkig zijn, al haar rusteloosheid, alles, is slechts voor het bereiken van dat doel: alles te geven wat zij heeft. Ik weet niet hoe veel ik jullie mensen moet danken, omdat jullie doorheen dit alles gaan, naar de schat die in jezelf ligt. “Sahaja” was het enige woord dat ik kon bedenken toen ik de opening van de Sahasrara begon te verwerkelijken. Dat wordt tot hiertoe door iedereen gemakkelijk verstaan. Maar jullie hebben beseft dat het vandaag een andere yoga-stijl wordt, waar in het begin de verlichting gegeven wordt, en daarna krijg je de toelating om voor jezelf te zorgen. Dat was vroeger nooit zo. Het is slechts de inzet van je Moeder, die uitgewerkt werd. Anderzijds was het in vervlogen dagen natuurlijk de betrachting van het Goddelijke, mensen verlichting te brengen. En zij wisten niet hoe dat verder uit te werken. Geen enkele incarnatie heeft ooit getracht het op deze wijze uit te werken. Maar telkens zij probeerden, probeerden zij het met zeer grote ongemakken voor de zoekers. Zeer grote ongemakken. Ik vraag Read More …

Raksha Bandhan en Maryadas (England)

RAKSHA-BANDHAN EN MARYADAS VOOR SAHAJA YOGIS. – Hounslow. London – 11 augustus 1984 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Vandaag is het de grote dag van RAKSHABANDHAN. Daarom zai ik jullie iets vertellen over RAKSHABANDHAN. Eerst moeten we echter spreken over MARYADAS/ (grenzen van zuivere verwantschap) die door SAHAJA YOGIS nageleefd moeten worden. Een van de dingen die ik hier in het Westen ontdekte is, dat, hoewel we de belangrijkheid van de MULADHARA begrijpen, en wat erg belangrijk is, dat we geen snelle vooruitgang (stijging) zullen maken tot we onze MULADHARA volledig en stevig vestigen. Ondanks dat, zie je twijfels en getalm. Zoals mensen die hun levenspartners in Sahaja yoga kiezen. Dit is niet toegestaan. Dat is niet toegestaan. Jullie mogen jullie Ashrams niet bederven door jullie centra als een huwelijksbureau te gebruiken. Jullie moeten dit punt respecteren, jullie moeten het respecteren. Als jullie willen trouwen dan kunnen jullie om te beginnen je levenspartners buiten Sahaja yoga vinden. Maar als je “in” Sahaja yoga wilt trouwen, dan zullen jullie niet door moeten gaan mensen in Sahaja yoga te zoeken. Het is zeer gevaarlijk voor Sahaja yoga zeif en ook voor jullie. Dat is iets dat iemand nooit zou moeten proberen met Sahaja yoga. Om allerlei practische redenen zijn jullie broers en zusters. En dat is waarom ik altijd huwelijken tussen mensen van verschillende landen of andere centra aanmoedig. Aangezien we nu een groot Read More …

Gesprek met dokters over de vierde dimensie en het parasympathische Brighton (England)

Shri Mataji spreekt met dokters, Brighton (UK), 26 Juli 1984. Nederlandse vertaling versie datum: 2024-0426 De vierde dimensie waar ze het over hadden, wat bedoelen ze daarmee? Dat is het punt. Warren: Ze noemen dat transcendentale staat. Maar wat? Warren: Ze kunnen het niet beschrijven. Ze kunnen het niet beschrijven, ziet u. Stel dat iemand een lage hartslag, een lage pols heeft, of heeft een laag zuurstofverbruik of iets dergelijks. Warren: Dat is geen transcendentale staat. Dat is geen transcendentale staat omdat je nog steeds in de staat bent waar je aandacht op je lichaam is. Dus het is niet een transcendentale, je zult moeten overstijgen. Transcendentaal betekent dat je op het parasympathische moet springen. Kijk, we kunnen zeggen dat we vier dimensies hebben. Een is de dimensie van het linker sympatische, een andere is van het rechter sympatische, dan hebben we het centraal zenuwstelsel, dat is onze bewuste geest en de vierde is de parasympatische. Springt hij op de parasympatische? Warren: Dat doen wij. Ja. In Sahaja Yoga spring je op het parasympatische, wat betekent dat je aandacht begint het parasympatische te beheersen. Hoe bewijzen we dan dat we de vierde dimensie worden?  Het eerste is dat iemand, die de controleur van de parasympatische wordt, de ‘Auto’ wordt. Hij kan dingen doen. Hij kan dingen doen, zoals zij kan zeggen dat iemand anders lijdt op deze centra zonder naar enig laboratorium te gaan, zonder naar enige medische controle te gaan, op de vingertoppen. Dus iemand die de vierde dimensie Read More …

Ziekte en de genezing ervan New Delhi (India)

Ziekte en de genezing ervan – New Delhi – 9/2/1983 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Ik wou jullie eerst en vooral iets vertellen over de ziekten van de mensen, waarover Ik jullie waarschijnlijk niet uitgebreid verteld heb, hoe mensen te genezen en hoe mensen lijden aan verschillende ziekten. Zoals we nu aan het beginsel van ons wezen staan, moeten we begrijpen dat ziekte ook ontstaat als er iets verkeerd is in het beginsel dat menselijke wezens opbouwt. Welnu er zijn fundamenteel twee beginselen die op het lichaam inwerken en het derde heeft een inwerking op de evolutie. Als het eerste beginsel van de linkerkant, de “Iccha Shakti”, of de verlangende kracht in gevaar verkeert, ontwikkelen we vele kwalen die te wijten zijn aan de lethargische organen. De linkerkant is de Tamasische kant, het is de kant waar de duisternis mensen beïnvloedt. Deze mensen die in te veel duisternis leven of in het verleden, of op een geniepige manier, op een verborgen manier, die, in het kort gezegd, introvert zijn, zij die de meeste tijd van hun leven doorbrengen in gesloten wateren of met mensen leven die uiterst omzichtig en bang van anderen zijn, alle mensen die niet veel praten of die vermijden mensen te ontmoeten, die mensen schuwen, al deze mensen zijn links, zijn in “Tamas”. In hun spiritueel bewustzijn, of spirituele groei gaan zo’n mensen over op Bhakti. Zij aanbidden God Read More …

Ons doel is de Spirit te zijn New Delhi (India)

Toespraak tot Sahaja Yogi’s – Ons doel is de Spirit te zijn – Delhi, India – 08/02/1983 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Sahaja Yogi: Moeder, vandaag hadden we graag dat U het verschil in doel en streven tussen India en de ontwikkelde landen besprak. De manier waarop de geschiedenis hen afschildert en ook wat ze elkaar te bieden hebben. Shri Mataji: op het eerste gezicht heeft India hetzelfde doel als jullie al eerder hadden. Zij proberen jullie feitelijk te volgen, ogenschijnlijk. In ons politiek systeem proberen we al jullie methoden, in onze economische ontwikkeling proberen we alle wegen die jullie gevolgd hebben en waarop jullie gestruikeld zijn. In onze benadering van het onderwijs proberen we jullie te volgen. In onze verstandelijke ontwikkeling proberen we het Westen te volgen. Zelfs de jonge mensen van dit land proberen jullie nu te volgen, zelfs te kopiëren, op alle manieren. Dit is dus de “ogenschijnlijke” toestand waarin dit land zich bevindt. Wat jullie, laten we zeggen twintig jaar geleden deden, doen wij nu. En wij geraken in een toestand waar het verval mogelijk snel zijn intrede zal doen – op het eerste gezicht – zeg Ik. Maar voor zover het Mijzelf betreft, was het precies andersom. Ik kon lange tijd geleden, de toekomst zien van de rampen van de industriële ontwikkeling, en ook waar al deze mensen die blind het Westen volgen zullen uitkomen. Mijn hele Read More …

Het belang van toewijding en devotie Nirmala Palace – Nightingale Lane Ashram, London (England)

Het belang van toewijding en devotie. Nightingale Lane Ashram, London (United Kingdom), 6 Augustus 1982. Nederlands translation version date 2022-0106 DP, TL Onlangs sprak ik met jullie over het belang van toewijding in Sahaja Yoga en de toewijding die men zou moeten hebben. Eigenlijk, als we dicht bij een berg staan, kunnen we er niet veel van zien, en daarom kunnen we ons niets voorstellen van het volume dat zo dicht bij ons is, de grootsheid die tegenover ons staat. Dit is één van de illusies die uitwerkt voor mensen die mentaal niet beseffen wat hen te wachten staat, waar ze zijn , wat ze gevonden hebben, wat zelfrealisatie is, wat de omvang ervan is, hoe ver ze nog moeten gaan, waarom ze gekozen zijn, wat hun doel in het leven is, hoe ver ze zijn gekomen, hoe veel ze kunnen begrijpen. Al deze dingen liggen buiten hun bereik, en men raakt verbijsterd, men weet niet wat er met hen gebeurde toen ze hun realisatie kregen. Daarom is dit begrijpen alleen mogelijk als je kunt begrijpen hoe je je moet toewijden, hoe je jezelf moet toewijden. Als je iets wilt analyseren op een rationele basis, ben je te verbijsterd. Het gaat je te boven. Het is fantastisch. Het is te veel. Het gaat je echt te boven. Bedenk het eens – je kreeg je realisatie. Kun je het geloven? Dat je, tijdens je leven… als iemand je dit had verteld, zou je het nooit geloofd hebben – dat hoe kun Read More …

Toespraak tot Sahaja yogi’s – Volledige toewijding – Avond (England)

Toespraak tot Sahaja yogi’s – Volledige toewijding – Cowley Manor, UK – 31-07-1982 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Vandaag wil ik iets zeggen dat ik al veel eerder had moeten zeggen. Het is noodzakelijk mij te erkennen. Deze voorwaarde staat vast. Ik kan het niet veranderen. Zoals Christus reeds zei: “Om het even wat tegen mij gedaan wordt, zal worden verdragen en vergeven, maar om het even wat tegen de Heilige Geest gedaan wordt niet.”Dit is een zeer ernstige waarschuwing. Misschien beseffen de mensen niet wat dit betekent. Natuurlijk is niemand onder jullie tegen mij en niemand van jullie onderneemt iets tegen mij. Dat staat vast. Uiteindelijk zijn jullie mijn kinderen. Ik hou heel veel van jullie en jullie houden van mij. Dit is de enige waarschuwing die Christus jullie gegeven heeft. Maar we moeten bedenken dat wij niet zo snel vorderen als wij zouden moeten. Als mensen gehypnotiseerd worden, vallen zij plat op de grond voor hun goeroe neer. Zij geven hem hun geld, zij geven alles op: thuis, huis, families, kinderen en laten zich op de grond vallen, als ze gehypnotiseerd zijn. Zonder vragen te stellen, zonder discussies aan te gaan of uit te zoeken hoe de goeroe leeft. Mensen zoeken heel vlug de duisternis op, een nog grotere duisternis en tot de volledige vernietiging. Maar jullie zijn sahaja yogi’s en jullie moeten jezelf vormen. Ik wilde voordien jullie ego’s Read More …

Hoe mediteren? Mana en prana shakti London (England)

Praktische sessie met Sahaja Yogis, Ashram Bramham Court, Londen, Verenigd Koninkrijk, 29 oktober 1981 Tekstfragment lezing ETVD Unknown. NL Vertaling 2013-0917 Ik zal jullie iets vertellen over de praktische kant van meditatie. Goed? Laat ons kijken wat meditatie is, wat we moeten doen in meditatie. Ten eerste hebben we de linkerkant, de mana shakti[1], de kracht van je emoties. Goed? Nu zijn emoties ook verbonden met je rechterkant – prana[2]. Als je bijvoorbeeld op emotioneel vlak uit evenwicht bent – daarnet raakten we verstoord, waardoor onze shva, onze ademhaling, ook versnelde en we het hele lichaam in zekere zin voelden reageren; en we voelden ook de reactie van de prana, de rechterkant. Het probeerde zich te uiten. Zo welden er tranen in ons op, het waterelement, en alles gebeurde zodat de hele emotie volledig naar buiten stroomde, en daarbij was ook onze prana betrokken. Stel nu dat je bang bent; als je bang bent, als je teveel angst hebt, wat gebeurt er dan? Als je bang bent, dan wordt ook je ademhaling veel sneller, is het niet? Het staat dus met elkaar in verbinding. Het is met elkaar verbonden. Als je bang bent, is dat verbonden met je prana , in je ademhaling, en je hele systeem is verbonden met je emoties, je fysieke systeem. Als je teveel huilt, of teveel treurt, of een droevig persoon bent, dan uit zich dat op je gezicht; het uit zich in je Vishuddhi chakra, niet alleen Anahata (Hart chakra) maar ook de Vishuddhi. Read More …

Open je hart (England)

Toespraak tot Sahaja yogi’s – Open je hart – Dorset, UK – 02/08/1981 NlTVD 2019-0903 Wat zijn we hier allemaal op een mooie plek! Het is een ware zegen van Sahaja Yoga voor jullie allemaal om te kunnen ontspannen. Ontspan je maar goed, want alleen als je ontspannen bent, besef je dat wij nu gerealiseerde zielen zijn. Dat wij het Koninkrijk der hemelen zijn binnengegaan. Dat we de schoonheid kunnen zien die God rondom ons heeft geschapen. Dat wij gevoelig zijn geworden voor zijn genade, en voor zijn goedgunstigheid en voor zijn liefde. Dit is een seminarie wat jullie georganiseerd hebben, en dat maakt me heel blij. Ik wenste altijd al dat jullie seminaries zouden organiseren waarbij jullie allemaal zouden samenkomen en samenleven en elkaar zouden begrijpen. De seminaries werken ongetwijfeld heel wat dingen voor het grootste deel uit, maar op subtieler vlak zijn seminaries van de Sahaja yogi’s van veel meer betekenis. Het betekent het vestigen van sterke bases op allerlei plaatsen in een land. En die bolwerken, of we kunnen zeggen die krachtige middelpunten die zo ontstaan, die kunnen een mechanisme gaan vormen waardoor stralenbundels van sterke vibraties overal in deze plaatsen kunnen stromen of worden uitgestort. Het is een enorme karwei om deze mechanismes op te bouwen, deze goddelijke mechanismes, in verschillende delen van jullie land. Moeder Aarde bijvoorbeeld heeft haar werk gedaan. Waar het voor haar maar mogelijk was, heeft zij levende godheden gecreëerd om aan te tonen dat God bestaat. Zodat jullie nu hun vibraties Read More …

Toespraak tot Sahaja Yogi’s – Europa en de lever Domaine de Montrognon, Champagne-sur-Oise (France)

Toespraak tot Sahaja Yogi’s – Europa en de lever – 20/06/1981 – Parijs, Frankrijk Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Het. eerste wat Europa moet doen, is aandacht geven aan de Swadishthan, want Europa is de lever van de wereld, en de lever is afhankelijk van de Swadishthan. De functie van de lever is alle ongezonde elementen te elimineren, alle gifstoffen die slecht zijn voor de ontwikkeling van het individu: al deze dingen kan men gifstoffen noemen. Dus, de rol van Europa bestaat erin om alles wat gif voor de gemeenschap is, te elemineren. Dit land heeft belangrijke, zeer goede personen gekend, voor dewelke Ik veel respect heb; een van hen is Emile Zola, die zeer duidelijk de verdorvenheid van het mentale heeft beschreven, hoe een menselijk wezen zichzelf kan vergiftigen, en hoe de maatschappij zich vergiftigt. In een roman, Nana, beschrijft hij een zeer decadente en verdorven maatschappij, hij vertelt erin hoe deze maatschappij een mens volledig tot een stompzinnige transformeert. Hij beschrijft een mens die een beetje op Aristoteles gelijkt, en hoe iemand extreem stompzinning kan worden wanneer hij buigt voor zijn fysieke verlangens; en de vier aspecten van een zelfde vrouw; hoe ze terzelfdertijd een goede echtgenote en een kompleet verdorven wezen kan zijn. Er is ook de Maupassant die Ik op 13, 14-jarige leeftijd gelezen heb, en die, in deze periode, zeer veel indruk op Mij gemaakt heeft, en Read More …

De kracht van de kundalini Chelsham Road Ashram, London (England)

Toespraak tot Sahaja yogi’s – De kracht van de kundalini – Londen, UK. – 17/05/1981 NlTVD 2020-1127 Vandaag vertelde ik jullie over de Kundalini en dat Kundalini het zuivere verlangen binnen in ons is  dat zich manifesteert of gewekt wordt om ons onze zelfrealisatie te geven.  Het betekent dat het verlangen alleen dan is vervuld wanneer je je zelfrealisatie krijgt, anders manifesteert zij zich niet, dan slaapt zij alleen,  is zij latent. Zij heeft het geheel binnenin ons gecreëerd maar dan en alleen dan wanneer je zelfrealisatie krijgt, dan en alleen dan totdat je één wordt met je Spirit,  heb je de manifestatie van deze kracht niet bereikt, wat jullie door zal doen gaan met rennen en rennen en rennen met het idee dat je nog steeds je eigen betekenis niet bereikt of gevonden hebt. Zij zal er zijn, de hele tijd slapend, maar zij zal je ondertussen een gevoel van vervoering geven. Deze kracht moet dus snel ronddraaien om zich te manifesteren maar wanneer zij zich manifesteert…  [Shri Mataji pauzeert om een baby te troosten: “Wat is het? Wat is er gebeurd? Wel, laat het zijn, laat hem zitten, kom op. Wat is er gebeurd? Kom mee. Wat is er aan de hand? Eh; Het is goed. ” (Shri Mataji kust het kind) “Oké. Oké? “(De baby:”Ja”)” Goed.  Nu moet je je stil houden, oké? “(Shri Mataji kust het kind.)]  Dan heeft deze kracht bepaalde kwaliteiten.  De eerste kwaliteit die zij heeft, is dat zij tegen de zwaartekracht in Read More …

The New Age, Plaw Hatch Seminar (England)

Toespraak tot Sahaja yogi’s – Het nieuwe tijdperk – Plaw Hatch, UK – 16/11/1980 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Je kan de mensen die zeer serieus geïnteresseerd zijn in Sahaja Yoga er zo uithalen, zij die toegewijd zijn, die een passie hebben voor Sahaja Yoga, die voelen dat het het meest belangrijke is in het leven. Welnu, jullie moeten beseft hebben dat jullie de mensen zijn die de mannen en vrouwen van God zijn. En dat jullie erop bedacht moeten zijn deze bannier van het Nieuwe Tijdperk op te nemen om Sahaja Yoga te transformeren in de Maha Yoga, in een eindeloos gebied van spiritualiteit. Jullie zijn de kanalen en jullie gaan deze energie voortbrengen. Als jullie slechts kanalen waren, dan zou jullie verantwoordelijkheid veel kleiner geweest zijn. Maar Sahaja Yoga is een levend proces van een erg verschillend type. Misschien is het jullie opgevallen dat, eens je je realisatie hebt gekregen, het je eerst begint om te vormen. Door jullie bestaan beginnen jullie de atmosfeer om te vormen, de subtiele problemen van negativiteit, ze werken allemaal uit. Zoals bij een boom in de bloesemtijd, de geur van de bloesem een verschillend type van aura eromheen creëert, dat al de bijen aantrekt om de honing te verzamelen. Op dezelfde manier gebeurt het dat, als iemand gerealiseerd is, verlicht is, die aura zich verspreidt en je mensen begint aan te trekken. Jullie moeten Read More …

Lethargie Chelsham Road Ashram, London (England)

Letargie is zeer anti-God – Chelsham Road Ashram, Londen (VK) – 27 september 1980 NlTVD 2019-0509 Gisteren sprak ik over twee dingen die we in Engeland moeten doen en die we zouden moeten begrijpen, zie je. Want elk land heeft zijn eigen problemen en we absorberen de problemen. [Shri Mataji in Hindi “Left hamari aur kar. Left hand, ha.] [in Hindi: richt je linkerhand naar mij en je rechterhand naar buiten] Het is zo dat ons werk zich heel vlug verspreidt en de mensen beginnen eraan. Ik zie dat Europa verrassend genoeg, veel vruchtbaarder is en eens de mensen hun realisatie gekregen hebben, worden ze fantastisch. Ik bedoel, ze denken dat het iets is waar ze op zaten te wachten en ze begrijpen Sahaja Yoga veel beter dan wij hier. Hoewel jullie Kundalini heel hoog opstijgt. Dat heb ik gezien, maar de vooruitgang is niet zo goed in orde. Ray is pas naar India geweest en hij zal jullie vertellen wat voor mensen we daar hebben en hoe ze vooruitgegaan zijn. Zoals ik zei: het grootste probleem van ons land is lethargie en lethargie is iets dat we op de een of andere manier moeten overstijgen. Lethargie is eigenlijk een satanische kracht. Het is niet alleen lethargie van de materie, die voortkomt uit de dominantie van het materiële over de Spirit, maar ze is echt satanisch, want ze blokkeert je vooruitgang en moet vermeden worden. En om eruit los te geraken moet je heel alert zijn over hoe het je Read More …

Hoe weet je waar je staat, wat God betreft. Chelsham Road Ashram, London (England)

Hoe weet je waar je staat, wat God betreft. Advies in Chelsam Rd Ashram, Londen, 7 september 1980 Nederlandse vertaling versie datum 2022-0406 … Vibraties van de foto’s, dat is heel belangrijk. Hoe weet je waar je staat voor wat God betreft? Dat is het belangrijkste, niet? Daarvoor zijn we hier, om één te zijn met God, om verbonden te zijn met zijn kracht, om zijn instrumenten te zijn. En hoe onze verbinding verslapt, hoe we het kunnen corrigeren, dat zouden we moeten proberen te begrijpen. Eerst en vooral moeten we beseffen dat we er niet over hoeven na te denken. Als je er teveel over begint na te denken, heb je gemerkt dat je iets raars doet dat je niet had moeten doen. Plan hierover ook niet teveel want als mensen in dit land beginnen te plannen gaan ze voluit en plannen ze alles. Als ze bijvoorbeeld gaan wandelen, moeten ze de juiste schoenen hebben, de juiste wandelstokken, dit en dat, handschoenen, alles, en ze geraken nooit buiten. Ze zijn zo moe van het plannen zelf. Het gebeurt op dezelfde manier met Sahaja Yoga. Het gebeurt bijna op dezelfde manier met Sahaja Yoga. Hoewel ik je zei niet te plannen, er niet over na te denken, zie ik dat je er toch mee doorgaat en zo geraak je in de problemen want met denken kan je jezelf niet corrigeren. Wat je wel kan doen is weten dat je bandhans kan maken of jezelf in evenwicht kan brengen met je Read More …

De aandacht London (England)

Toespraak over aandacht, vragen over vreugde, en dromen Dollis Hill Engeland, 1980-0526 Nederlandse vertaling versie datum 2022-0816 Vandaag ga ik het met jullie hebben over aandacht. Wat is aandacht, wat is de beweging van de aandacht en wat zijn de manieren en methoden om onze aandacht te verhogen? In grote lijnen, oké? Maar wanneer ik al deze dingen zeg moet je weten dat ik individueel met je spreek het gaat niet over anderen. Het eerste wat mensen altijd doen wanneer ik met jullie spreek is dat je probeert uit te vinden over wie spreekt Mataji! Dit is de beste manier om je aandacht op iets anders te richten. Als je je aandacht op jezelf richt zodat, “dit is voor mij en mij alleen,” dan zal het een effect hebben, want deze woorden van mij zijn mantra’s. En daarom is het verspild omdat wat je ook wordt gegeven, wordt op een ander iemand gegooid. Dus de aandacht die je hebt is de enige weg om de waarheid te kennen. Je eigen aandacht is belangrijk, niet de aandacht van anderen of je aandacht op anderen! Dit moet duidelijk begrepen worden. Als je dit punt begrijpt, dat het geheel door jou geconsumeerd moet worden, door je aandacht om jezelf naar een hogere situatie te brengen, zal het uitwerken. Anders is het als eten aan je geven en je gaat naar een ander die gevoed wordt, terwijl jij niets krijgt. En diegene kan misschien ook niet gevoed worden, omdat hij niet weet dat je het naar Read More …

Zie jezelf onder ogen om te worden. Evening Seminar Old Alresford Place, Alresford (England)

Zie jezelf onder ogen om te worden. Old Arlesford Place, Arlesford, Engeland, 17 mei 1980 Nederlandse vertaling versie datum 2022-0404 Zie jezelf onder ogen om te worden. Dan is de voorbereiding gedaan om iets te worden en ten eerste, als je weet dat het je ego en superego zijn die je belasten, moet je ze met vibratorisch bewustzijn uit scannen. Nu zijn er twee soorten aandacht waar we rekening mee moeten houden. De eerste is een constante aandacht die een routine is van een Sahaja yogi, en de tweede is de noodhulp. Ik heb gezegd dat alle Sahaja yogi’s moeten beginnen hun dagboek te schrijven, één met dagelijkse ervaringen, als je weet dat je dagboek moet schrijven, houd je je aandacht alert, en iets anders, als je een speciaal idee krijgt uit het verleden of van de toekomst, schrijf het ook op. Dus op die manier moet je twee dagboeken hebben. Voor je constante aandacht, moet je je gedachten op bepaalde punten vastleggen. De eerste, zoals ik zei, je houdt een dagboek bij dan zul je weten dat je je moet herinneren welke belangrijke dingen gebeurd zijn. Dus je attentie zal alert zijn en je zult uitkijken voor zulke punten, waar, wat is het ding dat je ziet. En je zult versteld staan, als je je aandacht alert maakt, welke nieuwe dingen er naar je toe komen, zeer briljante ideeën. En de wonderen van het leven en de wonderen van Gods schoonheid en zijn goedgunstigheid, zijn grootheid, zijn vriendelijkheid, zijn Read More …

Wat is een Sahaja Yogi, Ochtend seminari Old Alresford Place, Alresford (England)

Ochtend seminari, Old Alresford (Engeland), 17 Mei 1980. Nederlandse vertaling versie datum 2022-0816 We moeten weten dat Sahaja Yoga een levend proces is. Het is hetzelfde soort proces waardoor een zaadje uitgroeit tot een boom. Het is een levend proces. Dus het is Gods werk. Ik bedoel, hij moet het doen. Het is niet jouw taak. Het zaad laten ontkiemen is zijn werk. Maar het probleem ontstaat omdat, in dit stadium waar de mens het zaad is, hij over vrijheid beschikt, ze hebben vrijheid. Met die vrijheid kunnen ze zijn manifestatie, zijn werking bederven. Dus het eerste wat men moet onthouden is dat we wijsheid moeten hebben. Het eerste punt van wijsheid is dat het de Almachtige God is die dit werk gaat doen. Wij doen het niet. Jullie kunnen het zaad niet laten ontkiemen, hoe kunnen jullie dan dat zaad laten ontkiemen? En in die wijsheid moeten we, in onszelf, één ding leren en weten, dat je deel uitmaakt van het hele proces. Hoewel je je eigen vrijheid hebt, is vrijheid ook een onderdeel van hetzelfde proces. Je bent niet van God gescheiden. Je bent geen afzonderlijke entiteit. Jullie maken deel uit van dat hele proces. Oké? Dus om te denken dat jullie er iets over moeten beslissen is ook fout. Jullie zitten in hetzelfde schuitje, gebracht tot het stadium waarin je de vrijheid krijgt voor je verdere evolutie. Dus in dit stadium, als je je vrijheid hebt, moet je weten dat vrijheid aan jou gegeven wil worden om Read More …

Krachten geschonken aan de Sahaja Yogi’s Bordi (India)

Krachten geschonken aan Sahaja Yogi’s, Bordi,India. 1980-01-27 NL translation version 2021-11-18 Allereerst moeten we weten welke krachten we hebben, en we moeten ook weten hoe we die krachten gaan behouden en wat voor meer krachten we heel – heel gemakkelijk kunnen bereiken.  De eerste kracht die je krijgt na realisatie is de grootste kracht op aarde. Dit is de kracht van Shri Ganesha. Alleen hij kan dit werk doen dat jullie vandaag doen, en die kracht is het opbrengen van de Kundalini. Niemand tot nu toe in de geschiedenis van spiritualiteit heeft ooit de Kundalini in zo’n korte tijd opgebracht als jullie. Het beweegt onder je vingers; het is absoluut de kracht van Shri Ganesha die aan jou wordt gegeven. Op het moment dat je de realisatie geeft, zelfs als je verstrikt bent in een van je chakra’s, of je hebt een probleem, ook al ben je een beetje bezeten, zelfs als je niet zo’n goede Sahaj yogi bent, zelfs als je niet zozeer bent overgegeven aan Mataji, zelfs als je niet veel gevoel van verplichting hebt over Sahaj Yoga, nog steeds stijgt de Kundalini onder je vingers. Deze Ganesh Shakti wordt je gegeven door Shri Ganesh zelf in jou; om je het vertrouwen te geven, om je het vertrouwen te geven dat je de Kundalini kunt omhoog brengen, maar niet het gevoel dat jij de Kundalini omhoog brengt. Als je doorgaat zonder jezelf over te geven aan Sahaj Yoga, verlies je na enige tijd deze kracht, heel snel. De Read More …

Transformatie – Advies ‘s ochtends tijdens Bordi Seminar Bordi (India)

Transformatie – Advies ‘s ochtends tijdens Bordi Seminar – 27 januari 1980 En Tvd2017-0122 NL Tvd2020-1127 Iedereen voelde zich heel goed toen ze hier aankwamen, blij, en ze meenden dat hun vibraties oké waren. Maar dat was niet zo. Wees dus op je hoede, zie je – vraag aan iedereen om je te checken, stel je daar bescheiden in op. Je moet blijven checken. Als je jezelf niet checkt, hoe kun je dan weten wat het is waardoor je een catch hebt opgelopen? Vraag anderen om je te checken en wees daar bescheiden, heel bescheiden in. Beschouw niets als vanzelfsprekend, als we onszelf niet transformeren, dan heeft Sahaja Yoga geen zin voor jullie. Weet je, het kan op heel materiële wijze tot uiting komen in Sahaja Yoga; zoals deze radio of deze transistor of deze luidspreker, die zenden alleen maar aan uit. We moeten beseffen dat Sahaja Yoga niet enkel energie door ons heen laat gaan zoals allerlei verschillende materiële dingen energie doorgeven. Deze microfoon laat energie door, deze transistor laat energie door en allerlei soortgelijke dingen geven energie alleen maar door. Er gaat niets naar binnen. Zoals een… een artiest die aan het zingen is en de, -niets ervan komt  in de radio terecht. Zo gaat het ook als onze kracht begint te stromen, omdat op een of andere manier de Kundalini met de hoofdleiding in verbinding gebracht is; die heeft dat werk (van de Kundalini) niet gedaan en ook heb jij jezelf geen enkele eer bewezen. Daarom moet Read More …

Advice for Effortless Meditation London (England)

Advice for Effortless Meditation. London (UK), 1 January 1980. In het leven, op dezelfde manier, de vibraties, komen de vibraties, ze worden uitgestraald. Wat jij moet doen, is jezelf eraan blootstellen. De beste manier is om je er niet voor in te spannen. Maak je geen zorgen dat je ergens een probleem hebt. Zie, veel mensen, gedurende meditatie, heb ik gezien, als ze ergens een catch voelen, gaan ze ervoor zorgen. Je hoeft je helemaal geen zorgen te maken. Laat het gewoon gaan en het zal vanzelf uitwerken. Het is heel gemakkelijk. OK. Dus je hoeft er geen moeite voor te doen. Dat is wat meditatie is. Meditatie betekent je zelf blootstellen aan de genaden van God. De genade zelf weet hoe ze je moet genezen. Ze weet hoe ze je moet repareren, hoe zichzelf te vestigen in jouw eigen wezen, hoe je Spirit ontwaakt te houden. Het weet alles. Dus je hoeft je geen zorgen te maken over wat je moet doen of wat voor naam je moet zeggen welke mantra’s je zou moeten zingen. In meditatie moet je volstrekt zonder inspanning jezelf volledig blootstellen en je moet compleet gedachtenvrij zijn op dat moment. Stel, het is mogelijk, dat je niet gedachtenvrij zou zijn. Op dat moment moet je je gedachten gewoon bekijken, maar er niet in mee gaan. Je zult ontdekken dat terwijl de zon geleidelijk opstijgt, het duister verdwijnt en de stralen van de zon gaan in elk (?) en elk deel en verlicht het hele gebied. Read More …

De creatie New Delhi (India)

New Delhi, 20 feb 1977 Nederlandse vertaling versie datum 2022-0404 Vanavond hebben we besloten te spreken over Creatie maar het management heeft me geen krijt kunnen geven en ook geen schoolbord, ik weet het niet, ik zal het proberen uit te leggen zonder te tekenen. Het is een heel moeilijk onderwerp. En ik zal proberen het begrijpelijk te maken. Maar ik verzoek jullie volledige aandacht te schenken aan zulk moeilijk onderwerp als Creatie.  De grootste zegening vandaag is dat vele van jullie de vibraties kunnen voelen. En niet alleen dat, maar je weet en realiseert je ook dat ze kunnen denken en liefhebben. Het is een heel grote zegening. Natuurlijk, sommigen van jullie hebben het niet, maar van zij die het hebben gekregen weet ik dat deze vibraties organiseren, omdat ze de Kundalini doen opstijgen, ze gaan naar de plek waar het nodig is, uit mededogen, naar dat gedeelte waar een tekort is. Zij begrijpen, ze organiseren, ze zijn van nature universeel en ze hebben lief. Ze beantwoorden je vragen, als je hen een paar vragen stelt, ontvang je een antwoord van hen. Zij zijn levende vibraties. Deze vibraties zijn van het Goddelijke. Dit Goddelijke wordt Brahma genoemd, Brahma Tattwa, het goddelijke principe. We kunnen zeggen dat het scheppingsproces een eeuwig proces is. Betekent een zaadje wordt een boom en de boom wordt een zaadje en het zaadje wordt een boom en het gaat maar door, het is eeuwig. Dus het kan geen beginpunt hebben en het kan geen eindpunt Read More …

Seminar Dag 2, Aandacht en vreugde Bordi (India)

Bordi (India), 27 Januari 1977. Nederlandse vertaling versie datum 2024-0426 …te veel wiebelen en hoe de aandacht te fixeren. Nu, de kwaliteit van aandacht verandert naar gelang de staat van je evolutie. Bijvoorbeeld, in een dier. Dus waar is de aandacht geplaatst in een mens? Het is geen vast punt. Je kunt zeggen dat aandacht het oppervlak of de rand van bewustzijn is. Overal waar we op de hoogte worden gebracht, wordt de aandacht naar dat punt afgeleid. Als je een analogie kunt vinden, alle vijlsels van ijzer hebben een kracht gekregen om aangetrokken te worden naar de magneet. Waar is die kracht, je kunt het niet lokaliseren, het is overal. Waar de magneet ook geplaatst wordt, wordt de inhoud aangetrokken. Onze aandacht is ook zo, zodat waar we ook worden aangetrokken, onze aandacht daarheen gaat. Het is aanwezig in het hele lichaam, in die zin dat het overal kan worden afgeleid, buiten het lichaam. Ook in het lichaam, in geval als er enige pijn is of er enig probleem is. Het drijft over de zenuwen, het drijft over het hele zenuwstelsel, maar er is een controlerend centrum in de hersenen. Als het wordt geraakt, kunnen we bij bewustzijn blijven, maar zonder enige aandacht. Ook als iemand wordt geraakt op de Vishuddhi chakra kan het gebeuren. Het kan zelfs gebeuren in de lagere chakra’s als iemand wordt geraakt. Dat gedeelte zal zijn aandacht verliezen want je kunt niet voelen in dat gedeelte. Het verschil is dit, dat je aandacht kunt Read More …