Guru Puja, Jij moet het voorbeeld zijn (Switzerland)

Guru Puja – Jij moet het voorbeeld zijn – Leysin, Zwitserland – 14/07/1984 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Ik buig voor alle Sahaja Yogi’s in de wereld. Het is zeer hartverwarmend zovelen van jullie hier samen te zien om de Guru puja te houden. Je Guru in persoon te aanbidden wordt aanzien als de grootste zegening. Maar wat Mij betreft, is het een heel andere combinatie, omdat Ik én jullie Moeder én jullie Guru ben. Dus kunnen jullie begrijpen hoe Shri Ganesha zijn Moeder aanbad. Jullie zijn allen geschapen naar de beeltenis van Shri Ganesha, die zijn Moeder aanbad en aldus de Adi Guru werd, de eerste Guru. Hij is de oorspronkelijke essentie (eerste = oudste, wezenlijke) van het meesterschap. Alleen de moeder kan van het kind een meester maken. En enkel het moederschap in iedere guru, of het nu een man of een vrouw is, kan van de discipel een guru maken. Jullie moeten dus eerst profeten worden en dat moederschap in jezelf ontwikkelen; dan kun je ook van anderen profeten maken. Wat moeten we dan na onze realisatie doen om een guru te worden? Guru betekent zwaartekracht. Zwaartekracht betekent iemand die ernstig is, die diepzinnig is, die aantrekkingskracht heeft. Jullie hebben in Sahaja Yoga geleerd dat de realisatie volledig moeiteloos plaatsgrijpt. Zodus tracht een Guru zijn discipelen te maken zonder moeite, hetgeen Prayatna shaitilya genoemd wordt, wat betekent: “Ontspan je Read More …

Je bent deel van het Goddelijke Wezen Caxton Hall, London (England)

“Je bent deel van het Goddelijke Wezen”. Caxton Hall, London (UK), 1 December 1980. NlTVD2020-1220 Ik kon jullie niet allemaal in mijn huis ontvangen, dus dacht ik dat ik beter hierheen kon komen, waar er plaats is voor jullie allemaal! En vandaag is de laatste dag voor onze Sahaja yogi’s (voor Moeders reis naar India). We moeten enkele heel belangrijke dingen over onszelf en onze Goddelijke organisatie begrijpen. Ik kan het enkel in grote lijnen vertellen, geen individuele problemen en individuele zaken omdat jullie niet langer individuen zijn. Jullie zijn deel geworden van het Goddelijke Wezen en jullie zijn ontwaakte cellen en dus moeten we in algemene zin begrijpen wat we eraan moeten doen. Het eerste wat we moeten weten is dat we gerealiseerde zielen zijn, en dat jullie de Zelfrealisatie gekregen hebben en dat jullie heiligen zijn, dat jullie alle krachten hebben die een heilige kan hebben. Geen enkele heilige heeft ooit meer krachten gehad dan jullie hebben, wat zich aan het manifesteren is. Geen enkele heilige had de kennis die jullie vandaag hebben. Jullie zullen verbaasd zijn – geen van de boeken die tot nu toe geschreven zijn, hebben jullie kunnen vertellen over het spirituele wezen dat in jullie aanwezig is, zoals jullie dat door Sahaja Yoga hebben leren kennen. Men moet het accepteren. Het is zo. Wie onder hen, wie er ook boeken heeft geschreven – zelfs, zou ik zeggen Adi Shankaracharya, hij kon zoveel dingen die jullie weten niet uitleggen. Maar het niveau van Adi Shankaracharya Read More …